Chênh lệch Ngoại hối

MENU

What is Spread in Forex? / Spread có nghĩa là gì?

Giao dịch với FP Markets trên
Chênh lệch cực cạnh tranh

Forex là thị trường được giao dịch nhiều nhất trên thế giới cung cấp nhiều cơ hội giao dịch. Một trong những cách bạn thanh toán cho những cơ hội này là thông qua chênh lệch môi giới hoặc chênh lệch giữa giá bán và giá đặt mua của một công cụ có thể giao dịch. Khi mức chênh lệch thấp, chi phí giao dịch của bạn sẽ giảm.

Sự kết hợp thanh khoản đa dạng và mối quan hệ với ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng hàng đầu của chúng tôi cho thanh khoản sâu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chúng tôi không ngừng cung cấp chênh lệch thấp cho nhà giao dịch của mình, bắt đầu từ 0.0 pip.

Nhấp vào Sản phẩm để Xem Chênh lệch Điển hình của Chúng tôi

Ngoại Hối

Xem Chênh lệch

Kim loại

Xem Chênh lệch

Chỉ số

Xem Chênh lệch

Hàng hóa

Xem Chênh lệch

Tiền điện tử

Xem Chênh lệch

Chênh lệch Ảnh hướng tới Giao dịch của Bạn

Nhà giao dịch thành công luôn theo dõi mọi thay đổi về chênh lệch, quyết định giao dịch dựa trên những thay đổi đó. Quy mô chênh lệch đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, đặc biệt đối với người giao dịch nhanh và nhà giao dịch trong ngày:

Chênh lệch Cao

Khi chênh lệch giữa giá bán và giá mua cao hơn bình thường, nó có thể cho thấy thời kỳ thanh khoản thấp hoặc biến động thị trường cao. Ví dụ, các cặp tỷ giá forex không phải là đồng tiền chính có xu hướng có mức chênh lệch cao hơn các cặp tỷ giá chính.

Chênh lệch Thấp

Khi chênh lệch giữa giá bán và giá mua thấp hơn bình thường, nó có thể cho thấy thanh khoản cao hoặc thời kỳ biến động thị trường thấp. Chẳng hạn, chênh lệch có xu hướng thấp hơn trong các phiên giao dịch forex của đồng tiền chính.

Chênh Lệch Trong Forex Là Gì?

Spread trong Forex là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chi phí chênh lệch được đo bằng 'pip' và là chi phí giao dịch. Các cặp tiền tệ phổ biến như EUR/GBP và USD/AUD có mức chênh lệch thấp hơn do mức độ thanh khoản cao hơn. Bạn có thể tìm thấy lời giải thích chuyên sâu trong Hướng dẫn Giao dịch Ngoại hối cho Người mới bắt đầu của chúng tôi.


Spread trong Forex là sự khác biệt giữa hai mức giá của một cặp tiền tệ. Giá chào mua là giá báo giá mà tại đó một nhà giao dịch sẵn sàng mua một tài sản và mức chào bán là giá báo giá mà một nhà giao dịch sẵn sàng bán một tài sản. Được tổ chức theo cách báo giá hai chiều, biểu thị người mua sẵn sàng và giá chào bán xác định người bán sẵn sàng. Khái niệm này là cơ bản để các nhà giao dịch hiểu vì chúng là chi phí chính của giao dịch ngoại hối và các cặp tiền tệ.


Chẳng hạn, nếu tỷ giá mua/bán cho EUR/USD là 1,1251/1,1252. Ở đây, EUR là tiền tệ yết giá và USD là tiền tệ định giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua EUR với giá chào bán cao hơn là 1,1252 và bán nó thấp hơn với giá chào mua là 1,1251.


Sự khác biệt giữa giá chào bán và giá chào mua trong ngoại hối được gọi là mức chênh lệch. Trong ví dụ trên, chênh lệch tính bằng pip sẽ là (1,1252-1,1251) = 0,0001. Giá trị pip trên các cặp dựa trên USD được xác định bằng chữ số thứ 4, sau dấu thập phân. Điều này có nghĩa là mức chênh lệch ngoại hối cuối cùng là 0,1 pip.


