Spready na Parach Forex

Spready na Parach Forex
Spready

What is Spread in Forex? / Co to jesr spread?

Handluj z FP Markets i skorzystaj z
ultrakonkurencyjnych spreadów

Forex is the most traded market in the world offering numerous trading opportunities. One of the ways you pay for these opportunities is through the broker spreads, or the difference between the ask and bid prices of a tradable instrument. When the spread is tight, your trading cost reduces.

Nasze zróżnicowane połączenie płynności i współpracy z wiodącymi bankowymi i pozabankowymi instytucjami finansowymi w zakresie głębokiej płynności również odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że konsekwentnie dostarczamy naszym inwestorom niskie spready, zaczynające się już od 0,0 pipsów.

Kliknij na Instrument, aby Zobaczyć Nasze Typowe Spready

Spready Wpływają na Twoje Transakcje

Skuteczni traderzy zawsze śledzą wszelkie zmiany w spreadach, opierając swoje decyzje handlowe między innymi na takich
zmianach. Wielkość spreadu odgrywa ważną rolę w handlu, zwłaszcza dla skalperów i inwestorów intraday (śróddziennych):

Wysokie Spready

Kiedy różnica między cenami kupna i sprzedaży jest wyższa niż zwykle, może to wskazywać na okres niskiej płynności lub wysokiej zmienności rynku. Na przykład, drugorzędne pary forex zazwyczaj charakteryzują się wyższym spreadem niż pary główne.

Niskie Spready

Kiedy różnica między cenami kupna i sprzedaży jest niższa niż zwykle, może to wskazywać na dużą płynność lub okres niskiej zmienności rynku. Na przykład, spready są zwykle niższe podczas głównych sesji forex.

Co to Jest Spread na Rynku Forex?

Spread in Forex is the difference between the bid price and the ask price. The Spread cost is measured in 'pips' and is the cost of trading. Popular currency pairs such as the EUR/GBP and USD/AUD have lower spreads as a result of higher levels of liquidity. An in-depth explanation can be found in our Beginner's Guide To Forex Trading.


Spread in Forex is the difference between the two prices of a currency pair. The Bid is the quote price at which a trader is willing to buy an asset, and the Ask level is the quote price at which a trader is willing to sell an asset. Organised by way of a two-way quote, signify willing buyers and ask prices determine willing sellers. This concept is fundamental for traders to comprehend as they are the primary cost of trading forex and currency pairs.


For instance, if the bid/ask rate for the EUR/USD is 1.1251/1.1252. Here, EUR is the base currency and USD is the quote currency. This means that you can buy the EUR at a higher ask price of 1.1252 and sell it lower at the bid of 1.1251.


The difference between ask and bid price in forex is known as the spread. In the above example, the spread in pips would be (1.1252-1.1251) = 0.0001. The pip value on USD-based pairs is identified on the 4th digit, after the decimal. This means that the final forex spread is 0.1 pips.


To calculate the total spread cost, multiply this pip value by the total number of lots traded. So, if you are trading a EUR/USD trading lot of 10,000. In case you are trading a standard lot (100,000 units of the currency). Now, if your account is denominated in another currency, say GBP, you will need to convert that from US Dollars.


Given the bid and ask prices traders can engage with the market immediately or on the spot. The ask price is slightly higher than the underlying market price, whereas the bid price is slightly below the underlying market price. Traders sell the bid and buy the ask. A narrower bid-ask spread translated to lower trading costs.


The size of the spread plays a pivotal part in forex trading. This is particularly the case for those using trading strategies that conduct a large number of transactions in a single trading session. Trading volume, liquidity, market volatility, news, and time can all have an impact on spreads.


The spread affects profit, given that a currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. For instance, emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. Currency pairs involving major currencies have lower spreads.


Traders should also consider peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the Australian Dollar (AUD) will be higher during nighttime in Australia. This is because there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time. A wider currency pair spread means that a trader would pay more when buying and receive less when selling.


High spread usually occurs during periods of low liquidity or high market volatility. For instance, forex pairs that include the Canadian dollar (CAD) will have lower liquidity during overnight hours in Canada. The same applies to exotic currency pairs such as the NZD/MXN which have a significantly lower trading volume.


