Forexové spready

MENU

What is Spread in Forex? / Co znamená Spread?

Obchodujte u FP Markets při
ultra-výhodné Spready

Forex is the most traded market in the world offering numerous trading opportunities. One of the ways you pay for these opportunities is through the broker spreads, or the difference between the ask and bid prices of a tradable instrument. When the spread is tight, your trading cost reduces.

Klíčovou roli při zajištění toho, abychom mohli našim obchodníkům konzistentně poskytovat těsné spready, dokonce už od 0,0 pipu, hraje také naše různorodá likviditní směs a naše partnerství s předními bankovními i nebankovními finančními ústavy, které má za cíl vytvořit hlubokou likviditu.

Kliknutím na produkt si můžete zobrazit naše typické spready

Spready ovlivňují Vaše obchody

Úspěšní obchodníci vždy sledují všechny změny spreadů a tyto změny promítají do svého obchodního rozhodování. Velikost spreadů hraje při obchodování významnou roli, zejména pro skalpery a každodenně obchodující obchodníky:

Vysoké spready

Když je rozdíl mezi poptávanou a nabízenou cenou vyšší než obyčejně, může to znamenat období nižší likvidity nebo vyšší volatility na trhu. Například jiné měnové páry než hlavní mívají spready vyšší než hlavní páry.

Nízké spready

Když je rozdíl mezi poptávanou a nabízenou cenou nižší než obyčejně, může to znamenat vyšší likviditu nebo období nízké volatility na trhu. Například v době významných relací na cizoměnovém trhu bývají spready nižší.

Co jsou to spready na platformě Forex?

Spread in Forex is the difference between the bid price and the ask price. The Spread cost is measured in 'pips' and is the cost of trading. Popular currency pairs such as the EUR/GBP and USD/AUD have lower spreads as a result of higher levels of liquidity. An in-depth explanation can be found in our Beginner's Guide To Forex Trading.


Spread in Forex is the difference between the two prices of a currency pair. The Bid is the quote price at which a trader is willing to buy an asset, and the Ask level is the quote price at which a trader is willing to sell an asset. Organised by way of a two-way quote, signify willing buyers and ask prices determine willing sellers. This concept is fundamental for traders to comprehend as they are the primary cost of trading forex and currency pairs.


For instance, if the bid/ask rate for the EUR/USD is 1.1251/1.1252. Here, EUR is the base currency and USD is the quote currency. This means that you can buy the EUR at a higher ask price of 1.1252 and sell it lower at the bid of 1.1251.


The difference between ask and bid price in forex is known as the spread. In the above example, the spread in pips would be (1.1252-1.1251) = 0.0001. The pip value on USD-based pairs is identified on the 4th digit, after the decimal. This means that the final forex spread is 0.1 pips.


To calculate the total spread cost, multiply this pip value by the total number of lots traded. So, if you are trading a EUR/USD trading lot of 10,000. In case you are trading a standard lot (100,000 units of the currency). Now, if your account is denominated in another currency, say GBP, you will need to convert that from US Dollars.


Given the bid and ask prices traders can engage with the market immediately or on the spot. The ask price is slightly higher than the underlying market price, whereas the bid price is slightly below the underlying market price. Traders sell the bid and buy the ask. A narrower bid-ask spread translated to lower trading costs.


The size of the spread plays a pivotal part in forex trading. This is particularly the case for those using trading strategies that conduct a large number of transactions in a single trading session. Trading volume, liquidity, market volatility, news, and time can all have an impact on spreads.


The spread affects profit, given that a currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. For instance, emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. Currency pairs involving major currencies have lower spreads.


Traders should also consider peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the Australian Dollar (AUD) will be higher during nighttime in Australia. This is because there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time. A wider currency pair spread means that a trader would pay more when buying and receive less when selling.


High spread usually occurs during periods of low liquidity or high market volatility. For instance, forex pairs that include the Canadian dollar (CAD) will have lower liquidity during overnight hours in Canada. The same applies to exotic currency pairs such as the NZD/MXN which have a significantly lower trading volume.