Để tính tổng chi phí chênh lệch, hãy nhân giá trị pip này với tổng số lô được giao dịch. Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch lô giao dịch EUR/USD là 10.000. Trong trường hợp bạn đang giao dịch một lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ). Bây giờ, nếu tài khoản của bạn có mệnh giá bằng một loại tiền tệ khác, chẳng hạn như GBP, bạn sẽ cần chuyển đổi loại tiền tệ đó từ Đô la Mỹ.


Với giá chào mua và giá chào bán, các nhà giao dịch có thể tham gia vào thị trường ngay lập tức hoặc ngay tại chỗ. Giá chào bán cao hơn một chút so với giá thị trường cơ sở, trong khi giá chào mua thấp hơn một chút so với giá thị trường cơ bản. Thương nhân bán giá thầu và mua yêu cầu. Chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn được chuyển thành chi phí giao dịch thấp hơn.


Quy mô của chênh lệch đóng vai trò then chốt trong giao dịch ngoại hối. Đây là trường hợp đặc biệt đối với những người sử dụng chiến lược giao dịch thực hiện một số lượng lớn giao dịch trong một phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch, thanh khoản, biến động thị trường, tin tức và thời gian đều có thể tác động đến chênh lệch.


Chênh lệch ảnh hưởng đến lợi nhuận, do một cặp tiền tệ tiết lộ thông tin về các điều kiện thị trường như thời gian, sự biến động và tính thanh khoản. Chẳng hạn, các cặp tiền tệ của quốc gia mới nổi có mức chênh lệch lớn hơn các cặp tiền tệ chính. Các cặp tiền tệ liên quan đến các loại tiền tệ chính có mức chênh lệch thấp hơn.


Nhà giao dịch cũng nên xem xét thời gian giao dịch cao điểm cho các loại tiền tệ cụ thể. Chẳng hạn, chi phí giao dịch Đô la Úc (AUD) sẽ cao hơn vào ban đêm ở Úc. Điều này là do không có nhiều người tham gia thị trường tích cực giao dịch vào thời điểm này. Tương tự, các thị trường tài chính khác của Úc có thể ảnh hưởng đến ngoại hối cũng đóng cửa vào thời điểm này. Một cặp tiền tệ chênh lệch rộng hơn có nghĩa là một nhà giao dịch sẽ trả nhiều tiền hơn khi mua và nhận được ít hơn khi bán.


Mức chênh lệch cao thường xảy ra trong thời kỳ thanh khoản thấp hoặc biến động thị trường cao. Chẳng hạn, các cặp ngoại hối bao gồm đồng đô la Canada (CAD) sẽ có tính thanh khoản thấp hơn trong những giờ qua đêm ở Canada. Điều tương tự cũng áp dụng cho các cặp tiền ngoại lai như NZD/MXN có khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể.


Chênh lệch giá thấp trong ngoại hối là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Các nhà giao dịch thích đặt nhà giao dịch của họ khi mức chênh lệch thấp như trong các phiên giao dịch ngoại hối lớn. Chênh lệch có thể sẽ thấp khi độ biến động thấp và tính thanh khoản cao. Khi có sự khác biệt lớn hơn giữa giá đặt mua (mua) và giá bán (bán), điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các mức chênh lệch rộng hơn do tính biến động cao và tính thanh khoản của thị trường thấp hơn.

Chênh lệch có thể mở rộng đáng kể khi thị trường tài chính biến động: một hiện tượng được gọi là trượt giá. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chênh lệch cố định và biến đổi. Chênh lệch cố định vẫn giữ nguyên, bất kể điều kiện thị trường là gì. Chênh lệch biến đổi tiếp tục thay đổi, dựa trên cung và cầu của các công cụ và sự biến động chung của thị trường. Chọn loại chênh lệch tối ưu là rất quan trọng để giữ chi phí giao dịch ở mức tối thiểu. Các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch ít thường xuyên hơn có thể hưởng lợi từ mức chênh lệch cố định trong khi những người giao dịch thường xuyên và trong giờ cao điểm của thị trường (khi mức chênh lệch thấp nhất), có thể thích mức chênh lệch thay đổi. Chênh lệch biến đổi có xu hướng thấp hơn so với chênh lệch cố định, đặc biệt là ở các thị trường bình ổn hơn. Khám phá nhiều loại tài khoản ngoại hối của chúng tôi.

