MAM/PAMM

MAM/PAMM
MAM/PAMM

MAM/PAMM
Account Brokers

Managed Accounts give clients the option to have a portfolio manager trade all of their accounts (known as "sub-accounts") as if they were one "Master Account". In order to perform this kind of money management, you require bespoke technology or software which is also known as a MAM/PAMM.

mam-pamm-first

What is a
MAM or PAMM?

MAM viết tắt của Trình quản lý Nhiều Tài khoản. Điều này cho phép hàng loạt cách tùy chỉnh để phân bổ các giao dịch bên cạnh phương thức phân bổ tỷ lệ phần trăm trong PAMM.

PAMM stands for Percentage Allocation Management Module Manager which is a form of pooled money forex trading. This software means investors can be part of a set of sub-accounts which are traded together by a money manager or trader who has permission from clients to trade their accounts under a LPOA (Limited Power of Attorney).

Chương trình Nhà quản lý Tiền của FP Markets

Multi Account Manager (MAM) and Percent Allocation Management Model (PAMM) allocations available.


Electronic Communications Network (ECN) with deep liquidity and tight spreads that allows money managers to enjoy large volumes at the prices they ask for so MAMs and PAMMs can provide managers the tighter control they need to maximize returns.


FP Markets is one of the leading MAM account brokers and this software is perfect for traders or money managers using Expert Advisors (EAs).


Strong order execution, as slippage can become a significant factor if trading large orders so dealing with a broker which is STP or ECN is ideal.


Order management monitoring is also a fantastic feature for MAMs and PAMMs, aiding transparency and providing more appeal to potential investors.


Manage Funds
Professionally with
the FP Markets
MAM/PAMM Forex
Tài khoản

Tùy chỉnh quản lý giao dịch của bạn với giải pháp quản lý nhiều tài khoản hiệu suất cao được cung cấp bởi FP Markets. Nhà quản lý tiền chuyên nghiệp hợp tác với chúng tôi cho giải pháp tài khoản forex MAM/PAMM có được các dịch vụ đã được trao thưởng từ Australia kể từ năm 2005.


Trọng tâm của các giải pháp giao dịch forex của chúng tôi nằm ở dịch vụ khách hàng hoàn hảo, quan hệ đối tác với nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu và môi trường giao dịch mạnh mẽ. Chúng tôi đã tạo chỗ đứng cho chính mình, cung cấp giải pháp giao dịch chuyên biệt cho nhà môi giới forex hàng đầu cũng như nhà giao dịch chuyên nghiệp.


Sẵn có để sử dụng với Metatrader 4 (MT4) cả tài khoản MAM và PAMM, do đó, cung cấp cho nhà quản lý mức độ kiểm soát cao mà họ cần để tối đa hóa lợi nhuận từ giao dịch forex.

Why Choose FP Markets
MAM/PAMM Account?

fpm-iphonex-mockup

Customisable
Trading Conditions

Money managers gain the flexibility of a full service solution


Choose your trading conditions, including commissions, spread mark-ups, account currency, performance fees and margin/call


Our low commission structure, combined with tight spreads, results in greater margins for trade managers

fpm-quick-deposit

Quick Deposit and
Withdrawal for
Uninterrupted
Trading Activities

FP Markets helps money managers plan profit and loss goals on a per-account basis, based on open trade conditions


Easily withdraw or deposit funds in and out of MAM/PAMM accounts without disrupting trading activity

Trong suốt
Calculation of Fees
and Commissions

We track the forex markets in real-time so that you get fast accreditation of commissions in your live trading account


Withdraw your funds at any time


All FP Markets MAM managers can quickly calculate performance fees for all their clients, as needed

bg-mob-fpmmp

Be a Part of the
FP Markets Money
Manager Program

With a host of solutions, right from a vast product range to automatic calculations and customisable trading conditions, The FP Markets Money Manager Program is a preferred choice for thousands of professional fund managers.

Partner with a
MAM/PAMM Forex
Broker and Trusted
Market Leader

Tài khoản giao dịch và mức tiền nạp không giới hạn


Khả năng được sử dụng trên tất cả loại tài khoản


Live order management within MAM/PAMM


Báo cáo hiệu suất và hoa hồng theo thời gian thực


Phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) cho tất cả khách hàng của bạn

Hợp tác với nhà môi giới Forex và nhà lãnh đạo thị trường MAM/PAMM đáng tin cậy!


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020