Giờ Giao dịch cho Ngày lễ

Holiday
Giờ Giao dịch

Public Holiday
Giờ Giao dịch

Forex trading hours are impacted by public holidays and other events. The alternate trading hours vary across global financial markets due to the fact that some countries have additional public holidays. In Australia, this includes events such as Australia Day, ANZAC Day, Good Friday, Easter Monday and Boxing Day.

Trading of specific instruments across ForexCFD are impacted as a result. Traders should be aware that trading day hours may vary on MetaTrader 4/5Iress. Please check the tables below which will be regularly updated in advance of any upcoming holidays.

MetaTrader 4
Holiday Hours

(GMT +2)

CÔNG CỤ 18th January Martin Lurther King Day 26th January Australia Day
AUS200 Bình thường Closed; Re-opens 08.10
EURO50, GER30 Bình thường Bình thường
JP225 Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
US 30, US 100, US 500 Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
USD Index Closes 20 Bình thường
VIX Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
WTI Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
XBR & XTI Bình thường Bình thường
XAU and XAG Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
XPT & XPD Đóng cửa lúc 20:00; Mở lại 01:00 (ngày 19) Bình thường
FX Bình thường Bình thường

Caution: Spreads can be
significantly wider during holiday periods.

Chuyển hạn Hợp đồng WTI

Biểu tượng Tháng này Tháng sau Ngày Chuyển hạn
WTI Roll Mar-21 Apr-21 13th Jan-21 (12th of Jan-21 EOD)

Giờ làm việc cho Ngày lễ của Iress

SÀN GIAO DỊCH 18th January Martin Lurther King Day 26th January Australia Day
NYSE & NAS Đóng cửa Mở
ASX & SFE Mở Đóng cửa
Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020