สเปรดฟอเร็กซ์

MENU

What is Spread in Forex? / สเปรดหมายถึงอะไร?

เทรดกับ FP Markets ด้วย
สเปรดสุดพิเศษที่เหนือกว่า

Forex is the most traded market in the world offering numerous trading opportunities. One of the ways you pay for these opportunities is through the broker spreads, or the difference between the ask and bid prices of a tradable instrument. When the spread is tight, your trading cost reduces.

การรวมสภาพคล่องที่หลากหลายของเราและการเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและธนาคารชั้นนำเพื่อสภาพคล่องสูงยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่าเราจะมอบสเปรดต่ำให้เทรดเดอร์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip

คลิกที่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูสเปรดปกติของเรา

โลหะมีค่า

ดูสเปรด

ดัชนี

ดูสเปรด

สินค้าโภคภัณฑ์

ดูสเปรด

คริปโตเคอเรนซี่

ดูสเปรด

สเปรดส่งผลต่อการเทรดของคุณ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าสเปรดเสมอ โดยพิจารณาการตัดสินใจเทรดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขนาดของสเปรด นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเทรดที่เทรดแบบ scalpers และเทรดแบบระยะสั้น

สเปรดสูง

เมื่อความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายสูงกว่าปกติ นี่อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำหรือมีความผันผวนในตลาดสูง ตัวอย่างเช่น คู่ฟอเร็กซ์ที่ไม่ใช่คู่หลักมีแนวโน้มที่จะมีสเปรดสูงกว่าคู่หลักๆ

สเปรดต่ำ

เมื่อความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายต่ำกว่าปกติ นี่อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงหรือมีความผันผวนในตลาดต่ำ ตัวอย่างเช่น สเปรดมีแนวโน้มที่จะลดลงในระหว่างเซสชั่นหลักๆ ที่มีการเทรดฟอเร็กซ์

สเปรดในฟอเร็กซ์คืออะไร

Spread in Forex is the difference between the bid price and the ask price. The Spread cost is measured in 'pips' and is the cost of trading. Popular currency pairs such as the EUR/GBP and USD/AUD have lower spreads as a result of higher levels of liquidity. An in-depth explanation can be found in our Beginner's Guide To Forex Trading.


Spread in Forex is the difference between the two prices of a currency pair. The Bid is the quote price at which a trader is willing to buy an asset, and the Ask level is the quote price at which a trader is willing to sell an asset. Organised by way of a two-way quote, signify willing buyers and ask prices determine willing sellers. This concept is fundamental for traders to comprehend as they are the primary cost of trading forex and currency pairs.


For instance, if the bid/ask rate for the EUR/USD is 1.1251/1.1252. Here, EUR is the base currency and USD is the quote currency. This means that you can buy the EUR at a higher ask price of 1.1252 and sell it lower at the bid of 1.1251.


The difference between ask and bid price in forex is known as the spread. In the above example, the spread in pips would be (1.1252-1.1251) = 0.0001. The pip value on USD-based pairs is identified on the 4th digit, after the decimal. This means that the final forex spread is 0.1 pips.


To calculate the total spread cost, multiply this pip value by the total number of lots traded. So, if you are trading a EUR/USD trading lot of 10,000. In case you are trading a standard lot (100,000 units of the currency). Now, if your account is denominated in another currency, say GBP, you will need to convert that from US Dollars.


Given the bid and ask prices traders can engage with the market immediately or on the spot. The ask price is slightly higher than the underlying market price, whereas the bid price is slightly below the underlying market price. Traders sell the bid and buy the ask. A narrower bid-ask spread translated to lower trading costs.


The size of the spread plays a pivotal part in forex trading. This is particularly the case for those using trading strategies that conduct a large number of transactions in a single trading session. Trading volume, liquidity, market volatility, news, and time can all have an impact on spreads.


The spread affects profit, given that a currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. For instance, emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. Currency pairs involving major currencies have lower spreads.


Traders should also consider peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the Australian Dollar (AUD) will be higher during nighttime in Australia. This is because there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time. A wider currency pair spread means that a trader would pay more when buying and receive less when selling.


High spread usually occurs during periods of low liquidity or high market volatility. For instance, forex pairs that include the Canadian dollar (CAD) will have lower liquidity during overnight hours in Canada. The same applies to exotic currency pairs such as the NZD/MXN which have a significantly lower trading volume.


