NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 55.84% of the time from 01-08-2020 to 31-08-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

Tài liệu Pháp lý

Tài liệu Pháp lý
Tất cả tài liệu pháp lý có liên quan cần thiết để quản lý và hiểu mối quan hệ pháp lý của bạn với FP Markets.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Trước khi mở tài khoản giao dịch với FP Markets, vui lòng đọc, hiểu, và đồng ý với các tài liệu pháp lý có liên quan ở bên dưới.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

If at any stage you wish to lodge a dispute with FP Markets, please refer to our QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Chính sách về Quyền riêng tư

FP Markets may collect personal information from you from time to time. Please read our Privacy Policy details on how we will handle your personal information.


Bắt đầu giao dịch sau vài phút với nhà môi giới được ASIC quản lý


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020