Bảng Ký quỹ

Bảng Ký quỹ
Bảng Ký quỹ Iress

Yêu cầu Ký quỹ
trong Giao dịch Forex

Trải nghiệm những lợi ích của việc giao dịch Forex và Giao Dịch CFD Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính trên nền tảng giao dịch đa tài sản mang lại sự linh hoạt tuyệt vời trong các phong cách giao dịch. Iress cung cấp tin tức theo thời gian thực & báo giá cho giao dịch CFD trực tuyến sau Cổ phiếu, Forex, Hàng hóa, Chỉ số, Kim loạiTiền điện tử.

Với giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch các công cụ tài chính mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Các nhà giao dịch có thể đầu cơ trên biến động giá theo cả hai chiều hướng với khả năng thực hiện vị thế mua hoặc bán. Ngoài ra, khái niệm đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp cận nhiều hơn chỉ với ký quỹ được yêu cầu để mở một vị thế.

Tính khả dụng ngắn hạn và yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch, lớp tài sản và mức độ biến động. Chọn từ các sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bao gồm Sàn giao dịch Chứng khoán Australia (ASX), NASDAQ và Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Yêu cầu Tài khoản Demo hoặc mở Tài khoản Live và bắt đầu giao dịch.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
14D.ASX1414 Degrees Limited100KHÔNG
1AD.ASXAdalta Limited100KHÔNG
1AG.ASXAlterra Limited100KHÔNG
1AL.ASXOneall In Limited100KHÔNG
1PG.ASX1-Page Ltd100KHÔNG
1ST.ASX1St Group Ltd100KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
3DP.ASXPointerra Limited50KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
5GN.ASX5G Networks Limited10KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn%Bán ra
A2B.ASXA2B Australia Ltd100ĐÚNG
ABB.ASX Aussie Broadband 60 KHÔNG
ABR.ASX American Pacific 60 KHÔNG
AEI.ASX Aeris Environmental 60 KHÔNG
AFP.ASX Aft Pharmaceuticals 60 KHÔNG
APD.ASX Apn Property Group 60 KHÔNG
AQR.ASX Apn Conv Retail REIT 60 KHÔNG
AVZ.ASX AVZ Minerals Ltd 60 KHÔNG
AXE.ASX Archer Materials 60 KHÔNG
AZY.ASX Antipa Minerals Ltd 60 KHÔNG
ATU.ASX Atrum Coal Ltd 55 KHÔNG
ADN.ASX Andromeda Metals Ltd 50 KHÔNG
AFY.ASX Afterpay Holdings 50 KHÔNG
AGYRA.ASX Argosy Minerals Ltd – Rights 21-Mar-19 50 KHÔNG
AHY.ASX Asaleo Care Limited 50 ĐÚNG
AKI.ASX African Iron Limited 50 KHÔNG
ALF.ASX Australian Leaders 50 KHÔNG
AMS.ASX Atomos 50 KHÔNG
ARX.ASX Aroa Biosurgery 50 KHÔNG
AUI.ASX Australian United In 50 KHÔNG
ADT.ASX Adriatic Metals 45 KHÔNG
AGG.ASX AngloGold Ashanti 45 KHÔNG
ALC.ASX Alcidion Group Ltd 45 KHÔNG
AMI.ASX Aurelia Metals Ltd 45 KHÔNG
APE.ASX Eagers Automotive 45 ĐÚNG
AQZ.ASX Alliance Aviation 45 KHÔNG
AYS.ASX Amaysim Aus Ltd 45 ĐÚNG
AC8.ASX Auscann Grp Hlgs Ltd 40 KHÔNG
ADH.ASX Adairs Limited 40 ĐÚNG
AFJ.ASX Affinity Edu Grp Ltd 40 KHÔNG
AKP.ASX Audio Pixels Ltd 40 KHÔNG
ASM.ASX Ausstratmaterials 40 KHÔNG
AYN.ASX Alcyone Res Ltd 40 KHÔNG
AEO.ASX Austereo Group Ltd. 35 KHÔNG
AIZ.ASX Air New Zealand 35 KHÔNG
AJA.ASX Astro Jap Prop Group 35 KHÔNG
ALK.ASX Alkane Resources Ltd 35 KHÔNG
AMA.ASX AMA Group Limited 35 ĐÚNG
ASZ.ASX ASG Group Limited 35 KHÔNG
AVO.ASX Avoca Resources 35 KHÔNG
AAC.ASX Australian Agricult. 30 ĐÚNG
ADI.ASX Apn Industria REIT 30 ĐÚNG
AGF.ASX Amp Capital China 30 KHÔNG
APL.ASX Antipodes Global Inv 30 KHÔNG
AUN.ASX Aurumin 30 KHÔNG
AZH.ASX Azimuth Res Ltd 30 KHÔNG
AIA.ASX Auckland Internation 25 ĐÚNG
API.ASX Australian Pharm. 25 ĐÚNG
AQG.ASX Alacer Gold Corp. 25 KHÔNG
AUB.ASX AUB Group Ltd 25 ĐÚNG
AX1.ASX Accent Group Ltd 25 ĐÚNG
AD8.ASX Audinate Group Ltd 20 KHÔNG
AEF.ASX Australian Ethical 20 ĐÚNG
AFG.ASX Aust Finance Grp 20 ĐÚNG
AMM.ASX Amcom Telecomm. 20 KHÔNG
AQA.ASX Aquila Resources 20 KHÔNG
AQABA.ASX Aquila Resources – Bonus Deferred 20 KHÔNG
ASB.ASX Austal Limited 20 ĐÚNG
AVH.ASX Avita Therapeutics 20 ĐÚNG
AVN.ASX Aventus Group 20 ĐÚNG
A2M.ASX The A2 Milk Company 15 ĐÚNG
AAD.ASX Ardent Leisure Group 15 KHÔNG
AAX.ASX Ausenco Limited 15 KHÔNG
ACX.ASX Aconex Limited 15 KHÔNG
AFI.ASX Australian Foundat. 15 KHÔNG
AHG.ASX Automotive Holdings. 15 KHÔNG
ALG.ASX Ardentleisuregrpltd 15 ĐÚNG
ALS.ASX Alesco Corporation 15 KHÔNG
ALX.ASX Atlas Arteria 15 ĐÚNG
ALZ.ASX Australand Property 15 KHÔNG
AND.ASX Andean Resources Ltd 15 KHÔNG
AOG.ASX Aveo Group 15 KHÔNG
APO.ASX Apn Outdoor Grp 15 KHÔNG
APT.ASX Afterpay Limited 15 ĐÚNG
APX.ASX Appen Limited 15 ĐÚNG
AQP.ASX Aquarius Platinum. 15 KHÔNG
ARB.ASX ARB Corporation. 15 ĐÚNG
ARF.ASX Arena REIT. 15 ĐÚNG
ARG.ASX Argo Investments 15 KHÔNG
AWB.ASX AWB Limited 15 KHÔNG
AWE.ASX AWE Limited 15 KHÔNG
ABC.ASX Adbri Limited 10 ĐÚNG
ABP.ASX Abacus Property Grp. 10 ĐÚNG
AIO.ASX Asciano Limited 10 KHÔNG
ALL.ASX Aristocrat Leisure 10 ĐÚNG
ALQ.ASX ALS Ltd 10 ĐÚNG
ALU.ASX Altium Limited 10 ĐÚNG
ANN.ASX Ansell Limited 10 ĐÚNG
AST.ASX AusNet Services Ltd 10 ĐÚNG
AWC.ASX Alumina Limited 10 ĐÚNG
AXA.ASX AXA Asia Pacific 10 KHÔNG
AZJ.ASX Aurizon Holdings Ltd 10 ĐÚNG
AGL.ASX AGL Energy Limited. 5 ĐÚNG
AMC.ASX Amcor PLC 5 ĐÚNG
AMP.ASX AMP Limited 5 ĐÚNG
ANZ.ASX ANZ Banking Grp Ltd 5 ĐÚNG
APA.ASX APA Group 5 ĐÚNG
ASX.ASX ASX Limited 5 ĐÚNG
ALD.ASX Ampol Limited 7 KHÔNG
ALD.ASX Ampol Limited 7 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
BKT.ASX Black Rock Mining 100KHÔNG
BKW.ASX Brickworks Limited 10ĐÚNG
BKY.ASX Berkeley Energia Ltd 100 KHÔNG
BLA.ASX Blue Sky Limited 100 KHÔNG
BLD.ASX Boral Limited 10 ĐÚNG
BLDN.ASX Boral Limited – Deferred 100 KHÔNG
BLG.ASX Bluglass Limited 100 KHÔNG
BLKOA.ASX Blackham Resources – Option 31-Jan-19 100 KHÔNG
BLKRB.ASX Blackham Resources – Rights 01-Apr-19 100 KHÔNG
BLR.ASX Black Range Min. 100 KHÔNG
BLT.ASX Benitec Biopharma 100 KHÔNG
BLX.ASX Beacon Lighting Grp 50 KHÔNG
BLY.ASX Boart Longyear 70 KHÔNG
BLYO.ASX Boart Longyear – Warrant 13-Sep-24 100 KHÔNG
BLZ.ASX Blaze International 100 KHÔNG
BLZO.ASX Blaze International – Option 31-Mar-22 100 KHÔNG
BMB.ASX Balamara Resources 100 KHÔNG
BMG.ASX BMG Resources Ltd 100 KHÔNG
BMN.ASX Bannerman Resources 100 KHÔNG
BNC.ASX Bioniche Life Inc 100 KHÔNG
BND.ASX Bandanna Energy 25 KHÔNG
BNL.ASX Blue Star Helium Ltd 100 KHÔNG
BNO.ASX Bionomics Limited 100 KHÔNG
BNR.ASX Bulletin Res Ltd 100 KHÔNG
BNT.ASX Bounty Mining Ltd 100 KHÔNG
BOA.ASX Boadicea Resources 100 KHÔNG
BOC.ASX Bougainville Copper 100 KHÔNG
BOE.ASX Boss Resources Ltd 70 KHÔNG
BOK.ASX Black Oak Min Ltd 100 KHÔNG
BOL.ASX Boom Logistics 100 KHÔNG
BOQ.ASX Bank of Queensland. 10 ĐÚNG
BOT.ASX Botanix Pharma Ltd 80 KHÔNG
BOW.ASX Bow Energy Limited 10 KHÔNG
BPA.ASX Brookfield Prime 100 KHÔNG
BPF.ASX Bulletproof Group 100 KHÔNG
BPG.ASX Byte Power Group 100 KHÔNG
BPH.ASX BPH Energy Ltd 100 KHÔNG
BPK.ASX Bremer Park Limited 100 KHÔNG
BPLO.ASX Broken Hill Prospect – Option 12-Nov-19 100 KHÔNG
BPP.ASX Babylon Pump & Power 100 KHÔNG
BPT.ASX Beach Energy Limited 10 ĐÚNG
BRB.ASX Breaker Res NL 100 KHÔNG
BRBCA.ASX Breaker Res NL – 1C Pd, 19C Unpd 100 KHÔNG
BRG.ASX Breville Group Ltd 15 ĐÚNG
BRI.ASX Big Riv Indust Ltd 100 KHÔNG
BRK.ASX Brookside Energy Ltd 100 KHÔNG
BRKO.ASX Brookside Energy Ltd – Option 31-Dec-18 100 KHÔNG
BRL.ASX Bathurst Res Ltd. 100 KHÔNG
BRM.ASX Brockman Resources 20 KHÔNG
BRN.ASX Brainchip Ltd 45 KHÔNG
BRO.ASX Broad Investments 100 KHÔNG
BRS.ASX Broadspectrum Ltd 15 KHÔNG
BRU.ASX Buru Energy 100 KHÔNG
BRW.ASX Breakaway Resources 85 KHÔNG
BSA.ASX BSA Limited 70 KHÔNG
BSE.ASX Base Res Limited 45 KHÔNG
BSL.ASX BlueScope Steel Ltd 10 ĐÚNG
BSM.ASX Bass Metals Ltd 100 KHÔNG
BSMOB.ASX Bass Metals Ltd – Option 31-Dec-18 100 KHÔNG
BSN.ASX Bisan Limited 100 KHÔNG
BSP.ASX Black Star Petroleum 100 KHÔNG
BSR.ASX Bassari Resources 100 KHÔNG
BSX.ASX Blackstone Ltd 100 KHÔNG
BTA.ASX Biota Holdings 100 KHÔNG
BTC.ASX BTC Health Ltd 100 KHÔNG
BTH.ASX Bigtincan Hldgs Ltd 30 KHÔNG
BTI.ASX Bailador Tech Inv 70 KHÔNG
BTN.ASX Brighton Mining 100 KHÔNG
BTR.ASX Blackthorn Resources 25 KHÔNG
BTU.ASX Bathurst Resources 20 KHÔNG
BUB.ASX Bubs Aust Ltd 30 KHÔNG
BUD.ASX Buddy Tech 100 KHÔNG
BUE.ASX Bluestone Global Ltd 100 KHÔNG
BUG.ASX Buderim Group Ltd 100 KHÔNG
BUX.ASX Buxton Resources Ltd 100 KHÔNG
BUY.ASX Bounty Oil & Gas NL 100 KHÔNG
BVA.ASX Bravura Solutions 45 KHÔNG
BVS.ASX Bravura Solution Ltd 20 ĐÚNG
BWD.ASX Blackwood Corp Ltd 100 KHÔNG
BWF.ASX Blackwall Limited 100 KHÔNG
BWN.ASX Bowen Energy Limited 100 KHÔNG
BWP.ASX BWP Trust 10 ĐÚNG
BWPAK.ASX BWP Trust – Units Deferred 15 KHÔNG
BWR.ASX Blackwall Prop Trust 70 KHÔNG
BWX.ASX BWX Limited 35 ĐÚNG
BXB.ASX Brambles Limited 5 ĐÚNG
BXBN.ASX Brambles Limited – Deferred 100 KHÔNG
BXN.ASX Bioxyne Ltd 100 KHÔNG
BYE.ASX Byron Energy Ltd 45 KHÔNG
BYH.ASX Bryah Resources Ltd 100 KHÔNG
BYI.ASX Beyond International 100 KHÔNG
BYL.ASX Brierty Limited 100 KHÔNG
BZL.ASX Braziron Limited 100 KHÔNG
BCN.ASX Beacon Minerals 60 KHÔNG
BDC.ASX Bardoc Gold Ltd 60 KHÔNG
BFG.ASX Bell Financial Group 35 KHÔNG
BGL.ASX Bellevue Gold Ltd 35 KHÔNG
BKI.ASX BKI Investment Ltd 35 KHÔNG
BBN.ASX Baby Bunting Grp Ltd 30 ĐÚNG
BIN.ASX Bingo Industries Ltd 25 ĐÚNG
BAL.ASX Bellamy’s Australia 15 KHÔNG
BAP.ASX Bapcor Limited 15 ĐÚNG
BGA.ASX Bega Cheese Ltd 15 ĐÚNG
BKL.ASX Blackmores Limited 15 ĐÚNG
BKN.ASX Bradken Limited 15 KHÔNG
BHP.ASX BHP Group Limited 5 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
CA8.ASX Coassets Ltd. 100 KHÔNG
CAA.ASX Capral Limited 100 KHÔNG
CAD.ASX Caeneus Minerals 100 KHÔNG
CADO.ASX Caeneus Minerals – Option 31-Dec-20 100 KHÔNG
CAE.ASX Cannindah Resources 100 KHÔNG
CAF.ASX Centrepoint Alliance 100 KHÔNG
CAG.ASX Caperangeltd 100 KHÔNG
CAI.ASX Calidus Resources 60 KHÔNG
CAJ.ASX Capitol Health 50 KHÔNG
CAM.ASX Clime Capital 100 KHÔNG
CAMBD.ASX Clime Capital – Bonus Deferred 100 KHÔNG
CAN.ASX Cann Group Ltd 50 KHÔNG
CAP.ASX Carpentaria Resource 100 KHÔNG
CAQ.ASX CAQ Holdings Ltd 100 KHÔNG
CAR.ASX Carsales.Com Ltd. 15 ĐÚNG
CAT.ASX Catapult Grp Int Ltd 35 KHÔNG
CAV.ASX Carnavale Resources 100 KHÔNG
CAY.ASX Canyon Resources Ltd 100 KHÔNG
CAZ.ASX Cazaly Resources 100 KHÔNG
CBA.ASX Commonwealth Bank. 5 ĐÚNG
CBAN.ASX Commonwealth Bank. – Deferred 5 KHÔNG
CBC.ASX Cbg Capital Limited 100 KHÔNG
CBCBN.ASX CBG Capital Limited – Bonus Deferred 100 KHÔNG
CBD.ASX CBD Energy Limited 100 KHÔNG
CBK.ASX CB Aust Ltd 100 KHÔNG
CBL.ASX Control Bionics 100 KHÔNG
CBR.ASX Carbon Revolution 99 KHÔNG
CBX.ASX Cape Alumina Ltd 100 KHÔNG
CCA.ASX Change Financial Ltd 100 KHÔNG
CCC.ASX Continental Coal Ltd 100 KHÔNG
CCD.ASX Caledon Resources 100 KHÔNG
CCE.ASX Carnegie Cln Energy 100 KHÔNG
CCG.ASX Commschoice 100 KHÔNG
CCJ.ASX County International 100 KHÔNG
CCK.ASX CCK Financial 100 KHÔNG
CCL.ASX Coca-Cola Amatil 10 ĐÚNG
CCP.ASX Credit Corp Group 10 ĐÚNG
CCQ.ASX Contango Capital 100 KHÔNG
CCU.ASX Cobar Consolidated 30 KHÔNG
CCV.ASX Cash Converters 70 KHÔNG
CCX.ASX City Chic Collective 20 KHÔNG
CCZ.ASX Castillo Copper Ltd 100 KHÔNG
CD1.ASX Cd Private Equity I 100 KHÔNG
CD3.ASX Cd Private Equityiii 100 KHÔNG
CDA.ASX Codan Limited 25 ĐÚNG
CDB.ASX Condor Blanco Mines 100 KHÔNG
CDC.ASX China Dairy Ltd 80 KHÔNG
CDD.ASX Cardno Limited 50 KHÔNG
CDDE.ASX Cardno Limited – Prop.Bid Crescap Def 25 KHÔNG
CDG.ASX Cleveland Min Ltd 100 KHÔNG
CDH.ASX ChongHerr Investment 100 KHÔNG
CDI.ASX Challenger Div.Pro. 25 KHÔNG
CDL.ASX Canada Land Limited 100 KHÔNG
CDM.ASX Cadence Capital 30 KHÔNG
CDO.ASX Cadence Opp Fund Ltd 100 KHÔNG
CDP.ASX Carindale Property 40 ĐÚNG
CDT.ASX Castle Minerals 100 KHÔNG
CDU.ASX Cudeco Limited 100 KHÔNG
CDV.ASX Cardinal Reso Ltd 45 KHÔNG
CDX.ASX Cardiex Limited 100 KHÔNG
CDXO.ASX Cardiex Limited – Option 30-Nov-21 100 KHÔNG
CDY.ASX Cellmid Limited 100 KHÔNG
CE1.ASX Calima Energy 100 KHÔNG
CEG.ASX CEC Group Limited 70 KHÔNG
CEL.ASX Challenger Exp Ltd 60 KHÔNG
CEN.ASX Contact Energy Ltd 70 KHÔNG
CER.ASX Centro Retail Group 40 KHÔNG
CEU.ASX ConnectEast Group 20 KHÔNG
CEY.ASX Centennial Coal 15 KHÔNG
CFO.ASX Cfoam Limited 100 KHÔNG
CFOR.ASX Cfoam Limited – Rights 02-Nov-20 100 KHÔNG
CFU.ASX Ceramic Fuel Cells 100 KHÔNG
CG1.ASX Carbonxt Group 100 KHÔNG
CGA.ASX Contango Asset 100 KHÔNG
CGC.ASX Costa Group Holdings 20 ĐÚNG
CGCR.ASX Costa Group Holdings – Rts 11-Nov-19 Forus 100 KHÔNG
CGF.ASX Challenger Limited 10 ĐÚNG
CGFPB.ASX Cn 3M Per Q Rd T-23 100 KHÔNG
CGG.ASX Citadel Resource Grp 85 KHÔNG
CGH.ASX Calibre Group Ltd 100 KHÔNG
CGI.ASX Consolidated Global 100 KHÔNG
CGL.ASX The Citadel Grp 60 KHÔNG
CGM.ASX Cougar Metals NL 100 KHÔNG
CGN.ASX Crater Gold Min Ltd 100 KHÔNG
CGO.ASX CPT Global Limited 100 KHÔNG
CGR.ASX Cml Group Ltd 100 KHÔNG
CGS.ASX Cogstate Ltd 100 KHÔNG
CGT.ASX Castlemaine 85 KHÔNG
CGW.ASX Coats Group PLC 50 KHÔNG
CGX.ASX Cga Mining Limited 85 KHÔNG
CHC.ASX Charter Hall Group 10 ĐÚNG
CHF.ASX Charter Pacific 100 KHÔNG
CHK.ASX Cohiba Min Ltd 100 KHÔNG
CHKO.ASX Cohiba Min Ltd – Option 18-Apr-20 100 KHÔNG
CHN.ASX Chalice Gold Mines 60 KHÔNG
CHO.ASX Choiseul Investments 100 KHÔNG
CHP.ASX Chapmans Limited 100 KHÔNG
CHR.ASX Chalmers Limited 100 KHÔNG
CHZ.ASX Chesser Resources 100 KHÔNG