Chênh lệch của một cặp tiền tệ nhất định tiết lộ thông tin về điều kiện thị trường như thời gian, biến động và thanh khoản. Các cặp tiền tệ mới nổi có mức chênh lệch lớn hơn các cặp tiền tệ chính. Có 8 loại tiền tệ chính chiếm khoảng 85% doanh thu thị trường ngoại hối. Với nhiều nhà tạo lập thị trường hơn, định giá theo thời gian thực và khối lượng giao dịch cao hơn, các cặp liên quan đến các loại tiền tệ chính có mức chênh lệch thấp hơn. Ngoài ra, có những thời điểm giao dịch cao điểm đối với các loại tiền tệ cụ thể. Chẳng hạn, chi phí giao dịch AUD sẽ cao hơn khi trời tối ở Úc. Điều này là do không có nhiều người tham gia thị trường tích cực giao dịch vào thời điểm này. Tương tự, các thị trường tài chính khác của Úc có thể ảnh hưởng đến ngoại hối cũng đóng cửa vào thời điểm này.

Chênh lệch của Nhà môi giới Forex

Chênh lệch đồng tiền được báo giá theo hai mức giá khác nhau: giá mua và giá bán. Giá mua là giá mà bạn có thể bán đồng tiền yết giá, trong khi giá bán là giá mà bạn có thể mua đồng tiền yết giá.

Ví dụ, nếu tỷ giá mua/bán đối với EUR/USD là 1.1251/1.1252. Ở đây, EUR là đồng tiền yết giá, USD là đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua EUR với giá bán ra cao hơn là 1.1252 và bán ra ở mức giá mua vào thấp hơn là 1.1251.

Sự khác biệt giữa giá bán và giá mua là chênh lệch forex. Trong ví dụ trên, chênh lệch bằng pip sẽ là (1.1252-1.1251) = 0.0001. Giá trị pip trên các cặp tỷ giá dựa trên USD được xác định trên chữ số thứ 4, sau số thập phân. Điều này có nghĩa là chênh lệch forex cuối cùng là 0.1 pip.

Để tính tổng chi phí chênh lệch, hãy nhân giá trị pip này với tổng số lô đã giao dịch. Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch lô giao dịch EUR/USD là 10.000

Trong trường hợp bạn đang giao dịch lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị của đồng tiền)

Giờ đây, nếu tài khoản của bạn có mệnh giá bằng đồng tiền khác, giả sửa là GBP, bạn sẽ cần chuyển từ đồng Đô la Mỹ.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch forex là phải làm quen với chênh lệch forex, vì chúng đại diện cho chi phí giao dịch chính. Đây là một thông số quan trọng cần xem xét khi bạn chọn nhà môi giới.

Nếu bạn chọn mở và giao dịch với tài khoản có chênh lệch THÔ của FP Markets, bạn sẽ tìm thấy một số trong những chênh lệch thấp nhất trên thị trường. Thanh khoản của chúng tôi có nguồn gốc từ một số nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất và tốt nhất. Điều này mang lại cho chúng tôi khả năng cung cấp cho bạn mức chênh lệch thấp nhất, bắt đầu từ 0.0 pip trong thời gian thanh khoản cao nhất, trước đây chỉ là lĩnh vực của quỹ tự bảo hiểm. Bạn luôn có thể kiểm tra điều kiện giao dịch của chúng tôi bằng cách mở tài khoản Demo.

Hiểu Chênh lệch Forex Cao và Thấp

Điều quan trọng cần biết là chênh lệch FX có thể dao động trong suốt cả ngày. Điều này là do chênh lệch bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như thanh khoản, biến động và tin tức thị trường. Bạn sẽ thấy một số cặp tỷ giá chính, như EUR/USD, GBP/USD hoặc USD/JPY, có xu hướng thanh khoản hơn, cũng có chênh lệch thấp hơn cặp tỷ giá mới nổi, như USD/INR.

