เอกสารทางกฎหมาย

MENU

กระบวนการระงับข้อพิพาท

หากในขั้นตอนใดก็ตามที่คุณต้องการยื่นข้อพิพาทกับ FP Markets โปรดดูที่ กระบวนการระงับข้อพิพาทของเรา เอกสารกำหนดวิธี
ร้องเรียนและขั้นตอนภายหลังในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจการแก้ปัญหา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

FP Markets อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเป็นครั้งคราว โปรดอ่านรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราว่า
เรามีวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นโยบายขยายและครอบคลุมการปฏิบัติการและการดำเนินการทั้งหมดของ FP Markets นอกจากนี้
ยังกำหนดว่าเป็นภาระหน้าที่ของ FP Markets ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เริ่มต้นกับโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่มีการกำกับดูแล

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - cache | Page ID - 2562

Get instant Updates in Telegram