Nízký spread na forexu je rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky. Obchodníci dávají přednost umístění svých obchodníků, když jsou spready nízké, jako během hlavních forexových relací. Spready budou pravděpodobně nízké, když je volatilita nízká a likvidita vysoká. Když je větší rozdíl mezi nabídkovou cenou (nákup) a poptávkovou cenou (prodej), znamená to, že obchodníci pravděpodobně utratí více za širší spready kvůli vysoké volatilitě a nižší likviditě trhu.

Spreads can widen considerably when the financial markets are volatile: a phenomenon known as slippage. It is also important to understand the difference between fixed and variable spreads. Fixed spreads remain the same, no matter what the market conditions are. Variable spreads keep on changing, based on the supply and demand of the instruments and the overall market volatility. Choosing the optimal spread type is important to keeping trading costs to a minimum. Retail traders who trade less frequently could benefit from fixed spreads while those who trade frequently and during peak market hours (when the spreads are the tightest), might prefer variable spreads. Variable spreads tend to be lower than fixed spreads, especially in calmer markets. Explore our wide range of forex account types.

The spread of a given currency pair reveals information about market conditions such as time, volatility and liquidity. Emerging currency pairs have a greater spread than major currency pairs. There are 8 major currencies which account for approximately 85% of the forex market turnover. With more market makers, real-time pricing and higher trade volumes, pairs involving major currencies have lower spreads. In addition, there are peak trading times for particular currencies. For instance, the cost of trading the AUD will be higher when it is night time in Australia. This is as there are not as many market participants actively trading at this time. Similarly, other Australian financial markets that may influence forex are also closed at this time.

Spready u Brokerů na trhu Forex

Měnové páry jsou kotovány jako dvě odlišné ceny: nabízená a poptávaná cena. Nabízená cena je cena, za kterou můžete základní měnu prodat, zatímco poptávaná cena je cena, za kterou ji můžete nakoupit.

Například je poměr nabízené ceny k ceně poptávané pro pár EUR/USD roven 1,1251/1,1252. Základní měnou je tady EUR a kotační měnou je USD. To znamená, že můžete nakupovat EUR za vyšší poptávanou cenu 1,1252 a prodávat jej za nižší nabídkovou cenu 1,1251.

Rozdíl mezi poptávanou a nabízenou cenou se nazývá spread. Ve výše uvedeném příkladu by spready vyjádřené v pipech byly (1,1252-1,1251) = 0,0001. Hodnota jednoho pipu u párů obsahujících americký dolar je definována na čtvrté číslici za desetinnou čárkou. To znamená, že výsledné spready jsou 0,1 pipu.

Chcete-li vypočítat skutečné náklady na spready, vynásobte tuto hodnotu v pipech celkovým počtem obchodovaných lotů. Tak tomu je, jestliže obchodujete obchodovací lot páru EUR/USD ve výši 10 000 USD.

V případě, že obchodujete jeden standardní lot (100 000 jednotek měny)

Takže jestliže bude Váš účet veden v jiné měně, například v GBP, budete na ni muset převést z amerických dolarů.

Pro obchodníky na trhu Forex je důležité, aby byli s spready obeznámeni, protože spready představují primární náklady na obchodování. Při výběru brokera je to důležitý parametr.

Jestliže se rozhodnete uzavřít obchod na účtu RAW ECN u FP Markets, najdete tam spready, které patří k nejnižším na trhu. Naše likvidita pochází od některých největších a nejlepších poskytovatelů likvidity. To nám dává možnost nabídnout Vám ty nejtěsnější spready, v nejlikvidnější době začínající už od 0,0 pipu, což je něco, co dříve spadalo výlučně do domény sdílených fondů. Podmínky obchodování u nás si můžete kdykoli přezkoumat otevřením demo účtu.

Chápání vysokých a nízkých
spreadů na trhu Forex

Je důležité být si vědom, že spready na FX se mohou v průběhu dne měnit. Je tomu tak proto, že na spready působí několik faktorů, jako například likvidita, volatilita a zprávy z trhu. Uvidíte, že některé hlavní měnové páry, jako například EUR/USD, GBP/USD nebo USD/JPY, které mívají vyšší likviditu, mají také nižší spready než nastupující měnové páry, jako např. USD/INR.

