สเปรดสำหรับฟอเร็กซ์

สเปรดสำหรับฟอเร็กซ์
สเปรด

What is Spread in Forex? / สเปรดหมายถึงอะไร?

เทรดกับ FP Markets ด้วย
สเปรดสุดพิเศษที่เหนือกว่า

Forex is the most traded market in the world offering numerous trading opportunities. One of the ways you pay for these opportunities is through the broker spreads, or the difference between the ask and bid prices of a tradable instrument. When the spread is tight, your trading cost reduces.

การรวมสภาพคล่องที่หลากหลายของเราและการเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและธนาคารชั้นนำเพื่อสภาพคล่องสูงยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่าเราจะมอบสเปรดต่ำให้เทรดเดอร์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip

คลิกที่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูสเปรดปกติของเรา

โลหะมีค่า

ดูสเปรด

ดัชนี

ดูสเปรด

สินค้าโภคภัณฑ์

ดูสเปรด

คริปโตเคอเรนซี่

ดูสเปรด

สเปรดส่งผลต่อการเทรดของคุณ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าสเปรดเสมอ โดยพิจารณาการตัดสินใจเทรดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขนาดของสเปรด นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเทรดที่เทรดแบบ scalpers และเทรดแบบระยะสั้น

สเปรดสูง

เมื่อความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายสูงกว่าปกติ นี่อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำหรือมีความผันผวนในตลาดสูง ตัวอย่างเช่น คู่ฟอเร็กซ์ที่ไม่ใช่คู่หลักมีแนวโน้มที่จะมีสเปรดสูงกว่าคู่หลักๆ

สเปรดต่ำ

เมื่อความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายต่ำกว่าปกติ นี่อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงหรือมีความผันผวนในตลาดต่ำ ตัวอย่างเช่น สเปรดมีแนวโน้มที่จะลดลงในระหว่างเซสชั่นหลักๆ ที่มีการเทรดฟอเร็กซ์

สเปรดในฟอเร็กซ์คืออะไร

Spread in Forex is the difference between the bid price and the ask price. The Spread cost is measured in 'pips' and is the cost of trading. Popular currency pairs such as the EUR/GBP and USD/AUD have lower spreads as a result of higher levels of liquidity. An in-depth explanation can be found in our Beginner's Guide To Forex Trading.


Spread in Forex is the difference between the two prices of a currency pair. The Bid is the quote price at which a trader is willing to buy an asset, and the Ask level is the quote price at which a trader is willing to sell an asset. Organised by way of a two-way quote, signify willing buyers and ask prices determine willing sellers. This concept is fundamental for traders to comprehend as they are the primary cost of trading forex and currency pairs.


For instance, if the bid/ask rate for the EUR/USD is 1.1251/1.1252. Here, EUR is the base currency and USD is the quote currency. This means that you can buy the EUR at a higher ask price of 1.1252 and sell it lower at the bid of 1.1251.


The difference between ask and bid price in forex is known as the spread. In the above example, the spread in pips would be (1.1252-1.1251) = 0.0001. The pip value on USD-based pairs is identified on the 4th digit, after the decimal. This means that the final forex spread is 0.1 pips.


To calculate the total spread cost, multiply this pip value by the total number of lots traded. So, if you are trading a EUR/USD trading lot of 10,000. In case you are trading a standard lot (100,000 units of the currency). Now, if your account is denominated in another currency, say GBP, you will need to convert that from US Dollars.


Given the bid and ask prices traders can engage with the market immediately or on the spot. The ask price is slightly higher than the underlying market price, whereas the bid price is slightly below the underlying market price. Traders sell the bid and buy the ask. A narrower bid-ask spread translated to lower trading costs.


The size of the spread plays a pivotal part in forex trading. This is particularly the case for those using trading strategies that conduct a large number of transactions in a single trading session. Trading volume, liquidity, market volatility, news, and time can all have an impact on spreads.


The spread affects profit, given that a currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. For instance, emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. Currency pairs involving major currencies have lower spreads.


