Συναλλαγή CFDs Μετοχών

MENU

Trade Share CFDs
with FP Markets

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

for our full list of Share CFDs
& indicative pricing

share-first-pic

Η FP Markets προσφέρει το καλύτερο πειρβάλλον για συναλλαγές CFD σε περισσότερα από 10.000 αυστραλιανά και διεθνή CFD μετοχών μαζί με CFD μετοχών και δεικτών σε 4 ηπείρους.

Μπορείτε να συναλλάσσεται CFDs επί μετοχών στις πιο διάσημες εταιρείες του κόσμου, καθώς και CFDs επί μετοχών σε όλες τις παγκόσμιες αγορές και να επωφεληθείτε από τις κινήσεις των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Στην FP Markets, μπορείτε να συναλλάσσεστε CFDs μετοχών σε δύο ισχυρές πλατφόρμες από τον ίδιο λογαριασμό συναλλαγών, σε επιτραπέζιο υπολογιστή και κινητό (Apple iOS & Android). Τα CFDs μετοχών προέρχονται από μια σειρά παγκόσμιων αγορών, συμπεριλαμβανομένων του Λονδίνου, του Χονγκ Κονγκ, του Παρισιού, της Φρανκφούρτης, της Μαδρίτης, του Άμστερνταμ και της Νέας Υόρκης (NYSE & Nasdaq) και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των αερομεταφορών, του τουρισμού και της Μεγάλης Τεχνολογίας. Η FP Markets πρωτοπορεί για άλλη μια φορά με μια προηγμένη ομάδα CFDs μετοχών που θα δώσει στους traders απεριόριστες και εξαιρετικές ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές

What Are the
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Options for
Trading Share and Stock CFDs?

Κάντε κλικ στην επιλογή σας παρακάτω για λεπτομερή επισκόπηση

slip-recommended
fpm-iress-small

1. Direct Market
Access (DMA)
Share and Stock CFDs

Προσφέρεται μέσω της ισχυρής πλατφόρμας Iress.

Σε ένα χρηματιστήριο, οι τιμές των συναλλαγών και ο όγκος των εκκρεμών συναλλαγών σε κάθε σημείο τιμής είναι δημοσίως διαθέσιμα στο λεγόμενο "βιβλίο εντολών". Η δυνατότητα πρόσβασης στο βιβλίο εντολών του χρηματιστηρίου είναι κάτι μοναδικό στο μοντέλο τιμολόγησης Direct Market Access (DMA) και παρέχει στους traders διαφανή και ακριβή εκτέλεση. Εκτός από τα γνήσια δεδομένα της αγοράς, το μοντέλο τιμολόγησης DMA διασφαλίζει ότι μπορείτε να κάνετε long σε όλους τους τίτλους του χρηματιστηρίου και τον ευρύτερο διαθέσιμο κατάλογο των shorts, δίνοντάς σας μυριάδες ευκαιρίες συναλλαγών.

What Iress DMA Share
CFDs Can You Trade?

DMA CFDs μετοχών ανά χρηματιστήριο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ
ASX 2829
AXW 102
NASDAQ 1380
NYSE 1524
ARC 198
LSE 972
HKE 1418
SGX 438
IDK 23

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

for a full list of Share CFDs
available to trade on Iress

Συναλλαγές μετοχών

Η FP Markets προσφέρει έκθεση στις διεθνείς αγορές μετοχών με γνήσια δεδομένα αγοράς, χαμηλές προμήθειες και ανταγωνιστικά περιθώρια κέρδους. Δείτε τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα της αγοράς και κάντε διαφανείς συναλλαγές χρησιμοποιώντας CFDs σε 4 διαφορετικές ηπείρους και πάνω από 10.000 μετοχές. Διατάξτε μεγαλύτερα μεγέθη θέσεων επιλέγοντας μεταξύ λογαριασμών συναλλαγών με μόχλευση και ανταγωνιστικά επιτόκια χρηματοδότησης. Με τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης, θα μπορούσατε δυνητικά να επωφεληθείτε από τις κινήσεις των τιμών εταιρειών από όλο τον κόσμο.

Στην Αυστραλία, η χρηματιστηριακή αγορά έχει φάσεις πριν από το άνοιγμα και πριν από το κλείσιμο, όπου επιτρέπεται να επικαλύπτονται οι εντολές αγοράς και πώλησης. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος υπολογιστή αντιστοιχεί αυτές τις εντολές και καθορίζει την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος στην οποία διακινούνται οι περισσότερες μετοχές. Η FP Markets παρέχει πρόσβαση και στις δύο αυτές φάσεις της αγοράς και σε όλη τη σχετική πρόσθετη ρευστότητα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι
λογαριασμών Iress;

Υπάρχουν 2 τύποι λογαριασμών διαθέσιμοι στο Iress: Retail & Pro.

Trade Share CFDs together with Stock CFDs with FP Markets, an Australian regulated and award-winning forex broker, and you can take advantage of minimal fees and commissions as low as 0.06%. At FP Markets, we offer fast execution speeds* and our robust trade and risk management trading tools offer a smooth trading experience for our clients as well as the ability to access multiple instruments from one single trading account.

Here Is an Example
of Share CFD Trading
on Iress

Συναλλαγή

Η αγοραία τιμή των μετοχών της εταιρείας XYZ στο NYS διαπραγματεύεται σήμερα στα 12,00/12,02 δολάρια. Πιστεύετε ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι υποτιμημένες και θα αυξηθούν, οπότε αποφασίζετε να αγοράσετε 5000 CFDs στα $12,02 το καθένα (που είναι η τιμή στην οποία η FP Markets είναι πρόθυμη να εισέλθει στο CFD).

Δύο εβδομάδες αργότερα, οι μετοχές της εταιρείας XYZ έχουν αυξηθεί και πωλούνται τώρα στα 12,52 δολάρια. Αποφασίζετε να πραγματοποιήσετε το κέρδος σας κλείνοντας τη θέση σας σε CFD.

FP Markets quotes you a price of $12.52/CFD (being the price at which FP Markets is willing to sell you CFDs to Close Out your 5000 CFDs). You trade at that price. The amount of profit you have made, before adjustments and tax, on the Transaction is $2500.00 (difference between 12.02 and 12.52) x 5000 = $2500). With a Margin requirement of 20% of the Contract Value, the Margin requirement for the XYZ position is $12020 ($60,100 x 20%).

Ρυθμίσεις

Η εταιρεία XYC κατέβαλε μέρισμα 10 σεντς ανά μετοχή ενώ η θέση σας ήταν ανοιχτή. Ως εκ τούτου, δικαιούστε μια θετική προσαρμογή μερίσματος ύψους 500 δολαρίων (5000 x 10 σεντς) (το ποσό αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό συναλλαγών σας). Τα CFDs επί μετοχών υπόκεινται σε χρέωση προμήθειας (το αποκαλούμε επίσης Τέλος Συναλλαγών) στις συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος (με βάση την Αξία Κλεισίματος).

Η αμοιβή συναλλαγής σε αυτή τη συναλλαγή θα είναι τουλάχιστον 15 δολάρια ΗΠΑ ή 2 σεντς ανά μετοχή (ανάλογα με τη μεγαλύτερη αξία. Σε αυτή την περίπτωση 5000 μονάδες* 2cents = $100 USD θα είναι η προμήθεια που θα χρεωθεί για το άνοιγμα της συναλλαγής, καθώς αυτή είναι μεγαλύτερη από $15 USD.

Δεδομένου ότι διατηρείτε μια θέση CFD μετοχών σε long κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κόστος χρεώνεται μέσω της Χρέωσης Χρηματοδότησης. Αυτό υπολογίζεται στις θέσεις σας με την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή Χρέωσης Χρηματοδότησης στην ημερήσια Αξία Κλεισίματος της θέσης. Ο τύπος για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης είναι ο εξής: (Ποσότητα x Τιμή κλεισίματος) x ((Βασικό επιτόκιο της FP Markets +/- προσαύξηση πελάτη) / αριθμός ημερών για το νόμισμα όρων)

Σε αυτό το παράδειγμα, για παράδειγμα, εάν το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι 4,5% ετησίως και η τιμή κλεισίματος του CFD σε μια συγκεκριμένη ημέρα είναι $12,20, τότε η χρέωση χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας υπολογίζεται ως εξής: Το βασικό επιτόκιο είναι 2,5%,

Client Mark up is 2.0%
(5000 x $12.20 x 4.50%) / 365

Επομένως, η Χρέωση Χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη ημέρα θα είναι 7,52 δολάρια.

Ρυθμίσεις

Μέρισμα: $500 (Credit)

Χρέωση συναλλαγής: $100 USD (Χρέωση) Το τέλος ισχύει για το άνοιγμα και το κλείσιμο

Χρέωση χρηματοδότησης: Περίπου 105,28 δολάρια (χρέωση). Η χρέωση χρηματοδότησης μίας ημέρας υπολογίζεται καθημερινά και βασίζεται στην αξία κλεισίματος για τις 14 ημέρες διακράτησης της θέσης.

Καθαρά κέρδη: $2,695.00

«Αν η τιμή Προς το «Μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις
για μια μακρά θέση”
Αυξάνεται κατά + 1% 1214/1216 USD 601$
Μειώνεται κατά -1% 1189/1191 - USD $601
meta-platform

2. Trade Share
CFDs on Our
MetaTrader 4 & 5
(MT4 & MT5)

MT4 & MT5 are the world's most popular Forex trading platforms. Primarily known for Forex & Εμπορεύματα trading, a range of Share CFDs are also available to trade. FP Markets offers access to Share CFDs on 4 international exchanges and there are multiple account options to choose from. Go long or short on some of the most popular stocks from across the globe with leverage options up to 30:1. If you are looking for a more comprehensive Share trading experience, our Iress platform offers over 10,000 DMA Share CFDs to trade across 9 international exchanges.

What Share CFDs Can You
Trade on MT4 & MT5?

Share CFD Count Per Exchange

EXCHANGE EQUITIES
UK 17
EU 123
US 433
HK 105
AU 105

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

for a full list of Share CFDs
available to trade on MT4 & MT5

Υπάρχουν διάφοροι τύποι
MT4 & MT5 Account
Types?

Τα CFDs μετοχών και τα CFDs μετοχών είναι διαθέσιμα τόσο στη MT4 όσο και στη MT5:Βασικός & Raw λογαριασμούς.

Here Is an Example
of Share CFD
Trading on MT4

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συναλλάξετε CFDs, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι AAPL.NAS και ο λογαριασμός σας είναι σε USD. Εάν η AAPL.NAS διαπραγματεύεται σε:

aapl-nas

If you decide to trade and BUY 100 Units of AAPL.NAS, because you think that the price of AAPL.NAS stock is going to rise in the future. The margin on AAPL.NAS is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AAPL.NAS.

Ως εκ τούτου, θα χρειαστείτε τουλάχιστον το ακόλουθο ποσό στο λογαριασμό σας για να αναλάβετε τη θέση:

20% x (100 x 310) = $6200 USD.

Αυτό με τη σειρά του θα δώσει στη θέση σας μια αξία $31.000 USD.

Μέσα στην επόμενη ώρα, η τιμή της AAPL.NAS έχει μετακινηθεί σε:

 

aapl-nas-right

Τώρα έχετε μια κερδοφόρα συναλλαγή. Θα μπορούσατε να κλείσετε τη θέση σας πουλώντας στην τρέχουσα τιμή των 315 δολαρίων. Ως εκ τούτου, το κέρδος σας θα ήταν:

100 x (315-310) = $500 USD

In this case the price has moved in your favour. However, if the price had declined instead moving against your prediction, you could have made a loss. This continuous evaluation of price movements and resultant profit/loss happens daily. Accordingly, it leads to a net return (positive/negative) on your initial margin. In the loss scenario where your Free equity, (Equity - Margin) falls below the margin requirements, the broker will issue a margin call. If you fail to deposit the money, and the market moves further against you, when your free equity reach the 50% of your initial margin the contract will be closed at the current market price, known as "stop out."

Ρυθμίσεις

Σε περίπτωση που η AAPL.NAS πληρώσει μέρισμα 0,82 δολάρια ανά μετοχή. Ο λογαριασμός σας θα λάβει μια προσαρμογή σε μετρητά, εάν κατέχετε μια θέση Long.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω σενάριο, δεδομένου ότι κατέχετε 100 μονάδες της AAPL.NAS κατά την ημερομηνία διανομής του μερίσματος. Θα λάβετε την ακόλουθη πίστωση προσαρμογής μετρητών στον λογαριασμό συναλλαγών σας.

100 * 0.82 = $82 USD.

Ωστόσο, αν λάβετε την αντίθετη θέση και είστε σε Θέση Short στην AAPL.NAS, θα πρέπει να πληρώσετε:

100 * 0.82 = $82 USD.

Το ποσό αυτό θα είναι μια χρέωση προσαρμογής σε μετρητά από το λογαριασμό συναλλαγών σας.

«Αν η τιμή Προς το «Μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις
για μια μακρά θέση”
Αυξάνεται κατά + 1% 313.10/313.20 USD $310
Μειώνεται κατά -1% 306.9/307 - USD $310

What is the Difference
Between CFD trading
and Share Trading?

fpm-share-lap

Η κύρια διαφορά μεταξύ των συναλλαγών CFD και των συναλλαγών μετοχών είναι ότι δεν κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή τη φυσική μετοχή. Όπως αναφέρθηκε, το CFD σημαίνει "συμβόλαιο για τη διαφορά" και με ένα CFD δεν αποκτάτε ποτέ στην πραγματικότητα την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ή του μέσου που διαπραγματεύεστε, αλλά μπορείτε να επωφεληθείτε αν η αγορά μετοχών κινηθεί υπέρ σας ή να ζημιωθείτε αν η αγορά κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τα CFD είναι επίσης ένα προϊόν με μόχλευση και οι απαιτήσεις περιθωρίου σημαίνει ότι χρειάζεται να καταθέσετε μόνο ένα ποσοστό της συνολικής αξίας της συναλλαγής για να ανοίξετε μια θέση CFD, ενώ με τη διαπραγμάτευση μετοχών οι μετοχές συνήθως αγοράζονται για το πλήρες οφειλόμενο ποσό.


Η μόχλευση συνοδεύεται επίσης από ανασταλτικό κίνδυνο, επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνεπάγεται η μόχλευση πριν από τη συναλλαγή.

6 λόγοι να ξεκινήσετε συναλλαγές μετοχών CFDs με την FP Markets

An Australian-regulated
forex & CFD broker

Australian Regulated

Αυξήστε την ικανότητά σας να αποκομίζετε κέρδη σε όλες τις
συνθήκες της αγοράς.
Leverage options up to 30:1

Εκτέλεση άμεσης πρόσβασης στην αγορά (DMA)

Διαφανείς τιμές μετοχών σε πραγματικό χρόνο. Έλεγχος, λειτουργικότητα και βαθιά ρευστότητα. Πλήρες βάθος αγοράς & δείτε τις εντολές σας στην σειρά

Προηγμένες Πλατφόρμες
& Τεχνολογία

MT4, MT5, WebTrader & Iress με
προηγμένη πύλη πελατών

24/7 Υποστήριξη

Award-winning support & personal account managers

Παγκόσμια έκθεση

Χαμηλά περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστική προμήθεια 10.000+ προϊόντα σε παγκόσμια αποθέματα σε 4 ηπείρους

Κερδίστε μερίσματα

Σε θέσεις long.
Καμία ιδιοκτησία φυσικών
μετοχών είναι απαραίτητη.

