Tài liệu Pháp lý

MENU

Quy trình giải quyết tranh chấp

Nếu bạn muốn tranh chấp với FP Markets ở bất kỳ giai đoạn nào, vui lòng tham khảo Quy trình giải quyết tranh chấp. Tài liệu chỉ ra cách
thức khiếu nại và các bước tiếp theo trong trường hợp không chắc chắn rằng không đạt được giải pháp thỏa đáng.

Chính sách về Quyền riêng tư

FP Markets có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn tùy từng thời điểm. Vui lòng đọc chi tiết Chính sách về Quyền riêng tư tư của chúng tôi về
cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chính sách mở rộng và bao gồm tất cả hoạt động và chức năng của FP Markets. Nó
nêu rõ các nghĩa vụ của FP Markets trong việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - cache | Page ID - 2637

Get instant Updates in Telegram