Dźwignia Finansowa

Dźwignia Finansowa

Dźwignia Finansowa

Dźwignia finansowa jest jedną z najważniejszych cech handlu CFD i Forex. To potężne narzędzie, które umożliwia traderom uzyskanie większej ekspozycji poprzez otwieranie pozycji znacznie przewyższających kwotę wymaganą do otwarcia transakcji. Aby otworzyć pozycję, trader musi tylko posiadać wymagany depozyt zabezpieczający na swoim koncie handlowym.

Nazywamy to handlem na bazie depozytu zabezpieczającego i jest to koncepcja realizowana podczas handlu na rynkach finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Iress. Ważne jest, abyś zrozumiał, jak działa dźwignia finansowa, zanim rozpoczniesz handel. Pozwoli Ci to na maksymalizowanie zwrotów i ograniczanie potencjalnych strat dzięki korzystaniu z narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Co to jest dźwignia finansowa?

Aby dobrze zrozumieć dźwignię finansową, musisz poznać
kilka kluczowych pojęć. Są to:

Początkowy depozyt zabezpieczający: Kwota wymagana do otwarcia pozycji handlowej.

Depozyt zabezpieczający: Łączna kwota wymagana do otwarcia i utrzymania pozycji handlowej. Obejmuje ona początkowy depozyt zabezpieczający, opłaty brokerskie, takie jak stawki swap wymagane do utrzymania pozycji przez noc, oraz ewentualne wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Poziom dźwigni finansowej: Upraszczając, jest to wysokość ekspozycji, jaką możesz uzyskać, w stosunku do zainwestowanego kapitału. Może wynosić od 2:1 (dwukrotność początkowej wpłaty) do 30:1 (30-krotność początkowej wpłaty).

Odnosząc się do powyższego, dźwignia finansowa oznacza wykorzystanie pożyczonych środków do zwiększenia wielkości pozycji handlowej. Traderzy nie muszą posiadać na swoim koncie łącznej wartości transakcji. Zamiast tego, aby otworzyć pozycję, muszą tylko wpłacić początkowy depozyt zabezpieczający, ale uzyskują ekspozycję na znacznie większą kwotę, w zależności od oferowanej dźwigni finansowej.

Przykładowo, możesz handlować z dźwignią na poziomie 10:1. Oznacza to, że będziesz mógł otworzyć pozycję stanowiącą dziesięciokrotność początkowej wpłaty. Posiadając tylko 1.000 $ na swoim koncie handlowym, mógłbyś otworzyć pozycję o łącznej wartości 10.000 $.

How does
Leverage Work?

Dźwignia finansowa jest powszechnie stosowana na rynku Forex, a jej korzyści można przedstawić w postaci prostego porównania z handlem akcjami. W przypadku konwencjonalnego handlu na rynku akcji musisz opłacić pełną wartość akcji, jakie chcesz nabyć. Załóżmy, że zamierzasz kupić 1.000 akcji Woolworths po cenie 50 $ za akcję. Aby zrealizować tę transakcję, potrzebowałbyś 50.000 $.

Z kolei, gdybyś kupił kontrakt CFD na akcje z dźwignią finansową w wysokości 20:1, potrzebowałbyś tylko 5% łącznej wartości pozycji. W powyższym scenariuszu mógłbyś uzyskać ekspozycję na akcje Woolworths o wartości 50.000 $, posiadając zaledwie 2.500 $. Analogicznie inwestycja w kwocie 50.000 $ pozwoliłaby Ci uzyskać ekspozycję o wartości 1.000.000 $ (20-krotność początkowej inwestycji).

Różne rodzaje produktów lewarowanych

FP Markets oferuje handel ponad 10.000 instrumentów finansowych na największych globalnych rynkach z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dzięki temu traderzy mogą zarabiać na zmienności cen na rynku, wykorzystując nawet najmniejsze ruchy cen. Do najpopularniejszych produktów lewarowanych należą pary walutowe i kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Forex

Dźwignia finansowa jest głównym czynnikiem, który przyczynił się do kosmicznego rozwoju handlu Forex. Wobec wolumenu transakcji liczonego w bilionach dziennie, rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Handel na rynku Forex obejmuje jednoczesne kupno jednej waluty i sprzedaż drugiej.

kontrakty na
różnicę (CFD)

Kontrakt CFD to umowa, na mocy której dokonujesz wymiany różnicy cenowej instrumentu bazowego bez faktycznego nabywania go na własność. Jedną z głównych atrakcji w handlu CFD jest to, że jest to produkt lewarowany.

