Bảng Ký quỹ

Bảng Ký quỹ
Bảng Ký quỹ Iress

Yêu cầu Ký quỹ
trong Giao dịch Forex

Trải nghiệm những lợi ích của việc giao dịch Forex và Giao Dịch CFD Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính trên nền tảng giao dịch đa tài sản mang lại sự linh hoạt tuyệt vời trong các phong cách giao dịch. Iress cung cấp tin tức theo thời gian thực & báo giá cho giao dịch CFD trực tuyến sau Cổ phiếu, Forex, Hàng hóa, Chỉ số, Kim loạiTiền điện tử.

Với giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch các công cụ tài chính mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Các nhà giao dịch có thể đầu cơ trên biến động giá theo cả hai chiều hướng với khả năng thực hiện vị thế mua hoặc bán. Ngoài ra, khái niệm đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp cận nhiều hơn chỉ với ký quỹ được yêu cầu để mở một vị thế.

Tính khả dụng ngắn hạn và yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch, lớp tài sản và mức độ biến động. Chọn từ các sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bao gồm Sàn giao dịch Chứng khoán Australia (ASX), NASDAQ và Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Yêu cầu Tài khoản Demo hoặc mở Tài khoản Live và bắt đầu giao dịch.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
14D.ASX 1414 Degrees Limited 100 KHÔNG
1AD.ASX Adalta Limited 100 KHÔNG
1AG.ASX Alterra Limited 100 KHÔNG
1VG.ASX Victory Goldfields 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
29M.ASX 29Metalslimited 100 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
360.ASX Life360 Inc. 20 ĐÚNG
3DA.ASX Amaero International 100 KHÔNG
3DP.ASX Pointerra Limited 35 KHÔNG
3MF.ASX 3D Metalforge 100 KHÔNG
3PL.ASX 3P Learning Ltd 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
4DS.ASX 4Ds Memory Limited 100 KHÔNG
4DX.ASX 4Dmedical Limited 30 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
5GG.ASX Pentanet 50 KHÔNG
5GN.ASX 5G Networks Limited 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
88E.ASX 88 Energy Ltd 100 KHÔNG
8CO.ASX 8Common Limited 100 KHÔNG
8IH.ASX 8I Holdings Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
92E.ASX 92Energy 100 KHÔNG
99L.ASX 99 Loyalty Ltd. 100 KHÔNG
9SP.ASX 9 Spokes Int Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn%Bán ra
A2B.ASX A2B Australia Ltd 100 ĐÚNG
A2M.ASX The A2 Milk Company 20 ĐÚNG
A3D.ASX Aurora Labs Limited 100 KHÔNG
A4N.ASX Alpha Hpa Ltd 100 ĐÚNG
A8G.ASX Australasian Gold 100 KHÔNG
AAC.ASX Australian Agricult. 30 ĐÚNG
AAJ.ASX Aruma Resources Ltd 100 KHÔNG
AAP.ASX Australian Agri Ltd 100 KHÔNG
AAR.ASX Anglo Australian 100 KHÔNG
AAU.ASX Antilles Gold Ltd 100 KHÔNG
ABA.ASX Auswide Bank Ltd 70 KHÔNG
ABC.ASX Adbri Limited 20 ĐÚNG
ABP.ASX Abacus Property Grp. 20 ĐÚNG
ABR.ASX American Pacific 30 KHÔNG
ABV.ASX Adv Braking Tech Ltd 100 KHÔNG
ABX.ASX Aust Bauxite Ltd. 100 KHÔNG
ABY.ASX Adore Beauty 40 KHÔNG
AC8.ASX Auscann Grp Hlgs Ltd 40 KHÔNG
ACB.ASX A-Cap Energy Ltd 100 KHÔNG
ACF.ASX Acrow Formwork 100 KHÔNG
ACL.ASX Au Clinical Labs 100 ĐÚNG
ACP.ASX Audalia Res Ltd 100 KHÔNG
ACQ.ASX Acorn Cap Inv Fund 100 KHÔNG
ACR.ASX Acrux Limited 100 KHÔNG
ACS.ASX Accent Resources NL 100 KHÔNG
ACU.ASX Acumentis Group Ltd 100 KHÔNG
ACW.ASX Actinogen Medical 40 KHÔNG
AD1.ASX AD1 Holdings Limited 100 KHÔNG
AD8.ASX Audinate Group Ltd 20 ĐÚNG
ADA.ASX Adacel Technologies 100 KHÔNG
ADD.ASX Adavale Resource Ltd 100 KHÔNG
ADH.ASX Adairs Limited 20 ĐÚNG
ADI.ASX Apn Industria REIT 30 ĐÚNG
ADN.ASX Andromeda Metals Ltd 20 KHÔNG
ADO.ASX Anteotech Ltd 70 KHÔNG
ADR.ASX Adherium Ltd 100 KHÔNG
ADS.ASX Adslot Ltd. 100 KHÔNG
ADT.ASX Adriatic Metals 45 KHÔNG
ADV.ASX Ardiden Ltd 100 KHÔNG
ADX.ASX ADX Energy Ltd 100 KHÔNG
ADY.ASX Admiralty Resources. 100 KHÔNG
AE1.ASX Aerison 70 KHÔNG
AEF.ASX Australian Ethical 20 KHÔNG
AEG.ASX Absolute Equity Perf 70 KHÔNG
AEI.ASX Aeris Environmental 60 KHÔNG
AER.ASX Aeeris Ltd 100 KHÔNG
AEV.ASX Avenira Limited 100 KHÔNG
AFA.ASX ASF Group Limited 100 KHÔNG
AFG.ASX Aust Finance Grp 20 ĐÚNG
AFI.ASX Australian Foundat. 20 KHÔNG
AFL.ASX Af Legal Group Ltd 100 KHÔNG
AFP.ASX Aft Pharmaceuticals 60 KHÔNG
AFR.ASX African Energy Res 100 KHÔNG
AFW.ASX Applyflow Limited 100 KHÔNG
AGC.ASX AGC Ltd 100 KHÔNG
AGD.ASX Austral Gold 100 KHÔNG
AGE.ASX Alligator Energy 100 KHÔNG
AGG.ASX AngloGold Ashanti 45 ĐÚNG
AGH.ASX Althea Group 50 KHÔNG
AGI.ASX Ainsworth Game Tech. 70 ĐÚNG
AGL.ASX AGL Energy Limited. 20 ĐÚNG
AGN.ASX Argenica 100 KHÔNG
AGR.ASX Aguia Res Ltd 100 KHÔNG
AGS.ASX Alliance Resources 100 KHÔNG
AGY.ASX Argosy Minerals Ltd 70 KHÔNG
AHC.ASX Austco Healthcare 100 KHÔNG
AHF.ASX Aust Dairy Group 100 KHÔNG
AHI.ASX Adv Human Imag Ltd 60 KHÔNG
AHQ.ASX Allegiance Coal Ltd 100 KHÔNG
AHX.ASX Apiam Animal Health 100 KHÔNG
AIA.ASX Auckland Internation 20 ĐÚNG
AIB.ASX Aurora Glb Trust 100 KHÔNG
AII.ASX Almontyindustriesinc 100 KHÔNG
AIM.ASX Ai-Media Technologie 100 KHÔNG
AIQ.ASX Alternative Invest 100 KHÔNG
AIR.ASX Astivita Ltd 100 KHÔNG
AIS.ASX Aeris Resources Ltd 100 KHÔNG
AIV.ASX Activex Limited 100 KHÔNG
AIZ.ASX Air New Zealand 35 KHÔNG
AJJ.ASX Asian Amer Medical 100 KHÔNG
AJL.ASX AJ Lucas Group 100 KHÔNG
AJQ.ASX Armour Energy Ltd 100 KHÔNG
AJX.ASX Alexium Int Group 100 KHÔNG
AJY.ASX Asaplus Resources 100 KHÔNG
AKG.ASX Academies Aus Grp 100 KHÔNG
AKM.ASX Aspire Mining Ltd 100 KHÔNG
AKN.ASX Auking Mining Ltd 100 KHÔNG
AKO.ASX Akora Resources 100 KHÔNG
AKP.ASX Audio Pixels Ltd 40 KHÔNG
AL3.ASX Aml3D 100 KHÔNG
AL8.ASX Alderan Resource Ltd 100 KHÔNG
ALB.ASX Albion Resources 100 KHÔNG
ALC.ASX Alcidion Group Ltd 40 KHÔNG
ALD.ASX Ampol Limited 20 KHÔNG
ALG.ASX Ardentleisuregrpltd 20 ĐÚNG
ALI.ASX Argo Global Ltd 70 KHÔNG
ALK.ASX Alkane Resources Ltd 30 ĐÚNG
ALL.ASX Aristocrat Leisure 20 ĐÚNG
ALQ.ASX ALS Ltd 20 ĐÚNG
ALT.ASX Analytica Limited 100 KHÔNG
ALU.ASX Altium Limited 20 ĐÚNG
ALX.ASX Atlas Arteria 20 ĐÚNG
ALY.ASX Alchemy Resource Ltd 100 KHÔNG
AM7.ASX Arcadia Minerals 100 KHÔNG
AMC.ASX Amcor PLC 20 ĐÚNG
AMD.ASX Arrow Minerals 100 KHÔNG
AME.ASX Alto Metals Limited 100 KHÔNG
AMH.ASX AMCIL Limited 70 KHÔNG
AMI.ASX Aurelia Metals Ltd 40 ĐÚNG
AML.ASX Aeon Metals Ltd. 70 KHÔNG
AMN.ASX Agrimin Ltd 100 KHÔNG
AMO.ASX Ambertech Limited 100 KHÔNG
AMP.ASX AMP Limited 20 ĐÚNG
AMS.ASX Atomos 50 KHÔNG
AMT.ASX Allegra Orthopaedics 100 KHÔNG
AMX.ASX Aerometrex Limited 70 KHÔNG
AND.ASX Ansarada Group Ltd 20 ĐÚNG
ANG.ASX Austin Engineering 100 KHÔNG
ANN.ASX Ansell Limited 20 ĐÚNG
ANO.ASX Advance Nanotek Ltd 70 KHÔNG
ANP.ASX Antisense Therapeut. 100 KHÔNG
ANR.ASX Anatara Ls Ltd 100 KHÔNG
ANW.ASX Aus Tin Mining 100 KHÔNG
ANX.ASX Anax Metals Ltd 100 KHÔNG
ANZ.ASX ANZ Banking Grp Ltd 20 ĐÚNG
AO1.ASX Assetowl Limited 100 KHÔNG
AOA.ASX Ausmon Resorces 100 KHÔNG
AOF.ASX Australian Unity Off 80 ĐÚNG
AON.ASX Apollo Minerals Ltd 100 KHÔNG
AOP.ASX Apollo Consolidated 70 KHÔNG
AOU.ASX Auroch Minerals Ltd 50 KHÔNG
APA.ASX APA Group 20 ĐÚNG
APC.ASX Aust Potash Ltd 100 KHÔNG
APE.ASX Eagers Automotive 20 ĐÚNG
APH.ASX AP Hemp Ltd 100 KHÔNG
API.ASX Australian Pharm. 25 ĐÚNG
APL.ASX Antipodes Global Inv 30 KHÔNG
APT.ASX Afterpay Limited 20 ĐÚNG
APV.ASX Appsvill 100 KHÔNG
APW.ASX Aims Pror Sec Fund 100 KHÔNG
APX.ASX Appen Limited 20 ĐÚNG
APZ.ASX Aspen Group 100 KHÔNG
AQC.ASX Auspaccoal Ltd 100 KHÔNG
AQD.ASX Ausquest Limited 100 KHÔNG
AQI.ASX Alicanto Min Ltd 100 KHÔNG
AQN.ASX Aquirianlimited 100 KHÔNG
AQR.ASX Apn Conv Retail REIT 60 KHÔNG
AQS.ASX Aquis Ent Ltd 100 KHÔNG
AQX.ASX Alice Queen Ltd 100 KHÔNG
AQZ.ASX Alliance Aviation 45 ĐÚNG
AR3.ASX Austrare 70 KHÔNG
AR9.ASX Archtis Limited 100 KHÔNG
ARA.ASX Ariadne Australia 100 KHÔNG
ARB.ASX ARB Corporation. 20 ĐÚNG
ARC.ASX Aust Rural Cap Ltd 100 KHÔNG
ARD.ASX Argent Minerals 100 KHÔNG
ARE.ASX Argonaut Resources 100 ĐÚNG
ARF.ASX Arena REIT. 20 ĐÚNG
ARG.ASX Argo Investments 20 KHÔNG
ARL.ASX Ardea Resources Ltd 100 KHÔNG
ARN.ASX Aldoro Resources 60 KHÔNG
ARO.ASX Astro Resources NL 100 KHÔNG
ARR.ASX American Rare Earths 100 KHÔNG
ART.ASX Airtasker Limited 70 KHÔNG
ARU.ASX Arafura Resource Ltd 100 ĐÚNG
ARV.ASX Artemis Resources 100 KHÔNG
ARX.ASX Aroa Biosurgery 50 KHÔNG
AS1.ASX Angel Seafood 100 KHÔNG
AS2.ASX Askarimetalslimited 100 KHÔNG
ASB.ASX Austal Limited 20 ĐÚNG
ASG.ASX Autosports Grp Ltd. 70 KHÔNG
ASH.ASX Ashley Services Grp 100 KHÔNG
ASM.ASX Ausstratmaterials 40 ĐÚNG
ASN.ASX Anson Resources Ltd 100 KHÔNG
ASO.ASX Aston Minerals Ltd 100 KHÔNG
ASP.ASX Aspermont Limited 100 KHÔNG
ASQ.ASX Australian Silica 100 KHÔNG
AST.ASX AusNet Services Ltd 20 ĐÚNG
ASW.ASX Advanced Share Ltd 100 KHÔNG
ASX.ASX ASX Limited 20 ĐÚNG
AT1.ASX Atomo Diagnostics 70 KHÔNG
ATC.ASX Altech Chem Ltd 100 ĐÚNG
ATH.ASX Alterity Therap Ltd 100 KHÔNG
ATL.ASX Apollo Tourism 100 KHÔNG
ATP.ASX Atlas Pearls Ltd 100 KHÔNG
ATR.ASX Astron Corp Ltd 100 KHÔNG
ATS.ASX Australis Oil & Gas 70 KHÔNG
ATU.ASX Atrum Coal Ltd 100 KHÔNG
ATX.ASX Amplia Therapeutics 100 KHÔNG
AU1.ASX The Agency Group Aus 100 KHÔNG
AUA.ASX Audeara 100 KHÔNG
AUB.ASX AUB Group Ltd 20 ĐÚNG
AUC.ASX Ausgold Limited 100 KHÔNG
AUH.ASX Austchina Holdings 100 KHÔNG
AUI.ASX Australian United In 50 KHÔNG
AUK.ASX Aumake Limited 100 KHÔNG
AUN.ASX Aurumin 100 KHÔNG
AUQ.ASX Alara Resources Ltd 100 KHÔNG
AUR.ASX Auris Minerals Ltd 100 KHÔNG
AUT.ASX Auteco Minerals 100 KHÔNG
AUZ.ASX Australian Mines Ltd 70 KHÔNG
AV1.ASX Adveritas Ltd 100 KHÔNG
AVA.ASX AVA Risk Group Ltd 60 KHÔNG
AVC.ASX Auctus Invest Grp 100 KHÔNG
AVE.ASX Avecho Biotech Ltd 100 KHÔNG
AVG.ASX Aust Vintage Ltd 70 ĐÚNG
AVH.ASX Avita Medical 20 KHÔNG
AVJ.ASX AVJennings Limited 100 ĐÚNG
AVL.ASX Aust Vanadium Ltd 100 KHÔNG
AVN.ASX Aventus Group 20 ĐÚNG
AVR.ASX Anteris Technologies 100 KHÔNG
AVW.ASX Avira Resources Ltd 100 KHÔNG
AVZ.ASX AVZ Minerals Ltd 60 KHÔNG
AWC.ASX Alumina Limited 20 ĐÚNG
AWJ.ASX Auric Mining 100 KHÔNG
AWN.ASX AWN Holdings Limited 100 KHÔNG
AWV.ASX Anova Metals Ltd 100 KHÔNG
AX1.ASX Accent Group Ltd 20 ĐÚNG
AX8.ASX Accelerate Resources 100 KHÔNG
AXE.ASX Archer Materials 40 KHÔNG
AXI.ASX Axiom Properties 100 KHÔNG
AYM.ASX Australia United Min 100 KHÔNG
AZI.ASX Alta Zinc Ltd 100 KHÔNG
AZJ.ASX Aurizon Holdings Ltd 20 ĐÚNG
AZS.ASX Azure Minerals 50 KHÔNG
AZY.ASX Antipa Minerals Ltd 60 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
BAP.ASX Bapcor Limited 20 ĐÚNG
BAR.ASX Barra Resources 100 KHÔNG
BAS.ASX Bass Oil Ltd 100 KHÔNG
BAT.ASX Battery Minerals Ltd 100 KHÔNG
BBC.ASX Bnk Bank Corp Ltd 100 KHÔNG
BBL.ASX Brisbane Broncos 100 KHÔNG
BBN.ASX Baby Bunting Grp Ltd 30 ĐÚNG
BBT.ASX Bluebet Holdings Ltd 50 ĐÚNG
BBX.ASX BBX Minerals Ltd 70 KHÔNG
BC8.ASX Black Cat Syndicate 100 KHÔNG
BCA.ASX Black Canyon Limited 100 KHÔNG
BCB.ASX Bowen Coal Limited 100 KHÔNG
BCC.ASX Beam Communications 100 KHÔNG
BCI.ASX BCI Minerals Ltd 100 KHÔNG
BCK.ASX Brockman Mining Ltd 100 KHÔNG
BCN.ASX Beacon Minerals 30 KHÔNG
BCT.ASX Bluechiip Limited 100 KHÔNG
BD1.ASX Bard1 Life Sciences 70 KHÔNG
BDA.ASX Bod Australia 100 KHÔNG
BDC.ASX Bardoc Gold Ltd 60 ĐÚNG
BDG.ASX Black Dragon Gold 85 KHÔNG
BDM.ASX Burgundy D Mines Ltd 100 KHÔNG
BDX.ASX Bcaldiagnostics 100 KHÔNG
BEE.ASX Broo Ltd 100 KHÔNG
BEL.ASX Bentley Capital Ltd 100 KHÔNG
BEM.ASX Blackearth Minerals 100 KHÔNG
BEN.ASX Bendigo and Adelaide 20 ĐÚNG
BET.ASX Betmakers Tech Group 20 ĐÚNG
BEX.ASX Bikeexchange Ltd 100 KHÔNG
BFC.ASX Beston Global Ltd 100 KHÔNG
BFG.ASX Bell Financial Group 35 ĐÚNG
BFL.ASX Bsp Financial Group 100 KHÔNG
BGA.ASX Bega Cheese Ltd 20 ĐÚNG
BGD.ASX Bartongoldholdings 100 KHÔNG
BGL.ASX Bellevue Gold Ltd 20 KHÔNG
BGP.ASX Briscoe Group 100 KHÔNG
BGT.ASX Bio-Gene Technology 100 KHÔNG
BHD.ASX Benjamin Horngld Ltd 100 KHÔNG
BHP.ASX BHP Group Limited 20 ĐÚNG
BID.ASX Bill Identity Ltd 100 KHÔNG
BIR.ASX BIR Financial Ltd 100 KHÔNG
BIS.ASX Bisalloy Steel 100 KHÔNG
BIT.ASX Biotron Limited 100 KHÔNG
BKG.ASX Booktopia Group 30 ĐÚNG
BKI.ASX BKI Investment Ltd 20 KHÔNG
BKL.ASX Blackmores Limited 20 ĐÚNG
BKT.ASX Black Rock Mining 70 KHÔNG
BKW.ASX Brickworks Limited 20 ĐÚNG
BKY.ASX Berkeley Energia Ltd 100 KHÔNG
BLD.ASX Boral Limited 20 ĐÚNG
BLG.ASX Bluglass Limited 100 KHÔNG
BLU.ASX Blue Energy Limited 100 KHÔNG
BLX.ASX Beacon Lighting Grp 50 KHÔNG
BLZ.ASX Blaze Minerals Ltd 100 KHÔNG
BMG.ASX BMG Resources Ltd 100 KHÔNG
BMH.ASX Baumart Holdings Ltd 100 KHÔNG
BML.ASX Boab Metals Ltd 100 KHÔNG
BMM.ASX Balkanminingandmin 100 KHÔNG
BMN.ASX Bannerman Energy Ltd 100 KHÔNG
BMO.ASX Bastion Minerals 100 KHÔNG
BMR.ASX Ballymore Resources 100 KHÔNG
BMT.ASX Beamtree Holdings 100 KHÔNG
BNL.ASX Blue Star Helium Ltd 100 KHÔNG
BNO.ASX Bionomics Limited 100 KHÔNG
BNR.ASX Bulletin Res Ltd 100 KHÔNG
BNZ.ASX Benzmining 100 KHÔNG
BOA.ASX Boadicea Resources 100 KHÔNG
BOC.ASX Bougainville Copper 100 KHÔNG
BOE.ASX Boss Energy Ltd 50 ĐÚNG
BOL.ASX Boom Logistics 100 KHÔNG
BOQ.ASX Bank of Queensland. 20 ĐÚNG
BOT.ASX Botanix Pharma Ltd 80 KHÔNG
BPH.ASX BPH Energy Ltd 100 KHÔNG
BPM.ASX BPM Minerals 100 KHÔNG
BPP.ASX Babylon Pump & Power 100 KHÔNG
BPT.ASX Beach Energy Limited 20 ĐÚNG
BRB.ASX Breaker Res NL 100 KHÔNG
BRG.ASX Breville Group Ltd 20 ĐÚNG
BRI.ASX Big Riv Indust Ltd 100 KHÔNG
BRK.ASX Brookside Energy Ltd 100 KHÔNG
BRL.ASX Bathurst Res Ltd. 100 KHÔNG
BRN.ASX Brainchip Ltd 40 KHÔNG
BRU.ASX Buru Energy 100 KHÔNG
BRV.ASX Big River Gold Ltd 100 KHÔNG
BSA.ASX BSA Limited 70 KHÔNG
BSE.ASX Base Res Limited 45 KHÔNG
BSL.ASX BlueScope Steel Ltd 20 ĐÚNG
BST.ASX Best & Less 100 ĐÚNG
BSX.ASX Blackstone Ltd 60 KHÔNG
BTC.ASX BTC Health Ltd 100 KHÔNG
BTH.ASX Bigtincan Hldgs Ltd 30 KHÔNG
BTI.ASX Bailador Tech Inv 70 KHÔNG
BTN.ASX Butn Limited 100 KHÔNG
BTR.ASX Brightstar Resources 100 KHÔNG
BUB.ASX Bubs Aust Ltd 30 KHÔNG
BUD.ASX Buddy Tech 100 KHÔNG
BUR.ASX Burleyminerals 100 KHÔNG
BUX.ASX Buxton Resources Ltd 100 KHÔNG
BUY.ASX Bounty Oil & Gas NL 100 KHÔNG
BVS.ASX Bravura Solution Ltd 20 ĐÚNG
BWF.ASX Blackwall Limited 100 KHÔNG
BWP.ASX BWP Trust 20 ĐÚNG
BWX.ASX BWX Limited 35 ĐÚNG
BXB.ASX Brambles Limited 20 ĐÚNG
BXN.ASX Bioxyne Ltd 100 KHÔNG
BYE.ASX Byron Energy Ltd 45 KHÔNG
BYH.ASX Bryah Resources Ltd 100 KHÔNG
BYI.ASX Beyond International 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
C6C.ASX Copper Mountain 100 KHÔNG
CAA.ASX Capral Limited 100 KHÔNG
CAD.ASX Caeneus Minerals 100 KHÔNG
CAE.ASX Cannindah Resources 100 KHÔNG
CAF.ASX Centrepoint Alliance 100 KHÔNG
CAG.ASX Caperangeltd 100 KHÔNG
CAI.ASX Calidus Resources 60 KHÔNG
CAJ.ASX Capitol Health 50 KHÔNG
CAM.ASX Clime Capital 100 KHÔNG
CAN.ASX Cann Group Ltd 40 KHÔNG
CAQ.ASX CAQ Holdings Ltd 100 KHÔNG
CAR.ASX Carsales.Com Ltd. 20 ĐÚNG
CAT.ASX Catapult Grp Int Ltd 35 KHÔNG
CAU.ASX Cronos Australia 100 KHÔNG
CAV.ASX Carnavale Resources 100 KHÔNG
CAY.ASX Canyon Resources Ltd 100 KHÔNG
CAZ.ASX Cazaly Resources 100 KHÔNG
CBA.ASX Commonwealth Bank. 20 ĐÚNG
CBE.ASX Cobre 100 KHÔNG
CBL.ASX Control Bionics 100 KHÔNG
CBO.ASX Cobram Estate Olives 70 KHÔNG
CBR.ASX Carbon Revolution 40 KHÔNG
CBY.ASX Canterbury Resources 100 KHÔNG
CCA.ASX Change Financial Ltd 100 KHÔNG
CCE.ASX Carnegie Cln Energy 100 KHÔNG
CCG.ASX Comms Group Ltd 100 KHÔNG
CCP.ASX Credit Corp Group 20 ĐÚNG
