Giao dịch CFD trên Cổ phiếu

MENU

Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets

Nhấp vào đây

để có danh sách đầy đủ của chúng tôi
về CFD trên Cổ phiếu & định giá chỉ thị

share-first-pic

FP Markets cung cấp một trong những môi trường giao dịch tốt nhất để giao dịch CFD trong hơn 10.000 CFD cổ phiếu Úc và quốc tế cùng với CFD cổ phiếu và chỉ số trên khắp 4 châu lục.

Bạn có thể giao dịch CFD cổ phiếu trên các công ty nổi tiếng nhất thế giới cũng như chia sẻ CFD trên các thị trường toàn cầu và hưởng lợi từ biến động giá theo bất kỳ hướng nào.

Tại FP Markets, bạn có thể giao dịch CFD Cổ phiếu trên hai nền tảng mạnh mẽ từ cùng một tài khoản giao dịch, trên máy tính để bàn và thiết bị di động (Apple iOS & Android). CFD cổ phiếu đến từ nhiều thị trường toàn cầu bao gồm London, Hong Kong, Paris, Frankfurt, Madrid, Amsterdam và New York (NYSE & Nasdaq) và bao gồm nhiều lĩnh vực bao gồm dược phẩm, hàng không, du lịch và Big Tech. FP Markets một lần nữa dẫn đầu với một nhóm CFD cổ phiếu tiên tiến sẽ mang đến cho các nhà giao dịch những cơ hội vượt trội và không phù hợp trên thị trường chung.

What Are the
Nền tảng Options for
Trading Share and Stock CFDs?

Nhấp vào lựa chọn của bạn ở bên dưới để biết tổng quan chi tiết

 • slip-recommended
  fpm-iress-small

  TÙY CHỌN 1

  Iress

  CFD trên Cổ phiếu theo mô hình
  Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

  Tiếp cận trên 10.000 Cổ phiếu
  CFD trên các Sàn giao dịch Toàn cầu

  XEM CHI TIẾT
 • fpm-share-action

  TÙY CHỌN 2

  MT5

  (MetaTrader) - Cổ phiếu
  CFD

  Tiếp cận trên 1000 Cổ phiếu
  CFD trên các Sàn giao dịch Toàn cầu  XEM CHI TIẾT
slip-recommended
fpm-iress-small

1. Direct Market
Access (DMA)
Share and Stock CFDs

Được cung cấp thông qua nền tảng giao dịch Iress CFD mạnh mẽ của chúng tôi.

Trên sàn giao dịch cổ phiếu, giá giao dịch và khối lượng chờ ở mỗi điểm giá được cung cấp công khai trong "sổ lệnh". Khả năng truy cập sổ lệnh giao dịch là điều độc đáo đối với mô hình định giá Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA) và cung cấp cho nhà giao dịch khớp lệnh minh bạch và chính xác. Ngoài dữ liệu thị trường thực sự, mô hình định giá DMA đảm bảo bạn có thể mua vào tất cả cổ phiếu trên sàn giao dịch và danh sách bán ra sẵn có rộng rãi nhất mang đến cho bạn vô số cơ hội giao dịch.

Tôi Có thể Giao dịch Loại DMA
CFD Can You Trade?

Tổng số CFD trên Cổ phiếu DMA trên Sàn giao dịch

SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
ASX 2829
AXW 102
NASDAQ 1380
NYSE 1524
ARC 198
LSE 972
HKE 1418
SGX 438
IDK 23

Nhấp vào đây

để có danh sách đầy đủ về CFD trên Cổ phiếu
khả dụng để giao dịch trên Iress

Giao dịch Chứng khoán

FP Markets cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường cổ phiếu quốc tế với dữ liệu thị trường thực sự, hoa hồng thấp và ký quỹ cạnh tranh. Xem các giao dịch của bạn sử dụng dữ liệu thị trường thật và giao dịch một cách minh bạch bằng cách sử dụng CFD trên 4 châu lục khác nhau và hơn 10.000 cổ phiếu. Kiểm soát quy mô vị thế cao hơn bằng cách chọn giữa các tài khoản giao dịch sử dụng đòn bẩy với lãi suất tài chính cực kỳ cạnh tranh. Với khả năng mua vào và bán ra, bạn có thể kiếm lời trên biến động giá của các công ty từ khắp nơi trên toàn cầu.

Tại Australia, thị trường cổ phiếu có các giai đoạn trước mở cửa và trước đóng cửa, ở đó lệnh mua và bán được phép chồng chéo. Thuật toán máy tính sau đó khớp với các lệnh này và xác định giá mở và đóng trong đó số lượng cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. FP Markets cung cấp khả năng tiếp cận cả hai giai đoạn thị trường này và tất cả thanh khoản bổ sung có liên quan.

Có các loại Tài khoản
Iress Khác nhau không?

Có 2 loại tài khoản khả dụng trên Iress: Retail là gì và Pro

Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets, nhà môi giới forex được quản lý và đã được trao thưởng, và bạn có thể tận dụng phí tối thiểu và hoa hồng thấp tới mức 0,06%. Tại FP Markets, chúng tôi cung cấp tốc độ khớp lệnh nhanh* và các công cụ giao dịch và quản lý rủi ro mạnh mẽ của chúng tôi cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch cho khách hàng cũng như khả năng truy cập nhiều công cụ từ một tài khoản giao dịch.

Dưới đây là Ví dụ
về Giao dịch CFD trên Cổ phiếu
trên Iress

Giao dịch

Giá thị trường đối với cổ phiếu tại công ty XYZ trên NYS hiện đang được giao dịch ở mức 12,00 USD/12,02. Bạn nghĩ rằng cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp và sẽ tăng nên bạn quyết định mua 5.000 CFD với giá 12,02 USD mỗi CFD (là mức giá mà FP Markets sẵn sàng tham gia vào CFD).

Hai tuần sau, cổ phiếu của công ty XYZ đã tăng lên và hiện đang được bán ở mức 12,52 USD. Bạn quyết định thu lãi của mình bằng cách Đóng vị thế CFD.

FP Markets báo giá cho bạn là 12,52 USD/CFD (là mức giá mà tại đó FP Markets sẵn sàng bán cho bạn CFD để Đóng 5.000 CFD của bạn). Bạn giao dịch ở mức giá đó. Số tiền lãi bạn đã kiếm được, trước khi điều chỉnh và thuế, trên Giao dịch là 2.500,00 USD (chênh lệch giữa 12,02 và 12,52) x 5.000 = 2.500). Với yêu cầu Ký quỹ là 20% Giá trị Hợp đồng, yêu cầu Ký quỹ cho vị thế XYZ là 12020 USD (60.100 USD x20%).

Điều chỉnh

Công ty XYZ đã trả cổ tức là 10 cent trên cổ phiếu trong khi vị thế của bạn đã mở. Do đó bạn có quyền điều chỉnh cổ tức có lợi là 500 USD (5.000 x 10 cent) (số tiền này được ghi trên Tài khoản Giao dịch của bạn). CFD trên cổ phiếu phải chịu phí hoa hồng (chúng tôi cũng gọi đó là Phí Giao dịch) trên các giao dịch mở và đóng (dựa trên Giá trị Đóng).

Phí giao dịch trên giao dịch này sẽ tối thiểu là 15 USD hoặc 2 cent một cổ phiếu (tùy thuộc vào giá trị lớn hơn). Trong trường hợp này 5.000 đơn vị* 2cent = 100 USD sẽ là hoa hồng được tính để mở giao dịch vì nó lớn hơn 15 USD.

Vì bạn giữ vị thế mua CFD Cổ phiếu qua đêm, nên chi phí được tính theo Phí Tài chính. Việc này được tính trên các vị thế của bạn bằng cách áp dụng tỷ lệ Phí Tài chính áp dụng cho Giá trị Đóng hàng ngày của vị thế. Công thức để tính toán tài chính là: (Số lượng x Giá Đóng cửa) x ((Tỷ lệ Cơ bản của FP Markets +/- Chi phí cộng thêm của Khách hàng) / số ngày đối với Đồng tiền Định giá)

Trong ví dụ này, chẳng hạn nếu tỷ lệ áp dụng là 4,5% hàng năm và Giá Đóng cửa của CFD vào một ngày cụ thể là 12,20 USD, thì Phí Tài chính qua đêm được tính như sau: Tỷ lệ cơ bản là 2,5%;

Chi phí cộng thêm Khách hàng là 2,0%
(5.000 x 12,20 USD x 4,50%) / 365

Do đó, Phí Tài chính trên ngày cụ thể này sẽ là 7,52 USD.

Điều chỉnh

Cổ tức: 500 USD (Tín dụng)

Phí giao dịch: 100 USD (Ghi nợ) Phí áp dụng khi mở cửa và đóng cửa

Phí Tài chính: Xấp xỉ 105,28 USD (Ghi nợ). Phí tài chính qua đêm được tính hàng ngày và dựa trên giá trị Đóng trong 14 ngày, vị thế được giữ

Lãi ròng: $2,695.00

Nếu Tỷ Đạt Bạn Sẽ Lãi Hoặc Lỗ
đối với vị thế mua
Tăng thêm 1% 1214/1216 USD 601$
Giảm thêm 1% 1189/1191 - USD $601
meta-platform

2. Giao dịch CFD Cổ phiếu
trên Nền tảng
Metatrader 4 & 5
(MT4 & MT5) của chúng tôi

MT4 & MT5 là nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất thế giới. Nó chủ yếu được biết đến với giao dịch forex & Hàng Hóa . có hàng loạt CFD trên Cổ phiếu cũng khả dụng để giao dịch. FP Markets cung cấp quyền tiếp CFD Cổ phiếu trên 4 sàn giao dịch quốc tế và có nhiều tùy chọn tài khoản để lựa chọn. Mua vào hoặc bán ra trên một số cổ phiếu phổ biến nhất trên toàn cầu với các quyền chọn đòn bẩy lên tới 500:1. Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm giao dịch Cổ phiếu toàn diện hơn, nền tảng Iress của chúng tôi cung cấp trên 10.000 CFD trên Cổ phiếu DMA để giao dịch trên 9 sàn giao dịch quốc tế.

What Share CFDs Can You
trên MT4 & MT5?

Tổng số CFD trên Cổ phiếu trên Sàn giao dịch

SÀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
UK 17
EU 123
US 433
HK 105
AU 105

Nhấp vào đây

để có danh sách đầy đủ về CFD trên Cổ phiếu
khả dụng để giao dịch trên MT4 & MT5

Có những Loại Tài khoản
MT4 & MT5 Khác nhau không?