CIA.ASX Champion Iron Ltd 25 KHÔNG
CIE.ASX Contango Inc Gen Ltd 100 KHÔNG
CIF.ASX Challenger Infrast. 70 KHÔNG
CII.ASX CI Resources Limited 100 KHÔNG
CIL.ASX Centrebet Internat. 30 KHÔNG
CIM.ASX Cimic Group Ltd 10 ĐÚNG
CIN.ASX Carlton Investments 70 KHÔNG
CIO.ASX Connected Io Ltd 100 KHÔNG
CIP.ASX Centuria I REIT 20 ĐÚNG
CIW.ASX Clime Investment 100 KHÔNG
CIX.ASX Calliden Group 40 KHÔNG
CJO.ASX Cerro Resources NL 40 KHÔNG
CJT.ASX Cvc Property Fund 100 KHÔNG
CKA.ASX Cokal Ltd 100 KHÔNG
CKF.ASX Collins Foods Ltd 30 ĐÚNG
CKL.ASX Colorpak Limited 100 KHÔNG
CKP.ASX Cheviot Kirribilli 100 KHÔNG
CL1.ASX Class Limited 45 KHÔNG
CL8.ASX Collaborate Corp 100 KHÔNG
CLA.ASX Celsius Resource Ltd 100 KHÔNG
CLF.ASX Concentrated Leaders 100 KHÔNG
CLH.ASX Collection House 20 KHÔNG
CLI.ASX Croplogic 100 KHÔNG
CLO.ASX Clough Limited 25 KHÔNG
CLQ.ASX Clean Teq Hldgs Ltd 30 KHÔNG
CLR.ASX Carabella Res Ltd 35 KHÔNG
CLS.ASX CL Asset Holdings 85 KHÔNG
CLT.ASX Cellnet Group 100 KHÔNG
CLV.ASX Clover Corporation 35 ĐÚNG
CLW.ASX Chtr H Lwr 20 ĐÚNG
CLX.ASX CTI Logistics 100 KHÔNG
CLYO.ASX Clancy Exploration – Option 09-May-19 100 KHÔNG
CLZ.ASX Classic Min Ltd 100 KHÔNG
CM1.ASX Coolgardie Minerals 100 KHÔNG
CM8.ASX Crowd Media Limited 100 KHÔNG
CMAAQ.ASX Centuria Metro REIT – Units Deferred 100 KHÔNG
CMC.ASX China Magnesium Corp 100 KHÔNG
CMD.ASX Cassius Mining Ltd 100 KHÔNG
CMF.ASX China Mining Ltd 100 KHÔNG
CMG.ASX Chandler Macleod Ltd 50 KHÔNG
CMJ.ASX Consolidated Media. 10 KHÔNG
CML.ASX Chase Mining Limited 100 KHÔNG
CMM.ASX Capricorn Metals 25 KHÔNG
CMP.ASX Compumedics Limited 100 KHÔNG
CMQ.ASX Chemeq Limited 100 KHÔNG
CMR.ASX Compass Resources 100 KHÔNG
CMV.ASX CMA Corporation Ltd 50 KHÔNG
CMW.ASX Cromwell Prop 10 KHÔNG
CMY.ASX Capital Mining 100 KHÔNG
CNA.ASX Corona Resources 20 KHÔNG
CNB.ASX Carnaby Resource Ltd 100 KHÔNG
CNC.ASX Cons Cap Invest Ltd 100 KHÔNG
CNH.ASX China Steel 100 KHÔNG
CNI.ASX Centuria Capital 50 ĐÚNG
CNJ.ASX Conico Ltd 100 KHÔNG
CNL.ASX Celamin Holdings Ltd 100 KHÔNG
CNP.ASX Cnpr Grp 50 KHÔNG
CNR.ASX Coonawarra Australia 100 KHÔNG
CNU.ASX Chorus Limited 15 ĐÚNG
CNW.ASX Cirrus Net Hold Ltd 100 KHÔNG
CNX.ASX Carbon Energy 100 KHÔNG
CO1.ASX Cobalt One Ltd 100 KHÔNG
COB.ASX Cobalt Blue Ltd 70 KHÔNG
COE.ASX Cooper Energy Ltd 35 ĐÚNG
COF.ASX Centuria Office REIT 50 ĐÚNG
COG.ASX Consolidated Ops Gp 100 KHÔNG
COH.ASX Cochlear Limited 10 ĐÚNG
COI.ASX Comet Ridge Limited 100 KHÔNG
COJ.ASX Commstrat Limited 100 KHÔNG
COL.ASX Coles Group 5 ĐÚNG
COO.ASX Corum Group Limited 100 KHÔNG
COU.ASX Count Financial 45 KHÔNG
COW.ASX Cowan Lithium 100 KHÔNG
COY.ASX Coppermoly Limited 100 KHÔNG
CP1.ASX Cannpal Animal 100 KHÔNG
CPA.ASX Commonwealth Prop 15 KHÔNG
CPH.ASX Creso Pharma Ltd 100 KHÔNG
CPI.ASX CPI Group Limited 100 KHÔNG
CPK.ASX CP1 Limited 100 KHÔNG
CPL.ASX Coalspur Mines Ltd 100 KHÔNG
CPN.ASX Caspin Resources 100 KHÔNG
CPS.ASX Computronics Hold. 100 KHÔNG
CPU.ASX Computershare Ltd 10 ĐÚNG
CPV.ASX Clearvue Technologie 100 KHÔNG
CQC.ASX Cuesta Coal Ltd 100 KHÔNG
CQE.ASX Charter Hall Soc In 25 ĐÚNG
CQO.ASX Charter Hall Office 20 KHÔNG
CQR.ASX Charter Hall Retail 10 ĐÚNG
CQT.ASX Conquest Mining 85 KHÔNG
CR1.ASX Constellation Res 100 KHÔNG
CRB.ASX Carbine Resources 100 KHÔNG
CRC.ASX Cortona Resources 100 KHÔNG
CRD.ASX Credible Labs 40 KHÔNG
CRE.ASX Crescent Gold 60 KHÔNG
CRG.ASX Crane Group Limited 10 KHÔNG
CRH.ASX Crowe Horwath Aus 60 KHÔNG
CRL.ASX Comet Resources 100 KHÔNG
CRM.ASX Carbon Minerals Ltd 100 KHÔNG
CRN.ASX Coronado Global Res 45 ĐÚNG
CRO.ASX Cirralto Ltd 100 KHÔNG
CROO.ASX Cirralto Ltd – Option 28-Jul-23 100 KHÔNG
CRS.ASX Caprice Resources 100 KHÔNG
CSD.ASX Consolidated Tin Min 100 KHÔNG
CSE.ASX Copper Strike Ltd 100 KHÔNG
CSJ.ASX Cs GP100 Aust Trust 100 KHÔNG
CSL.ASX CSL Limited 5 ĐÚNG
CSR.ASX CSR Limited 10 ĐÚNG
CSS.ASX Clean Seas Ltd 100 KHÔNG
CST.ASX Castile Resources 50 KHÔNG
CSU.ASX Cs100 Emrg Mkt Infra 100 KHÔNG
CSV.ASX CSG Limited 100 KHÔNG
CSW.ASX Credit Suisse Pl100 100 KHÔNG
CT1.ASX Constellation Tech 100 KHÔNG
CTD.ASX Corp Travel Limited 10 ĐÚNG
CTDNB.ASX Corp Travel Limited – Deferred 100 KHÔNG
CTE.ASX Cryosite Limited 100 KHÔNG
CTL.ASX Centennial Mng Ltd 100 KHÔNG
CTM.ASX Centaurus Metals Ltd 40 KHÔNG
CTMOC.ASX Centaurus Metals Ltd – Opt 31-May-21 100 KHÔNG
CTO.ASX Citigold Corp Ltd 100 KHÔNG
CTP.ASX Central Petroleum 100 KHÔNG
CTY.ASX Country Road Limited 100 KHÔNG
CUE.ASX CUE Energy Resource 100 KHÔNG
CUL.ASX Cullen Resources 100 KHÔNG
CUP.ASX Countplus Limited 100 KHÔNG
CUS.ASX Customers Limited 25 KHÔNG
CUV.ASX Clinuvel Pharmaceut. 15 KHÔNG
CUY.ASX Curnamona Energy Ltd 85 KHÔNG
CV1.ASX Cv Check Ltd 100 KHÔNG
CVA.ASX Clever Com Aus Ltd 100 KHÔNG
CVC.ASX CVC Limited 100 KHÔNG
CVI.ASX CVI Energy Corp Ltd 100 KHÔNG
CVN.ASX Carnarvon Petroleum 30 KHÔNG
CVO.ASX Cover-More Grp Ltd 20 KHÔNG
CVR.ASX Central Asia Res 100 KHÔNG
CVS.ASX Cervantes Corp Ltd 100 KHÔNG
CVV.ASX Caravel Minerals Ltd 100 KHÔNG
CVW.ASX Clearview Wealth Ltd 100 KHÔNG
CVY.ASX Coventry Resources 100 KHÔNG
CWC.ASX China Waste Corp Ltd 100 KHÔNG
CWH.ASX CWH Resources Ltd 100 KHÔNG
CWK.ASX Coalworks Limited 70 KHÔNG
CWKXE.ASX Coalworks Limited – Ent. Orpheus 100 KHÔNG
CWL.ASX Consol Financial Hld 100 KHÔNG
CWN.ASX Crown Resorts Ltd 10 ĐÚNG
CWP.ASX Cedar Woods Prop. 35 ĐÚNG
CWT.ASX Challenger Winetrust 85 KHÔNG
CWX.ASX Carawine Resources 100 KHÔNG
CWY.ASX Cleanaway Waste Ltd 10 ĐÚNG
CXC.ASX Coeur D’Alene Mines. 70 KHÔNG
CXD.ASX CathRx Ltd 100 KHÔNG
CXH.ASX Compass Hotel Group 100 KHÔNG
CXL.ASX Calix Limited 70 KHÔNG
CXM.ASX Centrex Metals 100 KHÔNG
CXO.ASX Core Lithium 100 KHÔNG
CXS.ASX Chemgenex Pharmaceut 60 KHÔNG
CXU.ASX Cauldron Energy Ltd 100 KHÔNG
CXX.ASX Cradle Resources Ltd 100 KHÔNG
CXZ.ASX Connexion Telematics 100 KHÔNG
CY5.ASX Cygnus Gold Limited 100 KHÔNG
CYA.ASX Century Australia 100 KHÔNG
CYC.ASX Cyclopharm Limited 100 KHÔNG
CYG.ASX Coventry Group 100 KHÔNG
CYL.ASX Catalyst Metals 100 ĐÚNG
CYO.ASX Clarity Oss Ltd 100 KHÔNG
CYP.ASX Cynata Therapeutics 70 KHÔNG
CYQ.ASX Cycliq Group Ltd 100 KHÔNG
CZI.ASX Cassini Resources 100 KHÔNG
CZL.ASX Cons Zinc Ltd 100 KHÔNG
CZN.ASX Corazon Ltd 100 KHÔNG
CZNO.ASX Corazon Ltd – Option 10-Jul-22 100 KHÔNG
CZR.ASX CZR Resources Ltd 100 KHÔNG
CZZ.ASX Capilano Honey Ltd 60 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
D13.ASX Delaware Thirteen 100 KHÔNG
D2O.ASX Duxton Water Ltd 70 KHÔNG
DAF.ASX Discovery Africa Ltd 100 KHÔNG
DAU.ASX Dampier Gold Ltd 100 KHÔNG
DAV.ASX Davenport Resources 100 KHÔNG
DBF.ASX Duxton Broadacre 100 KHÔNG
DCC.ASX Digitalx Limited 100 KHÔNG
DCGDA.ASX Decmil Group Limited 100 KHÔNG
DCL.ASX Domacom Limited 100 KHÔNG
DCN.ASX Dacian Gold Ltd 60 KHÔNG
DDD.ASX 3D Resources Limited 100 KHÔNG
DDDO.ASX 3D Resources Limited – Option 17-Dec-19 100 KHÔNG
DDF.ASX Deutsche Diversified 100 KHÔNG
DDR.ASX Dicker Data Limited 25 ĐÚNG
DDT.ASX DataDot Technology 100 KHÔNG
DEG.ASX De Grey Mining 50 KHÔNG
DEGRA.ASX De Grey Mining – Rights 31-Jul-19 100 KHÔNG
DEM.ASX De.Mem Ltd 100 KHÔNG
DEV.ASX Devex Resources Ltd 70 KHÔNG
DEX.ASX Duke Exploration 85 KHÔNG
DFM.ASX Dongfang Modern Ag 100 KHÔNG
DGH.ASX Desane Group Hldings 100 KHÔNG
DGO.ASX DGO Gold Limited 60 KHÔNG
DGR.ASX DGR Global Ltd 100 KHÔNG
DGX.ASX Diploma Group Ltd 100 KHÔNG
DHG.ASX Domain Holdings Aus 15 ĐÚNG
DIG.ASX Asia Pac Digital Ltd 100 KHÔNG
DIT.ASX Deutsche Industrial 100 KHÔNG
DJS.ASX David Jones Limited 10 KHÔNG
DJW.ASX Djerriwarrh 25 KHÔNG
DKM.ASX Duketon Mining 100 KHÔNG
DKN.ASX DKN Financial Group 50 KHÔNG
DLC.ASX Delecta Limited 100 KHÔNG
DLS.ASX Drillsearch Energy 15 KHÔNG
DLX.ASX Duluxgroup Limited 10 KHÔNG
DMA.ASX Dynasty Resources 100 KHÔNG
DME.ASX Dome Gold Mines Ltd 100 KHÔNG
DMG.ASX Dragon Mountain Gold 100 KHÔNG
DML.ASX Discovery Metals Ltd 50 KHÔNG
DMP.ASX Domino Pizza Enterpr 15 ĐÚNG
DMX.ASX DMX Corporation Ltd 85 KHÔNG
DN8.ASX Dreamscape Netwk Ltd 100 KHÔNG
DNA.ASX Donaco International 100 KHÔNG
DNK.ASX Danakali Limited 70 KHÔNG
DOM.ASX Dominion Mining 20 KHÔNG
DOR.ASX Doriemus PLC 100 KHÔNG
DOT.ASX Deutsche Office 100 KHÔNG
DOW.ASX Downer EDI Limited 10 ĐÚNG
DRA.ASX Dragon Mining Ltd 100 KHÔNG
DRM.ASX Doray Minerals Ltd 100 KHÔNG
DRMN.ASX Doray Minerals Ltd – Deferred Ex Option 50 KHÔNG
DRO.ASX Droneshield Limited 100 KHÔNG
DRX.ASX Diatreme Resources 100 KHÔNG
DSB.ASX Delta Sbd Limited 100 KHÔNG
DSE.ASX Dropsuite Ltd 100 KHÔNG
DSH.ASX Dshe Holdings Ltd 100 KHÔNG
DSQ.ASX DSQ Holdings Limited 100 KHÔNG
DSX.ASX Decimal Software Ltd 100 KHÔNG
DTE.ASX Dart Energy Ltd 20 KHÔNG
DTI.ASX DTI Group Ltd 100 KHÔNG
DTL.ASX Data#3 Limited 35 ĐÚNG
DTM.ASX Dart Mining NL 100 KHÔNG
DTR.ASX Dateline Resources 100 KHÔNG
DTS.ASX Dragontail Systems 100 KHÔNG
DTZ.ASX Dotz Nano Ltd 100 KHÔNG
DUB.ASX Dubber Corp Ltd 35 KHÔNG
DUE.ASX Duet Group 10 KHÔNG
DUI.ASX Diversified United 25 KHÔNG
DVA.ASX Diversa Limited 100 KHÔNG
DVL.ASX Dorsavi Ltd 100 KHÔNG
DVN.ASX Devine Limited 100 KHÔNG
DW8.ASX Digital Wine Venture 100 KHÔNG
DWS.ASX DWS Ltd 70 KHÔNG
DXB.ASX Dimerix Ltd 100 KHÔNG
DXF.ASX Ding Sheng Xin Ltd 100 KHÔNG
DXN.ASX DXN Limited 100 KHÔNG
DXNOD.ASX DXN Limited – Option 18-May-23 100 KHÔNG
DXS.ASX Dexus 5 ĐÚNG
DYL.ASX Deep Yellow Limited 100 KHÔNG
DTC.ASX Damstra Holdings 60 KHÔNG
DRR.ASX Deterra 15 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
E25.ASX Element 25 Ltd 100 KHÔNG
E2E.ASX Eon Nrg Ltd 100 KHÔNG
E2EO.ASX Eon Nrg Ltd – Option 29-Nov-19 100 KHÔNG
E2ERB.ASX Eon Nrg Ltd – Rights 21-Feb-19 100 KHÔNG
E2M.ASX E2 Metals 100 KHÔNG
E3S.ASX E3Sixty 100 KHÔNG
E88.ASX Ensogo Limited 100 KHÔNG
EAF.ASX Evanspartnersasiafnd 100 KHÔNG
EAI.ASX Ellerston Asian 60 KHÔNG
EAL.ASX E & A Limited 100 KHÔNG
EAR.ASX Echo Resources 70 KHÔNG
EAS.ASX Easton Investments 100 KHÔNG
EAU.ASX Eldorado Gold Corp 15 KHÔNG
EAX.ASX Energy Action Ltd 100 KHÔNG
EBG.ASX Eumundi Group Ltd 100 KHÔNG
EBO.ASX Ebos Group Ltd 60 KHÔNG
ECG.ASX Ecargo Hldg 100 KHÔNG
ECO.ASX Echoice Limited 100 KHÔNG
ECT.ASX Env Clean Tech Ltd. 100 KHÔNG
ECTOC.ASX Env Clean Tech Ltd. – Option 31-Jul-19 100 KHÔNG
ECTR.ASX Env Clean Tech Ltd. – Rights 12-Nov-19 100 KHÔNG
ECV.ASX Ecosave Holdings Ltd 100 KHÔNG
ECX.ASX Eclipx Group Ltd 25 ĐÚNG
EDC.ASX Eildon Capital Group 100 KHÔNG
EDE.ASX Eden Inv Ltd 70 KHÔNG
EDERA.ASX Eden Inv Ltd – Rights 25-Feb-19 100 KHÔNG
EDT.ASX EDT Retail Trust 100 KHÔNG
EEG.ASX Empire Energy Ltd 100 KHÔNG
EER.ASX East Energy Resource 100 KHÔNG
EFE.ASX Eastern Iron 100 KHÔNG
EFG.ASX Everest Financial 85 KHÔNG
EFT.ASX EFTel Limited 100 KHÔNG
EGA.ASX Egan Street Res Ltd 100 KHÔNG
EGD.ASX E&P Gbl Disruption 55 KHÔNG
EGG.ASX Enero Group Ltd 60 KHÔNG
EGH.ASX Eureka Group Ltd 70 KHÔNG
EGL.ASX Environmental Group 100 KHÔNG
EGN.ASX Engenco Limited 100 KHÔNG
EGO.ASX Empire Oil & Gas 100 KHÔNG
EGY.ASX Energy Tech Ltd 100 KHÔNG
EHE.ASX Estia Health Ltd 25 ĐÚNG
EHH.ASX Eagle Hlth Hldgs Ltd 100 KHÔNG
EHL.ASX Emeco Holdings 25 ĐÚNG
EHX.ASX Ehr Resources 100 KHÔNG
EIM.ASX El Corporation Ltd 100 KHÔNG
EKA.ASX Eureka Energy Ltd 60 KHÔNG
ELD.ASX Elders Limited 30 ĐÚNG
ELDPA.ASX Ctg Pre 3M Per Q T 100 KHÔNG
ELI.ASX Emerging Leaders Inv 100 KHÔNG
ELK.ASX ELK Petroleum 100 KHÔNG
ELO.ASX Elmo Software 45 KHÔNG
ELR.ASX Elsmore Resource Ltd 100 KHÔNG
ELS.ASX Elsight Ltd 100 KHÔNG
ELSO.ASX Elsight Ltd – Option 18-Jun-2021 100 KHÔNG
ELT.ASX Elementos Limited 100 KHÔNG
EM1.ASX Emerge Gaming Ltd 100 KHÔNG
EM1O.ASX Emerge Gaming Ltd – Option 18-Apr-21 100 KHÔNG
EM2.ASX Eagle Mountain 100 KHÔNG
EMB.ASX Embelton Limited 100 KHÔNG
EME.ASX Energy Metals Ltd 100 KHÔNG
EMH.ASX European Metals Hldg 100 KHÔNG
EML.ASX EML Payments Ltd 20 ĐÚNG
EMM.ASX Electrometals Tech. 100 KHÔNG
EMN.ASX Euromanganese 100 KHÔNG
EMP.ASX Emperor Energy Ltd 100 KHÔNG
EMR.ASX Emerald Res NL 60 KHÔNG
EMU.ASX EMU NL 100 KHÔNG
EMV.ASX Emvision Medical 60 KHÔNG
EN1.ASX Engage:Bdr Limited 100 KHÔNG
ENA.ASX Ensurance Ltd 100 KHÔNG
ENB.ASX Eneabba Gas Limited 100 KHÔNG
ENC.ASX Enice Holding Co 100 KHÔNG
ENE.ASX Enevis Ltd 100 KHÔNG
ENG.ASX engin Limited 85 KHÔNG
ENK.ASX ENK PLC 100 KHÔNG
ENN.ASX Elanor Investors Grp 60 KHÔNG
ENR.ASX Encounter Resources 100 KHÔNG
ENT.ASX Enterprise Metals 100 KHÔNG
ENTXE.ASX Enterprise Metals – ENT. ENT Uranium 100 KHÔNG
ENV.ASX Enova Mining Limited 100 KHÔNG
EOC.ASX Endocoal Limited 70 KHÔNG
EOL.ASX Energy One Limited 70 KHÔNG
EOR.ASX EOR Group Limited 100 KHÔNG
EOS.ASX Electro Optic Sys. 20 KHÔNG
EPA.ASX Ephraim Res Ltd 100 KHÔNG
EPD.ASX Empired Ltd 100 KHÔNG
EPL.ASX Eyecare Partners Ltd 100 KHÔNG
EPM.ASX Eclipse Metals 100 KHÔNG
EPW.ASX ERM Power Limited 35 KHÔNG
EPX.ASX Ethane Pipeline 100 KHÔNG
EPY.ASX e-pay Asia Limited 100 KHÔNG
EQE.ASX Equus Mining Ltd 100 KHÔNG
EQN.ASX Equinox Minerals Ltd 25 KHÔNG
EQT.ASX Equity Hl 50 ĐÚNG
EQX.ASX Equatorial Res Ltd 100 KHÔNG
ERA.ASX Energy Resources 40 KHÔNG
ERAR.ASX Energy Resources – Rts 04-Dec-19 Forus 100 KHÔNG
EWC.ASX Energy World Corpor. 70 KHÔNG