Inne

W branży usług finansowych funkcjonuje szereg produktów lewarowanych, w tym kontrakty futures, opcje i fundusze notowane na giełdzie (ETF).

Na których rynkach można korzystać z
dźwigni finansowej?

Oferta produktów lewarowanych FP Markets obejmuje pary walutowe oraz kontrakty CFD na akcje, surowce, metale, indeksy i kryptowaluty. A oto bardziej szczegółowe spojrzenie na rynki, na których możesz korzystać z dźwigni finansowej.

Forex

Pary walutowe na rynku Forex dzielą się na trzy kategorie:

Pary Główne

Obejmują dolara amerykańskiego jako walutę bazową lub walutę kwotowaną, cieszą się największą popularnością i mają najwęższe spready. Przykładami takich par są EUR/USD i AUD/USD.

Pary Drugorzędne

Składają się z głównych walut, ale nie obejmują dolara amerykańskiego. Przykładami takich par są GBP/CAD i EUR/AUD.

Pary Egzotyczne

Mogą obejmować główną walutę w powiązaniu z walutą rynku wschodzącego. Wyższa zmienność kursów i mniejsza płynność par egzotycznych zasadniczo oznacza szersze spready. Przykładami takich par są AUD/MXN i JPY/NOK.

CFD

FP Markets oferuje kontrakty CFD na szereg produktów do handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej, w tym:

Akcje

10,000+ kontraktów CFD na akcje spółek australijskich i spółek międzynarodowych z czterech kontynentów. Handluj akcjami największych spółek na świecie, w tym Apple, Facebook, Alphabet, Tesla i Walmart.

Towary

Korzystaj z możliwości handlu głównymi surowcami, takimi jak ropa West Texas Intermediate Crude (WTI), ropa Brent Crude i gaz ziemny, z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Z uwagi na ujemną korelację z tradycyjnymi klasami aktywów surowce są często wykorzystywane w strategiach zarządzania ryzykiem.

Metale

Zawieraj transakcje na bazie ceny spot metali szlachetnych, w tym złota, srebra, platyny i palladu.

Indeksy

Na FP Markets możesz handlować kontraktami futures CFD na indeksy z całego świata z depozytem zabezpieczającym już od 1%. Handluj na największych giełdach globalnych, w tym NYSE, NASDAQ, LSE i ASX.

Kryptowaluty

Kupuj i sprzedawaj kryptowaluty bez konieczności posiadania portfela cyfrowego. Handluj najpopularniejszymi kryptowalutami, w tym Bitcoinem, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash i Litecoinem, poprzez kontrakty CFD na kryptowaluty.

Pros and Cons
of Using Leverage

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej oferuje szereg korzyści, ale istotne jest zrozumienie związanego z nimi ryzyka. Pozwoli Ci to na maksymalizację zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji na ryzyko.

Zalety

Większy potencjał zarobkowy: Dzięki dostępowi do większych środków niż te, które są dostępne na Twoim koncie, możesz zwiększyć swoje potencjalne zyski, wykorzystując dźwignię finansową. Ponieważ kwota wymagana do otwarcia pozycji jest ograniczona do depozytu zabezpieczającego, Twoje zyski z handlu mogą zostać zwielokrotnione.

Brak odsetek: Pomimo uzyskania dostępu do dodatkowych środków, nie pobiera się żadnych odsetek. Każda normalna pożyczka na zakup jakichkolwiek innych aktywów wiązałaby się z koniecznością zapłaty odsetek. Kiedy handlujesz z dźwignią finansową, FP Markets zapewnia dodatkową kwotę potrzebną do otwarcia transakcji bez pobierania odsetek.

Niska bariera wejścia: Z FP Markets możesz otworzyć konto handlowe już od 100 $. W zależności od instrumentu, jakim handlujesz, korzystając z dźwigni finansowej możesz otwierać pozycje, których łączna wartość idzie w tysiące.

Hedging: Z dźwigni finansowej można korzystać efektywnie, stosując hedging w ramach swojej strategii zarządzania ryzykiem. Dzięki temu inwestorzy mogą zabezpieczać się przed ryzykiem bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów kapitałowych.