CFD cổ phiếu có sẵn cho cả MT4 & MT5:Tài khoản & tài khoản Thô.

Dưới đây là Ví dụ
của Chia sẻ CFD
Giao dịch trên MT4

Giả sử bạn muốn giao dịch CFD, trong đó tài sản cơ sở là AAPL.NAS và tài khoản của bạn là USD. Nếu AAPL.NAS đang giao dịch ở mức:

aapl-nas

Nếu bạn quyết định giao dịch và MUA 100 Đơn vị AAPL.NAS, vì bạn cho rằng giá của cổ phiếu AAPL.NAS sẽ tăng trong tương lai. Ký quỹ trên AAPL.NAS là 20%, điều này có nghĩa là bạn được yêu cầu đưa ra 20% giá trị vị thế để thực hiện vị thế bạn mong muốn trên AAPL.NAS.

Do đó, bạn sẽ cần ít nhất số tiền sau đây trong tài khoản của mình để thực hiện vị thế:

20% x (100 x 310) = $6200 USD.

Điều này lại sẽ cung cấp cho vị thế của bạn một giá trị là 31.000 USD.

Trong giờ tiếp theo, giá của AAPL.NAS đã biến động lên mức:

 

aapl-nas-right

Giờ đây, bạn có giao dịch sinh lời. Bạn có thể đóng vị thế của mình bằng cách bán ra ở giá hiện tại là 315 USD. Như vậy lợi nhuận của bạn sẽ là:

100 x (315-310) = $500 USD

Trong trường hợp này, giá đã có lợi cho bạn. Nhưng thay vào đó, nếu giá giảm, đi ngược lại với dự đoán của bạn, bạn có thể đã thua lỗ. Việc đánh giá liên tục các biến động giá và kết quả lãi / lỗ diễn ra hàng ngày. Do đó, nó dẫn đến lợi nhuận ròng (dương / âm) trên số tiền ký quỹ ban đầu của bạn. Trong trường hợp thua lỗ khi Vốn tự do của bạn, (Vốn chủ sở hữu - Ký quỹ) giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ, nhà môi giới sẽ thực hiện một cuộc gọi ký quỹ. Nếu bạn không gửi tiền và thị trường tiếp tục đi ngược lại bạn, khi vốn chủ sở hữu tự do của bạn đạt 50% số tiền ký quỹ ban đầu, hợp đồng sẽ được đóng theo giá thị trường hiện tại, được gọi là “dừng lại”.

Điều chỉnh

Trong trường hợp AAPL.NAS trả cổ tức 0,82 USD cho mỗi cổ phiếu. Tài khoản của bạn sẽ nhận được điều chỉnh bằng tiền mặt nếu bạn đang giữ vị thế Mua.

Sử dụng kịch bản ở trên, với điều kiện bạn giữ 100 đơn vị AAPL.NAS vào ngày hưởng Cổ tức. Bạn sẽ nhận được tín dụng điều chỉnh tiền mặt sau vào tài khoản giao dịch của mình.

100 * 0.82 = $82 USD.

Tuy nhiên, nếu bạn giữ vị thế ngược lại và BÁN RA trên AAPL.NAS, bạn sẽ phải trả:

100 * 0.82 = $82 USD.

Số tiền này sẽ là khoản ghi nợ điều chỉnh tiền mặt từ tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu Tỷ Đạt Bạn Sẽ Lãi Hoặc Lỗ
đối với vị thế mua
Tăng thêm 1% 313.10/313.20 USD $310
Giảm thêm 1% 306.9/307 - USD $310

Sự khác biệt giữa giao
dịch CFD và Giao dịch
Cổ phiếu là gì?

fpm-share-lap

Sự khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch cổ phiếu là bạn không sở hữu tài sản cơ sở, tức là cổ phiếu thực. Như đã nêu, CFD là viết tắt của "hợp đồng chênh lệch" và với CFD, bạn không bao giờ thực sự sở hữu tài sản hoặc công cụ mà bạn đang giao dịch nhưng bạn vẫn có thể hưởng lợi nếu thị trường chứng khoán biến động có lợi cho bạn hoặc thua lỗ nếu thị trường biến động theo chiều hướng khác.

CFD cũng là sản phẩm sử dụng đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ có nghĩa là bạn chỉ cần nạp một tỷ lệ phần trăm của toàn bộ giá trị giao dịch để mở một vị thế CFD trong khi với giao dịch cổ phiếu thường được mua cho toàn bộ số tiền nợ.


Đòn bẩy cũng tiềm ẩn rủi ro đi kèm, vì vậy việc hiểu được các rủi ro đi đôi với đòn bẩy trước khi giao dịch là rất quan trọng.

6 Lý do nên Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets

Được Australia quản lý
Nhà môi giới forex & CFD

Do Australia Quản lý

Gia tăng khả năng kiếm lời của bạn trong tất cả
điều kiện thị trường
Đòn bẩy linh hoạt lên tới 30:1

Khớp lệnh theo mô hình Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

Giá cổ phiếu theo thời gian thực,
minh bạch Kiểm soát,
Chức năng và thanh khoản sâu
Độ sâu Thị trường đầy đủ & xem lệnh của bạn trong hàng đợi

Nền Tảng Giao Dịch Hiện Đại
& Công nghệ Tiên tiến

MT4, MT5, Webtrader & Iress với
cổng thông tin khách hàng vượt trội

Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7

Hỗ trợ đã được trao thưởng & cá nhân hóa nhà quản lý tài khoản

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Ký quỹ thấp và hoa hồng cạnh tranh hơn 10.000 sản phẩm trên cổ phiếu toàn cầu trên 4 châu lục

Kiếm Cổ tức

Trên vị thế mua
Không có quyền sở hữu
cổ phần thực tế cần thiết

CFD trên Cổ phiếu theo mô hình Tiếp
cận Thị trường Trực tiếp trên Iress

Chọn Sàn giao dịch:

SecCode Miêu tả Sàn giao dịch Mgn% Bán ra Có sẵn
HEINEKEN Heineken NV (HEIA.xams) Amsterdam 10% YES MT5
ING ING Groep NV (INGA.xams) Amsterdam 10% YES MT5
TAKEAWAY Takeaway.com NV (TKWY.xams) Amsterdam 10% YES MT5
RAND Randstad NV (RAND.xams) Amsterdam 5% YES MT5
ADIDAS adidas AG (ADS.xetr) Frankfurt 10% YES MT4 / MT5
ALLIANZ Allianz SE (ALV.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
BASF BASF SE (BAS.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
BAYER Bayer AG (BAYN.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
BMW Bayerische Motoren Werke AG (BMW.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
DAIMLER Daimler AG (DAI.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
DBANK Deutsche Bank AG (DBK.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
SIEMENS Siemens AG (SIE.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
SAP SAP SE (SAP.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
VOLKSWAGEN Volkswagen AG (Ord) (VOW.xetr) Frankfurt 10% YES MT4 / MT5
PORSCHE Porsche Automobil Hldg (Prf) (PAH3.xetr) Frankfurt 10% YES MT5
AGBANKCHINA Agricultural Bank Of China Ltd (1288.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BANKOFCHINA Bank of China Ltd (3988.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BANKOFCOMMS Bank of Communications Co Ltd (3328.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BYD BYD Co Ltd (1211.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINACITICBANK China Citic Bank Corp Ltd (998.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINACOAL China Coal Energy Co Ltd (1898.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINACOMCONST China Communications Construction Co Ltd (1800.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINACONSTBANK China Construction Bank Corp (939.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINADAIRY China Mengniu Dairy Co Ltd (2319.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAEASTERNAIR China Eastern Airlines Co (670.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAEVERGRANDE China Evergrande Group (3333.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAGAS China Gas Holdings Ltd (384.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINALIFE China Life Insurance Co Ltd (2628.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAMOBILE China Mobile Ltd (941.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINASOUTHAIR China Southern Airlines Co Ltd (1055.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINATELECOM China Telecom Corp Ltd (728.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
GAC Guangzhou Automobile Group/ GAC (2238.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
GEELY Geely Automobile Holdings Ltd (175.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HAIDILAO HaiDiLao International Holding Ltd (6862.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
MEITUAN Meituan Dianping - Class B (3690.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
PICGOC People's Insurance Co Group of China Ltd (1339.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
PINGAN Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
TENCENTMUSIC Tencent Holdings Ltd (700.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
UNICOM China Unicom Hong Kong Ltd (762.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WANTWANTCHINA Want Want China Holdings Ltd (151.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
XIAOMI Xiaomi Corp (1810.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BP BP PLC (BP.xlon) London 5% YES MT5
GSK GlaxoSmithKline PLC (GSK.xlon) London 5% YES MT5
HSBC HSBC Holdings PLC (HSBA.xlon) London 5% YES MT5
LLOYDS Lloyds Banking Group PLC (LLOY.xlon) London 5% YES MT5
RBS Natwest Group (NWG.xlon) London 5% YES MT5
RIO Rio Tinto PLC (RIO.xlon) London 5% YES MT5
SHELL Royal Dutch Shell PLC "A" (RDSA.xlon) London 5% YES MT4 / MT5
STDCHART Standard Chartered PLC (STAN.xlon) London 5% YES MT5
VODAFONE Vodafone Group PLC (VOD.xlon) London 5% YES MT4 / MT5
BARCLAYS Barclays PLC (BARC.xlon) London 10% YES MT5
DELIVEROO Deliveroo Holdings PLC (ROO.xlon) London 10% YES MT5
SAINSBURY Sainsbury PLC (SBRY.xlon) London 10% YES MT5
TESCO Tesco PLC (TSCO.xlon) London 10% YES MT5
EASYJET Easyjet PLC (EZJ.xlon) London 10% YES MT5
GLENCORE Glencore PLC (GLEN.xlon) London 10% YES MT5
TRUSTPILOT Trustpilot Group (TRST.xlon) London 10% YES MT5
ROLLSROYCE Rolls-Royce Holdings PLC (RR.xlon) London 5% YES MT5
IBERDROLA Iberdrola (IBE.xmad) Madrid 10% YES MT5
SANTANDER Banco Santander (SAN.xmad) Madrid 10% YES MT5
ENDESA Endesa SA (ELE.xmad) Madrid 10% YES MT5
BBVA BBVA SA (BBVA.xmad) Madrid 10% YES MT5
TELEFONICA Telefonica SA (TEF.xmad) Madrid 10% YES MT5
SIEMENSGRE Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE.xmad) Madrid 5% YES MT5
ACTIVISIONBLIZ Activision Blizzard Inc (ATVI.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
ADOBE Adobe Inc (ADBE.xnas) NASDAQ 5% YES MT5
AMAZON Amazon.com Inc (AMZN.xnas) NASDAQ 5% YES MT4 / MT5
AMD Advanced Micro Devices (AMD.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
AMERICANAIRLINES American Airlines Group Inc (AAL.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
APPLE Apple Inc (AAPL.xnas) NASDAQ 5% YES MT4 / MT5
ATLASSIAN Atlassian Corp Plc - Class A (TEAM.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
BAIDU Baidu Inc (BIDU.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
BOOKING Booking Holdings Inc (BKNG.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
CISCO Cisco Systems Inc (CSCO.xnas) NASDAQ 5% YES MT5
COMCAST Comcast Corporation Class A (CMCSA.xnas) NASDAQ 5% YES MT5
COSTCO Costco Wholesale Corp (COST.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
EBAY eBay Inc (EBAY.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
FACEBOOK Facebook Inc (FB.xnas) NASDAQ 10% YES MT4 / MT5
GOOGLE Alphabet Inc - A (GOOG.xnas) NASDAQ 5% YES MT4 / MT5
INTEL Intel Corp (INTC.xnas) NASDAQ 5% YES MT5
JD JD.com Inc (ADRs) (JD.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
MICROSOFT Microsoft Corp (MSFT.xnas) NASDAQ 5% YES MT5
NETFLIX Netflix Inc (NFLX.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
NVIDIA NVIDIA Corp (NVDA.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
PAYPAL PayPal Holdings Inc (PYPL.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
PEPSI PepsiCo Inc (PEP.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
PINDUODUO Pinduoduo Inc (PDD.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
TESLA Tesla Inc (TSLA.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
TRIPADVISOR TripAdvisor Inc (TRIP.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
COINBASE Coin Base (Coin.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
AIRBNB Airbnb Inc (ABNB.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
GOPRO GoPro Inc (GPRO.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
LYFT Lyft Inc-A (LYFT.xnas) NASDAQ 10% YES MT5
3M 3M Co (MMM.xnys) NYSE 10% YES MT5
AEP American Electric Power (AEP.xnys) NYSE 10% YES MT5
ALIBABA Alibaba Group Holding Ltd (BABA.xnys) NYSE 10% YES MT5
AMEX American Express Co (AXP.xnys) NYSE 5% YES MT5
AT&T AT&T Inc (T.xnys) NYSE 10% YES MT5
BLACKROCK Blackrock Inc (BLK.xnys) NYSE 10% YES MT5
BLACKSTONE Blackstone Group Inc (BX.xnys) NYSE 10% YES MT5
BOA Bank of America Corp (BAC.xnys) NYSE 5% YES MT5
BOEING Boeing Co(BA.xnys) NYSE 5% YES MT5
BOSTONSCIENTIFIC Boston Scientific Corp (BSX.xnys) NYSE 10% YES MT5
CATERPILLAR Caterpillar Inc (CAT.xnys) NYSE 5% YES MT5
CHEVRON Chevron Corp (CVS.xnys) NYSE 5% YES MT5
CNP Citigroup Inc (C.xnys) NYSE 10% YES MT5
COCACOLA Coca-Cola Co (KO.xnys) NYSE 5% YES MT5
DELL Dell Technologies Inc (DELL.xnys) NYSE 10% YES MT5
DELTA Delta Air Lines Inc (DAL.xnys) NYSE 10% YES MT5
DISNEY The Walt Disney Co (DIS.xnys) NYSE 10% YES MT5
ECOPETROL Ecopetrol Sa (EC.xnys) NYSE 5% YES MT5
ESTEELAUDER Estee Lauder Companies (EL.xnys) NYSE 10% YES MT5
EXXON Exxon Mobil Corp (XOM.xnys) NYSE 5% YES MT5
FEDEX FedEx Corp (FDX.xnys) NYSE 10% YES MT5
FERRARI Ferrari NV (RACE.xnys) NYSE 10% YES MT5
FORD Ford Motor Co (F.xnys) NYSE 10% YES MT5
GE General Electric Co (GE.xnys) NYSE 10% YES MT5
GM General Motors Co (GM.xnys) NYSE 10% YES MT5
GOLDMAN Goldman Sachs Group Inc (GS.xnys) NYSE 10% YES MT5
HALLIBURTON Halliburton Co (HAL.xnys) NYSE 10% YES MT5
HOMEDEPOT Home Depot Inc (HD.xnys) NYSE 5% YES MT5
HONEYWELL Honeywell International Inc (HON.xnys) NYSE 10% YES MT5
HP HP Inc (HPQ.xnys) NYSE 10% YES MT5
IBM International Business Machines Corp (IBM.xnys) NYSE 5% YES MT5
JOHNSON&JOHNSON Johnson & Johnson (JNJ.xnys) NYSE 10% YES MT5
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co (JPM.xnys) NYSE 5% YES MT5
MASTERCARD MasterCard Inc (MA.xnys) NYSE 10% YES MT5
MCDONALDS McDonald's Corp (MCD.xnys) NYSE 5% YES MT5
MORGANSTANLEY Morgan Stanley (MS.xnys) NYSE 10% YES MT5
NIKE Nike Inc (NKE.xnys) NYSE 10% YES MT5
ORACLE Oracle Corp (ORCL.xnys) NYSE 10% YES MT5
PFIZER Pfizer Inc (PFE.xnys) NYSE 10% YES MT5
SPOTIFY Spotify Technology SA (SPOT.xnys) NYSE 10% YES MT5
STARBUCKS Starbucks Corp (SBUX.xnys) NYSE 5% YES MT5
STELLANTIS Stellantis (STLA.xnys) NYSE 10% YES MT5
TWITTER Twitter Inc (TWTR.xnys) NYSE 10% YES MT5
UBER Uber Technologies Inc (UBER.xnys) NYSE 10% YES MT5
UNDERARMOUR Under Armour Inc - Class C (UA.xnys) NYSE 10% YES MT5
VERIZON Verizon Communications Inc (VZ.xnys) NYSE 5% YES MT5
VISA Visa Inc (V.xnys) NYSE 10% YES MT5
WALMART Walmart Inc (WMT.xnys) NYSE 5% YES MT5
WELLSFARGO Wells Fargo & Co (WFC.xnys) NYSE 10% YES MT5
MODERNA Moderna Inc (MRNA.xnys) NYSE 10% YES MT5
SALESFORCE Salesforce.com Inc (CRM.xnys) NYSE 10% YES MT5
SNAP Snap Inc A (SNAP.xnys) NYSE 10% YES MT5
CARREFOUR Carrefour SA (CA.xpar) Paris 10% YES MT5
DIOR Christian Dior SE (CDl.xpar) Paris 10% YES MT5
AIRBUS Airbus SE (AIR.xpar) Paris 10% YES MT5
HERMES Hermes International SA (RMS.xpar) Paris 10% YES MT5
LOREAL L'Oreal SA (OR.xpar) Paris 10% YES MT5
LVMH LVMH Group SA (MC.xpar) Paris 10% YES MT5
RENAULT Renault SA (RNO.xpar) Paris 10% YES MT5
MICHELIN Michelin (CGDE) (ML.xpar) Paris 10% YES MT5
SANOFI Sanofi SA (SAN.xpar) Paris 10% YES MT5
BNP BNP Paribas SA (BNP.xpar) Paris 10% YES MT5