สเปรดต่ำใน forex คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ผู้ค้าต้องการเปิดเทรดเมื่อสเปรดต่ำเช่นในช่วงฟอเร็กซ์ที่สำคัญ สเปรดมีแนวโน้มต่ำเมื่อมีความผันผวนต่ำและสภาพคล่องสูง เมื่อราคาเสนอซื้อ (ซื้อ) ต่างกันมากกับราคาเสนอขาย (ขาย) หมายความว่าผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในสเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากมีความผันผวนสูงและสภาพคล่องในตลาดต่ำ

Spreads can widen considerably when the financial markets are volatile: a phenomenon known as slippage. It is also important to understand the difference between fixed and variable spreads. Fixed spreads remain the same, no matter what the market conditions are. Variable spreads keep on changing, based on the supply and demand of the instruments and the overall market volatility. Choosing the optimal spread type is important to keeping trading costs to a minimum. Retail traders who trade less frequently could benefit from fixed spreads while those who trade frequently and during peak market hours (when the spreads are the tightest), might prefer variable spreads. Variable spreads tend to be lower than fixed spreads, especially in calmer markets. Explore our wide range of forex account types.

The spread of a given currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. Emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. There are 8 major currencies which account for approximately 85% of the forex market turnover. With more market makers, real-time pricing and higher trade volumes, pairs involving major currencies have lower spreads. In addition, there are peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the AUD will be higher when it is night time in Australia. This is as there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time.

สเปรดของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

สเปรดของสกุลเงินจะได้รับการโควตในสองรูปแบบที่ต่างกัน ได้แก่ ราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อคือราคาที่คุณสามารถขายสกุลเงินฐาน ขณะที่ราคาเสนอขายเป็นราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินฐาน

ตัวอย่างเช่น หากเรทเสนอซื้อ/เสนอขายสำหรับ EUR/USD อยู่ที่ 1.1251/1.1252 ในกรณีนี้ EUR เป็นสกุลเงินฐานและ USD เป็นสกุลเงินที่โควต ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถซื้อ EUR ในราคาเสนอขายที่สูงกว่า 1.1252 และขายต่ำกว่าที่ราคาเสนอซื้อ 1.1251

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายกับราคาเสนอซื้อคือสเปรดฟอเร็กซ์ ในตัวอย่างข้างต้น สเปรดในหน่วย pip จะเป็น (1.1252-1.1251) = 0.0001 มูลค่า pip ในคู่ที่อ้างอิงกับ USD จะได้รับการระบุเป็นตัวเลข 4 หลักหลังจุดทศนิยม ซึ่งหมายความว่าสเปรดฟอเร็กซ์ที่เป็นตัวเลขสุดท้ายก็คือ 0.1 pip

หากต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายสเปรดทั้งหมด ให้คูณมูลค่า pip นี้ด้วยจำนวนล็อตทั้งหมดที่เทรด ดังนั้น หากคุณกำลังเทรด EUR/USD จำนวน 10,000 ล็อต

ในกรณีที่คุณกำลังเทรดล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วยของสกุลเงิน)

ตอนนี้ หากบัญชีของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่น เช่น GBP คุณจะต้องแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะต้องทำความเข้าใจสเปรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเทรด โดยเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์

หากคุณเลือกที่จะเปิดบัญชี แบบ RAW กับ FP Markets แล้วเทรด คุณจะได้พบสเปรดที่ต่ำที่สุดในตลาด นอกจากนี้ สภาพคล่องของเราได้จากผู้ดูแลสภาพคล่องที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดบางแห่ง ทำให้เราสามารถนำเสนอสเปรดที่แคบที่สุดให้คุณโดยเริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip ระหว่างเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด ซึ่งแต่เดิมให้บริการเฉพาะเฮดจ์ฟันด์เท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการเทรดของเราได้เสมอโดยเปิดบัญชีทดลอง