EX1.ASX Exopharm Limited 100 KHÔNG
EXC.ASX Exterra Res Ltd 100 KHÔNG
EXG.ASX Excelsior Gold Ltd 100 KHÔNG
EXL.ASX Elixinol Global 70 KHÔNG
EXP.ASX Experience Co Ltd 80 KHÔNG
EXR.ASX Elixir Energy Ltd 100 KHÔNG
EXS.ASX Exco Resources Ltd 35 KHÔNG
EXT.ASX Extract Resources 15 KHÔNG
EXU.ASX Explaurum Ltd 100 KHÔNG
EZL.ASX Euroz Limited 70 KHÔNG
EOF.ASX Ecofibre Limited 50 KHÔNG
EVR.ASX Endeavour Min Corp 35 KHÔNG
ESG.ASX Eastern Star Gas 20 KHÔNG
EVN.ASX Evolution Mining Ltd 10 ĐÚNG
EVT.ASX Event Hospitality 15 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
FAC.ASX Facilitate Digital 100 KHÔNG
FAN.ASX Fantastic Holdings 70 KHÔNG
FAR.ASX FAR Ltd 100 KHÔNG
FAS.ASX Fairstar Resources 100 KHÔNG
FAU.ASX First Au Ltd 100 KHÔNG
FBR.ASX FBR Ltd 70 KHÔNG
FBU.ASX Fletcher Building 15 ĐÚNG
FCC.ASX First Cobalt Corp. 100 KHÔNG
FCG.ASX Frontier Capital Grp 100 KHÔNG
FCT.ASX Firstwave Cloud Tech 100 KHÔNG
FDM.ASX Freedom Oil Gas 100 KHÔNG
FDV.ASX Frontier Digital Ltd 60 KHÔNG
FDX.ASX Frontier Diamonds 100 KHÔNG
FE8.ASX Faster Enterprises 100 KHÔNG
FEI.ASX Fe Inv Group Ltd 100 KHÔNG
FEL.ASX Fe Limited 100 KHÔNG
FFC.ASX Farmaforce Ltd 100 KHÔNG
FFI.ASX F.F.I. Holdings 100 KHÔNG
FCL.ASX Fineos Corp Hold PLC 60 ĐÚNG
FWD.ASX Fleetwood Corp 60 KHÔNG
FPA.ASX Fisher & Paykel App. 55 KHÔNG
FTE.ASX Forte Energy NL 55 KHÔNG
FLC.ASX Fluence Corporation 50 KHÔNG
FZO.ASX Family Zone Cyber 40 KHÔNG
FXL.ASX FlexiGroup Limited 35 ĐÚNG
FMG.ASX Fortescue Metals Grp 5 ĐÚNG
FXJ.ASX Fairfax Media Ltd 5 KHÔNG
FDCN.ASX Federation Cntres – Def Ex Nvn 10 KHÔNG
FLT.ASX Flight Centre Travel 10 ĐÚNG
FOX.ASX Twenty-First FOX Inc 10 KHÔNG
FGG.ASX Future Glb Invest Co 20 KHÔNG
FGX.ASX Future Gen Ltd 25 KHÔNG
FPH.ASX Fisher & Paykel H. 15 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
GDF.ASX Garda Prpty Group 60 KHÔNG
GLL.ASX Galilee Energy Ltd 60 KHÔNG
GMD.ASX Genesis Minerals 60 KHÔNG
GPR.ASX Geopacific Resources 60 KHÔNG
GSS.ASX Genetic Signatures 60 KHÔNG
GRR.ASX Grange Resources. 55 ĐÚNG
GBT.ASX GBST Holdings.. 50 KHÔNG
GHC.ASX Gen Healthcare REIT 50 KHÔNG
GHCN.ASX Gen Healthcare REIT – New 50 KHÔNG
GMM.ASX General Mining Corp 50 KHÔNG
GMI.ASX Global Mining 35 KHÔNG
GIR.ASX Giralia Resources NL 25 KHÔNG
GOLD.ASX ETFS GOLD 5 KHÔNG
GFF.ASX Goodman Fielder. 10 KHÔNG
GMG.ASX Goodman Group 10 ĐÚNG
GOZ.ASX Growthpoint Property 10 ĐÚNG
GPT.ASX GPT Group 10 ĐÚNG
GCL.ASX Gloucester Coal 15 KHÔNG
GEM.ASX G8 Education Limited 15 ĐÚNG
GMA.ASX Genworth Mortgage 15 ĐÚNG
GTY.ASX Gateway Lifestyle 15 KHÔNG
GUD.ASX G.U.D. Holdings 15 ĐÚNG
GXL.ASX Greencross Limited 15 KHÔNG
GNC.ASX GrainCorp Limited 20 ĐÚNG
GOR.ASX Gold Road Res Ltd 20 ĐÚNG
GWA.ASX GWA Group Ltd 20 ĐÚNG
GXY.ASX Galaxy Resources 20 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
HMC.ASX Home Consortium 60 ĐÚNG
HUN.ASX Hunnu Coal Limited 35 KHÔNG
HM1.ASX Hearts and Minds 25 KHÔNG
HSN.ASX Hansen Technologies 25 ĐÚNG
HVN.ASX Harvey Norman 7 ĐÚNG
HSO.ASX Healthscope Limited 5 KHÔNG
HDF.ASX Apa Sub Grp 15 KHÔNG
HLS.ASX Healius 15 ĐÚNG
HT1.ASX Ht&E Limited 15 ĐÚNG
HUB.ASX HUB24 Ltd 15 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
ICQ.ASXIcar Asia Ltd65KHÔNG
IMA.ASX Image Resources NL 60 KHÔNG
IMC.ASX Immuron Limited 60 KHÔNG
IMM.ASX Immutep Ltd 60 KHÔNG
IMU.ASX Imugene Limited 60 KHÔNG
IPD.ASX Impedimed Limited 50 KHÔNG
ITX.ASX ITX Group Limited 50 KHÔNG
IGL.ASX Ivegroup 40 ĐÚNG
IDL.ASX Industrea Limited 35 KHÔNG
IFM.ASX Infomedia Ltd 35 ĐÚNG
INA.ASX Ingenia Group 35 ĐÚNG
ICL.ASX Inter Coal Hold Ltd 30 KHÔNG
IMD.ASX Imdex Limited 30 ĐÚNG
IOH.ASX Iron Ore Holdings 30 KHÔNG
IRN.ASX Indophil Resources 30 KHÔNG
IAG.ASX Insurance Australia 5 ĐÚNG
IRE.ASX IRESS Limited 5 ĐÚNG
ING.ASX Inghams Group 10 ĐÚNG
IOF.ASX Investa Office Fund 10 KHÔNG
IPH.ASX IPH Limited 10 ĐÚNG
IPL.ASX Incitec Pivot 10 ĐÚNG
ITO.ASX Intoll Group 10 KHÔNG
IVC.ASX InvoCare Limited 10 ĐÚNG
IFL.ASX IOOF Holdings Ltd 15 ĐÚNG
IGO.ASX IGO Limited 15 ĐÚNG
IIN.ASX iiNet Limited 15 KHÔNG
ILU.ASX Iluka Resources 15 ĐÚNG
IEL.ASX Idp Education Ltd 20 ĐÚNG
IGR.ASX Integra Mining Ltd. 20 KHÔNG
IIF.ASX ING Industrial Fund 20 KHÔNG
INM.ASX Iron Mountain Incorp 20 KHÔNG
IRI.ASX Integrated Research 20 ĐÚNG
ISF.ASX Isoft Group Limited 20 KHÔNG
IVA.ASX Inova Resources Ltd 20 KHÔNG
IFN.ASX Infigen Energy 25 KHÔNG
IPP.ASX Iproperty Group Ltd 25 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
JML.ASX Jabiru Metals Ltd 60 KHÔNG
JLG.ASX Johns Lyng Group 50 ĐÚNG
JHC.ASX Japara Healthcare Lt 35 ĐÚNG
JBH.ASX JB Hi-Fi Limited 10 ĐÚNG
JHG.ASX Janus Henderson 10 ĐÚNG
JHX.ASX James Hardie Indust 10 ĐÚNG
JIN.ASX Jumbo Interactive 20 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
KLA.ASX Kirkland Lake Gold 60 KHÔNG
KLL.ASX Kalium Lakes Ltd 60 KHÔNG
KSL.ASX Kina Securities Ltd 55 KHÔNG
KAR.ASX Karoon Energy Ltd 25 KHÔNG
KDR.ASX Kidman Resources Ltd 15 KHÔNG
KGN.ASX Kogan.Com Ltd 15 ĐÚNG
KMD.ASX Kathmandu Hold Ltd 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
LEG.ASX Legend Mining 60 KHÔNG
LIC.ASX Lifestyle Communit. 60 ĐÚNG
LTR.ASX Liontown Resources 60 KHÔNG
LDW.ASX Ludowici Limited 50 KHÔNG
LVH.ASX Livehire Limited 50 ĐÚNG
LVT.ASX Livetiles Limited 50 KHÔNG
LLC.ASX Lendlease Group 10 ĐÚNG
LNC.ASX Linc Energy Ltd 10 KHÔNG
LNK.ASX Link Admin Hldg 15 ĐÚNG
LOV.ASX Lovisa Holdings Ltd 20 KHÔNG
LYC.ASX Lynas Corporation 20 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
MHH.ASXMag High Convtn Trst65KHÔNG
MAQ.ASX Macquarie Telecom Gp 60 KHÔNG
MAU.ASX Magnetic Resources 60 KHÔNG
MGV.ASX Musgrave Minerals 60 KHÔNG
MHJ.ASX Michael Hill Int 60 KHÔNG
MME.ASX Moneyme Limited 60 KHÔNG
MOE.ASX Moelis Australia Ltd 60 KHÔNG
MXT.ASX Mcp Master Income 60 KHÔNG
MYL.ASX Myanmar Metals 60 KHÔNG
MCR.ASX Mincor Resources NL 50 ĐÚNG
MLX.ASX Metals X Limited 50 KHÔNG
MYS.ASX MyState Limited 50 KHÔNG
M7T.ASX Mach7 Tech Limited 35 KHÔNG
MCP.ASX McPherson’s Ltd 35 KHÔNG
MGO.ASX Marengo Mining 35 KHÔNG
MLD.ASX MACA Limited 35 ĐÚNG
MNY.ASX Money3 Corporation 35 KHÔNG
MAH.ASX Macmahon Holdings 30 KHÔNG
MNF.ASX MNF Group Ltd 30 ĐÚNG
MSF.ASX MSF Sugar Limited 30 KHÔNG
MLT.ASX Milton Corporation 25 KHÔNG
MMX.ASX Murchison Metals Ltd 25 KHÔNG
MRE.ASX Minara Resources 25 KHÔNG
MSB.ASX Mesoblast Limited 25 KHÔNG
MVP.ASX Medical Developments 25 KHÔNG
MGG.ASX Magellan Glob Trust 20 KHÔNG
MGX.ASX Mount Gibson Iron 20 ĐÚNG
MMM.ASX Marley Spoon 20 KHÔNG
MMS.ASX McMillan Shakespeare 20 ĐÚNG
MND.ASX Monadelphous Group 20 ĐÚNG
MRU.ASX Mantra Resources 20 KHÔNG
MYR.ASX Myer Holdings Ltd 20 KHÔNG
MFF.ASX MFF Capital Inv Ltd 15 ĐÚNG
MFG.ASX Magellan Fin Grp Ltd 15 ĐÚNG
MP1.ASX Megaport Limited 15 ĐÚNG
MTR.ASX Mantra Group Ltd 15 KHÔNG
MTU.ASX M2 Grp Ltd 15 KHÔNG
MYO.ASX MYOB Group Ltd 15 KHÔNG
MCC.ASX MacArthur Coal 10 KHÔNG
MGR.ASX Mirvac Group 10 ĐÚNG
MIN.ASX Mineral Resources. 10 ĐÚNG
MPL.ASX Medibank Private Ltd 10 ĐÚNG
MTS.ASX Metcash Limited 10 ĐÚNG
MYX.ASX Mayne Pharma Ltd 10 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
NEW.ASX NEW Energy Solar 60 KHÔNG
NEU.ASX Neuren Pharmaceut. 50 KHÔNG
NBS.ASX Nexbis Limited 40 KHÔNG
NFK.ASX Norfolk Group 40 KHÔNG
NGEDA.ASX New Guinea Energy – Deferred Settlement 40 KHÔNG
NPX.ASX Nuplex Industries 40 KHÔNG
NWT.ASX Newsat Limited 40 KHÔNG
NGI.ASX Navigator Global Ltd 35 ĐÚNG
NIC.ASX Nickel Mines Limited 35 ĐÚNG
NCK.ASX Nick Scali Limited 30 ĐÚNG
NCZ.ASX New Century Resource 30 KHÔNG
NTC.ASX Netcomm Wireless 30 KHÔNG
NVX.ASX Novonix Limited 30 KHÔNG
NAB.ASX National Aust. Bank 5 ĐÚNG
NABN.ASX National Aust. Bank – Deferred 5 KHÔNG
NCM.ASX Newcrest Mining 5 ĐÚNG
NTO.ASX Nitro Software Ltd 20 KHÔNG
NWH.ASX NRW Holdings Limited 20 ĐÚNG
NAN.ASX Nanosonics Limited 15 ĐÚNG
NEA.ASX Nearmap Ltd 15 KHÔNG
NHC.ASX New Hope Corporation 15 ĐÚNG
NHF.ASX NIB Holdings Limited 15 ĐÚNG
NSR.ASX National Storage 15 ĐÚNG
NUF.ASX Nufarm Limited 15 ĐÚNG
NVT.ASX Navitas Limited 15 KHÔNG
NWL.ASX Netwealth Group 15 ĐÚNG
NWSLV.ASX News Corp.. – A Non-Voting Cdi 1:1 15 KHÔNG
NXT.ASX Nextdc Limited 15 ĐÚNG
NEC.ASX Nine Entertainment 10 ĐÚNG
NST.ASX Northern Star 10 ĐÚNG
NVN.ASX Novion Property Grp 10 KHÔNG
NWS.ASX News Corp.. 10 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
OKU.ASX Oklo Resources Ltd 60 KHÔNG
OVH.ASX Onevue Holdings Ltd 60 KHÔNG
OCL.ASX Objective Corp 55 KHÔNG
OBM.ASX Ora Banda Mining Ltd 50 KHÔNG
OSL.ASX Oncosil Medical 50 KHÔNG
OML.ASX Ooh!Media Limited 35 ĐÚNG
OPT.ASX Opthea Limited 35 KHÔNG
ORG.ASX Origin Energy 5 ĐÚNG
ORI.ASX Orica Limited 5 ĐÚNG
OSH.ASX Oil Search Ltd 5 ĐÚNG
ORA.ASX Orora Limited 10 ĐÚNG
OFX.ASX OFX Group Ltd 15 ĐÚNG
OGC.ASX OceanaGold Corp. 15 KHÔNG
ORE.ASX Orocobre Limited 15 ĐÚNG
OZL.ASX OZ Minerals 15 ĐÚNG
OMH.ASX OM Holdings Limited 20 ĐÚNG
OPH.ASX Ophir High Cf 20 KHÔNG
OKN.ASX Oakton Limited 25 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
PGG.ASXPartners Grp Global65KHÔNG
PAI.ASX Platinum Asia Ltd 60 KHÔNG
PAN.ASX Panoramic Resources 60 KHÔNG
PBP.ASX Probiotec Limited 60 KHÔNG
PCI.ASX Perpetual Cred Trust 60 KHÔNG
PDN.ASX Paladin Energy Ltd 60 KHÔNG
PFP.ASX Propel Funeral 60 KHÔNG
PIH.ASX Prime Infr Group 60 KHÔNG
PYC.ASX PYC Therapeutics 60 KHÔNG
PRV.ASX Premium Investors 55 KHÔNG
PAG.ASX Primeag Australia 50 KHÔNG
PGF.ASX Pm Capital Fund 50 KHÔNG
PLG.ASX Propertylink Grp 50 KHÔNG
PNR.ASX Pantoro Limited 50 KHÔNG
PPC.ASX Peet Limited 50 ĐÚNG
PAC.ASX Pacific Grp Ltd 35 ĐÚNG
PLS.ASX Pilbara Min Ltd 35 KHÔNG
PPE.ASX Peopleinfrastructure 35 KHÔNG
PVM.ASX Pmi Gold Corp 35 KHÔNG
PEM.ASX Perilya Limited 30 KHÔNG
PFL.ASX Patties Foods Ltd 30 KHÔNG
PIC.ASX Perpetual Equity Ltd 30 KHÔNG
PPS.ASX Praemium Limited 30 ĐÚNG
PWH.ASX Pwr Holdings Limited 30 KHÔNG
PAR.ASX Paradigm Bio. 25 ĐÚNG
PIA.ASX Pengana Int Equ Ltd 25 KHÔNG
PMC.ASX Platinum Capital Ltd 25 KHÔNG
PNI.ASX Pinnacle Investment 25 ĐÚNG
PNV.ASX Polynovo Limited 25 ĐÚNG
PRG.ASX Programmed 25 KHÔNG
PRGN.ASX Programmed – Def Ex Ske 25 KHÔNG
PIR.ASX Papillon Res Ltd 20 KHÔNG
PPH.ASX Pushpay Holdings Ltd 20 KHÔNG
PRU.ASX Perseus Mining Ltd 20 ĐÚNG
PBG.ASX Pacific Brands 15 KHÔNG
PBH.ASX Pointsbet Holdings 15 ĐÚNG
PDL.ASX Pendal Group Ltd 15 ĐÚNG
PGH.ASX Pact Group Hldgs Ltd 15 ĐÚNG
PME.ASX Pro Medicus Limited 15 ĐÚNG
PMV.ASX Premier Investments 15 ĐÚNG
PNA.ASX PanAust Limited 15 KHÔNG
PRN.ASX Perenti Global Ltd 15 ĐÚNG
PPT.ASX Perpetual Limited 10 ĐÚNG
PTM.ASX Platinum Asset 10 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
QVE.ASXQv Equities Limited60KHÔNG
QAN.ASX Qantas Airways 15 ĐÚNG
QUB.ASX Qube Holdings Ltd 10 ĐÚNG
QBE.ASX QBE Insurance Group 5 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
RAC.ASX Race Oncology Ltd 60 KHÔNG
RDC.ASX Redcape Hotel Group 60 KHÔNG
REX.ASX Regional Express 60 KHÔNG
RMC.ASX Resimac Grp Ltd 60 KHÔNG
RXL.ASX Rox Resources 60 KHÔNG
RAP.ASX Resapp Health Ltd 50 KHÔNG
RCI.ASX Rocklands Rich. Ltd 50 KHÔNG
RIC.ASX Ridley Corporation 50 ĐÚNG
ROL.ASX Robust Resources 50 KHÔNG
RQL.ASX Resource Equip Ltd 50 KHÔNG
RUL.ASX Rpmglobal Hldgs Ltd 50 ĐÚNG
RFF.ASX Rural Funds Group 40 KHÔNG
RHP.ASX Rhipe Ltd 40 ĐÚNG
RED.ASX Red 5 Limited 30 ĐÚNG
RMS.ASX Ramelius Resources 30 ĐÚNG
REA.ASX REA Group 5 ĐÚNG
RIO.ASX Rio Tinto Limited 5 ĐÚNG
RHC.ASX Ramsay Health Care 10 ĐÚNG
RMD.ASX ResMed Inc. 10 ĐÚNG
ROC.ASX ROC Oil Company 10 KHÔNG
RBL.ASX Redbubble Limited 15 KHÔNG
REC.ASX Recall Holdings Ltd 15 KHÔNG
RRL.ASX Regis Resources 15 ĐÚNG
RSG.ASX Resolute Mining 15 ĐÚNG
RWC.ASX Reliance Worldwide 15 ĐÚNG
REH.ASX Reece Limited 20 ĐÚNG
RIV.ASX Riversdale Mining 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
SDV.ASX Scidev Ltd 60 KHÔNG
SKT.ASX Sky Network 60 KHÔNG
SLM.ASX Salmat Limited 60 KHÔNG
SMP.ASX Smartpay Holdings 60 KHÔNG
SMR.ASX Stanmore Coal Ltd 60 KHÔNG
SO4.ASX Salt Lake Potash Ltd 60 KHÔNG
SRG.ASX SRG Global Ltd 60 KHÔNG
ST1.ASX Spirit Technology 60 KHÔNG
STA.ASX Strandline Res Ltd 60 KHÔNG
SVL.ASX Silver Mines Limited 60 KHÔNG
STX.ASX Strike Energy Ltd 55 KHÔNG
SLCN.ASX Superloop Limited – Def Ex Bgl 50 KHÔNG
SM1.ASX Synlait Milk Ltd 50 KHÔNG
SRV.ASX Servcorp Limited 50 ĐÚNG
SVWPA.ASX Tr Pre 3M Per Q Rd 50 KHÔNG
SPL.ASX Starpharma Holdings 35 ĐÚNG
SWF.ASX Selfwealth 35 KHÔNG
SEK.ASX Seek Limited 30 ĐÚNG
SGF.ASX SG Fleet Group Ltd 30 ĐÚNG
SPT.ASX Splitit 30 KHÔNG
STBXE.ASX South Boulder Mines – Ent. Duk.Mining 30 KHÔNG
SYR.ASX Syrah Resources 30 KHÔNG
SZL.ASX Sezzle Inc. 30 KHÔNG
S32.ASX South32 Limited 5 ĐÚNG
STO.ASX Santos Ltd 5 ĐÚNG
STOXX.ASX Placement 5 KHÔNG
SUNPD.ASX Cn 3M 11-23 Q Rd 5 KHÔNG
SCG.ASX Scentre Grp 10 ĐÚNG
SDF.ASX Steadfast Group Ltd 10 ĐÚNG
SGM.ASX Sims Limited 10 ĐÚNG
SGP.ASX Stockland 10 ĐÚNG
SGR.ASX The Star Ent Grp 10 ĐÚNG
SHL.ASX Sonic Healthcare 10 ĐÚNG
SKI.ASX Spark Infrastructure 10 ĐÚNG
SUN.ASX Suncorp Group Ltd 10 ĐÚNG
SVW.ASX Seven Group Holdings 10 ĐÚNG
SWM.ASX Seven West Media Ltd 10 KHÔNG
SYD.ASX SYD Airport 10 ĐÚNG
SAI.ASX SAI Global Limited 15 KHÔNG