Niski spread na rynku Forex to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Traderzy wolą umieszczać swoje transakcje, gdy spready są niskie, jak podczas głównych sesji forex. Spready będą prawdopodobnie niskie, gdy zmienność jest niska, a płynność wysoka. Gdy istnieje większa różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask), oznacza to, że inwestorzy prawdopodobnie wydadzą więcej na szersze spready z powodu dużej zmienności i niższej płynności na rynku.

Spreads can widen considerably when the financial markets are volatile: a phenomenon known as slippage. It is also important to understand the difference between fixed and variable spreads. Fixed spreads remain the same, no matter what the market conditions are. Variable spreads keep on changing, based on the supply and demand of the instruments and the overall market volatility. Choosing the optimal spread type is important to keeping trading costs to a minimum. Retail traders who trade less frequently could benefit from fixed spreads while those who trade frequently and during peak market hours (when the spreads are the tightest), might prefer variable spreads. Variable spreads tend to be lower than fixed spreads, especially in calmer markets. Explore our wide range of forex account types.

The spread of a given currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. Emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. There are 8 major currencies which account for approximately 85% of the forex market turnover. With more market makers, real-time pricing and higher trade volumes, pairs involving major currencies have lower spreads. In addition, there are peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the AUD will be higher when it is night time in Australia. This is as there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time.

Spready na Rynku Forex

Spready forex są pochodną dwóch cen: bid i ask. Cena bid to cena, po której można sprzedać walutę bazową, natomiast ask to cena, po której można kupić walutę bazową.

Na przykład załóżmy, że cena bid/ask dla EUR/USD wynosi 1,1251/1,1252. Tutaj EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą kwotowaną. Oznacza to, że możesz kupić EUR po wyższej cenie ask 1,1252, a sprzedać je po niższej cenie bid 1,1251.

Różnica pomiędzy ceną ask i bid jest spreadem forex. W powyższym przykładzie spread w pipsach wyniósłby (1,1252-1,1251) = 0,0001. Wartość w pipsach dla par opartych na USD określana jest czwartą cyfrą po przecinku. Oznacza to, że ostateczny spread forex wynosi 0,1 pipsa.

By obliczyć całkowity koszt spreadu, należy pomnożyć tą wartość pipsa przez całkowitą liczbę lotów będących przedmiotem handlu. Tak więc załóżmy, że handlujesz lotem EUR/USD o wartości 10.000

Załóżmy, że handlujesz standardowym lotem (100.000 jednostek waluty).

Jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie, powiedzmy GBP, będziesz musiał dokonać przeliczenia na dolary amerykańskie.

Ważne jest, aby inwestorzy na rynku Forex znali spready forex, ponieważ stanowią one podstawowy koszt handlu. Jest to ważny parametr, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera.

Jeśli zdecydujesz się na otwarcie konta RAW ECN FP Markets, znajdziesz na nim jedne z najniższych spreadów na rynku. Nasza płynność pochodzi od jednych z największych i najlepszych dostawców płynności. Daje nam to możliwość zaoferowania Ci najwęższych spreadów, począwszy od 0,0 pipsów w najbardziej płynnych okresach, co wcześniej było domeną tylko funduszy hedgingowych. Zawsze możesz sprawdzić nasze warunki handlowe otwierając konto demo.

Zrozumienie Wysokich i Niskich Spreadów Forex

Ważne jest aby wiedzieć, że spready walutowe mogą zmieniać się w ciągu dnia. Dzieje się tak, ponieważ na spready wpływa kilka czynników takich jak płynność, zmienność i wiadomości rynkowe. Niektóre główne pary walutowe takie jak EUR/USD, GBP/USD lub USD/JPY, które mają tendencję do większej płynności, mają również niższe spready niż wschodzące pary walutowe takie jak USD/INR.

Ponadto, płynność może się zmniejszać a spready mogą się zwiększać w dniach lub godzinach poprzedzających ważne wydarzenia gospodarcze oraz pomiędzy sesjami handlowymi.