การทำความเข้าใจสเปรดฟอเร็กซ์ที่ต่ำและสูง

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าสเปรด FX สามารถผันผวนได้ตลอดวัน เนื่องจากสเปรดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่อง ความผันผวน และข่าวในตลาด คุณจะได้เห็นว่าคู่สกุลเงินสำคัญบางคู่ เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD หรือ USD/JPY ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องมากกว่ากลับมีสเปรดต่ำกว่าคู่สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ เช่น USD/INR

นอกจากนี้ สภาพคล่องอาจลดลงและสเปรดอาจสูงขึ้นในหลายวันหรือหลายชั่วโมงเนื่องจากเหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญและระหว่างเซสชันการเทรด

โปรดจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจให้ดี การประกาศข้อมูลจะมีขึ้นเป็นระยะและขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ ดังนั้น ราคาจึงอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังถือสถานะและสเปรดเพิ่มขึ้น คุณอาจถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม ทั้งนี้ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อตลาดเงินผันผวน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าความคลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจสเปรดคงที่และสเปรดแปรผันยังเป็นเรื่องสำคัญ สเปรดคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าในสภาวะตลาดเช่นไร ส่วนสเปรดแปรผันจะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามอุปสงค์และอุปทานของตราสารและความผันผวนของตลาดโดยรวม

การเลือกประเภทสเปรดที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังสำคัญต่อกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ที่ดี เพราะเทรดเดอร์รายย่อยที่มีบัญชีขนาดเล็กกว่าซึ่งเทรดไม่ถี่มากอาจได้ประโยชน์จากสเปรดคงที่ แต่เทรดเดอร์ที่เทรดถี่กว่าในช่วงเวลาทำการของตลาดที่มีปริมาณการเทรดสูง (เมื่อสเปรดต่ำ) จะชื่นชอบสเปรดแปรผันมากกว่า เพราะสเปรดแปรผันมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสเปรดคงที่ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนน้อยกว่า

สเปรดฟอเร็กซ์ที่ต่ำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

FP Markets ให้บริการสเปรดแปรผันเพื่อการดำเนินการเทรดที่รวดเร็วโดยมีโอกาสรีโควตต่ำ ฟีดข้อมูลของเราได้มาจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศชั้นนำเพื่อสภาพคล่องสูงรวมถึงการโควตราคาแบบเรียลไทม์สำหรับตราสารต่างๆ ที่เปิดให้เทรด ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอสเปรดฟอเร็กซ์ที่เริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip สำหรับบัญชี แบบ RAW และ 1.0 pip สำหรับบัญชี มาตรฐาน

บัญชีการเทรด Forex ของ FP Markets

สเปรด

เริ่มตั้งแต่ 1.0 pip

ค่าคอมมิชชั่น

0

การฝากเงินขั้นต่ำ

$100 AUD
หรือเทียบเท่า

เลเวอเรจสูงสุด

30:1

สเปรด

เริ่มตั้งแต่ 0.0 pip

ค่าคอมมิชชั่น

$3.0

การฝากเงินขั้นต่ำ

$100 AUD
หรือเทียบเท่า

เลเวอเรจสูงสุด

30:1

ค่าคอมมิชชั่นบัญชี RAW ECN MetaTrader

ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของเรา ค่าใช้จ่าย สำหรับบัญชี RAW ECN ตามสกุลเงินของบัญชีซื้อขายของคุณ
ตารางได้รับการแบ่งตามค่าคอมมิชชันต่อล็อตเพื่อให้คุณคำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย

ตราสาร บัญชี Standard บัญชี Raw
ฟอเร็กซ์ และ โลหะภัณฑ์ 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
บัญชี CCY ต่อข้าง ทั้งสองฝั่ง
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
สินค้าโภคภัณฑ์ 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
ดัชนี 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
หุ้น 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
คริปโตเคอเรนซี่ 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)

เพราะการดำเนินการเทรดเป็นเรื่องสำคัญ

การคำนวณราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถมอบผลลัพธ์โดยปราศจากการดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เราให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุดในโลกเพื่อมอบความเร็วในการดำเนินการเป็นพิเศษ การเทรดจะกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและชวนเพลิดเพลินด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือกราฟระดับสูง เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมาก ข่าวและข้อมูลเจาะลึกตลาด รวมถึงกราฟราคาแบบเรียลไทม์

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4, MT5 หรือ IRESS ของเราเพื่อสัมผัสกับการเทรดที่มีสเปรดต่ำและค่าคอมมิชชันโปร่งใส