CCR.ASX Credit Clear 100 KHÔNG
CCV.ASX Cash Converters 70 ĐÚNG
CCX.ASX City Chic Collective 20 ĐÚNG
CCZ.ASX Castillo Copper Ltd 100 KHÔNG
CD1.ASX Cd Private Equity I 100 KHÔNG
CD2.ASX Cd Private Equity II 100 KHÔNG
CD3.ASX Cd Private Equityiii 100 KHÔNG
CDA.ASX Codan Limited 20 ĐÚNG
CDD.ASX Cardno Limited 50 ĐÚNG
CDM.ASX Cadence Capital 30 KHÔNG
CDP.ASX Carindale Property 40 KHÔNG
CDR.ASX Codrus Minerals Ltd 100 KHÔNG
CDT.ASX Castle Minerals 100 KHÔNG
CDX.ASX Cardiex Limited 100 KHÔNG
CDY.ASX Cellmid Limited 100 KHÔNG
CE1DB.ASX Calima Energy 100 KHÔNG
CEL.ASX Challenger Exp Ltd 40 KHÔNG
CEN.ASX Contact Energy Ltd 70 ĐÚNG
CF1.ASX Complii Fintech Ltd 100 KHÔNG
CFO.ASX Cfoam Limited 100 KHÔNG
CG1.ASX Carbonxt Group 100 KHÔNG
CGA.ASX Contango Asset 100 KHÔNG
CGB.ASX Cann Global Limited 100 KHÔNG
CGC.ASX Costa Group Holdings 20 ĐÚNG
CGF.ASX Challenger Limited 20 ĐÚNG
CGO.ASX CPT Global Limited 100 KHÔNG
CGS.ASX Cogstate Ltd 100 KHÔNG
CHC.ASX Charter Hall Group 20 ĐÚNG
CHK.ASX Cohiba Min Ltd 100 ĐÚNG
CHL.ASX Camplifyholdings 100 KHÔNG
CHM.ASX Chimeric Therapeutic 70 KHÔNG
CHN.ASX Chalice Mining Ltd 30 ĐÚNG
CHR.ASX Charger Metals 100 KHÔNG
CHZ.ASX Chesser Resources 100 KHÔNG
CI1.ASX Credit Intelligence 100 KHÔNG
CIA.ASX Champion Iron Ltd 20 ĐÚNG
CII.ASX CI Resources Limited 100 KHÔNG
CIM.ASX Cimic Group Ltd 20 ĐÚNG
CIN.ASX Carlton Investments 70 KHÔNG
CIO.ASX Connected Io Ltd 100 KHÔNG
CIP.ASX Centuria I REIT 20 ĐÚNG
CIW.ASX Clime Investment 100 KHÔNG
CKA.ASX Cokal Ltd 100 KHÔNG
CKF.ASX Collins Foods Ltd 30 ĐÚNG
CL1.ASX Class Limited 45 ĐÚNG
CL8.ASX Carly Holdings Ltd 100 KHÔNG
CLA.ASX Celsius Resource Ltd 100 KHÔNG
CLB.ASX Candy Club 100 KHÔNG
CLE.ASX Cyclone Metals 100 KHÔNG
CLH.ASX Collection House 20 ĐÚNG
CLT.ASX Cellnet Group 100 KHÔNG
CLU.ASX Cluey Ltd 70 KHÔNG
CLV.ASX Clover Corporation 30 KHÔNG
CLW.ASX Chtr H Lwr 20 ĐÚNG
CLX.ASX CTI Logistics 100 KHÔNG
CLZ.ASX Classic Min Ltd 100 KHÔNG
CM8.ASX Crowd Media Limited 100 KHÔNG
CMD.ASX Cassius Mining Ltd 100 KHÔNG
CML.ASX Chase Mining Limited 100 KHÔNG
CMM.ASX Capricorn Metals 25 ĐÚNG
CMP.ASX Compumedics Limited 100 KHÔNG
CMW.ASX Cromwell Prop 20 ĐÚNG
CNB.ASX Carnaby Resource Ltd 100 KHÔNG
CNI.ASX Centuria Capital 50 ĐÚNG
CNJ.ASX Conico Ltd 100 KHÔNG
CNL.ASX Celamin Holdings Ltd 100 KHÔNG
CNQ.ASX Clean Teq Water 50 KHÔNG
CNR.ASX Cannon Resources 100 KHÔNG
CNU.ASX Chorus Limited 20 ĐÚNG
CNW.ASX Cirrus Net Hold Ltd 100 KHÔNG
COB.ASX Cobalt Blue Ltd 70 KHÔNG
COD.ASX Coda Minerals Ltd 40 KHÔNG
COE.ASX Cooper Energy Ltd 35 ĐÚNG
COF.ASX Centuria Office REIT 40 KHÔNG
COG.ASX Consolidated Ops Gp 100 KHÔNG
COH.ASX Cochlear Limited 20 ĐÚNG
COI.ASX Comet Ridge Limited 100 KHÔNG
COL.ASX Coles Group 20 ĐÚNG
COO.ASX Corum Group Limited 100 KHÔNG
COS.ASX Cosol Limited 100 KHÔNG
COY.ASX Coppermoly Limited 100 KHÔNG
CPH.ASX Creso Pharma Ltd 40 KHÔNG
CPN.ASX Caspin Resources 70 KHÔNG
CPT.ASX Cipherpoint Limited 100 KHÔNG
CPU.ASX Computershare Ltd 20 ĐÚNG
CPV.ASX Clearvue Technologie 100 KHÔNG
CQE.ASX Charter Hall Soc In 20 ĐÚNG
CQR.ASX Charter Hall Retail 20 ĐÚNG
CR1.ASX Constellation Res 100 KHÔNG
CR9.ASX Corellares 100 KHÔNG
CRB.ASX Carbine Resources 100 KHÔNG
CRL.ASX Comet Resources 100 KHÔNG
CRM.ASX Carbon Minerals Ltd 100 KHÔNG
CRN.ASX Coronado Global Res 45 ĐÚNG
CRO.ASX Cirralto Ltd 70 KHÔNG
CRR.ASX Critical Resources 100 KHÔNG
CRS.ASX Caprice Resources 100 KHÔNG
CRW.ASX Cashrewards 60 KHÔNG
CSE.ASX Copper Strike Ltd 100 KHÔNG
CSL.ASX CSL Limited 20 ĐÚNG
CSR.ASX CSR Limited 20 ĐÚNG
CSS.ASX Clean Seas Ltd 100 KHÔNG
CST.ASX Castile Resources 50 KHÔNG
CSX.ASX Cleanspace Holdings 60 KHÔNG
CT1.ASX Constellation Tech 100 KHÔNG
CTD.ASX Corp Travel Limited 20 ĐÚNG
CTE.ASX Cryosite Limited 100 KHÔNG
CTM.ASX Centaurus Metals Ltd 40 KHÔNG
CTO.ASX Citigold Corp Ltd 100 KHÔNG
CTP.ASX Central Petroleum 100 KHÔNG
CTT.ASX Cettire 60 ĐÚNG
CU6.ASX Clarity Pharma 100 KHÔNG
CUE.ASX CUE Energy Resource 100 KHÔNG
CUL.ASX Cullen Resources 100 KHÔNG
CUP.ASX Countplus Limited 100 KHÔNG
CUV.ASX Clinuvel Pharmaceut. 20 ĐÚNG
CV1.ASX Cv Check Ltd 100 KHÔNG
CVC.ASX CVC Limited 100 KHÔNG
CVL.ASX Civmec Limited 100 KHÔNG
CVN.ASX Carnarvon Petroleum 30 ĐÚNG
CVS.ASX Cervantes Corp Ltd 100 KHÔNG
CVV.ASX Caravel Minerals Ltd 100 ĐÚNG
CVW.ASX Clearview Wealth Ltd 100 KHÔNG
CWN.ASX Crown Resorts Ltd 20 ĐÚNG
CWP.ASX Cedar Woods Prop. 35 ĐÚNG
CWX.ASX Carawine Resources 100 KHÔNG
CWY.ASX Cleanaway Waste Ltd 20 ĐÚNG
CXL.ASX Calix Limited 70 KHÔNG
CXM.ASX Centrex Metals 100 KHÔNG
CXO.ASX Core Lithium 80 KHÔNG
CXU.ASX Cauldron Energy Ltd 100 KHÔNG
CXX.ASX Cradle Resources Ltd 100 KHÔNG
CXZ.ASX Connexion Telematics 100 KHÔNG
CY5.ASX Cygnus Gold Limited 100 KHÔNG
CYC.ASX Cyclopharm Limited 100 KHÔNG
CYG.ASX Coventry Group 100 KHÔNG
CYL.ASX Catalyst Metals 100 KHÔNG
CYM.ASX Cyprium Metals Ltd 60 KHÔNG
CYP.ASX Cynata Therapeutics 70 KHÔNG
CYQ.ASX Cycliq Group Ltd 100 KHÔNG
CZL.ASX Cons Zinc Ltd 100 KHÔNG
CZN.ASX Corazon Ltd 100 KHÔNG
CZR.ASX CZR Resources Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
D2O.ASX Duxton Water Ltd 70 KHÔNG
DAF.ASX Discovery Africa Ltd 100 KHÔNG
DBF.ASX Duxton Broadacre 100 KHÔNG
DBI.ASX Dalrymple Bay 100 KHÔNG
DC2.ASX Dctwo 100 KHÔNG
DCC.ASX Digitalx Limited 100 KHÔNG
DCG.ASX Decmil Group Limited 100 KHÔNG
DCN.ASX Dacian Gold Ltd 20 ĐÚNG
DCX.ASX Discovex Res Ltd 100 KHÔNG
DDB.ASX Dynamic Drill 100 KHÔNG
DDD.ASX 3D Resources Limited 100 KHÔNG
DDH.ASX DDH Drill 100 ĐÚNG
DDR.ASX Dicker Data Limited 20 ĐÚNG
DDT.ASX DataDot Technology 100 KHÔNG
DEG.ASX De Grey Mining 30 ĐÚNG
DEL.ASX Delorean Corporation 100 KHÔNG
DEM.ASX De.Mem Ltd 100 KHÔNG
DEV.ASX Devex Resources Ltd 50 KHÔNG
DEX.ASX Duke Exploration 85 KHÔNG
DGH.ASX Desane Group Hldings 100 KHÔNG
DGL.ASX DGL Group Limited 100 KHÔNG
DGO.ASX DGO Gold Limited 60 KHÔNG
DGR.ASX DGR Global Ltd 100 KHÔNG
DHG.ASX Domain Holdings Aus 20 ĐÚNG
DJW.ASX Djerriwarrh 20 ĐÚNG
DKM.ASX Duketon Mining 100 KHÔNG
DLC.ASX Delecta Limited 100 KHÔNG
DLT.ASX Delta Drone Intl Ltd 100 KHÔNG
DM1.ASX Desert Metals 100 KHÔNG
DMC.ASX Design Milk Co Ltd 100 KHÔNG
DME.ASX Dome Gold Mines Ltd 100 KHÔNG
DMP.ASX Domino Pizza Enterpr 20 ĐÚNG
DNA.ASX Donaco International 100 KHÔNG
DNK.ASX Danakali Limited 70 KHÔNG
DOC.ASX Doctor Care Anywhere 100 KHÔNG
DOR.ASX Doriemus PLC 100 KHÔNG
DOU.ASX Douugh Limited 70 KHÔNG
DOW.ASX Downer EDI Limited 20 ĐÚNG
DRA.ASX DRA Global Limited 100 KHÔNG
DRE.ASX Drednought Resources 100 KHÔNG
DRO.ASX Droneshield Limited 70 KHÔNG
DRR.ASX Deterra 20 ĐÚNG
DRX.ASX Diatreme Resources 100 KHÔNG
DSE.ASX Dropsuite Ltd 100 KHÔNG
DSK.ASX Dusk Group 25 KHÔNG
DTC.ASX Damstra Holdings 60 KHÔNG
DTI.ASX DTI Group Ltd 100 KHÔNG
DTL.ASX Data#3 Limited 20 ĐÚNG
DTM.ASX Dart Mining NL 100 KHÔNG
DTR.ASX Dateline Resources 100 KHÔNG
DTZ.ASX Dotz Nano Ltd 100 KHÔNG
DUB.ASX Dubber Corp Ltd 30 KHÔNG
DUG.ASX DUG Tech 40 KHÔNG
DUI.ASX Diversified United 25 KHÔNG
DUR.ASX Duratec 100 KHÔNG
DVL.ASX Dorsavi Ltd 100 KHÔNG
DW8.ASX Digital Wine Venture 70 KHÔNG
DXB.ASX Dimerix Ltd 100 KHÔNG
DXS.ASX Dexus 20 ĐÚNG
DYL.ASX Deep Yellow Limited 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
E25.ASX Element 25 Ltd 40 KHÔNG
E2M.ASX E2 Metals 100 KHÔNG
E33.ASX East 33 Limited. 100 KHÔNG
EAI.ASX Ellerston Asian 60 KHÔNG
EAS.ASX Easton Investments 100 KHÔNG
EAX.ASX Energy Action Ltd 100 KHÔNG
EBG.ASX Eumundi Group Ltd 100 KHÔNG
EBO.ASX Ebos Group Ltd 60 ĐÚNG
ECF.ASX Elanor Comm Prop 100 KHÔNG
ECG.ASX Ecargo Hldg 100 KHÔNG
ECL.ASX Excelsior Capital 100 KHÔNG
ECP.ASX ECP Emerging Growth 100 KHÔNG
ECS.ASX ECS Botanics Holding 100 KHÔNG
ECT.ASX Env Clean Tech Ltd. 100 KHÔNG
ECX.ASX Eclipx Group Ltd 25 ĐÚNG
EDC.ASX Eildon Capital Group 100 KHÔNG
EDE.ASX Eden Inv Ltd 70 KHÔNG
EDV.ASX Endeavour 20 ĐÚNG
EEG.ASX Empire Energy Ltd 100 KHÔNG
EFE.ASX Eastern Iron 100 KHÔNG
EGG.ASX Enero Group Ltd 60 KHÔNG
EGH.ASX Eureka Group Ltd 70 KHÔNG
EGL.ASX Environmental Group 100 KHÔNG
EGN.ASX Engenco Limited 100 KHÔNG
EGR.ASX Ecograf Limited 60 KHÔNG
EGY.ASX Energy Tech Ltd 100 KHÔNG
EHE.ASX Estia Health Ltd 25 ĐÚNG
EHL.ASX Emeco Holdings 20 ĐÚNG
EL8.ASX Elevate Uranium Ltd 100 KHÔNG
ELD.ASX Elders Limited 20 ĐÚNG
ELE.ASX Elmore Ltd 100 KHÔNG
ELO.ASX Elmo Software 20 KHÔNG
ELS.ASX Elsight Ltd 100 KHÔNG
ELT.ASX Elementos Limited 100 KHÔNG
EM1.ASX Emerge Gaming Ltd 100 KHÔNG
EM2.ASX Eagle Mountain 100 KHÔNG
EMB.ASX Embelton Limited 100 KHÔNG
EMD.ASX Emyria Limited 100 KHÔNG
EME.ASX Energy Metals Ltd 100 KHÔNG
EMH.ASX European Metals Hldg 50 KHÔNG
EML.ASX EML Payments Ltd 20 ĐÚNG
EMN.ASX Euromanganese 40 KHÔNG
EMP.ASX Emperor Energy Ltd 100 KHÔNG
EMR.ASX Emerald Res NL 60 KHÔNG
EMT.ASX Emetals Limited 100 KHÔNG
EMU.ASX EMU NL 100 KHÔNG
EMV.ASX Emvision Medical 60 KHÔNG
EN1.ASX Engage:Bdr Limited 100 KHÔNG
ENA.ASX Ensurance Ltd 100 KHÔNG
ENN.ASX Elanor Investors Grp 60 KHÔNG
ENR.ASX Encounter Resources 100 KHÔNG
ENT.ASX Enterprise Metals 100 KHÔNG
ENV.ASX Enova Mining Limited 100 KHÔNG
ENX.ASX Enegex Limited 100 KHÔNG
EOF.ASX Ecofibre Limited 50 KHÔNG
EOL.ASX Energy One Limited 70 KHÔNG
EOS.ASX Electro Optic Sys. 20 ĐÚNG
EP1.ASX E&P Financial Group 100 KHÔNG
EPD.ASX Empired Ltd 100 KHÔNG
EPM.ASX Eclipse Metals 100 KHÔNG
EPX.ASX Ept Global Limited 100 KHÔNG
EPY.ASX Earlypay Ltd 70 KHÔNG
EQE.ASX Equus Mining Ltd 100 KHÔNG
EQR.ASX Eq Resources Limited 100 KHÔNG
EQT.ASX Equity Hl 50 ĐÚNG
EQX.ASX Equatorial Res Ltd 100 KHÔNG
ERA.ASX Energy Resources 40 KHÔNG
ERD.ASX Eroad Limited 30 KHÔNG
ERF.ASX Elanoretl Property 100 KHÔNG
ERG.ASX Eneco Refresh Ltd 100 KHÔNG
ERL.ASX Empire Resources 100 KHÔNG
ERM.ASX Emmerson Resources 100 KHÔNG
ERW.ASX Errawarra Resources 100 KHÔNG
ESH.ASX Esports Mogul Ltd 70 ĐÚNG
ESK.ASX Etherstack PLC 100 KHÔNG
ESR.ASX Estrella Res Ltd 100 KHÔNG
ESS.ASX Essential Metals Ltd 100 KHÔNG
EUR.ASX European Lithium Ltd 100 KHÔNG
EVE.ASX EVE Investments Ltd 100 KHÔNG
EVN.ASX Evolution Mining Ltd 20 ĐÚNG
EVO.ASX Evolve Education Grp 70 KHÔNG
EVS.ASX Envirosuite Ltd 100 KHÔNG
EVT.ASX Event Hospitality 20 ĐÚNG
EVZ.ASX EVZ Limited 100 KHÔNG
EWC.ASX Energy World Corpor. 70 KHÔNG
EX1.ASX Exopharm Limited 100 KHÔNG
EXL.ASX Elixinol Wellness 100 KHÔNG
EXP.ASX Experience Co Ltd 80 KHÔNG
EXR.ASX Elixir Energy Ltd 100 KHÔNG
EYE.ASX Nova EYE Medical Ltd 70 KHÔNG
EZL.ASX Euroz Limited 70 KHÔNG
EZZ.ASX EZZ Life Science 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
FAR.ASX FAR Ltd 100 KHÔNG
FAU.ASX First Au Ltd 100 KHÔNG
FBR.ASX FBR Ltd 70 KHÔNG
FBU.ASX Fletcher Building 20 ĐÚNG
FCL.ASX Fineos Corp Hold PLC 60 ĐÚNG
FCT.ASX Firstwave Cloud Tech 100 KHÔNG
FDV.ASX Frontier Digital Ltd 40 KHÔNG
FEL.ASX Fe Limited 100 KHÔNG
FEX.ASX Fenix Resources Ltd 70 KHÔNG
FFC.ASX Farmaforce Ltd 100 KHÔNG
FFF.ASX Forbidden Foods 100 KHÔNG
FFG.ASX Fatfish Group 100 KHÔNG
FFI.ASX F.F.I. Holdings 100 KHÔNG
FFR.ASX Firefly Resources 100 KHÔNG
FFT.ASX Future First Tech 100 KHÔNG
FFX.ASX Firefinch Ltd 40 KHÔNG
FG1.ASX Flynngold 100 KHÔNG
FGG.ASX Future Glb Invest Co 20 KHÔNG
FGL.ASX Frugl Group Limited 100 KHÔNG
FGR.ASX First Graphene Ltd 70 KHÔNG
FGX.ASX Future Gen Ltd 25 KHÔNG
FHS.ASX Freehill Mining Ltd. 100 KHÔNG
FID.ASX Fiducian Group Ltd 70 KHÔNG
FIJ.ASX Fiji Kava Limited 100 KHÔNG
FIN.ASX FIN Resources Ltd 100 KHÔNG
FLC.ASX Fluence Corporation 50 KHÔNG
FLN.ASX Freelancer Ltd 45 KHÔNG
FLT.ASX Flight Centre Travel 20 ĐÚNG
FLX.ASX Felix Group 100 KHÔNG
FME.ASX Future Metals NL 100 KHÔNG
FMG.ASX Fortescue Metals Grp 20 ĐÚNG
FML.ASX Focus Minerals Ltd 100 KHÔNG
FMS.ASX Flinders Mines Ltd 100 KHÔNG
FNP.ASX Freedom Food Ltd 30 ĐÚNG
FNT.ASX Frontier Resources 100 KHÔNG
FNX.ASX Finexia Financialgrp 100 KHÔNG
FOD.ASX The Food Revolution 100 KHÔNG
FOR.ASX Forager Aust Shs Fnd 100 KHÔNG
FOS.ASX FOS Capital Ltd 100 KHÔNG
FPC.ASX Fat Prophets Gbl Ltd 100 KHÔNG
FPH.ASX Fisher & Paykel H. 20 ĐÚNG
FPP.ASX Fat Prophets G P F 100 KHÔNG
FRB.ASX Firebird Metals 100 KHÔNG
FRI.ASX Finbar Group Limited 70 ĐÚNG
FRM.ASX Farm Pride Foods 100 KHÔNG
FRX.ASX Flexiroam Limited 100 KHÔNG
FSA.ASX FSA Group Limited 100 KHÔNG
FSF.ASX Fonterra Share Fund 100 KHÔNG
FSG.ASX Field Solu Hldgs Ltd 100 KHÔNG
FTC.ASX Fintech Chain Ltd 100 KHÔNG
FTZ.ASX Fertoz Ltd 60 KHÔNG
FWD.ASX Fleetwood Ltd 40 ĐÚNG
FYI.ASX FYI Resources Ltd 100 KHÔNG
FZO.ASX Family Zone Cyber 40 KHÔNG
FZR.ASX Fitzroy River Corp 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
G1A.ASX Galena Mining 45 KHÔNG
G50.ASX Gold50Limited 100 KHÔNG
GAP.ASX Gale Pacific Limited 100 KHÔNG
GAS.ASX State GAS Limited 100 KHÔNG
GBE.ASX Globe Metals &Mining 100 KHÔNG
GBR.ASX Greatbould Resources 100 KHÔNG
GBZ.ASX GBM Rsources Ltd 100 KHÔNG
GC1.ASX Glennon SML Co Ltd 100 KHÔNG
GCI.ASX Gryphon Capital 100 KHÔNG
GCY.ASX Gascoyne Res Ltd 100 KHÔNG
GDA.ASX Good Drinks Aus Ltd 100 KHÔNG
GDC.ASX Global Data Grp 100 KHÔNG
GDF.ASX Garda Prpty Group 60 KHÔNG
GDG.ASX Generation Dev Group 100 KHÔNG
GDI.ASX GDI Property Grp 30 ĐÚNG
GED.ASX Golden Deeps 100 KHÔNG
GEM.ASX G8 Education Limited 20 ĐÚNG
GEN.ASX Genmin 100 KHÔNG
GES.ASX Genesis Resources 100 KHÔNG
GEV.ASX Global Ene Ven Ltd 100 KHÔNG
GFL.ASX Global Masters Fund 100 KHÔNG
GFN.ASX Gefen Int 100 KHÔNG
GGE.ASX Grand Gulf Energy 100 KHÔNG
GGG.ASX Greenland Minerals 35 KHÔNG
GGX.ASX Gas2Grid Limited 100 KHÔNG
GIB.ASX Gibb River Diamonds 100 KHÔNG
GL1.ASX Globallith 100 KHÔNG
GLA.ASX Gladiator Resources 100 KHÔNG
GLB.ASX Globe International 100 KHÔNG
GLE.ASX GLG Corp Ltd 100 KHÔNG
GLH.ASX Global Health Ltd 100 KHÔNG
GLL.ASX Galilee Energy Ltd 40 KHÔNG
GLN.ASX Galan Lithium Ltd 100 KHÔNG
GLV.ASX Global Oil & Gas 100 KHÔNG
GMA.ASX Genworth Mortgage 20 ĐÚNG
GMD.ASX Genesis Minerals 60 KHÔNG
GME.ASX GME Resources Ltd 100 KHÔNG
GMG.ASX Goodman Group 20 ĐÚNG
GML.ASX Gateway Mining 100 KHÔNG
GMN.ASX Gold Mountain Ltd 100 KHÔNG
GMR.ASX Golden Rim Resources 100 KHÔNG
GNC.ASX GrainCorp Limited 20 ĐÚNG
GNE.ASX Genesis Energy Ltd 70 KHÔNG
GNG.ASX Gr Engineering Ltd 70 KHÔNG
GNM.ASX Great Northern 100 KHÔNG
GNP.ASX Genusplus Group Ltd 100 KHÔNG
GNX.ASX Genex Power Ltd 100 KHÔNG
GO2.ASX Thego2People 100 KHÔNG
GOLD.ASX ETFS GOLD 20 KHÔNG
GOR.ASX Gold Road Res Ltd 20 ĐÚNG
GOW.ASX Gowing Bros. Limited 100 KHÔNG
GOZ.ASX Growthpoint Property 20 ĐÚNG
GPR.ASX Geopacific Resources 60 KHÔNG
GPT.ASX GPT Group 20 ĐÚNG
GRL.ASX Godolphin Resources 100 KHÔNG
GRR.ASX Grange Resources. 55 ĐÚNG
GRV.ASX Greenvale Mining Ltd 100 KHÔNG
GSM.ASX Golden State Mining 100 KHÔNG
GSN.ASX Great Southern 100 KHÔNG
GSS.ASX Genetic Signatures 60 KHÔNG
GTE.ASX Great Western Exp. 100 KHÔNG
GTG.ASX Genetic Technologies 100 KHÔNG
GTI.ASX Gratifii 100 KHÔNG
GTK.ASX Gentrack Group Ltd 100 KHÔNG
GTN.ASX GTN Limited 100 ĐÚNG
GTR.ASX Gti Resources 100 KHÔNG
GUD.ASX G.U.D. Holdings 20 ĐÚNG
GUL.ASX Gullewa Limited 100 KHÔNG
GVF.ASX Global Value Fnd Ltd 70 KHÔNG
GWA.ASX GWA Group Ltd 20 ĐÚNG
GWR.ASX GWR Group Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
HAS.ASX Hastings Tech Met 100 KHÔNG
HAV.ASX Havilah Resources 100 KHÔNG
HAW.ASX Hawthorn Resources 100 KHÔNG
HCD.ASX Hydrocarbon Dynamic 100 KHÔNG