SAR.ASX Saracen Mineral 15 ĐÚNG
SBM.ASX St Barbara Limited 15 ĐÚNG
SGT.ASX Singapore Telecomm. 15 KHÔNG
SIQ.ASX Smartgrp Corporation 15 ĐÚNG
SKC.ASX Skycity Ent Grp Ltd 15 ĐÚNG
SKIAQ.ASX Spark Infrastructure – Stapled Usprohib Def 15 KHÔNG
SLR.ASX Silver Lake Resource 15 ĐÚNG
SLRN.ASX Silver Lake Resource – Def Ex Drm 15 KHÔNG
SPK.ASX Spark New Zealand 15 ĐÚNG
SRX.ASX Sirtex Medical 15 KHÔNG
SUL.ASX Super Ret Rep Ltd 15 ĐÚNG
SXY.ASX Senex Energy Limited 15 ĐÚNG
SCP.ASX SCA Property Group 20 ĐÚNG
SEH.ASX Sino Gas Energy 20 KHÔNG
SFR.ASX Sandfire Resources 20 ĐÚNG
SHV.ASX Select Harvests 20 ĐÚNG
SIG.ASX Sigma Health Ltd 20 ĐÚNG
SOL.ASX Soul Pattinson (W.H) 20 ĐÚNG
SDM.ASX Sedgman Limited 25 KHÔNG
SIR.ASX Sirius Resources NL 25 KHÔNG
SKE.ASX Skilled Group Ltd 25 KHÔNG
SLK.ASX Sealink Travel Grp 25 KHÔNG
SSM.ASX Service Stream 25 ĐÚNG
SSR.ASX SSR Mining Inc. 25 ĐÚNG
SXL.ASX Sthn Cross Media 25 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
TBR.ASX Tribune Res Ltd 60 KHÔNG
TGP.ASX 360 Capital Grp 60 KHÔNG
TIE.ASX Tietto Minerals 60 KHÔNG
TLG.ASX Talga Resources 60 KHÔNG
TGG.ASX Templeton Global 55 KHÔNG
TTY.ASX Territory Resources 55 KHÔNG
TCH.ASX Touchcorp Ltd 50 KHÔNG
TGZ.ASX Teranga Gold Corp 50 KHÔNG
TIA.ASX Tian An Aust Limited 50 KHÔNG
TNT.ASX Tesserent Limited 50 KHÔNG
TUA.ASX Tuas Limited 50 ĐÚNG
TLX.ASX Telix Pharmaceutical 35 KHÔNG
TWO.ASX Talent2 Internation 35 KHÔNG
TAH.ASX TABCORP Holdings Ltd 5 ĐÚNG
TAHN.ASX TABCORP Holdings Ltd – New 5 KHÔNG
TCL.ASX Transurban Group 5 ĐÚNG
TLS.ASX Telstra Corporation. 5 ĐÚNG
TAL.ASX Tower Australia 10 KHÔNG
TAN.ASX Tandou Limited 10 KHÔNG
TOL.ASX Toll Holdings Ltd 10 KHÔNG
TPG.ASX TPG Telecom Limited 10 ĐÚNG
TPM.ASX TPG Telecom Limited 10 KHÔNG
TTS.ASX Tatts Group Ltd 10 KHÔNG
TWE.ASX Treasury Wine Estate 10 ĐÚNG
TME.ASX Trade Me Group 15 KHÔNG
TNE.ASX Technology One 15 ĐÚNG
TPW.ASX Temple & Webster Ltd 15 ĐÚNG
TGR.ASX Tassal Group Limited 25 ĐÚNG
TSI.ASX Transfield Serv Infr 25 KHÔNG
TYR.ASX Tyro Payments 20 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
UMG.ASX United Malt Group 30 ĐÚNG
UWL.ASX Uniti Group Ltd 30 KHÔNG
UXC.ASX UXC Limited 20 KHÔNG
UGL.ASX UGL Limited 15 KHÔNG
URW.ASX Unibailrodawestfield 10 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
VAH.ASX Virgin Aus Hldg Ltd 60 KHÔNG
VG1.ASX Vgi Partners Global 60 KHÔNG
VGI.ASX VGI Partners Limited 60 KHÔNG
VLW.ASX Villa World Ltd. 60 KHÔNG
VMT.ASX Vmoto Limited 60 KHÔNG
VEI.ASX Vision Eye Institute 35 KHÔNG
VRL.ASX Village Roadshow Ltd 35 ĐÚNG
VCX.ASX Vicinity Centres 5 ĐÚNG
VOC.ASX Vocus Group Ltd 10 ĐÚNG
VUK.ASX Virgin Money Uk PLC 15 ĐÚNG
VED.ASX Veda Group Ltd 20 KHÔNG
VRT.ASX Virtus Health Ltd 20 ĐÚNG
VEA.ASX Viva Energy Group 25 ĐÚNG
VPG.ASX Vodafone Group PLC. 25 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
WAF.ASXWest African Res Ltd60KHÔNG
WHF.ASX Whitefield Ltd 55 KHÔNG
WBT.ASX Weebit Nano Ltd 50 KHÔNG
WWA.ASX Wridgways Australia 50 KHÔNG
WHS.ASX Warehouse Group 55 KHÔNG
WQG.ASX Wcm Global Growth 35 KHÔNG
WZR.ASX Wisr Ltd 35 KHÔNG
WCL.ASX Westside Corporation 30 KHÔNG
WPP.ASX WPP Aunz Ltd 30 KHÔNG
WBC.ASX Westpac Banking Corp 5 ĐÚNG
WBCN.ASX Westpac Banking Corp – New 5 KHÔNG
WDC.ASX Westfield Group 5 KHÔNG
WES.ASX Wesfarmers Limited 5 ĐÚNG
WESN.ASX Wesfarmers Limited – Partially Protected 5 KHÔNG
WFD.ASX Westfield Corp 5 KHÔNG
WPL.ASX Woodside Petroleum 5 ĐÚNG
WOW.ASX Woolworths Group Ltd 3 ĐÚNG
WEB.ASX Webjet Limited 10 ĐÚNG
WOR.ASX Worley Limited 10 ĐÚNG
WRT.ASX Westfield Retail Tst 10 KHÔNG
WHC.ASX Whitehaven Coal 15 ĐÚNG
WSA.ASX Western Areas Ltd 15 ĐÚNG
WTC.ASX Wisetech Global Ltd 15 ĐÚNG
WTF.ASX Wotif.com Holdings 15 KHÔNG
WAM.ASX WAM Capital Limited 20 KHÔNG
WGB.ASX WAM Global Limited 20 KHÔNG
WGX.ASX Westgold Resources. 20 ĐÚNG
WLE.ASX WAM Leaders Limited 20 KHÔNG
WMI.ASX WAM Microcap Limited 20 KHÔNG
WPR.ASX Waypoint REIT 20 ĐÚNG
WSP.ASX Whispir Limited 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
XIP.ASX Xenith Ip Group Ltd60KHÔNG
XRO.ASX Xero Ltd 10 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
YALN.ASX Yancoal Aust Ltd – Cvr Shares 15 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
ZEL.ASX Z Energy Ltd. 60 ĐÚNG
ZEN.ASX Zenith Energy Ltd 60 KHÔNG
ZNO.ASX Zoono Group Ltd 30 KHÔNG
Z1P.ASX Zip Co Ltd. 20 ĐÚNG
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
AAAPNASAdvanced Accelerator Applications SA100No
AABANASAltaba Inc20
AALNASAmerican Airlines Group Inc10
AAMENASAtlantic American Corporation15
AAOINASApplied Optoelectronics Inc10
AAONNASAAON Inc25
AAPLNASApple Inc5
AAWWNASAtlas Air Worldwide Holdings15
AAXJNASiShares MSCI All Country Asia ex Japan15No
AAXNNASAxon Enterprise Inc40No
ABAXNASAbaxis Inc25No
ABCBNASAmeris Bancorp15
ABCDNASCambium Learning Group Inc80No
ABIONASARCA Biopharma Inc50No
ABMDNASABIOMED Inc20
ACADNASAcadia Pharmaceuticals Inc30
ACBINASAtlantic Capital Bancshares Inc40
ACETNASAceto Corporation25
ACGLNASArch Capital Group Ltd10
ACHCNASAcadia Healthcare Company Inc100No
ACHNNASAchillion Pharmaceuticals Inc50
ACIWNASACI Worldwide Inc15
ACLSNASAxcelis Technologies Inc30No
ACORNASAcorda Therapeutics Inc15
ACWINASiShares MSCI ACWI10
ACXMNASAcxiom Holdings Inc15No
ADBENASAdobe Inc10
ADINASAnalog Devices Inc10
ADMPNASAdamis Pharmaceuticals Corporation100No
ADPNASAutomatic Data Processing Inc5
ADRONASAduro Biotech Inc100No
ADSKNASAutodesk Inc10
ADTNNASADTRAN Inc10
ADUSNASAddus HomeCare Corp30
AEGNNASAegion Corporation20
AEHRNASAehr Test Systems50
AEISNASAdvanced Energy Industries Inc20
AERINASAerie Pharmaceuticals Inc30
AEZSNASAeterna Zentaris Inc100No
AFSINASAmTrust Financial Services Inc15No
AGENNASAgenus Inc35No
AGIONASAgios Pharmaceuticals Inc20
AGNCNASAGNC Investment Corporation10No
AGTCNASApplied Genetic Technologies Corporation100
AGYSNASAgilysys Inc25
AHPINASAllied Healthcare Products Inc50No
AIMCNASAltra Industrial Motion Corporation15
AINVNASApollo Investment Corporation15No
AIRTNASAir T Inc50No
AKAMNASAkamai Technologies Inc10
AKRXNASAkorn Inc25
ALCONASAlico Inc35
ALGNNASAlign Technology Inc10
ALGTNASAllegiant Travel Company15
ALKSNASAlkermes Plc10
ALNYNASAlnylam Pharmaceuticals Inc15
ALOTNASAstroNova Inc30No
ALRMNASAlarm com Holdings Inc20No
ALRNNASAileron Therapeutics Inc100No
ALSKNASAlaska Communications Systems Group Inc15
ALTRNASAltair Engineering Inc10No
ALXNNASAlexion Pharmaceuticals Inc10
AMAGNASAMAG Pharmaceuticals Inc25
AMATNASApplied Materials Inc10
AMBANASAmbarella Inc15
AMBCNASAmbac Financial Group Inc10
AMCNNASAirMedia Group Inc25No
AMCXNASAMC Networks Inc10
AMDNASAdvanced Micro Devices Inc10
AMEDNASAmedisys Inc20
AMGNNASAmgen Inc10
AMKRNASAmkor Technology Inc20
AMNBNASAmerican National Bankshares Inc25
AMOTNASAllied Motion Technologies Inc20
AMRBNASAmerican River Bankshares25
AMRNNASAmarin Corp PLC25
AMSCNASAmerican Superconductor Corp20No
AMSFNASAMERISAFE Inc15
AMSWANASAmerican Software Inc – Class A Common Stock20
AMTDNASTD Ameritrade Holding Corporation10
AMTXNASAemetis Inc20No
AMWDNASAmerican Woodmark Corp20
AMZNNASAmazon com10
ANATNASAmerican National Insurance Company15
ANDENASAndersons Inc15
ANGINASANGI Homeservices Inc30No
ANGONASAngioDynamics Inc20
ANIKNASAnika Therapeutics Inc35
ANIXNASAnixa Biosciences Inc100No
ANSSNASANSYS Inc10
ANYNASSphere 3D Corporation100No
APEINASAmerican Public Education Inc15
APOGNASApogee Enterprises Inc25
APPFNASAppFolio Inc70
APPNNASAppian Corporation20
APRINASApricus Biosciences Inc40No
ARAYNASAccuray Incorporated15
ARCCNASAres Capital Corporation20
ARCINASAppliance Recycling Centers of America50No
ARDMNASAradigm Corporation100No
AREXNASApproach Resources Inc10
ARIINASAmerican Railcar Industries Inc15No
ARKRNASArk Restaurants Corporation20
ARLPNASAlliance Resource Partners LP20
ARNANASArena Pharmaceuticals Inc20
AROWNASArrow Financial Corporation15
ARQLNASArQule Inc20
ARRSNASARRIS International PLC10
ARRYNASArray Biopharma Inc35
ARTNANASArtesian Resources Corporation – Class A Common Stock25
ARTWNASArts Way Manufacturing Co Inc50No
ARTXNASArotech Corporation25
ARWRNASArrowhead Pharmaceuticals Inc15
ASCMANASAscent Capital Group Inc – Series A Common Stock20No
ASFINASAsta Funding Inc25
ASMLNASASML Holding NV10
ASNANASAscena Retail Group Inc10
ASPSNASAltisource Portfolio Solutions SA20
ASTCNASAstrotech Corporation100No
ASTENASAstec Industries Inc15
ASYSNASAmtech Systems Inc15
ATAXNASAmerica First Multifamily Investors LP25
ATECNASAlphatec Holdings Inc15No
ATHNNASAthenahealth Inc10
ATLONASAmes National Corporation20
ATNINASATN International Inc15
ATOSNASAtossa Genetics Inc100No
ATRINASAtrion Corporation15
ATRONASAstronics Corporation25
ATSGNASAir Transport Services Group Inc20
ATTUNASAttunity Ltd100
ATVINASActivision Blizzard Inc15
AUBNNASAuburn National Bancorporation Inc35
AUDCNASAudioCodes Ltd15
AVAVNASAeroVironment Inc15
AVEONASAVEO Pharmaceuticals Inc100
AVGONASBroadcom Inc5
AVHINASA V Homes Inc30No
AVIDNASAvid Technology Inc20
AVNWNASAviat Networks Inc15No
AXASNASAbraxas Petroleum Corporation20
AXDXNASAccelerate Diagnostics Inc50No
AXTINASAXT Inc50
AZPNNASAspen Technology Inc20
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
BABYNASNatus Medical Inc15
BANFNASBancFirst Corporation100
BANRNASBanner Corporation25No
BBBYNASBed Bath and Beyond Inc20
BBOXNASBlack Box Corporation20No
BBSINASBarrett Business Services Inc35
BCORNASBlucora Inc25
BCOVNASBrightcove Inc40
BCPCNASBalchem Corporation10
BCRXNASBioCryst Pharmaceuticals Inc20
BDGENASBridge Bancorp Inc35
BDSINASBioDelivery Sciences International Inc20
BEATNASBioTelemetry Inc15No
BECNNASBeacon Roofing Supply Inc15
BELFANASBel Fuse Inc – Class A Common Stock50
BELFBNASBel Fuse Inc – Class B Common Stock25
BFINNASBankFinancial Corporation100
BGCPNASBGC Partners Inc25
BGFVNASBig 5 Sporting Goods Corporation25
BHFNASBrighthouse Financial Inc10No
BIBNASProShares Ultra NASDAQ Biotechnology10No
BIDUNASBaidu Inc15
BIIBNASBiogen Inc10
BILINASBilibili Inc100
BIOCNASBiocept Inc15No
BIOLNASBiolase Inc60No
BIOSNASBioscrip Inc15
BJRINASBJs Restaurants Inc10
BKNGNASBooking Holdings Inc10
BLCMNASBellicum Pharmaceuticals Inc100No
BLDPNASBallard Power Systems Inc25No
BLDRNASBuilders First Source Inc15
BLFSNASBioLife Solutions Inc70No
BLINNASBridgeline Digital Inc100No
BLKBNASBlackbaud Inc15
BLNKNASBlink Charging Company100No
BLRXNASBioLineRx Ltd50
BMRNNASBiomarin Pharmaceutical Inc10
BMTCNASBryn Mawr Bank Corporation25
BNFTNASBenefitfocus Inc20
BOFINASAxos Financial Inc20No
BOKFNASBOK Financial Corporation10
BOLTNASBIOLIGHT LIFE SCIENCES ORD25No
BOOMNASDMC Global Inc15No
BOTZNASGlobal X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF100No
BOXLNASBoxlight Corporation100No
BPFHNASBoston Private Financial Holdings Inc35
BPMCNASBlueprint Medicines Corporation30
BPOPNASPopular Inc15No
BREWNASCraft Brew Alliance Inc35
BRIDNASBridgford Foods Corp50
BRKLNASBrookline Bancorp Inc25
BRKRNASBruker Corporation15
BRKSNASBrooks Automation Inc25
BSQRNASBSQUARE Corporation25
BSRRNASSierra Bancorp20
BSTCNASBioSpecifics Technologies Corp50
BYFCNASBroadway Financial Corp100No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
CANASCA Inc10No
CAASNASChina Automotive Systems Inc20
CACNASCamden National Corporation10
CACCNASCredit Acceptance Corporation15
CADXNASCadence Pharmaceuticals Inc100No
CAKENASCheesecake Factory Inc15
CALMNASCal Maine Foods Inc15
CAMPNASCalAmp Corp20
CAMTNASCamtek Ltd50
CAPRNASCapricor Therapeutics Inc100No
CARNASAvis Budget Group Inc25
CARANASCara Therapeutics Inc40
CARVNASCarver Bancorp Inc New50No
CASSNASCass Information Systems Inc20
CASYNASCaseys General Stores Inc10
CATMNASCardtronics PLC15
CATYNASCathay General Bancorp20
CBANNASColony Bankcorp Inc25
CBLINASCleveland BioLabs Inc50No
CBPONASChina Bioligic Products Holdings Inc15
CBRLNASCracker Barrel Old Country Store Inc15
CBSHNASCommerce Bancshares Inc10
CCCLNASChina Ceramics Co Ltd100No
CCMPNASCabot Microelectronics Corporation15
CCNENASCNB Financial Corporation20
CCOINASCogent Communications Holdings Inc15
CCRNNASCross Country Health25
CDNSNASCadence Design Systems Inc20
CDWNASCDW Corporation5
CDXCNASChromaDex Corporation20
CDXSNASCodexis Inc100No
CDZINASCadiz Inc25
CECONASCareer Education Corp10
CELGNASCelgene Corporation10
CENTNASCentral Garden and Pet Co15
CENTANASCentral Garden and Pet Co – Class A Common Stock25
CENXNASCentury Aluminum Co25
CERNNASCerner Corp15
CERSNASCerus Corp35
CETVNASCentral European Media Enterprises Ltd15
CEVANASCEVA Inc25
CFBKNASCentral Federal Corporation35No
CFFNNASCapitol Federal Financial Inc15No
CGENNASCompugen Ltd20
CGNXNASCognex Corporation15
CHCINASComstock Holding Companies Inc50No
CHCONASCity Holding Company25
CHDNNASChurchill Downs Inc15
CHFCNASChemical Financial Corporation10
CHKENASCherokee Inc15
CHKPNASCheck Point Software Technologies Inc15
CHLNNASChina Housing and Land Development Inc25No
CHNRNASChina Natural Resources Inc15No