Ngoài ra, thanh khoản có thể giảm và chênh lệch có thể mở rộng trong những vài ngày hoặc vài giờ dẫn đến các sự kiện tin tức kinh tế lớn và giữa các phiên giao dịch.

Theo dõi lịch sự kiện kinh tế. Những công bố xảy ra lẻ tẻ và tùy thuộc vào việc đáp ứng mong đợi hay không, giá có thể dao động nhanh chóng. Nếu bạn hiện đang giữ một vị thế và chênh lệch mở rộng, bạn có thể nhận được cuộc gọi ký quỹ. Chênh lệch có thể mở rộng đáng kể khi thị trường tài chính biến động: một hiện tượng được gọi là trượt giá.

Nó cũng quan trọng để hiểu sự khác biệt giữa chênh lệch cố định và biến đổi. Chênh lệch cố định vẫn giữ nguyên, bất kể điều kiện thị trường là gì. Chênh lệch biến đổi tiếp tục thay đổi, dựa trên cung và cầu của các công cụ và biến động chung của thị trường.

Chọn loại chênh lệch tối ưu là rất quan trọng để giảm chi phí giao dịch và là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bất kỳ nhà giao dịch tốt nào. Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ có tài khoản nhỏ hơn, giao dịch ít thường xuyên hơn, có thể hưởng lợi từ chênh lệch cố định, những người giao dịch thường xuyên hơn và trong giờ thị trường cao điểm (khi chênh lệch thấp nhất), có thể thích chênh lệch biến đổi. Chênh lệch biến đổi có xu hướng thấp hơn chênh lệch cố định, đặc biệt là ở các thị trường bình tĩnh hơn.

Chênh lệch Forex Thấp Đầu ngành

FP Markets cung cấp chênh lệch biến đổi để khớp lệnh giao dịch nhanh chóng, với khả năng báo giá lại thấp. Nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi đến từ các tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu về thanh khoản sâu, cùng với báo giá theo thời gian thực cho các công cụ giao dịch khác nhau. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp chênh lệch forex thấp 0.0 pip trên tài khoản ECN có chênh lệch THÔ trên tài khoản Tiêu chuẩn.

Các Tài khoản Giao dịch Forex của FP Markets

Chênh lệch

Từ 1.0 pip

Phí Hoa hồng

Không

Tiền nạp Tối thiểu

100 AUD hoặc
tương đương

Đòn bẩy Tối đa

30:1

Chênh lệch

Từ 0.0 pip

Phí Hoa hồng

$3.0

Tiền nạp Tối thiểu

100 AUD hoặc
tương đương

Đòn bẩy Tối đa

30:1

Phí Hoa hồng Tài khoản ECN
có chênh lệch THÔ của MetaTrader

Kiểm tra phí hoa hồng của chúng tôi đối với tài khoản ECN có chênh lệch THÔ, dựa trên mệnh giá đồng tiền tài khoản giao dịch của bạn. Bảng đã được phân chia, dựa trên hoa hồng trên mỗi lô, để giúp bạn dễ dàng tính toán chi phí của mình, dựa trên khối lượng giao dịch.

CÔNG CỤ Tài khoản Tiêu chuẩn Tài khoản Raw
Ngoại hối và Kim loại 0 (được tính gộp vào phí spread )
Tài khoản CCY Mỗi bên Hai chiều
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
Hàng hóa 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Chỉ số 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Cổ phiếu 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )
Tiền điện tử 0 (được tính gộp vào phí spread ) 0 (được tính gộp vào phí spread )

Vấn đề Khớp lệnh Giao dịch

Việc định giá đơn lẻ không thể mang lại kết quả mà không khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp một số nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới để tạo điều kiện cho tốc độ thực hiện cực nhanh. Với sự trợ giúp của các công cụ biểu đồ tiên tiến của chúng tôi, nhiều chỉ số kỹ thuật, tin tức thị trường và thông tin chi tiết và biểu đồ giá theo thời gian thực, giao dịch trở thành trải nghiệm thú vị và thỏa mãn.

Tải về nền tảng MT4, MT5 hay IRESS để trải nghiệm giao dịch với chênh lệch thấp và hoa hồng minh bạch.

