เอกสารทางกฎหมาย

MENU

กระบวนการระงับข้อพิพาท

หากในขั้นตอนใดก็ตามที่คุณต้องการยื่นข้อพิพาทกับ FP Markets โปรดดูที่ กระบวนการระงับข้อพิพาทของเรา เอกสารกำหนดวิธี
ร้องเรียนและขั้นตอนภายหลังในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจการแก้ปัญหา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

FP Markets อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเป็นครั้งคราว โปรดอ่านรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราว่า
เรามีวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นโยบายขยายและครอบคลุมการปฏิบัติการและการดำเนินการทั้งหมดของ FP Markets นอกจากนี้
ยังกำหนดว่าเป็นภาระหน้าที่ของ FP Markets ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - cache | Page ID - 2562

Get instant Updates in Telegram