HCH.ASX Hot Chili Ltd 100 KHÔNG
HCT.ASX Holista CollTech Ltd 100 KHÔNG
HCW.ASX Hlthcohcwellnsreit 100 KHÔNG
HDN.ASX Homeco Daily Needs 40 KHÔNG
HE8.ASX Helios Energy Ltd 100 KHÔNG
HFR.ASX Highfield Res Ltd 60 ĐÚNG
HFY.ASX Hubify Ltd 70 KHÔNG
HGL.ASX Hudson Investment 100 KHÔNG
HGO.ASX Hillgrove Res Ltd 100 KHÔNG
HHI.ASX Health House Int Ltd 100 KHÔNG
HHR.ASX Hartshead Resources 100 KHÔNG
HIL.ASX Hills Ltd 100 KHÔNG
HIO.ASX Hawsons Iron Ltd 100 KHÔNG
HIQ.ASX Hitiq Limited 100 KHÔNG
HIT.ASX HiTech Group Aust. 100 KHÔNG
HLA.ASX Healthia Limited 100 KHÔNG
HLO.ASX Helloworld Travl Ltd 30 KHÔNG
HLS.ASX Healius 20 ĐÚNG
HLX.ASX Helix Resources 100 KHÔNG
HM1.ASX Hearts and Minds 25 KHÔNG
HMC.ASX Home Consortium 60 KHÔNG
HMD.ASX Heramed Limited 100 KHÔNG
HMI.ASX Hiremii 100 KHÔNG
HMX.ASX Hammer Metals Ltd 100 KHÔNG
HMY.ASX Harmoney Corp Ltd 100 KHÔNG
HNG.ASX HGL Limited 100 KHÔNG
HPG.ASX Hipages Group 100 KHÔNG
HPI.ASX Hotel Property 40 ĐÚNG
HPP.ASX Health Plant Protein 40 KHÔNG
HPR.ASX High Peak Royalties 100 KHÔNG
HRL.ASX Hrlholding 100 KHÔNG
HRN.ASX Horizon Gold Ltd 100 KHÔNG
HRZ.ASX Horizon 50 KHÔNG
HSC.ASX HSC Technology Group 100 KHÔNG
HSN.ASX Hansen Technologies 25 ĐÚNG
HT1.ASX Ht&E Limited 20 ĐÚNG
HT8.ASX Harris Technology Gl 100 KHÔNG
HTA.ASX Hutchison 100 KHÔNG
HTG.ASX Harvest Tech Grp Ltd 50 KHÔNG
HUB.ASX HUB24 Ltd 20 ĐÚNG
HUM.ASX Humm Group Limited 35 ĐÚNG
HUO.ASX Huon Aquaculture Grp 70 KHÔNG
HVM.ASX Happy Valley 100 KHÔNG
HVN.ASX Harvey Norman 20 ĐÚNG
HWH.ASX Houston We Have Ltd 100 KHÔNG
HWK.ASX Hawkstone Mng Ltd 100 ĐÚNG
HXG.ASX Hexagon Energy 100 KHÔNG
HXL.ASX Hexima 100 KHÔNG
HYD.ASX Hydrix Limited 100 KHÔNG
HYM.ASX Hyperion Metals Ltd 60 KHÔNG
HZN.ASX Horizon Oil Limited 70 KHÔNG
HZR.ASX Hazer Group Limited 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
IAG.ASX Insurance Australia 20 ĐÚNG
IAP.ASX Irongate Group 70 ĐÚNG
IBC.ASX Ironbark Capital Ltd 100 KHÔNG
IBG.ASX Ironbark Zinc Ltd 100 KHÔNG
IBX.ASX Imagion Biosys Ltd 70 KHÔNG
ICE.ASX Icetana Limited 100 KHÔNG
ICG.ASX Inca Minerals Ltd 100 KHÔNG
ICI.ASX Icandy Interactive 100 KHÔNG
ICL.ASX Iceni Gold 100 KHÔNG
ICN.ASX Icon Energy Limited 100 KHÔNG
ICQ.ASX Icar Asia Ltd 65 KHÔNG
ICR.ASX Intelicare Holdings 100 KHÔNG
ICT.ASX Icollege Limited 100 KHÔNG
ID8.ASX Identitii Limited 100 KHÔNG
IDA.ASX Indiana Resources 100 KHÔNG
IDT.ASX IDT Australia Ltd 60 KHÔNG
IDX.ASX Integral Diagnostics 45 ĐÚNG
IDZ.ASX Indoor Skydive Aust 100 KHÔNG
IEC.ASX Intra Energy Corp 100 KHÔNG
IEL.ASX Idp Education Ltd 20 ĐÚNG
IEQ.ASX International Equiti 100 KHÔNG
IFL.ASX IOOF Holdings Ltd 20 ĐÚNG
IFM.ASX Infomedia Ltd 30 ĐÚNG
IFT.ASX Infratil Limited 70 ĐÚNG
IGL.ASX Ivegroup 40 ĐÚNG
IGN.ASX Ignite Ltd 100 KHÔNG
IGO.ASX IGO Limited 20 ĐÚNG
IHL.ASX Incannex Healthcare 60 ĐÚNG
IHR.ASX intelliHR Limited 100 KHÔNG
IKE.ASX Ikegps Group Ltd 100 KHÔNG
IKW.ASX Ikwezi Mining Ltd 100 KHÔNG
ILA.ASX Island Pharma 100 KHÔNG
ILU.ASX Iluka Resources 20 ĐÚNG
IMA.ASX Image Resources NL 60 KHÔNG
IMD.ASX Imdex Limited 30 ĐÚNG
IME.ASX Imexhs Limited 100 KHÔNG
IMM.ASX Immutep Ltd 60 KHÔNG
IMU.ASX Imugene Limited 40 KHÔNG
INA.ASX Ingenia Group 20 ĐÚNG
IND.ASX Industrialminerals 100 KHÔNG
INF.ASX Infinity Lithium 100 KHÔNG
ING.ASX Inghams Group 20 ĐÚNG
INP.ASX Incentiapay Ltd 100 KHÔNG
INR.ASX Ioneer Ltd 30 ĐÚNG
INV.ASX Investsmart Group 100 KHÔNG
INY.ASX Income Asset 100 KHÔNG
IOD.ASX Iodm Limited 100 KHÔNG
IP1.ASX Int Payment Tech Ltd 100 KHÔNG
IPB.ASX IPB Petroleum Ltd 100 KHÔNG
IPC.ASX Imperial Pacific Ltd 100 KHÔNG
IPD.ASX Impedimed Limited 50 KHÔNG
IPH.ASX IPH Limited 20 ĐÚNG
IPL.ASX Incitec Pivot 20 ĐÚNG
IPT.ASX Impact Minerals 100 KHÔNG
IQ3.ASX Iq3Corp Limited 100 KHÔNG
IRD.ASX Iron Road Ltd 100 KHÔNG
IRE.ASX IRESS Limited 20 ĐÚNG
IRI.ASX Integrated Research 20 ĐÚNG
IS3.ASX I Synergy Group Ltd 100 KHÔNG
ISU.ASX Iselect Ltd 70 KHÔNG
ITG.ASX Intega Group Limited 60 ĐÚNG
IVC.ASX InvoCare Limited 20 ĐÚNG
IVR.ASX Investigator Res Ltd 100 KHÔNG
IVT.ASX Inventis Limited 100 KHÔNG
IVX.ASX Invion Ltd 100 KHÔNG
IVZ.ASX Invictus Energy Ltd 100 KHÔNG
IXC.ASX Invex Ther 100 KHÔNG
IXR.ASX Ionic Rare Earths 100 KHÔNG
IXU.ASX Ixup Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
JAL.ASX Jameson Resources 100 KHÔNG
JAN.ASX Janison Edu Group 100 KHÔNG
JAT.ASX Jatcorp Limited 100 KHÔNG
JAY.ASX Jayride Group 100 KHÔNG
JBH.ASX JB Hi-Fi Limited 20 ĐÚNG
JCS.ASX Jcurve Solutions 100 KHÔNG
JDR.ASX Jadar Resources 100 KHÔNG
JHC.ASX Japara Healthcare Lt 35 KHÔNG
JHG.ASX Janus Henderson 20 ĐÚNG
JHX.ASX James Hardie Indust 20 ĐÚNG
JIN.ASX Jumbo Interactive 20 ĐÚNG
JLG.ASX Johns Lyng Group 50 ĐÚNG
JMS.ASX Jupiter Mines. 30 ĐÚNG
JNO.ASX Juno 100 KHÔNG
JPR.ASX Jupiter Energy 100 KHÔNG
JRL.ASX Jindalee Resources 60 KHÔNG
JRV.ASX Jervois Global Ltd 25 KHÔNG
JTL.ASX Jayex Technology Ltd 100 KHÔNG
JXT.ASX Jaxstaltd 100 KHÔNG
JYC.ASX Joyce Corporation 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
K2F.ASX K2Fly Ltd 100 KHÔNG
KAI.ASX Kairos Minerals Ltd 100 KHÔNG
KAM.ASX K2 Asset Mgmt Hldgs 100 KHÔNG
KAR.ASX Karoon Energy Ltd 20 ĐÚNG
KAT.ASX Katana Capital 100 KHÔNG
KAU.ASX Kaiser Reef 100 KHÔNG
KBC.ASX Keybridge Capital 100 KHÔNG
KCC.ASX Kincora Copper 100 KHÔNG
KCN.ASX Kingsgate Consolid. 100 KHÔNG
KED.ASX Keypath Education 100 KHÔNG
KEY.ASX KEY Petroleum 100 KHÔNG
KFE.ASX Kogi Iron Ltd 100 KHÔNG
KFM.ASX Kingfisher Mining 100 KHÔNG
KGD.ASX Kula Gold Limited 100 KHÔNG
KGL.ASX KGL Resources Ltd 100 KHÔNG
KGN.ASX Kogan.Com Ltd 20 ĐÚNG
KIN.ASX KIN Min NL 100 KHÔNG
KIS.ASX King Island 100 KHÔNG
KKC.ASX Kkr Credit Inc Fund 100 KHÔNG
KKO.ASX Kinetiko Energy Ltd 100 KHÔNG
KLA.ASX Kirkland Lake Gold 60 KHÔNG
KLL.ASX Kalium Lakes Ltd 60 KHÔNG
KLR.ASX Kaili Resources Ltd 100 KHÔNG
KMD.ASX Kathmandu Hold Ltd 20 ĐÚNG
KME.ASX Kip McGrath Edu.Cntr 100 KHÔNG
KMT.ASX Kopore Metals Ltd 100 KHÔNG
KNI.ASX Kunikolimited 100 KHÔNG
KNM.ASX Kneomedia Limited 100 KHÔNG
KNO.ASX Knosys Limited 100 KHÔNG
KOR.ASX Korab Resources 100 KHÔNG
KOV.ASX Korvest Ltd 100 KHÔNG
KP2.ASX Kore Potash PLC 100 KHÔNG
KPG.ASX Kelly Partners Group 50 KHÔNG
KPO.ASX Kalina Power Limited 100 KHÔNG
KPT.ASX Kangaroo Plantation 100 KHÔNG
KRM.ASX Kingsrose Mining Ltd 100 KHÔNG
KRR.ASX King River Resources 100 KHÔNG
KSC.ASX K & S Corporation 100 KHÔNG
KSL.ASX Kina Securities Ltd 55 KHÔNG
KSN.ASX Kingston Resources 60 KHÔNG
KSS.ASX Kleos 100 KHÔNG
KTA.ASX Krakatoa Resources 100 KHÔNG
KTD.ASX Keytone Dairy 100 KHÔNG
KTG.ASX K-Tig Limited 70 KHÔNG
KWR.ASX Kingwest Resources 100 KHÔNG
KYK.ASX Kyckr Limited 100 KHÔNG
KZA.ASX Kazia Therapeutics 100 KHÔNG
KZR.ASX Kalamazoo Resources 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
LAM.ASX Laramide Res Ltd 100 KHÔNG
LAU.ASX Lindsay Australia 100 KHÔNG
LAW.ASX Lawfinance Ltd 100 KHÔNG
LBL.ASX Laserbond Limited 100 KHÔNG
LBT.ASX LBT Innovations 100 KHÔNG
LBY.ASX Laybuy Group Holding 60 KHÔNG
LCD.ASX Latitude Consolidate 100 KHÔNG
LCE.ASX London City Equ. Ltd 100 KHÔNG
LCK.ASX Leigh Crk Energy Ltd 80 KHÔNG
LCL.ASX Los Cerros Limited 100 KHÔNG
LCT.ASX Living Cell Tech. 100 KHÔNG
LCY.ASX Legacy Iron Ore 100 KHÔNG
LDR.ASX Lode Resources 100 KHÔNG
LDX.ASX Lumos Diagnostics 100 KHÔNG
LEG.ASX Legend Mining 60 KHÔNG
LEL.ASX Lithenergy 100 KHÔNG
LEP.ASX ALE Property Group 35 KHÔNG
LER.ASX Leaf Res Ltd 100 KHÔNG
LEX.ASX Lefroy Exploration 50 KHÔNG
LFG.ASX Liberty Fin Group 100 ĐÚNG
LFS.ASX Latitude Group 100 KHÔNG
LGL.ASX Lynch Group Holdings 100 KHÔNG
LGP.ASX Little Green Pharma 100 KHÔNG
LHM.ASX Land Homes Grp Ltd 100 KHÔNG
LIC.ASX Lifestyle Communit. 60 ĐÚNG
LIN.ASX Lindian Resources 100 KHÔNG
LIO.ASX Lion Energy Limited 100 KHÔNG
LIT.ASX Lithium Australia NL 70 KHÔNG
LKE.ASX Lake Resources 50 KHÔNG
LKY.ASX Locksleyresources 100 KHÔNG
LLC.ASX Lendlease Group 20 ĐÚNG
LLO.ASX Lion One Metals Ltd 100 KHÔNG
LM8.ASX Lunnonmetalslimited 100 KHÔNG
LME.ASX Limeade Inc. 100 KHÔNG
LMG.ASX Latrobe Magnesium 100 KHÔNG
LNK.ASX Link Admin Hldg 20 ĐÚNG
LNU.ASX Linius Tech Limited 100 KHÔNG
LNY.ASX Laneway Res Ltd 100 KHÔNG
LOM.ASX Lucapa Diamond Ltd 100 ĐÚNG
LOT.ASX Lotus Resources Ltd 100 KHÔNG
LOV.ASX Lovisa Holdings Ltd 20 ĐÚNG
LPD.ASX Lepidico Ltd 100 KHÔNG
LPE.ASX Locality Planning 100 KHÔNG
LPI.ASX Lithium Pwr Int Ltd 70 KHÔNG
LRK.ASX Lark Distilling Co. 100 KHÔNG
LRS.ASX Latin Resources Ltd 100 ĐÚNG
LRT.ASX Lowell Res Fund 100 KHÔNG
LSA.ASX Lachlan Star Ltd 100 KHÔNG
LSF.ASX L1 Long Short Fund 30 KHÔNG
LSH.ASX Lifespot Health Ltd 100 KHÔNG
LSR.ASX Lodestar Minerals 100 KHÔNG
LSX.ASX Lion Selection Grp 100 KHÔNG
LTR.ASX Liontown Resources 60 KHÔNG
LV1.ASX Live Verdure Ltd 100 KHÔNG
LVE.ASX Love Group Global 100 KHÔNG
LVH.ASX Livehire Limited 50 KHÔNG
LVT.ASX Livetiles Limited 50 KHÔNG
LYC.ASX Lynas Rare Earths 20 ĐÚNG
LYL.ASX Lycopodium Limited 70 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
M24.ASX Mamba Exploration 100 KHÔNG
M2R.ASX Miramar 100 KHÔNG
M3M.ASX M3Mininglimited 100 KHÔNG
M7T.ASX Mach7 Tech Limited 35 KHÔNG
M8S.ASX M8 Sustainable 100 KHÔNG
MAD.ASX Mader Group Limited 60 KHÔNG
MAF.ASX MA Financial Group 60 ĐÚNG
MAG.ASX Magmatic Resrce Ltd 100 KHÔNG
MAH.ASX Macmahon Holdings 30 ĐÚNG
MAI.ASX Mainstream Group 100 KHÔNG
MAM.ASX Microequities 100 KHÔNG
MAN.ASX Mandrake Res Ltd 70 KHÔNG
MAQ.ASX Macquarie Telecom Gp 60 KHÔNG
MAT.ASX Matsa Resources 100 KHÔNG
MAU.ASX Magnetic Resources 60 KHÔNG
MAY.ASX Melbana Energy Ltd 100 KHÔNG
MBH.ASX Maggie Beer Holdings 100 KHÔNG
MBK.ASX Metal Bank Ltd 100 KHÔNG
MCA.ASX Murray Cod Aust Ltd 100 KHÔNG
MCE.ASX Matrix C & E Ltd 100 KHÔNG
MCL.ASX Mighty Craft Ltd 100 KHÔNG
MCM.ASX Mc Mining Ltd 100 KHÔNG
MCP.ASX McPherson's Ltd 30 ĐÚNG
MCR.ASX Mincor Resources NL 50 ĐÚNG
MCT.ASX Metalicity Limited 100 KHÔNG
MCX.ASX Mariner Corp Ltd 100 KHÔNG
MCY.ASX Mercury NZ Limited 100 ĐÚNG
MDC.ASX Medlab Clinical Ltd 70 KHÔNG
MDI.ASX Middle Island Res 100 KHÔNG
MDR.ASX Medadvisor Limited 100 KHÔNG
MDX.ASX Mindax Limited 100 KHÔNG
MEA.ASX McGrath Ltd 100 KHÔNG
MEB.ASX Medibio Limited 70 KHÔNG
MEC.ASX Morphic Eef Ltd 100 KHÔNG
MEG.ASX Megado 100 KHÔNG
MEI.ASX Meteoric Resources 70 KHÔNG
MEL.ASX Metgasco Ltd 100 KHÔNG
MEM.ASX Memphasys Ltd 100 KHÔNG
MEP.ASX Minotaur Exploration 100 KHÔNG
MEU.ASX Marmota Limited 50 KHÔNG
MEZ.ASX Meridian Energy 100 KHÔNG
MFB.ASX My Food Bag Grp Ltd 100 KHÔNG
MFD.ASX Mayfield Childcr Ltd 100 KHÔNG
MFF.ASX MFF Capital Inv Ltd 20 KHÔNG
MFG.ASX Magellan Fin Grp Ltd 20 ĐÚNG
MGF.ASX Magellan Global Fund 20 KHÔNG
MGH.ASX Maas Group Holdings 100 ĐÚNG
MGL.ASX Magontec Limited 100 KHÔNG
MGR.ASX Mirvac Group 20 ĐÚNG
MGT.ASX Magnetite Mines 100 KHÔNG
MGU.ASX Magnum Mining & Exp 100 KHÔNG
MGV.ASX Musgrave Minerals 60 KHÔNG
MGX.ASX Mount Gibson Iron 20 ĐÚNG
MHC.ASX Manhattan Corp Ltd 100 KHÔNG
MHI.ASX Merchant House 100 KHÔNG
MHJ.ASX Michael Hill Int 60 KHÔNG
MHK.ASX Metalhawk. 100 KHÔNG
MIL.ASX Millennium Grp Ltd 100 KHÔNG
MIN.ASX Mineral Resources. 20 ĐÚNG
MIO.ASX Macarthur Minerals 100 KHÔNG
MIR.ASX Mirrabooka Invest. 45 KHÔNG
MKG.ASX Mako Gold 100 KHÔNG
MKL.ASX Mighty Kingdom Ltd 100 KHÔNG
MKR.ASX Manuka Resources. 100 KHÔNG
MLD.ASX MACA Limited 30 ĐÚNG
MLG.ASX Mlgozltd 100 KHÔNG
MLM.ASX Metallica Minerals 100 KHÔNG
MLS.ASX Metals Australia 100 KHÔNG
MLT.ASX Milton Corporation 25 KHÔNG
MLX.ASX Metals X Limited 50 ĐÚNG
MM1.ASX Midasmineralsltd 100 KHÔNG
MM8.ASX Medallion Metals. 100 KHÔNG
MME.ASX Moneyme Limited 60 KHÔNG
MMG.ASX Monger Gold Ltd 100 KHÔNG
MMI.ASX Metro Mining Ltd 100 KHÔNG
MMJ.ASX MMJ Group Hlds Ltd 100 KHÔNG
MML.ASX Medusa Mining Ltd 45 ĐÚNG
MMM.ASX Marley Spoon 20 ĐÚNG
MMS.ASX McMillan Shakespeare 20 ĐÚNG
MNB.ASX Minbos Resources Ltd 100 KHÔNG
MND.ASX Monadelphous Group 20 ĐÚNG
MNF.ASX MNF Group Ltd 30 ĐÚNG
MNS.ASX Magnis Energy Tech 35 KHÔNG
MNY.ASX Money3 Corporation 30 ĐÚNG
MOB.ASX Mobilicom Ltd 100 KHÔNG
MOH.ASX Moho Resources 100 KHÔNG
MOQ.ASX MOQ Limited 100 KHÔNG
MOT.ASX Metrics Income 100 KHÔNG
MOZ.ASX Mosaic Brands Ltd 100 KHÔNG
MP1.ASX Megaport Limited 20 ĐÚNG
MPA.ASX Mad Paws 100 KHÔNG
MPH.ASX Mediland Pharm 70 KHÔNG
MPL.ASX Medibank Private Ltd 20 ĐÚNG
MPP.ASX Metro Perf.Glass Ltd 100 KHÔNG
MPR.ASX Mpower Group Limited 100 KHÔNG
MPX.ASX Mustera Property Grp 100 KHÔNG
MQG.ASX Macquarie Group Ltd 20 ĐÚNG
MQR.ASX Marquee Resource Ltd 100 KHÔNG
MR1.ASX Montem Resources 100 KHÔNG
MRC.ASX Mineral Commodities 100 KHÔNG
MRD.ASX Mount Ridley Mines 100 KHÔNG
MRG.ASX Murray River Grp 100 KHÔNG
MRL.ASX Mayur Resources Ltd 100 KHÔNG
MRM.ASX MMAOffShor 70 KHÔNG
MRQ.ASX Mrg Metals Limited 100 KHÔNG
MRR.ASX Minrex Resources Ltd 100 KHÔNG
MRZ.ASX Mont Royal Resources 100 KHÔNG
MSB.ASX Mesoblast Limited 20 KHÔNG
MSG.ASX Mcs Services Limited 100 KHÔNG
MSI.ASX Multistack Internat. 100 KHÔNG
MSL.ASX MSL Solutions Ltd. 100 KHÔNG
MSV.ASX Mitchell Services 70 KHÔNG
MTB.ASX Mount Burgess Mining 100 KHÔNG
MTC.ASX Metalstech Ltd 70 KHÔNG
MTH.ASX Mithril Resources 100 KHÔNG
MTM.ASX Mtmongerresources 100 KHÔNG
MTO.ASX Motorcycle Hldg 70 KHÔNG
MTR.ASX Metal Tiger 100 KHÔNG
MTS.ASX Metcash Limited 20 ĐÚNG
MVF.ASX Monash IVF Group Ltd 45 ĐÚNG
MVL.ASX Marvel Gold Limited 100 KHÔNG
MVP.ASX Medical Developments 25 KHÔNG
MWY.ASX Midway Ltd 100 KHÔNG
MX1.ASX Micro-X Limited 100 KHÔNG
MXC.ASX Mgc Pharmaceuticals 100 KHÔNG
MXIDA.ASX MaxiTRANS Industries 100 KHÔNG
MXO.ASX Motio Ltd 100 KHÔNG
MXR.ASX Maximus Resources 100 KHÔNG
MXT.ASX Metrics Master 60 KHÔNG
MYD.ASX Mydeal.Com.Au 100 KHÔNG
MYE.ASX Mastermyne Group Ltd 100 KHÔNG
MYG.ASX Mayfield Group Ltd 100 KHÔNG
MYR.ASX Myer Holdings Ltd 20 KHÔNG
MYS.ASX MyState Limited 50 KHÔNG
MYX.ASX Mayne Pharma Ltd 20 ĐÚNG
MZZ.ASX Matador Mining Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
N1H.ASX N1 Holdings Ltd 100 KHÔNG
NAB.ASX National Aust. Bank 20 ĐÚNG
NAC.ASX Naos Ex-50 100 KHÔNG
NAE.ASX New Age Exploration 100 ĐÚNG
NAG.ASX Nagambie Resources 100 KHÔNG
NAM.ASX Namoi Cotton Ltd 100 KHÔNG
NAN.ASX Nanosonics Limited 20 ĐÚNG
NBI.ASX NB Global Corporate Income Trust 70 KHÔNG
NC6.ASX Nanollose Limited 100 KHÔNG
NCC.ASX Naos Emerg Opp 100 KHÔNG
NCK.ASX Nick Scali Limited 30 ĐÚNG
NCL.ASX Netccentric Ltd 100 KHÔNG
NCM.ASX Newcrest Mining 20 ĐÚNG
NCR.ASX Nucoal Resources Ltd 100 KHÔNG
NCZ.ASX New Century Resource 30 ĐÚNG
NEA.ASX Nearmap Ltd 20 ĐÚNG
NEC.ASX Nine Entertainment 20 ĐÚNG
NES.ASX Nelson Resources. 100 KHÔNG
NET.ASX Netlinkz Limited 100 KHÔNG
NEU.ASX Neuren Pharmaceut. 50 KHÔNG
NEW.ASX NEW Energy Solar 60 KHÔNG
NGE.ASX NGE Capital Limited 100 KHÔNG
NGI.ASX Navigator Global Ltd 35 ĐÚNG
NGS.ASX NGS Ltd 100 KHÔNG
NGY.ASX Nuenergy Gas Ltd 100 KHÔNG
NHC.ASX New Hope Corporation 20 ĐÚNG
NHF.ASX NIB Holdings Limited 20 ĐÚNG
NIC.ASX Nickel Mines Limited 30 ĐÚNG
NKL.ASX Nickelxltd 100 KHÔNG
NME.ASX Nex Metals Explorat 100 KHÔNG
NML.ASX Navarre Minerals Ltd 100 KHÔNG
NMR.ASX Native Mineral Res 100 KHÔNG
NMT.ASX Neometals Ltd 70 KHÔNG
NNG.ASX Nexion Group 100 KHÔNG
NOL.ASX Nobleoak Life Ltd 70 KHÔNG
NOR.ASX Norwood Systems Ltd. 100 KHÔNG
NOV.ASX Novatti Group Ltd 100 KHÔNG
NOX.ASX Noxopharm Limited 50 KHÔNG