AIRFRANCE Air France-KLM SA (AF.xpar) Paris 10% YES MT5
SOCGEN Societe General SA (GLE.xpar) Paris 10% YES MT5
CNP CNP Assurances (CNP.xpar) Paris 10% YES MT5
AALBERTS Aalberts NV (AALB.xams) Amsterdam 20% YES MT5
ABNAMROBANK ABN AMRO Bank NV (ABN.xams) Amsterdam 20% YES MT5
ACCIONA Acciona SA (ANA.xmad) Madrid 20% YES MT5
ACERINOX Acerinox SA (ACX.xmad) Madrid 20% YES MT5
ACSACTIVIDADESCONSYSERV ACS Actividades Cons y Serv SA (ACS.xmad) Madrid 20% YES MT5
ADYEN Adyen NV (ADYEN.xams) Amsterdam 20% YES MT5
AEGON Aegon NV (AGN.xams) Amsterdam 20% YES MT5
AENASME Aena SME SA (AENA.xmad) Madrid 20% YES MT5
AKZONOBEL Akzo Nobel NV (AKZA.xams) Amsterdam 20% YES MT5
AMADEUSITGROUP Amadeus IT Group SA (AMS.xmad) Madrid 20% YES MT5
ARCELORMITTAL ArcelorMittal SA [MAD] (MTS.xmad) Madrid 20% YES MT5
AROUNDTOWN Aroundtown SA (AT1.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
ASMINTL ASM International NV (ASM.xams) Amsterdam 20% YES MT5
ASMLHLDG ASML Holding NV (AEX) (ASML.xams) Amsterdam 20% YES MT5
ASRNEDERLAND ASR Nederland NV (ASRNL.xams) Amsterdam 20% YES MT5
BANCODESABADELL Banco de Sabadell SA (SAB.xmad) Madrid 20% YES MT5
BANKINTER Bankinter SA (BKT.xmad) Madrid 20% YES MT5
BEIERSDORF Beiersdorf AG (BEI.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
BRENNT Brenntag AG (BNR.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
CAIXABANK CaixaBank SA (CABK.xmad) Madrid 20% YES MT5
CARLZEISSMEDITEC Carl Zeiss Meditec AG (AFX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
CELLNEXTELECOM Cellnex Telecom SA (CLNX.xmad) Madrid 20% YES MT5
CIEAUTOMOTIVE CIE Automotive SA (CIE.xmad) Madrid 20% YES MT5
COMMERZBANK Commerzbank AG (CBK.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
CONTINENTAL Continental AG (CON.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
COVESTRO Covestro AG (1COV.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
DELIVERYHERO Delivery Hero SE (DHER.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
DEUTSCHEBOERSE Deutsche Boerse AG (DB1.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
DEUTSCHEPOST Deutsche Post AG (DPW.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
DEUTSCHEWOHNEN Deutsche Wohnen SE (DWNI.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
DWSGROUPGMBH&COKGAA DWS Group GmbH & Co KGaA (DWS.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
ENAGAS Enagas SA (ENG.xmad) Madrid 20% YES MT5
ENCEENERGIAYCELULOSA ENCE Energia y Celulosa SA (ENC.xmad) Madrid 20% YES MT5
EON E.ON SE (EOAN.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
EVONIKINDUSTRIES Evonik Industries AG (EVK.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
FERROVIAL Ferrovial SA (FER.xmad) Madrid 20% YES MT5
FIELMANN Fielmann AG (FIE.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
FRAPORTFRANKFURTAIRPORT Fraport AG Frankfurt Airport (FRA.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
FRESENIUSMED Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FME.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
FRESENIUSSE&COKGAA Fresenius SE & Co KGaA (FRE.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
GALAPAGOS Galapagos NV (GLPG.xams) Amsterdam 20% YES MT5
GRANDVISION GrandVision NV (GVNV.xams) Amsterdam 20% YES MT5
GRIFOLS Grifols SA (GRF.xmad) Madrid 20% YES MT5
HANNOVEHANNOVERRUECK RRUECK Hannover Rueck SE (HNR1.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
HAP-LLOYD #N/A Frankfurt 20% YES MT5
HEIDELBERGCEMENT HeidelbergCement AG (HEI.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
HENKEL&COKGAA Henkel AG & Co KgaA (HEN3.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
HOCHTIEF Hochtief AG (HOT.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
IMCD IMCD NV (IMCD.xams) Amsterdam 20% YES MT5
INDITEX Inditex SA (ITX.xmad) Madrid 20% YES MT5
INDRASISTEMAS Indra Sistemas SA (IDR.xmad) Madrid 20% YES MT5
INFINEON Infineon AG (IFX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
INMOBILIARIACOLONIALSOCIMI Inmobiliaria Colonial SOCIMI (COL.xmad) Madrid 20% YES MT5
KIONGROUP KION Group AG (KGX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
KNORR-BREMSE Knorr-Bremse AG (KBX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
KONINKLIJKEAHOLDDELHAIZE Koninklijke Ahold Delhaize NV (AD.xams) Amsterdam 20% YES MT5
KONINKLIJKEDSM Koninklijke DSM NV (DSM.xams) Amsterdam 20% YES MT5
KONINKLIJKEKPN Koninklijke KPN NV (KPN.xams) Amsterdam 20% YES MT5
KONINKLIJKEPHILIPS Koninklijke Philips NV (PHIA.xams) Amsterdam 20% YES MT5
KONINKLIJKEVOPAK Koninklijke Vopak NV (VPK.xams) Amsterdam 20% YES MT5
LEGIMMOBILIEN LEG Immobilien AG (LEG.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
LUFTHAN Lufthansa AG (LHA.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
MAN Man SE (MAN.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
MAPFRE Mapfre SA (MAP.xmad) Madrid 20% YES MT5
MEDIASETESPANACOMUNICACION Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5.xmad) Madrid 20% YES MT5
MELIAHOTELSINTL Melia Hotels International SA (MEL.xmad) Madrid 20% YES MT5
MERCKKGAA Merck KGaA (MRK.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
MERLINPROPERTIESSOCIMI Merlin Properties Socimi SA (MRL.xmad) Madrid 20% YES MT5
METRO Metro AG (B4B.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
MTUAEROENGINES MTU Aero Engines AG (MTX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
MUENCHENERRUECK Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
NATURGYENERGYGROUP Naturgy Energy Group SA (NTGY.xmad) Madrid 20% YES MT5
NEMETSCHEK Nemetschek SE (NEM.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
NNGROUP NN Group NV (NN.xams) Amsterdam 20% YES MT5
PROSUS Prosus NV (PRX.xams) Amsterdam 20% YES MT5
PUMA Puma SE (PUM.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
RANDSTAD Randstad NV (RAND.xams) Amsterdam 20% YES MT5
RATIONAL Rational AG (RAA.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
REDELECTRICACORPORACION Red Electrica Corporacion SA (REE.xmad) Madrid 20% YES MT5
RELXPLC Relx PLC [AEX] (REL.xams) Amsterdam 20% YES MT5
REPSOL Repsol SA (REP.xmad) Madrid 20% YES MT5
RTLGROUP RTL Group (RRTL.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
RTORIUS Sartorius AG (Pfd) (SRT3.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
RWE RWE AG (RWE.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
SCOUT24 Scout24 AG (G24.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
SIEMENSHEALTHINEERS Siemens Healthineers AG (SHL.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
SYMRISE Symrise AG (SY1.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
TALANX Talanx AG (TLX.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
TRATON Traton SE (8TRA.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Unibail-Rodamco-Westfield SE / URW (URW.xams) Amsterdam 20% YES MT5
UNIPER Uniper SE (UN01.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
UNITEDINTERNET United Internet AG (UTDI.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
VISCOFAN Viscofan SA (VIS.xmad) Madrid 20% YES MT5
VOLKSWEN Volkswagen AG (Pfd) (VOW3.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
VONOVIA Vonovia SE (VNA.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
WOLTERSKLUWER Wolters Kluwer NV (WKL.xams) Amsterdam 20% YES MT5
ZALANDO Zalando SE (ZAL.xetr) Frankfurt 20% YES MT5
AACTECHNOLOGIESHLDGINC AAC Technologies Holdings Inc (2018.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
AIA AIA Group Ltd (1299.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ALIBABAGROUPHLDG Alibaba Group Holding Ltd [HKG] (9988.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ALIBABAHEALTHINFOTECH Alibaba Health Information Tech Ltd (241.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ANHUICONCHCEMENT Anhui Conch Cement Co Ltd (914.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ANTASPORTSPRODUCTS Anta Sports Products Ltd (2020.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BANKOFEASTASIA Bank of East Asia Ltd (23.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BILIBILIINC Bilibili Inc (9626.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BOCHONGKONGHLDG BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
BUDWEISERBREWINGCOAPAC Budweiser Brewing Co APAC Ltd (1876.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CATHAYPACIFICAIRWAYS Cathay Pacific Airways Ltd (293.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CGNPOWER CGN Power Co Ltd (1816.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAGALAXYSECURITIES China Galaxy Securities Co Ltd (6881.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAOVERSEASLAND&INVEST China Overseas Land & Investment Ltd (688.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAPETROLEUM&CHEM China Petroleum & Chemical / Sinopec (386.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARAILWAYCONSTRUCTION China Railway Construction Corp Ltd (1186.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARAILWAYGROUP China Railway Group Ltd / CREC (390.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARESOURCESBEERHLDG China Resources Beer Holding Co Ltd (291.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARESOURCESGAS China Resources Gas Group Ltd (1193.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARESOURCESLAND China Resources Land Ltd (1109.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINARESOURCESPOWERHLDG China Resources Power Holdings Co Ltd (836.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINASHENHUAENERGY China Shenhua Energy Co Ltd (1088.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINATOWERCORP China Tower Corp Ltd (788.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHINAVANKE China Vanke Co Ltd (2202.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CHONGQINGRURALCOMBANK Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd (3618.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CITIC CITIC Ltd (267.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CKASSETHLDG CK Asset Holdings Ltd (1113.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CKHUTCHISONHLDG CK Hutchison Holdings Ltd (1.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CKINFRASTRUCTUREHLDG CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CLPHLDG CLP Holdings Ltd (2.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CNOOC CNOOC Ltd (883.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
