Tài liệu Pháp lý

Legal
Documents
Legal Docs

Quy trình giải quyết tranh chấp

If at any stage you wish to lodge a dispute with FP Markets, please refer to our QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. The document outlines
how to make a complaint and the subsequent steps in the unlikely event that a satisfactory resolution is not achieved.

Chính sách về Quyền riêng tư

FP Markets may collect personal information from you from time to time. Please read our Chính sách về Quyền riêng tư details on how
we will handle your personal information. The policy extends to, and covers, all operations and functions of FP Markets. It
outlines FP Markets’ obligations to manage and protect personal information.

Bắt đầu giao dịch sau vài phút với nhà môi giới được ASIC quản lý


bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020