Cổ phiếu

Cổ phiếu
Trade Equity CFDs on FP Markets trading platforms
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Cổ phiếu

FP Markets offers exposure to international equity markets with genuine market data, lower commissions and competitive margins. See your trades using real market data and trade transparently using Contracts for Difference (CFDs) across 3 different continents and over 10,000 stocks. Command higher position sizes by choosing between leveraged trading accounts with competitive financing rates. With the ability to go long and short you could potentially profit on the price movements of companies from around the globe.

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Được tiếp cận trên khắp 4 châu lục và trên 10.000 cổ phiếu

Instant Settlement

Bán khống

Trở thành nhà giao dịch linh hoạt hơn với khả năng kiếm lời trên tất cả điều kiện thị trường bằng cách giao dịch cả mua và bán

Real Market Data

DMA Pricing

Trade real exchange data and see your orders in the queue available only through our IRESS platform.

Better Margins

Đòn bẩy

Ký quỹ cạnh tranh cao, cho phép bạn tiếp cận mức độ lớn hơn.

Equities trading represents buying and selling fractional ownership of a company. On a stock exchange, trade prices and the pending volume at each price point are publicly available in what’s known as the “order book”. The ability to access the exchange order book is something unique to the Direct Market Access (DMA) pricing model available only through our IRESS platform and provides traders with transparent and precise execution. In additional to genuine market data the DMA pricing model ensures you can go long on almost any securities on the exchange and the widest available list of shorts.

Tại Australia, thị trường cổ phiếu có các giai đoạn trước mở cửa và trước đóng cửa, ở đó lệnh mua và bán được phép chồng chéo. Thuật toán máy tính sau đó khớp với các lệnh này và xác định giá mở và đóng trong đó số lượng cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. FP Markets cung cấp khả năng tiếp cận cả hai giai đoạn thị trường này và tất cả thanh khoản bổ sung có liên quan.

Derivative financial products such as Contracts for Difference (CFDs) exist to mimic the price movements of equity products. CFDs offer exposure on stock price movement, both up and down, without having ownership of the actual stock. Providers of CFDs typically offer cash payouts when a stock pays dividends but do not provide franking credits.

CFD DMA

Tổng số Cổ phiếu trên Sàn giao dịch

SÀN GIAO DỊCH

Châu Úc
Vương Quốc Anh
USA NASDAQ
USA NYSE
Hồng Kông
Singapore

Cổ phiếu

 

  • Châu Úc4640
  • Vương Quốc Anh1531
  • USA NASDAQ2353
  • USA NYSE2216
  • Hồng Kông1494
  • Singapore752


Giao dịch với FP Markets


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Sitemap | © FP Markets 2019