Traders should also consider peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the Australian Dollar (AUD) will be higher during nighttime in Australia. This is because there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time. A wider currency pair spread means that a trader would pay more when buying and receive less when selling.


High spread usually occurs during periods of low liquidity or high market volatility. For instance, forex pairs that include the Canadian dollar (CAD) will have lower liquidity during overnight hours in Canada. The same applies to exotic currency pairs such as the NZD/MXN which have a significantly lower trading volume.


Low spread in forex is the difference between the bid and the ask price. Traders prefer to place their traders when spreads are low like during the major forex sessions. Spreads are likely to be low when volatility is low and liquidity is high. When there is a bigger difference between the bid price (buy) and the ask price (sell), it means that traders are likely to spend more on wider spreads because of high volatility and lower market liquidity.

Spreads can widen considerably when the financial markets are volatile: a phenomenon known as slippage. It is also important to understand the difference between fixed and variable spreads. Fixed spreads remain the same, no matter what the market conditions are. Variable spreads keep on changing, based on the supply and demand of the instruments and the overall market volatility. Choosing the optimal spread type is important to keeping trading costs to a minimum. Retail traders who trade less frequently could benefit from fixed spreads while those who trade frequently and during peak market hours (when the spreads are the tightest), might prefer variable spreads. Variable spreads tend to be lower than fixed spreads, especially in calmer markets. Explore our wide range of forex account types.

The spread of a given currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. Emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. There are 8 major currencies which account for approximately 85% of the forex market turnover. With more market makers, real-time pricing and higher trade volumes, pairs involving major currencies have lower spreads. In addition, there are peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the AUD will be higher when it is night time in Australia. This is as there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time.

สเปรดของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

สเปรดของสกุลเงินจะได้รับการโควตในสองรูปแบบที่ต่างกัน ได้แก่ ราคาเสนอขายและราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อคือราคาที่คุณสามารถขายสกุลเงินฐาน ขณะที่ราคาเสนอขายเป็นราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินฐาน

ตัวอย่างเช่น หากเรทเสนอซื้อ/เสนอขายสำหรับ EUR/USD อยู่ที่ 1.1251/1.1252 ในกรณีนี้ EUR เป็นสกุลเงินฐานและ USD เป็นสกุลเงินที่โควต ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถซื้อ EUR ในราคาเสนอขายที่สูงกว่า 1.1252 และขายต่ำกว่าที่ราคาเสนอซื้อ 1.1251

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายกับราคาเสนอซื้อคือสเปรดฟอเร็กซ์ ในตัวอย่างข้างต้น สเปรดในหน่วย pip จะเป็น (1.1252-1.1251) = 0.0001 มูลค่า pip ในคู่ที่อ้างอิงกับ USD จะได้รับการระบุเป็นตัวเลข 4 หลักหลังจุดทศนิยม ซึ่งหมายความว่าสเปรดฟอเร็กซ์ที่เป็นตัวเลขสุดท้ายก็คือ 0.1 pip

หากต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายสเปรดทั้งหมด ให้คูณมูลค่า pip นี้ด้วยจำนวนล็อตทั้งหมดที่เทรด ดังนั้น หากคุณกำลังเทรด EUR/USD จำนวน 10,000 ล็อต

ในกรณีที่คุณกำลังเทรดล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วยของสกุลเงิน)

ตอนนี้ หากบัญชีของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่น เช่น GBP คุณจะต้องแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะต้องทำความเข้าใจสเปรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเทรด โดยเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์

หากคุณเลือกที่จะเปิดบัญชี แบบ RAW กับ FP Markets แล้วเทรด คุณจะได้พบสเปรดที่ต่ำที่สุดในตลาด นอกจากนี้ สภาพคล่องของเราได้จากผู้ดูแลสภาพคล่องที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดบางแห่ง ทำให้เราสามารถนำเสนอสเปรดที่แคบที่สุดให้คุณโดยเริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip ระหว่างเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด ซึ่งแต่เดิมให้บริการเฉพาะเฮดจ์ฟันด์เท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการเทรดของเราได้เสมอโดยเปิดบัญชีทดลอง