COUNTRYGARDENHLDG Country Garden Holdings Co Ltd (2007.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CSCFINANCIAL CSC Financial Co Ltd (6066.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
CSPCPHARMACEUTICAL CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
DONGFENGMOTORGROUP Dongfeng Motor Group Co Ltd (489.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ENNENERGYHLDG ENN Energy Holdings Ltd (2688.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
FOSUNINTL Fosun International Ltd (656.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
GALAXYENTERTAINMENT Galaxy Entertainment Group Ltd (27.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
GUANGDONGINVESTMENT Guangdong Investment Ltd (270.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HANGLUNGPROPERTIES Hang Lung Properties Ltd (101.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HANGSENGBANK Hang Seng Bank Ltd (11.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HANSOHPHARMACEUTICAL Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (3692.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HENDERSONLANDDEVELOPMENT Henderson Land Development Co Ltd (12.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HENGANINTL Hengan Intl Group Co Ltd (1044.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HKTTRUSTANDHKT HKT Trust And HKT Ltd (6823.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HONGKONG&CHINAGAS Hong Kong & China Gas Co Ltd (3.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HONGKONGEXCHANGES Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (388.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HSBCHLDGPLC HSBC Holdings Plc [HKEX] (5.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
HUANENGPOWERINTL Huaneng Power International Inc (902.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
IND&COMMBANKOFCHINAICBC Ind & Comm Bank of China Ltd / ICBC (1398.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
JDHEALTHINTLINC JD Health International Inc (6618.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
KUAISHOUTECHNOLOGY Kuaishou Technology (1024.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
KUNLUNENERGY Kunlun Energy Co Ltd (135.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
LONGFORGROUPHLDG Longfor Group Holdings Ltd (960.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
MTRCORP MTR Corp (66.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
NEWWORLDDEVELOPMENT New World Development Co Ltd (17.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
PETROCHINA PetroChina Co Ltd (857.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
PICCPROPERTY&CASUALTY PICC Property & Casualty Co Ltd (2328.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
POSTALSAVINGSBANKOFCHINA Postal Savings Bank Of China (1658.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
POWERASSETSHLDG Power Assets Holdings Ltd (6.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SANDSCHINA Sands China Ltd (1928.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SHENZHOUINTLGROUP Shenzhou International Group Ltd (2313.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SHIMAOPROPERTYHLDG Shimao Property Holdings Ltd (813.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SINOBIOPHARMACEUTICAL Sino Biopharmaceutical Ltd (1177.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SINOLAND Sino Land Co Ltd (83.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SUNACCHINAHLDG Sunac China Holdings Ltd (1918.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SUNHUNGKAIPROPERTIES Sun Hung Kai Properties Ltd (16.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SUNNYOPTICALTECHNOLOGY Sunny Optical Technology Co Ltd (2382.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SWIREPACIFIC-CLASSA Swire Pacific Ltd - Class A (19.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
SWIREPROPERTIES Swire Properties Ltd (1972.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
TECHTRONICINDUSTRIES Techtronic Industries Co Ltd (669.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
TINGYI(CAYMANISLN) Tingyi (Cayman Isln) Hldg Corp (322.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WEICHAIPOWER Weichai Power Co Ltd (2338.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WHARFHLDG Wharf Holdings Ltd (4.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WHARFREALESTATEINVEST Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WHGROUP WH Group Ltd (288.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WUXIBIOLOGICSCAYMANINC WuXi Biologics Cayman Inc (2269.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
WYNNMACAU Wynn Macau Ltd (1128.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ZHONGSHENGGROUPHLDG Zhongsheng Group Holdings (881.xhkg) Hong Kong 20% YES MT5
ABBOTTLABORATORIES Abbott Laboratories (ABT.xnys) NYSE 20% YES MT5
ABBVIE AbbVie Inc (ABBV.xnys) NYSE 20% YES MT5
ABIOMED ABIOMED Inc (ABMD.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ACCENTUREPLC Accenture Plc (ACN.xnys) NYSE 20% YES MT5
AFLAC Aflac Inc (AFL.xnys) NYSE 20% YES MT5
AGILENTTECHNOLOGIES Agilent Technologies Inc (A.xnys) NYSE 20% YES MT5
AGNCINVESTMENT Agnc Investment Corp (AGNC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
AIRPRODUCTS&CHEMICALS Air Products & Chemicals Inc (APD.xnys) NYSE 20% YES MT5
AKAMAITECHNOLOGIES Akamai Technologies Inc (AKAM.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ALBEMARLE Albemarle Corp (ALB.xnys) NYSE 20% YES MT5
ALCOA Alcoa Corp (AA.xnys) NYSE 20% YES MT5
ALEXIONPHARMACEUTICALS Alexion Pharmaceuticals Inc (ALXN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ALIGNTECHNOLOGY Align Technology Inc (ALGN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ALLSTATE Allstate Corp (ALL.xnys) NYSE 20% YES MT5
ALPHABETINC-C Alphabet Inc - C (GOOG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ALTERYX-CLASSA Alteryx Inc - Class A (AYX.xnys) NYSE 20% YES MT5
ALTRIAGROUP Altria Group Inc (MO.xnys) NYSE 20% YES MT5
AMERICANELECTRIPOWER American Electri Power (AEP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
AMERICANFINANCIALGROUP American Financial Group Inc (AFG.xnys) NYSE 20% YES MT5
AMERICANINTLGROUP American International Group (AIG.xnys) NYSE 20% YES MT5
AMERICANTOWER American Tower Corp (AMT.xnys) NYSE 20% YES MT5
AMERICANWELL American Well Corp (AMWL.xnys) NYSE 20% YES MT5
AMGEN Amgen Inc (AMGN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ANALOGDEVICES Analog Devices Inc (ADI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ANTHEM Anthem Inc (ANTM.xnys) NYSE 20% YES MT5
AONPLC Aon Plc (AON.xnys) NYSE 20% YES MT5
APACHECORP Apache Corp (APA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
APPLIEDMATERIALS Applied Materials Inc (AMAT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ARCHER-DANIELS-MIDLAND Archer-Daniels-Midland Co (ADM.xnys) NYSE 20% YES MT5
ARCIMOTO Arcimoto Inc (FUV.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ASETECHNOLOGYHLDG Ase Technology Holding (ADRs) (ASX.xnys) NYSE 20% YES MT5
ASMLHLDGNV ASML Holding NV (Nasdaq) (ASML.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ATOTECH Atotech Ltd (ATC.xnys) NYSE 20% YES MT5
AURINIAPHARMACEUTICALS Aurinia Pharmaceuticals Inc (AUPH.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
AUTODESK Autodesk Inc (ADSK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
AUTOMATICDATAPROCESSING Automatic Data Processing Inc (ADP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
AUTOZONE Autozone Inc (AZO.xnys) NYSE 20% YES MT5
AVALONBAYCOMMUNITIES AvalonBay Communities Inc (AVB.xnys) NYSE 20% YES MT5
BALLARDPOWERSYSTEMS Ballard Power Systems Inc (BLDP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BANKOFNEWYORKMELLON Bank of New York Mellon Corp (BK.xnys) NYSE 20% YES MT5
BAXTERINTL Baxter International Inc (BAX.xnys) NYSE 20% YES MT5
BECTONDICKINSON Becton Dickinson & Co (BDX.xnys) NYSE 20% YES MT5
BEDBATH&BEYOND Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BEIGENE Beigene Ltd (ADRs) (BGNE.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BESTBUY Best Buy Co Inc (BBY.xnys) NYSE 20% YES MT5
BEYONDMEAT Beyond Meat Inc (BYND.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BILIBILIINC-SPONSORED Bilibili Inc-Sponsored (ADRs) (BILI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BIOGEN Biogen Inc (BIIB.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BIOMARINPHARMACEUTICAL BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BIONANOGENOMICS Bionano Genomics Inc (BNGO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BIONTECHSE BioNTech SE (BNTX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BLACKBERRY Blackberry Ltd (BB.xnys) NYSE 20% YES MT5
BLINKCHARGING Blink Charging Co (BLNK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
BLOOMENERGY Bloom Energy Corp (BE.xnys) NYSE 20% YES MT5
BRISTOL-MYERSSQUIBB Bristol-Myers Squibb Co (BMY.xnys) NYSE 20% YES MT5
BUMBLE Bumble Inc (BMBL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CABOTOIL&GAS Cabot Oil & Gas Corp (COG.xnys) NYSE 20% YES MT5
CADENCEDESIGNSYSTEMS Cadence Design Systems Inc (CDNS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CAPITALONEFINANCIAL Capital One Financial Corp (COF.xnys) NYSE 20% YES MT5
CARDINALHEALTH Cardinal Health Inc (CAH.xnys) NYSE 20% YES MT5
CBOEGLOBALMARKETS Cboe Global Markets Inc (CBOE.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CEMEXSAB-SPONSADRPARTCER Cemex Sab-Spons Adr Part Cer (CX.xnys) NYSE 20% YES MT5
CENTENE Centene Corp (CNC.xnys) NYSE 20% YES MT5
CERNERCORP Cerner Corp (CERN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CHARTERCOMMUNICATIONS Charter Communications Inc (CHTR.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CHECKPOINTSOFTWARETECH Check Point Software Technologies Ltd (CHKP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CHIMERAINVESTMENT Chimera Investment Corp (CIM.xnys) NYSE 20% YES MT5
CHUBB Chubb Ltd (CB.xnys) NYSE 20% YES MT5
CHUNGHWATELECOM Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) (CHT.xnys) NYSE 20% YES MT5
