NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Value Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 42.07% of the time from 01-09-2020 to 30-09-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

Sách điện tử

Sách điện tử
Kiến thức là sức mạnh! Bắt đầu hành trình của bạn trên forex và hiểu cách thị trường forex hoạt động với những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật và cơ bản.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Hướng dẫn Tránh Mắc sai lầm khi giao dịch CFD

 
 

FP Markets có các nhà giao dịch CFD chuyên nghiệp, và với sự trợ giúp của họ, chúng tôi đã phát triển hướng dẫn sẽ đảm bảo bạn là nhà giao dịch có khởi đầu tốt nhất.

3 Chiến lược Quan trọng từ những Nhà giao dịch Giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi

 
 

Chúng tôi đã yêu cầu những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất của mình chia sẻ một vài chiến lược và kỹ thuật tốt nhất mà họ đã học được trong nhiều năm. Kết quả chính là cuốn Sách điện tử toàn diện này. Tìm hiểu cách vạch ra kết quả thị trường, xây dựng các giao dịch sử dụng quản lý rủi ro đã được chứng tỏ và sử dụng kỳ vọng để đánh giá giao dịch của bạn.

Phát hiện Cơ hội trên các Thị trường Biến động

 
 

Phần thứ nhất, Sách điện tử này được thiết kế để giúp bạn phát hiện cơ hội và xác định xu hướng khi thị trường biến động và khó dự đoán.

Phân tích Kỹ thuật

 
 

Phần thứ hai, Sách điện tử này được thiết kế để cung cấp cho bạn hướng dẫn về một số công cụ kỹ thuật và biểu đồ được sử dụng bởi nhà giao dịch tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu lỗi.

Giao dịch Cơ bản

 
 

Phần thứ ba, Sách điện tử này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hiểu biết rộng hơn về mối tương quan giữa nền kinh tế toàn cầu và thị trường.Bắt đầu giao dịch với nhà môi giới được quản lý!


bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020