Zwróć uwagę na kalendarz ekonomiczny. Publikacje danych/komunikatów prasowych pojawiają się sporadycznie i w zależności od tego czy oczekiwania są spełnione czy też nie, ceny mogą gwałtownie się zmieniać. Jeśli aktualnie posiadasz pozycję a spread się zwiększa, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Spready mogą się znacznie zwiększyć, gdy rynki finansowe są niestabilne: jest to zjawisko znane jako poślizg cenowy.

Ważne jest również, aby zrozumieć różnicę pomiędzy stałymi i zmiennymi spreadami. Stałe spready pozostają takie same, bez względu na warunki rynkowe. Spready zmienne ulegają ciągłym wahaniom, w zależności od podaży i popytu na instrumenty oraz ogólnej zmienności rynku.

Wybór optymalnego typu spreadu jest ważny dla obniżenia kosztów transakcyjnych i jest kluczową częścią strategii inwestycyjnej każdego skutecznego inwestora. Podczas gdy traderzy detaliczni posiadający rachunki z niższym saldem, którzy handlują rzadziej, mogliby preferować stałe spready. Natomiast ci, którzy handlują częściej i w godzinach szczytu na rynku (kiedy spready są najwęższe), mogą szukać zmiennych spreadów. Spready zmienne są zazwyczaj niższe niż stałe, zwłaszcza na spokojniejszych rynkach.

Wiodące w Branży Niskie Spready Forex

FP Markets zapewnia zmienne spready dla szybkiej realizacji transakcji, z niskim prawdopodobieństwem rekwotowań. Nasza oferta pochodzi od wiodących międzynarodowych instytucji finansowych i zapewnia głęboką płynność, a także notowania cen w czasie rzeczywistym dla różnych instrumentów handlowych. Dzięki temu możemy oferować spready na rynku Forex już od 0,0 pipsów na kontach RAW ECN i 1,0 pipsa na kontach Standard.

Konta Handlowe Forex FP Markets

Spready

Od 1,0 pipsa

Prowizja

Zero

Minimalny depozyt

100$ AUD lub
równowartość

Maksymalna dźwignia

30:1

Spready

od 0,0 pipsów

Prowizja

$3.0

Minimalny depozyt

100$ AUD lub
równowartość

Maksymalna dźwignia

30:1

MetaTrader Konto RAW ECN
Opłaty Transakcyji

Sprawdź nasze opłaty transakcyjne dla konta RAW ECN i waluty, w którym denominowane jest Twoje konto. Tabela została podzielona według prowizji za lot, by ułatwić Ci obliczenie kosztów w zależności od wolumenu handlu.

Instrument Konto Standard Konto Raw
Forex i metale Zero (wbudowane w spread)
CCY Konto Na stronę W dwie strony
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
Surowce Zero (wbudowane w spread) Zero (wbudowane w spread)
Indeksy Zero (wbudowane w spread) Zero (wbudowane w spread)
Akcje Zero (wbudowane w spread) Zero (wbudowane w spread)
Kryptowaluty Zero (wbudowane w spread) Zero (wbudowane w spread)

Realizacja Transakcji Jest Kluczowa

Same korzystne ceny nie mogą przynieść oczekiwanych rezultatów bez niezawodnej i szybkiej realizacji zleceń. Oferujemy jedne z najlepszych na świecie platform transakcyjnych, które umożliwiają bardzo szybką realizację zleceń. Dzięki naszym zaawansowanym narzędziom do tworzenia wykresów, licznym wskaźnikom technicznym, wiadomościom i analizom rynkowym oraz wykresom cen w czasie rzeczywistym, handel staje się przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

Pobierz naszą platformę MT4, MT5 lub IRESS, aby doświadczyć transakcji z wąskimi spreadami i przejrzystymi prowizjami.