NPM.ASX Newpeak Metals 100 KHÔNG
NRX.ASX Noronex Limited 100 KHÔNG
NSB.ASX Neuroscientific 100 KHÔNG
NSC.ASX Naos Smlcap Com Ltd 100 KHÔNG
NSM.ASX Northstaw 100 KHÔNG
NSR.ASX National Storage 20 ĐÚNG
NST.ASX Northern Star 20 ĐÚNG
NSX.ASX NSX Limited 70 KHÔNG
NTD.ASX National Tyre&Wheel 100 KHÔNG
NTI.ASX Neurotech Intl 100 KHÔNG
NTL.ASX New Talisman Gold 100 KHÔNG
NTO.ASX Nitro Software Ltd 20 ĐÚNG
NTU.ASX Northern Min Ltd 100 KHÔNG
NUC.ASX Nuchev Limited 70 KHÔNG
NUF.ASX Nufarm Limited 20 ĐÚNG
NUH.ASX Nuheara Limited 100 KHÔNG
NUS.ASX Nusantara Resources 100 KHÔNG
NVA.ASX Nova Minerals Ltd 100 KHÔNG
NVU.ASX Nanoveu Limited 100 KHÔNG
NVX.ASX Novonix Limited 30 ĐÚNG
NWC.ASX New World Resources 60 KHÔNG
NWF.ASX Newfield Resources 100 KHÔNG
NWH.ASX NRW Holdings Limited 20 ĐÚNG
NWL.ASX Netwealth Group 20 ĐÚNG
NWM.ASX Norwest Minerals 100 KHÔNG
NWS.ASX News Corp.. 20 ĐÚNG
NWSLV.ASX News Corp.. - A Non-Voting Cdi 1:1 20 KHÔNG
NXG.ASX Nexgenenergycanada 100 KHÔNG
NXL.ASX Nuix Limited 20 ĐÚNG
NXM.ASX Nexus Minerals Ltd 100 KHÔNG
NXS.ASX Next Science Limited 45 KHÔNG
NXT.ASX Nextdc Limited 20 ĐÚNG
NYR.ASX Nyrada Inc. 100 KHÔNG
NZK.ASX NZK Salmon Ltd 100 KHÔNG
NZM.ASX Nzme Limited 100 ĐÚNG
NZO.ASX New Zealand Oil&Gas 100 KHÔNG
NZS.ASX New Zealand Coastal 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
OAK.ASX Oakridge 100 KHÔNG
OAR.ASX OAR Resources Ltd 100 KHÔNG
OAU.ASX Ora Gold Limited 100 KHÔNG
OBL.ASX Omni Bridgeway Ltd 30 KHÔNG
OBM.ASX Ora Banda Mining Ltd 50 KHÔNG
OCA.ASX Oceania Healthc Ltd 100 KHÔNG
OCC.ASX Orthocell Limited 70 KHÔNG
OCL.ASX Objective Corp 55 ĐÚNG
ODA.ASX Orcoda Limited 100 KHÔNG
ODM.ASX Odin Metals Limited 100 KHÔNG
ODY.ASX Odyssey Gold Ltd 100 KHÔNG
OEC.ASX Orbital Corp Limited 100 KHÔNG
OEL.ASX Otto Energy Limited 100 KHÔNG
OEQ.ASX Orion Equities 100 KHÔNG
OEX.ASX Oilex Ltd 100 KHÔNG
OFX.ASX OFX Group Ltd 20 ĐÚNG
OGA.ASX Ocean Grown Abalone 100 KHÔNG
OGC.ASX OceanaGold Corp. 20 KHÔNG
OIL.ASX Optiscan Imaging 85 KHÔNG
OKJ.ASX Oakajee Corp Ltd 100 KHÔNG
OKU.ASX Oklo Resources Ltd 60 ĐÚNG
OLH.ASX Oldfields Holdings 100 KHÔNG
OLL.ASX Openlearning 100 KHÔNG
OMH.ASX OM Holdings Limited 20 KHÔNG
OML.ASX Ooh!Media Limited 20 ĐÚNG
ONE.ASX Oneview Healthcare 100 KHÔNG
ONT.ASX 1300 Smiles Limited 100 KHÔNG
ONX.ASX Orminexltd 100 KHÔNG
OOK.ASX Ookami Limited 100 KHÔNG
OPH.ASX Ophir High Cf 20 KHÔNG
OPL.ASX Opyl Limited 100 KHÔNG
OPN.ASX Oppenneg 100 KHÔNG
OPT.ASX Opthea Limited 30 ĐÚNG
OPY.ASX Openpay Group 30 KHÔNG
ORA.ASX Orora Limited 20 ĐÚNG
ORE.ASX Orocobre Limited 20 ĐÚNG
ORG.ASX Origin Energy 20 ĐÚNG
ORI.ASX Orica Limited 20 ĐÚNG
ORM.ASX Orion Metals Ltd 100 KHÔNG
ORN.ASX Orion Minerals Ltd 100 ĐÚNG
ORR.ASX Orecorp Ltd 70 KHÔNG
OSH.ASX Oil Search Ltd 20 ĐÚNG
OSL.ASX Oncosil Medical 50 KHÔNG
OSP.ASX Osprey Med Inc 100 KHÔNG
OSX.ASX Osteopore Limited 80 KHÔNG
OTW.ASX Over The Wire Ltd 70 KHÔNG
OVN.ASX Oventus Medical Ltd 100 KHÔNG
OVT.ASX Ovato Limited 100 KHÔNG
OXX.ASX Octanex Ltd 100 KHÔNG
OZG.ASX Ozgrowth Limited 100 KHÔNG
OZL.ASX OZ Minerals 20 ĐÚNG
OZM.ASX Ozaurum Resources 100 KHÔNG
OZZ.ASX OZZ Resources 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
PAA.ASX Pharmaust Limited 100 KHÔNG
PAB.ASX Patrys Limited 100 KHÔNG
PAC.ASX Pacific Grp Ltd 35 ĐÚNG
PAF.ASX Pm Capital Asian Ops 100 KHÔNG
PAI.ASX Platinum Asia Ltd 60 KHÔNG
PAK.ASX Pacific American Hld 100 KHÔNG
PAL.ASX Palla Pharma Ltd 100 KHÔNG
PAM.ASX Pan Asia Metals 100 KHÔNG
PAN.ASX Panoramic Resources 60 ĐÚNG
PAR.ASX Paradigm Bio. 25 KHÔNG
PBH.ASX Pointsbet Holdings 20 ĐÚNG
PBP.ASX Probiotec Limited 60 KHÔNG
PCG.ASX Pengana Capital 100 KHÔNG
PCI.ASX Perpetual Cred Trust 60 KHÔNG
PCK.ASX Painchek Ltd 70 KHÔNG
PCL.ASX Pancontinental Oil 100 KHÔNG
PDI.ASX Predictive Disc Ltd 100 KHÔNG
PDL.ASX Pendal Group Ltd 20 ĐÚNG
PDN.ASX Paladin Energy Ltd 20 ĐÚNG
PDZ.ASX Prairie Mining Ltd 100 KHÔNG
PE1.ASX Pengana Private 100 KHÔNG
PEC.ASX Perpetual Res Ltd 100 KHÔNG
PEK.ASX Peak Resources 50 KHÔNG
PEN.ASX Peninsula Energy Ltd 70 KHÔNG
PEX.ASX Peel Mining Limited 100 KHÔNG
PF1.ASX Pathfinder Resources 100 KHÔNG
PFE.ASX Panteraminerals 100 KHÔNG
PFG.ASX Prime Financial 100 KHÔNG
PFP.ASX Propel Funeral 60 KHÔNG
PFT.ASX Pure Foods Tas Ltd 70 KHÔNG
PG1.ASX Pearl Global Ltd 100 KHÔNG
PGC.ASX Paragon Care Limited 100 KHÔNG
PGD.ASX Peregrine Gold 100 KHÔNG
PGF.ASX Pm Capital Fund 50 KHÔNG
PGG.ASX Partners Grp Global 60 KHÔNG
PGH.ASX Pact Group Hldgs Ltd 20 ĐÚNG
PGL.ASX Prospa Group 70 KHÔNG
PGM.ASX Platina Resources 100 KHÔNG
PGO.ASX Pacgold 100 KHÔNG
PGY.ASX Pilot Energy Ltd 100 KHÔNG
PH2.ASX Pure Hydrogen Corp 100 KHÔNG
PHL.ASX Propell Holdings Ltd 100 KHÔNG
PIA.ASX Pengana Int Equ Ltd 25 KHÔNG
PIC.ASX Perpetual Equity Ltd 30 KHÔNG
PIL.ASX Peppermint Inv Ltd 100 KHÔNG
PIQ.ASX Proteomics Int Lab 100 KHÔNG
PKD.ASX Parkd Ltd 100 KHÔNG
PKO.ASX Peako Limited 100 KHÔNG
PL8.ASX Plato Inc Max Ltd. 100 KHÔNG
PLL.ASX Piedmont Lithium Inc 20 KHÔNG
PLS.ASX Pilbara Min Ltd 20 ĐÚNG
PLT.ASX Plenti Group Limited 70 KHÔNG
PLY.ASX Playside Studios 100 KHÔNG
PMC.ASX Platinum Capital Ltd 25 ĐÚNG
PME.ASX Pro Medicus Limited 20 ĐÚNG
PMV.ASX Premier Investments 20 ĐÚNG
PNC.ASX Pioneer Credit Ltd 100 KHÔNG
PNI.ASX Pinnacle Investment 20 ĐÚNG
PNM.ASX Pacific Nickel Mines 100 KHÔNG
PNN.ASX PepinNini Minerals 100 KHÔNG
PNR.ASX Pantoro Limited 35 ĐÚNG
PNV.ASX Polynovo Limited 20 ĐÚNG
PNX.ASX PNX Metals Limited 100 KHÔNG
PO3.ASX Purifloh Ltd 100 KHÔNG
POD.ASX Podium Minerals 100 KHÔNG
POL.ASX Polymetals Resources 100 KHÔNG
POS.ASX Poseidon Nick Ltd 100 KHÔNG
POW.ASX Protean Energy Ltd 100 KHÔNG
PPC.ASX Peet Limited 50 ĐÚNG
PPE.ASX Peopleinfrastructure 30 ĐÚNG
PPG.ASX Pro-Pac Packaging 100 KHÔNG
PPH.ASX Pushpay Holdings Ltd 20 ĐÚNG
PPK.ASX PPK Group Limited 20 KHÔNG
PPL.ASX Pureprofile Ltd 100 ĐÚNG
PPM.ASX Peppermoney 40 ĐÚNG
PPS.ASX Praemium Limited 30 KHÔNG
PPT.ASX Perpetual Limited 20 ĐÚNG
PPY.ASX Papyrus Australia 100 KHÔNG
PRL.ASX Province Resources 70 KHÔNG
PRM.ASX Prominence Energy 100 KHÔNG
PRN.ASX Perenti Global Ltd 20 ĐÚNG
PRO.ASX Prophecy Internation 100 KHÔNG
PRS.ASX Prospech Limited 100 KHÔNG
PRT.ASX Prime Media Grp Ltd 100 KHÔNG
PRU.ASX Perseus Mining Ltd 20 ĐÚNG
PRX.ASX Prodigy Gold NL 100 KHÔNG
PSC.ASX Prospect Res Ltd 80 KHÔNG
PSI.ASX Psc Insurance Ltd 70 ĐÚNG
PSL.ASX Paterson Resources 100 KHÔNG
PSQ.ASX Pacific Smiles Grp 70 KHÔNG
PTB.ASX PTB Group Limited 100 KHÔNG
PTG.ASX Proptech Group 100 KHÔNG
PTL.ASX Pental Ltd 100 KHÔNG
PTM.ASX Platinum Asset 20 ĐÚNG
PTR.ASX Petratherm Ltd 100 KHÔNG
PTX.ASX Prescient Ltd 100 KHÔNG
PUA.ASX Peak Minerals Ltd 100 KHÔNG
PUR.ASX Pursuit Minerals 100 KHÔNG
PVE.ASX Po Valley Energy Ltd 100 KHÔNG
PVL.ASX Powerhouse Ven Ltd 100 KHÔNG
PVS.ASX Pivotal Systems 100 KHÔNG
PVW.ASX PVW Res Ltd 100 KHÔNG
PWH.ASX Pwr Holdings Limited 30 ĐÚNG
PWN.ASX Parkway Corp Ltd 100 ĐÚNG
PWR.ASX Peter Warren 100 KHÔNG
PX1.ASX Plexure Group 100 KHÔNG
PXA.ASX Pexagroup 100 ĐÚNG
PXS.ASX Pharmaxis Ltd 100 KHÔNG
PXX.ASX Polarx Limited 100 KHÔNG
PYC.ASX PYC Therapeutics 60 KHÔNG
PYG.ASX Paygroup Limited 100 KHÔNG
PYR.ASX Payright Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
QAN.ASX Qantas Airways 20 ĐÚNG
QBE.ASX QBE Insurance Group 20 ĐÚNG
QEM.ASX QEM Limited 100 KHÔNG
QFE.ASX Quickfee Limited 70 KHÔNG
QHL.ASX Quickstep Holdings 100 KHÔNG
QIP.ASX Qantm Intellectual 70 KHÔNG
QML.ASX Qmines Limited 100 KHÔNG
QPM.ASX Queensland Pacific 20 KHÔNG
QRI.ASX Qualitas Re Income 100 KHÔNG
QTM.ASX Quantum Health Ltd 100 KHÔNG
QUB.ASX Qube Holdings Ltd 20 ĐÚNG
QUE.ASX Queste Communication 100 KHÔNG
QVE.ASX Qv Equities Limited 60 KHÔNG
QXR.ASX Qx Resources Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
R3D.ASX R3D Resources Ltd 100 KHÔNG
RAC.ASX Race Oncology Ltd 60 KHÔNG
RAG.ASX Ragnar Metals Ltd 100 KHÔNG
RAN.ASX Range International 100 KHÔNG
RAP.ASX Resapp Health Ltd 50 KHÔNG
RAS.ASX Ragusa Minerals Ltd 100 KHÔNG
RBL.ASX Redbubble Limited 20 ĐÚNG
RBR.ASX RBR Group Ltd 100 KHÔNG
RBX.ASX Resource B 100 KHÔNG
RCE.ASX Recce Pharmaceutical 40 KHÔNG
RCL.ASX Readcloud 100 KHÔNG
RCP.ASX Redbank Copper Ltd 100 KHÔNG
RCR.ASX Rincon 100 KHÔNG
RCT.ASX Reef Casino Trust 100 KHÔNG
RCW.ASX Rightcrowd 100 KHÔNG
RD1.ASX Registry Direct 100 KHÔNG
RDC.ASX Redcape Hotel Group 60 KHÔNG
RDG.ASX Res Dev Group Ltd 100 KHÔNG
RDH.ASX Redhill Education 100 KHÔNG
RDM.ASX Red Metal Limited 100 KHÔNG
RDN.ASX Raiden Resources Ltd 100 KHÔNG
RDS.ASX Redstone Resources 100 KHÔNG
RDY.ASX Readytech Holdings 80 ĐÚNG
REA.ASX REA Group 20 ĐÚNG
RED.ASX Red 5 Limited 20 ĐÚNG
REE.ASX Rarex Limited 100 KHÔNG
REG.ASX Regis Healthcare Ltd 25 ĐÚNG
REH.ASX Reece Limited 20 ĐÚNG
REX.ASX Regional Express 60 KHÔNG
REY.ASX REY Resources Ltd 100 KHÔNG
REZ.ASX Resourc & En Grp Ltd 100 KHÔNG
RF1.ASX Regal Invest Fund 20 KHÔNG
RFF.ASX Rural Funds Group 40 ĐÚNG
RFG.ASX Retail Food Group 70 KHÔNG
RFR.ASX Rafaella Resources 100 KHÔNG
RFT.ASX Rectifier Technolog 100 KHÔNG
RFX.ASX Redflow Limited 100 KHÔNG
RGI.ASX Roto-Gro Intl Ltd 100 KHÔNG
RGL.ASX Riversgold 100 KHÔNG
RGS.ASX Regeneus Ltd 100 KHÔNG
RHC.ASX Ramsay Health Care 20 ĐÚNG
RHI.ASX Red Hill Iron 100 KHÔNG
RHP.ASX Rhipe Ltd 40 KHÔNG
RHT.ASX Resonance Health 100 KHÔNG
RHY.ASX Rhythm Biosciences 40 KHÔNG
RIC.ASX Ridley Corporation 50 ĐÚNG
RIE.ASX Riedel Resources Ltd 100 KHÔNG
RIM.ASX Rimfire Pacific 100 KHÔNG
RIO.ASX Rio Tinto Limited 20 ĐÚNG
RKN.ASX Reckon Limited 100 KHÔNG
RLC.ASX Reedy Lagoon Corp. 100 KHÔNG
RLG.ASX Roolife Group Ltd 100 KHÔNG
RLT.ASX Renergen Limited 100 KHÔNG
RMC.ASX Resimac Grp Ltd 60 KHÔNG
RMD.ASX ResMed Inc. 20 ĐÚNG
RMI.ASX Resource Mining Corp 100 KHÔNG
RML.ASX Resolution Minerals 100 KHÔNG
RMS.ASX Ramelius Resources 30 ĐÚNG
RMX.ASX Red Mount Min Ltd 100 KHÔNG
RMY.ASX RMA Global 100 KHÔNG
RND.ASX Rand Mining Ltd 100 KHÔNG
RNE.ASX Renu Energy Ltd 100 KHÔNG
RNO.ASX Rhinomed Ltd 100 KHÔNG
RNT.ASX Rent.Com.Au Limited 100 KHÔNG
RNU.ASX Renascor Res Ltd 100 KHÔNG
RNX.ASX Renegade Exploration 100 KHÔNG
ROG.ASX Red Sky Energy. 100 KHÔNG
ROO.ASX Roots Sustainable 100 KHÔNG
RPG.ASX Raptis Group Limited 100 KHÔNG
RPM.ASX RPM Automotive Group 100 KHÔNG
RRL.ASX Regis Resources 20 ĐÚNG
RSG.ASX Resolute Mining 20 ĐÚNG
RSH.ASX Respiri Limited 100 KHÔNG
RTE.ASX Retech Tech Co. Ltd 100 KHÔNG
RTG.ASX RTG Mining Inc. 100 KHÔNG
RTR.ASX Rumble Res Limited 60 KHÔNG
RUL.ASX Rpmglobal Hldgs Ltd 30 ĐÚNG
RVR.ASX Red River Resources 70 KHÔNG
RVS.ASX Revasum 100 KHÔNG
RWC.ASX Reliance Worldwide 20 ĐÚNG
RWD.ASX Reward Minerals Ltd 100 KHÔNG
RWL.ASX Rubicon Water 100 KHÔNG
RXH.ASX Rewardle Holding Ltd 100 KHÔNG
RXL.ASX Rox Resources 60 KHÔNG
RXM.ASX Rex Minerals Limited 70 KHÔNG
RYD.ASX Ryder Capital Ltd 100 KHÔNG
RZI.ASX Raiz Invest Limited 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
S2R.ASX S2 Resources 100 KHÔNG
S32.ASX South32 Limited 20 ĐÚNG
S66.ASX Star Combo 100 KHÔNG
SAN.ASX Sagalio Energy Ltd 100 KHÔNG
SAU.ASX Southern Gold 100 KHÔNG
SB2.ASX Salter Brothers 100 KHÔNG
SBM.ASX St Barbara Limited 20 ĐÚNG
SBR.ASX Sabre Resources 100 KHÔNG
SBW.ASX Shekel Brainweigh 100 KHÔNG
SCG.ASX Scentre Grp 20 ĐÚNG
SCI.ASX Silver City Minerals 100 KHÔNG
SCL.ASX Schrole Group Ltd 100 KHÔNG
SCN.ASX Scorpion Minerals 100 KHÔNG
SCP.ASX SCA Property Group 20 ĐÚNG
SCT.ASX Scout Security Ltd 100 KHÔNG
SCU.ASX Stemcell United Ltd 100 KHÔNG
SDF.ASX Steadfast Group Ltd 20 ĐÚNG
SDG.ASX Sunland Group Ltd 70 ĐÚNG
SDI.ASX SDI Limited 85 KHÔNG
SDV.ASX Scidev Ltd 60 KHÔNG
SE1.ASX Sensera Ltd 100 KHÔNG
SEC.ASX Spheria Emerging Co 100 KHÔNG
SEG.ASX Sports Ent Grp Ltd 35 KHÔNG
SEK.ASX Seek Limited 20 ĐÚNG
SEN.ASX Senetas Corporation 100 KHÔNG
SEQ.ASX Sequoia Fin Grp Ltd 100 KHÔNG
SES.ASX Secos Group Ltd 60 KHÔNG
SFC.ASX Schaffer Corp. Ltd. 100 KHÔNG
SFG.ASX Seafarms Group Ltd 100 KHÔNG
SFM.ASX Santa Fe Minerals 100 KHÔNG
SFR.ASX Sandfire Resources 20 ĐÚNG
SFX.ASX Sheffield Res Ltd 40 KHÔNG
SGC.ASX Sacgasco Ltd 100 KHÔNG
SGF.ASX SG Fleet Group Ltd 100 ĐÚNG
SGH.ASX Slater & Gordon 100 KHÔNG
SGI.ASX Stealth Global 100 KHÔNG
SGLLV.ASX Sunrice - B Ltd-Voting Ord Fpo 100 KHÔNG
SGM.ASX Sims Limited 20 ĐÚNG
SGP.ASX Stockland 20 ĐÚNG
SGQ.ASX St George Min Ltd 100 KHÔNG
SGR.ASX The Star Ent Grp 20 ĐÚNG
SHE.ASX Stonehorse Energy Lt 100 KHÔNG
SHG.ASX Singular Health 70 KHÔNG
SHH.ASX Shree Minerals Ltd 100 KHÔNG
SHJ.ASX Shine Justice Ltd 100 KHÔNG
SHL.ASX Sonic Healthcare 20 ĐÚNG
SHM.ASX Shriro Holdings Ltd 100 KHÔNG
SHN.ASX Sunshine Gold Ltd 100 KHÔNG
SHO.ASX Sportshero Ltd 100 KHÔNG
SHP.ASX South Harz Potash 100 KHÔNG
SHV.ASX Select Harvests 20 ĐÚNG
SI6.ASX SI6 Metals Limited 100 KHÔNG
SIG.ASX Sigma Health Ltd 20 ĐÚNG
SIH.ASX Sihayo Gold Limited 100 KHÔNG
SIO.ASX Simonds Grp Ltd 100 KHÔNG
SIQ.ASX Smartgrp Corporation 20 ĐÚNG
SIS.ASX Simble Solutions 100 KHÔNG
SIT.ASX Site Group Int Ltd 100 KHÔNG
SIV.ASX SIV Capital Limited 100 KHÔNG
SIX.ASX Sprintex Ltd 100 KHÔNG
SKC.ASX Skycity Ent Grp Ltd 20 ĐÚNG
SKF.ASX Skyfii Ltd 100 KHÔNG
SKI.ASX Spark Infrastructure 20 ĐÚNG
SKO.ASX Serko 100 KHÔNG
SKS.ASX SKS Tech Group Ltd 100 KHÔNG
SKT.ASX Sky Network 60 ĐÚNG
SKY.ASX SKY Metals Ltd 100 KHÔNG
SLA.ASX Silk Laser Australia 100 ĐÚNG
SLC.ASX Superloop Limited 45 ĐÚNG
SLH.ASX Silk Logistics 40 KHÔNG
SLK.ASX Sealink Travel Grp 20 ĐÚNG
SLR.ASX Silver Lake Resource 20 ĐÚNG
SLX.ASX Silex Systems 35 KHÔNG
SLZ.ASX Sultan Resources Ltd 100 KHÔNG
SM1.ASX Synlait Milk Ltd 50 KHÔNG
SMI.ASX Santana Minerals Ltd 100 KHÔNG
SMN.ASX Structural Monitor. 100 KHÔNG
SMP.ASX Smartpay Holdings 60 KHÔNG
SMR.ASX Stanmore Resources 60 KHÔNG
SMX.ASX Security Matters 100 KHÔNG
SNC.ASX Sandon Capital Ltd 100 KHÔNG
SND.ASX Saunders Intl Ltd 100 KHÔNG
SNG.ASX Siren Gold 100 KHÔNG
SNL.ASX Supply Network 100 KHÔNG
SNS.ASX Sensen Networks Ltd 100 KHÔNG
SNZ.ASX Summerset Grp Hldgs 100 KHÔNG
SOL.ASX Soul Pattinson (W.H) 20 KHÔNG
SOM.ASX SomnoMed Limited 70 KHÔNG
SOP.ASX Synertec Corporation 100 KHÔNG
SOR.ASX Strategic Elements 40 KHÔNG
SOV.ASX Sovereign Cloud Hldg 100 KHÔNG
SP3.ASX Specturltd 100 KHÔNG
SPA.ASX Spacetalk Ltd 100 KHÔNG
SPK.ASX Spark New Zealand 20 ĐÚNG
SPL.ASX Starpharma Holdings 35 ĐÚNG
SPN.ASX Sparc Tech Ltd 100 KHÔNG
SPQ.ASX Superior Resources 100 KHÔNG
SPT.ASX Splitit 30 KHÔNG
SPZ.ASX Smart Parking Ltd 100 KHÔNG
SRG.ASX SRG Global Ltd 60 KHÔNG
SRH.ASX Saferoads Holdings 100 KHÔNG
SRI.ASX Sipa Resources Ltd 100 KHÔNG
SRJ.ASX SRJ Technologies 100 KHÔNG
SRK.ASX Strike Resources 100 KHÔNG
SRL.ASX Sunrise 50 KHÔNG
SRN.ASX Surefire Rescs NL 100 KHÔNG
SRV.ASX Servcorp Limited 50 ĐÚNG
SRZ.ASX Stellar Resources 100 KHÔNG
SSG.ASX Shaver Shop Grp Ltd 70 KHÔNG
SSL.ASX Sietel Limited 100 KHÔNG
SSM.ASX Service Stream 25 ĐÚNG
SSR.ASX SSR Mining Inc. 25 ĐÚNG
SST.ASX Steamships Trading 100 KHÔNG
ST1.ASX Spirit Technology 60 KHÔNG
STA.ASX Strandline Res Ltd 60 ĐÚNG
STG.ASX Straker Translations 100 KHÔNG
STK.ASX Strickland Metals 100 KHÔNG
STM.ASX Sunstone Metals Ltd 100 KHÔNG
STN.ASX Saturn Metals 100 KHÔNG
STO.ASX Santos Ltd 20 ĐÚNG
STX.ASX Strike Energy Ltd 40 KHÔNG
SUD.ASX Suda Pharmaceuticals 100 KHÔNG
