GBP/DKK

GBP/DKK

Charts by TradingView

Pricing is indicative. Past performance is not a reliable indicator of future results. Log in to see latest markets data.

History of the British Pound

Has its origins in Roman-era continental Europe. It gets its name from the Latin word "poundus," which means "weight." The $ symbol is derived from an ornate L in the constellation Libra. The pound was a unit of currency in Anglo-Saxon England as early as 775AD, equal to one pound of silver.

History of the Danish Krone

Coins made in honor of and by the Danish crown are called krone, which means "crown." They were made in 1619, when they were first made, and the word "krone" means "crown." For example, at this point in time, Denmark changed its currency from the old Dane Rigsdaler to the new Danish Krone. The Krone was then tied to the Gold Standard.

GBP/DKK Forex Chart
Instrument: GBP/DKK
Spread: floating
Đòn bẩy: 1:20
Ký quỹ: 5.00%
Minimum Nominal Trade Size: 1000
Overnight Interest (daily) Sell: -19.86%
Overnight Interest (daily) Buy: -59.11%
Trading Hours (GMT): 24/5
MT5 / MT4 Symbol: GBP/DKK

Start Trading GBP/DKK
with a Market Leader Today

GBP/DKK Trading FAQs

If you're looking for Forex pairs that make money, GBPDKK could be a good choice. Today, the GBP/DKK rate ranges from 8.828 to 8.842. At 2022-02-09, the rate will be 8.841. On the basis of our predictions, we think there will be a long-term rise in the Forex rate for 2027-02-06.

6 Lý do nên Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets

Được Australia quản lý
Nhà môi giới forex & CFD

Đầu Tư Dài Hạn hay Ngắn Hạn

Increase your ability to profit in all market conditions Leverage options up to 20:1

Khớp lệnh theo mô hình Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

Giá cổ phiếu theo thời gian thực,
minh bạch Kiểm soát,
Chức năng và thanh khoản sâu
Độ sâu Thị trường đầy đủ & xem lệnh của bạn trong hàng đợi

Nền Tảng Giao Dịch Hiện Đại
& Technology

MT4, MT5, Webtrader & Iress with superior client portal

Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7

Award winning support & personal account managers

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Ký quỹ thấp và hoa hồng cạnh tranh hơn 10.000 sản phẩm trên cổ phiếu toàn cầu trên 4 châu lục

Kiếm Cổ tức

On long positions No ownership of physical shares necessary

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2022