EUR/CHF

EUR/CHF

Charts by TradingView

Pricing is indicative. Past performance is not a reliable indicator of future results. Log in to see latest markets data.

EURO SWISS FRANC TRADING.


History of the Euro

On 1 January 1999, the euro currency was officially introduced after a decade of preparations; for the first three years, it was treated as "invisible," with its use limited to accounting and electronic payments. In twelve European Union countries, the largest cash changeover in history occurred on January 1, 2002, when coins and banknotes were first introduced.

History of the Swiss Franc

The first Swiss Franc was introduced in 1850, and it was equal in value to the French Franc at the time. As of 1865, Switzerland was a member of the Latin Monetary Union, which was comprised of the countries of France, Italy, Switzerland, and Belgium. In 2008, the Swiss Franc was worth more than the United States dollar. The 9th series of Francs was introduced in the year 2010.

EUR/CHF Forex Chart
Instrument: EUR/CHF
Spread: Floating
Đòn bẩy: 1:20
Ký quỹ: 5.00%
Minimum Nominal Trade Size: 1000
Overnight Interest (daily) Sell: -1.64%
Overnight Interest (daily) Buy: -2.26%
Trading Hours (GMT): 24/5
MT5 / MT4 Symbol: EUR/CHF

Start Trading EUR/CHF
with a Market Leader Today

EUR/CHF Trading FAQs

Swiss franc traders have a lot of short- and long-term options thanks to four well-known currency pairs. Before and after economic releases, the best times to trade these instruments are between 2:00 a.m. and 5:00 a.m. ET, as well as between 8:30 a.m. and 10:00 a.m. ET.

6 Lý do nên Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets

Được Australia quản lý
Nhà môi giới forex & CFD

Đầu Tư Dài Hạn hay Ngắn Hạn

Increase your ability to profit in all market conditions Leverage options up to 20:1

Khớp lệnh theo mô hình Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

Giá cổ phiếu theo thời gian thực,
minh bạch Kiểm soát,
Chức năng và thanh khoản sâu
Độ sâu Thị trường đầy đủ & xem lệnh của bạn trong hàng đợi

Nền Tảng Giao Dịch Hiện Đại
& Technology

MT4, MT5, Webtrader & Iress with superior client portal

Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7

Award winning support & personal account managers

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Ký quỹ thấp và hoa hồng cạnh tranh hơn 10.000 sản phẩm trên cổ phiếu toàn cầu trên 4 châu lục

Kiếm Cổ tức

On long positions No ownership of physical shares necessary

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2022