NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 55.84% of the time from 01-08-2020 to 31-08-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

Liên hệ với Chúng tôi

Liên hệ với Chúng tôi
Với Trụ sở Chính tại Australia, FP Markets cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ 24/5.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Trụ sở Chính
Sydney
 
First Prudential Markets Pty Ltd
Level 5, Exchange House 10 Bridge St Sydney NSW 2000 AUSTRALIA AUSTRALIA
 
Số Điện thoại
 Sydney
 
Chung: +61 (0)2 8252 6800
Fax: +61 (0)2 8252 6899
 
 
 
Đường dây Miễn phí
Sydney
 
1300 376 233
 
 
Đăng ký Công ty
 
Mã số Kinh doanh Australia
16 112 600 281
 
Mã số Dịch vụ Tài chính Australia
286354
 
Yêu cầu qua Email 
 
Yêu cầu mới: [email protected]
Mở tài khoản: [email protected]
Liên quan đến rút tiền: [email protected]
Liên quan đến nạp tiền: [email protected]
Liên quan đến giao dịch: [email protected]
Hỗ trợ: [email protected]
Giờ làm việc 
 
Monday – Saturday (AEDT)
07:00 – 07:00
 
Sunday – Friday (GMT)
22:00 – 22:00
 

Locate Us – Google Map

SydneyGiao dịch trên các thị trường với FP Markets


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020