การระงับข้อพิพาท

Making a complaint

 

Should you wish to make a complaint we ask that you follow the process outlined below, this will aid us in resolving your complaint in the most efficient manner possible in order to regain your confidence.

Firstly, gather all supporting documents that relate to your complaint, think about the questions you want answered and decide what you want us to do.
Next, contact your account manager directly. Remember, if the problem is current a call at the earliest possible time will give us the opportunity to resolve your complaint immediately. If your account manager is unable to satisfactorily resolve your complaint, please ask them to refer the complaint to their manager. If your complaint is about your account manager, please ask to speak to our Compliance department.

If your complaint cannot be resolved then you may refer the matter to our Compliance department if we have not already done so. They will review your complaint and contact you directly.

You may contact our Compliance department by writing to:

Compliance
FP Markets
Level 5, 10 Bridge Street
Sydney NSW 2000

You can also contact our Compliance team directly by sending an email to: [email protected]

We aim to resolve most matters within 21 days. However, some complaints are more complex and may take longer to resolve. If this is the case, we will keep you informed of our progress.

 
 

การระงับข้อพิพาท

 

We expect that our account managers, supervisors or Compliance team will be able to resolve your complaint. If despite our best efforts, you believe your complaint has not been satisfactorily dealt with, you may wish to contact an external dispute resolution scheme.

If an issue has not been resolved to your satisfaction, you can lodge a complaint with the Australian Financial Complaints Authority, or AFCA. AFCA provides fair and independent financial services complaint resolution that is free to consumers.

Website: www.afca.org.au
Email: [email protected]
Telephone: 1800 931 678 (free call)1
In writing to: Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3, Melbourne VIC 3001

You can find our Complaints Management Policy ที่นี่เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - database | Page ID - 2978

Get instant Updates in Telegram