Okazje handlowe: Wieloma produktami lewarowanymi, takimi jak pary walutowe, można handlować 24 godz. na dobę, 5 dni w tygodniu. W powiązaniu z możliwością zawierania transakcji w obu kierunkach (otwierania długich i krótkich pozycji) stwarza to więcej okazji handlowych.

Wady

Mając możliwość otwierania znacznie większych pozycji, traderzy powinni też mieć świadomość potencjalnych minusów handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Obejmują one między innymi:

Większe straty: Chociaż korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć Twój potencjał zarobkowy, może również zwiększyć Twoje straty. Dlatego też ważne jest opracowanie planu handlowego, który uwzględnia Twój apetyt na ryzyko i obejmuje strategie zarządzania zmiennością cen na rynku. Niedoświadczeni traderzy mogą poćwiczyć na koncie demo, które pozwala uczyć się i testować strategie z wykorzystaniem waluty wirtualnej.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Zawsze istnieje możliwość, że mógłbyś stracić więcej niż kwota na Twoim koncie handlowym. Jeśli Twoje straty przewyższą saldo konta, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Stosowanie strategii zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia Stop Loss, może temu zapobiec.

Koszty Handlowe: W zależności od wielkości i rodzaju Twojej pozycji (długa czy krótka), utrzymywanie ich przez noc może wiązać się z opłatami. Stawki swap i inne opłaty należy uwzględnić przed zawarciem jakichkolwiek transakcji.

Jeszcze bardziej uwidacznia to potrzebę stosowania technik i strategii zarządzania ryzykiem podczas handlu.

Na których rynkach można korzystać z
dźwigni finansowej?

Poziom dźwigni finansowej odnosi się do wysokości ekspozycji, jaką możesz uzyskać, w stosunku do początkowej inwestycji. Wysokość oferowanej dźwigni finansowej będzie różna, w zależności od szeregu czynników, w tym instrumentu finansowego, jakim handlujesz, wielkości pozycji i rodzaju konta.

Zazwyczaj dźwignia finansowa oferowana dla kont inwestorów detalicznych wynosi 2:1, 5:1 aż do 30:1. Traderzy, którzy chcieliby korzystać z wyższej dźwigni finansowej, powinni rozważyć nasze Konto Pro FP Markets. Klienci, którzy spełnią warunki, mogą korzystać z maksymalnej dźwigni finansowej w wysokości do 30:1 dla kilku produktów, w tym głównych par walutowych, złota i ropy naftowej.

Co wyraża wskaźnik
dźwigni finansowej?

Wskaźnik dźwigni finansowej wyraża proporcję długu do kapitału własnego / kapitału. Zasadniczo, do kapitału odnosi się liczba 1, podczas gdy druga liczba oznacza proporcję finansowania dłużnego dostępnego dla tradera. Dźwignia finansowa w wysokości 20:1 oznacza, że trader może zyskać ekspozycję stanowiącą równowartość dwudziestokrotności jego kapitału. Na podobnej zasadzie można to wyjaśnić w przeciwny sposób. Mianowicie, wymagany depozyt zabezpieczający to 1/20 lub 5% łącznej wartości transakcji.

Rodzaje wskaźników
dźwigni finansowej

W branży usług finansowych najczęstsze rodzaje wskaźników dźwigni finansowej są następujące:

Wskaźnik długu do aktywów = Dzisiejszy dług / Aktywa razem

Wskaźnik długu do kapitału własnego = Łączny dług / Łączny kapitał własny

Wskaźnik długu do kapitału = Dzisiejszy dług / (Łączny dług + Łączny kapitał własny)

Wskaźnik długu do EBITDA = Dzisiejszy dług / Zysk przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją

Wskaźnik aktywów do kapitału własnego = Aktywa razem / Łączny kapitał własny

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na temat handlu z dźwignią finansową

Dźwignia finansowa jest regularnie stosowana w handlu Forex i CFD. Poziom dźwigni finansowej będzie różny, w zależności od szeregu czynników, w tym instrumentu finansowego, jakim handlujesz, rodzaju konta, doświadczenia tradera, wielkości pozycji i regulacji. Zasadniczo, wyższe poziomy dźwigni finansowej są dostępne dla produktów o większej płynności, takich jak główne pary walutowe i indeksy. Jeśli chodzi o handel kontraktami CFD na akcje, sprawdź wymagany depozyt zabezpieczający FP Markets.

Handluj z FP Markets na Rynku Forex i Kontraktami CFD


bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020