Loại Tài khoản

Loại Tài khoản
FP Markets cung cấp loạt sản phẩm trên tất cả loại tài khoản. Chỉ cần chọn nền tảng giao dịch và mô hình định giá phù hợp với bạn và bắt đầu.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Các Loại Tài khoản ForexTài khoản
STANDARD
(MT4 - MT5)


 • Chênh lệch
  Từ 1.0 pip

 • Hoa hồng (ASX)
  Không

 • Tiền nạp Tối thiểu
  100 AUD hoặc tương đương

 • Đòn bẩy Tối đa
  500:1

Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tài khoản
RAW
(MT4 - MT5)


 • Chênh lệch
  Từ 0.0 pip

 • Hoa hồng (USD)
  $3.0

 • Tiền nạp Tối thiểu
  100 AUD hoặc tương đương

 • Đòn bẩy Tối đa
  500:1

Bắt đầu Giao dịch ngay!

CÁC LOẠI TÀI KHOẢN IRESSTài khoản
STANDARD
(IRESS)


 • Hoa hồng trên Lô
  tối thiểu 10 USD, sau đó là 0,1%

 • Tiền nạp Tối thiểu
  1.000 USD

 • Tỷ lệ ký quỹ với CFD trên Cổ phiếu
  từ 3%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +4.0%

Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tài khoản
PLATINUM
(IRESS)


 • Hoa hồng trên Lô
  tối thiểu 9 USD, sau đó là 0,09%

 • Tiền nạp Tối thiểu
  $ 25,000 AUD

 • Tỷ lệ ký quỹ với CFD trên Cổ phiếu
  từ 3%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +3.5%

Bắt đầu Giao dịch ngay!


Tài khoản
PREMIER*
(IRESS)


 • Hoa hồng trên Lô
  không có mức tối thiểu, sau đó là 0,08%

 • Tiền nạp Tối thiểu
  $ 50,000 AUD

 • Tỷ lệ ký quỹ với CFD trên Cổ phiếu
  từ 3%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +3.0%

Bắt đầu Giao dịch ngay!
Bắt đầu ngay! Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký nhanh của chúng tôi.


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020