Likvidita může také klesat a spready se mohou rozšiřovat ve dnech nebo hodinách předcházejících zprávám o významných ekonomických událostech a v době mezi obchodováním.

Sledujte hospodářský kalendář. Vydání bývají sporadická a podle toho, zda jsou nebo nejsou splňována očekávání, mohou ceny překotně fluktuovat. Jestliže máte aktuálně otevřenou pozici a nůžky se rozšíří, mohli byste dostat vyvolání marže. Když jsou finanční trhy volatilní, mohou se nůžky značně rozšířit: tomuto jevu se říká skluz („slippage“).

Důležité je také chápat rozdíl mezi pevnými a proměnlivými spready. Pevné spready zůstávají stejné bez ohledu na to, jaké jsou podmínky na trhu. Proměnlivé spready se neustále mění podle nabídky a poptávky po nástrojích a podle celkové volatility na trhu.

Vybrat si optimální typ spreadů je důležité proto, abyste snížili náklady na obchodování, a je to klíčovou součástí obchodní strategie každého aspoň trochu dobrého obchodníka. Zatímco retailoví obchodníci, kteří obchodují méně často, by mohli mít zisk z pevných spreadů, obchodníci, kteří obchodují častěji a během špičky trhu (když jsou spready nejtěsnější), budou mít raději proměnlivé spready. Proměnlivé spready bývají nižší než pevné spready, zejména na poklidnějších trzích.

Nízké spready patřící k nejlepším na trhu Forex

Společnost FP Markets poskytuje proměnlivé spready pro rychlé provádění obchodů, a to s nízkou pravděpodobností rekotace. Naše vstupy pocházejí od předních světových finančních ústavů, abychom měli hlubokou likviditu a cenové nabídky pro různé obchodovatelné nástroje v reálném čase. To nám umožňuje nabídnout tak nízké spready, jako 0,0 pipu na účtech RAW ECN a 1,0 pipu na standardních účtech.

FP Markets Obchodní účty

Rozšíření

Od 1,0 pipu

Komisní

Zero

Minimální vklad

100 AUD nebo
ekvivalent

Maximální páka

30:1

Rozšíření

Od 0,0 pipu

Komisní

$3.0

Minimální vklad

100 AUD nebo
ekvivalent

Maximální páka

30:1

RAW ECN účet MetaTrader
Komisní poplatky

Podívejte se na naše komisní poplatky pro účet RAW ECN na základě měnové denominace Vašeho
obchodovacího účtu. Tabulka byla rozdělena na základě komisního poplatku na jeden lot, abyste si mohli snáze
spočítat náklady podle objemu obchodování.

Nástroj Standardní účet Účet RAW
Forex & Kovy Nula (zahrnuto do spreadů)
Měna účtu Na jednu stranu Zpáteční
AUD CAD SGD $3.5 $7
USD $3 $6
EUR €2.75 €5.5
GBP £2.25 £4.5
HKD $20 $40
JPY ¥250 ¥500
Komodity Nula (zahrnuto do spreadů) Nula (zahrnuto do spreadů)
Indexy Nula (zahrnuto do spreadů) Nula (zahrnuto do spreadů)
Akcie Nula (zahrnuto do spreadů) Nula (zahrnuto do spreadů)
Kryptoměny Nula (zahrnuto do spreadů) Nula (zahrnuto do spreadů)

Na provádění obchodů záleží

Ceny samy by nepřinášely výsledky bez spolehlivého a rychlého plnění. Nabízíme některé z nejlepších obchodovacích platforem k umožnění ultra-rychlého provádění. Díky našim pokročilým nástrojům, četným technickým indikátorům, zprávám z trhu, vhledům a grafům cen v reálném čase se obchodování stává příjemným a uspokojivým prožitkem.

Stáhněte si některou z našich platforem MT4, MT5 nebo IRESS a zažijete obchodování s úzkými spready a transparentními komisními poplatky.

Jak zjistit aktuální spready na trhu Forex na platformě MT4 u FP Markets

Klikněte pravým tlačítkem na kterékoli místo
v grafu a vyberte „Vlastnosti“.


