US Tech 100 Index Cash

US Tech 100 Index Cash

Charts by TradingView

What is US Tech 100 cash?

The US technology 100 CFD is an index-tracking contract for difference (CFD) that tracks the top 100 technology equities traded on the NASDAQ stock exchange. With the US tech 100 CFD, you may trade the Index of technology stocks on a daily basis without having to purchase the underlying equities. Is NAS100 and US Tech 100 the same?

US Tech 100 Index Cash Forex Chart
Instrument: SPA35 Cash Index
Spread: Floating
Đòn bẩy: 20.1
Ký quỹ: 5.00%
Minimum Nominal Trade Size: 1000
Overnight Interest (daily) Sell: -0.69 %
Overnight Interest (daily) Buy: -1.41%
Trading Hours (GMT): 24/5
MT5 / MT4 Symbol: US Tech 100 Index Cash

Start Trading US Tech 100 Index Cash
with a Market Leader Today

US Tech 100 Index Cash FAQs

Listed on Nasdaq, the 100 largest and most active U.S. corporations comprise the Nasdaq 100 Index. The index does not include financial institutions, such as commercial and investment banks. The Nasdaq 100, also known as the Nasdaq 100 index, or US tech 100, is a market capitalisation system featuring more than 100 of the largest publicly-traded non-financial businesses on the Nasdaq composite index.

6 Lý do nên Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với FP Markets

Được Australia quản lý
Nhà môi giới forex & CFD

Đầu Tư Dài Hạn hay Ngắn Hạn

Increase your ability to profit in all market conditions Leverage options up to 20:1

Khớp lệnh theo mô hình Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

Giá cổ phiếu theo thời gian thực,
minh bạch Kiểm soát,
Chức năng và thanh khoản sâu
Độ sâu Thị trường đầy đủ & xem lệnh của bạn trong hàng đợi

Nền Tảng Giao Dịch Hiện Đại
& Technology

MT4, MT5, Webtrader & Iress with superior client portal

Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7

Award winning support & personal account managers

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Ký quỹ thấp và hoa hồng cạnh tranh hơn 10.000 sản phẩm trên cổ phiếu toàn cầu trên 4 châu lục

Kiếm Cổ tức

On long positions No ownership of physical shares necessary

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2022