Jak Sprawdzić Spready na Rynku
Forex w Czasie Rzeczywistym
na Platformie MT4 FP Markets

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym
miejscu na wykresie i wybierz "Właściwości"


Kliknij na zakładkę "Ogólne" i zaznacz pole
"Pokaż Linię Ask"


Kliknij na "OK"

Teraz Możesz Zobaczyć Cenę Bid/Ask dla Dowolnego Instrumentu

Kliknij na "Wyświetl" i wybierz "Obserwator Rynku"


Aby wyświetlić spread dla danego instrumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna "Obserwator Rynku" i wybierz "Spread"


Możesz teraz zobaczyć dodatkową kolumnę, wyświetlającą spready dla każdej pary walutowej, towarów lub indeksów


Należy pamiętać, że MT4 podaje spready w punktach. Aby znaleźć spread w pipsach należy podzielić liczbę przez 10

Spready

(Feb 2022)

Spready na naszej platformie MetaTrader 4 są zmienne a kwotowania pochodzą z głównych międzynarodowych instytucji finansowych. W czasie płynnych okresów nasze wiodące w branży spready mogą być nawet na poziomie 0,0 pipsów. Nasze typowe spready są wymienione poniżej.

Spready na Parach Forex

Symbol Produkt Konto Standardowe Raw ECN A/c
  Śre Min Śre
AUDCADDolar Australijski vs Dolar Kanadyjski201
AUDCHFDolar Australijski vs Frank Szwajcarski1.800.7
AUDJPYDolar Australijski vs Jen Japoński1.700.6
AUDNZDDolar Australijski vs Dolar Nowozelandzki2.401.3
AUDSGDAustralian Dollar vs Singapore Dollar2.901.4
AUDUSDDolar Australijski vs Dolar Amerykański1.400.3
CADCHFDolar Kanadyjski vs Frank Szwajcarski200.9
CADJPYDolar Kanadyjski vs Jen Japoński2.101
CHFJPYFrank Szwajcarski vs Jen Japoński2.601.5
CHFSGDSwiss Franc vs Singapore Dollar4.91.54.9
EURAUDEuro vs Dolar Australijski2.401.3
EURCADEuro vs Dolar Kanadyjski2.801.2
EURCHFEuro vs Frank Szwajcarski1.800.7
EURCZKEuro vs Czech Koruna174.423.4157
EURDKKEuro vs Danish Krone18.8912.8
EURGBPEuro vs Funt Brytyjski1.500.4
EURHUFEuro vs Hungarian Forint55.53.534.1
EURJPYEuro vs Japanese Yen1.600.5
EURMXNEuro vs Peso Meksykańskie82.310.262.3
EURNOKEuro vs Korona Norweska85.523.678
EURNZDEuro vs Dolar Nowozelandzki3.102
EURPLNEuro vs Polski Złoty37.34.934
EURSEKEuro vs Korona Szwedzka87.126.481.6
EURSGDEuro vs Dolar Singapurski2.901.8
EURTRYEuro vs Lira Turecka515.5103.7512.4
EURUSDEuro vs Dolar Amerykański1.300.2
EURZAREuro vs Rand Południowoafrykański128.623.5117.1
GBPAUDFunt Brytyjski vs Dolar Australijski2.501.4
GBPCADFunt Brytyjski vs Dolar Kanadyjski2.801.7
GBPCHFFunt Brytyjski vs Frank Szwajcarski3.10.32
GBPDKKGreat Britain Pound vs Danish Krone33.412.627.4
GBPJPYFunt Brytyjski vs Jen Japoński2.401.3
GBPMXNGreat Britain Pound vs Mexican Peso113.129.293.1
GBPNZDFunt Brytyjski vs Dolar Nowozelandzki4.202.7
GBPPLNGreat Britain Pound vs Polish Zloty50.411.548.9
GBPSEKFunt Brytyjski vs Korona Szwedzka127.356.4122.6
GBPSGDFunt Brytyjski vs Dolar Singapurski4.90.73.7
GBPTRYGreat Britain Pound vs Turkish Lira618.3123.8611.3
GBPUSDFunt Brytyjski vs Dolar Amerykański1.500.4
NZDCADDolar Nowozelandzki vs Dolar Kanadyjski2.601.5
NZDCHFDolar Nowozelandzki vs Frank Szwajcarski2.401.3
NZDJPYDolar Nowozelandzki vs Jen Japoński2.201.1
NZDSGDDolar Nowozelandzki vs Dolar Singapurski3.40.62.3
NZDUSDDolar Nowozelandzki vs Dolar Amerykański1.800.6
USDCADDolar Amerykański vs Dolar Kanadyjski1.500.4
USDCHFDolar Amerykański vs Frank Szwajcarski1.700.5
USDCNHDolar Amerykański vs Juan Chiński1.700.6
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna12014.2102.6
USDDKKUS Dollar vs Danish Krone16.7310.7
USDHKDDolar Amerykański vs Dolar Hongkoński7.236.1
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint49.72.628.3
USDINRUS Dollar vs Indian Rupee0.220.10.12
USDJPYDolar Amerykański vs Jen Japoński1.400.3
USDKRWUS Dollar vs Korean Won0.70.40.68
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso57.84.447.8
USDNOKDolar Amerykański vs Korona Norweska69.5361
USDPLNDolar Amerykański vs Polski Złoty32.24.228.5
USDSEKDolar Amerykański vs Korona Szwedzka76.520.467.8
USDSGDDolar Amerykański vs Dolar Singapurski2.401.3
USDTHBUS Dollar vs Thai Baht280.8178.8260.8
USDTRYDolar Amerykański vs Lira Turecka256.736.3254.2
USDZARDolar Amerykański vs Rand Południowoafrykański70.3057.4