Cách Kiểm tra Chênh lệch Forex của Tài khoản Live trên Nền tảng MT4 của FP Markets

Nhấp chuột phải ở bất kỳ đâu trên biểu đồ
của bạn và chọn “Thuộc tính”


Nhấp vào thẻ “Thông thường” và chọn ô
“Hiển thị Đường Bán”


Nhấp vào “OK”

Giờ đây bạn có thể thấy giá mua/giá bán cho công cụ bất kỳ.

Nhấp vào “Xem” và chọn “Theo dõi Thị trường”


Để xem chênh lệch đối với biểu tượng cụ thể, nhấp chuột phải ở bất kỳ đâu trên cửa sổ Theo dõi Thị trường và chọn “Chênh lệch”


Giờ đây, bạn có thể xem cột bổ sung, hiển thị chênh lệch cho mỗi cặp tỷ giá, hàng hóa hoặc chỉ số.


Lưu ý rằng chênh lệch báo giá MT4 bằng điểm MetaTrader 4. Để tìm chênh lệch theo pip, bạn sẽ cần chia số đó cho 10.

Chênh lệch

(September 2023)

Chênh lệch trên nền tảng MetaTrader 4 rất khác nhau, với báo giá từ các tổ chức tài chính quốc tế chính.
Trong thời gian thanh khoản, chênh lệch đầu ngành của chúng tôi có thể thấp tới 0.0 pip. Chênh lệch điển
hình hơn của chúng tôi được liệt kê dưới đây.

Chênh lệch Forex

Biểu tượng Sản phẩm Tài khoản tiêu chuẩn Tài khoản ECN
  Trung bình Tối thiểu Trung bình
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1.3 0 0.5
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 1.8 0 0.7
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.5 0 0.4
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1.7 0 0.9
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 3.3 0.1 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.3 0 0.2
BWPUSD Botswanan Pula vs US Dollar 1.7 1 1.7
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 1.5 0 0.7
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 1.7 0 0.6
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 2.8 0 1.7
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 4.7 0.4 3.6
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1.7 0 0.6
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1.9 0 0.3
EURCHF Euro vs Swiss Franc 1.7 0 0.6
EURCZK Euro vs Czech Koruna 98.1 0 80.8
EURDKK Euro vs Danish Krone 11.2 0 5.2
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.4 0 0.3
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 231.6 0 18
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.5 0 0.4
EURMXN Euro vs Mexican Peso 67.2 0 47.2
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 61.3 0 53.9
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 2.4 0 1.4
EURPLN Euro vs Polish Zloty 17.4 0 14.1
EURSEK Euro vs Swedish Krona 62.4 0 56.9
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 2.5 0 1.4
EURTRY Euro vs Turkish Lira 702.8 38 699.7
EURUSD Euro vs US Dollar 1.1 0 0.1
EURZAR Euro vs South African Rand 88.3 0 76.9
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 1.9 0 0.8
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 2.1 0 0.6
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2.2 0 1.1
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 27 3.3 21
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1.9 0 0.8
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso 84.6 0 64.6
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwgian Crona 58.4 0 50.9
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 3.3 0 1.8
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 37 5.4 35.5
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 81.4 8.1 76.7
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 3.2 0 2
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 640.1 119 633.2
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1.3 0 0.2
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1.3 0 0.5
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1.7 0 0.9
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 1.8 0 0.7
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 3.1 0 2
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 1.5 0 0.3
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real 32.9 0 22.9
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1.5 0 0.4
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 1.8 0 0.7
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso 722.3 60 722.3
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan 2.2 0 1.1
USDCOP US Dollar vs Colombian Peso 5299.6 850 5299.6
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 86.9 0 69.9
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 14.8 0 8.8
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 6.8 0 5.7
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 228 0 14.8
USDINR US Dollar vs Indian Rupee 21.1 9.9 11.1
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1.4 0 0.3
USDKES US Dollar vs Kenyan Shilling 8107.4 3962.4 8107.4
USDKRW US Dollar vs Korean Won 62.2 19 52.2
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 44.5 0 38.5
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 54.3 0 45.8
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 17.4 0 13.7
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 51.3 0 42.6
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 1.7 0 0.9
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 177.5 0 157.5
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 286.1 0.1 283.6
USDTWD US Dollar vs New Taiwan dollar 3.2 2 3.2
USDUGX US Dollar vs Ugandan Shilling 250.7 240.8 250.7
USDZAR US Dollar vs South African Rand 73.8 0 62.9
USDZMW US Dollar vs Ugandan Shilling 1219 360.3 1219

