Tài liệu Pháp lý

Tài liệu Pháp lý
Tất cả tài liệu pháp lý có liên quan cần thiết để quản lý và hiểu mối quan hệ pháp lý của bạn với FP Markets.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Trước khi mở tài khoản giao dịch với FP Markets, vui lòng đọc, hiểu, và đồng ý với các tài liệu pháp lý có liên quan ở bên dưới.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu vào bất kỳ giai đoạn nào, bạn muốn gửi đơn tranh chấp với FP Markets, vui lòng tham khảo Quy trình Giải quyết Tranh chấp của chúng tôi.

Chính sách về Quyền riêng tư

FP Markets có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn tùy từng thời điểm. Vui lòng đọc chi tiết Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi về cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Bắt đầu giao dịch sau vài phút với nhà môi giới được ASIC quản lý


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020