วิธีตรวจสอบสเปรด
ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ บนแพลตฟอร์ม MT4 ของ FP Markets

"คลิกขวาที่ใดก็ได้บนกราฟ แล้วเลือก
“Properties (คุณสมบัติ)”


คลิกที่แท็บ “Common (ทั่วไป)”
แล้วทำเครื่องหมาย ที่ช่อง“Show Ask Line
(แสดงเส้นราคาเสนอขาย)”


คลิกที่ “OK (ตกลง)”

ตอนนี้คุณจะเห็นราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของตราสารต่างๆ

คลิกที่ “View (ดู)” แล้วเลือก “Market Watch (การติดตามตลาด)”


หากต้องการดูสเปรดของตัวย่อที่เจาะจง ให้คลิกขวาที่ใดก็ตามบนหน้าต่าง Market Watch แล้วเลือก “Spread (สเปรด)”


ตอนนี้คุณจะเห็นคอลัมน์เพิ่มเติมที่แสดงสเปรดของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีแต่ละรายการ


โปรดทราบว่า MT4 โควตสเปรดในหลัก point บน MetaTrader 4 หากต้องการดูสเปรดเป็น pip คุณจะต้องหารจำนวนดังกล่าวด้วย 10

สเปรด

(September 2023)

สเปรดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ของเราเป็นแบบแปรผัน ซึ่งโควตราคาจะมาจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศรายใหญ่ ระหว่างเวลาที่มีสภาพคล่อง สเปรดชั้นนำในอุตสาหกรรมของเราสามารถลงไปต่ำเพียง 0.0 pip ดูสเปรดปกติของเราเพิ่มเติมได้ทางด้านล่าง

สเปรดสำหรับฟอเร็กซ์

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์ บัญชี มาตรฐาน บัญชี Raw ECN
  เฉลี่ย ขั้นต่ำ เฉลี่ย
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1.3 0 0.5
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 1.8 0 0.7
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.5 0 0.4
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1.6 0 0.8
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 3 0 1.5
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.2 0 0.1
BWPUSD Botswanan Pula vs US Dollar 1.8 1 1.8
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 1.5 0 0.7
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 1.8 0 0.7
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 2.7 0 1.6
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 5.2 0.4 4.1
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1.6 0 0.5
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1.9 0 0.3
EURCHF Euro vs Swiss Franc 1.6 0 0.5
EURCZK Euro vs Czech Koruna 96.2 0 78.9
EURDKK Euro vs Danish Krone 11 0 5
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.3 0 0.2
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 230.4 0 16.8
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.5 0 0.4
EURMXN Euro vs Mexican Peso 65.5 0 45.5
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 58.7 0 51.2
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 2.2 0 1.1
EURPLN Euro vs Polish Zloty 17.8 0 14.5
EURSEK Euro vs Swedish Krona 54 0 48.5
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 2.2 0 1.1
EURTRY Euro vs Turkish Lira 775.6 0 772.5
EURUSD Euro vs US Dollar 1.1 0 0.1
EURZAR Euro vs South African Rand 80.4 0 69
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 1.8 0 0.7
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 2.2 0 0.6
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2.2 0 1.1
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 25 8.1 19
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1.9 0 0.8
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso 79.5 0 59.5
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwgian Crona 57.9 0 50.4
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 3.2 0 1.7
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 26.8 0 25.3
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 87.6 10.4 82.9
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 2.8 0 1.6
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 1092.9 246.2 1085.9
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1.3 0 0.2
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1.2 0 0.4
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1.7 0 0.9
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 1.7 0 0.6
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 3 0 1.9
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 1.5 0 0.3
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real 32.2 0 22.2
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1.4 0 0.3
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 1.7 0 0.6
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso 592.7 0 592.7
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan 2.1 0 1
USDCOP US Dollar vs Colombian Peso 3369.6 0 3369.6
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 83.9 0 66.8
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 15.4 0 9.4
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 7 0 5.9
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 227 0 13.6
USDINR US Dollar vs Indian Rupee 21 9.9 11
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1.4 0 0.3
USDKES US Dollar vs Kenyan Shilling 7268.3 3962.4 7268.3
USDKRW US Dollar vs Korean Won 61.2 19 51.2
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 43.9 0 37.9
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 56.2 0 47.7
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 17.5 0 13.8
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 51.6 0 42.9
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 1.5 0 0.7
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 175 0 155
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 274.4 0 271.9
USDTWD US Dollar vs New Taiwan dollar 2.9 1.9 2.9
USDUGX US Dollar vs Ugandan Shilling 243.7 240.8 243.7
USDZAR US Dollar vs South African Rand 67.3 0 56.4
USDZMW US Dollar vs Ugandan Shilling 1209.1 360.3 1209.1