Chênh lệch Kim loại

Biểu tượng Sản phẩm Tài khoản Standard Tài khoản ECN
    Tối thiểu Trung bình
XAGAUD Silver vs Australian Dollar 0.04 0.001 0.025
XAGEUR Silver vs Euro 0.02 0.004 0.014
XAGUSD Silver vs US Dollar 0.02 0 0.014
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 0.69 0.06 0.59
XAUEUR Gold vs Euro 0.4 0 0.22
XAUUSD Gold vs US Dollar 0.2 0 0.07
XPDUSD Palladium vs US Dollar 10.78 - -
XPTUSD Platinum vs US Dollar 3.07 - -
XPBUSD Lead vs US Dollar 4.11 2.15 3.97
XZNUSD Zinc vs US Dollar 3.9 2.27 3.76
XNIUSD Nickel vs US Dollar 23.62 15.19 23.48
XALUSD Aluminum vs US Dollar 4.06 1.7 3.92
XCUUSD Copper vs US Dollar 6.07 3.15 5.93
XAUGBP Gold vs Great Britain Pound 0.41 0.06 0.29
XAUSGD Gold vs Singapore Dollar 0.8 0.11 0.61
XAGSGD Silver vs Singapore Dollar 0.028 0.005 0.022
XAUCNH Gold vs Chinese Renminbi 3.99 0.45 2.97

Chênh lệch CFD trên Chỉ số

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
AUS200 Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash - 1.56
CHINA50 China A50 Index vs US Dollar Cash - 7.81
EURO50 Euro 50 Index vs Euro Cash - 1.8
FRA40 CAC 40 Index vs Euro Cash - 1.86
GER40 German 40 Index vs Euro Cash - 1.37
HK50 Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash - 4.4
ITA40 Italy 40 index vs Euro Future - 15
JP225 Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash - 5.27
SPA35 Spain 35 Index vs Euro Cash - 6.6
UK100 UK100 Index vs Great Britain Pound Cash - 1.25
US100 US Tech 100 Index vs US Dollar Cash - 1.49
US30 US 30 Index vs US Dollar Cash - 1.4
US500 US 500 Index vs US Dollar Cash - 0.5
USDX USD Index Basket vs US Dollar Future - 0.05
VIX VIX Index Cash vs US Dollar Future - 0.15

Hàng hóa CFD (MT4 / MT5)

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
COCOA Cocoa vs US Dollar Cash - 3.29
COTTON Us Cotton No.2 vs US Dollar Future - 2.2
SUGAR Us Sugar No.11 vs US Dollar Future - 2.06
COFFEE US Coffee vs US Dollar Future - 0.73
CORN Corn vs US Dollar Cash - 0.71
SOYBEANS Soybeans vs US Dollar Cash - 1.11
WHEAT Wheat vs US Dollar Cash - 2.11
WTI West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future - 0.02
XBRUSD Brent Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Cash - 0.02
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
BRENT Brent Crude Oil vs US Dollar Future - 0.03

Chênh Lệch Tiền Điện Tử

Biểu tượng Sản phẩm   Tài khoản tiêu chuẩn
    Tối thiểu Trung bình
ADAUSD Cardano vs US Dollar - 0.0035
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar - 1.9
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar - 17.3
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar - 0.00135
DOTUSD Polkadot vs US Dollar - 0.036
EOSUSD EOS vs US Dollar - 0.0039
ETHUSD Etherium vs US Dollar - 4.39
LNKUSD Chainlink vs US Dollar - 0.055
LTCUSD Litecoin vs US Dollar - 1.08
RPLUSD Ripple vs US Dollar - 0.0008
SOLUSD Solana vs US Dollar - 0.996
XLMUSD Stellar vs US Dollar - 0.00234
Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - cache | Page ID - 2621

Get instant Updates in Telegram