Thao tác thị trường

FP Markets: Giao dịch ASX DMA

Tất cả các đơn vị trong ngành (bao gồm cả FP Markets) đều có nghĩa vụ pháp lý là đảm bảo rằng các thị trường phụ thuộc hoạt động công bằng, theo trật tự và minh bạch.

Vì FP Markets phải phòng ngừa nguy cơ đến từ các giao dịch của khách hàng thông qua (các) đối tác phòng ngừa rủi ro của mình và (các) đối tác phòng ngừa rủi ro đó cũng phải phòng ngừa nguy cơ đến từ FP Markets trên thị trường giao dịch phụ thuộc (nơi có tiến hành giao dịch), khách hàng của FP Markets cần nhận thức được rằng một số hành vi giao dịch của họ có thể cấu thành hành vi thao túng thị trường (vì các giao dịch cuối cùng sẽ được đối tác của chúng tôi nhân rộng trong thị trường phụ thuộc).

Thao túng thị trường thông qua hành vi gây sai lệch hoặc gian dối liên quan đến giá cả hoặc hiện trạng giao dịch đều bị nghiêm cấm theo Luật Doanh nghiệp. Trách nhiệm của khách hàng là nhận thức được những hành vi trái phép và hệ quả pháp lý. Các điều khoản về “Hành vi sai trái trên thị trường và các hành vi bị nghiêm cấm khác” được quy định trong Phần 7.10 của Luật Doanh nghiệp. Các điều khoản này bao gồm cả việc nghiêm cấm giao dịch nội gián.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên đọc qua các hướng dẫn do ASIC và ASX đề ra để hiểu các quy tắc và hậu quả tiềm tàng của hành vi vi phạm các quy tắc đó. Các liên kết dưới đây sẽ đưa bạn đến những văn bản cụ thể về Giao dịch ASX.

Bộ Quy tắc Đạo đức của Thị trường ASIC (Thị trường ASX 24)

Bộ Quy tắc Vận hành ASX

FP Markets (và khách hàng của mình) phải:

Duy trì một Thị trường Trật tự

FP Markets phải đảm bảo rằng giao dịch do khách hàng thực hiện luôn phù hợp với hoạt động duy trì trật tự trên thị trường bằng cách đảm bảo việc tuân thủ các quy tắc tương ứng do cả ASIC và ASX ban hành.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng xem xét Mục 3 của Bộ Quy tắc Vận hành ASX

Ngăn ngừa Giao dịch Thao túng

FP Markets không được giao dịch bất kỳ sản phẩm nào với ý đồ làm sai lệch hoặc gian dối về hiện trạng của giao dịch.
Chúng tôi khuyến cáo khách hàng xem xét Mục 3.1.2 Chương 3 Bộ Quy tắc Đạo đức của Thị trường ASIC

Biện pháp Xử phạt ASX/ASIC

ASX và ASIC có thể cân nhắc việc triển khai biện pháp xử lý trong trường hợp các quy tắc bị xâm phạm.

Hình phạt có thể áp dụng:

 • Với Đối tác Phòng ngừa Rủi ro của FP Markets
 • Với FP Markets
 • Với khách hàng (chính là bạn).

Khách hàng có thể bị xử phạt bởi các cơ quan quản lý như ASIC hoặc chịu trách nhiệm trước FP Markets về các chi phí mà FP Markets phải chịu, phát sinh từ các hành vi giao dịch của khách hàng dẫn khiến cho khách hàng, FP Market hoặc bất kỳ người nào khác bị thua lỗ hoặc bị phạt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi theo số 1300 376 233 hoặc địa chỉ email [email protected]

FP Markets Multi Platform

The Industry’s Most

Powerful Platforms

FP Markets provides some of the most technologically advanced platforms for all levels of trader, including Metatrader 4, WebTrader, Apps for iPhone and Android as well as IRESS.

 • Windows
  Windows
 • Mac
  Mac
 • WebTrader
  WebTrader
 • iPhone
  iPhone
 • Android
  Android

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

 • Giao dịch forex và CFD
 • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
 • 10 000+thị trường
 • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
 • Chỉ cần nạp $100
 • Đòn bày 1:500

FP Markets at the football