Direct Market Access Share
CFDs on Iress

Choose Exchange:

SecCode Exchange Description Mgn% Short
14D.ASX ASX - Retail 1414 Degrees Limited 100 NO
1AD.ASX ASX - Retail Adalta Limited 100 NO
1AG.ASX ASX - Retail Alterra Limited 100 NO
1VG.ASX ASX - Retail Victory Goldfields 100 NO
29M.ASX ASX - Retail 29Metalslimited 100 YES
360.ASX ASX - Retail Life360 Inc. 20 YES
3DA.ASX ASX - Retail Amaero International 100 NO
3DP.ASX ASX - Retail Pointerra Limited 35 NO
3MF.ASX ASX - Retail 3D Metalforge 100 NO
3PL.ASX ASX - Retail 3P Learning Ltd 40 NO
4DS.ASX ASX - Retail 4Ds Memory Limited 100 NO
4DX.ASX ASX - Retail 4Dmedical Limited 30 NO
5GG.ASX ASX - Retail Pentanet 50 NO
5GN.ASX ASX - Retail 5G Networks Limited 20 NO
88E.ASX ASX - Retail 88 Energy Ltd 100 NO
8CO.ASX ASX - Retail 8Common Limited 100 NO
8IH.ASX ASX - Retail 8I Holdings Ltd 100 NO
8VI.ASX ASX - Retail 8Vi Holdings Limited 100 NO
92E.ASX ASX - Retail 92Energy 100 NO
99L.ASX ASX - Retail 99 Loyalty Ltd. 100 NO
9SP.ASX ASX - Retail 9 Spokes Int Limited 100 NO
A2B.ASX ASX - Retail A2B Australia Ltd 100 YES
A2M.ASX ASX - Retail The A2 Milk Company 20 YES
A3D.ASX ASX - Retail Aurora Labs Limited 100 NO
A4N.ASX ASX - Retail Alpha Hpa Ltd 100 YES
A8G.ASX ASX - Retail Australasian Gold 100 NO
AAC.ASX ASX - Retail Australian Agricult. 30 YES
AAJ.ASX ASX - Retail Aruma Resources Ltd 100 NO
AAP.ASX ASX - Retail Australian Agri Ltd 100 NO
AAR.ASX ASX - Retail Anglo Australian 100 NO
AAU.ASX ASX - Retail Antilles Gold Ltd 100 NO
ABA.ASX ASX - Retail Auswide Bank Ltd 70 NO
ABC.ASX ASX - Retail Adbri Limited 20 YES
ABP.ASX ASX - Retail Abacus Property Grp. 20 YES
ABR.ASX ASX - Retail American Pacific 30 NO
ABV.ASX ASX - Retail Adv Braking Tech Ltd 100 NO
ABX.ASX ASX - Retail Aust Bauxite Ltd. 100 NO
ABY.ASX ASX - Retail Adore Beauty 40 NO
AC8.ASX ASX - Retail Auscann Grp Hlgs Ltd 40 NO
ACB.ASX ASX - Retail A-Cap Energy Ltd 100 NO
ACF.ASX ASX - Retail Acrow Formwork 100 NO
ACL.ASX ASX - Retail Au Clinical Labs 100 YES
ACP.ASX ASX - Retail Audalia Res Ltd 100 NO
ACQ.ASX ASX - Retail Acorn Cap Inv Fund 100 NO
ACR.ASX ASX - Retail Acrux Limited 100 NO
ACS.ASX ASX - Retail Accent Resources NL 100 NO
ACU.ASX ASX - Retail Acumentis Group Ltd 100 NO
ACW.ASX ASX - Retail Actinogen Medical 40 NO
AD1.ASX ASX - Retail AD1 Holdings Limited 100 NO
AD8.ASX ASX - Retail Audinate Group Ltd 20 YES
ADA.ASX ASX - Retail Adacel Technologies 100 NO
ADD.ASX ASX - Retail Adavale Resource Ltd 100 NO
ADH.ASX ASX - Retail Adairs Limited 20 YES
ADI.ASX ASX - Retail Apn Industria REIT 30 YES
ADN.ASX ASX - Retail Andromeda Metals Ltd 20 NO
ADO.ASX ASX - Retail Anteotech Ltd 70 NO
ADR.ASX ASX - Retail Adherium Ltd 100 NO
ADS.ASX ASX - Retail Adslot Ltd. 100 NO
ADT.ASX ASX - Retail Adriatic Metals 45 NO
ADV.ASX ASX - Retail Ardiden Ltd 100 NO
ADX.ASX ASX - Retail ADX Energy Ltd 100 NO
ADY.ASX ASX - Retail Admiralty Resources. 100 NO
AE1.ASX ASX - Retail Aerison 70 NO
AEF.ASX ASX - Retail Australian Ethical 20 NO
AEG.ASX ASX - Retail Absolute Equity Perf 70 NO
AEI.ASX ASX - Retail Aeris Environmental 60 NO
AER.ASX ASX - Retail Aeeris Ltd 100 NO
AEV.ASX ASX - Retail Avenira Limited 100 NO
AFA.ASX ASX - Retail ASF Group Limited 100 NO
AFG.ASX ASX - Retail Aust Finance Grp 20 YES
AFI.ASX ASX - Retail Australian Foundat. 20 NO
AFL.ASX ASX - Retail Af Legal Group Ltd 100 NO
AFP.ASX ASX - Retail Aft Pharmaceuticals 60 NO
AFR.ASX ASX - Retail African Energy Res 100 NO
AFW.ASX ASX - Retail Applyflow Limited 100 NO
AGC.ASX ASX - Retail AGC Ltd 100 NO
AGD.ASX ASX - Retail Austral Gold 100 NO
AGE.ASX ASX - Retail Alligator Energy 100 NO
AGG.ASX ASX - Retail AngloGold Ashanti 45 YES
AGH.ASX ASX - Retail Althea Group 50 NO
AGI.ASX ASX - Retail Ainsworth Game Tech. 70 YES
AGL.ASX ASX - Retail AGL Energy Limited. 20 YES
AGN.ASX ASX - Retail Argenica 100 NO
AGR.ASX ASX - Retail Aguia Res Ltd 100 NO
AGS.ASX ASX - Retail Alliance Resources 100 NO
AGY.ASX ASX - Retail Argosy Minerals Ltd 70 NO
AHC.ASX ASX - Retail Austco Healthcare 100 NO
AHF.ASX ASX - Retail Aust Dairy Group 100 NO
AHI.ASX ASX - Retail Adv Human Imag Ltd 60 NO
AHQ.ASX ASX - Retail Allegiance Coal Ltd 100 NO
AHX.ASX ASX - Retail Apiam Animal Health 100 NO
AIA.ASX ASX - Retail Auckland Internation 20 YES
AIB.ASX ASX - Retail Aurora Glb Trust 100 NO
AII.ASX ASX - Retail Almontyindustriesinc 100 NO
AIM.ASX ASX - Retail Ai-Media Technologie 100 NO
AIQ.ASX ASX - Retail Alternative Invest 100 NO
AIR.ASX ASX - Retail Astivita Ltd 100 NO
AIS.ASX ASX - Retail Aeris Resources Ltd 100 NO
AIV.ASX ASX - Retail Activex Limited 100 NO
AIZ.ASX ASX - Retail Air New Zealand 35 NO
AJJ.ASX ASX - Retail Asian Amer Medical 100 NO
AJL.ASX ASX - Retail AJ Lucas Group 100 NO
AJQ.ASX ASX - Retail Armour Energy Ltd 100 NO
AJX.ASX ASX - Retail Alexium Int Group 100 NO
AJY.ASX ASX - Retail Asaplus Resources 100 NO
AKG.ASX ASX - Retail Academies Aus Grp 100 NO
AKM.ASX ASX - Retail Aspire Mining Ltd 100 NO
AKN.ASX ASX - Retail Auking Mining Ltd 100 NO
AKO.ASX ASX - Retail Akora Resources 100 NO
AKP.ASX ASX - Retail Audio Pixels Ltd 40 NO
AL3.ASX ASX - Retail Aml3D 100 NO
AL8.ASX ASX - Retail Alderan Resource Ltd 100 NO
ALB.ASX ASX - Retail Albion Resources 100 NO
ALC.ASX ASX - Retail Alcidion Group Ltd 40 NO
ALD.ASX ASX - Retail Ampol Limited 20 NO
ALG.ASX ASX - Retail Ardentleisuregrpltd 20 YES
ALI.ASX ASX - Retail Argo Global Ltd 70 NO
ALK.ASX ASX - Retail Alkane Resources Ltd 30 YES
ALL.ASX ASX - Retail Aristocrat Leisure 20 YES
ALQ.ASX ASX - Retail ALS Ltd 20 YES
ALT.ASX ASX - Retail Analytica Limited 100 NO
ALU.ASX ASX - Retail Altium Limited 20 YES
ALX.ASX ASX - Retail Atlas Arteria 20 YES
ALY.ASX ASX - Retail Alchemy Resource Ltd 100 NO
AM7.ASX ASX - Retail Arcadia Minerals 100 NO
AMC.ASX ASX - Retail Amcor PLC 20 YES
AMD.ASX ASX - Retail Arrow Minerals 100 NO
AME.ASX ASX - Retail Alto Metals Limited 100 NO
AMH.ASX ASX - Retail AMCIL Limited 70 NO
AMI.ASX ASX - Retail Aurelia Metals Ltd 40 YES
AML.ASX ASX - Retail Aeon Metals Ltd. 70 NO
AMN.ASX ASX - Retail Agrimin Ltd 100 NO
AMO.ASX ASX - Retail Ambertech Limited 100 NO
AMP.ASX ASX - Retail AMP Limited 20 YES
AMS.ASX ASX - Retail Atomos 50 NO
AMT.ASX ASX - Retail Allegra Orthopaedics 100 NO
AMX.ASX ASX - Retail Aerometrex Limited 70 NO
AND.ASX ASX - Retail Ansarada Group Ltd 20 YES
ANG.ASX ASX - Retail Austin Engineering 100 NO
ANN.ASX ASX - Retail Ansell Limited 20 YES
ANO.ASX ASX - Retail Advance Nanotek Ltd 70 NO
ANP.ASX ASX - Retail Antisense Therapeut. 100 NO
ANR.ASX ASX - Retail Anatara Ls Ltd 100 NO
ANW.ASX ASX - Retail Aus Tin Mining 100 NO
ANX.ASX ASX - Retail Anax Metals Ltd 100 NO
ANZ.ASX ASX - Retail ANZ Banking Grp Ltd 20 YES
AO1.ASX ASX - Retail Assetowl Limited 100 NO
AOA.ASX ASX - Retail Ausmon Resorces 100 NO
AOF.ASX ASX - Retail Australian Unity Off 80 YES
AON.ASX ASX - Retail Apollo Minerals Ltd 100 NO
AOP.ASX ASX - Retail Apollo Consolidated 70 NO
AOU.ASX ASX - Retail Auroch Minerals Ltd 50 NO
APA.ASX ASX - Retail APA Group 20 YES
APC.ASX ASX - Retail Aust Potash Ltd 100 NO
APE.ASX ASX - Retail Eagers Automotive 20 YES
APH.ASX ASX - Retail AP Hemp Ltd 100 NO
API.ASX ASX - Retail Australian Pharm. 25 YES
APL.ASX ASX - Retail Antipodes Global Inv 30 NO
APT.ASX ASX - Retail Afterpay Limited 20 YES
APV.ASX ASX - Retail Appsvill 100 NO
APW.ASX ASX - Retail Aims Pror Sec Fund 100 NO
APX.ASX ASX - Retail Appen Limited 20 YES
APZ.ASX ASX - Retail Aspen Group 100 NO
AQC.ASX ASX - Retail Auspaccoal Ltd 100 NO
AQD.ASX ASX - Retail Ausquest Limited 100 NO
AQI.ASX ASX - Retail Alicanto Min Ltd 100 NO
AQN.ASX ASX - Retail Aquirianlimited 100 NO
AQR.ASX ASX - Retail Apn Conv Retail REIT 60 NO
AQS.ASX ASX - Retail Aquis Ent Ltd 100 NO
AQX.ASX ASX - Retail Alice Queen Ltd 100 NO
AQZ.ASX ASX - Retail Alliance Aviation 45 YES
AR3.ASX ASX - Retail Austrare 70 NO
AR9.ASX ASX - Retail Archtis Limited 100 NO
ARA.ASX ASX - Retail Ariadne Australia 100 NO
ARB.ASX ASX - Retail ARB Corporation. 20 YES
ARC.ASX ASX - Retail Aust Rural Cap Ltd 100 NO
ARD.ASX ASX - Retail Argent Minerals 100 NO
ARE.ASX ASX - Retail Argonaut Resources 100 YES
ARF.ASX ASX - Retail Arena REIT. 20 YES
ARG.ASX ASX - Retail Argo Investments 20 NO
ARL.ASX ASX - Retail Ardea Resources Ltd 100 NO
ARN.ASX ASX - Retail Aldoro Resources 60 NO
ARO.ASX ASX - Retail Astro Resources NL 100 NO
ARR.ASX ASX - Retail American Rare Earths 100 NO
ART.ASX ASX - Retail Airtasker Limited 70 NO
ARU.ASX ASX - Retail Arafura Resource Ltd 100 YES
ARV.ASX ASX - Retail Artemis Resources 100 NO
ARX.ASX ASX - Retail Aroa Biosurgery 50 NO
AS1.ASX ASX - Retail Angel Seafood 100 NO
AS2.ASX ASX - Retail Askarimetalslimited 100 NO
ASB.ASX ASX - Retail Austal Limited 20 YES
ASG.ASX ASX - Retail Autosports Grp Ltd. 70 NO
ASH.ASX ASX - Retail Ashley Services Grp 100 NO
ASM.ASX ASX - Retail Ausstratmaterials 40 YES
ASN.ASX ASX - Retail Anson Resources Ltd 100 NO
ASO.ASX ASX - Retail Aston Minerals Ltd 100 NO
ASP.ASX ASX - Retail Aspermont Limited 100 NO
ASQ.ASX ASX - Retail Australian Silica 100 NO
AST.ASX ASX - Retail AusNet Services Ltd 20 YES
ASW.ASX ASX - Retail Advanced Share Ltd 100 NO
ASX.ASX ASX - Retail ASX Limited 20 YES
AT1.ASX ASX - Retail Atomo Diagnostics 70 NO
ATC.ASX ASX - Retail Altech Chem Ltd 100 YES
ATH.ASX ASX - Retail Alterity Therap Ltd 100 NO
ATL.ASX ASX - Retail Apollo Tourism 100 NO
ATP.ASX ASX - Retail Atlas Pearls Ltd 100 NO
ATR.ASX ASX - Retail Astron Corp Ltd 100 NO
ATS.ASX ASX - Retail Australis Oil & Gas 70 NO
ATU.ASX ASX - Retail Atrum Coal Ltd 100 NO
ATX.ASX ASX - Retail Amplia Therapeutics 100 NO
AU1.ASX ASX - Retail The Agency Group Aus 100 NO
AUA.ASX ASX - Retail Audeara 100 NO
AUB.ASX ASX - Retail AUB Group Ltd 20 YES
AUC.ASX ASX - Retail Ausgold Limited 100 NO
AUH.ASX ASX - Retail Austchina Holdings 100 NO
AUI.ASX ASX - Retail Australian United In 50 NO
AUK.ASX ASX - Retail Aumake Limited 100 NO
AUN.ASX ASX - Retail Aurumin 100 NO
AUQ.ASX ASX - Retail Alara Resources Ltd 100 NO
