Regulated Forex Broker

quản lý
Forex Broker
Quản lý

Giao dịch với Nhà môi giới Forex Được quản lý

FP Markets is regulated by the Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Australia’s corporate regulatory body and financial watchdog. The company holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) and is fully licensed to provide financial services.

With 40+ awards in the field of client servicing and execution technologies, FP Markets is one of the most reliable forex brokers in the industry. Earning an abundance of awards in the competitive forex market space does not come overnight. Established in 2005, FP Markets has provided forex traders with an outstanding trading experience and continues to strive to be among the best forex brokers.

Traders can choose from a wide range of platforms including MetaTrader 4, the world's most popular forex trading platform or its newer sibling, Metatrader 5. An extensive range of CFD trading products are also available through the Iress trading platform. Those looking to trade currency pairs such as the EUR/USD, AUD/USD and GBP/USD or commodity futures can do so with high leverage and low spreads.

New traders have the added benefit of being able to learn how to identify high risk trading conditions with a demo account. When ready to take the next step in online trading, FP Markets traders are able to open a live account with a very low minimum deposit of as little as $100. FP Markets also caters for the use of Expert Advisors (EAs) along with scalping and hedging, making it an ideal destination for traders of all skill levels.

Why Choose an Australian
Regulated broker like FP Markets

The reality of trading is that there is no single safe strategy. FP Markets has dedicated compliance and customer support teams that ensure compliance with stringent regulations for investor protection as laid out by the ASIC. The best way to avoid potential scams is to trade forex with a regulated broker such as FP Markets.

Cấp phép

Được quản lý bởi ASIC, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của khách hàng và sử dụng các quy trình nội bộ hợp lý để quản lý rủi ro, báo cáo tài chính, tuyển dụng nhân viên, và lịch trình kiểm toán bên ngoài.

Tách biệt vốn khách hàng

Chúng tôi đảm bảo rằng tiền của khách hàng nhỏ lẻ luôn được giữ tách biệt khỏi vốn của công ty, được bảo vệ bởi các ngân hàng hàng đầu. Trong mọi trường hợp, tiền của khách hàng không được dùng để trang trải các chi phí của công ty.

Top-Tier
Liquidity

FP Markets' liquidity streams from top tier financial institutions to ensure multi-asset liquidity for our traders. This institutional-grade quality gives our traders the highest levels of interbank liquidity.

.

Quản trị Công ty

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình báo cáo tài khoản thường xuyên. Tài khoản tài chính của chúng tôi được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán bên ngoài, để đảm bảo liên tục tuân thủ các quy định trên hoạt động.

Giao dịch với Nhà môi giới Được quản lý Vang danh toàn cầu mà Bạn có thể Tin tưởng

Giao dịch với nhà môi giới được ASIC quản lý mà bạn có thể tin tưởng


bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020