CHRSNASCoherus BioSciences Inc15No
CHRWNASCH Robinson Worldwide Inc5
CHTRNASCharter Communications Inc New10
CINFNASCincinnati Financial Corporation10
CLDXNASCelldex Therapeutics Inc25No
CLFDNASClearfield Inc30
CLMTNASCalumet Specialty Products Partners LP20
CLNENASClean Energy Fuels Corp15
CLSNNASCelsion Corp100No
CLVSNASClovis Oncology Inc15
CLWTNASEuro Tech Holdings Company Ltd New75No
CLXTNASCalyst Inc70No
CMCONASColumbus McKinnon Corporation15
CMCSANASComcast Corporation – Class A Common Stock5
CMENASCME Group Inc10
CMLSNASCumulus Media Inc25No
CMTLNASComtech Telecommunications Corporation15
CNATNASConatus Pharmaceuticals Inc100No
CNMDNASCONMED Corporation25
CNSLNASConsolidated Communications Holdings Inc15
CNTFNASChina Techfaith Wireless Communication Technology Ltd15No
CNTYNASCentury Casinos Inc15
COBZNASCoBiz Financial Inc15No
COHRNASCoherent Inc20
COHUNASCohu Inc25
COKENASCoca Cola Consolidated Inc10
COLBNASColumbia Banking System Inc25
COLMNASColumbia Sportswear Company10
CONENASCyrusOne Inc100No
CONNNASConns Inc20
CORENASCore Mark Holding Company Inc15
COSTNASCostco Wholesale Corporation5
COUPNASCoupa Software Inc70
COWNNASCowen Inc15No
CPHCNASCanterbury Park Holding Corporation New25No
CPLANASCapella Education Company10No
CPLPNASCapital Product Partners LP15
CPRTNASCopart Inc10
CPRXNASCatalyst Pharmaceuticals Inc100
CPSINASComputer Programs and Systems Inc25
CPSSNASConsumer Portfolio Services Inc100
CPSTNASCapstone Turbine Corporation20No
CRAINASCRA International Inc15
CRAYNASCray Inc100
CRBPNASCorbus Pharmaceuticals Holdings Inc30
CREENASCree Inc10
CRESYNASCresud Sacifya – ADS25
CRISNASCuris Inc100No
CRNTNASCeragon Networks Ltd25
CROXNASCrocs Inc20
CRSPNASCRISPR Therapeutics AG15
CRTONASCriteo SA20
CRUSNASCirrus Logic Inc20
CRVLNASCorVel Corp25
CRZONASCarrizo Oil and Gas Inc35
CSBRNASChampions Oncology Inc100No
CSCONASCisco Systems Inc10
CSFLNASCenterState Bank Corporation100
CSGPNASCoStar Group Inc15
CSGSNASCSG Systems International Inc15
CSIQNASCanadian Solar Inc15
CSPINASCSP Inc100No
CSTRNASCapStar Financial Holdings Inc15No
CSWCNASCapital Southwest Corporation100
CSXNASCSX Corporation10
CTASNASCintas Corporation5
CTIBNASCTI Industries Corp100No
CTICNASCTI BioPharma Corporation25No
CTRLNASControl4 Corporation100
CTRNNASCiti Trends Inc15
CTRPNASCtrip Com International Ltd15
CTSHNASCognizant Technology Solutions Corporation10
CTWSNASConnecticut Water Services Inc10
CTXSNASCitrix Systems Inc10
CUTRNASCutera Inc25
CVBFNASCVB Financial Corporation10
CVCONASCavco Industries Inc15
CVGINASCommercial Vehicle Group Inc100
CVGWNASCalavo Growers Inc25
CVLTNASCommVault Systems Inc10
CVLYNASCodorus Valley Bancorp Inc100
CVTINASCovenant Transportation Group Inc100
CVVNASCVD Equipment Corp100
CYNASCypress Semiconductor Corporation15No
CYBENASCyberOptics Corp100
CYBRNASCyberArk Software Ltd20
CYCCNASCyclacel Pharmaceuticals Inc100No
CYOUNASChangyou com Limited15
CYTKNASCytokinetics Inc35No
CYTRNASCytRx Corp40No
CYTXNASCytori Therapeutics Inc100No
CZRNASCaesars Entertainment Corporation30No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
DAIONASData I O Corp100
DAKTNASDaktronics Inc20
DARENASDare Bioscience Inc100No
DAVENASFamous Daves of America Inc10No
DAXNASGlobal X Funds Global X DAX Germany ETF100No
DBLENASDouble Eagle Petroleum Company100No
DCOMNASDime Community Bancshares Inc20
DENNNASDennys Corporation100
DESTNASDestination Maternity Corp100
DFFNNASDiffusion Pharmaceuticals Inc100No
DGASNASGAS SHIPS ORD100No
DGIINASDigi International Inc25
DGLDNASVS 3x Inverse Gold linked to S&P GSCI Gold Index Excess Return100
DIODNASDiodes Inc20
DISCANASDiscovery Inc – Series A Common Stock10
DISCKNASDiscovery Inc – Series C Common Stock10
DISHNASDISH Network Corporation10
DJCONASDaily Journal Corp100
DLTRNASDollar Tree Inc10
DNBFNASDNB Financial Corporation100
DNKNNASDunkin Brands Group Inc20
DNLINASDenali Therapeutics Inc30
DOCUNASDocuSign Inc20
DORMNASDorman Products Inc10
DRADNASDigirad Corporation100
DRIVNASGlobal X Autonomous and Electric Vehicles50No
DRRXNASDurect Corp75
DRYSNASDryships Inc25No
DSLVNASVS 3x Inverse Silver linked to S&P GSCI Silver Inverse Index100
DSPGNASDSP Group Inc25
DTEANASDavids Tea Inc100No
DUSANASDavis Select US Equity100No
DVAXNASDynavax Technologies Corp75No
DWCHNASDatawatch Corp100No
DWSNNASDawson Geophysical Company15No
DXCMNASDexCom Inc30
DXJSNASWisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund40No
DXYNNASDixie Group Inc100
DYNTNASDynatronics Corp100No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
EANASElectronic Arts Inc5
EBAYNASEBay Inc10
EBIXNASEbix Inc60
EBMTNASEagle Bancorp Montana Inc100
EBSBNASMeridian Bancorp Inc15No
ECHONASEcho Global Logistics Inc10
ECOLNASUS Ecology Inc10
ECPGNASEncore Capital Group Inc25
EDAPNASEDAP TMS SA100
EDUCNASEducational Development Corporation100No
EEFTNASEuronet Worldwide Inc10
EEINASEcology and Environment Inc15No
EFIINASElectronics for Imaging Inc20
EGANNASeGain Corporation100
EGLENASEagle Bulk Shipping Inc20No
EGOVNASNIC Inc20
EHTHNASeHealth Inc15
ELONNASEchelon Corp20No
ELSENASElectro Sensors Inc100No
EMCINASEMC Insurance Group Inc100
EMKRNASEMCORE Corporation25No
EMMSNASEmmis Communications Corporation100No
ENDPNASEndo International PLC10
ENGNASENGlobal Corp25
ENSGNASEnsign Group Inc25
ENTGNASEntegris Inc20
EPAYNASBottomline Technologies Delaware Inc25
EQIXNASEquinix Inc10No
ERICNASEricsson10
ERIENASErie Indemnity Company15
ERIINASEnergy Recovery Inc15
ESCANASEscalade Inc100
ESEANASEuroseas Ltd15No
ESGRNASEnstar Group Ltd15
ESIONASElectro Scientific Industries Inc25
ESLTNASElbit Systems Ltd15
ESRXNASExpress Scripts Holding Company5No
ESSANASESSA Bancorp Inc15
ETFCNASE Trade Financial Corporation15
ETSYNASEtsy Inc20
EWBCNASEast West Bancorp Inc15
EXASNASEXACT Sciences Corporation10
EXELNASExelixis Inc15
EXLSNASExlService Holdings Inc25
EXPDNASExpeditors International of Washington Inc5
EXPENASExpedia Group Inc10
EXPONASExponent Inc25
EXTRNASExtreme Networks Inc25
EYENASNational Vision Holdings Inc100No
EYESNASSecond Sight Medical Products Inc70No
EYPTNASEyePoint Pharmaceuticals Inc100No
EZPWNASEZCORP Inc15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
FARMNASFarmer Brothers Company10
FARONASFARO Technologies Inc15
FASTNASFastenal Company5
FBNASFacebook Inc5
FBNCNASFirst Bancorp100
FBSSNASFauquier Bankshares Inc100
FCALNASFirst Trust California Municipal High Income100No
FCAPNASFirst Capital Inc100
FCELNASFuelCell Energy Inc20No
FCFSNASFirstCash Inc20No
FCNCANASFirst Citizen Bancshares Inc – Class A Common Stock100
FCSNASFairchild Semiconductor International Inc10No
FDEFNASFirst Defiance Financial Corporation100
FEIMNASFrequency Electronics Inc25
FELENASFranklin Electric Company Inc15
FEYENASFireEye Inc10
FFBCNASFirst Financial Bancorp10
FFICNASFlushing Financial Corporation10
FFINNASFirst Financial Bankshares Inc10
FFIVNASF5 Networks Inc10
FFKTNASFarmers Capital Bank Corporation100No
FGENNASFibroGen Inc100No
FISVNASFiserv Inc10
FITBNASFifth Third Bancorp5
FIVENASFive Below Inc10
FIZZNASNational Beverage Corporation25
FLEXNASFlex Ltd15
FLICNASFirst Of Long Island Corporation10
FLIRNASFLIR Systems Inc10
FLWSNAS1 800 Flowers Com100
FLXSNASFlexsteel Industries Inc100
FMBINASFirst Midwest Bancorp Inc25
FMINASFoundation Medicine Inc50No
FNGNNASFinancial Engines Inc10No
FNKONASFunko Inc100No
FNSRNASFinisar Corp25No
FOLDNASAmicus Therapeutics Inc5
FONRNASFonar Corporation35
FORDNASForward Industries Inc100No
FORMNASFormFactor Inc10
FORRNASForrester Research Inc25
FOSLNASFossil Group Inc10
FOXNASTwenty First Century Fox Inc3
FOXANASTwenty First Century Fox Inc3
FOXFNASFox Factory Holding Corporation30
FRBKNASRepublic First Bancorp Inc100
FREDNASFreds Inc20
FRMENASFirst Merchants Corporation10
FRPTNASFreshpet Inc20No
FSLRNASFirst Solar Inc10
FSTRNASL B Foster Company100
FTEKNASFuel Tech Inc20No
FTNTNASFortinet Inc10
FTRNASFrontier Communications Corporation100No
FULTNASFulton Financial Corporation15
FUNCNASFirst United Corporation100
FWRDNASForward Air Corporation15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
GABCNASGerman American Bancorp Inc100
GAIANASGaia Inc15No
GBCINASGlacier Bancorp Inc15
GBNKNASGuaranty Bancorp100No
GBTNASGlobal Blood Therapeutics Inc15
GENENASGenetic Technologies Ltd50No
GEOSNASGeospace Technologies Corporation20
GERNNASGeron Corp15
GFEDNASGuaranty Federal Bancshares Inc100
GGALNASGrupo Financiero Galicia Sa15
GHDXNASGenomic Health Inc15
GIFINASGulf Island Fabrication Inc15
GIGMNASGigaMedia Ltd20No
GIIINASG III Apparel Group Ltd100
GILDNASGilead Sciences Inc10
GILTNASGilat Satellite Networks Ltd15
GIVNNASGiven Imaging Ltd25No
GLDDNASGreat Lakes Dredge and Dock Corporation100
GLNGNASGolar LNG Limited20
GLPINASGaming and Leisure Properties Inc15No
GLUUNASGlu Mobile Inc25
GNCANASGenocea Biosciences Inc100No
GNTXNASGentex Corporation10
GOGONASGogo Inc5No
GOOGNASAlphabet Inc5
GOOGLNASAlphabet Inc – Class A Common Stock5
GPICNASGaming Partners International Corporation100
GPORNASGulfport Energy Corporation15
GPRENASGreen Plains Inc15
GPRONASGoPro Inc15
GRIFNASGriffin Industrial Realty Inc100
GRMNNASGarmin Ltd15
GROWNASU S Global Investors Inc75No
GRPNNASGroupon Inc20
GRVYNASGravity Co Ltd100No
GSBCNASGreat Southern Bancorp Inc100
GSMNASFerroglobe PLC15No
GTNASGoodyear Tire and Rubber Company15
GTLSNASChart Industries Inc15
GTXINASGTX Inc75No
GURENASGulf Resources Inc100
GWPHNASGW Pharmaceuticals PLC15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
HANASHawaiian Holdings Inc35
HAFCNASHanmi Financial Corporation25No
HAINNASHain Celestial Group Inc15
HALLNASHallmark Financial Services Inc100
HALONASHalozyme Therapeutics Incorporated20
HASNASHasbro Inc15
HAYNNASHaynes International Inc15
HBANNASHuntington Bancshares Inc20
HBCPNASHome Bancorp Inc15
HCSGNASHealthcare Services Group Inc15
HDSNASHD Supply Holdings Inc5
HDSNNASHudson Technologies Inc15
HELENASHelen of Troy Ltd10
HIBBNASHibbett Sports Inc15
HIFSNASHingham Institution for Savings100
HIIQNASHealth Insurance Innovations Inc20
HIMXNASHimax Technologies Inc20
HLGNASHailiang Education Group Inc100No
HLITNASHarmonic Inc15
HMNFNASHMN Financial Inc100
HMNYNASHelios and Matheson Analytics Inc100No
HMSYNASHMS Holdings Corp15
HNRGNASHallador Energy Company100
HOLXNASHologic Inc10
HOMBNASHome BancShares Inc25
HQYNASHealthEquity Inc10
HSICNASHenry Schein Inc10
HSIINASHeidrick and Struggles International Inc25
HSTMNASHealthStream Inc50
HTLDNASHeartland Express Inc10
HTLFNASHeartland Financial USA Inc100
HUBGNASHub Group Inc10
HURCNASHurco Companies Inc100
HURNNASHuron Consulting Group Inc25
HWBKNASHawthorn Bancshares Inc100
HWKNNASHawkins Inc15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
IACNASIAC InterActiveCorp10No
IARTNASIntegra LifeSciences Holdings Corporation10
IBBNASiShares Nasdaq Biotechnology10
IBCPNASIndependent Bank Corporation100
IBOCNASInternational Bancshares Corporation10
ICADNASIcad Inc40
ICCCNASImmuCell Corporation100No
ICFINASICF International Inc15
ICLRNASIcon Plc10No
ICONNASIconix Brand Group Inc20No
ICPTNASIntercept Pharmaceuticals Inc15
ICUINASICU Medical Inc25
IDCCNASInterDigital Inc20
IDSANASIndustrial Services of America Inc15No
IDTINASIntegrated Device Technology Inc10
IDXXNASIDEXX Laboratories Inc10
IGLDNASInternet Gold Golden Lines Ltd25No
IIJINASInternet Initiative Japan Inc25
IIVINASII VI Incorporated15
IKNXNASIkonics Corporation100No
ILMNNASIllumina Inc15
IMGNNASImmunoGen Inc15
IMKTANASIngles Markets Incorporated – Class A Common Stock100
IMMRNASImmersion Corporation60
IMMUNASImmunomedics Inc100
IMOSNASChipMOS Technologies Inc25No
IMPVNASImperva Inc100No
INCYNASIncyte Corporation5
INDBNASIndependent Bank Corporation25
INDYNASiShares S&P India Nifty 50 Index Fund50
INFINASInfinity Pharmaceuticals Inc25No
INFNNASInfinera Corporation15
INFONASIHS Markit Ltd100No
INONASInovio Pharmaceuticals Inc New30
INODNASInnodata Inc100
INSMNASInsmed Inc100
INSYNASInsys Therapeutics Inc10
INTCNASIntel Corporation10
INTGNASIntergroup Corporation100No
INTLNASINTL FCStone Inc100
INTUNASIntuit Inc10
INTXNASIntersections Inc15No
IONSNASIonis Pharmaceuticals Inc10
IOSPNASInnospec Inc100
IPARNASInter Parfums Inc25
IPASNASiPass Inc100No
IPGPNASIPG Photonics Corporation15
IPHSNASInnophos Holdings Inc15
IPWRNASIdeal Power Inc30No
IPXLNASImpax Laboratories Inc100No
IQNASiQIYI Inc100No
IRBTNASiRobot Corporation25
IRDMNASIridium Communications Inc25
IRIXNASIRIDEX Corporation100
ISBCNASInvestors Bancorp Inc20
ISCANASInternational Speedway Corporation10
ISIGNASInsignia Systems Inc100No
ISNSNASImage Sensing Systems Inc100No
ISRGNASIntuitive Surgical Inc10
ISRLNASIsramco Inc100
ISSCNASInnovative Solutions and Support Inc100
ITCINASIntra Cellular Therapies Inc20
ITICNASInvestors Title Company100
ITRINASItron Inc10