AUR.ASX ASX - Retail Auris Minerals Ltd 100 NO
AUT.ASX ASX - Retail Auteco Minerals 100 NO
AUZ.ASX ASX - Retail Australian Mines Ltd 70 NO
AV1.ASX ASX - Retail Adveritas Ltd 100 NO
AVA.ASX ASX - Retail AVA Risk Group Ltd 60 NO
AVC.ASX ASX - Retail Auctus Invest Grp 100 NO
AVE.ASX ASX - Retail Avecho Biotech Ltd 100 NO
AVG.ASX ASX - Retail Aust Vintage Ltd 70 YES
AVH.ASX ASX - Retail Avita Medical 20 NO
AVJ.ASX ASX - Retail AVJennings Limited 100 YES
AVL.ASX ASX - Retail Aust Vanadium Ltd 100 NO
AVN.ASX ASX - Retail Aventus Group 20 YES
AVR.ASX ASX - Retail Anteris Technologies 100 NO
AVW.ASX ASX - Retail Avira Resources Ltd 100 NO
AVZ.ASX ASX - Retail AVZ Minerals Ltd 60 NO
AWC.ASX ASX - Retail Alumina Limited 20 YES
AWJ.ASX ASX - Retail Auric Mining 100 NO
AWN.ASX ASX - Retail AWN Holdings Limited 100 NO
AWV.ASX ASX - Retail Anova Metals Ltd 100 NO
AX1.ASX ASX - Retail Accent Group Ltd 20 YES
AX8.ASX ASX - Retail Accelerate Resources 100 NO
AXE.ASX ASX - Retail Archer Materials 40 NO
AXI.ASX ASX - Retail Axiom Properties 100 NO
AYM.ASX ASX - Retail Australia United Min 100 NO
AZI.ASX ASX - Retail Alta Zinc Ltd 100 NO
AZJ.ASX ASX - Retail Aurizon Holdings Ltd 20 YES
AZS.ASX ASX - Retail Azure Minerals 50 NO
AZY.ASX ASX - Retail Antipa Minerals Ltd 60 NO
BAP.ASX ASX - Retail Bapcor Limited 20 YES
BAR.ASX ASX - Retail Barra Resources 100 NO
BAS.ASX ASX - Retail Bass Oil Ltd 100 NO
BAT.ASX ASX - Retail Battery Minerals Ltd 100 NO
BBC.ASX ASX - Retail Bnk Bank Corp Ltd 100 NO
BBL.ASX ASX - Retail Brisbane Broncos 100 NO
BBN.ASX ASX - Retail Baby Bunting Grp Ltd 30 YES
BBT.ASX ASX - Retail Bluebet Holdings Ltd 50 YES
BBX.ASX ASX - Retail BBX Minerals Ltd 70 NO
BC8.ASX ASX - Retail Black Cat Syndicate 100 NO
BCA.ASX ASX - Retail Black Canyon Limited 100 NO
BCB.ASX ASX - Retail Bowen Coal Limited 100 NO
BCC.ASX ASX - Retail Beam Communications 100 NO
BCI.ASX ASX - Retail BCI Minerals Ltd 100 NO
BCK.ASX ASX - Retail Brockman Mining Ltd 100 NO
BCN.ASX ASX - Retail Beacon Minerals 30 NO
BCT.ASX ASX - Retail Bluechiip Limited 100 NO
BD1.ASX ASX - Retail Bard1 Life Sciences 70 NO
BDA.ASX ASX - Retail Bod Australia 100 NO
BDC.ASX ASX - Retail Bardoc Gold Ltd 60 YES
BDG.ASX ASX - Retail Black Dragon Gold 85 NO
BDM.ASX ASX - Retail Burgundy D Mines Ltd 100 NO
BDX.ASX ASX - Retail Bcaldiagnostics 100 NO
BEE.ASX ASX - Retail Broo Ltd 100 NO
BEL.ASX ASX - Retail Bentley Capital Ltd 100 NO
BEM.ASX ASX - Retail Blackearth Minerals 100 NO
BEN.ASX ASX - Retail Bendigo and Adelaide 20 YES
BET.ASX ASX - Retail Betmakers Tech Group 20 YES
BEX.ASX ASX - Retail Bikeexchange Ltd 100 NO
BFC.ASX ASX - Retail Beston Global Ltd 100 NO
BFG.ASX ASX - Retail Bell Financial Group 35 YES
BFL.ASX ASX - Retail Bsp Financial Group 100 NO
BGA.ASX ASX - Retail Bega Cheese Ltd 20 YES
BGD.ASX ASX - Retail Bartongoldholdings 100 NO
BGL.ASX ASX - Retail Bellevue Gold Ltd 20 NO
BGP.ASX ASX - Retail Briscoe Group 100 NO
BGT.ASX ASX - Retail Bio-Gene Technology 100 NO
BHD.ASX ASX - Retail Benjamin Horngld Ltd 100 NO
BHP.ASX ASX - Retail BHP Group Limited 20 YES
BID.ASX ASX - Retail Bill Identity Ltd 100 NO
BIR.ASX ASX - Retail BIR Financial Ltd 100 NO
BIS.ASX ASX - Retail Bisalloy Steel 100 NO
BIT.ASX ASX - Retail Biotron Limited 100 NO
BKG.ASX ASX - Retail Booktopia Group 30 YES
BKI.ASX ASX - Retail BKI Investment Ltd 20 NO
BKL.ASX ASX - Retail Blackmores Limited 20 YES
BKT.ASX ASX - Retail Black Rock Mining 70 NO
BKW.ASX ASX - Retail Brickworks Limited 20 YES
BKY.ASX ASX - Retail Berkeley Energia Ltd 100 NO
BLD.ASX ASX - Retail Boral Limited 20 YES
BLG.ASX ASX - Retail Bluglass Limited 100 NO
BLU.ASX ASX - Retail Blue Energy Limited 100 NO
BLX.ASX ASX - Retail Beacon Lighting Grp 50 NO
BLZ.ASX ASX - Retail Blaze Minerals Ltd 100 NO
BMG.ASX ASX - Retail BMG Resources Ltd 100 NO
BMH.ASX ASX - Retail Baumart Holdings Ltd 100 NO
BML.ASX ASX - Retail Boab Metals Ltd 100 NO
BMM.ASX ASX - Retail Balkanminingandmin 100 NO
BMN.ASX ASX - Retail Bannerman Energy Ltd 100 NO
BMO.ASX ASX - Retail Bastion Minerals 100 NO
BMR.ASX ASX - Retail Ballymore Resources 100 NO
BMT.ASX ASX - Retail Beamtree Holdings 100 NO
BNL.ASX ASX - Retail Blue Star Helium Ltd 100 NO
BNO.ASX ASX - Retail Bionomics Limited 100 NO
BNR.ASX ASX - Retail Bulletin Res Ltd 100 NO
BNZ.ASX ASX - Retail Benzmining 100 NO
BOA.ASX ASX - Retail Boadicea Resources 100 NO
BOC.ASX ASX - Retail Bougainville Copper 100 NO
BOE.ASX ASX - Retail Boss Energy Ltd 50 YES
BOL.ASX ASX - Retail Boom Logistics 100 NO
BOQ.ASX ASX - Retail Bank of Queensland. 20 YES
BOT.ASX ASX - Retail Botanix Pharma Ltd 80 NO
BPH.ASX ASX - Retail BPH Energy Ltd 100 NO
BPM.ASX ASX - Retail BPM Minerals 100 NO
BPP.ASX ASX - Retail Babylon Pump & Power 100 NO
BPT.ASX ASX - Retail Beach Energy Limited 20 YES
BRB.ASX ASX - Retail Breaker Res NL 100 NO
BRG.ASX ASX - Retail Breville Group Ltd 20 YES
BRI.ASX ASX - Retail Big Riv Indust Ltd 100 NO
BRK.ASX ASX - Retail Brookside Energy Ltd 100 NO
BRL.ASX ASX - Retail Bathurst Res Ltd. 100 NO
BRN.ASX ASX - Retail Brainchip Ltd 40 NO
BRU.ASX ASX - Retail Buru Energy 100 NO
BRV.ASX ASX - Retail Big River Gold Ltd 100 NO
BSA.ASX ASX - Retail BSA Limited 70 NO
BSE.ASX ASX - Retail Base Res Limited 45 NO
BSL.ASX ASX - Retail BlueScope Steel Ltd 20 YES
BST.ASX ASX - Retail Best & Less 100 YES
BSX.ASX ASX - Retail Blackstone Ltd 60 NO
BTC.ASX ASX - Retail BTC Health Ltd 100 NO
BTH.ASX ASX - Retail Bigtincan Hldgs Ltd 30 NO
BTI.ASX ASX - Retail Bailador Tech Inv 70 NO
BTN.ASX ASX - Retail Butn Limited 100 NO
BTR.ASX ASX - Retail Brightstar Resources 100 NO
BUB.ASX ASX - Retail Bubs Aust Ltd 30 NO
BUD.ASX ASX - Retail Buddy Tech 100 NO
BUR.ASX ASX - Retail Burleyminerals 100 NO
BUX.ASX ASX - Retail Buxton Resources Ltd 100 NO
BUY.ASX ASX - Retail Bounty Oil & Gas NL 100 NO
BVS.ASX ASX - Retail Bravura Solution Ltd 20 YES
BWF.ASX ASX - Retail Blackwall Limited 100 NO
BWP.ASX ASX - Retail BWP Trust 20 YES
BWX.ASX ASX - Retail BWX Limited 35 YES
BXB.ASX ASX - Retail Brambles Limited 20 YES
BXN.ASX ASX - Retail Bioxyne Ltd 100 NO
BYE.ASX ASX - Retail Byron Energy Ltd 45 NO
BYH.ASX ASX - Retail Bryah Resources Ltd 100 NO
BYI.ASX ASX - Retail Beyond International 100 NO
C6C.ASX ASX - Retail Copper Mountain 100 NO
CAA.ASX ASX - Retail Capral Limited 100 NO
CAD.ASX ASX - Retail Caeneus Minerals 100 NO
CAE.ASX ASX - Retail Cannindah Resources 100 NO
CAF.ASX ASX - Retail Centrepoint Alliance 100 NO
CAG.ASX ASX - Retail Caperangeltd 100 NO
CAI.ASX ASX - Retail Calidus Resources 60 NO
CAJ.ASX ASX - Retail Capitol Health 50 NO
CAM.ASX ASX - Retail Clime Capital 100 NO
CAN.ASX ASX - Retail Cann Group Ltd 40 NO
CAQ.ASX ASX - Retail CAQ Holdings Ltd 100 NO
CAR.ASX ASX - Retail Carsales.Com Ltd. 20 YES
CAT.ASX ASX - Retail Catapult Grp Int Ltd 35 NO
CAU.ASX ASX - Retail Cronos Australia 100 NO
CAV.ASX ASX - Retail Carnavale Resources 100 NO
CAY.ASX ASX - Retail Canyon Resources Ltd 100 NO
CAZ.ASX ASX - Retail Cazaly Resources 100 NO
CBA.ASX ASX - Retail Commonwealth Bank. 20 YES
CBE.ASX ASX - Retail Cobre 100 NO
CBL.ASX ASX - Retail Control Bionics 100 NO
CBO.ASX ASX - Retail Cobram Estate Olives 70 NO
CBR.ASX ASX - Retail Carbon Revolution 40 NO
CBY.ASX ASX - Retail Canterbury Resources 100 NO
CCA.ASX ASX - Retail Change Financial Ltd 100 NO
CCE.ASX ASX - Retail Carnegie Cln Energy 100 NO
CCG.ASX ASX - Retail Comms Group Ltd 100 NO
CCP.ASX ASX - Retail Credit Corp Group 20 YES
CCR.ASX ASX - Retail Credit Clear 100 NO
CCV.ASX ASX - Retail Cash Converters 70 YES
CCX.ASX ASX - Retail City Chic Collective 20 YES
CCZ.ASX ASX - Retail Castillo Copper Ltd 100 NO
CD1.ASX ASX - Retail Cd Private Equity I 100 NO
CD2.ASX ASX - Retail Cd Private Equity II 100 NO
CD3.ASX ASX - Retail Cd Private Equityiii 100 NO
CDA.ASX ASX - Retail Codan Limited 20 YES
CDD.ASX ASX - Retail Cardno Limited 50 YES
CDM.ASX ASX - Retail Cadence Capital 30 NO
CDP.ASX ASX - Retail Carindale Property 40 NO
CDR.ASX ASX - Retail Codrus Minerals Ltd 100 NO
CDT.ASX ASX - Retail Castle Minerals 100 NO
CDX.ASX ASX - Retail Cardiex Limited 100 NO
CDY.ASX ASX - Retail Cellmid Limited 100 NO
CE1DB.ASX ASX - Retail Calima Energy 100 NO
CEL.ASX ASX - Retail Challenger Exp Ltd 40 NO
CEN.ASX ASX - Retail Contact Energy Ltd 70 YES
CF1.ASX ASX - Retail Complii Fintech Ltd 100 NO
CFO.ASX ASX - Retail Cfoam Limited 100 NO
CG1.ASX ASX - Retail Carbonxt Group 100 NO
CGA.ASX ASX - Retail Contango Asset 100 NO
CGB.ASX ASX - Retail Cann Global Limited 100 NO
CGC.ASX ASX - Retail Costa Group Holdings 20 YES
CGF.ASX ASX - Retail Challenger Limited 20 YES
CGO.ASX ASX - Retail CPT Global Limited 100 NO
CGS.ASX ASX - Retail Cogstate Ltd 100 NO
CHC.ASX ASX - Retail Charter Hall Group 20 YES
CHK.ASX ASX - Retail Cohiba Min Ltd 100 YES
CHL.ASX ASX - Retail Camplifyholdings 100 NO
CHM.ASX ASX - Retail Chimeric Therapeutic 70 NO
CHN.ASX ASX - Retail Chalice Mining Ltd 30 YES
CHR.ASX ASX - Retail Charger Metals 100 NO
CHZ.ASX ASX - Retail Chesser Resources 100 NO
CI1.ASX ASX - Retail Credit Intelligence 100 NO
CIA.ASX ASX - Retail Champion Iron Ltd 20 YES
CII.ASX ASX - Retail CI Resources Limited 100 NO
CIM.ASX ASX - Retail Cimic Group Ltd 20 YES
CIN.ASX ASX - Retail Carlton Investments 70 NO
CIO.ASX ASX - Retail Connected Io Ltd 100 NO
CIP.ASX ASX - Retail Centuria I REIT 20 YES
CIW.ASX ASX - Retail Clime Investment 100 NO
CKA.ASX ASX - Retail Cokal Ltd 100 NO
CKF.ASX ASX - Retail Collins Foods Ltd 30 YES
CL1.ASX ASX - Retail Class Limited 45 YES
CL8.ASX ASX - Retail Carly Holdings Ltd 100 NO
CLA.ASX ASX - Retail Celsius Resource Ltd 100 NO
CLB.ASX ASX - Retail Candy Club 100 NO
CLE.ASX ASX - Retail Cyclone Metals 100 NO
CLH.ASX ASX - Retail Collection House 20 YES
CLT.ASX ASX - Retail Cellnet Group 100 NO
CLU.ASX ASX - Retail Cluey Ltd 70 NO
CLV.ASX ASX - Retail Clover Corporation 30 NO
CLW.ASX ASX - Retail Chtr H Lwr 20 YES
CLX.ASX ASX - Retail CTI Logistics 100 NO
CLZ.ASX ASX - Retail Classic Min Ltd 100 NO