SUH.ASX Southern Hem Min 100 KHÔNG
SUL.ASX Super Ret Rep Ltd 20 ĐÚNG
SUN.ASX Suncorp Group Ltd 20 ĐÚNG
SUV.ASX Suvo Strategic 100 KHÔNG
SVL.ASX Silver Mines Limited 60 KHÔNG
SVM.ASX Sovereign Metals 100 KHÔNG
SVS.ASX Sunvest Corporation 100 KHÔNG
SVW.ASX Seven Group Holdings 20 ĐÚNG
SVY.ASX Stavely Minerals Ltd 45 KHÔNG
SW1.ASX Swift Media Limited 100 KHÔNG
SWF.ASX Selfwealth 35 KHÔNG
SWK.ASX Swick Mining 100 KHÔNG
SWM.ASX Seven West Media Ltd 20 ĐÚNG
SWP.ASX Swoop Holdings Ltd 100 KHÔNG
SXE.ASX Sth Crs Elect Engnr 70 KHÔNG
SXL.ASX Sthn Cross Media 20 ĐÚNG
SXY.ASX Senex Energy Limited 20 ĐÚNG
SYA.ASX Sayona Mining Ltd 100 KHÔNG
SYD.ASX SYD Airport 20 ĐÚNG
SYR.ASX Syrah Resources 30 ĐÚNG
SZL.ASX Sezzle Inc. 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
T3D.ASX 333D Limited 100 KHÔNG
T3K.ASX Tek Ocean Group 100 KHÔNG
TAH.ASX TABCORP Holdings Ltd 20 ĐÚNG
TAM.ASX Tanami Gold NL 100 KHÔNG
TAR.ASX Taruga Minerals 100 KHÔNG
TAS.ASX Tasman Resources Ltd 100 KHÔNG
TBA.ASX Tombola Gold Ltd 100 KHÔNG
TBN.ASX Tamboran 100 KHÔNG
TBR.ASX Tribune Res Ltd 60 KHÔNG
TCL.ASX Transurban Group 20 ĐÚNG
TCO.ASX Transmetro Corp. Ltd 100 KHÔNG
TD1.ASX Tali Digital Limited 100 KHÔNG
TDO.ASX 3D Oil Limited 100 KHÔNG
TEG.ASX Triangle Energy Ltd 100 KHÔNG
TEK.ASX Thorney Tech Ltd 100 KHÔNG
TEM.ASX Tempest Minerals 100 KHÔNG
TER.ASX Terracom Ltd 100 KHÔNG
TFL.ASX Tasfoods Ltd 100 KHÔNG
TG1.ASX Techgen Metals Ltd 100 KHÔNG
TGA.ASX Thorn Group Limited 100 KHÔNG
TGF.ASX Tribeca Global 100 KHÔNG
TGG.ASX Templeton Global 55 KHÔNG
TGH.ASX Terragen 100 KHÔNG
TGM.ASX Theta Gold Mines Ltd 100 KHÔNG
TGN.ASX Tungsten Min NL 100 KHÔNG
TGP.ASX 360 Capital Grp 60 KHÔNG
TGR.ASX Tassal Group Limited 20 ĐÚNG
THR.ASX Thor Mining PLC 100 KHÔNG
TI1.ASX Tombador Iron 100 KHÔNG
TIA.ASX Tian An Aust Limited 50 KHÔNG
TIE.ASX Tietto Minerals 60 KHÔNG
TIG.ASX Tigers Realm Coal 100 KHÔNG
TIN.ASX Tnt Mines Limited 100 KHÔNG
TIP.ASX Teaminvest Private 100 KHÔNG
TKL.ASX Traka Resources 100 KHÔNG
TKM.ASX Trek Metals Ltd 100 KHÔNG
TLG.ASX Talga Group Ltd 20 KHÔNG
TLM.ASX Talisman Mining 100 KHÔNG
TLS.ASX Telstra Corporation. 20 ĐÚNG
TLX.ASX Telix Pharmaceutical 35 ĐÚNG
TMB.ASX Tambourahmetals 100 KHÔNG
TMG.ASX Trigg Mining Ltd. 100 KHÔNG
TMH.ASX The Market Herald 100 KHÔNG
TMK.ASX Tamaska Oil Gas Ltd 100 KHÔNG
TML.ASX Timah Resources Ltd 100 KHÔNG
TMR.ASX Tempus Resources Ltd 100 KHÔNG
TMS.ASX Tennant 100 KHÔNG
TMT.ASX Technology Metals 100 KHÔNG
TMX.ASX Terrain Minerals 100 KHÔNG
TMZ.ASX Thomson Res Ltd 100 KHÔNG
TNE.ASX Technology One 20 ĐÚNG
TNG.ASX TNG Limited 100 KHÔNG
TNK.ASX Think Childcare 100 KHÔNG
TNR.ASX Torian Resources Ltd 100 KHÔNG
TNT.ASX Tesserent Limited 50 KHÔNG
TNY.ASX Tinybeans Group Ltd 100 KHÔNG
TOE.ASX Toro Energy Limited 100 KHÔNG
TON.ASX Triton Min Ltd 100 KHÔNG
TOP.ASX Thorney Opp Ltd 100 KHÔNG
TOR.ASX Torque Met 100 KHÔNG
TOT.ASX 360 Capital REIT 70 KHÔNG
TOU.ASX Tlou Energy Ltd 100 KHÔNG
TOY.ASX Toys R Us 100 KHÔNG
TPC.ASX TPC Consolidated Ltd 100 KHÔNG
TPD.ASX Talon Energy Ltd 100 KHÔNG
TPG.ASX TPG Telecom Limited 20 KHÔNG
TPP.ASX Tempo Australia 100 KHÔNG
TPS.ASX Threat Protect Ltd 100 KHÔNG
TPW.ASX Temple & Webster Ltd 20 ĐÚNG
TRA.ASX Turners Automotive 100 KHÔNG
TRJ.ASX Trajan Group Holding 100 KHÔNG
TRL.ASX Tanga Resources Ltd 100 KHÔNG
TRM.ASX Truscott Mining Corp 100 KHÔNG
TRN.ASX Torrens Mining 100 KHÔNG
TRS.ASX The Reject Shop 45 ĐÚNG
TRT.ASX Todd River Res Ltd 100 KHÔNG
TRU.ASX Truscreen 45 KHÔNG
TSC.ASX Twenty Seven Co. Ltd 100 KHÔNG
TSI.ASX Top Shelf 100 KHÔNG
TSO.ASX Tesoro Resources Ltd 70 KHÔNG
TTA.ASX TTA Holdings Ltd 100 KHÔNG
TTB.ASX Total Brain Ltd 100 KHÔNG
TTI.ASX Traffic Technologies 100 KHÔNG
TTM.ASX Titan Minerals 50 KHÔNG
TTT.ASX Titomic Limited 45 KHÔNG
TUA.ASX Tuas Limited 50 ĐÚNG
TUL.ASX Tulla Resources 100 KHÔNG
TWD.ASX Tamawood Limited 100 KHÔNG
TWE.ASX Treasury Wine Estate 20 ĐÚNG
TWR.ASX Tower Limited 70 KHÔNG
TYM.ASX Tymlez Group 100 KHÔNG
TYR.ASX Tyro Payments 20 ĐÚNG
TYX.ASX Tyranna Res Ltd 100 KHÔNG
TZL.ASX TZ Limited 100 KHÔNG
TZN.ASX Terramin Australia 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
UBI.ASX Universal Biosensors 100 KHÔNG
UBN.ASX Urbanise.Com Ltd 100 KHÔNG
UCM.ASX Uscom Limited 100 KHÔNG
UCW.ASX UCW Ltd 100 KHÔNG
UMG.ASX United Malt Group 30 ĐÚNG
UNI.ASX Universal Store 100 ĐÚNG
UOS.ASX United Overseas Aust 100 KHÔNG
URF.ASX Us Masters Res Fund 100 KHÔNG
URW.ASX Unibailrodawestfield 20 ĐÚNG
UUL.ASX Ultima Utd Ltd 100 KHÔNG
UWL.ASX Uniti Group Ltd 20 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
VAL.ASX Valor Resources Ltd 100 KHÔNG
VAN.ASX Vango Mining Ltd 100 KHÔNG
VAR.ASX Variscan Mines Ltd 100 KHÔNG
VBC.ASX Verbrec Limited 100 KHÔNG
VBS.ASX Vectus Biosystems 100 KHÔNG
VCX.ASX Vicinity Centres 20 ĐÚNG
VEA.ASX Viva Energy Group 20 ĐÚNG
VEE.ASX Veem Ltd 100 KHÔNG
VEN.ASX Vintage Energy 100 KHÔNG
VG1.ASX Vgi Partners Global 60 ĐÚNG
VG8.ASX Vgi Partners Asian 100 KHÔNG
VGI.ASX VGI Partners Limited 60 KHÔNG
VGL.ASX Vista Group Int Ltd 70 KHÔNG
VHT.ASX Volpara Health Tech 30 KHÔNG
VIA.ASX Viagold Rare Earth 100 KHÔNG
VIC.ASX Victory Mines Ltd 100 KHÔNG
VIG.ASX Victor Group Hldgs 100 KHÔNG
VIP.ASX VIP Gloves 100 KHÔNG
VKA.ASX Viking Mines Ltd 100 KHÔNG
VLS.ASX Vita Life Sciences.. 100 KHÔNG
VMC.ASX Venus Metals Cor Ltd 100 KHÔNG
VMG.ASX VDM Group Limited 100 KHÔNG
VML.ASX Vital Metals Limited 50 KHÔNG
VMS.ASX Venture Minerals 100 KHÔNG
VMT.ASX Vmoto Limited 60 KHÔNG
VMX.ASX Valmec Limited 100 KHÔNG
VMY.ASX Vimy Resources Ltd 100 KHÔNG
VN8.ASX Vonex Limited. 100 KHÔNG
VOL.ASX Victory Offices Ltd 100 KHÔNG
VOR.ASX Vortiv Ltd 100 KHÔNG
VPR.ASX Volt Power Group 100 KHÔNG
VR1.ASX Vection Technologies 100 KHÔNG
VR8.ASX Vanadium Resources 100 KHÔNG
VRC.ASX Volt Resources Ltd 100 KHÔNG
VRS.ASX Veris Ltd 100 KHÔNG
VRT.ASX Virtus Health Ltd 20 ĐÚNG
VRX.ASX VRX Silica Ltd 70 KHÔNG
VTG.ASX Vita Group Ltd 45 ĐÚNG
VTI.ASX Vision Tech Inc 100 KHÔNG
VUK.ASX Virgin Money Uk PLC 20 ĐÚNG
VUL.ASX Vulcan Energy 20 ĐÚNG
VVA.ASX Viva Leisure Limited 100 KHÔNG
VXR.ASX Venturex Resources 40 KHÔNG
VYS.ASX Vysarn Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
WAA.ASX WAM Active Limited 100 KHÔNG
WAF.ASX West African Res Ltd 60 ĐÚNG
WAK.ASX Wakaolin 100 KHÔNG
WAM.ASX WAM Capital Limited 20 KHÔNG
WAR.ASX WAM Strategic Value 100 KHÔNG
WAT.ASX Waterco Limited 100 KHÔNG
WAX.ASX WAM Research Ltd 45 KHÔNG
WBC.ASX Westpac Banking Corp 20 ĐÚNG
WC8.ASX Wildcat Resources 100 KHÔNG
WCG.ASX Webcentral Group Ltd 100 KHÔNG
WCN.ASX White Cliff Min Ltd 100 KHÔNG
WEB.ASX Webjet Limited 20 ĐÚNG
WEC.ASX White Energy Company 100 KHÔNG
WEL.ASX Winchester Energy 100 KHÔNG
WES.ASX Wesfarmers Limited 20 ĐÚNG
WFL.ASX Wellfully Limited 100 KHÔNG
WGB.ASX WAM Global Limited 20 KHÔNG
WGN.ASX Wagners Hld Company 40 KHÔNG
WGO.ASX Warrego Energy Ltd 70 KHÔNG
WGR.ASX Westerngoldresources 100 KHÔNG
WGX.ASX Westgold Resources. 20 ĐÚNG
WHC.ASX Whitehaven Coal 20 ĐÚNG
WHF.ASX Whitefield Ltd 55 KHÔNG
WHK.ASX Whitehawk Limited 100 KHÔNG
WIC.ASX Westoz Inv Ltd 100 KHÔNG
WJA.ASX Wameja Limited 100 KHÔNG
WKT.ASX Walkabout Resources 100 KHÔNG
WLD.ASX Wellard Limited 100 KHÔNG
WLE.ASX WAM Leaders Limited 20 KHÔNG
WLS.ASX Wcm Global Lg St Ltd 100 KHÔNG
WMA.ASX WAM Alternative 80 KHÔNG
WMC.ASX Wiluna Mining Corp 100 KHÔNG
WMG.ASX Western Mines 100 KHÔNG
WMI.ASX WAM Microcap Limited 20 KHÔNG
WML.ASX Woomera Mining Ltd 100 KHÔNG
WNR.ASX Wingara Ag Ltd 100 KHÔNG
WNX.ASX Wellnex Life Ltd 100 KHÔNG
WOA.ASX Wide Open Agricultur 100 KHÔNG
WOO.ASX Wooboard Tech Ltd 100 KHÔNG
WOR.ASX Worley Limited 20 ĐÚNG
WOT.ASX Wotso Property 100 KHÔNG
WOW.ASX Woolworths Group Ltd 20 ĐÚNG
WPL.ASX Woodside Petroleum 20 ĐÚNG
WPR.ASX Waypoint REIT 20 ĐÚNG
WQG.ASX Wcm Global Growth 20 KHÔNG
WRM.ASX White Rock Min Ltd 100 KHÔNG
WSA.ASX Western Areas Ltd 20 ĐÚNG
WSI.ASX Weststar Industrial 100 KHÔNG
WSP.ASX Whispir Limited 20 KHÔNG
WSR.ASX Westar Resources 100 KHÔNG
WTC.ASX Wisetech Global Ltd 20 ĐÚNG
WTL.ASX Wt Financial Grp Ltd 100 KHÔNG
WWG.ASX Wisewaygroupltd 100 KHÔNG
WWI.ASX West Wits Mining Ltd 100 KHÔNG
WZR.ASX Wisr Ltd 35 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
XAM.ASX Xanadu Mines Ltd 100 KHÔNG
XF1.ASX Xref Limited 100 KHÔNG
XRF.ASX XRF Scientific 100 KHÔNG
XRO.ASX Xero Ltd 20 ĐÚNG
XST.ASX Xstate Resources 100 KHÔNG
XTC.ASX Xantippe Res Ltd 100 KHÔNG
XTE.ASX Xtek Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
YAL.ASX Yancoal Aust Ltd 70 KHÔNG
YBR.ASX Yellow Brick Road 100 KHÔNG
YFZ.ASX Youfoodz 70 KHÔNG
YOJ.ASX Yojee Limited 60 KHÔNG
YOW.ASX Yowie Group 100 KHÔNG
YPB.ASX YPB Group Ltd 100 KHÔNG
YRL.ASX Yandal Resources 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
Z1P.ASX Zip Co Ltd. 20 ĐÚNG
ZAG.ASX Zuleika Gold Ltd 100 KHÔNG
ZBT.ASX Zebit Inc. 100 KHÔNG
ZEL.ASX Z Energy Ltd. 60 ĐÚNG
ZEO.ASX Zeotech Limited 100 KHÔNG
ZER.ASX Zeta Resources Ltd 100 KHÔNG
ZGL.ASX Zicom Group Limited 100 KHÔNG
ZIM.ASX Zimplats Holding Ltd 100 KHÔNG
ZLD.ASX Zelira Therapeutics 100 KHÔNG
ZMI.ASX Zinc of Ireland NL 100 KHÔNG
ZMM.ASX Zimi Ltd 100 KHÔNG
ZNC.ASX Zenith Minerals Ltd 100 KHÔNG
ZNO.ASX Zoono Group Ltd 30 KHÔNG
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B q D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
14D.ASX 1414 Degrees Limited 100 KHÔNG
1AD.ASX Adalta Limited 100 KHÔNG
1AG.ASX Alterra Limited 100 KHÔNG
1VG.ASX Victory Goldfields 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
29M.ASX 29Metalslimited 100 ĐÚNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
360.ASX Life360 Inc. 20 ĐÚNG
3DA.ASX Amaero International 100 KHÔNG
3DP.ASX Pointerra Limited 35 KHÔNG
3MF.ASX 3D Metalforge 100 KHÔNG
3PL.ASX 3P Learning Ltd 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
4DS.ASX 4Ds Memory Limited 100 KHÔNG
4DX.ASX 4Dmedical Limited 20 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
5GG.ASX Pentanet 50 KHÔNG
5GN.ASX 5G Networks Limited 10 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
88E.ASX 88 Energy Ltd 20 KHÔNG
8CO.ASX 8Common Limited 100 KHÔNG
8IH.ASX 8I Holdings Ltd 100 KHÔNG
8VI.ASX 8Vi Holdings Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
92E.ASX 92Energy 100 KHÔNG
99L.ASX 99 Loyalty Ltd. 100 KHÔNG
9SP.ASX 9 Spokes Int Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn%Bán ra
A2B.ASX A2B Australia Ltd 50 ĐÚNG
A2M.ASX The A2 Milk Company 10 ĐÚNG
A3D.ASX Aurora Labs Limited 100 KHÔNG
A4N.ASX Alpha Hpa Ltd 20 ĐÚNG
A8G.ASX Australasian Gold 100 KHÔNG
AAC.ASX Australian Agricult. 20 ĐÚNG
AAJ.ASX Aruma Resources Ltd 100 KHÔNG
AAP.ASX Australian Agri Ltd 100 KHÔNG
AAR.ASX Anglo Australian 100 KHÔNG
AAU.ASX Antilles Gold Ltd 100 KHÔNG
ABA.ASX Auswide Bank Ltd 70 KHÔNG
ABC.ASX Adbri Limited 10 ĐÚNG
ABP.ASX Abacus Property Grp. 10 ĐÚNG
ABR.ASX American Pacific 30 KHÔNG
ABV.ASX Adv Braking Tech Ltd 100 KHÔNG
ABX.ASX Aust Bauxite Ltd. 100 KHÔNG
ABY.ASX Adore Beauty 20 KHÔNG
AC8.ASX Auscann Grp Hlgs Ltd 40 KHÔNG
ACB.ASX A-Cap Energy Ltd 100 KHÔNG
ACF.ASX Acrow Formwork 100 KHÔNG
ACL.ASX Au Clinical Labs 20 ĐÚNG
ACP.ASX Audalia Res Ltd 100 KHÔNG
ACQ.ASX Acorn Cap Inv Fund 100 KHÔNG
ACR.ASX Acrux Limited 100 KHÔNG
ACS.ASX Accent Resources NL 100 KHÔNG
ACU.ASX Acumentis Group Ltd 100 KHÔNG
ACW.ASX Actinogen Medical 40 KHÔNG
AD1.ASX AD1 Holdings Limited 100 KHÔNG
AD8.ASX Audinate Group Ltd 20 ĐÚNG
ADA.ASX Adacel Technologies 100 KHÔNG
ADD.ASX Adavale Resource Ltd 100 KHÔNG
ADH.ASX Adairs Limited 10 ĐÚNG
ADI.ASX Apn Industria REIT 10 ĐÚNG
ADN.ASX Andromeda Metals Ltd 20 KHÔNG
ADO.ASX Anteotech Ltd 20 KHÔNG
ADR.ASX Adherium Ltd 100 KHÔNG
ADS.ASX Adslot Ltd. 100 KHÔNG
ADT.ASX Adriatic Metals 45 KHÔNG
ADV.ASX Ardiden Ltd 100 KHÔNG
ADX.ASX ADX Energy Ltd 100 KHÔNG
ADY.ASX Admiralty Resources. 100 KHÔNG
AE1.ASX Aerison 70 KHÔNG
AEF.ASX Australian Ethical 10 KHÔNG
AEG.ASX Absolute Equity Perf 70 KHÔNG
AEI.ASX Aeris Environmental 60 KHÔNG
AER.ASX Aeeris Ltd 100 KHÔNG
AEV.ASX Avenira Limited 100 KHÔNG
AFA.ASX ASF Group Limited 100 KHÔNG
AFG.ASX Aust Finance Grp 20 ĐÚNG
AFI.ASX Australian Foundat. 15 KHÔNG
AFL.ASX Af Legal Group Ltd 100 KHÔNG
AFP.ASX Aft Pharmaceuticals 60 KHÔNG
AFR.ASX African Energy Res 100 KHÔNG
AFW.ASX Applyflow Limited 60 KHÔNG
AGC.ASX AGC Ltd 100 KHÔNG
AGD.ASX Austral Gold 100 KHÔNG
AGE.ASX Alligator Energy 30 KHÔNG
AGG.ASX AngloGold Ashanti 45 ĐÚNG
AGH.ASX Althea Group 50 KHÔNG
AGI.ASX Ainsworth Game Tech. 70 ĐÚNG
AGL.ASX AGL Energy Limited. 5 ĐÚNG
AGN.ASX Argenica 100 KHÔNG
AGR.ASX Aguia Res Ltd 100 KHÔNG
AGS.ASX Alliance Resources 100 KHÔNG
AGY.ASX Argosy Minerals Ltd 30 KHÔNG
AHC.ASX Austco Healthcare 100 KHÔNG
AHF.ASX Aust Dairy Group 100 KHÔNG
AHI.ASX Adv Human Imag Ltd 30 KHÔNG
AHQ.ASX Allegiance Coal Ltd 50 KHÔNG
AHX.ASX Apiam Animal Health 100 KHÔNG
AIA.ASX Auckland Internation 10 ĐÚNG
AIB.ASX Aurora Glb Trust 100 KHÔNG
AII.ASX Almontyindustriesinc 100 KHÔNG
AIM.ASX Ai-Media Technologie 100 KHÔNG
AIQ.ASX Alternative Invest 100 KHÔNG
AIR.ASX Astivita Ltd 100 KHÔNG
AIS.ASX Aeris Resources Ltd 20 KHÔNG
AIV.ASX Activex Limited 100 KHÔNG
AIZ.ASX Air New Zealand 35 KHÔNG
AJJ.ASX Asian Amer Medical 100 KHÔNG
AJL.ASX AJ Lucas Group 100 KHÔNG
AJQ.ASX Armour Energy Ltd 100 KHÔNG
AJX.ASX Alexium Int Group 100 KHÔNG
AJY.ASX Asaplus Resources 100 KHÔNG
AKG.ASX Academies Aus Grp 100 KHÔNG
AKM.ASX Aspire Mining Ltd 100 KHÔNG
AKN.ASX Auking Mining Ltd 100 KHÔNG
AKO.ASX Akora Resources 100 KHÔNG
AKP.ASX Audio Pixels Ltd 40 KHÔNG
AL3.ASX Aml3D 100 KHÔNG
AL8.ASX Alderan Resource Ltd 100 KHÔNG
ALB.ASX Albion Resources 100 KHÔNG
ALC.ASX Alcidion Group Ltd 20 KHÔNG
ALD.ASX Ampol Limited 7 KHÔNG
ALG.ASX Ardentleisuregrpltd 15 ĐÚNG
ALI.ASX Argo Global Ltd 70 KHÔNG
ALK.ASX Alkane Resources Ltd 20 ĐÚNG
ALL.ASX Aristocrat Leisure 10 ĐÚNG
ALQ.ASX ALS Ltd 10 ĐÚNG
ALT.ASX Analytica Limited 100 KHÔNG
ALU.ASX Altium Limited 10 ĐÚNG
ALX.ASX Atlas Arteria 10 ĐÚNG
ALY.ASX Alchemy Resource Ltd 100 KHÔNG
AM7.ASX Arcadia Minerals 100 KHÔNG
AMC.ASX Amcor PLC 5 ĐÚNG
AMD.ASX Arrow Minerals 100 KHÔNG
AME.ASX Alto Metals Limited 100 KHÔNG
AMH.ASX AMCIL Limited 70 KHÔNG
AMI.ASX Aurelia Metals Ltd 20 ĐÚNG
AML.ASX Aeon Metals Ltd. 70 KHÔNG
AMN.ASX Agrimin Ltd 100 KHÔNG
AMO.ASX Ambertech Limited 100 KHÔNG
AMP.ASX AMP Limited 5 ĐÚNG
AMS.ASX Atomos 50 KHÔNG
AMT.ASX Allegra Orthopaedics 100 KHÔNG
AMX.ASX Aerometrex Limited 70 KHÔNG
AND.ASX Ansarada Group Ltd 15 ĐÚNG
ANG.ASX Austin Engineering 100 KHÔNG
ANN.ASX Ansell Limited 10 ĐÚNG
ANO.ASX Advance Nanotek Ltd 70 KHÔNG
ANP.ASX Antisense Therapeut. 100 KHÔNG
ANR.ASX Anatara Ls Ltd 100 KHÔNG
ANW.ASX Aus Tin Mining 100 KHÔNG
ANX.ASX Anax Metals Ltd 100 KHÔNG
ANZ.ASX ANZ Banking Grp Ltd 5 ĐÚNG
AO1.ASX Assetowl Limited 100 KHÔNG
AOA.ASX Ausmon Resorces 100 KHÔNG
AOF.ASX Australian Unity Off 80 ĐÚNG
AON.ASX Apollo Minerals Ltd 100 KHÔNG
AOP.ASX Apollo Consolidated 70 KHÔNG
AOU.ASX Auroch Minerals Ltd 50 KHÔNG
APA.ASX APA Group 5 ĐÚNG
APC.ASX Aust Potash Ltd 100 KHÔNG
APE.ASX Eagers Automotive 10 ĐÚNG
APH.ASX AP Hemp Ltd 100 KHÔNG
API.ASX Australian Pharm. 25 ĐÚNG
