Podcasts giao dịch và đầu tư

Podcasts giao dịch và đầu tư

Thông tin chi tiết về thị trường toàn cầu - Ngoại hối, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu

Chuỗi Podcast của chúng tôi là kết quả từ sự cống hiến của chúng tôi trong việc cung cấp cho khách hàng tài liệu giáo dục dễ hiểu và hữu ích nhất. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giống như một học viện âm thanh trong túi bạn, giải thích mọi thứ bạn cần học về giao dịch thị trường theo cách giải trí và toàn diện nhất.

Các tập gần đây

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2022