Klikněte na kartu „Společné“ a zkontrolujte
rámeček „Zobrazit čáru poptávané ceny“.


Klikněte na „OK“.

Teď vidíte nabízenou/poptávanou
cenu pro každý nástroj.

Klikněte na „Zobrazit“ a vyberte „Sledování trhu“.


Chcete-li vidět spready pro konkrétní symbol, klikněte pravým tlačítkem někam do okna Sledování trhu a vyberte „Spread“.


Teď vidíte další sloupec, v kterém jsou zobrazeny nůžky pro jednotlivé měnové páry, komodity nebo indexy.


Pamatujte, že MT4 kotuje spready v bodech platformy MetaTrader 4. Chcete-li si spready vyjádřit v pipech, musíte to číslo vydělit deseti.

Rozšíření

(September 2023)

Spready na platformě MetaTrader 4 jsou proměnlivé, protože nabídky pocházejí od různých
světových finančních institucí. V době vyšší likvidity mohou naše nejlepší spready v oboru poklesnout až na 0,0 pipu. Naše typičtější spready uvádíme níže.

Spready Forex

Symbol Produkt Standardní účet Účet RAW ECN
  Průměr Minimum Průměr
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1.1 0 0.3
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 1.6 0 0.5
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.4 0 0.3
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1.2 0 0.5
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 3.1 0 1.6
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.2 0 0.1
BWPUSD Botswanan Pula vs US Dollar 1.8 1.2 1.8
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 1.2 0 0.4
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 1.6 0 0.5
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 2.4 0 1.3
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 3.9 0 2.8
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1.6 0 0.6
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1.8 0 0.2
EURCHF Euro vs Swiss Franc 1.5 0 0.4
EURCZK Euro vs Czech Koruna 110.3 0 93
EURDKK Euro vs Danish Krone 11 0 5
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.2 0 0.1
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 233.9 0 20.3
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1.3 0 0.2
EURMXN Euro vs Mexican Peso 99.4 0 79.5
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 50.1 0 42.6
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 2.2 0 1.1
EURPLN Euro vs Polish Zloty 20.5 0 17.2
EURSEK Euro vs Swedish Krona 73.7 0 68.2
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 2.1 0 1
EURTRY Euro vs Turkish Lira 532.4 0.2 529.2
EURUSD Euro vs US Dollar 1.1 0 0
EURZAR Euro vs South African Rand 78.2 0 66.7
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 1.8 0 0.7
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 1.6 0 0.5
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2 0 0.9
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 24.9 8.1 18.9
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1.6 0 0.5
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso 127.3 0 107.3
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwgian Crona 61.6 0 54.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 3 0 1.5
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 32.2 0 30.7
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 124.9 8.9 120.2
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 2.5 0 1.3
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 577.9 106.8 571
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1.2 0 0.1
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1.2 0 0.4
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1.4 0 0.6
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 1.7 0 0.6
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 2.9 0 1.8
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 1.4 0 0.2
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real 33.6 0 23.6
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1.3 0 0.2
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 1.4 0 0.3
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso 580.8 60 580.8
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan 2.1 0 1
USDCOP US Dollar vs Colombian Peso 3854.6 0 3854.6
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 90.8 0 73.7
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 15.4 0 9.4
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 6.6 0.1 5.5
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 229.5 0 16.2
USDINR US Dollar vs Indian Rupee 21.1 10 11.1
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 1.2 0 0.1
USDKES US Dollar vs Kenyan Shilling 7180.6 3962.4 7180.6
USDKRW US Dollar vs Korean Won 64.3 20 54.3
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 71.8 0 65.8
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 43.3 0 34.8
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 18.1 0 14.4
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 72.4 0 63.7
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 1.4 0 0.6
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 176 0 156
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 300.4 0 297.9
USDTWD US Dollar vs New Taiwan dollar 2.8 2 2.8
USDUGX US Dollar vs Ugandan Shilling 240.8 240.8 240.8
USDZAR US Dollar vs South African Rand 59.1 0 48.2
USDZMW US Dollar vs Ugandan Shilling 1220.2 360.3 1220.2