ITRNNASIturan Location and Control Ltd15
IVACNASIntevac Inc15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
JACKNASJack in the Box Inc10
JAGXNASJaguar Health Inc100No
JAKKNASJAKKS Pacific Inc15
JASONASJA Solar Holdings Company Ltd25No
JAZZNASJazz Pharmaceuticals PLC10
JBHTNASJ B Hunt Transport Services Inc10
JBLUNASJetBlue Airways Corporation10
JBSSNASJohn B Sanfilippo and Son Inc100
JCOMNASj2 Global Inc15No
JCTCFNASJewett Cameron Trading Company – Common Stock100No
JDNASJD com Inc10
JJSFNASJ and J Snack Foods Corporation20
JKHYNASJack Henry and Associates Inc10
JMBANASJamba Inc100No
JOBSNAS51Job Inc100No
JRJCNASChina Finance Online Co Limited15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
KALUNASKaiser Aluminum Corporation15
KBALNASKimball International Inc80No
KELYANASKelly Services Inc – Class A Common Stock25
KEQUNASKewaunee Scientific Corporation100
KERXNASKeryx Biopharmaceuticals Inc100No
KHCNASKraft Heinz Company10
KIRKNASKirklands Inc15
KLACNASKLA Tencor Corporation10
KLICNASKulicke and Soffa Industries Inc25
KNDINASKandi Technolgies Group Inc25No
KONANASKona Grill Inc100
KOOLNASCesca Therapeutics Inc100No
KOPNNASKopin Corporation15
KOSSNASKoss Corporation100No
KRNYNASKearny Financial Corporation25No
KTCCNASKeyTronic Corporation100
KVHINASKVH Industries Inc100
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
LABLNASMulti Color Corporation100
LAKENASLakeland Industries Inc15
LAMRNASLamar Advertising Company10
LANCNASLancaster Colony Corporation10
LANDNASGladstone Land Corporation100
LARKNASLandmark Bancorp Inc100
LAWSNASLawson Products Inc50
LBAINASLakeland Bancorp Inc100
LBTYANASLiberty Global Plc – Class A Common Stock10
LBTYKNASLiberty Global Plc – Class C Ordinary Shares20No
LCUTNASLifetime Brands Inc100
LENASLands End Inc100
LEAPNASLeap Wireless International Inc New10No
LECONASLincoln Electric Holdings Inc15
LFUSNASLittelfuse Inc15
LGCYNASLegascy Reserves Inc100No
LGIHNASLGI Homes Inc50
LGNDNASLigand Pharmaceuticals Incorporated20
LHCGNASLHC Group25
LIFENASaTyr Pharma Inc20No
LINCNASLincoln Educational Services Corp15
LIONNASFidelity Southern Corporation100
LITENASLumentum Holdings Inc20
LIVENASLive Ventures Inc50No
LIVNNASLivaNova PLC100No
LIVXNASLiveXLive Media Inc100No
LJPCNASLa Jolla Pharmaceutical Company100No
LKFNNASLakeland Financial Corporation100
LKQNASLKQ Corporation10
LLNWNASLimelight Networks Inc15
LMNRNASLimoneira Company100
LMNXNASLuminex Corporation15
LNDCNASLandec Corp15
LOGINASLogitech International SA15
LOGMNASLogMein Inc15
LONENASLonestar Resources Ltd100
LOOPNASLoop Industries Inc15No
LOPENASGrand Canyon Education Inc25
LORLNASLoral Space and Communications Inc100
LPLANASLPL Financial Holdings Inc100
LPNTNASLifePoint Health Inc10No
LPSNNASLivePerson Inc25
LQDTNASLiquidity Services Inc10
LRADNASLRAD Corporation100No
LRCXNASLam Research Corporation15
LSCCNASLattice Semiconductor Corp100
LSTRNASLandstar System Inc10
LTBRNASLightbridge Corp50No
LULUNASLululemon Athletica Inc20
LUNANASLuna Innovations Incorporated75
LWAYNASLifeway Foods Inc100
LXRXNASLexicon Pharmaceuticals Inc100No
LYTSNASLSI Industries Inc100
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
MAGSNASMagal Security Systems Ltd15
MANHNASManhattan Associates Inc20
MANTNASManTech International Corporation10
MARNASMarriott International Inc5
MASINASMasimo Corporation10
MATNASMattel Inc10
MATWNASMatthews International Corporation25
MAYSNASJ W Mays Inc100
MBFINASMB Financial Inc10
MBOTNASMicrobot Medical Inc100No
MBWMNASMercantile Bank Corporation100
MCBCNASMacatawa Bank Corporation100
MCHPNASMicrochip Technology Inc10
MCRINASMonarch Casino and Resort Inc25
MDCONASMedicines Company20
MDLZNASMondelez International Inc15
MDRXNASAllscripts Healthcare Solutions Inc10
MDSONASMedidata Solutions Inc15
MEDPNASMedpace Holdings Inc40No
MEETNASMeet Group Inc100No
MEIPNASMEI Pharma Inc100
MELINASMercadoLibre Inc20
MEOHNASMethanex Corporation15
MERCNASMercer International Inc100
MESONASMesoblast Limited50
MGICNASMagic Software Enterprises Ltd100
MGLNNASMagellan Health Inc10
MGPINASMGP Ingredients Inc100
MGRCNASMcGrath RentCorp100
MIDDNASMiddleby Corp10
MINDNASMitcham Industries Inc100No
MININASMobile Mini Inc20
MITKNASMitek Systems Inc100
MKSINASMKS Instruments Inc10
MKTXNASMarketAxess Holdings Inc100
MLABNASMesa Laboratories Inc100
MLHRNASHerman Miller Inc15
MLNXNASMellanox Technologies Ltd15
MMLPNASMartin Midstream Partners LP15
MMSINASMerit Medical Systems Inc20
MNKDNASMannKind Corporation75No
MNRONASMonro Inc15
MNTANASMomenta Pharmaceuticals Inc15
MOMONASMomo Inc5
MORNNASMorningstar Inc15
MOSYNASMoSys Inc30No
MPAANASMotorcar Parts and Associates Inc100
MPBNASMid Penn Bancorp Inc100
MPWRNASMonolithic Power Systems Inc15
MRCYNASMercury Systems Inc25
MRLNNASMarlin Business Services Corporation15
MRNANASModerna Inc100No
MRTNNASMarten Transport Ltd15
MRTXNASMirati Therapeutics Inc50
MRVLNASMarvell Technology Group Ltd15
MSEXNASMiddlesex Water Company100
MSFTNASMicrosoft Corporation10
MSONNASMisonix Inc100
MSTRNASMicroStrategy Inc15
MTCHNASMatch Group Inc10
MTGENASMTGE Investment Corporation5No
MTRXNASMatrix Service Co25
MTSCNASMTS Systems Corporation20
MUNASMicron Technology Inc5
MVISNASMicrovision Inc25No
MXIMNASMaxim Integrated Products Inc15
MXWLNASMaxwell Technologies Inc20
MYGNNASMyriad Genetics Inc15
MYLNASMylan NV15
MYRGNASMYR Group Inc15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
NAIINASNatural Alternatives International Inc100
NATHNASNathans Famous Inc15
NATINASNational Instruments Corporation15
NATRNASNatures Sunshine Products Inc100
NAVGNASNavigators Group Inc25
NAVINASNavient Corporation100No
NBEVNASNew Age Beverages Corporation100No
NBIXNASNeurocrine Biosciences Inc25
NBTBNASNbt Bancorp Inc15
NCTYNASThe9 Limited25No
NDAQNASNasdaq Inc10
NDSNNASNordson Corporation15
NEONASNeoGenomics Inc20No
NEOGNASNeogen Corp25
NEPTNASNeptune Wellness Solutions Inc60No
NETENASNet Element Inc100No
NEWTNASNewtek Business Services Corporation85
NFLXNASNetflix Inc5
NHTCNASNatural Health Trends Corporation100No
NICENASNICE Ltd10
NIHDNASNII Holdings Inc10No
NITENASNightstar Therapeutics PLC20No
NKSHNASNational Bankshares Inc100
NKTRNASNektar Therapeutics15
NMIHNASNMI Holdings Inc100No
NNBRNASNN Inc100
NOVBNASNorth Valley Bancorp100No
NRIMNASNorthrim BanCorp Inc100
NSECNASNational Security Group Inc100No
NSITNASInsight Enterprises Inc15
NSSCNASNAPCO Security Technologies Inc100
NSYSNASNortech Systems Inc100No
NTAPNASNetApp Inc10
NTCTNASNetScout Systems Inc15
NTECNASIntec Pharma Ltd100
NTESNASNetEase Inc10
NTGRNASNETGEAR Inc15
NTICNASNorthern Technologies International Corp100
NTLANASIntellia Therapeutics Inc20
NTNXNASNutanix Inc20
NTRINASNutriSystem Inc20
NTRSNASNorthern Trust Corporation10
NTWKNASNetSol Technologies Inc100
NUANNASNuance Communications Inc10
NURONASNeuroMetrix Inc100No
NUVANASNuvasive Inc10
NVAXNASNovavax Inc25
NVDANASNVIDIA Corporation5
NVECNASNVE Corporation15
NVLNNASNovelion Therapeutics Inc100No
NVMINASNova Measuring Instruments Ltd25
NWBINASNorthwest Bancshares Inc10
NWFLNASNorwood Financial Corporation100
NWLINASNational Western Life Group Inc100No
NWPXNASNorthwest Pipe Co15
NWSNASNews Corporation10
NWSANASNews Corporation15
NXPINASNXP Semiconductors NV15
NXSTNASNexstar Media Group Inc10
NXTDNASNXT ID Inc100No
NYMTNASNew York Mortgage Trust Inc60
NYNYNASEmpire Resorts Inc100No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
OBASNASOptibase Ltd100No
OBCINASOcean Bio Chem Inc100No
OCFCNASOceanFirst Financial Corporation25
OCLRNASOclaro Inc New25No
OCULNASOcular Therapeutix Inc100No
ODFLNASOld Dominion Freight Line Inc10
OESXNASOrion Energy Systems Inc25
OHGINASOne Horizon Group Inc100No
OKTANASOkta Inc50
OLBKNASOld Line Bancshares Inc100
OLEDNASUniversal Display Corporation10
OLLINASOllies Bargain Outlet Holdings Inc25
OMABNASGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV10
OMCLNASOmnicell Inc25
OMEXNASOdyssey Marine Exploration Inc25No
ONVONASOrganovo Holdings Inc100No
OPNTNASOpiant Pharmaceuticals Inc25No
OPTTNASOcean Power Technologies Inc100No
ORBCNASORBCOMM Inc15
ORITNASOritani Financial Corporation25
ORLYNASO Reilly Automotive Inc10
ORMPNASOramed Pharmaceuticals Inc20
OSBCNASOld Second Bancorp Inc100
OSIRNASOsiris Therapeutics Inc40No
OSISNASOSI Systems Inc10
OSTKNASOverstock com Inc20
OSURNASOraSure Technologies Inc40
OTEXNASOpen Text Corporation10
OTTRNASOtter Tail Corporation15
OVBCNASOhio Valley Banc Corporation100
OVLYNASOak Valley Bancorp100
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
PAASNASPan American Silver Corporation5
PACBNASPacific Biosciences of California Inc50
PACWNASPacWest Bancorp25
PANLNASPangaea Logistics Solutions Ltd20No
PATKNASPatrick Industries Inc100
PAYXNASPaychex Inc5
PBCTNASPeoples United Financial Inc10
PBHCNASPathfinder Bancorp Inc100No
PCARNASPACCAR Inc5
PCOMNASPoints International Ltd40
PCYONASPure Cycle Corp100
PDCENASPDC Energy Inc25
PDCONASPatterson Companies Inc5
PDDNASPinduoduo Inc100No
PDEXNASProDex Inc100
PDFSNASPDF Solutions Inc100No
PDLINASPDL BioPharma Inc25
PEBKNASPeoples Bancorp of N C Inc100
PEBONASPeoples Bancorp Inc100
PEGANASPegasystems Inc35
PEIXNASPacific Ethanol Inc25
PENNNASPenn National Gaming Inc10
PEPNASPepsiCo Inc100No
PERYNASPerry Ellis International Inc25No
PESINASPermaFix Environmental Services Inc100No
PETSNASPetmed Express Inc15
PETXNASAratana Therapeutics Inc25No
PFBINASPremier Financial Bancorp Inc100
PFSWNASPfsweb Inc75
PGNXNASProgenics Pharmaceuticals Inc70
PHIINASPHI Inc100No
PICONASPICO Holdings Inc20
PKOHNASPark Ohio Holdings Corporation100
PLABNASPhotronics Inc100
PLAYNASDave and Busters Entertainment Inc10
PLCENASChildrens Place Inc15
PLUGNASPlug Power Inc50
PLUSNASePlus inc100
PLXSNASPlexus Corp10
PMDNASPsychemedics Corporation100
PNBKNASPatriot National Bancorp Inc100No
PNFPNASPinnacle Financial Partners Inc25
PNRGNASPrimeEnergy Resources Corporation100No
POOLNASPool Corporation10
POPENASPope Resources LP15
POWINASPower Integrations Inc10
POWLNASPowell Industries Inc25
PRAANASPRA Group Inc15No
PRAHNASPRA Health Sciences Inc10
PRCPNASPerceptron Inc100
PRFTNASPerficient Inc15
PRGSNASProgress Software Corporation15
PRGXNASPRGX Global Inc25
PRIMNASPrimoris Services Corporation100
PRMWNASPrimo Water Corporation50
PROVNASProvident Financial Holdings Inc100
PRPHNASProPhase Labs Inc100No
PRSCNASProvidence Service Corp15
PRTSNASUS Auto Parts Network Inc15
PSECNASProspect Capital Corporation15
PTCNASPTC Inc20
PTENNASPatterson UTI Energy Inc10
PTINASProteostasis Therapeutics Inc75No
PTIENASPain Therapeutics Inc25
PTLANASPortola Pharmaceuticals Inc20
PTNRNASPartner Communications Company Ltd15
PTSINASP A M Transport Services Inc100
PTXNASPernix Therapeutics Holdings Inc100No
PWODNASPenns Woods Bancorp Inc100
PXLWNASPixelworks Inc50
PXSNASPyxis Tankers Inc100No
PYPLNASPayPal Holdings Inc20
PZZANASPapa Johns International Inc15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
QCOMNASQualcomm Inc10
QDELNASQuidel Corp20
QIWINASQIWI PLC100No
QNSTNASQuinStreet Inc25
QQQNASInvesco QQQ Trust Series 15
QRVONASQorvo Inc20
QTNANASQuantenna Communications Inc100No
QTNTNASQuotient Ltd70No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
RAILNASFreightcar America Inc20
RANDNASRand Capital Corp100No
RAVNNASRaven Industries Inc100
RBCAANASRepublic Bancorp Inc – Class A Common Stock100
RBCNNASRubicon Technology Inc25No
RCIINASRent A Center Inc10
RCKYNASRocky Brands Inc100
RCMTNASRCM Technologies Inc25
RCONNASRecon Technology Ltd75No
RDNTNASRadNet Inc75
RDWRNASRADWARE Ltd15
RECNNASResources Connection Inc15
REGINASRenewable Energy Group Inc100
REGNNASRegeneron Pharmaceuticals Inc20
RELLNASRichardson Electronics Ltd100
RELVNASReliv International Inc100No
RETANASReata Pharmaceuticals Inc100No
RFILNASRF Industries Ltd15No
RGCONASRGC Resources Inc100
RGENNASRepligen Corp10
RGLDNASRoyal Gold Inc25
RICKNASRCI Hospitality Holdings Inc15No
RIGLNASRigel Pharmaceuticals Inc25
RIOTNASRiot Blockchain Inc100
RKDANASArcadia Biosciences Inc100No
RMBSNASRambus Inc15
RMCFNASRocky Mountain Chocolate Factory Inc100No
RNSTNASRenasant Corporation100
RNWKNASRealNetworks Inc20No
ROCKNASGilbraltar Industries Inc25
ROKUNASRoku Inc30
ROSENASRosehill Resources Inc15No
ROSTNASRoss Stores Inc10
RPNASRealPage Inc10
RRGBNASRed Robin Gourmet Burgers Inc25
RSYSNASRadiSys Corporation15No
RUNNASSunrun Inc30
RUSHANASRush Enterprises Inc – Class A Common Stock15
RUTHNASRuths Hospitality Group Inc25
RVSBNASRiverview Bancorp Inc100
RWLKNASReWalk Robotics Ltd20No
RYAAYNASRyanair Holdings PLC – ADS10No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
SABRNASSabre Corporation100No
SAFMNASSanderson Farms Inc10
SAFTNASSafety Insurance Group Inc20
SALMNASSalem Media Group Inc100
SANMNASSanmina Corporation25
SASRNASSandy Spring Bancorp Inc100
SATSNASEchoStar Corporation15
