Các loại Tài khoản Iress

Các loại Tài khoản Iress
Trải nghiệm tất cả lợi ích của các Loại Tài khoản IRESS của FP Markets, trên nền tảng đầu ngành.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Tài khoản
STANDARD
(Iress)


 • Số dư tối thiểu
  $ 1,000

 • Tỷ lệ Môi giới
  Tối thiểu $10, là 0,1%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +4.0%

 • Phí IRESS Trader
  55 USD bao gồm phí GST (dành cho Người dùng Australia) sẽ được miễn nếu bạn tạo ra 150 USD hoa hồng/tháng.

 • Phí IRESS Investor
  Miễn phí

 • Phí Dữ liệu Trực tiếp của ASX
  22.00 USD ASX bao gồm phí GST (dành cho Người dùng Australia) sẽ được miễn nếu bạn tạo ra 50 USD hoa hồng/tháng.

 • Dữ liệu ASX Chậm
  Miễn phí

 • Giao dịch & Phí qua Điện thoại
  Không tính phí bổ sung

 • Mô tả & Phí của Tài khoản
  Tài khoản chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận hoa hồng và tỷ lệ ký quỹ DMA cạnh tranh với các tùy chọn nền tảng giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi.

Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tài khoản
PLATINUM
(Iress)


 • Số dư tối thiểu
  $ 25,000

 • Tỷ lệ Môi giới
  Tối thiểu $9, là 0,09%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +3.5%

 • Phí IRESS Trader
  55 USD bao gồm phí GST (dành cho Người dùng Australia) sẽ được miễn nếu bạn tạo ra 150 USD hoa hồng/tháng.

 • Phí IRESS Investor
  Miễn phí

 • Phí Dữ liệu Trực tiếp của ASX
  22.00 USD ASX bao gồm phí GST (dành cho Người dùng Australia) sẽ được miễn nếu bạn tạo ra 50 USD hoa hồng/tháng.

 • Dữ liệu ASX Chậm
  Miễn phí

 • Giao dịch & Phí qua Điện thoại
  Không tính phí bổ sung

 • Mô tả & Phí của Tài khoản
  Tài khoản bạch kim cung cấp mức hoa hồng và lãi suất huy động vốn thậm chí thấp hơn trên nền tảng giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi.

Bắt đầu Giao dịch ngay!
Tài khoản
PREMIER*
(Iress)


 • Số dư tối thiểu
  $ 50,000

 • Tỷ lệ Môi giới
  không có mức tối thiểu, sau đó là 0,08%

 • Tài chính
  Tỷ lệ cơ sở của FP Markets +3.0%

 • Phí IRESS Trader
  Phí nền tảng được miễn. • Phí IRESS Investor
  Miễn phí

 • Phí Dữ liệu Trực tiếp của ASX
  Phí bản quyền của ASX được miễn • Dữ liệu ASX Chậm
  Miễn phí

 • Giao dịch & Phí qua Điện thoại
  Không tính phí bổ sung

 • Mô tả & Phí của Tài khoản
  Đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp, chúng tôi không tính phí nền tảng và không tính phí môi giới tối thiểu.


Bắt đầu Giao dịch ngay!

Tại FP Markets, chúng tôi cung cấp 3 loại tài khoản CFD: Tiêu chuẩn, Bạch kim và Premier.

Tất cả những loại tài khoản này bao gồm:

 • Phí Iress Investor Miễn phí 
 • Không có phí bổ sung cho giao dịch qua điện thoại
 • Dữ liệu bị trì hoãn miễn phí cho tất cả các thị trường
Bắt đầu với nhà môi giới DMA ngay hôm nay!


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020