Giờ Giao dịch cho Ngày lễ

Giờ Giao dịch Ngày nghỉ lễ

Giờ giao dịch forex bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ và các sự kiện khác. Giờ giao dịch thay thế khác nhau trên các thị trường tài chính toàn cầu do thực tế là một số quốc gia có thêm ngày nghỉ lễ. Tại Australia, ngày nghỉ lễ bao gồm các sự kiện như Ngày Quốc khánh Australia, Ngày ANZAC, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Hai Phục sinh và Ngày Tặng quà.

Do đó, việc giao dịch các công cụ cụ thể trên Ngoại Hối là gì và CFD sẽ bị ảnh hưởng. Nhà giao dịch nên lưu ý rằng giờ giao dịch trong ngày có thể khác nhau trên MetaTrader 4/5 là gì và Iress. Vui lòng kiểm tra các bảng dưới đây sẽ được cập nhật thường xuyên trước bất kỳ ngày nghỉ lễ nào sắp diễn ra.

Holiday Hours

(GMT +2)

Symbol 1st November 2nd November 6th November 13th November 15th November 23rd November 24th November
AUS200 Close
@ 23:00
Close
@ 23:00
CHINA50 Close
@ 23:00
Close
@ 23:00
Cocoa Closed Close
@ 20:05
COFFEE Closed
Corn Closed Close
@ 20:05
FRA40 Close
@ 23:00
Close
@ 23:00
GER40 Close
@ 23:00
Close
@ 23:00
HK50 Close
@ 21:00
Close
@ 21:00
JP225 Close
@ 20:00
Close
@ 20:15
Soybeans Closed Close
@ 20:05
UK100 Close
@ 23:00
Close
@ 23:00
US100 Close
@ 20:00
Close
@ 20:15
US10YR Close
@ 20:00
Close
@ 20:15
US30 Close
@ 20:00
Close
@ 20:15
US500 Close
@ 20:00
Close
@ 20:15
USD/BRL Closed Closed Closed
USD/CLP Closed Closed
USD/COP Closed Closed Closed
US Stocks Closed Close
@ 20:00
VIX Close
@ 18:30
Close
@ 16:30
Wheat Closed Close
@ 20:05
WTI Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAG/AUD Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAG/EUR Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAG/SGD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XAG/USD Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAL/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XAU/AUD Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAU/CNH Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XAU/EUR Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XAU/GBP Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XAU/SGD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XAU/USD Close
@ 21:30
Close
@ 20:45
XBR/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XCU/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XNG/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XNI/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XPB/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XPD/USD Close
@ 20:00
Close
@ 20:00
XPT/USD Close
@ 20:00
Close
@ 20:00
XTI/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30
XZN/USD Close
@ 20:15
Close
@ 20:30

Caution: Spreads can be
significantly wider during holiday periods.

Holidays are subject to change.

Contract Rollover

Symbol Current Month Next Month Roll Date
WTI Jan-24 Feb-24 15th Dec 23 (14th of Dec 23'EOD)
USDX Dec-23 Mar-24 15th Dec 23 (14th of Dec 23'EOD)
VIX Dec-23 Jan-24 20th Dec 23 (19th of Dec 23'EOD)
COFFEE Mar-24 May-24 21st Feb 24 (20th of Feb 24'EOD)
GILT Mar-24 Jun-24 28th Feb 24 (27th of Feb 24'EOD)
US10YR Mar-24 Jun-24 28th Feb 24 (27th of Feb 24'EOD)
ITA40 Dec-23 Mar-24 11th Dec 23 (08th of Dec 23'EOD)
Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - cache | Page ID - 2624 - vi

Get instant Updates in Telegram