CHURCHILLCAPITALIV Churchill Capital Corp IV (CCIV.xnys) NYSE 20% YES MT5
CIGNA Cigna Corp (CI.xnys) NYSE 20% YES MT5
CINTASCORP Cintas Corp (CTAS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CLOROXCOMPANY Clorox Company (CLX.xnys) NYSE 20% YES MT5
CLOVISONCOLOGY Clovis Oncology Inc (CLVS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CMEGROUP CME Group Inc (CME.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
COGNIZANTTECH Cognizant Tech Solutions - Class A (CTSH.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
COLGATE-PALMOLIVE Colgate-Palmolive Co (CL.xnys) NYSE 20% YES MT5
COMERICA Comerica Inc (CMA.xnys) NYSE 20% YES MT5
CONCHORESOURCES Concho Resources Inc (CXO.xnys) NYSE 20% YES MT5
CONOCOPHILLIPS ConocoPhillips (COP.xnys) NYSE 20% YES MT5
CONSOLIDATEDEDISON Consolidated Edison Inc (ED.xnys) NYSE 20% YES MT5
CONSTELLATIONBRANDS Constellation Brands Inc - Class A (STZ.xnys) NYSE 20% YES MT5
CONTEXTLOGIC ContextLogic Inc (WISH.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CORNING Corning Inc (GLW.xnys) NYSE 20% YES MT5
COTY Coty Inc (COTY.xnys) NYSE 20% YES MT5
COUPANG Coupang LLC (CPNG.xnys) NYSE 20% YES MT5
CREDICORP Credicorp Ltd (BAP.xnys) NYSE 20% YES MT5
CRONOSGROUP Cronos Group Inc (CRON.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CROWNCASTLEINTL Crown Castle Intl Corp (CCI.xnys) NYSE 20% YES MT5
CSX CSX Corp (CSX.xnys) NYSE 20% YES MT5
CUMMINS Cummins Inc (CMI.xnys) NYSE 20% YES MT5
CUREVACNV CureVac NV (CVAC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
CVSHEALTH CVS Health Corp (CVS.xnys) NYSE 20% YES MT5
DANAHER Danaher Corp (DHR.xnys) NYSE 20% YES MT5
DATADOG Datadog Inc - Class A (DDOG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DEERE Deere & Co (DE.xnys) NYSE 20% YES MT5
DEVONENERGY Devon Energy Corp (DVN.xnys) NYSE 20% YES MT5
DEXCOM DexCom Inc (DXCM.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DIAMONDBACKENERGY Diamondback Energy Inc (FANG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DISCOVERFINANCIALSERVICES Discover Financial Services (DFS.xnys) NYSE 20% YES MT5
DISCOVERY Discovery Inc - Class C (DISCK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DOCUSIGN DocuSign Inc (DOCU.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DOLLARGENERAL Dollar General Corp (DG.xnys) NYSE 20% YES MT5
DOLLARTREE Dollar Tree Inc (DLTR.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DOMINIONENERGY Dominion Energy Inc (D.xnys) NYSE 20% YES MT5
DOORDASH DoorDash Inc (DASH.xnys) NYSE 20% YES MT5
DOW Dow Inc (DOW.xnys) NYSE 20% YES MT5
DRHORTON Dr Horton Inc (DHI.xnys) NYSE 20% YES MT5
DROPBOX Dropbox Inc (DBX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
DTEENERGYCOMPANY Dte Energy Company (DTE.xnys) NYSE 20% YES MT5
DUKEENERGY Duke Energy Corp (DUK.xnys) NYSE 20% YES MT5
DUPONTDENEMOURS DuPont de Nemours Inc (DD.xnys) NYSE 20% YES MT5
EASTMANCHEMICAL Eastman Chemical Co (EMN.xnys) NYSE 20% YES MT5
EASTMANKODAK Eastman Kodak Co (KODK.xnys) NYSE 20% YES MT5
EATONPLC Eaton Corp Plc (ETN.xnys) NYSE 20% YES MT5
ECOLAB Ecolab Inc (ECL.xnys) NYSE 20% YES MT5
EDWARDSLIFESCIENCES Edwards Lifesciences Corp (EW.xnys) NYSE 20% YES MT5
ELECTRAMECCANICAVEHICLES Electrameccanica Vehicles Co (SOLO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ELECTRONICARTS Electronic Arts Inc (EA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ELILILLY Eli Lilly & Co (LLY.xnys) NYSE 20% YES MT5
EMERSONELECTRIC Emerson Electric Co (EMR.xnys) NYSE 20% YES MT5
ENTERPRISEPRODUCTS Enterprise Products Partners LP (EPD.xnys) NYSE 20% YES MT5
EOGRESOURCES EOG Resources Inc (EOG.xnys) NYSE 20% YES MT5
EQUINIX Equinix Inc (EQIX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
EQUITYRESIDENTIAL Equity Residential (EQR.xnys) NYSE 20% YES MT5
ESSEXPROPERTYTRUST Essex Property Trust Inc (ESS.xnys) NYSE 20% YES MT5
EXELON Exelon Corp (EXC.xnys) NYSE 20% YES MT5
EXPEDIAGROUP Expedia Group Inc (EXPE.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FASTENAL Fastenal Co (FAST.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FIDELITYNATIONALINFO Fidelity National Info Services Inc / FIS (FIS.xnys) NYSE 20% YES MT5
FIFTHTHIRDBANCORP Fifth Third Bancorp (FITB.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FIRSTSOLAR First Solar Inc (FSLR.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FISERV Fiserv Inc (FISV.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FOMENTOECONOMICOMEX-SP Fomento Economico Mex-Sp Adr (FMX.xnys) NYSE 20% YES MT5
FOOTLOCKER Foot Locker Inc (FL.xnys) NYSE 20% YES MT5
FORTINET Fortinet Inc (FTNT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FORTIVE Fortive Corp (FTV.xnys) NYSE 20% YES MT5
FOSSILGROUP Fossil Group Inc (FOSL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FOXCORP-CLASSA Fox Corp - Class A (FOXA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FOXCORP-CLASSB Fox Corp - Class B (FOX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
FREEPORT-MCMORAN Freeport-McMoRan Inc / FCX (FCX.xnys) NYSE 20% YES MT5
FUELCELLENERGY FuelCell Energy Inc (FCEL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
GAP Gap Inc (GPS.xnys) NYSE 20% YES MT5
GENERALDYNAMICS General Dynamics Corp (GD.xnys) NYSE 20% YES MT5
GENERALMILLS General Mills Inc (GIS.xnys) NYSE 20% YES MT5
GEVO GEVO.xnas (GEVO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
GILEADSCIENCES Gilead Sciences Inc (GILD.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
GLOBALPAYMENTS Global Payments Inc (GPN.xnys) NYSE 20% YES MT5
GOLDFIELDS Gold Fields Ltd (GFI.xnys) NYSE 20% YES MT5
GOODYEARTIRE&RUBBER Goodyear Tire & Rubber Co (GT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
GROUPON Groupon Inc (GRPN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
H&RBLOCK H&R Block Inc (HRB.xnys) NYSE 20% YES MT5
HARLEY-DAVIDSON Harley-Davidson Inc (HOG.xnys) NYSE 20% YES MT5
HCAHEALTHCARE HCA Healthcare Inc (HCA.xnys) NYSE 20% YES MT5
HERBALIFENUTRITION Herbalife Nutrition Ltd (HLF.xnys) NYSE 20% YES MT5
HERSHEY Hershey Co (HSY.xnys) NYSE 20% YES MT5
HESS Hess Corp (HES.xnys) NYSE 20% YES MT5
HEWLETTPACKARDENTERPRISE Hewlett Packard Enterprise Co / HPE (HPE.xnys) NYSE 20% YES MT5
HILTONWORLDWIDEHLDG Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT.xnys) NYSE 20% YES MT5
HONEYWELLINTL Honeywell International Inc (HON.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
HOSTHOTELS&RESORTS Host Hotels & Resorts Inc (HST.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
HUAZHUGROUPLTD Huazhu Group Ltd (ADRs) (HTHT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
HUMANA Humana Inc (HUM.xnys) NYSE 20% YES MT5
HUNTINGTONBANCSHARES Huntington Bancshares Inc (HBAN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
HYLIIONHLDG Hyliion Holdings Corp (HYLN.xnys) NYSE 20% YES MT5
IAC/INTERACTIVE IAC / InterActive Corp (IAC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
IDEXXLABORATORIES Idexx Laboratories Inc (IDXX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ILLINOISTOOLWORKS Illinois Tool Works / ITW (ITW.xnys) NYSE 20% YES MT5
ILLUMINA Illumina Inc (ILMN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
INCYTECORP Incyte Corp (INCY.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
INOVIOPHARMACEUTICALS Inovio Pharmaceuticals Inc (INO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
INSEEGOCORP Inseego Corp (INSG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
INTERCONTINENTALEXCHANGE Intercontinental Exchange Inc / ICE (ICE.xnys) NYSE 20% YES MT5
INTUIT Intuit Inc (INTU.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
INTUITIVESURGICAL Intuitive Surgical Inc (ISRG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
IOVANCEBIOTHERAPEUTICS Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
IQIYI Iqiyi Inc (ADRs) (IQ.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
JABIL Jabil Inc (JBL.xnys) NYSE 20% YES MT5
JINKOSOLARHLDG JinkoSolar Holding Co (ADRs) (JKS.xnys) NYSE 20% YES MT5
JOHNSONCONTROLSINTL Johnson Controls International Plc (JCI.xnys) NYSE 20% YES MT5
JOYY Joyy Inc (ADRs) (YY.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
KEURIGDRPEPPER Keurig Dr Pepper Inc (KDP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
KEYCORP KeyCorp (KEY.xnys) NYSE 20% YES MT5
KIMBERLY-CLARK Kimberly-Clark Corp (KMB.xnys) NYSE 20% YES MT5
KINDERMORGAN Kinder Morgan Inc (KMI.xnys) NYSE 20% YES MT5
KINROSSGOLD Kinross Gold Corp (KGC.xnys) NYSE 20% YES MT5
KIRKLANDLAKEGOLD Kirkland Lake Gold Ltd (KL.xnys) NYSE 20% YES MT5
KKR KKR & Co Inc (KKR.xnys) NYSE 20% YES MT5
KLACORP KLA Corp (KLAC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
KOHLS Kohl's Corp (KSS.xnys) NYSE 20% YES MT5
KRAFTHEINZ Kraft Heinz Co (KHC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
KROGER Kroger Co (KR.xnys) NYSE 20% YES MT5
L3HARRISTECHNOLOGIES L3Harris Technologies Inc (LHX.xnys) NYSE 20% YES MT5
LAMRESEARCHCORP Lam Research Corp (LRCX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
LASVEGASSANDS Las Vegas Sands Corp (LVS.xnys) NYSE 20% YES MT5
LBRANDS L Brands Inc (LB.xnys) NYSE 20% YES MT5
LENNAR-CLASSA Lennar Corp - Class A (LEN.xnys) NYSE 20% YES MT5
LIAUTO Li Auto Inc (ADRs) (LI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
LIBERTYGLOBALPLC-CLASSC Liberty Global Plc - Class C (LBTYK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
LITHIUMAMERICAS Lithium Americas Corp (LAC.xnys) NYSE 20% YES MT5
LIVENT Livent Corp (LTHM.xnys) NYSE 20% YES MT5
LOWESCOS Lowe's Cos Inc (LOW.xnys) NYSE 20% YES MT5
LUMENTECHNOLOGIES Lumen Technologies Inc (LUMN.xnys) NYSE 20% YES MT5
LUMINARTECHNOLOGIES Luminar Technologies Inc (LAZR.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
LYONDELLBASELLINDUSTRIE Lyondellbasell Industries - Class A (LYB.xnys) NYSE 20% YES MT5
M&TBANK M & T Bank Corp (MTB.xnys) NYSE 20% YES MT5
MACYS Macy's Inc (M.xnys) NYSE 20% YES MT5
MANCHESTERUNITED Manchester United Plc (MANU.xnys) NYSE 20% YES MT5
MARATHONOIL Marathon Oil Corp (MRO.xnys) NYSE 20% YES MT5
MARATHONPATENTGROUP Marathon Patent Group Inc (MARA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MARATHONPETROLEUM Marathon Petroleum Corp (MPC.xnys) NYSE 20% YES MT5