Spready Kovů

Symbol Produkt Standardní účet Účet RAW ECN
    Minimum Průměr
XAGAUD Silver vs Australian Dollar 0.04 0.007 0.025
XAGEUR Silver vs Euro 0.02 0.004 0.015
XAGUSD Silver vs US Dollar 0.02 0 0.015
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 0.66 0.06 0.56
XAUEUR Gold vs Euro 0.4 0 0.22
XAUUSD Gold vs US Dollar 0.16 0.02 0.04
XPDUSD Palladium vs US Dollar 10.7 - -
XPTUSD Platinum vs US Dollar 3.25 - -
XPBUSD Lead vs US Dollar 4.47 1.95 4.33
XZNUSD Zinc vs US Dollar 4.36 2.27 4.22
XNIUSD Nickel vs US Dollar 25 15.69 24.86
XALUSD Aluminum vs US Dollar 4.26 1.65 4.12
XCUUSD Copper vs US Dollar 6.37 3.05 6.23
XAUGBP Gold vs Great Britain Pound 0.39 0.06 0.27
XAUSGD Gold vs Singapore Dollar 0.76 0.13 0.57
XAGSGD Silver vs Singapore Dollar 0.029 0.005 0.023
XAUCNH Gold vs Chinese Renminbi 3.98 1.08 2.96

Nůžky kontraktů na rozdíl indexů

Symbol Produkt   Standardní účet
    Minimum Průměr
AUS200 Australia 200 Index vs Australian Dollar Cash - 1.81
CHINA50 China A50 Index vs US Dollar Cash - 7.79
EURO50 Euro 50 Index vs Euro Cash - 1.8
FRA40 CAC 40 Index vs Euro Cash - 1.92
GER40 German 40 Index vs Euro Cash - 1.28
HK50 Hang Seng Index vs Hong Kong Dollar Cash - 4.4
ITA40 Italy 40 index vs Euro Future - 15
JP225 Japan 225 Index vs Japanese Yen Cash - 4.93
SPA35 Spain 35 Index vs Euro Cash - 6.61
UK100 UK100 Index vs Great Britain Pound Cash - 1.23
US100 US Tech 100 Index vs US Dollar Cash - 1.25
US30 US 30 Index vs US Dollar Cash - 1.1
US500 US 500 Index vs US Dollar Cash - 0.44
USDX USD Index Basket vs US Dollar Future - 0.05
VIX VIX Index Cash vs US Dollar Future - 0.15

CFD komodity (MT4/MT5)

Symbol Produkt   Standardní účet
    Minimum Průměr
COCOA Cocoa vs US Dollar Cash - 3.7
COTTON Us Cotton No.2 vs US Dollar Future - 2.22
SUGAR Us Sugar No.11 vs US Dollar Future - 2.06
COFFEE US Coffee vs US Dollar Future - 0.74
CORN Corn vs US Dollar Cash - 0.71
SOYBEANS Soybeans vs US Dollar Cash - 1.11
WHEAT Wheat vs US Dollar Cash - 2.11
WTI West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future - 0.02
XBRUSD Brent Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Cash - 0.02
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
BRENT Brent Crude Oil vs US Dollar Future - 0.03

Spready Kryptoměn

Symbol Produkt   Standardní účet
    Minimum Průměr
ADAUSD Cardano vs US Dollar - 0.0031
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar - 1.27
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar - 21.08
DOGUSD Dogecoin vs US Dollar - 0.0012
DOTUSD Polkadot vs US Dollar - 0.031
EOSUSD EOS vs US Dollar - 0.0038
ETHUSD Etherium vs US Dollar - 4.45
LNKUSD Chainlink vs US Dollar - 0.048
LTCUSD Litecoin vs US Dollar - 1.06
RPLUSD Ripple vs US Dollar - 0.0007
SOLUSD Solana vs US Dollar - 0.866
XLMUSD Stellar vs US Dollar - 0.00224
Začněte obchodovat
během několika minut

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
Source - cache | Page ID - 1946

Get instant Updates in Telegram