CM8.ASX ASX - Retail Crowd Media Limited 100 NO
CMD.ASX ASX - Retail Cassius Mining Ltd 100 NO
CML.ASX ASX - Retail Chase Mining Limited 100 NO
CMM.ASX ASX - Retail Capricorn Metals 25 YES
CMP.ASX ASX - Retail Compumedics Limited 100 NO
CMW.ASX ASX - Retail Cromwell Prop 20 YES
CNB.ASX ASX - Retail Carnaby Resource Ltd 100 NO
CNI.ASX ASX - Retail Centuria Capital 50 YES
CNJ.ASX ASX - Retail Conico Ltd 100 NO
CNL.ASX ASX - Retail Celamin Holdings Ltd 100 NO
CNQ.ASX ASX - Retail Clean Teq Water 50 NO
CNR.ASX ASX - Retail Cannon Resources 100 NO
CNU.ASX ASX - Retail Chorus Limited 20 YES
CNW.ASX ASX - Retail Cirrus Net Hold Ltd 100 NO
COB.ASX ASX - Retail Cobalt Blue Ltd 70 NO
COD.ASX ASX - Retail Coda Minerals Ltd 40 NO
COE.ASX ASX - Retail Cooper Energy Ltd 35 YES
COF.ASX ASX - Retail Centuria Office REIT 40 NO
COG.ASX ASX - Retail Consolidated Ops Gp 100 NO
COH.ASX ASX - Retail Cochlear Limited 20 YES
COI.ASX ASX - Retail Comet Ridge Limited 100 NO
COL.ASX ASX - Retail Coles Group 20 YES
COO.ASX ASX - Retail Corum Group Limited 100 NO
COS.ASX ASX - Retail Cosol Limited 100 NO
COY.ASX ASX - Retail Coppermoly Limited 100 NO
CPH.ASX ASX - Retail Creso Pharma Ltd 40 NO
CPN.ASX ASX - Retail Caspin Resources 70 NO
CPT.ASX ASX - Retail Cipherpoint Limited 100 NO
CPU.ASX ASX - Retail Computershare Ltd 20 YES
CPV.ASX ASX - Retail Clearvue Technologie 100 NO
CQE.ASX ASX - Retail Charter Hall Soc In 20 YES
CQR.ASX ASX - Retail Charter Hall Retail 20 YES
CR1.ASX ASX - Retail Constellation Res 100 NO
CR9.ASX ASX - Retail Corellares 100 NO
CRB.ASX ASX - Retail Carbine Resources 100 NO
CRL.ASX ASX - Retail Comet Resources 100 NO
CRM.ASX ASX - Retail Carbon Minerals Ltd 100 NO
CRN.ASX ASX - Retail Coronado Global Res 45 YES
CRO.ASX ASX - Retail Cirralto Ltd 70 NO
CRR.ASX ASX - Retail Critical Resources 100 NO
CRS.ASX ASX - Retail Caprice Resources 100 NO
CRW.ASX ASX - Retail Cashrewards 60 NO
CSE.ASX ASX - Retail Copper Strike Ltd 100 NO
CSL.ASX ASX - Retail CSL Limited 20 YES
CSR.ASX ASX - Retail CSR Limited 20 YES
CSS.ASX ASX - Retail Clean Seas Ltd 100 NO
CST.ASX ASX - Retail Castile Resources 50 NO
CSX.ASX ASX - Retail Cleanspace Holdings 60 NO
CT1.ASX ASX - Retail Constellation Tech 100 NO
CTD.ASX ASX - Retail Corp Travel Limited 20 YES
CTE.ASX ASX - Retail Cryosite Limited 100 NO
CTM.ASX ASX - Retail Centaurus Metals Ltd 40 NO
CTO.ASX ASX - Retail Citigold Corp Ltd 100 NO
CTP.ASX ASX - Retail Central Petroleum 100 NO
CTT.ASX ASX - Retail Cettire 60 YES
CU6.ASX ASX - Retail Clarity Pharma 100 NO
CUE.ASX ASX - Retail CUE Energy Resource 100 NO
CUL.ASX ASX - Retail Cullen Resources 100 NO
CUP.ASX ASX - Retail Countplus Limited 100 NO
CUV.ASX ASX - Retail Clinuvel Pharmaceut. 20 YES
CV1.ASX ASX - Retail Cv Check Ltd 100 NO
CVC.ASX ASX - Retail CVC Limited 100 NO
CVL.ASX ASX - Retail Civmec Limited 100 NO
CVN.ASX ASX - Retail Carnarvon Petroleum 30 YES
CVS.ASX ASX - Retail Cervantes Corp Ltd 100 NO
CVV.ASX ASX - Retail Caravel Minerals Ltd 100 YES
CVW.ASX ASX - Retail Clearview Wealth Ltd 100 NO
CWN.ASX ASX - Retail Crown Resorts Ltd 20 YES
CWP.ASX ASX - Retail Cedar Woods Prop. 35 YES
CWX.ASX ASX - Retail Carawine Resources 100 NO
CWY.ASX ASX - Retail Cleanaway Waste Ltd 20 YES
CXL.ASX ASX - Retail Calix Limited 70 NO
CXM.ASX ASX - Retail Centrex Metals 100 NO
CXO.ASX ASX - Retail Core Lithium 80 NO
CXU.ASX ASX - Retail Cauldron Energy Ltd 100 NO
CXX.ASX ASX - Retail Cradle Resources Ltd 100 NO
CXZ.ASX ASX - Retail Connexion Telematics 100 NO
CY5.ASX ASX - Retail Cygnus Gold Limited 100 NO
CYC.ASX ASX - Retail Cyclopharm Limited 100 NO
CYG.ASX ASX - Retail Coventry Group 100 NO
CYL.ASX ASX - Retail Catalyst Metals 100 NO
CYM.ASX ASX - Retail Cyprium Metals Ltd 60 NO
CYP.ASX ASX - Retail Cynata Therapeutics 70 NO
CYQ.ASX ASX - Retail Cycliq Group Ltd 100 NO
CZL.ASX ASX - Retail Cons Zinc Ltd 100 NO
CZN.ASX ASX - Retail Corazon Ltd 100 NO
CZR.ASX ASX - Retail CZR Resources Ltd 100 NO
D2O.ASX ASX - Retail Duxton Water Ltd 70 NO
DAF.ASX ASX - Retail Discovery Africa Ltd 100 NO
DBF.ASX ASX - Retail Duxton Broadacre 100 NO
DBI.ASX ASX - Retail Dalrymple Bay 100 NO
DC2.ASX ASX - Retail Dctwo 100 NO
DCC.ASX ASX - Retail Digitalx Limited 100 NO
DCG.ASX ASX - Retail Decmil Group Limited 100 NO
DCN.ASX ASX - Retail Dacian Gold Ltd 20 YES
DCX.ASX ASX - Retail Discovex Res Ltd 100 NO
DDB.ASX ASX - Retail Dynamic Drill 100 NO
DDD.ASX ASX - Retail 3D Resources Limited 100 NO
DDH.ASX ASX - Retail DDH Drill 100 YES
DDR.ASX ASX - Retail Dicker Data Limited 20 YES
DDT.ASX ASX - Retail DataDot Technology 100 NO
DEG.ASX ASX - Retail De Grey Mining 30 YES
DEL.ASX ASX - Retail Delorean Corporation 100 NO
DEM.ASX ASX - Retail De.Mem Ltd 100 NO
DEV.ASX ASX - Retail Devex Resources Ltd 50 NO
DEX.ASX ASX - Retail Duke Exploration 85 NO
DGH.ASX ASX - Retail Desane Group Hldings 100 NO
DGL.ASX ASX - Retail DGL Group Limited 100 NO
DGO.ASX ASX - Retail DGO Gold Limited 60 NO
DGR.ASX ASX - Retail DGR Global Ltd 100 NO
DHG.ASX ASX - Retail Domain Holdings Aus 20 YES
DJW.ASX ASX - Retail Djerriwarrh 20 YES
DKM.ASX ASX - Retail Duketon Mining 100 NO
DLC.ASX ASX - Retail Delecta Limited 100 NO
DLT.ASX ASX - Retail Delta Drone Intl Ltd 100 NO
DM1.ASX ASX - Retail Desert Metals 100 NO
DMC.ASX ASX - Retail Design Milk Co Ltd 100 NO
DME.ASX ASX - Retail Dome Gold Mines Ltd 100 NO
DMP.ASX ASX - Retail Domino Pizza Enterpr 20 YES
DNA.ASX ASX - Retail Donaco International 100 NO
DNK.ASX ASX - Retail Danakali Limited 70 NO
DOC.ASX ASX - Retail Doctor Care Anywhere 100 NO
DOR.ASX ASX - Retail Doriemus PLC 100 NO
DOU.ASX ASX - Retail Douugh Limited 70 NO
DOW.ASX ASX - Retail Downer EDI Limited 20 YES
DRA.ASX ASX - Retail DRA Global Limited 100 NO
DRE.ASX ASX - Retail Drednought Resources 100 NO
DRO.ASX ASX - Retail Droneshield Limited 70 NO
DRR.ASX ASX - Retail Deterra 20 YES
DRX.ASX ASX - Retail Diatreme Resources 100 NO
DSE.ASX ASX - Retail Dropsuite Ltd 100 NO
DSK.ASX ASX - Retail Dusk Group 25 NO
DTC.ASX ASX - Retail Damstra Holdings 60 NO
DTI.ASX ASX - Retail DTI Group Ltd 100 NO
DTL.ASX ASX - Retail Data#3 Limited 20 YES
DTM.ASX ASX - Retail Dart Mining NL 100 NO
DTR.ASX ASX - Retail Dateline Resources 100 NO
DTZ.ASX ASX - Retail Dotz Nano Ltd 100 NO
DUB.ASX ASX - Retail Dubber Corp Ltd 30 NO
DUG.ASX ASX - Retail DUG Tech 40 NO
DUI.ASX ASX - Retail Diversified United 25 NO
DUR.ASX ASX - Retail Duratec 100 NO
DVL.ASX ASX - Retail Dorsavi Ltd 100 NO
DW8.ASX ASX - Retail Digital Wine Venture 70 NO
DXB.ASX ASX - Retail Dimerix Ltd 100 NO
DXS.ASX ASX - Retail Dexus 20 YES
DYL.ASX ASX - Retail Deep Yellow Limited 40 NO
E25.ASX ASX - Retail Element 25 Ltd 40 NO
E2M.ASX ASX - Retail E2 Metals 100 NO
E33.ASX ASX - Retail East 33 Limited. 100 NO
EAI.ASX ASX - Retail Ellerston Asian 60 NO
EAS.ASX ASX - Retail Easton Investments 100 NO
EAX.ASX ASX - Retail Energy Action Ltd 100 NO
EBG.ASX ASX - Retail Eumundi Group Ltd 100 NO
EBO.ASX ASX - Retail Ebos Group Ltd 60 YES
ECF.ASX ASX - Retail Elanor Comm Prop 100 NO
ECG.ASX ASX - Retail Ecargo Hldg 100 NO
ECL.ASX ASX - Retail Excelsior Capital 100 NO
ECP.ASX ASX - Retail ECP Emerging Growth 100 NO
ECS.ASX ASX - Retail ECS Botanics Holding 100 NO
ECT.ASX ASX - Retail Env Clean Tech Ltd. 100 NO
ECX.ASX ASX - Retail Eclipx Group Ltd 25 YES
EDC.ASX ASX - Retail Eildon Capital Group 100 NO
EDE.ASX ASX - Retail Eden Inv Ltd 70 NO
EDV.ASX ASX - Retail Endeavour 20 YES
EEG.ASX ASX - Retail Empire Energy Ltd 100 NO
EFE.ASX ASX - Retail Eastern Iron 100 NO
EGG.ASX ASX - Retail Enero Group Ltd 60 NO
EGH.ASX ASX - Retail Eureka Group Ltd 70 NO
EGL.ASX ASX - Retail Environmental Group 100 NO
EGN.ASX ASX - Retail Engenco Limited 100 NO
EGR.ASX ASX - Retail Ecograf Limited 60 NO
EGY.ASX ASX - Retail Energy Tech Ltd 100 NO
EHE.ASX ASX - Retail Estia Health Ltd 25 YES
EHL.ASX ASX - Retail Emeco Holdings 20 YES
EL8.ASX ASX - Retail Elevate Uranium Ltd 100 NO
ELD.ASX ASX - Retail Elders Limited 20 YES
ELE.ASX ASX - Retail Elmore Ltd 100 NO
ELO.ASX ASX - Retail Elmo Software 20 NO
ELS.ASX ASX - Retail Elsight Ltd 100 NO
ELT.ASX ASX - Retail Elementos Limited 100 NO
EM1.ASX ASX - Retail Emerge Gaming Ltd 100 NO
EM2.ASX ASX - Retail Eagle Mountain 100 NO
EMB.ASX ASX - Retail Embelton Limited 100 NO
EMD.ASX ASX - Retail Emyria Limited 100 NO
EME.ASX ASX - Retail Energy Metals Ltd 100 NO
EMH.ASX ASX - Retail European Metals Hldg 50 NO
EML.ASX ASX - Retail EML Payments Ltd 20 YES
EMN.ASX ASX - Retail Euromanganese 40 NO
EMP.ASX ASX - Retail Emperor Energy Ltd 100 NO
EMR.ASX ASX - Retail Emerald Res NL 60 NO
EMT.ASX ASX - Retail Emetals Limited 100 NO
EMU.ASX ASX - Retail EMU NL 100 NO
EMV.ASX ASX - Retail Emvision Medical 60 NO
EN1.ASX ASX - Retail Engage:Bdr Limited 100 NO
ENA.ASX ASX - Retail Ensurance Ltd 100 NO
ENN.ASX ASX - Retail Elanor Investors Grp 60 NO
ENR.ASX ASX - Retail Encounter Resources 100 NO
ENT.ASX ASX - Retail Enterprise Metals 100 NO
ENV.ASX ASX - Retail Enova Mining Limited 100 NO
ENX.ASX ASX - Retail Enegex Limited 100 NO
EOF.ASX ASX - Retail Ecofibre Limited 50 NO
EOL.ASX ASX - Retail Energy One Limited 70 NO
EOS.ASX ASX - Retail Electro Optic Sys. 20 YES
EP1.ASX ASX - Retail E&P Financial Group 100 NO
EPD.ASX ASX - Retail Empired Ltd 100 NO
EPM.ASX ASX - Retail Eclipse Metals 100 NO
EPX.ASX ASX - Retail Ept Global Limited 100 NO
EPY.ASX ASX - Retail Earlypay Ltd 70 NO
EQE.ASX ASX - Retail Equus Mining Ltd 100 NO
EQR.ASX ASX - Retail Eq Resources Limited 100 NO
EQT.ASX ASX - Retail Equity Hl 50 YES
EQX.ASX ASX - Retail Equatorial Res Ltd 100 NO
ERA.ASX ASX - Retail Energy Resources 40 NO
ERD.ASX ASX - Retail Eroad Limited 30 NO
ERF.ASX ASX - Retail Elanoretl Property 100 NO
ERG.ASX ASX - Retail Eneco Refresh Ltd 100 NO
ERL.ASX ASX - Retail Empire Resources 100 NO
ERM.ASX ASX - Retail Emmerson Resources 100 NO
ERW.ASX ASX - Retail Errawarra Resources 100 NO
ESH.ASX ASX - Retail Esports Mogul Ltd 70 YES
ESK.ASX ASX - Retail Etherstack PLC 100 NO
ESR.ASX ASX - Retail Estrella Res Ltd 100 NO