SBACNASSBA Communications Corporation10
SBBXNASSB One Bancorp100No
SBCFNASSeacoast Banking Corporation of Florida100No
SBGINASSinclair Broadcast Group Inc25
SBLKNASStar Bulk Carriers Corporation20
SBNYNASSignature Bank10
SBRANASSabra Healthcare REIT Inc25
SBSINASSouthside Bancshares Inc100
SBUXNASStarbucks Corporation5
SCHLNASScholastic Corporation15
SCHNNASSchnitzer Steel Industries Inc10
SCONNASSuperconductor Technologies Inc25No
SCORNAScomScore Inc20No
SCSCNASScansource Inc15
SCVLNASShoe Carnival Inc100
SEACNASSeaChange International Inc100
SEDGNASSolarEdge Technologies Inc75
SEEDNASOrigin Agritech Ltd15No
SEICNASSEI Investments Company15
SENEANASSeneca Foods Corp – Common Stock25
SENEBNASSeneca Foods Corp – Common Stock100No
SFIXNASStitch Fix Inc75No
SFLYNASShutterfly Inc100No
SFNCNASSimmons First National Corporation25
SGBXNASSG Blocks Inc100No
SGENNASSeattle Genetics Inc100
SGHNASSMART Global Holdings Inc100No
SGMANASSigmatron International Inc100No
SGMONASSangamo Therapeutics Inc20
SGMSNASScientific Games Corporation25
SHIPNASSeanergy Maritime Holdings Corporation100No
SHLMNASA Schulman Inc25No
SHLONASShiloh Industries Inc100
SHOONASSteven Madden Ltd15
SHPGNASShire PLC100No
SIEBNASSiebert Financial Corporation100
SIFYNASSify Technologies Limited25
SIGANASSiga Technologies Inc15No
SIGINASSelective Insurance Group Inc15
SILCNASSilicom Ltd15
SIMONASSilicon Motion Technology Corporation15
SINANASSINA com10
SIRINASSirius XM Holdings Inc25No
SIVBNASSVB Capital II10
SKYWNASSkyWest Inc15
SLABNASSilicon Labs10
SLGNNASSilgan Holdings Inc10
SLMNASSLM Corporation10
SMRTNASStein Mart Inc15
SMSINASSmith Micro Software Inc25No
SMTCNASSemtech Corp10
SNCRNASSynchronoss Technologies Inc15No
SNFCANASSecurity National Financial Corp – Class A Common Stock100
SNHYNASSun Hydraulics Corporation100No
SNMXNASSenomyx Inc100No
SNPSNASSynopsys Inc10
SNSSNASSunesis Pharmaceuticals Inc75No
SODANASSodaStream International Ltd20No
SOHUNASSohu com Ltd10No
SONCNASSonic Corporation15No
SONONASSonos Inc20No
SPARNASSpartan Motors Inc15
SPEXNASSpherix Inc100No
SPHSNASSophiris Bio Inc100No
SPINASSPI Energy Company Ltd100No
SPLKNASSplunk Inc10
SPOKNASSpok Holdings Inc45
SPPINASSpectrum Pharmaceuticals Inc25
SPTNNASSpartanNash Company15No
SPWRNASSunPower Corporation15
SQQQNASProShares UltraPro Short QQQ10
SRCENAS1st Source Corporation100
SRCLNASStericycle Inc5
SRDXNASSurmodics Inc20
SRPTNASSarepta Therapeutics Inc New100
SSNCNASSS and C Technologies Holdings Inc10
SSRMNASSSR Mining Inc100No
SSTINASShotSpotter Inc25No
SSYSNASStratasys Ltd15
STAANASSTAAR Surgical Company20
STBANASS and T Bancorp Inc25
STEMNASStemCells Inc60No
STFCNASState Auto Financial Corporation100
STKLNASSunOpta Inc25
STLDNASSteel Dynamics Inc10
STMLNASStemline Therapeutics Inc80
STMPNASStamps com Inc25
STNENASStoneCo Ltd20No
STRANASStrategic Education Inc25No
STRSNASStratus Properties Inc100
STRTNASStrattec Security Corporation55
STXNASSeagate Technology PLC15
SUMRNASSummer Infant Inc15No
SUPNNASSupernus Pharmaceuticals Inc10
SVANASSinovac Biotech Ltd100
SWIRNASSierra Wireless Inc20
SWKSNASSkyworks Solutions Inc10
SYKENASSykes Enterprises Inc15
SYMCNASSymantec Corporation10
SYNANASSynaptics Incorporated15
SYNCNASSynacor Inc100
SYNLNASSynalloy Corporation100
SYNTNASSyntel Inc15No
SYPRNASSypris Solutions Inc100No
SYRSNASSyros Pharmaceuticals Inc30
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
TACTNASTransAct Technologies Inc100
TAITNASTaitron Components Incorporated100No
TATTNASTAT Technologies Ltd100No
TAYDNASTaylor Devices Inc100No
TBBKNASBancorp Inc25
TBNKNASTerritorial Bancorp Inc15
TCBINASTexas Capital Bancshares Inc10
TCBKNASTriCo Bancshares100
TCXNASTucows Inc60
TEAMNASAtlassian Corporation PLC20
TECDNASTech Data Corporation10
TECHNASBio Techne Corporation10No
TERPNASTerraForm Power Inc30
TESSNASTESSCO Technologies Inc15
TEUMNASPareteum Corporation100No
TFSLNASTFS Financial Corporation100
TGANASTransGlobe Energy Corporation15
THFFNASFirst Financial Corporation100
THORNASSynthorx Inc10No
TITNNASTitan Machinery Inc100
TIVONASTiVo Corporation10
TLFNASTandy Leather Factory Inc100
TLRYNASTilray Inc25No
TLTNASiShares 20 plus Year Treasury Bond10
TMUSNAST Mobile US Inc10
TNDMNASTandem Diabetes Care Inc100
TNXPNASTonix Pharmaceuticals Holding Corporation100No
TOPSNASTOP Ships Inc100No
TOURNASTuniu Corporation20
TOWNNASTowneBank100
TQQQNASProShares UltraPro QQQ10
TREENASLendingTree Inc50No
TRIBNASTrinity Biotech PLC25
TRIPNASTripAdvisor Inc25
TRMBNASTrimble Inc10
TRMKNASTrustmark Corporation10
TRNSNASTranscat Inc100
TROVNASTrovaGene Inc100
TROWNAST Rowe Price Group Inc10
TRSTNASTrustCo Bank Corporation of NY20
TSCONASTractor Supply Company10
TSLANASTesla Inc15
TSRINASTSR INC100No
TSRONASTESARO Inc25
TTDNASThe Trade Desk Inc30
TTECNASTTEC Holdings Inc15
TTEKNASTetra Tech Inc10
TTMINASTTM Technologies Inc25
TTNPNASTitan Pharmaceuticals Inc100No
TTPHNASTetraphase Pharmaceuticals Inc30
TTWONASTakeTwo Interactive Software Inc10
TUESNASTuesday Morning Corp15
TVIXNASVelocityShares Daily 2x VIX Short Term20
TWINNASTwin Disc Inc100
TWMCNASTrans World Entertainment100
TWNKNASHostess Brands Inc10
TWOUNAS2U Inc10
TXNNASTexas Instruments Incorporated5
TXRHNASTexas Roadhouse Inc10
TYPENASMonotype Imaging Holdings Inc25
TZOONASTravelzoo15No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
UALNASUnited Continental Holdings Inc10No
UBCPNASUnited Bancorp Inc100
UBFONASUnited Security Bancshares100
UBNTNASUbiquiti Networks Inc20
UBSHNASUnion Bankshares Corporation100No
UBSINASUnited Bankshares Inc15
UCBINASUnited Community Banks Inc New20
UCFCNASUnited Community Financial Corporation100
UCTTNASUltra Clean Holdings Inc20
UEICNASUniversal Electronics Inc25
UEPSNASNet 1 Ueps Technologies Inc15
UFCSNASUnited Fire Group Inc25
UFPINASUniversal Forest Products Inc15
UFPTNASUFP Technologies Inc100
UGNASUnited Guardian Inc100
UGLDNASVS 3x Long Gold linked to S&P GSCI Gold Index ER15No
UHALNASAMERCO20
ULBINASUltralife Corporation25
ULTANASUlta Beauty Inc10
ULTINASUltimate Software Group Inc15
UMBFNASUMB Financial Corporation10
UMPQNASUmpqua Holdings Corporation15
UNAMNASUnico American Corp100
URBNNASUrban Outfitters Inc10
USAKNASUsa Truck Inc20
USAPNASUnversal Stainless and Alloy Products100
USATNASUSA Technologies Inc100
USEGNASUS Energy Corp100No
USLMNASUnited States Lime and Minerals Inc55
USLVNASVS 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index ER100No
UTHRNASUnited Therapeutics Corporation10
UTSINASUTStarcom Holdings Corporation25No
UVSPNASUnivest Financial Corporation100
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
VALUNASValue Line Inc15
VCNASVisteon Corporation100
VCITNASVanguard Intermediate Term Corporate Bond10No
VCSHNASVanguard Short Term Corporate Bond20No
VECONASVeeco Instruments Inc De10
VERINASVeritone Inc30
VIABNASViacom Inc10
VIAVNASViavi Solutions Inc35No
VICLNASVical Inc100No
VICRNASVicor Corp25
VIFLNASFood Technology Service Inc100No
VIRCNASVirco Manufacturing Company100
VIRTNASVirtu Financial Inc20
VIVENASViveve Medical Inc30No
VIVONASMeridian Bioscience Inc10
VLGEANASVillage Super Market Inc – Class A Common Stock100
VLRXNASValeritas Holdings Inc100No
VNDANASVanda Pharmaceuticals Inc15
VNETNAS21Vianet Group Inc10
VNOMNASViper Energy Partners LP5No
VODNASVodafone Group PLC5
VOXXNASVOXX International Corporation25
VRNTNASVerint Systems Inc100
VRSKNASVerisk Analytics Inc100
VRSNNASVeriSign Inc10
VRTUNASVirtusa Corporation25
VRTXNASVertex Pharmaceuticals Inc15
VSATNASViaSat Inc15
VSECNASVSE Corporation100
VSTMNASVerastem Inc100No
VTVTNASvTv Therapeutics Inc100No
VUZINASVuzix Corporation100No
VVUSNASVivus Inc25No
VYGRNASVoyager Therapeutics Inc70
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
WABCNASWestamerica Bancorporation10
WAFDNASWashington Federal Inc10No
WASHNASWashington Trust Bancorp Inc100
WBNASWeibo Corporation10
WBANASWalgreen Boots Alliance Inc10
WDAYNASWorkday Inc5
WDCNASWestern Digital Corporation10
WDFCNASWD 40 Company25
WENNASWendys Company30
WERNNASWerner Enterprises Inc10
WETFNASWisdomTree Investments Inc100
WEYSNASWeyco Group Inc15
WILCNASG Willi Food International Ltd25
WINNASWindstream Holdings Inc10
WINGNASWingstop Inc10No
WIRENASEncore Wire Corporation15
WLFCNASWillis Lease Finance Corporation100
WLTWNASWillis Towers Watson Public Ltd Company10
WMGINASWright Medical Group NV100No
WPRTNASWestport Fuel Systems Inc10
WRLDNASWorld Acceptance Corp20
WRLSNASPensare Acquisition Corporation100No
WSBCNASWesBanco Inc100
WSCINASWSI Industries Inc25No
WSFSNASWSFS Financial Corporation100
WSTGNASWayside Technology Group Inc100
WSTLNASWestell Technologies100No
WTBANASWest Bancorporation100
WTFCNASWintrust Financial Corporation15
WVFCNASWVS Financial Corporation100No
WVVINASWillamette Valley Vineyards Inc100No
WWDNASWoodward Inc10No
WYNNNASWynn Resorts Ltd10
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
XELNASXcel Energy Inc100
XLNXNASXilinx Inc10
XNETNASXunlei Ltd100No
XOMANASXOMA Corporation25
XONENASExOne Company10
XRAYNASDENTSPLY SIRONA Inc5
XTEXNASCrosstex Energy LP100No
XTXINASCrosstex Energy Inc100No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
YNDXNASYandex NV15
YOGANASYogaWorks Inc100No
YORWNASYork Water Company100
YRCWNASYRC Worldwide Inc25
YVRNASLiquid Media Group Ltd100No
YYNASYY Inc10
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
ZNASZillow Group Inc15
ZAGGNASZAGG Inc100
ZBRANASZebra Technologies Corp10
ZEALNASZealand Pharma AS100No
ZEUSNASOlympic Steel Inc25
ZGNASZillow Group Inc10
ZGNXNASZogenix Inc100
ZIONNASZions Bancorporation NA15
ZIOPNASZIOPHARM Oncology Inc100
ZIXINASZix Corp35
ZNNASZion Oil and Gas Inc15No
ZNGANASZynga Inc10
ZOLTNASZoltek Companies Inc20No
ZUMZNASZumiez Inc15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
ANYSAgilent Technologies10
AANYSAlcoa Corporation10
AANNYSAarons Inc10
AAPNYSAdvance Auto Parts10
ABNYSAllianceBernstein Holding LP10No
ABBNYSABB Ltd10
ABBVNYSAbbVie Inc10
ABCNYSAmerisourceBergen Corp10
ABEVNYSAmbev SA100No
ABGNYSAsbury Automotive Group Inc20No
ABTNYSAbbott Laboratories5
ABXNYSBarrick Gold Corporation5
ACBNYSAurora Cannabis Inc100No
ACCNYSAmerican Campus Communities Inc10
ACHNYSAluminum Corporation of China Ltd10
ACINYSAlbertsons Companies Inc10No
ACMNYSAECOM10
ACNNYSAccenture Plc10
ACVNYSAllianzGI Diversified Income and Convertible Fund10No
ADMNYSArcher Daniels Midland Company10
ADNTNYSAdient plc10No
ADSNYSAlliance Data Systems10
ADXNYSAdams Diversified Equity Fund Inc25No
AEENYSAmeren Corp10
AEGNYSAEGON Insurance Group15
AEMNYSAgnico Eagle Mines Ltd10
AEONYSAmerican Eagle Outfitters Inc10
AEPNYSAmerican Electric Power Company Inc10
AESNYSAES Corp10
AETNYSAetna Inc10No
AFGNYSAmerican Financial Group10
AFLNYSAFLAC Inc10
AGNYSFirst Majestic Silver Corporation10
AGCONYSAGCO Corp10
AGNNYSAllergan plc10
AGONYSAssured Guaranty Municipal Holdings Inc15
AHLNYSAspen Insurance Holdings Limited10
AHTNYSAshford Hospitality Trust Inc20
AIGNYSAmerican International Group Inc20
AINNYSAlbany International Corp15
AIRNYSAAR Corp15
AITNYSApplied Industrial Technologies Inc15
AIVNYSApartment Investment and Management Company10
AIZNYSAssurant Inc5
AJGNYSArthur J Gallagher and Company10
AKSNYSAK Steel Holding Corp10
ALBNYSAlbemarle Corp10
ALENYSAllete Inc10
ALEXNYSAlexander and Baldwin Holdings Inc10
ALKNYSAlaska Air Group Inc10
ALLNYSAllstate Corporation10
ALLENYSAllegion Plc10
ALLYNYSAlly Financial Inc20
ALSNNYSTransmission Holdings Inc10
ALVNYSAutoliv Inc10
ALXNYSAlexanders Inc20
AMNYSAntero Midstream Partners LP15No
AMCNYSAMC Entertainment Holdings Inc10No
AMENYSAmetek Inc10
AMGNYSAffiliated Managers Group Inc10
AMPNYSAmeriprise Financial Inc10
AMTNYSAmerican Tower Corporation10
AMXNYSAmerica Movil SAB de CV10
ANNYSAutoNation Inc10
ANDVNYSAndeavor0.5No
ANETNYSArista Networks20
ANFNYSAbercrombie and Fitch Co10
ANHNYSAnworth Mortgage Asset Corporation25
ANWNYSAegean Marine Petroleum Network Inc10No
AONNYSAon PLC10
AOSNYSAO Smith Corp10
APANYSApache Corporation5
APAMNYSArtisan Partners Asset Management Inc10
APCNYSAnadarko Petroleum Corporation5
APDNYSAir Products and Chemicals Inc10
APFNYSMorgan Stanley Asia Pacific Fund Inc25No
APHNYSAmphenol Corp10
APONYSApollo Global Management LLC10
ARCNYSARC Document Solutions Inc50
ARDNYSArdagh Group SA20No
ARENYSAlexandria Real Estate Equities Inc10No
ARNCNYSArconic Inc100No
ARWNYSArrow Electronics Inc10
ASANYSASA Gold and Precious Metals Limited20No
ASGNNYSASGN Inc25
ASHNYSAshland Global Holdings Inc10No
ASPNNYSAspen Aerogels Inc10
ASRNYSGrupo Aeroportuario Del Sureste15
ATHMNYSAutohome Inc10
ATINYSAllegheny Technologies Inc10
ATONYSAtmos Energy Corp10
ATUNYSActuant Corp10
ATUSNYSAltice USA Inc100No
ATVNYSAcorn International Inc New30No
AUNYSAngloGold Ashanti Ltd10
AUONYSAU Optronics Corp10
AUYNYSYamana Gold Inc10
AVBNYSAvalonbay Communities Inc10
