Giờ Giao dịch cho Ngày lễ

Holiday
Giờ Giao dịch

Public Holiday
Giờ Giao dịch

Giờ giao dịch forex bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ và các sự kiện khác. Giờ giao dịch thay thế khác nhau trên các thị trường tài chính toàn cầu do thực tế là một số quốc gia có thêm ngày nghỉ lễ. Tại Australia, ngày nghỉ lễ bao gồm các sự kiện như Ngày Quốc khánh Australia, Ngày ANZAC, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Hai Phục sinh và Ngày Tặng quà.

Do đó, việc giao dịch các công cụ cụ thể trên ForexCFD sẽ bị ảnh hưởng. Nhà giao dịch nên lưu ý rằng giờ giao dịch trong ngày có thể khác nhau trên MetaTrader 4/5Iress. Vui lòng kiểm tra các bảng dưới đây sẽ được cập nhật thường xuyên trước bất kỳ ngày nghỉ lễ nào sắp diễn ra.

MetaTrader 4
Holiday Hours

(GMT +3)

CÔNG CỤ 1st April 2021
Before Good Friday
2nd April
Good Friday
5th April
Easter Monday
Day following Ching Ming Festival
6th April Day Following
Easter Monday
AUS200 Đóng cửa lúc 16:00 giờ Đóng cửa Đã đóng cửa; Mở lại 02:50 Bình thường
UK100, EURO50, GER30, FRA40 Bình thường Đóng cửa Đóng cửa Bình thường
US 30, US 100, US 500, JP225 Bình thường Đóng cửa lúc 16:15 giờ Bình thường Bình thường
USD Index Bình thường Đóng cửa lúc 16:15 giờ Bình thường Bình thường
VIX Bình thường Đóng cửa lúc 16:30 giờ Bình thường Bình thường
HK50 Bình thường Đóng cửa Đóng cửa Đóng cửa
WTI Bình thường Đóng cửa Bình thường Bình thường
XBR & XTI Bình thường Đóng cửa Bình thường Bình thường
XAU and XAG Bình thường Đóng cửa Bình thường Bình thường
XPT & XPD Bình thường Đóng cửa Bình thường Bình thường
FX Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Caution: Spreads can be
significantly wider during holiday periods.

Chuyển hạn Hợp đồng WTI

Biểu tượng Tháng này Tháng sau Ngày Chuyển hạn
WTI Roll May-21 Jun-21 16th April (15th EOD)

Giờ làm việc cho Ngày lễ của Iress

Sàn giao dịch 2nd April 2021 Good Friday 5th April - Easter Monday / Qingming Festival 6th April Easter
NYSE & NAS Đóng cửa Mở Mở
ASX & SFE Đóng cửa Đóng cửa Mở
HKE Đóng cửa Đóng cửa Mở
LSE Đóng cửa Đóng cửa Mở
Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020