ESS.ASX ASX - Retail Essential Metals Ltd 100 NO
EUR.ASX ASX - Retail European Lithium Ltd 100 NO
EVE.ASX ASX - Retail EVE Investments Ltd 100 NO
EVN.ASX ASX - Retail Evolution Mining Ltd 20 YES
EVO.ASX ASX - Retail Evolve Education Grp 70 NO
EVS.ASX ASX - Retail Envirosuite Ltd 100 NO
EVT.ASX ASX - Retail Event Hospitality 20 YES
EVZ.ASX ASX - Retail EVZ Limited 100 NO
EWC.ASX ASX - Retail Energy World Corpor. 70 NO
EX1.ASX ASX - Retail Exopharm Limited 100 NO
EXL.ASX ASX - Retail Elixinol Wellness 100 NO
EXP.ASX ASX - Retail Experience Co Ltd 80 NO
EXR.ASX ASX - Retail Elixir Energy Ltd 100 NO
EYE.ASX ASX - Retail Nova EYE Medical Ltd 70 NO
EZL.ASX ASX - Retail Euroz Limited 70 NO
EZZ.ASX ASX - Retail EZZ Life Science 100 NO
FAR.ASX ASX - Retail FAR Ltd 100 NO
FAU.ASX ASX - Retail First Au Ltd 100 NO
FBR.ASX ASX - Retail FBR Ltd 70 NO
FBU.ASX ASX - Retail Fletcher Building 20 YES
FCL.ASX ASX - Retail Fineos Corp Hold PLC 60 YES
FCT.ASX ASX - Retail Firstwave Cloud Tech 100 NO
FDV.ASX ASX - Retail Frontier Digital Ltd 40 NO
FEL.ASX ASX - Retail Fe Limited 100 NO
FEX.ASX ASX - Retail Fenix Resources Ltd 70 NO
FFC.ASX ASX - Retail Farmaforce Ltd 100 NO
FFF.ASX ASX - Retail Forbidden Foods 100 NO
FFG.ASX ASX - Retail Fatfish Group 100 NO
FFI.ASX ASX - Retail F.F.I. Holdings 100 NO
FFR.ASX ASX - Retail Firefly Resources 100 NO
FFT.ASX ASX - Retail Future First Tech 100 NO
FFX.ASX ASX - Retail Firefinch Ltd 40 NO
FG1.ASX ASX - Retail Flynngold 100 NO
FGG.ASX ASX - Retail Future Glb Invest Co 20 NO
FGL.ASX ASX - Retail Frugl Group Limited 100 NO
FGR.ASX ASX - Retail First Graphene Ltd 70 NO
FGX.ASX ASX - Retail Future Gen Ltd 25 NO
FHS.ASX ASX - Retail Freehill Mining Ltd. 100 NO
FID.ASX ASX - Retail Fiducian Group Ltd 70 NO
FIJ.ASX ASX - Retail Fiji Kava Limited 100 NO
FIN.ASX ASX - Retail FIN Resources Ltd 100 NO
FLC.ASX ASX - Retail Fluence Corporation 50 NO
FLN.ASX ASX - Retail Freelancer Ltd 45 NO
FLT.ASX ASX - Retail Flight Centre Travel 20 YES
FLX.ASX ASX - Retail Felix Group 100 NO
FME.ASX ASX - Retail Future Metals NL 100 NO
FMG.ASX ASX - Retail Fortescue Metals Grp 20 YES
FML.ASX ASX - Retail Focus Minerals Ltd 100 NO
FMS.ASX ASX - Retail Flinders Mines Ltd 100 NO
FNP.ASX ASX - Retail Freedom Food Ltd 30 YES
FNT.ASX ASX - Retail Frontier Resources 100 NO
FNX.ASX ASX - Retail Finexia Financialgrp 100 NO
FOD.ASX ASX - Retail The Food Revolution 100 NO
FOR.ASX ASX - Retail Forager Aust Shs Fnd 100 NO
FOS.ASX ASX - Retail FOS Capital Ltd 100 NO
FPC.ASX ASX - Retail Fat Prophets Gbl Ltd 100 NO
FPH.ASX ASX - Retail Fisher & Paykel H. 20 YES
FPP.ASX ASX - Retail Fat Prophets G P F 100 NO
FRB.ASX ASX - Retail Firebird Metals 100 NO
FRI.ASX ASX - Retail Finbar Group Limited 70 YES
FRM.ASX ASX - Retail Farm Pride Foods 100 NO
FRX.ASX ASX - Retail Flexiroam Limited 100 NO
FSA.ASX ASX - Retail FSA Group Limited 100 NO
FSF.ASX ASX - Retail Fonterra Share Fund 100 NO
FSG.ASX ASX - Retail Field Solu Hldgs Ltd 100 NO
FTC.ASX ASX - Retail Fintech Chain Ltd 100 NO
FTZ.ASX ASX - Retail Fertoz Ltd 60 NO
FWD.ASX ASX - Retail Fleetwood Ltd 40 YES
FYI.ASX ASX - Retail FYI Resources Ltd 100 NO
FZO.ASX ASX - Retail Family Zone Cyber 40 NO
FZR.ASX ASX - Retail Fitzroy River Corp 100 NO
G1A.ASX ASX - Retail Galena Mining 45 NO
G50.ASX ASX - Retail Gold50Limited 100 NO
GAP.ASX ASX - Retail Gale Pacific Limited 100 NO
GAS.ASX ASX - Retail State GAS Limited 100 NO
GBE.ASX ASX - Retail Globe Metals &Mining 100 NO
GBR.ASX ASX - Retail Greatbould Resources 100 NO
GBZ.ASX ASX - Retail GBM Rsources Ltd 100 NO
GC1.ASX ASX - Retail Glennon SML Co Ltd 100 NO
GCI.ASX ASX - Retail Gryphon Capital 100 NO
GCY.ASX ASX - Retail Gascoyne Res Ltd 100 NO
GDA.ASX ASX - Retail Good Drinks Aus Ltd 100 NO
GDC.ASX ASX - Retail Global Data Grp 100 NO
GDF.ASX ASX - Retail Garda Prpty Group 60 NO
GDG.ASX ASX - Retail Generation Dev Group 100 NO
GDI.ASX ASX - Retail GDI Property Grp 30 YES
GED.ASX ASX - Retail Golden Deeps 100 NO
GEM.ASX ASX - Retail G8 Education Limited 20 YES
GEN.ASX ASX - Retail Genmin 100 NO
GES.ASX ASX - Retail Genesis Resources 100 NO
GEV.ASX ASX - Retail Global Ene Ven Ltd 100 NO
GFL.ASX ASX - Retail Global Masters Fund 100 NO
GFN.ASX ASX - Retail Gefen Int 100 NO
GGE.ASX ASX - Retail Grand Gulf Energy 100 NO
GGG.ASX ASX - Retail Greenland Minerals 35 NO
GGX.ASX ASX - Retail Gas2Grid Limited 100 NO
GIB.ASX ASX - Retail Gibb River Diamonds 100 NO
GL1.ASX ASX - Retail Globallith 100 NO
GLA.ASX ASX - Retail Gladiator Resources 100 NO
GLB.ASX ASX - Retail Globe International 100 NO
GLE.ASX ASX - Retail GLG Corp Ltd 100 NO
GLH.ASX ASX - Retail Global Health Ltd 100 NO
GLL.ASX ASX - Retail Galilee Energy Ltd 40 NO
GLN.ASX ASX - Retail Galan Lithium Ltd 100 NO
GLV.ASX ASX - Retail Global Oil & Gas 100 NO
GMA.ASX ASX - Retail Genworth Mortgage 20 YES
GMD.ASX ASX - Retail Genesis Minerals 60 NO
GME.ASX ASX - Retail GME Resources Ltd 100 NO
GMG.ASX ASX - Retail Goodman Group 20 YES
GML.ASX ASX - Retail Gateway Mining 100 NO
GMN.ASX ASX - Retail Gold Mountain Ltd 100 NO
GMR.ASX ASX - Retail Golden Rim Resources 100 NO
GNC.ASX ASX - Retail GrainCorp Limited 20 YES
GNE.ASX ASX - Retail Genesis Energy Ltd 70 NO
GNG.ASX ASX - Retail Gr Engineering Ltd 70 NO
GNM.ASX ASX - Retail Great Northern 100 NO
GNP.ASX ASX - Retail Genusplus Group Ltd 100 NO
GNX.ASX ASX - Retail Genex Power Ltd 100 NO
GO2.ASX ASX - Retail Thego2People 100 NO
GOLD.ASX ASX - Retail ETFS GOLD 20 NO
GOR.ASX ASX - Retail Gold Road Res Ltd 20 YES
GOW.ASX ASX - Retail Gowing Bros. Limited 100 NO
GOZ.ASX ASX - Retail Growthpoint Property 20 YES
GPR.ASX ASX - Retail Geopacific Resources 60 NO
GPT.ASX ASX - Retail GPT Group 20 YES
GRL.ASX ASX - Retail Godolphin Resources 100 NO
GRR.ASX ASX - Retail Grange Resources. 55 YES
GRV.ASX ASX - Retail Greenvale Mining Ltd 100 NO
GSM.ASX ASX - Retail Golden State Mining 100 NO
GSN.ASX ASX - Retail Great Southern 100 NO
GSS.ASX ASX - Retail Genetic Signatures 60 NO
GTE.ASX ASX - Retail Great Western Exp. 100 NO
GTG.ASX ASX - Retail Genetic Technologies 100 NO
GTI.ASX ASX - Retail Gratifii 100 NO
GTK.ASX ASX - Retail Gentrack Group Ltd 100 NO
GTN.ASX ASX - Retail GTN Limited 100 YES
GTR.ASX ASX - Retail Gti Resources 100 NO
GUD.ASX ASX - Retail G.U.D. Holdings 20 YES
GUL.ASX ASX - Retail Gullewa Limited 100 NO
GVF.ASX ASX - Retail Global Value Fnd Ltd 70 NO
GWA.ASX ASX - Retail GWA Group Ltd 20 YES
GWR.ASX ASX - Retail GWR Group Ltd 100 NO
HAS.ASX ASX - Retail Hastings Tech Met 100 NO
HAV.ASX ASX - Retail Havilah Resources 100 NO
HAW.ASX ASX - Retail Hawthorn Resources 100 NO
HCD.ASX ASX - Retail Hydrocarbon Dynamic 100 NO
HCH.ASX ASX - Retail Hot Chili Ltd 100 NO
HCT.ASX ASX - Retail Holista CollTech Ltd 100 NO
HCW.ASX ASX - Retail Hlthcohcwellnsreit 100 NO
HDN.ASX ASX - Retail Homeco Daily Needs 40 NO
HE8.ASX ASX - Retail Helios Energy Ltd 100 NO
HFR.ASX ASX - Retail Highfield Res Ltd 60 YES
HFY.ASX ASX - Retail Hubify Ltd 70 NO
HGL.ASX ASX - Retail Hudson Investment 100 NO
HGO.ASX ASX - Retail Hillgrove Res Ltd 100 NO
HHI.ASX ASX - Retail Health House Int Ltd 100 NO
HHR.ASX ASX - Retail Hartshead Resources 100 NO
HIL.ASX ASX - Retail Hills Ltd 100 NO
HIO.ASX ASX - Retail Hawsons Iron Ltd 100 NO
HIQ.ASX ASX - Retail Hitiq Limited 100 NO
HIT.ASX ASX - Retail HiTech Group Aust. 100 NO
HLA.ASX ASX - Retail Healthia Limited 100 NO
HLO.ASX ASX - Retail Helloworld Travl Ltd 30 NO
HLS.ASX ASX - Retail Healius 20 YES
HLX.ASX ASX - Retail Helix Resources 100 NO
HM1.ASX ASX - Retail Hearts and Minds 25 NO
HMC.ASX ASX - Retail Home Consortium 60 NO
HMD.ASX ASX - Retail Heramed Limited 100 NO
HMI.ASX ASX - Retail Hiremii 100 NO
HMX.ASX ASX - Retail Hammer Metals Ltd 100 NO
HMY.ASX ASX - Retail Harmoney Corp Ltd 100 NO
HNG.ASX ASX - Retail HGL Limited 100 NO
HPG.ASX ASX - Retail Hipages Group 100 NO
HPI.ASX ASX - Retail Hotel Property 40 YES
HPP.ASX ASX - Retail Health Plant Protein 40 NO
HPR.ASX ASX - Retail High Peak Royalties 100 NO
HRL.ASX ASX - Retail Hrlholding 100 NO
HRN.ASX ASX - Retail Horizon Gold Ltd 100 NO
HRZ.ASX ASX - Retail Horizon 50 NO
HSC.ASX ASX - Retail HSC Technology Group 100 NO
HSN.ASX ASX - Retail Hansen Technologies 25 YES
HT1.ASX ASX - Retail Ht&E Limited 20 YES
HT8.ASX ASX - Retail Harris Technology Gl 100 NO
HTA.ASX ASX - Retail Hutchison 100 NO
HTG.ASX ASX - Retail Harvest Tech Grp Ltd 50 NO
HUB.ASX ASX - Retail HUB24 Ltd 20 YES
HUM.ASX ASX - Retail Humm Group Limited 35 YES
HUO.ASX ASX - Retail Huon Aquaculture Grp 70 NO
HVM.ASX ASX - Retail Happy Valley 100 NO
HVN.ASX ASX - Retail Harvey Norman 20 YES
HWH.ASX ASX - Retail Houston We Have Ltd 100 NO
HWK.ASX ASX - Retail Hawkstone Mng Ltd 100 YES
HXG.ASX ASX - Retail Hexagon Energy 100 NO
HXL.ASX ASX - Retail Hexima 100 NO
HYD.ASX ASX - Retail Hydrix Limited 100 NO
HYM.ASX ASX - Retail Hyperion Metals Ltd 60 NO
HZN.ASX ASX - Retail Horizon Oil Limited 70 NO
HZR.ASX ASX - Retail Hazer Group Limited 40 NO
IAG.ASX ASX - Retail Insurance Australia 20 YES
IAP.ASX ASX - Retail Irongate Group 70 YES
IBC.ASX ASX - Retail Ironbark Capital Ltd 100 NO
IBG.ASX ASX - Retail Ironbark Zinc Ltd 100 NO
IBX.ASX ASX - Retail Imagion Biosys Ltd 70 NO
ICE.ASX ASX - Retail Icetana Limited 100 NO
ICG.ASX ASX - Retail Inca Minerals Ltd 100 NO
ICI.ASX ASX - Retail Icandy Interactive 100 NO
ICL.ASX ASX - Retail Iceni Gold 100 NO
ICN.ASX ASX - Retail Icon Energy Limited 100 NO
ICQ.ASX ASX - Retail Icar Asia Ltd 65 NO
ICR.ASX ASX - Retail Intelicare Holdings 100 NO
ICT.ASX ASX - Retail Icollege Limited 100 NO
ID8.ASX ASX - Retail Identitii Limited 100 NO
IDA.ASX ASX - Retail Indiana Resources 100 NO
IDT.ASX ASX - Retail IDT Australia Ltd 60 NO
IDX.ASX ASX - Retail Integral Diagnostics 45 YES
IDZ.ASX ASX - Retail Indoor Skydive Aust 100 NO
IEC.ASX ASX - Retail Intra Energy Corp 100 NO
IEL.ASX ASX - Retail Idp Education Ltd 20 YES
IEQ.ASX ASX - Retail International Equiti 100 NO
IFL.ASX ASX - Retail IOOF Holdings Ltd 20 YES