MARRIOTTINTL-CLASSA Marriott International - Class A (MAR.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MARSH&MCLENNANCOS Marsh & McLennan Cos (MMC.xnys) NYSE 20% YES MT5
MARTINMARIETTAMATERIALS Martin Marietta Materials Inc (MLM.xnys) NYSE 20% YES MT5
MARVELLTECHNOLOGYGROUP Marvell Technology Group Ltd (MRVL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MATCHGROUP Match Group Inc (MTCH.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MCKESSON Mckesson Corp (MCK.xnys) NYSE 20% YES MT5
MEDTRONIC Medtronic Plc (MDT.xnys) NYSE 20% YES MT5
MERCADOLIBRE Mercadolibre Inc (MELI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MERCK Merck & Co Inc (MRK.xnys) NYSE 20% YES MT5
METLIFE Metlife Inc (MET.xnys) NYSE 20% YES MT5
MFAFINANCIAL MFA Financial Inc (MFA.xnys) NYSE 20% YES MT5
MICROCHIPTECHNOLOGY Microchip Technology Inc (MCHP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MICRONTECHNOLOGY Micron Technology Inc (MU.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MOMOINC-SPON Momo Inc-Spon (ADRs) (MOMO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MONDELEZINTL Mondelez International Inc (MDLZ.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MONSTERBEVERAGECORP Monster Beverage Corp (MNST.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
MOODYS Moody's Corp (MCO.xnys) NYSE 20% YES MT5
MPLXLP MPLX LP (MPLX.xnys) NYSE 20% YES MT5
MYLANNV Mylan NV (MYL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NABORSINDUSTRIES Nabors Industries Ltd (NBR.xnys) NYSE 20% YES MT5
NETAPP Netapp Inc (NTAP.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NETEASE NetEase Inc (ADRs) (NTES.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NEWMONTGOLDCORP Newmont Goldcorp Corp (NEM.xnys) NYSE 20% YES MT5
NEWORIENTALEDUCATION New Oriental Education (ADRs) (EDU.xnys) NYSE 20% YES MT5
NEWSCORP News Corp - Class B (NWS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NEXTERAENERGY Nextera Energy Inc (NEE.xnys) NYSE 20% YES MT5
NIKOLACORP Nikola Corp (NKLA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NIO NIO Inc (ADRs) (NIO.xnys) NYSE 20% YES MT5
NOBLEENERGY Noble Energy Inc (NBL.xnys) NYSE 20% YES MT5
NOKIAOYJ Nokia Oyj (ADRs) (NOK.xnys) NYSE 20% YES MT5
NORDSTROM Nordstrom Inc (JWN.xnys) NYSE 20% YES MT5
NORFOLKSOUTHERN Norfolk Southern Corp (NSC.xnys) NYSE 20% YES MT5
NORTHROPGRUMMAN Northrop Grumman Corp (NOC.xnys) NYSE 20% YES MT5
NORTONLIFE/SYMANTEC NortonLifeLock Inc / Symantec (SYMC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NORWEGIANCRUISELINEHLDG Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NOVAVAX Novavax Inc (NVAX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NUANCECOMMUNICATIONS Nuance Communications (NUAN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
NXPSEMICONDUCTORSNV NXP Semiconductors NV (NXPI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
O'REILLYAUTOMOTIVE O'Reilly Automotive Inc (ORLY.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
OCCIDENTALPETROLEUM Occidental Petroleum Corp (OXY.xnys) NYSE 20% YES MT5
OILSTATESINTL Oil States International Inc (OIS.xnys) NYSE 20% YES MT5
OKTAINC Okta Inc (OKTA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
OMNICOMGROUP Omnicom Group (OMC.xnys) NYSE 20% YES MT5
ONEOK Oneok Inc (OKE.xnys) NYSE 20% YES MT5
OVERSTOCKCOMINC Overstock.com Inc (OSTK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
PALANTIRTECHNOLOGIES Palantir Technologies Inc (PLTR.xnys) NYSE 20% YES MT5
PALOALTONETWORKS Palo Alto Networks Inc (PANW.xnys) NYSE 20% YES MT5
PARKERHANNIFIN Parker Hannifin Corp (PH.xnys) NYSE 20% YES MT5
PENNNATIONALGAMING Penn National Gaming Inc (PENN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
PETROLEOBRASILEIRO-SPON Petroleo Brasileiro-Spon Adr (PBR.xnys) NYSE 20% YES MT5
PG&E PG&E Corp (PCG.xnys) NYSE 20% YES MT5
PHILIPMORRISINTL Philip Morris International (PM.xnys) NYSE 20% YES MT5
PHILLIPS66 Phillips 66 (PSX.xnys) NYSE 20% YES MT5
PINTEREST-CLASSA Pinterest Inc- Class A (PINS.xnys) NYSE 20% YES MT5
PIONEERNATURALRESOURCES Pioneer Natural Resources Co (PXD.xnys) NYSE 20% YES MT5
PLUGPOWER Plug Power Inc (PLUG.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
PNCFINANCIALSERVICESGROUP PNC Financial Services Group (PNC.xnys) NYSE 20% YES MT5
PPGINDUSTRIES Ppg Industries Inc (PPG.xnys) NYSE 20% YES MT5
PROCTER&GAMBLE Procter & Gamble Co (PG.xnys) NYSE 20% YES MT5
PROGRESSIVE Progressive Corp (PGR.xnys) NYSE 20% YES MT5
PROLOGIS Prologis Inc (PLD.xnys) NYSE 20% YES MT5
PRUDENTIALFINANCIAL Prudential Financial Inc (PRU.xnys) NYSE 20% YES MT5
PUBLICSERVICEENTERPRISE Public Service Enterprise Group / PSEG (PEG.xnys) NYSE 20% YES MT5
PUBLICSTORAGE Public Storage (PSA.xnys) NYSE 20% YES MT5
QUALCOMM QUALCOMM Inc (QCOM.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
QUANTUMSCAPE Quantumscape Corp (QS.xnys) NYSE 20% YES MT5
QURATERETAIL Qurate Retail (QRTEA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
RAYTHEONTECHNOLOGIES Raytheon Technologies (RTX.xnys) NYSE 20% YES MT5
REGENERONPHARMACEUTICALS Regeneron Pharmaceuticals (REGN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
REGIONSFINANCIAL Regions Financial Corp (RF.xnys) NYSE 20% YES MT5
RINGCENTRAL RingCentral Inc (RNG.xnys) NYSE 20% YES MT5
RIOTBLOCKCHAIN Riot Blockchain Inc (RIOT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ROCKWELLAUTOMATION Rockwell Automation Inc (ROK.xnys) NYSE 20% YES MT5
ROKU Roku Inc (ROKU.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ROPERTECHNOLOGIES Roper Technologies Inc (ROP.xnys) NYSE 20% YES MT5
ROSSSTORES Ross Stores Inc (ROST.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ROYALCARIBBEANCRUISES Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.xnys) NYSE 20% YES MT5
S&PGLOBAL S&P Global Inc (SPGI.xnys) NYSE 20% YES MT5
SAPSE SAP SE (ADRs) (SAP.xnys) NYSE 20% YES MT5
SCHLUMBERGER Schlumberger Ltd (SLB.xnys) NYSE 20% YES MT5
SCHWAB(CHARLES) Schwab (Charles) Corp (SCHW.xnys) NYSE 20% YES MT5
SEMPRAENERGY Sempra Energy (SRE.xnys) NYSE 20% YES MT5
SENSEONICHHLDG Senseonich Holdings Inc (SENS.xnys) NYSE 20% YES MT5
SERVICENOW ServiceNow Inc (NOW.xnys) NYSE 20% YES MT5
SHERWIN-WILLIAMS Sherwin-Williams Co (SHW.xnys) NYSE 20% YES MT5
SHOPIFY Shopify Inc (SHOP.xnys) NYSE 20% YES MT5
SIGNETJEWELERS Signet Jewelers Ltd (SIG.xnys) NYSE 20% YES MT5
SIMONPROPERTYGROUP Simon Property Group Inc (SPG.xnys) NYSE 20% YES MT5
SIRIUSXMHLDG Sirius XM Holdings Inc (SIRI.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SIXFLAGSENTERTAINMENT Six Flags Entertainment Corp (SIX.xnys) NYSE 20% YES MT5
SKYWORKSSOLUTIONS Skyworks Solutions Inc (SWKS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SLACKTECHNOLOGIES Slack Technologies Inc (WORK.xnys) NYSE 20% YES MT5
SNOWFLAKE Snowflake Inc (SNOW.xnys) NYSE 20% YES MT5
SOCIEDADQUIMICAYMINERASA Sociedad Quimica y Minera SA (ADRs) (SQM.xnys) NYSE 20% YES MT5
SONY Sony Corp - (ADRs) (SONY.xnys) NYSE 20% YES MT5
SORRENTOTHERAPEUTICS Sorrento Therapeutics Inc (SRNE.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SOUTHERN Southern Co (SO.xnys) NYSE 20% YES MT5
SOUTHWESTAIRLINES Southwest Airlines Co (LUV.xnys) NYSE 20% YES MT5
SPIRITAIRLINES Spirit Airlines Inc (SAVE.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SPLUNK Splunk Inc (SPLK.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SQUARE-A Square Inc - A (SQ.xnys) NYSE 20% YES MT5
STANLEYBLACK&DECKER Stanley Black & Decker Inc (SWK.xnys) NYSE 20% YES MT5
STATESTREET State Street Corp (STT.xnys) NYSE 20% YES MT5
STRYKER Stryker Corp (SYK.xnys) NYSE 20% YES MT5
SYNCHRONYFINANCIAL Synchrony Financial (SYF.xnys) NYSE 20% YES MT5
SYNOPSYS Synopsys Inc (SNPS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
SYSCO Sysco Corp (SYY.xnys) NYSE 20% YES MT5
TAIWANSEMICONDUCTORMAN TSMC / Taiwan Semiconductor Man Co (ADRs) (TSM.xnys) NYSE 20% YES MT5
TALEDUCATIONGROUP (ADRS) Tal Education Group (ADRs) (TAL.xnys) NYSE 20% YES MT5
TARGET Target Corp (TGT.xnys) NYSE 20% YES MT5
TATTOOEDCHEF Tattooed Chef Inc (TTCF.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
TECHNIPFMC Technipfmc Plc (FTI.xnys) NYSE 20% YES MT5
TENCENTMUSIC Tencent Music Entertainment (ADRs) (TME.xnys) NYSE 20% YES MT5
TEVAPHARMACEUTICAL Teva Pharmaceutical-Sp Adr (TEVA.xnys) NYSE 20% YES MT5
TEXASINSTRUMENTS Texas Instruments Inc (TXN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
THERMOFISHERSCIENTIFIC Thermo Fisher Scientific Inc (TMO.xnys) NYSE 20% YES MT5
THETRADEDESKINC-CLASSA The Trade Desk Inc - Class A (TTD.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
THETRAVELERSCOMPANIES The Travelers Companies Inc (TRV.xnys) NYSE 20% YES MT5
TJXCOMPANIES TJX Companies Inc (TJX.xnys) NYSE 20% YES MT5
TOTALENERGIESSE TotalEnergies SE (ADRs) (TTE.xnys) NYSE 20% YES MT5
TRANSOCEAN Transocean LTD (RIG.xnys) NYSE 20% YES MT5
TRIPCOMGROUP Trip.Com Group Ltd (ADRs) (TCOM.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
TRUISTFINANCIAL Truist Financial Corp (TFC.xnys) NYSE 20% YES MT5
TUPPERWAREBRANDS Tupperware Brands Corp (TUP.xnys) NYSE 20% YES MT5
TWILIO-A Twilio Inc - A (TWLO.xnys) NYSE 20% YES MT5
TWOINTERACTIVESOFTWARE Take-Two Interactive SoftwareInc (TTWO.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
TYSONFOODS-CLASSA Tyson Foods Inc-Class A (TSN.xnys) NYSE 20% YES MT5
ULTABEAUTY Ulta Beauty Inc (ULTA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
UNIONPACIFIC Union Pacific Corp (UNP.xnys) NYSE 20% YES MT5
UNITEDAIRLINESHLDG United Airlines Holdings Inc (UAL.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
UNITEDHEALTHGROUP UnitedHealth Group Inc (UNH.xnys) NYSE 20% YES MT5
UNITEDMICROELECTRONICS United Microelectronics Corp (ADRs) (UMC.xnys) NYSE 20% YES MT5
UNITEDPARCELSERVICE United Parcel Service Inc (UPS.xnys) NYSE 20% YES MT5
USBANCORP U.S. Bancorp (USB.xnys) NYSE 20% YES MT5
VALEROENERGY Valero Energy Corp (VLO.xnys) NYSE 20% YES MT5
VALESA-SPADR Vale Sa-Sp Adr (VALE.xnys) NYSE 20% YES MT5
VERTEXPHARMACEUTICALS Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
VF VF Corp (VFC.xnys) NYSE 20% YES MT5
VIATRIS Viatris Inc (VTRS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
VIPSHOPHLDG Vipshop Holdings Ltd (ADRs) (VIPS.xnys) NYSE 20% YES MT5