APL.ASX Antipodes Global Inv 30 KHÔNG
APT.ASX Afterpay Limited 10 ĐÚNG
APV.ASX Appsvill 100 KHÔNG
APW.ASX Aims Pror Sec Fund 100 KHÔNG
APX.ASX Appen Limited 10 ĐÚNG
APZ.ASX Aspen Group 100 KHÔNG
AQC.ASX Auspaccoal Ltd 100 KHÔNG
AQD.ASX Ausquest Limited 100 KHÔNG
AQI.ASX Alicanto Min Ltd 100 KHÔNG
AQN.ASX Aquirianlimited 100 KHÔNG
AQR.ASX Apn Conv Retail REIT 20 KHÔNG
AQS.ASX Aquis Ent Ltd 100 KHÔNG
AQX.ASX Alice Queen Ltd 100 KHÔNG
AQZ.ASX Alliance Aviation 45 ĐÚNG
AR3.ASX Austrare 50 KHÔNG
AR9.ASX Archtis Limited 100 KHÔNG
ARA.ASX Ariadne Australia 100 KHÔNG
ARB.ASX ARB Corporation. 10 ĐÚNG
ARC.ASX Aust Rural Cap Ltd 100 KHÔNG
ARD.ASX Argent Minerals 100 KHÔNG
ARE.ASX Argonaut Resources 100 ĐÚNG
ARF.ASX Arena REIT. 15 ĐÚNG
ARG.ASX Argo Investments 10 KHÔNG
ARL.ASX Ardea Resources Ltd 100 KHÔNG
ARN.ASX Aldoro Resources 60 KHÔNG
ARO.ASX Astro Resources NL 100 KHÔNG
ARR.ASX American Rare Earths 100 KHÔNG
ART.ASX Airtasker Limited 10 KHÔNG
ARU.ASX Arafura Resource Ltd 30 ĐÚNG
ARV.ASX Artemis Resources 100 KHÔNG
ARX.ASX Aroa Biosurgery 50 KHÔNG
AS1.ASX Angel Seafood 100 KHÔNG
AS2.ASX Askarimetalslimited 100 KHÔNG
ASB.ASX Austal Limited 10 ĐÚNG
ASG.ASX Autosports Grp Ltd. 70 KHÔNG
ASH.ASX Ashley Services Grp 100 KHÔNG
ASM.ASX Ausstratmaterials 40 ĐÚNG
ASN.ASX Anson Resources Ltd 100 KHÔNG
ASO.ASX Aston Minerals Ltd 30 KHÔNG
ASP.ASX Aspermont Limited 100 KHÔNG
ASQ.ASX Australian Silica 100 KHÔNG
AST.ASX AusNet Services Ltd 10 ĐÚNG
ASW.ASX Advanced Share Ltd 100 KHÔNG
ASX.ASX ASX Limited 5 ĐÚNG
AT1.ASX Atomo Diagnostics 70 KHÔNG
ATC.ASX Altech Chem Ltd 100 ĐÚNG
ATH.ASX Alterity Therap Ltd 50 KHÔNG
ATL.ASX Apollo Tourism 100 KHÔNG
ATP.ASX Atlas Pearls Ltd 100 KHÔNG
ATR.ASX Astron Corp Ltd 100 KHÔNG
ATS.ASX Australis Oil & Gas 70 KHÔNG
ATU.ASX Atrum Coal Ltd 100 KHÔNG
ATX.ASX Amplia Therapeutics 100 KHÔNG
AU1.ASX The Agency Group Aus 100 KHÔNG
AUA.ASX Audeara 100 KHÔNG
AUB.ASX AUB Group Ltd 10 ĐÚNG
AUC.ASX Ausgold Limited 100 KHÔNG
AUH.ASX Austchina Holdings 100 KHÔNG
AUI.ASX Australian United In 50 KHÔNG
AUK.ASX Aumake Limited 30 KHÔNG
AUN.ASX Aurumin 100 KHÔNG
AUQ.ASX Alara Resources Ltd 100 KHÔNG
AUR.ASX Auris Minerals Ltd 100 KHÔNG
AUT.ASX Auteco Minerals 100 KHÔNG
AUZ.ASX Australian Mines Ltd 70 KHÔNG
AV1.ASX Adveritas Ltd 100 KHÔNG
AVA.ASX AVA Risk Group Ltd 60 KHÔNG
AVC.ASX Auctus Invest Grp 100 KHÔNG
AVE.ASX Avecho Biotech Ltd 100 KHÔNG
AVG.ASX Aust Vintage Ltd 70 ĐÚNG
AVH.ASX Avita Medical 20 KHÔNG
AVJ.ASX AVJennings Limited 100 ĐÚNG
AVL.ASX Aust Vanadium Ltd 100 KHÔNG
AVN.ASX Aventus Group 20 ĐÚNG
AVR.ASX Anteris Technologies 100 KHÔNG
AVW.ASX Avira Resources Ltd 100 KHÔNG
AVZ.ASX AVZ Minerals Ltd 20 KHÔNG
AWC.ASX Alumina Limited 10 ĐÚNG
AWJ.ASX Auric Mining 100 KHÔNG
AWN.ASX AWN Holdings Limited 100 KHÔNG
AWV.ASX Anova Metals Ltd 100 KHÔNG
AX1.ASX Accent Group Ltd 10 ĐÚNG
AX8.ASX Accelerate Resources 100 KHÔNG
AXE.ASX Archer Materials 30 KHÔNG
AXI.ASX Axiom Properties 100 KHÔNG
AYM.ASX Australia United Min 100 KHÔNG
AZI.ASX Alta Zinc Ltd 100 KHÔNG
AZJ.ASX Aurizon Holdings Ltd 10 ĐÚNG
AZS.ASX Azure Minerals 50 KHÔNG
AZY.ASX Antipa Minerals Ltd 60 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
BAP.ASX Bapcor Limited 10 ĐÚNG
BAR.ASX Barra Resources 100 KHÔNG
BAS.ASX Bass Oil Ltd 100 KHÔNG
BAT.ASX Battery Minerals Ltd 100 KHÔNG
BBC.ASX Bnk Bank Corp Ltd 100 KHÔNG
BBL.ASX Brisbane Broncos 100 KHÔNG
BBN.ASX Baby Bunting Grp Ltd 10 ĐÚNG
BBT.ASX Bluebet Holdings Ltd 50 ĐÚNG
BBX.ASX BBX Minerals Ltd 70 KHÔNG
BC8.ASX Black Cat Syndicate 100 KHÔNG
BCA.ASX Black Canyon Limited 100 KHÔNG
BCB.ASX Bowen Coal Limited 100 KHÔNG
BCC.ASX Beam Communications 100 KHÔNG
BCI.ASX BCI Minerals Ltd 100 KHÔNG
BCK.ASX Brockman Mining Ltd 100 KHÔNG
BCN.ASX Beacon Minerals 30 KHÔNG
BCT.ASX Bluechiip Limited 100 KHÔNG
BD1.ASX Bard1 Life Sciences 70 KHÔNG
BDA.ASX Bod Australia 100 KHÔNG
BDC.ASX Bardoc Gold Ltd 60 ĐÚNG
BDG.ASX Black Dragon Gold 85 KHÔNG
BDM.ASX Burgundy D Mines Ltd 100 KHÔNG
BDX.ASX Bcaldiagnostics 100 KHÔNG
BEE.ASX Broo Ltd 100 KHÔNG
BEL.ASX Bentley Capital Ltd 100 KHÔNG
BEM.ASX Blackearth Minerals 100 KHÔNG
BEN.ASX Bendigo and Adelaide 10 ĐÚNG
BET.ASX Betmakers Tech Group 10 ĐÚNG
BEX.ASX Bikeexchange Ltd 100 KHÔNG
BFC.ASX Beston Global Ltd 100 KHÔNG
BFG.ASX Bell Financial Group 35 ĐÚNG
BFL.ASX Bsp Financial Group 100 KHÔNG
BGA.ASX Bega Cheese Ltd 10 ĐÚNG
BGD.ASX Bartongoldholdings 100 KHÔNG
BGL.ASX Bellevue Gold Ltd 10 KHÔNG
BGP.ASX Briscoe Group 100 KHÔNG
BGT.ASX Bio-Gene Technology 100 KHÔNG
BHD.ASX Benjamin Horngld Ltd 100 KHÔNG
BHP.ASX BHP Group Limited 5 ĐÚNG
BID.ASX Bill Identity Ltd 100 KHÔNG
BIR.ASX BIR Financial Ltd 100 KHÔNG
BIS.ASX Bisalloy Steel 100 KHÔNG
BIT.ASX Biotron Limited 100 KHÔNG
BKG.ASX Booktopia Group 30 ĐÚNG
BKI.ASX BKI Investment Ltd 20 KHÔNG
BKL.ASX Blackmores Limited 15 ĐÚNG
BKT.ASX Black Rock Mining 70 KHÔNG
BKW.ASX Brickworks Limited 10 ĐÚNG
BKY.ASX Berkeley Energia Ltd 100 KHÔNG
BLD.ASX Boral Limited 10 ĐÚNG
BLG.ASX Bluglass Limited 100 KHÔNG
BLU.ASX Blue Energy Limited 100 KHÔNG
BLX.ASX Beacon Lighting Grp 50 KHÔNG
BLZ.ASX Blaze Minerals Ltd 100 KHÔNG
BMG.ASX BMG Resources Ltd 100 KHÔNG
BML.ASX Boab Metals Ltd 30 KHÔNG
BMM.ASX Balkanminingandmin 100 KHÔNG
BMN.ASX Bannerman Energy Ltd 30 KHÔNG
BMO.ASX Bastion Minerals 100 KHÔNG
BMR.ASX Ballymore Resources 100 KHÔNG
BMT.ASX Beamtree Holdings 100 KHÔNG
BNL.ASX Blue Star Helium Ltd 100 KHÔNG
BNO.ASX Bionomics Limited 100 KHÔNG
BNR.ASX Bulletin Res Ltd 100 KHÔNG
BNZ.ASX Benzmining 100 KHÔNG
BOA.ASX Boadicea Resources 100 KHÔNG
BOC.ASX Bougainville Copper 100 KHÔNG
BOE.ASX Boss Energy Ltd 50 ĐÚNG
BOL.ASX Boom Logistics 100 KHÔNG
BOQ.ASX Bank of Queensland. 10 ĐÚNG
BOT.ASX Botanix Pharma Ltd 80 KHÔNG
BPH.ASX BPH Energy Ltd 100 KHÔNG
BPM.ASX BPM Minerals 100 KHÔNG
BPP.ASX Babylon Pump & Power 100 KHÔNG
BPT.ASX Beach Energy Limited 10 ĐÚNG
BRB.ASX Breaker Res NL 100 KHÔNG
BRG.ASX Breville Group Ltd 10 ĐÚNG
BRI.ASX Big Riv Indust Ltd 100 KHÔNG
BRK.ASX Brookside Energy Ltd 100 KHÔNG
BRL.ASX Bathurst Res Ltd. 100 KHÔNG
BRN.ASX Brainchip Ltd 10 KHÔNG
BRU.ASX Buru Energy 100 KHÔNG
BRV.ASX Big River Gold Ltd 100 KHÔNG
BSA.ASX BSA Limited 70 KHÔNG
BSE.ASX Base Res Limited 45 KHÔNG
BSL.ASX BlueScope Steel Ltd 10 ĐÚNG
BST.ASX Best & Less 100 ĐÚNG
BSX.ASX Blackstone Ltd 60 KHÔNG
BTC.ASX BTC Health Ltd 100 KHÔNG
BTH.ASX Bigtincan Hldgs Ltd 10 KHÔNG
BTI.ASX Bailador Tech Inv 70 KHÔNG
BTN.ASX Butn Limited 60 KHÔNG
BTR.ASX Brightstar Resources 100 KHÔNG
BUB.ASX Bubs Aust Ltd 20 KHÔNG
BUD.ASX Buddy Tech 100 KHÔNG
BUR.ASX Burleyminerals 100 KHÔNG
BUX.ASX Buxton Resources Ltd 100 KHÔNG
BUY.ASX Bounty Oil & Gas NL 100 KHÔNG
BVS.ASX Bravura Solution Ltd 15 ĐÚNG
BWF.ASX Blackwall Limited 100 KHÔNG
BWP.ASX BWP Trust 10 ĐÚNG
BWX.ASX BWX Limited 35 ĐÚNG
BXB.ASX Brambles Limited 5 ĐÚNG
BXN.ASX Bioxyne Ltd 100 KHÔNG
BYE.ASX Byron Energy Ltd 45 KHÔNG
BYH.ASX Bryah Resources Ltd 100 KHÔNG
BYI.ASX Beyond International 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
C6C.ASX Copper Mountain 100 KHÔNG
CAA.ASX Capral Limited 100 KHÔNG
CAD.ASX Caeneus Minerals 100 KHÔNG
CAE.ASX Cannindah Resources 50 KHÔNG
CAF.ASX Centrepoint Alliance 100 KHÔNG
CAG.ASX Caperangeltd 100 KHÔNG
CAI.ASX Calidus Resources 60 KHÔNG
CAJ.ASX Capitol Health 50 KHÔNG
CAM.ASX Clime Capital 100 KHÔNG
CAN.ASX Cann Group Ltd 30 KHÔNG
CAQ.ASX CAQ Holdings Ltd 100 KHÔNG
CAR.ASX Carsales.Com Ltd. 10 ĐÚNG
CAT.ASX Catapult Grp Int Ltd 35 KHÔNG
CAU.ASX Cronos Australia 100 KHÔNG
CAV.ASX Carnavale Resources 100 KHÔNG
CAY.ASX Canyon Resources Ltd 100 KHÔNG
CAZ.ASX Cazaly Resources 100 KHÔNG
CBA.ASX Commonwealth Bank. 5 ĐÚNG
CBE.ASX Cobre 100 KHÔNG
CBL.ASX Control Bionics 100 KHÔNG
CBO.ASX Cobram Estate Olives 70 KHÔNG
CBR.ASX Carbon Revolution 40 KHÔNG
CBY.ASX Canterbury Resources 100 KHÔNG
CCA.ASX Change Financial Ltd 100 KHÔNG
CCE.ASX Carnegie Cln Energy 100 KHÔNG
CCG.ASX Comms Group Ltd 100 KHÔNG
CCP.ASX Credit Corp Group 10 ĐÚNG
CCR.ASX Credit Clear 100 KHÔNG
CCV.ASX Cash Converters 70 ĐÚNG
CCX.ASX City Chic Collective 10 ĐÚNG
CCZ.ASX Castillo Copper Ltd 100 KHÔNG
CD1.ASX Cd Private Equity I 100 KHÔNG
CD2.ASX Cd Private Equity II 100 KHÔNG
CD3.ASX Cd Private Equityiii 100 KHÔNG
CDA.ASX Codan Limited 10 ĐÚNG
CDD.ASX Cardno Limited 50 ĐÚNG
CDM.ASX Cadence Capital 30 KHÔNG
CDP.ASX Carindale Property 40 KHÔNG
CDR.ASX Codrus Minerals Ltd 100 KHÔNG
CDT.ASX Castle Minerals 100 KHÔNG
CDX.ASX Cardiex Limited 100 KHÔNG
CDY.ASX Cellmid Limited 100 KHÔNG
CE1DB.ASX Calima Energy 100 KHÔNG
CEL.ASX Challenger Exp Ltd 30 KHÔNG
CEN.ASX Contact Energy Ltd 70 ĐÚNG
CF1.ASX Complii Fintech Ltd 100 KHÔNG
CFO.ASX Cfoam Limited 100 KHÔNG
CG1.ASX Carbonxt Group 100 KHÔNG
CGA.ASX Contango Asset 100 KHÔNG
CGB.ASX Cann Global Limited 100 KHÔNG
CGC.ASX Costa Group Holdings 10 ĐÚNG
CGF.ASX Challenger Limited 10 ĐÚNG
CGO.ASX CPT Global Limited 100 KHÔNG
CGS.ASX Cogstate Ltd 50 KHÔNG
CHC.ASX Charter Hall Group 10 ĐÚNG
CHK.ASX Cohiba Min Ltd 100 ĐÚNG
CHL.ASX Camplifyholdings 100 KHÔNG
CHM.ASX Chimeric Therapeutic 70 KHÔNG
CHN.ASX Chalice Mining Ltd 10 ĐÚNG
CHR.ASX Charger Metals 60 KHÔNG
CHZ.ASX Chesser Resources 100 KHÔNG
CI1.ASX Credit Intelligence 100 KHÔNG
CIA.ASX Champion Iron Ltd 10 ĐÚNG
CII.ASX CI Resources Limited 100 KHÔNG
CIM.ASX Cimic Group Ltd 10 ĐÚNG
CIN.ASX Carlton Investments 70 KHÔNG
CIO.ASX Connected Io Ltd 100 KHÔNG
CIP.ASX Centuria I REIT 10 ĐÚNG
CIW.ASX Clime Investment 100 KHÔNG
CKA.ASX Cokal Ltd 100 KHÔNG
CKF.ASX Collins Foods Ltd 10 ĐÚNG
CL1.ASX Class Limited 45 ĐÚNG
CL8.ASX Carly Holdings Ltd 100 KHÔNG
CLA.ASX Celsius Resource Ltd 100 KHÔNG
CLB.ASX Candy Club 100 KHÔNG
CLE.ASX Cyclone Metals 100 KHÔNG
CLH.ASX Collection House 20 ĐÚNG
CLT.ASX Cellnet Group 100 KHÔNG
CLU.ASX Cluey Ltd 70 KHÔNG
CLV.ASX Clover Corporation 30 KHÔNG
CLW.ASX Chtr H Lwr 10 ĐÚNG
CLX.ASX CTI Logistics 100 KHÔNG
CLZ.ASX Classic Min Ltd 100 KHÔNG
CM8.ASX Crowd Media Limited 100 KHÔNG
CMD.ASX Cassius Mining Ltd 100 KHÔNG
CML.ASX Chase Mining Limited 100 KHÔNG
CMM.ASX Capricorn Metals 25 ĐÚNG
CMP.ASX Compumedics Limited 100 KHÔNG
CMW.ASX Cromwell Prop 10 ĐÚNG
CNB.ASX Carnaby Resource Ltd 100 KHÔNG
CNI.ASX Centuria Capital 10 ĐÚNG
CNJ.ASX Conico Ltd 100 KHÔNG
CNL.ASX Celamin Holdings Ltd 100 KHÔNG
CNQ.ASX Clean Teq Water 50 KHÔNG
CNR.ASX Cannon Resources 100 KHÔNG
CNU.ASX Chorus Limited 15 ĐÚNG
CNW.ASX Cirrus Net Hold Ltd 100 KHÔNG
COB.ASX Cobalt Blue Ltd 70 KHÔNG
COD.ASX Coda Minerals Ltd 40 KHÔNG
COE.ASX Cooper Energy Ltd 35 ĐÚNG
COF.ASX Centuria Office REIT 20 KHÔNG
COG.ASX Consolidated Ops Gp 100 KHÔNG
COH.ASX Cochlear Limited 10 ĐÚNG
COI.ASX Comet Ridge Limited 100 KHÔNG
COL.ASX Coles Group 5 ĐÚNG
COO.ASX Corum Group Limited 100 KHÔNG
COS.ASX Cosol Limited 100 KHÔNG
COY.ASX Coppermoly Limited 100 KHÔNG
CPH.ASX Creso Pharma Ltd 20 KHÔNG
CPN.ASX Caspin Resources 50 KHÔNG
CPT.ASX Cipherpoint Limited 100 KHÔNG
CPU.ASX Computershare Ltd 10 ĐÚNG
CPV.ASX Clearvue Technologie 50 KHÔNG
CQE.ASX Charter Hall Soc In 10 ĐÚNG
CQR.ASX Charter Hall Retail 10 ĐÚNG
CR1.ASX Constellation Res 100 KHÔNG
CR9.ASX Corellares 100 KHÔNG
CRB.ASX Carbine Resources 100 KHÔNG
CRL.ASX Comet Resources 100 KHÔNG
CRM.ASX Carbon Minerals Ltd 100 KHÔNG
CRN.ASX Coronado Global Res 45 ĐÚNG
CRO.ASX Cirralto Ltd 70 KHÔNG
CRR.ASX Critical Resources 100 KHÔNG
CRS.ASX Caprice Resources 100 KHÔNG
CRW.ASX Cashrewards 60 KHÔNG
CSE.ASX Copper Strike Ltd 100 KHÔNG
CSL.ASX CSL Limited 5 ĐÚNG
CSR.ASX CSR Limited 10 ĐÚNG
CSS.ASX Clean Seas Ltd 100 KHÔNG
CST.ASX Castile Resources 50 KHÔNG
CSX.ASX Cleanspace Holdings 40 KHÔNG
CT1.ASX Constellation Tech 100 KHÔNG
CTD.ASX Corp Travel Limited 10 ĐÚNG
CTE.ASX Cryosite Limited 100 KHÔNG
CTM.ASX Centaurus Metals Ltd 40 KHÔNG
CTO.ASX Citigold Corp Ltd 100 KHÔNG
CTP.ASX Central Petroleum 100 KHÔNG
CTT.ASX Cettire 60 ĐÚNG
CU6.ASX Clarity Pharma 100 KHÔNG
CUE.ASX CUE Energy Resource 100 KHÔNG
CUL.ASX Cullen Resources 100 KHÔNG
CUP.ASX Countplus Limited 100 KHÔNG
CUV.ASX Clinuvel Pharmaceut. 10 ĐÚNG
CV1.ASX Cv Check Ltd 100 KHÔNG
CVC.ASX CVC Limited 100 KHÔNG
CVL.ASX Civmec Limited 100 KHÔNG
CVN.ASX Carnarvon Petroleum 30 ĐÚNG
CVS.ASX Cervantes Corp Ltd 100 KHÔNG
CVV.ASX Caravel Minerals Ltd 100 ĐÚNG
CVW.ASX Clearview Wealth Ltd 100 KHÔNG
CWN.ASX Crown Resorts Ltd 10 ĐÚNG
CWP.ASX Cedar Woods Prop. 35 ĐÚNG
CWX.ASX Carawine Resources 100 KHÔNG
CWY.ASX Cleanaway Waste Ltd 10 ĐÚNG
CXL.ASX Calix Limited 70 KHÔNG
CXM.ASX Centrex Metals 100 KHÔNG
CXO.ASX Core Lithium 80 KHÔNG
CXU.ASX Cauldron Energy Ltd 100 KHÔNG
CXX.ASX Cradle Resources Ltd 100 KHÔNG
CXZ.ASX Connexion Telematics 100 KHÔNG
CY5.ASX Cygnus Gold Limited 100 KHÔNG
CYC.ASX Cyclopharm Limited 100 KHÔNG
CYG.ASX Coventry Group 100 KHÔNG
CYL.ASX Catalyst Metals 100 KHÔNG
CYM.ASX Cyprium Metals Ltd 60 KHÔNG
CYP.ASX Cynata Therapeutics 70 KHÔNG
CYQ.ASX Cycliq Group Ltd 100 KHÔNG
CZL.ASX Cons Zinc Ltd 100 KHÔNG
CZN.ASX Corazon Ltd 100 KHÔNG
CZR.ASX CZR Resources Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
D2O.ASX Duxton Water Ltd 70 KHÔNG
DAF.ASX Discovery Africa Ltd 100 KHÔNG
DBF.ASX Duxton Broadacre 100 KHÔNG
DBI.ASX Dalrymple Bay 100 KHÔNG
DC2.ASX Dctwo 100 KHÔNG
DCC.ASX Digitalx Limited 50 KHÔNG
DCG.ASX Decmil Group Limited 100 KHÔNG
DCN.ASX Dacian Gold Ltd 20 ĐÚNG
DCX.ASX Discovex Res Ltd 100 KHÔNG
DDB.ASX Dynamic Drill 100 KHÔNG
DDD.ASX 3D Resources Limited 100 KHÔNG
DDH.ASX DDH Drill 100 ĐÚNG
DDR.ASX Dicker Data Limited 10 ĐÚNG
DDT.ASX DataDot Technology 100 KHÔNG
DEG.ASX De Grey Mining 10 ĐÚNG
DEL.ASX Delorean Corporation 50 KHÔNG
DEM.ASX De.Mem Ltd 100 KHÔNG
DEV.ASX Devex Resources Ltd 50 KHÔNG
DEX.ASX Duke Exploration 85 KHÔNG
DGH.ASX Desane Group Hldings 100 KHÔNG
DGL.ASX DGL Group Limited 30 KHÔNG
DGO.ASX DGO Gold Limited 60 KHÔNG
DGR.ASX DGR Global Ltd 100 KHÔNG
DHG.ASX Domain Holdings Aus 15 ĐÚNG
DJW.ASX Djerriwarrh 20 ĐÚNG
DKM.ASX Duketon Mining 100 KHÔNG
DLC.ASX Delecta Limited 100 KHÔNG
DLT.ASX Delta Drone Intl Ltd 100 KHÔNG
DM1.ASX Desert Metals 100 KHÔNG
DMC.ASX Design Milk Co Ltd 100 KHÔNG
DME.ASX Dome Gold Mines Ltd 100 KHÔNG
DMP.ASX Domino Pizza Enterpr 10 ĐÚNG
DNA.ASX Donaco International 100 KHÔNG
DNK.ASX Danakali Limited 70 KHÔNG
DOC.ASX Doctor Care Anywhere 30 KHÔNG
DOR.ASX Doriemus PLC 100 KHÔNG
DOU.ASX Douugh Limited 100 KHÔNG
DOW.ASX Downer EDI Limited 10 ĐÚNG
DRA.ASX DRA Global Limited 100 KHÔNG
DRE.ASX Drednought Resources 100 KHÔNG
DRO.ASX Droneshield Limited 70 KHÔNG
DRR.ASX Deterra 10 ĐÚNG
DRX.ASX Diatreme Resources 100 KHÔNG
DSE.ASX Dropsuite Ltd 100 KHÔNG
DSK.ASX Dusk Group 25 KHÔNG
DTC.ASX Damstra Holdings 30 KHÔNG
DTI.ASX DTI Group Ltd 100 KHÔNG
DTL.ASX Data#3 Limited 20 ĐÚNG
DTM.ASX Dart Mining NL 100 KHÔNG
DTR.ASX Dateline Resources 100 KHÔNG
DTZ.ASX Dotz Nano Ltd 100 KHÔNG
DUB.ASX Dubber Corp Ltd 20 KHÔNG
DUG.ASX DUG Tech 40 KHÔNG
DUI.ASX Diversified United 25 KHÔNG
DUR.ASX Duratec 100 KHÔNG
DVL.ASX Dorsavi Ltd 100 KHÔNG
DW8.ASX Digital Wine Venture 70 KHÔNG
DXB.ASX Dimerix Ltd 100 KHÔNG
DXS.ASX Dexus 5 ĐÚNG