IFM.ASX ASX - Retail Infomedia Ltd 30 YES
IFT.ASX ASX - Retail Infratil Limited 70 YES
IGL.ASX ASX - Retail Ivegroup 40 YES
IGN.ASX ASX - Retail Ignite Ltd 100 NO
IGO.ASX ASX - Retail IGO Limited 20 YES
IHL.ASX ASX - Retail Incannex Healthcare 60 YES
IHR.ASX ASX - Retail intelliHR Limited 100 NO
IKE.ASX ASX - Retail Ikegps Group Ltd 100 NO
IKW.ASX ASX - Retail Ikwezi Mining Ltd 100 NO
ILA.ASX ASX - Retail Island Pharma 100 NO
ILU.ASX ASX - Retail Iluka Resources 20 YES
IMA.ASX ASX - Retail Image Resources NL 60 NO
IMD.ASX ASX - Retail Imdex Limited 30 YES
IME.ASX ASX - Retail Imexhs Limited 100 NO
IMM.ASX ASX - Retail Immutep Ltd 60 NO
IMU.ASX ASX - Retail Imugene Limited 40 NO
INA.ASX ASX - Retail Ingenia Group 20 YES
IND.ASX ASX - Retail Industrialminerals 100 NO
INF.ASX ASX - Retail Infinity Lithium 100 NO
ING.ASX ASX - Retail Inghams Group 20 YES
INP.ASX ASX - Retail Incentiapay Ltd 100 NO
INR.ASX ASX - Retail Ioneer Ltd 30 YES
INV.ASX ASX - Retail Investsmart Group 100 NO
INY.ASX ASX - Retail Income Asset 100 NO
IOD.ASX ASX - Retail Iodm Limited 100 NO
IP1.ASX ASX - Retail Int Payment Tech Ltd 100 NO
IPB.ASX ASX - Retail IPB Petroleum Ltd 100 NO
IPC.ASX ASX - Retail Imperial Pacific Ltd 100 NO
IPD.ASX ASX - Retail Impedimed Limited 50 NO
IPH.ASX ASX - Retail IPH Limited 20 YES
IPL.ASX ASX - Retail Incitec Pivot 20 YES
IPT.ASX ASX - Retail Impact Minerals 100 NO
IQ3.ASX ASX - Retail Iq3Corp Limited 100 NO
IRD.ASX ASX - Retail Iron Road Ltd 100 NO
IRE.ASX ASX - Retail IRESS Limited 20 YES
IRI.ASX ASX - Retail Integrated Research 20 YES
IS3.ASX ASX - Retail I Synergy Group Ltd 100 NO
ISU.ASX ASX - Retail Iselect Ltd 70 NO
ITG.ASX ASX - Retail Intega Group Limited 60 YES
IVC.ASX ASX - Retail InvoCare Limited 20 YES
IVR.ASX ASX - Retail Investigator Res Ltd 100 NO
IVT.ASX ASX - Retail Inventis Limited 100 NO
IVX.ASX ASX - Retail Invion Ltd 100 NO
IVZ.ASX ASX - Retail Invictus Energy Ltd 100 NO
IXC.ASX ASX - Retail Invex Ther 100 NO
IXR.ASX ASX - Retail Ionic Rare Earths 100 NO
IXU.ASX ASX - Retail Ixup Limited 100 NO
JAL.ASX ASX - Retail Jameson Resources 100 NO
JAN.ASX ASX - Retail Janison Edu Group 100 NO
JAT.ASX ASX - Retail Jatcorp Limited 100 NO
JAY.ASX ASX - Retail Jayride Group 100 NO
JBH.ASX ASX - Retail JB Hi-Fi Limited 20 YES
JCS.ASX ASX - Retail Jcurve Solutions 100 NO
JDR.ASX ASX - Retail Jadar Resources 100 NO
JHC.ASX ASX - Retail Japara Healthcare Lt 35 NO
JHG.ASX ASX - Retail Janus Henderson 20 YES
JHX.ASX ASX - Retail James Hardie Indust 20 YES
JIN.ASX ASX - Retail Jumbo Interactive 20 YES
JLG.ASX ASX - Retail Johns Lyng Group 50 YES
JMS.ASX ASX - Retail Jupiter Mines. 30 YES
JNO.ASX ASX - Retail Juno 100 NO
JPR.ASX ASX - Retail Jupiter Energy 100 NO
JRL.ASX ASX - Retail Jindalee Resources 60 NO
JRV.ASX ASX - Retail Jervois Global Ltd 25 NO
JTL.ASX ASX - Retail Jayex Technology Ltd 100 NO
JXT.ASX ASX - Retail Jaxstaltd 100 NO
JYC.ASX ASX - Retail Joyce Corporation 100 NO
K2F.ASX ASX - Retail K2Fly Ltd 100 NO
KAI.ASX ASX - Retail Kairos Minerals Ltd 100 NO
KAM.ASX ASX - Retail K2 Asset Mgmt Hldgs 100 NO
KAR.ASX ASX - Retail Karoon Energy Ltd 20 YES
KAT.ASX ASX - Retail Katana Capital 100 NO
KAU.ASX ASX - Retail Kaiser Reef 100 NO
KBC.ASX ASX - Retail Keybridge Capital 100 NO
KCC.ASX ASX - Retail Kincora Copper 100 NO
KCN.ASX ASX - Retail Kingsgate Consolid. 100 NO
KED.ASX ASX - Retail Keypath Education 100 NO
KEY.ASX ASX - Retail KEY Petroleum 100 NO
KFE.ASX ASX - Retail Kogi Iron Ltd 100 NO
KFM.ASX ASX - Retail Kingfisher Mining 100 NO
KGD.ASX ASX - Retail Kula Gold Limited 100 NO
KGL.ASX ASX - Retail KGL Resources Ltd 100 NO
KGN.ASX ASX - Retail Kogan.Com Ltd 20 YES
KIN.ASX ASX - Retail KIN Min NL 100 NO
KIS.ASX ASX - Retail King Island 100 NO
KKC.ASX ASX - Retail Kkr Credit Inc Fund 100 NO
KKO.ASX ASX - Retail Kinetiko Energy Ltd 100 NO
KLA.ASX ASX - Retail Kirkland Lake Gold 60 NO
KLL.ASX ASX - Retail Kalium Lakes Ltd 60 NO
KLR.ASX ASX - Retail Kaili Resources Ltd 100 NO
KMD.ASX ASX - Retail Kathmandu Hold Ltd 20 YES
KME.ASX ASX - Retail Kip McGrath Edu.Cntr 100 NO
KMT.ASX ASX - Retail Kopore Metals Ltd 100 NO
KNI.ASX ASX - Retail Kunikolimited 100 NO
KNM.ASX ASX - Retail Kneomedia Limited 100 NO
KNO.ASX ASX - Retail Knosys Limited 100 NO
KOR.ASX ASX - Retail Korab Resources 100 NO
KOV.ASX ASX - Retail Korvest Ltd 100 NO
KP2.ASX ASX - Retail Kore Potash PLC 100 NO
KPG.ASX ASX - Retail Kelly Partners Group 50 NO
KPO.ASX ASX - Retail Kalina Power Limited 100 NO
KPT.ASX ASX - Retail Kangaroo Plantation 100 NO
KRM.ASX ASX - Retail Kingsrose Mining Ltd 100 NO
KRR.ASX ASX - Retail King River Resources 100 NO
KSC.ASX ASX - Retail K & S Corporation 100 NO
KSL.ASX ASX - Retail Kina Securities Ltd 55 NO
KSN.ASX ASX - Retail Kingston Resources 60 NO
KSS.ASX ASX - Retail Kleos 100 NO
KTA.ASX ASX - Retail Krakatoa Resources 100 NO
KTD.ASX ASX - Retail Keytone Dairy 100 NO
KTG.ASX ASX - Retail K-Tig Limited 70 NO
KWR.ASX ASX - Retail Kingwest Resources 100 NO
KYK.ASX ASX - Retail Kyckr Limited 100 NO
KZA.ASX ASX - Retail Kazia Therapeutics 100 NO
KZR.ASX ASX - Retail Kalamazoo Resources 100 NO
LAM.ASX ASX - Retail Laramide Res Ltd 100 NO
LAU.ASX ASX - Retail Lindsay Australia 100 NO
LAW.ASX ASX - Retail Lawfinance Ltd 100 NO
LBL.ASX ASX - Retail Laserbond Limited 100 NO
LBT.ASX ASX - Retail LBT Innovations 100 NO
LBY.ASX ASX - Retail Laybuy Group Holding 60 NO
LCD.ASX ASX - Retail Latitude Consolidate 100 NO
LCE.ASX ASX - Retail London City Equ. Ltd 100 NO
LCK.ASX ASX - Retail Leigh Crk Energy Ltd 80 NO
LCL.ASX ASX - Retail Los Cerros Limited 100 NO
LCT.ASX ASX - Retail Living Cell Tech. 100 NO
LCY.ASX ASX - Retail Legacy Iron Ore 100 NO
LDR.ASX ASX - Retail Lode Resources 100 NO
LDX.ASX ASX - Retail Lumos Diagnostics 100 NO
LEG.ASX ASX - Retail Legend Mining 60 NO
LEL.ASX ASX - Retail Lithenergy 100 NO
LEP.ASX ASX - Retail ALE Property Group 35 NO
LER.ASX ASX - Retail Leaf Res Ltd 100 NO
LEX.ASX ASX - Retail Lefroy Exploration 50 NO
LFG.ASX ASX - Retail Liberty Fin Group 100 YES
LFS.ASX ASX - Retail Latitude Group 100 NO
LGL.ASX ASX - Retail Lynch Group Holdings 100 NO
LGP.ASX ASX - Retail Little Green Pharma 100 NO
LHM.ASX ASX - Retail Land Homes Grp Ltd 100 NO
LIC.ASX ASX - Retail Lifestyle Communit. 60 YES
LIN.ASX ASX - Retail Lindian Resources 100 NO
LIO.ASX ASX - Retail Lion Energy Limited 100 NO
LIT.ASX ASX - Retail Lithium Australia NL 70 NO
LKE.ASX ASX - Retail Lake Resources 50 NO
LKY.ASX ASX - Retail Locksleyresources 100 NO
LLC.ASX ASX - Retail Lendlease Group 20 YES
LLO.ASX ASX - Retail Lion One Metals Ltd 100 NO
LM8.ASX ASX - Retail Lunnonmetalslimited 100 NO
LME.ASX ASX - Retail Limeade Inc. 100 NO
LMG.ASX ASX - Retail Latrobe Magnesium 100 NO
LNK.ASX ASX - Retail Link Admin Hldg 20 YES
LNU.ASX ASX - Retail Linius Tech Limited 100 NO
LNY.ASX ASX - Retail Laneway Res Ltd 100 NO
LOM.ASX ASX - Retail Lucapa Diamond Ltd 100 YES
LOT.ASX ASX - Retail Lotus Resources Ltd 100 NO
LOV.ASX ASX - Retail Lovisa Holdings Ltd 20 YES
LPD.ASX ASX - Retail Lepidico Ltd 100 NO
LPE.ASX ASX - Retail Locality Planning 100 NO
LPI.ASX ASX - Retail Lithium Pwr Int Ltd 70 NO
LRK.ASX ASX - Retail Lark Distilling Co. 100 NO
LRS.ASX ASX - Retail Latin Resources Ltd 100 YES
LRT.ASX ASX - Retail Lowell Res Fund 100 NO
LSA.ASX ASX - Retail Lachlan Star Ltd 100 NO
LSF.ASX ASX - Retail L1 Long Short Fund 30 NO
LSH.ASX ASX - Retail Lifespot Health Ltd 100 NO
LSR.ASX ASX - Retail Lodestar Minerals 100 NO
LSX.ASX ASX - Retail Lion Selection Grp 100 NO
LTR.ASX ASX - Retail Liontown Resources 60 NO
LV1.ASX ASX - Retail Live Verdure Ltd 100 NO
LVE.ASX ASX - Retail Love Group Global 100 NO
LVH.ASX ASX - Retail Livehire Limited 50 NO
LVT.ASX ASX - Retail Livetiles Limited 50 NO
LYC.ASX ASX - Retail Lynas Rare Earths 20 YES
LYL.ASX ASX - Retail Lycopodium Limited 70 NO
M24.ASX ASX - Retail Mamba Exploration 100 NO
M2R.ASX ASX - Retail Miramar 100 NO
M3M.ASX ASX - Retail M3Mininglimited 100 NO
M7T.ASX ASX - Retail Mach7 Tech Limited 35 NO
M8S.ASX ASX - Retail M8 Sustainable 100 NO
MAD.ASX ASX - Retail Mader Group Limited 60 NO
MAF.ASX ASX - Retail MA Financial Group 60 YES
MAG.ASX ASX - Retail Magmatic Resrce Ltd 100 NO
MAH.ASX ASX - Retail Macmahon Holdings 30 YES
MAI.ASX ASX - Retail Mainstream Group 100 NO
MAM.ASX ASX - Retail Microequities 100 NO
MAN.ASX ASX - Retail Mandrake Res Ltd 70 NO
MAQ.ASX ASX - Retail Macquarie Telecom Gp 60 NO
MAT.ASX ASX - Retail Matsa Resources 100 NO
MAU.ASX ASX - Retail Magnetic Resources 60 NO
MAY.ASX ASX - Retail Melbana Energy Ltd 100 NO
MBH.ASX ASX - Retail Maggie Beer Holdings 100 NO
MBK.ASX ASX - Retail Metal Bank Ltd 100 NO
MCA.ASX ASX - Retail Murray Cod Aust Ltd 100 NO
MCE.ASX ASX - Retail Matrix C & E Ltd 100 NO
MCL.ASX ASX - Retail Mighty Craft Ltd 100 NO
MCM.ASX ASX - Retail Mc Mining Ltd 100 NO
MCP.ASX ASX - Retail McPherson's Ltd 30 YES
MCR.ASX ASX - Retail Mincor Resources NL 50 YES
MCT.ASX ASX - Retail Metalicity Limited 100 NO
MCX.ASX ASX - Retail Mariner Corp Ltd 100 NO
MCY.ASX ASX - Retail Mercury NZ Limited 100 YES
MDC.ASX ASX - Retail Medlab Clinical Ltd 70 NO
MDI.ASX ASX - Retail Middle Island Res 100 NO
MDR.ASX ASX - Retail Medadvisor Limited 100 NO
MDX.ASX ASX - Retail Mindax Limited 100 NO
MEA.ASX ASX - Retail McGrath Ltd 100 NO
MEB.ASX ASX - Retail Medibio Limited 70 NO
MEC.ASX ASX - Retail Morphic Eef Ltd 100 NO
MEG.ASX ASX - Retail Megado 100 NO
MEI.ASX ASX - Retail Meteoric Resources 70 NO
MEL.ASX ASX - Retail Metgasco Ltd 100 NO
MEM.ASX ASX - Retail Memphasys Ltd 100 NO
MEP.ASX ASX - Retail Minotaur Exploration 100 NO
MEU.ASX ASX - Retail Marmota Limited 50 NO
MEZ.ASX ASX - Retail Meridian Energy 100 NO
MFB.ASX ASX - Retail My Food Bag Grp Ltd 100 NO
MFD.ASX ASX - Retail Mayfield Childcr Ltd 100 NO
MFF.ASX ASX - Retail MFF Capital Inv Ltd 20 NO
MFG.ASX ASX - Retail Magellan Fin Grp Ltd 20 YES
MGF.ASX ASX - Retail Magellan Global Fund 20 NO
MGH.ASX ASX - Retail Maas Group Holdings 100 YES