VIRGINGALACTICHLDG Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.xnys) NYSE 20% YES MT5
VIRTUFINANCIAL Virtu Financial Inc (VIRT.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
VMWARE-CLASSA VMware Inc - Class A (VMW.xnys) NYSE 20% YES MT5
VULCANMATERIALS Vulcan Materials Co (VMC.xnys) NYSE 20% YES MT5
WALGREENSBOOTSALLIANCE Walgreens Boots Alliance Inc (WBA.xnys) NYSE 20% YES MT5
WASTEMANAGEMENT Waste Management Inc (WM.xnys) NYSE 20% YES MT5
WEIBOCORP-SPONADR Weibo Corp-Spon Adr (WB.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
WESTERNDIGITALCORP Western Digital Corp (WDC.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
WILLIAMSCOS Williams Cos Inc (WMB.xnys) NYSE 20% YES MT5
WORKDAY-CLASSA Workday Inc - Class A (WDAY.xnys) NYSE 20% YES MT5
WORKHORSEGROUP Workhorse Group Inc (WKHS.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
WWGRAINGER WW Grainger Inc (GWW.xnys) NYSE 20% YES MT5
WYNNRESORTS Wynn Resorts Ltd (WYNN.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
XCELENERGY Xcel Energy Inc (XEL.xnys) NYSE 20% YES MT5
XILINX Xilinx Inc (XLNX.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
XPENG XPeng Inc (XPEV.xnys) NYSE 20% YES MT5
YAMANAGOLD Yamana Gold Inc (AUY.xnys) NYSE 20% YES MT5
YUM!BRANDS Yum! Brands Inc (YUM.xnys) NYSE 20% YES MT5
YUMCHINAHLDG Yum China Holdings Inc (YUMC.xnys) NYSE 20% YES MT5
ZEBRATECHNOLOGIESCORP Zebra Technologies Corp - Class A (ZBRA.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ZOETIS Zoetis Inc (ZTS.xnys) NYSE 20% YES MT5
ZOMEDICA Zomedica Corp (ZOM.xnys) NYSE 20% YES MT5
ZOOMVIDEOCOMMUNICATIONS Zoom Video Communications Inc (ZM.xnas) NASDAQ 20% YES MT5
ZTOEXPRESSCAYMAN Zto Express Cayman Inc (ADRs) (ZTO.xnys) NYSE 20% YES MT5
A2MILK a2 Milk Co Ltd (A2M.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AUSTRALIANFOUNDATION Australian Foundation Investment Co Ltd (AFI.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AGLENERGY AGL Energy Ltd (AGL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AMPOL Ampol Ltd (ALD.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ARISTOCRAT Aristocrat Leisure Ltd (ALL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ALS ALS Ltd (ALQ.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ALTIUM Altium Ltd (ALU.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ATLASARTERIA Atlas Arteria (ALX.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AMCOR Amcor Plc (CDIs) (AMC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AMP AMP Ltd (AMP.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ANSELL Ansell Ltd (ANN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ANZ Australian & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ.xasx) ASX* 20% Yes MT5
APAGROUP APA Group (APA.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AFTERPAY Afterpay Touch Group Ltd (APT.xasx) ASX* 20% Yes MT5
APPEN Appen Ltd (APX.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AUSNETSERVICES Ausnet Services (AST.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ASX ASX Ltd (ASX.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ALUMINA Alumina Ltd (AWC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
AURIZONHOLDINGS Aurizon Holdings Ltd (AZJ.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BENDIGO Bendigo and Adelaide Bank (BEN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BHPGROUP BHP Group Ltd [ASX] (BHP.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BORAL Boral Ltd (BLD.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BANKOFQLD Bank of Queensland Ltd (BOQ.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BEACHENERGY Beach Energy Ltd (BPT.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BLUESCOPESTEEL BlueScope Steel Ltd (BSL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
BRAMBLES Brambles Ltd (BXB.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CARSALES carsales.com Ltd (CAR.xasx) ASX* 20% Yes MT5
COMMONWEALTHBANK Commonwealth Bank of Australia (CBA.xasx) ASX* 20% Yes MT5
COCACOLAAMATIL Coca-Cola Amatil Ltd (CCL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CHALLENGER Challenger Ltd (CGF.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CHARTERHALL Charter Hall Group (CHC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CIMIC CIMIC Group Ltd (CIM.xasx) ASX* 20% Yes MT5
COCHLEAR Cochlear Ltd (COH.xasx) ASX* 20% Yes MT5
COLES Coles Group Ltd (COL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
COMPUTERSHARE Computershare Ltd (CPU.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CSL CSL Ltd (CSL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CROWN Crown Resorts Ltd (CWN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
CLEANAWAYWASTE Cleanaway Waste Management Ltd (CWY.xasx) ASX* 20% Yes MT5
DOMINOS Domino's Pizza Enterprises Ltd (DMP.xasx) ASX* 20% Yes MT5
DOWNEREDI Downer EDI Ltd (DOW.xasx) ASX* 20% Yes MT5
DETERRAROYALTIES Deterra Royalties Ltd (DRR.xasx) ASX* 20% Yes MT5
DEXUS Dexus (DXS.xasx) ASX* 20% Yes MT5
EVOLUTIONMINING Evolution Mining Ltd (EVN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
FLIGHTCENTRE Flight Centre Travel Group Ltd (FLT.xasx) ASX* 20% Yes MT5
FORTESCUEMETALS Fortescue Metals Group Ltd (FMG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
FISHERNPAYKELHEALTH Fisher & Paykel Healthcare Corp (FPH.xasx) ASX* 20% Yes MT5
GOODMAN Goodman Group (GMG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
GPTGROUP GPT Group (GPT.xasx) ASX* 20% Yes MT5
INSURANCEAUSTRALIA Insurance Australia Group Ltd (IAG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ILUKARESOURCES Iluka Resources Ltd (ILU.xasx) ASX* 20% Yes MT5
INCITECPIVOT Incitec Pivot Ltd (IPL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
JBHI-FI JB Hi-Fi Ltd (JBH.xasx) ASX* 20% Yes MT5
JAMESHARDIEIND James Hardie Industries Plc (CDIs) (JHX.xasx) ASX* 20% Yes MT5
LENDLEASE Lendlease Group (LLC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
LINKADMINISTRATION Link Administration Holdings (LNK.xasx) ASX* 20% Yes MT5
MAGELLANFINANCIAL Magellan Financial Group Ltd (MFG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
MIRVAC Mirvac Group (MGR.xasx) ASX* 20% Yes MT5
MEDIBANKPRIVATE Medibank Private Ltd (MPL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
MACQUARIE Macquarie Group Ltd (MQG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NAB National Australia Bank Ltd (NAB.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NEWCRESTMINING Newcrest Mining Ltd (NCM.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NINE Nine Entertainment Co Holdings Ltd (NEC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NIB NIB Holdings Ltd (NHF.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NORTHERNSTAR Northern Star Resources Ltd (NST.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NEWSCORP News Corp - Class B (CDIs) (NWS.xasx) ASX* 20% Yes MT5
NEXTDC NEXTDC Ltd (NXT.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ORORA Orora Ltd (ORA.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ORIGINENERGY Origin Energy Ltd (ORG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ORICA Orica Ltd (ORI.xasx) ASX* 20% Yes MT5
OILSEARCH Oil Search Ltd (OSH.xasx) ASX* 20% Yes MT5
OZMINERALS OZ Minerals Ltd (OZL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
QANTAS Qantas Airways Ltd (QAN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
QBEINSURANCE QBE Insurance Group Ltd (QBE.xasx) ASX* 20% Yes MT5
QUBEHOLDINGS Qube Holdings Ltd (QUB.xasx) ASX* 20% Yes MT5
REAGROUP REA Group Ltd (REA.xasx) ASX* 20% Yes MT5
RAMSAYHEALTHCARE Ramsay Health Care Ltd (RHC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
RIOTINTO Rio Tinto Ltd [ASX] (RIO.xasx) ASX* 20% Yes MT5
RESMED Resmed Inc (CDIs) (RMD.xasx) ASX* 20% Yes MT5
RELIANCEWORLDWIDE Reliance Worldwide Corp Ltd / RWC (RWC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SOUTH32 South32 Ltd (S32.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SCENTRE Scentre Group Ltd (SCG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SEEK Seek Ltd (SEK.xasx) ASX* 20% Yes MT5
STOCKLAND Stockland Corporation Ltd (SGP.xasx) ASX* 20% Yes MT5
STARENTERTAINMENT Star Entertainment Grp Ltd/T (SGR.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SONICHEALTHCARE Sonic Healthcare Ltd (SHL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SPARKINFRASTRUCTURE Spark Infrastructure Group (SKI.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SOULPATTINSON Washington H. Soul Pattinson / WHSP (SOL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SANTOS Santos Ltd (STO.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SUNCORP Suncorp Group Ltd (SUN.xasx) ASX* 20% Yes MT5
SYDNEYAIRPORT Sydney Airport Holdings Pty Ltd (SYD.xasx) ASX* 20% Yes MT5
TABCORP Tabcorp Holdings Ltd (TAH.xasx) ASX* 20% Yes MT5
TRANSURBAN Transurban Group (TCL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
TELSTRA Telstra Corp Ltd (TLS.xasx) ASX* 20% Yes MT5
TPGTELECOM TPG Telecom Ltd (TPG.xasx) ASX* 20% Yes MT5
TREASURYWINE Treasury Wine Estates Ltd (TWE.xasx) ASX* 20% Yes MT5
VICINITYCENTRES Vicinity Centres (VCX.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WESTPAK Westpac Banking Corp (WBC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WEBJET Webjet Limited (WEB.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WESFARMERS Wesfarmers Ltd (WES.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WORLEY Worley Ltd (WOR.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WOOLWORTHS Woolworths Group Ltd (WOW.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WOODSIDEPETROLEUM Woodside Petroleum Ltd (WPL.xasx) ASX* 20% Yes MT5
WISETECH WiseTech Global Ltd (WTC.xasx) ASX* 20% Yes MT5
XERO Xero Ltd (XRO.xasx) ASX* 20% Yes MT5
ZIPCO Zip Co Limited (Z1P.xasx) ASX* 20% Yes MT5

* Sản phẩm ASX được cung cấp theo yêu cầu bằng cách gửi email tới [email protected]. Định giá sản phẩm ASX có sẵn thông qua CHI-X và phải chịu phí dữ liệu $ 10 AUD mỗi tháng để có hiệu lực trên tài khoản của bạn. Bạn sẽ bị tính phí cho dù bạn có đăng nhập vào tài khoản của mình hay không. Phí được tính trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - cache | Page ID - 2620

Get instant Updates in Telegram