DYL.ASX Deep Yellow Limited 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
E25.ASX Element 25 Ltd 40 KHÔNG
E2M.ASX E2 Metals 100 KHÔNG
E33.ASX East 33 Limited. 100 KHÔNG
EAI.ASX Ellerston Asian 60 KHÔNG
EAS.ASX Easton Investments 100 KHÔNG
EAX.ASX Energy Action Ltd 100 KHÔNG
EBG.ASX Eumundi Group Ltd 100 KHÔNG
EBO.ASX Ebos Group Ltd 60 ĐÚNG
ECF.ASX Elanor Comm Prop 100 KHÔNG
ECG.ASX Ecargo Hldg 100 KHÔNG
ECP.ASX ECP Emerging Growth 100 KHÔNG
ECS.ASX ECS Botanics Holding 100 KHÔNG
ECT.ASX Env Clean Tech Ltd. 100 KHÔNG
ECX.ASX Eclipx Group Ltd 25 ĐÚNG
EDC.ASX Eildon Capital Group 100 KHÔNG
EDE.ASX Eden Inv Ltd 70 KHÔNG
EDV.ASX Endeavour 20 ĐÚNG
EEG.ASX Empire Energy Ltd 100 KHÔNG
EFE.ASX Eastern Iron 100 KHÔNG
EGG.ASX Enero Group Ltd 60 KHÔNG
EGH.ASX Eureka Group Ltd 70 KHÔNG
EGL.ASX Environmental Group 100 KHÔNG
EGN.ASX Engenco Limited 100 KHÔNG
EGR.ASX Ecograf Limited 60 KHÔNG
EGY.ASX Energy Tech Ltd 100 KHÔNG
EHE.ASX Estia Health Ltd 25 ĐÚNG
EHL.ASX Emeco Holdings 10 ĐÚNG
EL8.ASX Elevate Uranium Ltd 100 KHÔNG
ELD.ASX Elders Limited 20 ĐÚNG
ELE.ASX Elmore Ltd 100 KHÔNG
ELO.ASX Elmo Software 20 KHÔNG
ELS.ASX Elsight Ltd 100 KHÔNG
ELT.ASX Elementos Limited 100 KHÔNG
EM1.ASX Emerge Gaming Ltd 100 KHÔNG
EM2.ASX Eagle Mountain 30 KHÔNG
EMB.ASX Embelton Limited 100 KHÔNG
EMD.ASX Emyria Limited 100 KHÔNG
EME.ASX Energy Metals Ltd 100 KHÔNG
EMH.ASX European Metals Hldg 50 KHÔNG
EML.ASX EML Payments Ltd 10 ĐÚNG
EMN.ASX Euromanganese 40 KHÔNG
EMP.ASX Emperor Energy Ltd 100 KHÔNG
EMR.ASX Emerald Res NL 60 KHÔNG
EMT.ASX Emetals Limited 100 KHÔNG
EMU.ASX EMU NL 100 KHÔNG
EMV.ASX Emvision Medical 60 KHÔNG
EN1.ASX Engage:Bdr Limited 100 KHÔNG
ENA.ASX Ensurance Ltd 100 KHÔNG
ENN.ASX Elanor Investors Grp 60 KHÔNG
ENR.ASX Encounter Resources 100 KHÔNG
ENT.ASX Enterprise Metals 100 KHÔNG
ENV.ASX Enova Mining Limited 100 KHÔNG
ENX.ASX Enegex Limited 100 KHÔNG
EOF.ASX Ecofibre Limited 50 KHÔNG
EOL.ASX Energy One Limited 70 KHÔNG
EOS.ASX Electro Optic Sys. 20 ĐÚNG
EP1.ASX E&P Financial Group 100 KHÔNG
EPD.ASX Empired Ltd 100 KHÔNG
EPM.ASX Eclipse Metals 100 KHÔNG
EPX.ASX Ept Global Limited 100 KHÔNG
EPY.ASX Earlypay Ltd 30 KHÔNG
EQE.ASX Equus Mining Ltd 100 KHÔNG
EQR.ASX Eq Resources Limited 100 KHÔNG
EQT.ASX Equity Hl 50 ĐÚNG
EQX.ASX Equatorial Res Ltd 100 KHÔNG
ERA.ASX Energy Resources 40 KHÔNG
ERD.ASX Eroad Limited 30 KHÔNG
ERF.ASX Elanoretl Property 100 KHÔNG
ERG.ASX Eneco Refresh Ltd 100 KHÔNG
ERL.ASX Empire Resources 100 KHÔNG
ERM.ASX Emmerson Resources 100 KHÔNG
ERW.ASX Errawarra Resources 100 KHÔNG
ESH.ASX Esports Mogul Ltd 70 ĐÚNG
ESK.ASX Etherstack PLC 100 KHÔNG
ESR.ASX Estrella Res Ltd 50 KHÔNG
ESS.ASX Essential Metals Ltd 100 KHÔNG
EUR.ASX European Lithium Ltd 100 KHÔNG
EVE.ASX EVE Investments Ltd 100 KHÔNG
EVN.ASX Evolution Mining Ltd 10 ĐÚNG
EVO.ASX Evolve Education Grp 70 KHÔNG
EVS.ASX Envirosuite Ltd 100 KHÔNG
EVT.ASX Event Hospitality 15 ĐÚNG
EVZ.ASX EVZ Limited 100 KHÔNG
EWC.ASX Energy World Corpor. 70 KHÔNG
EX1.ASX Exopharm Limited 100 KHÔNG
EXL.ASX Elixinol Wellness 100 KHÔNG
EXP.ASX Experience Co Ltd 80 KHÔNG
EXR.ASX Elixir Energy Ltd 100 KHÔNG
EYE.ASX Nova EYE Medical Ltd 70 KHÔNG
EZL.ASX Euroz Limited 70 KHÔNG
EZZ.ASX EZZ Life Science 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
FAR.ASX FAR Ltd 100 KHÔNG
FAU.ASX First Au Ltd 100 KHÔNG
FBR.ASX FBR Ltd 70 KHÔNG
FBU.ASX Fletcher Building 10 ĐÚNG
FCL.ASX Fineos Corp Hold PLC 60 ĐÚNG
FCT.ASX Firstwave Cloud Tech 100 KHÔNG
FDV.ASX Frontier Digital Ltd 20 KHÔNG
FEL.ASX Fe Limited 100 KHÔNG
FEX.ASX Fenix Resources Ltd 20 KHÔNG
FFC.ASX Farmaforce Ltd 100 KHÔNG
FFF.ASX Forbidden Foods 100 KHÔNG
FFG.ASX Fatfish Group 100 KHÔNG
FFI.ASX F.F.I. Holdings 100 KHÔNG
FFR.ASX Firefly Resources 100 KHÔNG
FFT.ASX Future First Tech 100 KHÔNG
FFX.ASX Firefinch Ltd 40 KHÔNG
FG1.ASX Flynngold 100 KHÔNG
FGG.ASX Future Glb Invest Co 20 KHÔNG
FGL.ASX Frugl Group Limited 100 KHÔNG
FGR.ASX First Graphene Ltd 70 KHÔNG
FGX.ASX Future Gen Ltd 25 KHÔNG
FHS.ASX Freehill Mining Ltd. 100 KHÔNG
FID.ASX Fiducian Group Ltd 70 KHÔNG
FIJ.ASX Fiji Kava Limited 100 KHÔNG
FIN.ASX FIN Resources Ltd 100 KHÔNG
FLC.ASX Fluence Corporation 50 KHÔNG
FLN.ASX Freelancer Ltd 45 KHÔNG
FLT.ASX Flight Centre Travel 10 ĐÚNG
FLX.ASX Felix Group 100 KHÔNG
FME.ASX Future Metals NL 100 KHÔNG
FMG.ASX Fortescue Metals Grp 5 ĐÚNG
FML.ASX Focus Minerals Ltd 100 KHÔNG
FMS.ASX Flinders Mines Ltd 100 KHÔNG
FNP.ASX Freedom Food Ltd 20 ĐÚNG
FNT.ASX Frontier Resources 100 KHÔNG
FOD.ASX The Food Revolution 100 KHÔNG
FOR.ASX Forager Aust Shs Fnd 100 KHÔNG
FOS.ASX FOS Capital Ltd 100 KHÔNG
FPC.ASX Fat Prophets Gbl Ltd 100 KHÔNG
FPH.ASX Fisher & Paykel H. 10 ĐÚNG
FPP.ASX Fat Prophets G P F 100 KHÔNG
FRB.ASX Firebird Metals 100 KHÔNG
FRI.ASX Finbar Group Limited 70 ĐÚNG
FRM.ASX Farm Pride Foods 100 KHÔNG
FRX.ASX Flexiroam Limited 100 KHÔNG
FSA.ASX FSA Group Limited 100 KHÔNG
FSF.ASX Fonterra Share Fund 100 KHÔNG
FSG.ASX Field Solu Hldgs Ltd 100 KHÔNG
FTC.ASX Fintech Chain Ltd 100 KHÔNG
FTZ.ASX Fertoz Ltd 60 KHÔNG
FWD.ASX Fleetwood Ltd 40 ĐÚNG
FYI.ASX FYI Resources Ltd 100 KHÔNG
FZO.ASX Family Zone Cyber 30 KHÔNG
FZR.ASX Fitzroy River Corp 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
G1A.ASX Galena Mining 45 KHÔNG
G50.ASX Gold50Limited 100 KHÔNG
GAP.ASX Gale Pacific Limited 100 KHÔNG
GAS.ASX State GAS Limited 100 KHÔNG
GBE.ASX Globe Metals &Mining 100 KHÔNG
GBR.ASX Greatbould Resources 100 KHÔNG
GBZ.ASX GBM Rsources Ltd 100 KHÔNG
GC1.ASX Glennon SML Co Ltd 100 KHÔNG
GCI.ASX Gryphon Capital 100 KHÔNG
GCY.ASX Gascoyne Res Ltd 100 KHÔNG
GDA.ASX Good Drinks Aus Ltd 100 KHÔNG
GDC.ASX Global Data Grp 20 KHÔNG
GDF.ASX Garda Prpty Group 60 KHÔNG
GDG.ASX Generation Dev Group 100 KHÔNG
GDI.ASX GDI Property Grp 30 ĐÚNG
GED.ASX Golden Deeps 100 KHÔNG
GEM.ASX G8 Education Limited 15 ĐÚNG
GEN.ASX Genmin 100 KHÔNG
GES.ASX Genesis Resources 100 KHÔNG
GEV.ASX Global Ene Ven Ltd 100 KHÔNG
GFL.ASX Global Masters Fund 100 KHÔNG
GFN.ASX Gefen Int 100 KHÔNG
GGE.ASX Grand Gulf Energy 100 KHÔNG
GGG.ASX Greenland Minerals 35 KHÔNG
GGX.ASX Gas2Grid Limited 100 KHÔNG
GIB.ASX Gibb River Diamonds 100 KHÔNG
GL1.ASX Globallith 100 KHÔNG
GLA.ASX Gladiator Resources 100 KHÔNG
GLB.ASX Globe International 100 KHÔNG
GLE.ASX GLG Corp Ltd 100 KHÔNG
GLH.ASX Global Health Ltd 100 KHÔNG
GLL.ASX Galilee Energy Ltd 40 KHÔNG
GLN.ASX Galan Lithium Ltd 100 KHÔNG
GLV.ASX Global Oil & Gas 100 KHÔNG
GMA.ASX Genworth Mortgage 10 ĐÚNG
GMD.ASX Genesis Minerals 60 KHÔNG
GME.ASX GME Resources Ltd 100 KHÔNG
GMG.ASX Goodman Group 10 ĐÚNG
GML.ASX Gateway Mining 100 KHÔNG
GMN.ASX Gold Mountain Ltd 100 KHÔNG
GMR.ASX Golden Rim Resources 100 KHÔNG
GNC.ASX GrainCorp Limited 10 ĐÚNG
GNE.ASX Genesis Energy Ltd 70 KHÔNG
GNG.ASX Gr Engineering Ltd 70 KHÔNG
GNM.ASX Great Northern 100 KHÔNG
GNP.ASX Genusplus Group Ltd 100 KHÔNG
GNX.ASX Genex Power Ltd 100 KHÔNG
GO2.ASX Thego2People 100 KHÔNG
GOLD.ASX ETFS GOLD 5 KHÔNG
GOR.ASX Gold Road Res Ltd 10 ĐÚNG
GOW.ASX Gowing Bros. Limited 100 KHÔNG
GOZ.ASX Growthpoint Property 10 ĐÚNG
GPR.ASX Geopacific Resources 60 KHÔNG
GPT.ASX GPT Group 10 ĐÚNG
GRL.ASX Godolphin Resources 100 KHÔNG
GRR.ASX Grange Resources. 55 ĐÚNG
GRV.ASX Greenvale Mining Ltd 100 KHÔNG
GSM.ASX Golden State Mining 100 KHÔNG
GSN.ASX Great Southern 100 KHÔNG
GSS.ASX Genetic Signatures 60 KHÔNG
GTE.ASX Great Western Exp. 100 KHÔNG
GTG.ASX Genetic Technologies 100 KHÔNG
GTI.ASX Gratifii 100 KHÔNG
GTK.ASX Gentrack Group Ltd 100 KHÔNG
GTN.ASX GTN Limited 100 ĐÚNG
GTR.ASX Gti Resources 100 KHÔNG
GUD.ASX G.U.D. Holdings 15 ĐÚNG
GUL.ASX Gullewa Limited 100 KHÔNG
GVF.ASX Global Value Fnd Ltd 70 KHÔNG
GWA.ASX GWA Group Ltd 10 ĐÚNG
GWR.ASX GWR Group Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
HAS.ASX Hastings Tech Met 30 KHÔNG
HAV.ASX Havilah Resources 100 KHÔNG
HAW.ASX Hawthorn Resources 100 KHÔNG
HCD.ASX Hydrocarbon Dynamic 100 KHÔNG
HCH.ASX Hot Chili Ltd 30 KHÔNG
HCT.ASX Holista CollTech Ltd 100 KHÔNG
HCW.ASX Hlthcohcwellnsreit 100 KHÔNG
HDN.ASX Homeco Daily Needs 10 KHÔNG
HE8.ASX Helios Energy Ltd 100 KHÔNG
HFR.ASX Highfield Res Ltd 60 ĐÚNG
HFY.ASX Hubify Ltd 70 KHÔNG
HGL.ASX Hudson Investment 100 KHÔNG
HGO.ASX Hillgrove Res Ltd 100 KHÔNG
HHI.ASX Health House Int Ltd 100 KHÔNG
HHR.ASX Hartshead Resources 100 KHÔNG
HIL.ASX Hills Ltd 100 KHÔNG
HIO.ASX Hawsons Iron Ltd 50 KHÔNG
HIQ.ASX Hitiq Limited 100 KHÔNG
HIT.ASX HiTech Group Aust. 100 KHÔNG
HLA.ASX Healthia Limited 100 KHÔNG
HLO.ASX Helloworld Travl Ltd 30 KHÔNG
HLS.ASX Healius 10 ĐÚNG
HLX.ASX Helix Resources 100 KHÔNG
HM1.ASX Hearts and Minds 25 KHÔNG
HMC.ASX Home Consortium 60 KHÔNG
HMD.ASX Heramed Limited 100 KHÔNG
HMI.ASX Hiremii 100 KHÔNG
HMX.ASX Hammer Metals Ltd 100 KHÔNG
HMY.ASX Harmoney Corp Ltd 100 KHÔNG
HNG.ASX HGL Limited 100 KHÔNG
HPG.ASX Hipages Group 100 KHÔNG
HPI.ASX Hotel Property 20 ĐÚNG
HPP.ASX Health Plant Protein 40 KHÔNG
HPR.ASX High Peak Royalties 100 KHÔNG
HRL.ASX Hrlholding 100 KHÔNG
HRN.ASX Horizon Gold Ltd 100 KHÔNG
HRZ.ASX Horizon 50 KHÔNG
HSC.ASX HSC Technology Group 100 KHÔNG
HSN.ASX Hansen Technologies 25 ĐÚNG
HT1.ASX Ht&E Limited 15 ĐÚNG
HT8.ASX Harris Technology Gl 100 KHÔNG
HTA.ASX Hutchison 100 KHÔNG
HTG.ASX Harvest Tech Grp Ltd 50 KHÔNG
HUB.ASX HUB24 Ltd 10 ĐÚNG
HUM.ASX Humm Group Limited 35 ĐÚNG
HUO.ASX Huon Aquaculture Grp 70 KHÔNG
HVM.ASX Happy Valley 100 KHÔNG
HVN.ASX Harvey Norman 7 ĐÚNG
HWH.ASX Houston We Have Ltd 100 KHÔNG
HWK.ASX Hawkstone Mng Ltd 100 ĐÚNG
HXG.ASX Hexagon Energy 100 KHÔNG
HXL.ASX Hexima 100 KHÔNG
HYD.ASX Hydrix Limited 100 KHÔNG
HYM.ASX Hyperion Metals Ltd 60 KHÔNG
HZN.ASX Horizon Oil Limited 70 KHÔNG
HZR.ASX Hazer Group Limited 40 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
IAG.ASX Insurance Australia 5 ĐÚNG
IAP.ASX Irongate Group 20 ĐÚNG
IBC.ASX Ironbark Capital Ltd 100 KHÔNG
IBG.ASX Ironbark Zinc Ltd 100 KHÔNG
IBX.ASX Imagion Biosys Ltd 70 KHÔNG
ICE.ASX Icetana Limited 100 KHÔNG
ICG.ASX Inca Minerals Ltd 100 KHÔNG
ICI.ASX Icandy Interactive 50 KHÔNG
ICL.ASX Iceni Gold 100 KHÔNG
ICN.ASX Icon Energy Limited 100 KHÔNG
ICQ.ASX Icar Asia Ltd 65 KHÔNG
ICR.ASX Intelicare Holdings 100 KHÔNG
ICT.ASX Icollege Limited 100 KHÔNG
ID8.ASX Identitii Limited 60 KHÔNG
IDA.ASX Indiana Resources 100 KHÔNG
IDT.ASX IDT Australia Ltd 60 KHÔNG
IDX.ASX Integral Diagnostics 45 ĐÚNG
IDZ.ASX Indoor Skydive Aust 100 KHÔNG
IEC.ASX Intra Energy Corp 100 KHÔNG
IEL.ASX Idp Education Ltd 10 ĐÚNG
IEQ.ASX International Equiti 100 KHÔNG
IFL.ASX IOOF Holdings Ltd 10 ĐÚNG
IFM.ASX Infomedia Ltd 20 ĐÚNG
IFT.ASX Infratil Limited 70 ĐÚNG
IGL.ASX Ivegroup 40 ĐÚNG
IGN.ASX Ignite Ltd 100 KHÔNG
IGO.ASX IGO Limited 10 ĐÚNG
IHL.ASX Incannex Healthcare 30 ĐÚNG
IHR.ASX intelliHR Limited 100 KHÔNG
IKE.ASX Ikegps Group Ltd 100 KHÔNG
IKW.ASX Ikwezi Mining Ltd 100 KHÔNG
ILA.ASX Island Pharma 100 KHÔNG
ILU.ASX Iluka Resources 10 ĐÚNG
IMA.ASX Image Resources NL 60 KHÔNG
IMD.ASX Imdex Limited 30 ĐÚNG
IME.ASX Imexhs Limited 100 KHÔNG
IMM.ASX Immutep Ltd 20 KHÔNG
IMU.ASX Imugene Limited 10 KHÔNG
INA.ASX Ingenia Group 10 ĐÚNG
IND.ASX Industrialminerals 100 KHÔNG
INF.ASX Infinity Lithium 100 KHÔNG
ING.ASX Inghams Group 10 ĐÚNG
INP.ASX Incentiapay Ltd 100 KHÔNG
INR.ASX Ioneer Ltd 10 ĐÚNG
INV.ASX Investsmart Group 100 KHÔNG
IOD.ASX Iodm Limited 60 KHÔNG
IP1.ASX Int Payment Tech Ltd 100 KHÔNG
IPB.ASX IPB Petroleum Ltd 100 KHÔNG
IPC.ASX Imperial Pacific Ltd 100 KHÔNG
IPD.ASX Impedimed Limited 50 KHÔNG
IPH.ASX IPH Limited 10 ĐÚNG
IPL.ASX Incitec Pivot 10 ĐÚNG
IPT.ASX Impact Minerals 100 KHÔNG
IQ3.ASX Iq3Corp Limited 100 KHÔNG
IRD.ASX Iron Road Ltd 100 KHÔNG
IRE.ASX IRESS Limited 5 ĐÚNG
IRI.ASX Integrated Research 20 ĐÚNG
IS3.ASX I Synergy Group Ltd 100 KHÔNG
ISU.ASX Iselect Ltd 70 KHÔNG
ITG.ASX Intega Group Limited 60 ĐÚNG
IVC.ASX InvoCare Limited 10 ĐÚNG
IVR.ASX Investigator Res Ltd 30 KHÔNG
IVT.ASX Inventis Limited 100 KHÔNG
IVX.ASX Invion Ltd 100 KHÔNG
IVZ.ASX Invictus Energy Ltd 50 KHÔNG
IXC.ASX Invex Ther 100 KHÔNG
IXR.ASX Ionic Rare Earths 100 KHÔNG
IXU.ASX Ixup Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
JAL.ASX Jameson Resources 100 KHÔNG
JAN.ASX Janison Edu Group 100 KHÔNG
JAT.ASX Jatcorp Limited 50 KHÔNG
JAY.ASX Jayride Group 100 KHÔNG
JBH.ASX JB Hi-Fi Limited 10 ĐÚNG
JCS.ASX Jcurve Solutions 100 KHÔNG
JDR.ASX Jadar Resources 100 KHÔNG
JHC.ASX Japara Healthcare Lt 35 KHÔNG
JHG.ASX Janus Henderson 10 ĐÚNG
JHX.ASX James Hardie Indust 10 ĐÚNG
JIN.ASX Jumbo Interactive 10 ĐÚNG
JLG.ASX Johns Lyng Group 50 ĐÚNG
JMS.ASX Jupiter Mines. 30 ĐÚNG
JNO.ASX Juno 100 KHÔNG
JPR.ASX Jupiter Energy 100 KHÔNG
JRL.ASX Jindalee Resources 60 KHÔNG
JRV.ASX Jervois Global Ltd 25 KHÔNG
JTL.ASX Jayex Technology Ltd 100 KHÔNG
JXT.ASX Jaxstaltd 100 KHÔNG
JYC.ASX Joyce Corporation 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
K2F.ASX K2Fly Ltd 100 KHÔNG
KAI.ASX Kairos Minerals Ltd 100 KHÔNG
KAM.ASX K2 Asset Mgmt Hldgs 100 KHÔNG
KAR.ASX Karoon Energy Ltd 10 ĐÚNG
KAT.ASX Katana Capital 100 KHÔNG
KAU.ASX Kaiser Reef 100 KHÔNG
KBC.ASX Keybridge Capital 100 KHÔNG
KCC.ASX Kincora Copper 100 KHÔNG
KCN.ASX Kingsgate Consolid. 100 KHÔNG
KED.ASX Keypath Education 20 KHÔNG
KEY.ASX KEY Petroleum 100 KHÔNG
KFE.ASX Kogi Iron Ltd 100 KHÔNG
KFM.ASX Kingfisher Mining 100 KHÔNG
KGD.ASX Kula Gold Limited 100 KHÔNG
KGL.ASX KGL Resources Ltd 100 KHÔNG
KGN.ASX Kogan.Com Ltd 10 ĐÚNG
KIN.ASX KIN Min NL 100 KHÔNG
KIS.ASX King Island 100 KHÔNG
KKC.ASX Kkr Credit Inc Fund 100 KHÔNG
KKO.ASX Kinetiko Energy Ltd 100 KHÔNG
KLA.ASX Kirkland Lake Gold 60 KHÔNG
KLL.ASX Kalium Lakes Ltd 60 KHÔNG
KLR.ASX Kaili Resources Ltd 100 KHÔNG
KMD.ASX Kathmandu Hold Ltd 20 ĐÚNG
KME.ASX Kip McGrath Edu.Cntr 100 KHÔNG
KMT.ASX Kopore Metals Ltd 100 KHÔNG
KNI.ASX Kunikolimited 100 KHÔNG
KNM.ASX Kneomedia Limited 100 KHÔNG
KNO.ASX Knosys Limited 100 KHÔNG
KOR.ASX Korab Resources 100 KHÔNG
KOV.ASX Korvest Ltd 100 KHÔNG
KP2.ASX Kore Potash PLC 100 KHÔNG
KPG.ASX Kelly Partners Group 50 KHÔNG
KPO.ASX Kalina Power Limited 100 KHÔNG
KPT.ASX Kangaroo Plantation 100 KHÔNG
KRM.ASX Kingsrose Mining Ltd 100 KHÔNG
KRR.ASX King River Resources 100 KHÔNG
KSC.ASX K & S Corporation 100 KHÔNG
KSL.ASX Kina Securities Ltd 55 KHÔNG
KSN.ASX Kingston Resources 60 KHÔNG
KSS.ASX Kleos 100 KHÔNG
KTA.ASX Krakatoa Resources 100 KHÔNG
KTD.ASX Keytone Dairy 100 KHÔNG
KTG.ASX K-Tig Limited 70 KHÔNG
KWR.ASX Kingwest Resources 100 KHÔNG
KYK.ASX Kyckr Limited 100 KHÔNG
KZA.ASX Kazia Therapeutics 100 KHÔNG
KZR.ASX Kalamazoo Resources 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
LAM.ASX Laramide Res Ltd 100 KHÔNG
LAU.ASX Lindsay Australia 100 KHÔNG
LAW.ASX Lawfinance Ltd 100 KHÔNG
LBL.ASX Laserbond Limited 100 KHÔNG
LBT.ASX LBT Innovations 100 KHÔNG
LBY.ASX Laybuy Group Holding 60 KHÔNG
LCD.ASX Latitude Consolidate 100 KHÔNG
LCE.ASX London City Equ. Ltd 100 KHÔNG
LCK.ASX Leigh Crk Energy Ltd 80 KHÔNG
LCL.ASX Los Cerros Limited 50 KHÔNG
LCT.ASX Living Cell Tech. 100 KHÔNG
LCY.ASX Legacy Iron Ore 100 KHÔNG
LDR.ASX Lode Resources 100 KHÔNG
LDX.ASX Lumos Diagnostics 100 KHÔNG
LEG.ASX Legend Mining 60 KHÔNG