Spready na Metalach

Symbol Produkt Standard A/c Raw ECN A/c
    Min Śre
XAGAUDSrebro vs Dolar Australijski0.040.020.03
XAGEURSilver vs Euro0.020.020.02
XAGUSDSrebro vs Dolar Amerykański0.0200.01
XAUAUDZłoto vs Dolar Australijski0.650.290.49
XAUEURGold vs Euro0.460.140.28
XAUUSDZłoto vs Dolar Amerykański0.3100.13

Spready dla CFD dla Indeksów

Symbol Produkt   Konto Standardowe
    Min Śre
AUS200Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash1.21.4
CHINA50China A50 Index vs US Dollar Cash17.7
EURO50Euro 50 Index vs Euro Cash22
FRA40CAC 40 Index vs Euro Cash3.83.9
GER30German 30 Index vs Euro Cash0.41.8
HK50Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash16.8
JP225Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash5.56.8
UK100UK100 Index vs Great Britain Pound Cash1.11.5
US100US Tech 100 Index vs US Dollar Cash1.51.7
US30US 30 Index vs US Dollar Cash01.9
US500US 500 Index vs US Dollar Cash00.6
USDXUSD Index Basket vs US Dollar Future0.050.05
VIXVIX Index Cash vs US Dollar Future0.10.1

CFD Towary (MT4/MT5)

Symbol Produkt   Konto Standardowe
    Min Śre
WTIWest Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future0.040.04
XBRUSDBrent Crude Oil vs US Dollar Cash0.030.05
XNGUSDNatural Gas vs US Dollar Cash0.0240.03
XPDUSDPalladium vs US Dollar Cash15.922.94
XPTUSDPlatinum vs US Dollar Cash5.156.67
XTIUSDWest Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash0.020.04
COCOACocoa vs US Dollar Cash0.632.48
COFFEEUS Coffee vs US Dollar Future2.252.33
CORNCorn vs US Dollar Cash1.672.09
SOYBEANSSoybeans vs US Dollar Cash1.382.12
WHEATWheat vs US Dollar Cash1.392.12

Spready na Kryptowalutach

Symbol Produkt   Konto Standardowe
    Min Śre
ADAUSDCardano vs US Dollar0.01990.0206
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar4.044.24
BTCUSDBitcoin vs US Dollar9.1320.33
DOGUSDDogecoin vs US Dollar0.00210.0021
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.03820.048
EOSUSDEOS vs US Dollar0.00380.0197
ETHUSDEtherium vs US Dollar44.68
LNKUSDChainlink vs US Dollar0.03270.0387
LTCUSDLitecoin vs US Dollar0.32.83
RPLUSDRipple vs US Dollar0.00260.0034
XLMUSDStellar vs US Dollar0.00230.0023
Zacznij handlować z najniższymi dostępnymi spreadami!


bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2022