การทำความเข้าใจสเปรดฟอเร็กซ์ที่ต่ำและสูง

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าสเปรด FX สามารถผันผวนได้ตลอดวัน เนื่องจากสเปรดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่อง ความผันผวน และข่าวในตลาด คุณจะได้เห็นว่าคู่สกุลเงินสำคัญบางคู่ เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD หรือ USD/JPY ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องมากกว่ากลับมีสเปรดต่ำกว่าคู่สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ เช่น USD/INR

นอกจากนี้ สภาพคล่องอาจลดลงและสเปรดอาจสูงขึ้นในหลายวันหรือหลายชั่วโมงเนื่องจากเหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญและระหว่างเซสชันการเทรด

โปรดจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจให้ดี การประกาศข้อมูลจะมีขึ้นเป็นระยะและขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ ดังนั้น ราคาจึงอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังถือสถานะและสเปรดเพิ่มขึ้น คุณอาจถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม ทั้งนี้ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อตลาดเงินผันผวน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าความคลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจสเปรดคงที่และสเปรดแปรผันยังเป็นเรื่องสำคัญ สเปรดคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าในสภาวะตลาดเช่นไร ส่วนสเปรดแปรผันจะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามอุปสงค์และอุปทานของตราสารและความผันผวนของตลาดโดยรวม

การเลือกประเภทสเปรดที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังสำคัญต่อกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ที่ดี เพราะเทรดเดอร์รายย่อยที่มีบัญชีขนาดเล็กกว่าซึ่งเทรดไม่ถี่มากอาจได้ประโยชน์จากสเปรดคงที่ แต่เทรดเดอร์ที่เทรดถี่กว่าในช่วงเวลาทำการของตลาดที่มีปริมาณการเทรดสูง (เมื่อสเปรดต่ำ) จะชื่นชอบสเปรดแปรผันมากกว่า เพราะสเปรดแปรผันมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสเปรดคงที่ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนน้อยกว่า

สเปรดฟอเร็กซ์ที่ต่ำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

FP Markets ให้บริการสเปรดแปรผันเพื่อการดำเนินการเทรดที่รวดเร็วโดยมีโอกาสรีโควตต่ำ ฟีดข้อมูลของเราได้มาจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศชั้นนำเพื่อสภาพคล่องสูงรวมถึงการโควตราคาแบบเรียลไทม์สำหรับตราสารต่างๆ ที่เปิดให้เทรด ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอสเปรดฟอเร็กซ์ที่เริ่มต้นต่ำเพียง 0.0 pip สำหรับบัญชี แบบ RAW และ 1.0 pip สำหรับบัญชี มาตรฐาน

บัญชีการเทรด Forex ของ FP Markets

สเปรด

เริ่มตั้งแต่ 1.0 pip

ค่าคอมมิชชั่น

0

การฝากเงินขั้นต่ำ

$100 AUD
หรือเทียบเท่า

เลเวอเรจสูงสุด

30:1

สเปรด

เริ่มตั้งแต่ 0.0 pip

ค่าคอมมิชชั่น

$3.0

การฝากเงินขั้นต่ำ

$100 AUD
หรือเทียบเท่า

เลเวอเรจสูงสุด

30:1

ค่าคอมมิชชั่นบัญชี RAW ECN MetaTrader

ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของเรา ค่าใช้จ่าย สำหรับบัญชี RAW ECN ตามสกุลเงินของบัญชีซื้อขายของคุณ
ตารางได้รับการแบ่งตามค่าคอมมิชชันต่อล็อตเพื่อให้คุณคำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย

ตราสาร บัญชี Standard บัญชี Raw
ฟอเร็กซ์ และ โลหะภัณฑ์ 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
บัญชี CCY ต่อข้าง ทั้งสองฝั่ง
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
สินค้าโภคภัณฑ์ 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
ดัชนี 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
หุ้น 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)
คริปโตเคอเรนซี่ 0 (รวมอยู่ในสเปรด) 0 (รวมอยู่ในสเปรด)