LEL.ASX Lithenergy 100 KHÔNG
LEP.ASX ALE Property Group 35 KHÔNG
LER.ASX Leaf Res Ltd 100 KHÔNG
LEX.ASX Lefroy Exploration 50 KHÔNG
LFG.ASX Liberty Fin Group 100 ĐÚNG
LFS.ASX Latitude Group 20 KHÔNG
LGL.ASX Lynch Group Holdings 100 KHÔNG
LGP.ASX Little Green Pharma 50 KHÔNG
LHM.ASX Land Homes Grp Ltd 100 KHÔNG
LIC.ASX Lifestyle Communit. 60 ĐÚNG
LIN.ASX Lindian Resources 100 KHÔNG
LIO.ASX Lion Energy Limited 100 KHÔNG
LIT.ASX Lithium Australia NL 70 KHÔNG
LKE.ASX Lake Resources 50 KHÔNG
LKY.ASX Locksleyresources 100 KHÔNG
LLC.ASX Lendlease Group 10 ĐÚNG
LLO.ASX Lion One Metals Ltd 100 KHÔNG
LM8.ASX Lunnonmetalslimited 100 KHÔNG
LME.ASX Limeade Inc. 100 KHÔNG
LMG.ASX Latrobe Magnesium 100 KHÔNG
LNK.ASX Link Admin Hldg 10 ĐÚNG
LNU.ASX Linius Tech Limited 100 KHÔNG
LNY.ASX Laneway Res Ltd 100 KHÔNG
LOM.ASX Lucapa Diamond Ltd 100 ĐÚNG
LOT.ASX Lotus Resources Ltd 30 KHÔNG
LOV.ASX Lovisa Holdings Ltd 15 ĐÚNG
LPD.ASX Lepidico Ltd 100 KHÔNG
LPE.ASX Locality Planning 100 KHÔNG
LPI.ASX Lithium Pwr Int Ltd 70 KHÔNG
LRK.ASX Lark Distilling Co. 100 KHÔNG
LRS.ASX Latin Resources Ltd 40 ĐÚNG
LRT.ASX Lowell Res Fund 100 KHÔNG
LSA.ASX Lachlan Star Ltd 100 KHÔNG
LSF.ASX L1 Long Short Fund 10 KHÔNG
LSH.ASX Lifespot Health Ltd 100 KHÔNG
LSR.ASX Lodestar Minerals 100 KHÔNG
LSX.ASX Lion Selection Grp 100 KHÔNG
LTR.ASX Liontown Resources 20 KHÔNG
LV1.ASX Live Verdure Ltd 100 KHÔNG
LVE.ASX Love Group Global 100 KHÔNG
LVH.ASX Livehire Limited 50 KHÔNG
LVT.ASX Livetiles Limited 50 KHÔNG
LYC.ASX Lynas Rare Earths 10 ĐÚNG
LYL.ASX Lycopodium Limited 70 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
M24.ASX Mamba Exploration 100 KHÔNG
M2R.ASX Miramar 100 KHÔNG
M3M.ASX M3Mininglimited 100 KHÔNG
M7T.ASX Mach7 Tech Limited 35 KHÔNG
M8S.ASX M8 Sustainable 100 KHÔNG
MAD.ASX Mader Group Limited 60 KHÔNG
MAF.ASX MA Financial Group 60 ĐÚNG
MAG.ASX Magmatic Resrce Ltd 100 KHÔNG
MAH.ASX Macmahon Holdings 20 ĐÚNG
MAI.ASX Mainstream Group 30 KHÔNG
MAN.ASX Mandrake Res Ltd 50 KHÔNG
MAQ.ASX Macquarie Telecom Gp 60 KHÔNG
MAT.ASX Matsa Resources 100 KHÔNG
MAU.ASX Magnetic Resources 60 KHÔNG
MAY.ASX Melbana Energy Ltd 100 KHÔNG
MBH.ASX Maggie Beer Holdings 100 KHÔNG
MBK.ASX Metal Bank Ltd 100 KHÔNG
MCA.ASX Murray Cod Aust Ltd 100 KHÔNG
MCE.ASX Matrix C & E Ltd 100 KHÔNG
MCL.ASX Mighty Craft Ltd 100 KHÔNG
MCM.ASX Mc Mining Ltd 100 KHÔNG
MCP.ASX McPherson's Ltd 20 ĐÚNG
MCR.ASX Mincor Resources NL 50 ĐÚNG
MCT.ASX Metalicity Limited 100 KHÔNG
MCX.ASX Mariner Corp Ltd 100 KHÔNG
MCY.ASX Mercury NZ Limited 100 ĐÚNG
MDC.ASX Medlab Clinical Ltd 70 KHÔNG
MDI.ASX Middle Island Res 100 KHÔNG
MDR.ASX Medadvisor Limited 100 KHÔNG
MDX.ASX Mindax Limited 100 KHÔNG
MEA.ASX McGrath Ltd 100 KHÔNG
MEB.ASX Medibio Limited 70 KHÔNG
MEC.ASX Morphic Eef Ltd 100 KHÔNG
MEG.ASX Megado 100 KHÔNG
MEI.ASX Meteoric Resources 70 KHÔNG
MEL.ASX Metgasco Ltd 100 KHÔNG
MEM.ASX Memphasys Ltd 100 KHÔNG
MEP.ASX Minotaur Exploration 100 KHÔNG
MEU.ASX Marmota Limited 50 KHÔNG
MEZ.ASX Meridian Energy 100 KHÔNG
MFB.ASX My Food Bag Grp Ltd 100 KHÔNG
MFD.ASX Mayfield Childcr Ltd 100 KHÔNG
MFF.ASX MFF Capital Inv Ltd 15 KHÔNG
MFG.ASX Magellan Fin Grp Ltd 10 ĐÚNG
MGF.ASX Magellan Global Fund 10 KHÔNG
MGH.ASX Maas Group Holdings 20 ĐÚNG
MGL.ASX Magontec Limited 100 KHÔNG
MGR.ASX Mirvac Group 10 ĐÚNG
MGT.ASX Magnetite Mines 30 KHÔNG
MGU.ASX Magnum Mining & Exp 50 KHÔNG
MGV.ASX Musgrave Minerals 60 KHÔNG
MGX.ASX Mount Gibson Iron 20 ĐÚNG
MHC.ASX Manhattan Corp Ltd 100 KHÔNG
MHI.ASX Merchant House 100 KHÔNG
MHJ.ASX Michael Hill Int 60 KHÔNG
MHK.ASX Metalhawk. 100 KHÔNG
MIL.ASX Millennium Grp Ltd 100 KHÔNG
MIN.ASX Mineral Resources. 10 ĐÚNG
MIO.ASX Macarthur Minerals 100 KHÔNG
MIR.ASX Mirrabooka Invest. 45 KHÔNG
MKG.ASX Mako Gold 100 KHÔNG
MKL.ASX Mighty Kingdom Ltd 100 KHÔNG
MKR.ASX Manuka Resources. 100 KHÔNG
MLD.ASX MACA Limited 20 ĐÚNG
MLG.ASX Mlgozltd 30 KHÔNG
MLM.ASX Metallica Minerals 100 KHÔNG
MLS.ASX Metals Australia 100 KHÔNG
MLT.ASX Milton Corporation 25 KHÔNG
MLX.ASX Metals X Limited 50 ĐÚNG
MM1.ASX Midasmineralsltd 100 KHÔNG
MM8.ASX Medallion Metals. 100 KHÔNG
MME.ASX Moneyme Limited 60 KHÔNG
MMG.ASX Monger Gold Ltd 100 KHÔNG
MMI.ASX Metro Mining Ltd 100 KHÔNG
MMJ.ASX MMJ Group Hlds Ltd 100 KHÔNG
MML.ASX Medusa Mining Ltd 45 ĐÚNG
MMM.ASX Marley Spoon 20 ĐÚNG
MMS.ASX McMillan Shakespeare 20 ĐÚNG
MNB.ASX Minbos Resources Ltd 100 KHÔNG
MND.ASX Monadelphous Group 10 ĐÚNG
MNF.ASX MNF Group Ltd 30 ĐÚNG
MNS.ASX Magnis Energy Tech 35 KHÔNG
MNY.ASX Money3 Corporation 20 ĐÚNG
MOB.ASX Mobilicom Ltd 100 KHÔNG
MOH.ASX Moho Resources 100 KHÔNG
MOQ.ASX MOQ Limited 100 KHÔNG
MOT.ASX Metrics Income 20 KHÔNG
MOZ.ASX Mosaic Brands Ltd 100 KHÔNG
MP1.ASX Megaport Limited 10 ĐÚNG
MPA.ASX Mad Paws 100 KHÔNG
MPH.ASX Mediland Pharm 70 KHÔNG
MPL.ASX Medibank Private Ltd 10 ĐÚNG
MPP.ASX Metro Perf.Glass Ltd 100 KHÔNG
MPR.ASX Mpower Group Limited 100 KHÔNG
MPX.ASX Mustera Property Grp 100 KHÔNG
MQG.ASX Macquarie Group Ltd 5 ĐÚNG
MQR.ASX Marquee Resource Ltd 100 KHÔNG
MR1.ASX Montem Resources 100 KHÔNG
MRC.ASX Mineral Commodities 100 KHÔNG
MRD.ASX Mount Ridley Mines 100 KHÔNG
MRG.ASX Murray River Grp 100 KHÔNG
MRL.ASX Mayur Resources Ltd 100 KHÔNG
MRM.ASX MMAOffShor 70 KHÔNG
MRQ.ASX Mrg Metals Limited 100 KHÔNG
MRR.ASX Minrex Resources Ltd 100 KHÔNG
MRZ.ASX Mont Royal Resources 100 KHÔNG
MSB.ASX Mesoblast Limited 10 KHÔNG
MSG.ASX Mcs Services Limited 100 KHÔNG
MSI.ASX Multistack Internat. 100 KHÔNG
MSL.ASX MSL Solutions Ltd. 100 KHÔNG
MSV.ASX Mitchell Services 70 KHÔNG
MTB.ASX Mount Burgess Mining 100 KHÔNG
MTC.ASX Metalstech Ltd 70 KHÔNG
MTH.ASX Mithril Resources 100 KHÔNG
MTM.ASX Mtmongerresources 100 KHÔNG
MTO.ASX Motorcycle Hldg 70 KHÔNG
MTR.ASX Metal Tiger 100 KHÔNG
MTS.ASX Metcash Limited 10 ĐÚNG
MVF.ASX Monash IVF Group Ltd 45 ĐÚNG
MVL.ASX Marvel Gold Limited 100 KHÔNG
MVP.ASX Medical Developments 25 KHÔNG
MWY.ASX Midway Ltd 100 KHÔNG
MX1.ASX Micro-X Limited 60 KHÔNG
MXC.ASX Mgc Pharmaceuticals 100 KHÔNG
MXIDA.ASX MaxiTRANS Industries 100 KHÔNG
MXO.ASX Motio Ltd 100 KHÔNG
MXR.ASX Maximus Resources 100 KHÔNG
MXT.ASX Metrics Master 20 KHÔNG
MYD.ASX Mydeal.Com.Au 100 KHÔNG
MYE.ASX Mastermyne Group Ltd 100 KHÔNG
MYG.ASX Mayfield Group Ltd 100 KHÔNG
MYR.ASX Myer Holdings Ltd 20 KHÔNG
MYS.ASX MyState Limited 50 KHÔNG
MYX.ASX Mayne Pharma Ltd 10 ĐÚNG
MZZ.ASX Matador Mining Ltd 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
N1H.ASX N1 Holdings Ltd 100 KHÔNG
NAB.ASX National Aust. Bank 5 ĐÚNG
NAC.ASX Naos Ex-50 100 KHÔNG
NAE.ASX New Age Exploration 100 ĐÚNG
NAG.ASX Nagambie Resources 100 KHÔNG
NAM.ASX Namoi Cotton Ltd 100 KHÔNG
NAN.ASX Nanosonics Limited 10 ĐÚNG
NBI.ASX NB Global Corporate Income Trust 20 KHÔNG
NC6.ASX Nanollose Limited 100 KHÔNG
NCC.ASX Naos Emerg Opp 100 KHÔNG
NCK.ASX Nick Scali Limited 10 ĐÚNG
NCL.ASX Netccentric Ltd 100 KHÔNG
NCM.ASX Newcrest Mining 5 ĐÚNG
NCR.ASX Nucoal Resources Ltd 100 KHÔNG
NCZ.ASX New Century Resource 30 ĐÚNG
NEA.ASX Nearmap Ltd 10 ĐÚNG
NEC.ASX Nine Entertainment 10 ĐÚNG
NES.ASX Nelson Resources. 100 KHÔNG
NET.ASX Netlinkz Limited 100 KHÔNG
NEU.ASX Neuren Pharmaceut. 50 KHÔNG
NEW.ASX NEW Energy Solar 60 KHÔNG
NGE.ASX NGE Capital Limited 100 KHÔNG
NGI.ASX Navigator Global Ltd 35 ĐÚNG
NGS.ASX NGS Ltd 100 KHÔNG
NGY.ASX Nuenergy Gas Ltd 100 KHÔNG
NHC.ASX New Hope Corporation 10 ĐÚNG
NHF.ASX NIB Holdings Limited 15 ĐÚNG
NIC.ASX Nickel Mines Limited 10 ĐÚNG
NKL.ASX Nickelxltd 100 KHÔNG
NME.ASX Nex Metals Explorat 100 KHÔNG
NML.ASX Navarre Minerals Ltd 100 KHÔNG
NMR.ASX Native Mineral Res 100 KHÔNG
NMT.ASX Neometals Ltd 30 KHÔNG
NNG.ASX Nexion Group 100 KHÔNG
NOL.ASX Nobleoak Life Ltd 70 KHÔNG
NOR.ASX Norwood Systems Ltd. 100 KHÔNG
NOV.ASX Novatti Group Ltd 30 KHÔNG
NOX.ASX Noxopharm Limited 50 KHÔNG
NPM.ASX Newpeak Metals 100 KHÔNG
NRX.ASX Noronex Limited 100 KHÔNG
NSB.ASX Neuroscientific 100 KHÔNG
NSC.ASX Naos Smlcap Com Ltd 100 KHÔNG
NSM.ASX Northstaw 100 KHÔNG
NSR.ASX National Storage 10 ĐÚNG
NST.ASX Northern Star 10 ĐÚNG
NSX.ASX NSX Limited 70 KHÔNG
NTD.ASX National Tyre&Wheel 100 KHÔNG
NTI.ASX Neurotech Intl 100 KHÔNG
NTL.ASX New Talisman Gold 100 KHÔNG
NTO.ASX Nitro Software Ltd 10 ĐÚNG
NTU.ASX Northern Min Ltd 100 KHÔNG
NUC.ASX Nuchev Limited 70 KHÔNG
NUF.ASX Nufarm Limited 10 ĐÚNG
NUH.ASX Nuheara Limited 100 KHÔNG
NUS.ASX Nusantara Resources 100 KHÔNG
NVA.ASX Nova Minerals Ltd 30 KHÔNG
NVU.ASX Nanoveu Limited 100 KHÔNG
NVX.ASX Novonix Limited 10 ĐÚNG
NWC.ASX New World Resources 30 KHÔNG
NWF.ASX Newfield Resources 100 KHÔNG
NWH.ASX NRW Holdings Limited 10 ĐÚNG
NWL.ASX Netwealth Group 10 ĐÚNG
NWM.ASX Norwest Minerals 100 KHÔNG
NWS.ASX News Corp.. 10 ĐÚNG
NWSLV.ASX News Corp.. - A Non-Voting Cdi 1:1 15 KHÔNG
NXG.ASX Nexgenenergycanada 100 KHÔNG
NXL.ASX Nuix Limited 10 ĐÚNG
NXM.ASX Nexus Minerals Ltd 100 KHÔNG
NXS.ASX Next Science Limited 45 KHÔNG
NXT.ASX Nextdc Limited 10 ĐÚNG
NYR.ASX Nyrada Inc. 100 KHÔNG
NZK.ASX NZK Salmon Ltd 100 KHÔNG
NZM.ASX Nzme Limited 100 ĐÚNG
NZO.ASX New Zealand Oil&Gas 100 KHÔNG
NZS.ASX New Zealand Coastal 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
OAK.ASX Oakridge 100 KHÔNG
OAR.ASX OAR Resources Ltd 100 KHÔNG
OAU.ASX Ora Gold Limited 100 KHÔNG
OBL.ASX Omni Bridgeway Ltd 30 KHÔNG
OBM.ASX Ora Banda Mining Ltd 50 KHÔNG
OCA.ASX Oceania Healthc Ltd 100 KHÔNG
OCC.ASX Orthocell Limited 70 KHÔNG
OCL.ASX Objective Corp 55 ĐÚNG
ODA.ASX Orcoda Limited 100 KHÔNG
ODM.ASX Odin Metals Limited 100 KHÔNG
ODY.ASX Odyssey Gold Ltd 30 KHÔNG
OEC.ASX Orbital Corp Limited 100 KHÔNG
OEL.ASX Otto Energy Limited 100 KHÔNG
OEQ.ASX Orion Equities 100 KHÔNG
OEX.ASX Oilex Ltd 100 KHÔNG
OFX.ASX OFX Group Ltd 15 ĐÚNG
OGA.ASX Ocean Grown Abalone 100 KHÔNG
OGC.ASX OceanaGold Corp. 15 KHÔNG
OIL.ASX Optiscan Imaging 85 KHÔNG
OKJ.ASX Oakajee Corp Ltd 100 KHÔNG
OKU.ASX Oklo Resources Ltd 60 ĐÚNG
OLH.ASX Oldfields Holdings 100 KHÔNG
OLL.ASX Openlearning 100 KHÔNG
OMH.ASX OM Holdings Limited 20 KHÔNG
OML.ASX Ooh!Media Limited 10 ĐÚNG
ONE.ASX Oneview Healthcare 100 KHÔNG
ONT.ASX 1300 Smiles Limited 100 KHÔNG
ONX.ASX Orminexltd 100 KHÔNG
OOK.ASX Ookami Limited 100 KHÔNG
OPH.ASX Ophir High Cf 20 KHÔNG
OPL.ASX Opyl Limited 100 KHÔNG
OPN.ASX Oppenneg 100 KHÔNG
OPT.ASX Opthea Limited 20 ĐÚNG
OPY.ASX Openpay Group 20 KHÔNG
ORA.ASX Orora Limited 10 ĐÚNG
ORE.ASX Orocobre Limited 10 ĐÚNG
ORG.ASX Origin Energy 5 ĐÚNG
ORI.ASX Orica Limited 5 ĐÚNG
ORM.ASX Orion Metals Ltd 100 KHÔNG
ORN.ASX Orion Minerals Ltd 100 ĐÚNG
ORR.ASX Orecorp Ltd 70 KHÔNG
OSH.ASX Oil Search Ltd 5 ĐÚNG
OSL.ASX Oncosil Medical 50 KHÔNG
OSP.ASX Osprey Med Inc 100 KHÔNG
OSX.ASX Osteopore Limited 80 KHÔNG
OTW.ASX Over The Wire Ltd 70 KHÔNG
OVN.ASX Oventus Medical Ltd 100 KHÔNG
OVT.ASX Ovato Limited 100 KHÔNG
OXX.ASX Octanex Ltd 100 KHÔNG
OZG.ASX Ozgrowth Limited 100 KHÔNG
OZL.ASX OZ Minerals 10 ĐÚNG
OZM.ASX Ozaurum Resources 100 KHÔNG
OZZ.ASX OZZ Resources 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
PAA.ASX Pharmaust Limited 100 KHÔNG
PAB.ASX Patrys Limited 50 KHÔNG
PAC.ASX Pacific Grp Ltd 35 ĐÚNG
PAF.ASX Pm Capital Asian Ops 100 KHÔNG
PAI.ASX Platinum Asia Ltd 60 KHÔNG
PAK.ASX Pacific American Hld 100 KHÔNG
PAL.ASX Palla Pharma Ltd 100 KHÔNG
PAM.ASX Pan Asia Metals 100 KHÔNG
PAN.ASX Panoramic Resources 60 ĐÚNG
PAR.ASX Paradigm Bio. 25 KHÔNG
PBH.ASX Pointsbet Holdings 10 ĐÚNG
PBP.ASX Probiotec Limited 60 KHÔNG
PCG.ASX Pengana Capital 100 KHÔNG
PCI.ASX Perpetual Cred Trust 60 KHÔNG
PCK.ASX Painchek Ltd 70 KHÔNG
PCL.ASX Pancontinental Oil 100 KHÔNG
PDI.ASX Predictive Disc Ltd 100 KHÔNG
PDL.ASX Pendal Group Ltd 10 ĐÚNG
PDN.ASX Paladin Energy Ltd 10 ĐÚNG
PDZ.ASX Prairie Mining Ltd 100 KHÔNG
PE1.ASX Pengana Private 100 KHÔNG
PEC.ASX Perpetual Res Ltd 100 KHÔNG
PEK.ASX Peak Resources 50 KHÔNG
PEN.ASX Peninsula Energy Ltd 70 KHÔNG
PEX.ASX Peel Mining Limited 100 KHÔNG
PF1.ASX Pathfinder Resources 100 KHÔNG
PFE.ASX Panteraminerals 100 KHÔNG
PFG.ASX Prime Financial 100 KHÔNG
PFP.ASX Propel Funeral 60 KHÔNG
PFT.ASX Pure Foods Tas Ltd 70 KHÔNG
PG1.ASX Pearl Global Ltd 100 KHÔNG
PGC.ASX Paragon Care Limited 100 KHÔNG
PGD.ASX Peregrine Gold 100 KHÔNG
PGF.ASX Pm Capital Fund 50 KHÔNG
PGG.ASX Partners Grp Global 20 KHÔNG
PGH.ASX Pact Group Hldgs Ltd 15 ĐÚNG
PGL.ASX Prospa Group 70 KHÔNG
PGM.ASX Platina Resources 100 KHÔNG
PGO.ASX Pacgold 100 KHÔNG
PGY.ASX Pilot Energy Ltd 100 KHÔNG
PH2.ASX Pure Hydrogen Corp 50 KHÔNG
PHL.ASX Propell Holdings Ltd 100 KHÔNG
PIA.ASX Pengana Int Equ Ltd 25 KHÔNG
PIC.ASX Perpetual Equity Ltd 30 KHÔNG
PIL.ASX Peppermint Inv Ltd 50 KHÔNG
PIQ.ASX Proteomics Int Lab 100 KHÔNG
PKD.ASX Parkd Ltd 100 KHÔNG
PKO.ASX Peako Limited 100 KHÔNG
PL8.ASX Plato Inc Max Ltd. 100 KHÔNG
PLL.ASX Piedmont Lithium Inc 10 KHÔNG
PLS.ASX Pilbara Min Ltd 10 ĐÚNG
PLT.ASX Plenti Group Limited 70 KHÔNG
PLY.ASX Playside Studios 100 KHÔNG
PMC.ASX Platinum Capital Ltd 25 ĐÚNG
PME.ASX Pro Medicus Limited 10 ĐÚNG
PMV.ASX Premier Investments 10 ĐÚNG
PNC.ASX Pioneer Credit Ltd 100 KHÔNG
PNI.ASX Pinnacle Investment 10 ĐÚNG
PNM.ASX Pacific Nickel Mines 100 KHÔNG
PNN.ASX PepinNini Minerals 100 KHÔNG
PNR.ASX Pantoro Limited 35 ĐÚNG
PNV.ASX Polynovo Limited 10 ĐÚNG
PNX.ASX PNX Metals Limited 100 KHÔNG
PO3.ASX Purifloh Ltd 100 KHÔNG
POD.ASX Podium Minerals 100 KHÔNG
POL.ASX Polymetals Resources 100 KHÔNG
POS.ASX Poseidon Nick Ltd 30 KHÔNG
POW.ASX Protean Energy Ltd 100 KHÔNG
PPC.ASX Peet Limited 50 ĐÚNG
PPE.ASX Peopleinfrastructure 20 ĐÚNG
PPG.ASX Pro-Pac Packaging 100 KHÔNG
PPH.ASX Pushpay Holdings Ltd 20 ĐÚNG
PPK.ASX PPK Group Limited 20 KHÔNG
PPL.ASX Pureprofile Ltd 100 ĐÚNG
PPM.ASX Peppermoney 20 ĐÚNG
PPS.ASX Praemium Limited 30 KHÔNG
PPT.ASX Perpetual Limited 10 ĐÚNG
PPY.ASX Papyrus Australia 100 KHÔNG
PRL.ASX Province Resources 70 KHÔNG
PRM.ASX Prominence Energy 100 KHÔNG
PRN.ASX Perenti Global Ltd 10 ĐÚNG
PRO.ASX Prophecy Internation 100 KHÔNG
PRS.ASX Prospech Limited 100 KHÔNG
PRT.ASX Prime Media Grp Ltd 100 KHÔNG
PRU.ASX Perseus Mining Ltd 10 ĐÚNG
PRX.ASX Prodigy Gold NL 100 KHÔNG
PSC.ASX Prospect Res Ltd 80 KHÔNG
PSI.ASX Psc Insurance Ltd 70 ĐÚNG
PSL.ASX Paterson Resources 100 KHÔNG
PSQ.ASX Pacific Smiles Grp 70 KHÔNG
PTB.ASX PTB Group Limited 100 KHÔNG
PTG.ASX Proptech Group 100 KHÔNG
PTL.ASX Pental Ltd 100 KHÔNG
PTM.ASX Platinum Asset 10 ĐÚNG
PTR.ASX Petratherm Ltd 100 KHÔNG
PTX.ASX Prescient Ltd 50 KHÔNG
PUA.ASX Peak Minerals Ltd 100 KHÔNG
PUR.ASX Pursuit Minerals 100 KHÔNG
PVE.ASX Po Valley Energy Ltd 100 KHÔNG
PVL.ASX Powerhouse Ven Ltd 100 KHÔNG
PVS.ASX Pivotal Systems 100 KHÔNG
PVW.ASX PVW Res Ltd 100 KHÔNG
PWH.ASX Pwr Holdings Limited 30 ĐÚNG
PWN.ASX Parkway Corp Ltd 50 ĐÚNG
PWR.ASX Peter Warren 100 KHÔNG
PX1.ASX Plexure Group 100 KHÔNG
PXA.ASX Pexagroup 100 ĐÚNG
PXS.ASX Pharmaxis Ltd 100 KHÔNG
PXX.ASX Polarx Limited 100 KHÔNG
PYC.ASX PYC Therapeutics 60 KHÔNG
PYG.ASX Paygroup Limited 100 KHÔNG
PYR.ASX Payright Limited 100 KHÔNG
SecCode Miêu tả Mgn% Bán ra
QAN.ASX Qantas Airways 10 ĐÚNG
QBE.ASX QBE Insurance Group 5 ĐÚNG
QEM.ASX QEM Limited 50 KHÔNG
QFE.ASX Quickfee Limited 70 KHÔNG