MGL.ASX ASX - Retail Magontec Limited 100 NO
MGR.ASX ASX - Retail Mirvac Group 20 YES
MGT.ASX ASX - Retail Magnetite Mines 100 NO
MGU.ASX ASX - Retail Magnum Mining & Exp 100 NO
MGV.ASX ASX - Retail Musgrave Minerals 60 NO
MGX.ASX ASX - Retail Mount Gibson Iron 20 YES
MHC.ASX ASX - Retail Manhattan Corp Ltd 100 NO
MHI.ASX ASX - Retail Merchant House 100 NO
MHJ.ASX ASX - Retail Michael Hill Int 60 NO
MHK.ASX ASX - Retail Metalhawk. 100 NO
MIL.ASX ASX - Retail Millennium Grp Ltd 100 NO
MIN.ASX ASX - Retail Mineral Resources. 20 YES
MIO.ASX ASX - Retail Macarthur Minerals 100 NO
MIR.ASX ASX - Retail Mirrabooka Invest. 45 NO
MKG.ASX ASX - Retail Mako Gold 100 NO
MKL.ASX ASX - Retail Mighty Kingdom Ltd 100 NO
MKR.ASX ASX - Retail Manuka Resources. 100 NO
MLD.ASX ASX - Retail MACA Limited 30 YES
MLG.ASX ASX - Retail Mlgozltd 100 NO
MLM.ASX ASX - Retail Metallica Minerals 100 NO
MLS.ASX ASX - Retail Metals Australia 100 NO
MLT.ASX ASX - Retail Milton Corporation 25 NO
MLX.ASX ASX - Retail Metals X Limited 50 YES
MM1.ASX ASX - Retail Midasmineralsltd 100 NO
MM8.ASX ASX - Retail Medallion Metals. 100 NO
MME.ASX ASX - Retail Moneyme Limited 60 NO
MMG.ASX ASX - Retail Monger Gold Ltd 100 NO
MMI.ASX ASX - Retail Metro Mining Ltd 100 NO
MMJ.ASX ASX - Retail MMJ Group Hlds Ltd 100 NO
MML.ASX ASX - Retail Medusa Mining Ltd 45 YES
MMM.ASX ASX - Retail Marley Spoon 20 YES
MMS.ASX ASX - Retail McMillan Shakespeare 20 YES
MNB.ASX ASX - Retail Minbos Resources Ltd 100 NO
MND.ASX ASX - Retail Monadelphous Group 20 YES
MNF.ASX ASX - Retail MNF Group Ltd 30 YES
MNS.ASX ASX - Retail Magnis Energy Tech 35 NO
MNY.ASX ASX - Retail Money3 Corporation 30 YES
MOB.ASX ASX - Retail Mobilicom Ltd 100 NO
MOH.ASX ASX - Retail Moho Resources 100 NO
MOQ.ASX ASX - Retail MOQ Limited 100 NO
MOT.ASX ASX - Retail Metrics Income 100 NO
MOZ.ASX ASX - Retail Mosaic Brands Ltd 100 NO
MP1.ASX ASX - Retail Megaport Limited 20 YES
MPA.ASX ASX - Retail Mad Paws 100 NO
MPH.ASX ASX - Retail Mediland Pharm 70 NO
MPL.ASX ASX - Retail Medibank Private Ltd 20 YES
MPP.ASX ASX - Retail Metro Perf.Glass Ltd 100 NO
MPR.ASX ASX - Retail Mpower Group Limited 100 NO
MPX.ASX ASX - Retail Mustera Property Grp 100 NO
MQG.ASX ASX - Retail Macquarie Group Ltd 20 YES
MQR.ASX ASX - Retail Marquee Resource Ltd 100 NO
MR1.ASX ASX - Retail Montem Resources 100 NO
MRC.ASX ASX - Retail Mineral Commodities 100 NO
MRD.ASX ASX - Retail Mount Ridley Mines 100 NO
MRG.ASX ASX - Retail Murray River Grp 100 NO
MRL.ASX ASX - Retail Mayur Resources Ltd 100 NO
MRM.ASX ASX - Retail MMAOffShor 70 NO
MRQ.ASX ASX - Retail Mrg Metals Limited 100 NO
MRR.ASX ASX - Retail Minrex Resources Ltd 100 NO
MRZ.ASX ASX - Retail Mont Royal Resources 100 NO
MSB.ASX ASX - Retail Mesoblast Limited 20 NO
MSG.ASX ASX - Retail Mcs Services Limited 100 NO
MSI.ASX ASX - Retail Multistack Internat. 100 NO
MSL.ASX ASX - Retail MSL Solutions Ltd. 100 NO
MSV.ASX ASX - Retail Mitchell Services 70 NO
MTB.ASX ASX - Retail Mount Burgess Mining 100 NO
MTC.ASX ASX - Retail Metalstech Ltd 70 NO
MTH.ASX ASX - Retail Mithril Resources 100 NO
MTM.ASX ASX - Retail Mtmongerresources 100 NO
MTO.ASX ASX - Retail Motorcycle Hldg 70 NO
MTR.ASX ASX - Retail Metal Tiger 100 NO
MTS.ASX ASX - Retail Metcash Limited 20 YES
MVF.ASX ASX - Retail Monash IVF Group Ltd 45 YES
MVL.ASX ASX - Retail Marvel Gold Limited 100 NO
MVP.ASX ASX - Retail Medical Developments 25 NO
MWY.ASX ASX - Retail Midway Ltd 100 NO
MX1.ASX ASX - Retail Micro-X Limited 100 NO
MXC.ASX ASX - Retail Mgc Pharmaceuticals 100 NO
MXIDA.ASX ASX - Retail MaxiTRANS Industries 100 NO
MXO.ASX ASX - Retail Motio Ltd 100 NO
MXR.ASX ASX - Retail Maximus Resources 100 NO
MXT.ASX ASX - Retail Metrics Master 60 NO
MYD.ASX ASX - Retail Mydeal.Com.Au 100 NO
MYE.ASX ASX - Retail Mastermyne Group Ltd 100 NO
MYG.ASX ASX - Retail Mayfield Group Ltd 100 NO
MYR.ASX ASX - Retail Myer Holdings Ltd 20 NO
MYS.ASX ASX - Retail MyState Limited 50 NO
MYX.ASX ASX - Retail Mayne Pharma Ltd 20 YES
MZZ.ASX ASX - Retail Matador Mining Ltd 100 NO
N1H.ASX ASX - Retail N1 Holdings Ltd 100 NO
NAB.ASX ASX - Retail National Aust. Bank 20 YES
NAC.ASX ASX - Retail Naos Ex-50 100 NO
NAE.ASX ASX - Retail New Age Exploration 100 YES
NAG.ASX ASX - Retail Nagambie Resources 100 NO
NAM.ASX ASX - Retail Namoi Cotton Ltd 100 NO
NAN.ASX ASX - Retail Nanosonics Limited 20 YES
NBI.ASX ASX - Retail NB Global Corporate Income Trust 70 NO
NC6.ASX ASX - Retail Nanollose Limited 100 NO
NCC.ASX ASX - Retail Naos Emerg Opp 100 NO
NCK.ASX ASX - Retail Nick Scali Limited 30 YES
NCL.ASX ASX - Retail Netccentric Ltd 100 NO
NCM.ASX ASX - Retail Newcrest Mining 20 YES
NCR.ASX ASX - Retail Nucoal Resources Ltd 100 NO
NCZ.ASX ASX - Retail New Century Resource 30 YES
NEA.ASX ASX - Retail Nearmap Ltd 20 YES
NEC.ASX ASX - Retail Nine Entertainment 20 YES
NES.ASX ASX - Retail Nelson Resources. 100 NO
NET.ASX ASX - Retail Netlinkz Limited 100 NO
NEU.ASX ASX - Retail Neuren Pharmaceut. 50 NO
NEW.ASX ASX - Retail NEW Energy Solar 60 NO
NGE.ASX ASX - Retail NGE Capital Limited 100 NO
NGI.ASX ASX - Retail Navigator Global Ltd 35 YES
NGS.ASX ASX - Retail NGS Ltd 100 NO
NGY.ASX ASX - Retail Nuenergy Gas Ltd 100 NO
NHC.ASX ASX - Retail New Hope Corporation 20 YES
NHF.ASX ASX - Retail NIB Holdings Limited 20 YES
NIC.ASX ASX - Retail Nickel Mines Limited 30 YES
NKL.ASX ASX - Retail Nickelxltd 100 NO
NME.ASX ASX - Retail Nex Metals Explorat 100 NO
NML.ASX ASX - Retail Navarre Minerals Ltd 100 NO
NMR.ASX ASX - Retail Native Mineral Res 100 NO
NMT.ASX ASX - Retail Neometals Ltd 70 NO
NNG.ASX ASX - Retail Nexion Group 100 NO
NOL.ASX ASX - Retail Nobleoak Life Ltd 70 NO
NOR.ASX ASX - Retail Norwood Systems Ltd. 100 NO
NOV.ASX ASX - Retail Novatti Group Ltd 100 NO
NOX.ASX ASX - Retail Noxopharm Limited 50 NO
NPM.ASX ASX - Retail Newpeak Metals 100 NO
NRX.ASX ASX - Retail Noronex Limited 100 NO
NSB.ASX ASX - Retail Neuroscientific 100 NO
NSC.ASX ASX - Retail Naos Smlcap Com Ltd 100 NO
NSM.ASX ASX - Retail Northstaw 100 NO
NSR.ASX ASX - Retail National Storage 20 YES
NST.ASX ASX - Retail Northern Star 20 YES
NSX.ASX ASX - Retail NSX Limited 70 NO
NTD.ASX ASX - Retail National Tyre&Wheel 100 NO
NTI.ASX ASX - Retail Neurotech Intl 100 NO
NTL.ASX ASX - Retail New Talisman Gold 100 NO
NTO.ASX ASX - Retail Nitro Software Ltd 20 YES
NTU.ASX ASX - Retail Northern Min Ltd 100 NO
NUC.ASX ASX - Retail Nuchev Limited 70 NO
NUF.ASX ASX - Retail Nufarm Limited 20 YES
NUH.ASX ASX - Retail Nuheara Limited 100 NO
NUS.ASX ASX - Retail Nusantara Resources 100 NO
NVA.ASX ASX - Retail Nova Minerals Ltd 100 NO
NVU.ASX ASX - Retail Nanoveu Limited 100 NO
NVX.ASX ASX - Retail Novonix Limited 30 YES
NWC.ASX ASX - Retail New World Resources 60 NO
NWF.ASX ASX - Retail Newfield Resources 100 NO
NWH.ASX ASX - Retail NRW Holdings Limited 20 YES
NWL.ASX ASX - Retail Netwealth Group 20 YES
NWM.ASX ASX - Retail Norwest Minerals 100 NO
NWS.ASX ASX - Retail News Corp.. 20 YES
NWSLV.ASX ASX - Retail News Corp.. - A Non-Voting Cdi 1:1 20 NO
NXG.ASX ASX - Retail Nexgenenergycanada 100 NO
NXL.ASX ASX - Retail Nuix Limited 20 YES
NXM.ASX ASX - Retail Nexus Minerals Ltd 100 NO
NXS.ASX ASX - Retail Next Science Limited 45 NO
NXT.ASX ASX - Retail Nextdc Limited 20 YES
NYR.ASX ASX - Retail Nyrada Inc. 100 NO
NZK.ASX ASX - Retail NZK Salmon Ltd 100 NO
NZM.ASX ASX - Retail Nzme Limited 100 YES
NZO.ASX ASX - Retail New Zealand Oil&Gas 100 NO
NZS.ASX ASX - Retail New Zealand Coastal 100 NO
OAK.ASX ASX - Retail Oakridge 100 NO
OAR.ASX ASX - Retail OAR Resources Ltd 100 NO
OAU.ASX ASX - Retail Ora Gold Limited 100 NO
OBL.ASX ASX - Retail Omni Bridgeway Ltd 30 NO
OBM.ASX ASX - Retail Ora Banda Mining Ltd 50 NO
OCA.ASX ASX - Retail Oceania Healthc Ltd 100 NO
OCC.ASX ASX - Retail Orthocell Limited 70 NO
OCL.ASX ASX - Retail Objective Corp 55 YES
ODA.ASX ASX - Retail Orcoda Limited 100 NO
ODM.ASX ASX - Retail Odin Metals Limited 100 NO
ODY.ASX ASX - Retail Odyssey Gold Ltd 100 NO
OEC.ASX ASX - Retail Orbital Corp Limited 100 NO
OEL.ASX ASX - Retail Otto Energy Limited 100 NO
OEQ.ASX ASX - Retail Orion Equities 100 NO
OEX.ASX ASX - Retail Oilex Ltd 100 NO
OFX.ASX ASX - Retail OFX Group Ltd 20 YES
OGA.ASX ASX - Retail Ocean Grown Abalone 100 NO
OGC.ASX ASX - Retail OceanaGold Corp. 20 NO
OIL.ASX ASX - Retail Optiscan Imaging 85 NO
OKJ.ASX ASX - Retail Oakajee Corp Ltd 100 NO
OKU.ASX ASX - Retail Oklo Resources Ltd 60 YES
OLH.ASX ASX - Retail Oldfields Holdings 100 NO
OLL.ASX ASX - Retail Openlearning 100 NO
OMH.ASX ASX - Retail OM Holdings Limited 20 NO
OML.ASX ASX - Retail Ooh!Media Limited 20 YES
ONE.ASX ASX - Retail Oneview Healthcare 100 NO
ONT.ASX ASX - Retail 1300 Smiles Limited 100 NO
ONX.ASX ASX - Retail Orminexltd 100 NO
OOK.ASX ASX - Retail Ookami Limited 100 NO
OPH.ASX ASX - Retail Ophir High Cf 20 NO
OPL.ASX ASX - Retail Opyl Limited 100 NO
OPN.ASX ASX - Retail Oppenneg 100 NO
OPT.ASX ASX - Retail Opthea Limited 30 YES
OPY.ASX ASX - Retail Openpay Group 30 NO
ORA.ASX ASX - Retail Orora Limited 20 YES
ORE.ASX ASX - Retail Orocobre Limited 20 YES
ORG.ASX ASX - Retail Origin Energy 20 YES
ORI.ASX ASX - Retail Orica Limited 20 YES
ORM.ASX ASX - Retail Orion Metals Ltd 100 NO
ORN.ASX ASX - Retail Orion Minerals Ltd 100 YES
ORR.ASX ASX - Retail Orecorp Ltd 70 NO
OSH.ASX ASX - Retail Oil Search Ltd 20 YES
OSL.ASX ASX - Retail Oncosil Medical 50 NO
OSP.ASX ASX - Retail Osprey Med Inc 100 NO
OSX.ASX ASX - Retail Osteopore Limited 80 NO
OTW.ASX ASX - Retail Over The Wire Ltd 70 NO
OVN.ASX ASX - Retail Oventus Medical Ltd 100 NO
OVT.ASX ASX - Retail Ovato Limited 100 NO
OXX.ASX ASX - Retail Octanex Ltd 100 NO
OZG.ASX ASX - Retail Ozgrowth Limited 100 NO
OZL.ASX ASX - Retail OZ Minerals 20 YES
OZM.ASX ASX - Retail Ozaurum Resources 100 NO
OZZ.ASX ASX - Retail OZZ Resources 100 NO
PAA.ASX ASX - Retail Pharmaust Limited 100 NO
PAB.ASX ASX - Retail Patrys Limited 100 NO
PAC.ASX ASX - Retail Pacific Grp Ltd 35 YES
PAF.ASX ASX - Retail Pm Capital Asian Ops 100 NO