สเปรดโลหะมีค่า

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์ บัญชี Standard บัญชี Raw ECN
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
XAGAUD Silver vs Australian Dollar 0.03 0.005 0.024
XAGEUR Silver vs Euro 0.02 0.004 0.015
XAGUSD Silver vs US Dollar 0.02 0 0.015
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 0.67 0.06 0.57
XAUEUR Gold vs Euro 0.4 0 0.22
XAUUSD Gold vs US Dollar 0.2 0 0.07
XPDUSD Palladium vs US Dollar 9.47 - -
XPTUSD Platinum vs US Dollar 3.25 - -
XPBUSD Lead vs US Dollar 4.6 1.95 4.46
XZNUSD Zinc vs US Dollar 4.38 2.22 4.24
XNIUSD Nickel vs US Dollar 25.72 15.69 25.58
XALUSD Aluminum vs US Dollar 4.12 1.7 3.98
XCUUSD Copper vs US Dollar 6.45 3.05 6.31
XAUGBP Gold vs Great Britain Pound 0.4 0.06 0.28
XAUSGD Gold vs Singapore Dollar 0.78 0.09 0.59
XAGSGD Silver vs Singapore Dollar 0.029 0.005 0.023
XAUCNH Gold vs Chinese Renminbi 4.07 0.97 3.05

สเปรดดัชนี CFD

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
AUS200 Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash - 1.69
CHINA50 China A50 Index vs US Dollar Cash - 7.81
EURO50 Euro 50 Index vs Euro Cash - 1.86
FRA40 CAC 40 Index vs Euro Cash - 1.91
GER40 German 40 Index vs Euro Cash - 1.32
HK50 Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash - 4.4
ITA40 Italy 40 index vs Euro Future - 15
JP225 Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash - 4.91
SPA35 Spain 35 Index vs Euro Cash - 6.6
UK100 UK100 Index vs Great Britain Pound Cash - 1.3
US100 US Tech 100 Index vs US Dollar Cash - 1.42
US30 US 30 Index vs US Dollar Cash - 1.31
US500 US 500 Index vs US Dollar Cash - 0.49
USDX USD Index Basket vs US Dollar Future - 0.05
VIX VIX Index Cash vs US Dollar Future - 0.15

สินค้าโภคภัณฑ์ CFD (MT4/MT5)

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
COCOA Cocoa vs US Dollar Cash - 3.96
COTTON Us Cotton No.2 vs US Dollar Future - 2.2
SUGAR Us Sugar No.11 vs US Dollar Future - 2.06
COFFEE US Coffee vs US Dollar Future - 0.72
CORN Corn vs US Dollar Cash - 0.71
SOYBEANS Soybeans vs US Dollar Cash - 1.11
WHEAT Wheat vs US Dollar Cash - 2.11
WTI West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future - 0.02
XBRUSD Brent Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Cash - 0.02
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
BRENT Brent Crude Oil vs US Dollar Future - 0.03

สเปรดของคริปโตเคอเรนซี่

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
ADAUSD Cardano vs US Dollar - 0.0033
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar - 1.36
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar - 20.45
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar - 0.00125
DOTUSD Polkadot vs US Dollar - 0.034
EOSUSD EOS vs US Dollar - 0.0044
ETHUSD Etherium vs US Dollar - 4.43
LNKUSD Chainlink vs US Dollar - 0.053
LTCUSD Litecoin vs US Dollar - 1.07
RPLUSD Ripple vs US Dollar - 0.0007
SOLUSD Solana vs US Dollar - 0.903
XLMUSD Stellar vs US Dollar - 0.00231
รับอัปเดตทันทีใน Telegram
เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - cache | Page ID - 2546

Get instant Updates in Telegram