AVDNYSAmerican Vanguard Corporation45
AVPNYSAvon Products Inc5
AVXNYSAVX Corp20
AVYNYSAvery Dennison Corp10
AWKNYSAmerican Water Works10
AWPNYSAberdeen Global Premier Properties Fund30No
AWRNYSAmerican States Water Co15
AXLNYSAmerican Axle and Manufacturing Holdings Inc25
AXPNYSAmerican Express Company15
AXSNYSAxis Capital Holdings Ltd10
AYINYSAcuity Brands Inc10
AYRNYSAircastle Limited20
AZNNYSAstraZeneca PLC10
AZONYSAutoZone Inc10
AZZNYSAZZ Inc40
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
BNYSBarnes Group Inc15
BANYSBoeing Co5
BABANYSAlibaba Group Holding Limited5
BACNYSBank of America Corporation10
BAKNYSBraskem Sa100No
BAMNYSBrookfield Asset Management Inc10
BAPNYSCredicorp Ltd10
BASNYSBasic Energy Services Inc New20No
BAXNYSBaxter International Inc5
BBNYSBlackBerry Limited10
BBDNYSBanco Bradesco SA10
BBLNYSBHP Group Plc3
BBTNYSBB and T Corporation10
BBYNYSBest Buy Company10
Trước công nguyênNYSBrunswick Corp15
BCENYSBCE Inc10
BCONYSBrinks Company10
BCSNYSBarclays PLC25
BDCNYSBelden Inc10
BDNNYSBrandywine Realty Trust15
BDXNYSBecton Dickinson and Company5
BENNYSFranklin Resources Inc10
BERYNYSBerry Global Group Inc10
BFSNYSSaul Centers Inc20
BGNYSBunge Ltd10
BGCNYSGeneral Cable Corp25No
BGGNYSBriggs and Stratton Corp10
BGYNYSBlackRock Enhanced International Dividend Trust15No
BHNYSBiglari Holdings Inc25
BHCNYSBausch Health Companies Inc100
BHENYSBenchmark Electronics Inc15
BHPNYSBHP Group Limited5
BIDNYSSothebys25
BIGNYSBig Lots Inc10
BIPNYSBrookfield Infrastructure Partners LP25
BJNYSBJs Wholesale Club Holdings Inc10No
BJSNYSBJ SERVICES CL A ORD10No
BKNYSBank of New York Mellon Corporation10
BKDNYSBrookdale Senior Living Inc15
BKENYSBuckle Inc10
BKHNYSBlack Hills Corp10
BKINYSBlack Knight Inc100No
BKSNYSBarnes and Noble Inc10
BLKNYSBlackRock Inc10
BLLNYSBall Corp10
BLWNYSBlackRock Limited Duration Income Trust25No
BMANYSBanco Macro SA20
BMINYSBadger Meter Inc25
BMSNYSBemis Co Inc10
BMYNYSBristol Myers Squibb Co5
BNSNYSBank Nova Scotia Halifax5
BOHNYSBank of Hawaii Corporation10
BOOTNYSBoot Barn Holdings Inc100No
BOXNYSBox Inc20
BPNYSBP Plc10
BPLNYSBuckeye Partners LP10
BRNYSBroadridge Financial Solutions Inc10
BRCNYSBrady Corp10
BRONYSBrown and Brown Inc10
BRSNYSBristow Group Inc10
BSXNYSBoston Scientific Corp10
BTNYSBT Group PLC15No
BTTNYSBlackRock Municipal 2030 Target Term Trust15No
BTUNYSPeabody Energy Corporation10No
BUDNYSAnheuser Busch Inbev SA NV100
BURLNYSBurlington Stores Inc20
BVNNYSCompania De Minas Buenaventura SA10
BWANYSBorgWarner Inc10
BWXTNYSBWX Technologies Inc30
BXNYSBlackstone Group LP10
BXGNYSBluegreen Vacations Corporation100No
BXMTNYSBlackstone Mortgage Trust Inc5
BXPNYSBoston Properties Inc10
BXSNYSBancorpSouth Bank10
BYDNYSBoyd Gaming Corp15
BZHNYSBeazer Homes USA Inc New25No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
qNYSCitigroup Inc5
CACINYSCACI International Inc10
CAFNYSMorgan Stanley China A Share Fund Inc15No
CAGNYSConAgra Brands Inc10
CAHNYSCardinal Health Inc20
CAJNYSCanon Inc10
CALNYSCaleres Inc10
CATNYSCaterpillar Inc5
CATONYSCato Corp15
CBNYSDBA Chubb Limited5
CBANYSClearBridge American Energy MLP Fund Inc10No
CBBNYSCincinnati Bell Inc New15No
CBDNYSCompanhia Brasiliera de Distribuicao10
CBINYSChicago Bridge and Iron Company10No
CBLNYSCBL and Associates Properties Inc25
CBMNYSCambrex Corp25
CBSNYSCBS Corp10No
CBTNYSCabot Corp10
CCNYSChemours Company20
CCCNYSCalgon Carbon Corporation10No
CCENYSCoca Cola European Partners Plc10No
CCINYSCrown Castle International Corp10
CCJNYSCameco Corporation10
CCLNYSCarnival Corp5
CDENYSCoeur Mining Inc25
CENYSCelanese Corporation10
CECNYSCEC Entertainment Inc15No
CEENYSCentral and Eastern Europe Fund Inc20No
CEGNYSConstellation Energy Group Inc10No
CEONYSCnooc Ltd10
CFNYSCF Industries Holdings Inc10
CFGNYSCitizens Financial Group Inc10
CFRNYSCullen Frost Bankers Inc10
CGCNYSCanopy Growth Corporation5No
CGVNYSCGG Veritas20No
CHDNYSChurch and Dwight Co Inc10
CHENYSChemed Corporation10
CHGNYSCH Energy Group20No
CHHNYSChoice Hotels International Inc10
CHKNYSChesapeake Energy Corp10
CKHNYSSeacor Holdings Inc10
CLNYSColgate Palmolive Co5
CLBNYSCore Laboratories N V Netherlands10
CLDNYSCloud Peak Energy Inc10No
CLDRNYSCloudera Inc40No
CLSNYSCelestica Inc10
CLWNYSClearWater Paper Corporation25
CLXNYSClorox Co10
CMANYSComerica Inc10
CMCNYSCommercial Metals Company10
CMCMNYSCheetah Mobile Inc10
CMGNYSChipotle Mexican Grill Inc10
CMINYSCummins Inc10
CMONYSCapstead Mortgage Corporation25
CMPNYSCompass Minerals International Inc10
CMSNYSCMS Energy Corp10
CNANYSCNA Financial Corporation10
CNCNYSCentene Corp15
CNHNYSCNH Global NV15No
CNINYSCanadian National Railway Co10
CNONYSCNO Financial Group Inc25
CNPNYSCenterPoint Energy Inc10
CNQNYSCanadian Natural Resources Ltd10
CNXNYSCNX Resources Corporation10No
COFNYSCapital One Financial Corporation10
COGNYSCabot Oil and Gas Corp10
COLNYSRockwell Collins Inc10No
COONYSCooper Companies Inc10
COPNYSConocoPhillips5
CORNYSCoresite Realty Corporation25
COTNYSCott Corporation15
COTYNYSCoty Inc100No
CPNYSCanadian Pacific Railway Inc10
CPBNYSCampbell Soup Co5
CPTNYSCamden Property Trust10
CRNYSCrane Co10
CRCMNYSCare com Inc20
CRHNYSCRH Plc15
CRINYSCarters Inc10
CRKNYSComstock Resources Inc New10
CRLNYSCharles River Laboratories International Inc10
CRMNYSSalesforce Com Inc10
CRRNYSCarbo Ceramics Inc10
CRSNYSCarpenter Technology Corp10
CRYNYSCryoLife Inc25
CSNYSCredit Suisse Group10No
CSRANYSCSRA Inc100No
CSVNYSCarriage Services Inc20
CTBNYSCooper Tire and Rubber Co10
CTLNYSCenturyLink Inc10
CTLTNYSCatalent Inc100No
CTSNYSCTS Corporation25
CTVNYSQwest Corporation10No
CUBNYSCubic Corp15
CUZNYSCousins Properties Inc20
CVANYSCovanta Holding Corporation10
CVGNYSConvergys Corp10No
CVHNYSCoventry Healthcare Inc10No
CVINYSCVR Energy Inc20
CVNANYSCarvana Co40No
CVRRNYSCVR Refining LP15
CVSNYSCVS Health Corporation5
CVXNYSChevron Corporation5
CWNYSCurtiss Wright Corp10
CWTNYSCalifornia Water Service Group15
CXNYSCemex SaB De Cv10
CXONYSConcho Resources Inc10
CXWNYSCoreCivic Inc10No
CYHNYSCommunity Health Systems Inc10
CYSNYSCYS Investments Inc10No
CZZNYSCosan Limiited10
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
DALNYSDelta Air Lines Inc10
DARNYSDarling Ingredients Inc15
DATANYSTableau Software Inc5
DBNYSDeutsche Bank Aktiengesellschaft10No
DBDNYSDiebold Nixdorf Incorporated10
DCINYSDonaldson Co10
DCTNYSDCT Industrial Trust Inc New20No
DDDNYS3D Systems Corporation10
DDENYSDover Downs Gaming and Entertainment Inc100
DDSNYSDillards Inc10
DENYSDeere and Co10
DECKNYSDeckers Outdoor100
DEINYSDouglas Emmett Inc10
DELLNYSDell Technologies Inc10
DFNYSDean Foods Company New10
DFSNYSDiscover Financial Services10
DGNYSDollar General Corporation5
DGXNYSQuest Diagnostics Inc10
DHINYSD R Horton Inc10
DHRNYSDanaher Corp10
DHXNYSDHI Group Inc25
DINNYSDine Brands Global Inc20
DISNYSWalt Disney Co5
DKNYSDelek US Holdings Inc New10
DKSNYSDicks Sporting Goods Inc10
DLBNYSDolby Laboratories Inc10
DLMNYSDel Monte Foods Co10No
DLPHNYSDelphi Technologies PLC10No
DLRNYSDigital Realty Trust Inc10
DLXNYSDeluxe Corp15
DMNYSDominion Energy Midstream Partners LP20No
DNBNYSDun and Bradstreet Corp10
DNRNYSDenbury Resources Inc10
DONYSDiamond Offshore Drilling Inc10
DOVNYSDover Corp10
DOWNYSDow Chemical Co10No
DPLNYSDPL Inc10No
DPZNYSDominos Pizza Inc10
DRENYSDuke Realty Corporation15
DRHNYSDiamond Rock Hospitality Company25
DRINYSDarden Restaurants Inc10
DRQNYSDril Quip Inc10
DSTNYSDST Systems Inc10No
DSXNYSDiana Shipping Inc10
DTENYSDTE Energy Company10
DUKNYSDuke Energy Corp New5
DVANYSDaVita Inc10
DVMTNYSDell Technologies Inc25No
DVNNYSDevon Energy Corp5
DXCNYSDXC Technology Company20
DYNYSDycom Industries Inc15
DYNNYSDynegy Inc10No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
ENYSENI Spa10
EATNYSBrinker International Inc10
EBSNYSEmergent Biosolutions Inc25
ECNYSEcopetrol SA10
ECANYSEncana Corporation10
ECLNYSEcolab Inc10
ECTNYSEca Marcellus Trust I50No
EDNYSConsolidated Edison Inc10
EDDNYSMorgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc15No
EDUNYSNew Oriental Education and Technology Group Inc10
EENYSEl Paso Electric Co15
EEPNYSEnbridge Energy Partners L P100No
EEQNYSEnbridge Energy Management LLC20No
EFXNYSEquifax Inc10
EGNNYSEnergen Corp10No
EGONYSEldorado Gold Corp Ltd10No
EHCNYSEncompass Health Corporation10No
EIGNYSEmployers Holdings Inc25
EIXNYSEdison International10
EKNYSEastman Kodak Co10No
ELNYSEstee Lauder Companies Inc10
ELNNYSElan Corp ADR10No
ELSNYSEquity Lifestyle Properties Inc10
ELYNYSCallaway Golf Co20
EMDNYSWestern Asset Emerging Markets Debt Fund Inc50No
EMENYSEMCOR Group Inc10
EMNNYSEastman Chemical Co10
EMRNYSEmerson Electric Co10
EMSNYSEmergency Medical Se10No
ENRNYSEnergizer Holdings Inc New10No
ENSNYSEnersys10
ENVANYSEnova International Inc100No
ENZNYSEnzo Biochem Inc50
EOGNYSEOG Resources Inc10
EPDNYSEnterprise Products Partners LP10
EPENYSEP Energy Corporation10
EPRNYSEPR Properties25No
EQCNYSEquity Commonwealth20
EQMNYSEQM Midstream Partners LP30No
EQRNYSEquity Residential10
EQTNYSEQT Corporation10
ERFNYSEnerplus Corporation10No
ERJNYSEmbraer SA10
ESENYSESCO Technologies Inc10
ESLNYSEsterline Technologies Corp10
ESSNYSEssex Property Trust Inc10
ESVNYSEnsco Plc New10
ETGNYSEaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund20No
ETHNYSEthan Allen Interiors Inc20
ETNNYSEaton Corp New10
ETPNYSEnergy Transfer Operating LP10No
ETRNYSEntergy Corp10
ETWNYSEaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund15No
EVNYSEaton Vance Corp10
EVANYSEnviva Partners LP50
EVHNYSEvolent Health Inc100
EVRNYSEvercore Inc10
EVRGNYSEvergy Inc100No
EVTNYSEaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund20No
EWNYSEdwards Lifesciences Corp10
EXCNYSExelon Corp5
EXGNYSEaton Vance Tax Managed Global Diversified Equity Income Fund10No
EXKNYSEndeavour Silver Corporation30
EXPNYSEagle Materials Inc10
EXPRNYSExpress Inc100No
EXRNYSExtra Space Storage Inc10
EXTNNYSExterran Corporation40No
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
FNYSFord Motor Company20
FAFNYSFirst American Corp10
FBHSNYSFortune Brands Home and Security Inc10
FBPNYSFirst Bancorp New20No
FCFNYSFirst Commonwealth Financial Corp25
FCNNYSFTI Consulting Inc10
FCXNYSFreeport McMoRan Inc10
FDPNYSFresh Del Monte Produce Inc10
FDSNYSFactSet Research Systems Inc10
FDXNYSFedEx Corp5
FENYSFirstEnergy Corp10
FENGNYSPhoenix New Media Limited25
FHNNYSFirst Horizon National Corporation10
FICONYSFair Isaac Inc10
FIINYSFederated Investors Inc10
FISNYSFidelity National Information Services Inc10
FITNYSFitbit Inc20
FIXNYSComfort Systems Usa Inc20
FLNYSFoot Locker Inc10
FLONYSFlowers Foods Inc10
FLRNYSFluor Corp10
FLSNYSFlowserve Corp10
FMCNYSFMC Corp10
FMSANYSFairmount Santrol Holdings Inc100No
FMXNYSFomento Economico Mexicano SAB De CV10
FNNYSFabrinet50
FNBNYSFNB Corporation15
FNFNYSFidelity National Financial Inc10No
FNPNYSFifth and Pacific Companies Inc10No
FNVNYSFranco Nevada Corp15
FONYSFortune Brands Inc10No
FORNYSForestar Group Inc25
FPFNYSFirst Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund10No
FPLNYSFirst Trust New Opportunities MLP and Energy Fund5No
FRNYSFirst Industrial Realty Trust Inc20
FRCNYSFirst Republic Bank15
FRONYSFrontline Ltd New20No
FRTNYSFederal Realty Investment Trust10
FSMNYSFortuna Silver Mines Inc20
FSRNYSFlagstone Reinsurance Holdings SA25No
FSSNYSFederal Signal Corp25
FTENYSFrance Telecom10No
FTINYSTechnipFMC Limited10
FTONYSFrontier Oil Corp10No
FTVNYSFortive Corporation100No
FULNYSH B Fuller Co15
SecCode Sàn giao dịch Miêu tả Mgn% Bán ra
GNYSGenpact Limited20
GABNYSGabelli Equity Trust Inc20No
GAMNYSGeneral American Investors Company Inc25No
GCAPNYSGAIN Capital Holdings Inc15
GCHNYSAberdeen Greater China Fund Inc25No
GCINYSGannett Co Inc New10
GCONYSGenesco Inc20
GDNYSGeneral Dynamics Corporation5
GDDYNYSGoDaddy Inc20
GDINYSGardner Denver Holdings Inc10No
GDOTNYSGreen Dot Corporation30
GDVNYSGabelli Dividend and Income Trust20No
GENYSGeneral Electric Company5
GEFNYSGreif Inc10
GEONYSGeo Group Inc New10
GESNYSGuess Inc10
GFNYSNew Germany Fund Inc25No
GFANYSGafisa SA New10No
GFINYSGold Fields Ltd10
GGNYSGoldcorp Inc10
GGBNYSGerdau SA10
GGGNYSGraco Inc10
GHLNYSGreenhill and Company Inc10
GIBNYSCGI Group Inc20
GILNYSGildan Activewear Inc10
GISNYSGeneral Mills Inc10
GLOGNYSGasLog Ltd10
GLWNYSCorning Inc10
GMNYSGeneral Motors Company10
GMENYSGameStop Corp Holding Company10
GMEDNYSGlobus Medical Inc10
GNCNYSGNC Holdings Inc100
GNKNYSGenco Shipping and Trading Limited15No
GNWNYSGenworth Financial Inc20
GOLNYSGol Linhas Aereas Inteligentes SA15No
VÀNGNYSBarrick Gold Corporation100No
GPCNYSGenuine Parts Co10
GPINYSGroup 1 Automotive Inc10
GPKNYSGraphic Packaging Holding Company100
GPMTNYSGranite Point Mortgage Trust Inc100
GPNNYSGlobal Payments Inc10
GPSNYSGap Inc10
GRUBNYSGrubHub Inc