เพราะการดำเนินการเทรดเป็นเรื่องสำคัญ

การคำนวณราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถมอบผลลัพธ์โดยปราศจากการดำเนินการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เราให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุดในโลกเพื่อมอบความเร็วในการดำเนินการเป็นพิเศษ การเทรดจะกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและชวนเพลิดเพลินด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือกราฟระดับสูง เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมาก ข่าวและข้อมูลเจาะลึกตลาด รวมถึงกราฟราคาแบบเรียลไทม์

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4, MT5 หรือ IRESS ของเราเพื่อสัมผัสกับการเทรดที่มีสเปรดต่ำและค่าคอมมิชชันโปร่งใส

วิธีตรวจสอบสเปรด
ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ บนแพลตฟอร์ม MT4 ของ FP Markets

"คลิกขวาที่ใดก็ได้บนกราฟ แล้วเลือก
“Properties (คุณสมบัติ)”


คลิกที่แท็บ “Common (ทั่วไป)”
แล้วทำเครื่องหมาย ที่ช่อง“Show Ask Line
(แสดงเส้นราคาเสนอขาย)”


คลิกที่ “OK (ตกลง)”

ตอนนี้คุณจะเห็นราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของตราสารต่างๆ

คลิกที่ “View (ดู)” แล้วเลือก “Market Watch (การติดตามตลาด)”


หากต้องการดูสเปรดของตัวย่อที่เจาะจง ให้คลิกขวาที่ใดก็ตามบนหน้าต่าง Market Watch แล้วเลือก “Spread (สเปรด)”


ตอนนี้คุณจะเห็นคอลัมน์เพิ่มเติมที่แสดงสเปรดของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีแต่ละรายการ


โปรดทราบว่า MT4 โควตสเปรดในหลัก point บน MetaTrader 4 หากต้องการดูสเปรดเป็น pip คุณจะต้องหารจำนวนดังกล่าวด้วย 10

สเปรด

(Feb 2022)

สเปรดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ของเราเป็นแบบแปรผัน ซึ่งโควตราคาจะมาจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศรายใหญ่ ระหว่างเวลาที่มีสภาพคล่อง สเปรดชั้นนำในอุตสาหกรรมของเราสามารถลงไปต่ำเพียง 0.0 pip ดูสเปรดปกติของเราเพิ่มเติมได้ทางด้านล่าง

สเปรดสำหรับฟอเร็กซ์

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์ บัญชี มาตรฐาน บัญชี Raw ECN
  เฉลี่ย ขั้นต่ำ เฉลี่ย
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar201
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc1.800.7
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen1.700.6
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar2.401.3
AUDSGDAustralian Dollar vs Singapore Dollar2.901.4
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar1.400.3
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc200.9
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen2.101
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen2.601.5
CHFSGDSwiss Franc vs Singapore Dollar4.91.54.9
EURAUDEuro vs Australian Dollar2.401.3
EURCADEuro vs Canadian Dollar2.801.2
EURCHFEuro vs Swiss Franc1.800.7
EURCZKEuro vs Czech Koruna174.423.4157
EURDKKEuro vs Danish Krone18.8912.8
EURGBPEuro vs Great Britain Pound1.500.4
EURHUFEuro vs Hungarian Forint55.53.534.1
EURJPYEuro vs Japanese Yen1.600.5
EURMXNEuro vs Mexican Peso82.310.262.3
EURNOKEuro vs Norwegian Krone85.523.678
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar3.102
EURPLNEuro vs Polish Zloty37.34.934
EURSEKEuro vs Swedish Krona87.126.481.6
EURSGDEuro vs Singapore Dollar2.901.8
EURTRYEuro vs Turkish Lira515.5103.7512.4
EURUSDEuro vs US Dollar1.300.2
EURZAREuro vs South African Rand128.623.5117.1
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar2.501.4
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar2.801.7
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc3.10.32
GBPDKKGreat Britain Pound vs Danish Krone33.412.627.4
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen2.401.3
GBPMXNGreat Britain Pound vs Mexican Peso113.129.293.1
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar4.202.7
GBPPLNGreat Britain Pound vs Polish Zloty50.411.548.9
GBPSEKGreat Britain Pound vs Swedish Krona127.356.4122.6
GBPSGDGreat Britain Pound vs Singapore Dollar4.90.73.7
GBPTRYGreat Britain Pound vs Turkish Lira618.3123.8611.3
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar1.500.4
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar2.601.5
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc2.401.3
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen2.201.1
NZDSGDNew Zealand Dollar vs Singapore Dollar3.40.62.3
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar1.800.6
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar1.500.4
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc1.700.5
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan1.700.6
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna12014.2102.6
USDDKKUS Dollar vs Danish Krone16.7310.7
USDHKDUS Dollar vs Hong Kong Dollar7.236.1
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint49.72.628.3
USDINRUS Dollar vs Indian Rupee0.220.10.12
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen1.400.3
USDKRWUS Dollar vs Korean Won0.70.40.68
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso57.84.447.8
USDNOKUS Dollar vs Norwegian Krone69.5361
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty32.24.228.5
USDSEKUS Dollar vs Swedish Krona76.520.467.8
USDSGDUS Dollar vs Singapore Dollar2.401.3
USDTHBUS Dollar vs Thai Baht280.8178.8260.8
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira256.736.3254.2
USDZARUS Dollar vs South African Rand70.3057.4