PAI.ASX ASX - Retail Platinum Asia Ltd 60 NO
PAK.ASX ASX - Retail Pacific American Hld 100 NO
PAL.ASX ASX - Retail Palla Pharma Ltd 100 NO
PAM.ASX ASX - Retail Pan Asia Metals 100 NO
PAN.ASX ASX - Retail Panoramic Resources 60 YES
PAR.ASX ASX - Retail Paradigm Bio. 25 NO
PBH.ASX ASX - Retail Pointsbet Holdings 20 YES
PBP.ASX ASX - Retail Probiotec Limited 60 NO
PCG.ASX ASX - Retail Pengana Capital 100 NO
PCI.ASX ASX - Retail Perpetual Cred Trust 60 NO
PCK.ASX ASX - Retail Painchek Ltd 70 NO
PCL.ASX ASX - Retail Pancontinental Oil 100 NO
PDI.ASX ASX - Retail Predictive Disc Ltd 100 NO
PDL.ASX ASX - Retail Pendal Group Ltd 20 YES
PDN.ASX ASX - Retail Paladin Energy Ltd 20 YES
PDZ.ASX ASX - Retail Prairie Mining Ltd 100 NO
PE1.ASX ASX - Retail Pengana Private 100 NO
PEC.ASX ASX - Retail Perpetual Res Ltd 100 NO
PEK.ASX ASX - Retail Peak Resources 50 NO
PEN.ASX ASX - Retail Peninsula Energy Ltd 70 NO
PEX.ASX ASX - Retail Peel Mining Limited 100 NO
PF1.ASX ASX - Retail Pathfinder Resources 100 NO
PFE.ASX ASX - Retail Panteraminerals 100 NO
PFG.ASX ASX - Retail Prime Financial 100 NO
PFP.ASX ASX - Retail Propel Funeral 60 NO
PFT.ASX ASX - Retail Pure Foods Tas Ltd 70 NO
PG1.ASX ASX - Retail Pearl Global Ltd 100 NO
PGC.ASX ASX - Retail Paragon Care Limited 100 NO
PGD.ASX ASX - Retail Peregrine Gold 100 NO
PGF.ASX ASX - Retail Pm Capital Fund 50 NO
PGG.ASX ASX - Retail Partners Grp Global 60 NO
PGH.ASX ASX - Retail Pact Group Hldgs Ltd 20 YES
PGL.ASX ASX - Retail Prospa Group 70 NO
PGM.ASX ASX - Retail Platina Resources 100 NO
PGO.ASX ASX - Retail Pacgold 100 NO
PGY.ASX ASX - Retail Pilot Energy Ltd 100 NO
PH2.ASX ASX - Retail Pure Hydrogen Corp 100 NO
PHL.ASX ASX - Retail Propell Holdings Ltd 100 NO
PIA.ASX ASX - Retail Pengana Int Equ Ltd 25 NO
PIC.ASX ASX - Retail Perpetual Equity Ltd 30 NO
PIL.ASX ASX - Retail Peppermint Inv Ltd 100 NO
PIQ.ASX ASX - Retail Proteomics Int Lab 100 NO
PKD.ASX ASX - Retail Parkd Ltd 100 NO
PKO.ASX ASX - Retail Peako Limited 100 NO
PL8.ASX ASX - Retail Plato Inc Max Ltd. 100 NO
PLL.ASX ASX - Retail Piedmont Lithium Inc 20 NO
PLS.ASX ASX - Retail Pilbara Min Ltd 20 YES
PLT.ASX ASX - Retail Plenti Group Limited 70 NO
PLY.ASX ASX - Retail Playside Studios 100 NO
PMC.ASX ASX - Retail Platinum Capital Ltd 25 YES
PME.ASX ASX - Retail Pro Medicus Limited 20 YES
PMV.ASX ASX - Retail Premier Investments 20 YES
PNC.ASX ASX - Retail Pioneer Credit Ltd 100 NO
PNI.ASX ASX - Retail Pinnacle Investment 20 YES
PNM.ASX ASX - Retail Pacific Nickel Mines 100 NO
PNN.ASX ASX - Retail PepinNini Minerals 100 NO
PNR.ASX ASX - Retail Pantoro Limited 35 YES
PNV.ASX ASX - Retail Polynovo Limited 20 YES
PNX.ASX ASX - Retail PNX Metals Limited 100 NO
PO3.ASX ASX - Retail Purifloh Ltd 100 NO
POD.ASX ASX - Retail Podium Minerals 100 NO
POL.ASX ASX - Retail Polymetals Resources 100 NO
POS.ASX ASX - Retail Poseidon Nick Ltd 100 NO
POW.ASX ASX - Retail Protean Energy Ltd 100 NO
PPC.ASX ASX - Retail Peet Limited 50 YES
PPE.ASX ASX - Retail Peopleinfrastructure 30 YES
PPG.ASX ASX - Retail Pro-Pac Packaging 100 NO
PPH.ASX ASX - Retail Pushpay Holdings Ltd 20 YES
PPK.ASX ASX - Retail PPK Group Limited 20 NO
PPL.ASX ASX - Retail Pureprofile Ltd 100 YES
PPM.ASX ASX - Retail Peppermoney 40 YES
PPS.ASX ASX - Retail Praemium Limited 30 NO
PPT.ASX ASX - Retail Perpetual Limited 20 YES
PPY.ASX ASX - Retail Papyrus Australia 100 NO
PRL.ASX ASX - Retail Province Resources 70 NO
PRM.ASX ASX - Retail Prominence Energy 100 NO
PRN.ASX ASX - Retail Perenti Global Ltd 20 YES
PRO.ASX ASX - Retail Prophecy Internation 100 NO
PRS.ASX ASX - Retail Prospech Limited 100 NO
PRT.ASX ASX - Retail Prime Media Grp Ltd 100 NO
PRU.ASX ASX - Retail Perseus Mining Ltd 20 YES
PRX.ASX ASX - Retail Prodigy Gold NL 100 NO
PSC.ASX ASX - Retail Prospect Res Ltd 80 NO
PSI.ASX ASX - Retail Psc Insurance Ltd 70 YES
PSL.ASX ASX - Retail Paterson Resources 100 NO
PSQ.ASX ASX - Retail Pacific Smiles Grp 70 NO
PTB.ASX ASX - Retail PTB Group Limited 100 NO
PTG.ASX ASX - Retail Proptech Group 100 NO
PTL.ASX ASX - Retail Pental Ltd 100 NO
PTM.ASX ASX - Retail Platinum Asset 20 YES
PTR.ASX ASX - Retail Petratherm Ltd 100 NO
PTX.ASX ASX - Retail Prescient Ltd 100 NO
PUA.ASX ASX - Retail Peak Minerals Ltd 100 NO
PUR.ASX ASX - Retail Pursuit Minerals 100 NO
PVE.ASX ASX - Retail Po Valley Energy Ltd 100 NO
PVL.ASX ASX - Retail Powerhouse Ven Ltd 100 NO
PVS.ASX ASX - Retail Pivotal Systems 100 NO
PVW.ASX ASX - Retail PVW Res Ltd 100 NO
PWH.ASX ASX - Retail Pwr Holdings Limited 30 YES
PWN.ASX ASX - Retail Parkway Corp Ltd 100 YES
PWR.ASX ASX - Retail Peter Warren 100 NO
PX1.ASX ASX - Retail Plexure Group 100 NO
PXA.ASX ASX - Retail Pexagroup 100 YES
PXS.ASX ASX - Retail Pharmaxis Ltd 100 NO
PXX.ASX ASX - Retail Polarx Limited 100 NO
PYC.ASX ASX - Retail PYC Therapeutics 60 NO
PYG.ASX ASX - Retail Paygroup Limited 100 NO
PYR.ASX ASX - Retail Payright Limited 100 NO
QAN.ASX ASX - Retail Qantas Airways 20 YES
QBE.ASX ASX - Retail QBE Insurance Group 20 YES
QEM.ASX ASX - Retail QEM Limited 100 NO
QFE.ASX ASX - Retail Quickfee Limited 70 NO
QHL.ASX ASX - Retail Quickstep Holdings 100 NO
QIP.ASX ASX - Retail Qantm Intellectual 70 NO
QML.ASX ASX - Retail Qmines Limited 100 NO
QPM.ASX ASX - Retail Queensland Pacific 20 NO
QRI.ASX ASX - Retail Qualitas Re Income 100 NO
QTM.ASX ASX - Retail Quantum Health Ltd 100 NO
QUB.ASX ASX - Retail Qube Holdings Ltd 20 YES
QUE.ASX ASX - Retail Queste Communication 100 NO
QVE.ASX ASX - Retail Qv Equities Limited 60 NO
QXR.ASX ASX - Retail Qx Resources Limited 100 NO
R3D.ASX ASX - Retail R3D Resources Ltd 100 NO
RAC.ASX ASX - Retail Race Oncology Ltd 60 NO
RAG.ASX ASX - Retail Ragnar Metals Ltd 100 NO
RAN.ASX ASX - Retail Range International 100 NO
RAP.ASX ASX - Retail Resapp Health Ltd 50 NO
RAS.ASX ASX - Retail Ragusa Minerals Ltd 100 NO
RBL.ASX ASX - Retail Redbubble Limited 20 YES
RBR.ASX ASX - Retail RBR Group Ltd 100 NO
RBX.ASX ASX - Retail Resource B 100 NO
RCE.ASX ASX - Retail Recce Pharmaceutical 40 NO
RCL.ASX ASX - Retail Readcloud 100 NO
RCP.ASX ASX - Retail Redbank Copper Ltd 100 NO
RCR.ASX ASX - Retail Rincon 100 NO
RCT.ASX ASX - Retail Reef Casino Trust 100 NO
RCW.ASX ASX - Retail Rightcrowd 100 NO
RD1.ASX ASX - Retail Registry Direct 100 NO
RDC.ASX ASX - Retail Redcape Hotel Group 60 NO
RDG.ASX ASX - Retail Res Dev Group Ltd 100 NO
RDH.ASX ASX - Retail Redhill Education 100 NO
RDM.ASX ASX - Retail Red Metal Limited 100 NO
RDN.ASX ASX - Retail Raiden Resources Ltd 100 NO
RDS.ASX ASX - Retail Redstone Resources 100 NO
RDY.ASX ASX - Retail Readytech Holdings 80 YES
REA.ASX ASX - Retail REA Group 20 YES
RED.ASX ASX - Retail Red 5 Limited 20 YES
REE.ASX ASX - Retail Rarex Limited 100 NO
REG.ASX ASX - Retail Regis Healthcare Ltd 25 YES
REH.ASX ASX - Retail Reece Limited 20 YES
REX.ASX ASX - Retail Regional Express 60 NO
REY.ASX ASX - Retail REY Resources Ltd 100 NO
REZ.ASX ASX - Retail Resourc & En Grp Ltd 100 NO
RF1.ASX ASX - Retail Regal Invest Fund 20 NO
RFF.ASX ASX - Retail Rural Funds Group 40 YES
RFG.ASX ASX - Retail Retail Food Group 70 NO
RFR.ASX ASX - Retail Rafaella Resources 100 NO
RFT.ASX ASX - Retail Rectifier Technolog 100 NO
RFX.ASX ASX - Retail Redflow Limited 100 NO
RGI.ASX ASX - Retail Roto-Gro Intl Ltd 100 NO
RGL.ASX ASX - Retail Riversgold 100 NO
RGS.ASX ASX - Retail Regeneus Ltd 100 NO
RHC.ASX ASX - Retail Ramsay Health Care 20 YES
RHI.ASX ASX - Retail Red Hill Iron 100 NO
RHP.ASX ASX - Retail Rhipe Ltd 40 NO
RHT.ASX ASX - Retail Resonance Health 100 NO
RHY.ASX ASX - Retail Rhythm Biosciences 40 NO
RIC.ASX ASX - Retail Ridley Corporation 50 YES
RIE.ASX ASX - Retail Riedel Resources Ltd 100 NO
RIM.ASX ASX - Retail Rimfire Pacific 100 NO
RIO.ASX ASX - Retail Rio Tinto Limited 20 YES
RKN.ASX ASX - Retail Reckon Limited 100 NO
RLC.ASX ASX - Retail Reedy Lagoon Corp. 100 NO
RLG.ASX ASX - Retail Roolife Group Ltd 100 NO
RLT.ASX ASX - Retail Renergen Limited 100 NO
RMC.ASX ASX - Retail Resimac Grp Ltd 60 NO
RMD.ASX ASX - Retail ResMed Inc. 20 YES
RMI.ASX ASX - Retail Resource Mining Corp 100 NO
RML.ASX ASX - Retail Resolution Minerals 100 NO
RMS.ASX ASX - Retail Ramelius Resources 30 YES
RMX.ASX ASX - Retail Red Mount Min Ltd 100 NO
RMY.ASX ASX - Retail RMA Global 100 NO
RND.ASX ASX - Retail Rand Mining Ltd 100 NO
RNE.ASX ASX - Retail Renu Energy Ltd 100 NO
RNO.ASX ASX - Retail Rhinomed Ltd 100 NO
RNT.ASX ASX - Retail Rent.Com.Au Limited 100 NO
RNU.ASX ASX - Retail Renascor Res Ltd 100 NO
RNX.ASX ASX - Retail Renegade Exploration 100 NO
ROG.ASX ASX - Retail Red Sky Energy. 100 NO
ROO.ASX ASX - Retail Roots Sustainable 100 NO
RPG.ASX ASX - Retail Raptis Group Limited 100 NO
RPM.ASX ASX - Retail RPM Automotive Group 100 NO
RRL.ASX ASX - Retail Regis Resources 20 YES
RSG.ASX ASX - Retail Resolute Mining 20 YES
RSH.ASX ASX - Retail Respiri Limited 100 NO
RTE.ASX ASX - Retail Retech Tech Co. Ltd 100 NO
RTG.ASX ASX - Retail RTG Mining Inc. 100 NO
RTR.ASX ASX - Retail Rumble Res Limited 60 NO
RUL.ASX ASX - Retail Rpmglobal Hldgs Ltd 30 YES
RVR.ASX ASX - Retail Red River Resources 70 NO
RVS.ASX ASX - Retail Revasum 100 NO
RWC.ASX ASX - Retail Reliance Worldwide 20 YES
RWD.ASX ASX - Retail Reward Minerals Ltd 100 NO
RWL.ASX ASX - Retail Rubicon Water 100 NO
RXH.ASX ASX - Retail Rewardle Holding Ltd 100 NO
RXL.ASX ASX - Retail Rox Resources 60 NO
RXM.ASX ASX - Retail Rex Minerals Limited 70 NO
RYD.ASX ASX - Retail Ryder Capital Ltd 100 NO
RZI.ASX ASX - Retail Raiz Invest Limited 40 NO
S2R.ASX ASX - Retail S2 Resources 100 NO
S32.ASX ASX - Retail South32 Limited 20 YES
S66.ASX ASX - Retail Star Combo 100 NO
SAN.ASX ASX - Retail Sagalio Energy Ltd 100 NO
SAU.ASX ASX - Retail Southern Gold 100 NO
SB2.ASX ASX - Retail Salter Brothers 100 NO
SBM.ASX ASX - Retail St Barbara Limited 20 YES
SBR.ASX ASX - Retail Sabre Resources 100 NO
SBW.ASX ASX - Retail Shekel Brainweigh 100 NO
SCG.ASX ASX - Retail Scentre Grp 20 YES
SCI.ASX ASX - Retail Silver City Minerals 100