Các Loại Tài khoản Forex

Các Loại Tài khoản Forex
Trải nghiệm chênh lệch thô của FP Markets với tài khoản forex
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Tài khoản
STANDARD
(MT4 - MT5)


 • Số dư Mở Tối thiểu
  100 AUD hoặc tương đương

 • Chênh lệch
  Từ 1.0 pip

 • Công cụ Giao dịch
  Trên 50 cặp tỷ giá FX, kim loại, Chỉ số, Hàng hóa

 • Đòn bẩy Tối đa
  500:1

 • Thực thi lệnh
  Định giá ECN

 • Hoa hồng trên Lô
  Không

 • Quy mô Giao dịch Tối thiểu
  0.01 Lot

 • EA

 • Ứng dụng dành cho Di động

 • Sẵn có VPS

Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tài khoản
RAW
(MT4 - MT5)


 • Số dư Mở Tối thiểu
  100 AUD hoặc tương đương

 • Chênh lệch
  Từ 0.0 pip

 • Công cụ Giao dịch
  Trên 50 cặp tỷ giá FX, kim loại, Chỉ số, Hàng hóa

 • Đòn bẩy Tối đa
  500:1

 • Thực thi lệnh
  Định giá ECN

 • Hoa hồng trên Lô
  3 USD trên 100.000

 • Quy mô Giao dịch Tối thiểu
  0.01 Lot

 • EA

 • Ứng dụng dành cho Di động

 • Sẵn có VPS

Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tại sao nên Chọn Tài khoản Tiêu chuẩn MT4 của chúng tôi?

Không có Phí hoa hồng
Không bao giờ tính phí hoa hồng trên giao dịch của bạn.

Số dư Mở Nhỏ
Bắt đầu với ít nhất 100 AUD.

Khớp lệnh Nhanh như chớp
Giao dịch qua kết nối cáp quang với máy chủ cao cấp dành riêng cho cơ sở NY4.

Chênh lệch Thấp
Giao dịch với chênh lệch thấp từ 0.0 Pip.

Đòn bẩy Linh hoạt
Nhiều tùy chọn tài khoản với đòn bẩy cao 500:1.

Tiếp cận trên 60 Sản phẩm
Truy cập hàng loạt sản phẩm trên Forex, Hàng hóa và chỉ số.

Tài khoản Thô: sự lựa chọn của chuyên gia

Hoa hồng Thấp
Giao dịch chỉ từ 3 USD mỗi lô.

Số dư Bắt đầu Thấp
Chỉ 100 AUD để bắt đầu giao dịch.

Tốc độ Khớp lệnh Nhanh
Tốc độ khớp lệnh nhanh trên liên kết cáp quang chuyên dụng tới NY4.

Chênh lệch Thấp
Chênh lệch thấp từ 0.0 Pip.

Đòn bẩy Linh hoạt
Nhiều tùy chọn tài khoản với đòn bẩy cao 500:1.

Nhiều Tùy chọn Giao dịch
Truy cập trên 70 sản phẩm trên Forex, Hàng hóa và Chỉ số.

Bắt đầu Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020