สเปรดโลหะมีค่า

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์ บัญชี Standard บัญชี Raw ECN
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
XAGAUDSilver vs Australian Dollar0.040.020.03
XAGEURSilver vs Euro0.020.020.02
XAGUSDSilver vs US Dollar0.0200.01
XAUAUDGold vs Australian Dollar0.650.290.49
XAUEURGold vs Euro0.460.140.28
XAUUSDGold vs US Dollar0.3100.13

สเปรดดัชนี CFD

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
AUS200Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash1.21.4
CHINA50China A50 Index vs US Dollar Cash17.7
EURO50Euro 50 Index vs Euro Cash22
FRA40CAC 40 Index vs Euro Cash3.83.9
GER30German 30 Index vs Euro Cash0.41.8
HK50Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash16.8
JP225Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash5.56.8
UK100UK100 Index vs Great Britain Pound Cash1.11.5
US100US Tech 100 Index vs US Dollar Cash1.51.7
US30US 30 Index vs US Dollar Cash01.9
US500US 500 Index vs US Dollar Cash00.6
USDXUSD Index Basket vs US Dollar Future0.050.05
VIXVIX Index Cash vs US Dollar Future0.10.1

สินค้าโภคภัณฑ์ CFD (MT4/MT5)

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
WTIWest Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future0.040.04
XBRUSDBrent Crude Oil vs US Dollar Cash0.030.05
XNGUSDNatural Gas vs US Dollar Cash0.0240.03
XPDUSDPalladium vs US Dollar Cash15.922.94
XPTUSDPlatinum vs US Dollar Cash5.156.67
XTIUSDWest Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash0.020.04
COCOACocoa vs US Dollar Cash0.632.48
COFFEEUS Coffee vs US Dollar Future2.252.33
CORNCorn vs US Dollar Cash1.672.09
SOYBEANSSoybeans vs US Dollar Cash1.382.12
WHEATWheat vs US Dollar Cash1.392.12

สเปรดของคริปโตเคอเรนซี่

ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์   บัญชี มาตรฐาน
    ขั้นต่ำ เฉลี่ย
ADAUSDCardano vs US Dollar0.01990.0206
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar4.044.24
BTCUSDBitcoin vs US Dollar9.1320.33
DOGUSDDogecoin vs US Dollar0.00210.0021
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.03820.048
EOSUSDEOS vs US Dollar0.00380.0197
ETHUSDEtherium vs US Dollar44.68
LNKUSDChainlink vs US Dollar0.03270.0387
LTCUSDLitecoin vs US Dollar0.32.83
RPLUSDRipple vs US Dollar0.00260.0034
XLMUSDStellar vs US Dollar0.00230.0023
เริ่มต้นเทรดด้วยสเปรดที่ต่ำที่สุด!


bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ

รับอัปเดตทันทีใน Telegram