Handel z Dźwignią Finansową

Co to Jest Dźwignia Finansowa?

Dźwignia finansowa jest jednym z najważniejszych elementów handlu kontraktami CFD i Forex. Umożliwia traderom uzyskanie większej ekspozycji poprzez otwieranie pozycji znacznie przewyższających kwotę wymaganą do otwarcia transakcji. Aby otworzyć pozycję, trader musi tylko posiadać wymagany depozyt zabezpieczający na swoim koncie handlowym.

Nazywamy to handlem na bazie depozytu zabezpieczającego i jest to pojęcie wykorzystywane podczas handlu na rynkach finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Iress. Ważne jest abyś zrozumiał jak działa dźwignia finansowa zanim rozpoczniesz handel. Pozwoli Ci to zmaksymalizować zwroty i ograniczyć potencjalne straty dzięki korzystaniu z narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Główne zasady Dźwigni

Aby dobrze zrozumieć dźwignię finansową, musisz poznać
kilka kluczowych pojęć. Są to:

Początkowy Depozyt Zabezpieczający: Kwota wymagana do otwarcia transakcji.

Depozyt Zabezpieczający: Łączna kwota wymagana do otwarcia i utrzymania pozycji. Obejmuje początkowy depozyt zabezpieczający, opłaty brokerskie, takie jak stawki swap wymagane do utrzymania pozycji przez noc, oraz ewentualne wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Poziom Dźwigni Finansowej: Upraszczając, jest to wielkość ekspozycji jaką możesz uzyskać w stosunku do zainwestowanego kapitału. Może wynosić od 2:1 (dwukrotność początkowego depozytu) do 30:1 (30-krotność początkowego depozytu).

Odnosząc się do powyższego stwierdzenia, dźwignia finansowa oznacza wykorzystanie pożyczonych środków do zwiększenia wielkości pozycji. Traderzy nie muszą posiadać na swoim koncie całkowitej wartości transakcji. Zamiast tego, muszą tylko przelać początkowy depozyt zabezpieczający, aby otworzyć pozycję. Ale uzyskują ekspozycję na znacznie większą kwotę, w zależności od oferowanej dźwigni finansowej.

Przykładowo, możesz handlować z dźwignią na poziomie 10:1. Oznacza to, że będziesz mógł otworzyć pozycję stanowiącą dziesięciokrotność początkowego kapitału. Posiadając tylko 1.000 $ na swoim koncie handlowym, mógłbyś otworzyć pozycję o łącznej wartości 10.000 $.

Jak Działa Dźwignia Finansowa?

Dźwignia finansowa jest powszechnie stosowana na rynku Forex, a jej korzyści można przedstawić w postaci prostego porównania z handlem akcjami. W przypadku konwencjonalnego handlu na rynku akcji musisz pokryć całkowitą wartość akcji, które chcesz nabyć. Załóżmy, że zamierzasz kupić 1.000 akcji Woolworths po cenie 50 $ za akcję. Aby zrealizować tę transakcję, potrzebowałbyś 50.000 $.

Z kolei, gdybyś kupił kontrakt CFD na akcje z dźwignią finansową w wysokości 20:1, potrzebowałbyś tylko 5% łącznej wartości pozycji. W powyższym scenariuszu mógłbyś uzyskać ekspozycję na akcje Woolworths o wartości 50.000 $, posiadając zaledwie 2.500 $. Analogicznie, inwestycja w kwocie 50.000 $ pozwoliłaby Ci uzyskać ekspozycję o wartości 1.000.000 $ (20-krotność początkowej inwestycji).

Różne Rodzaje Instrumentów Lewarowanych

FP Markets oferuje handel ponad 10.000 instrumentów finansowych na największych globalnych rynkach z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dzięki temu traderzy mogą osiągać zyski ze zmienności cen na rynku, wykorzystując nawet najmniejsze ruchy cen. Do najpopularniejszych instrumentów lewarowanych należą pary walutowe i kontrakty na różnice kursów (CFD).

Forex

Dźwignia finansowa jest głównym czynnikiem, który przyczynił się do ogromnego rozwoju handlu Forex. Wobec wolumenu transakcji liczonego w miliardach dziennie, rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Handel na rynku Forex obejmuje jednoczesne kupno jednej waluty i sprzedaż drugiej.

kontrakty różnicowe (CFD)

Kontrakt CFD to umowa, na mocy której dokonujesz wymiany różnicy cen instrumentu bazowego bez faktycznego nabywania go na własność. Jedną z głównych zalet handlu kontraktami CFD jest możliwość lewarowania.

Inne

W branży usług finansowych funkcjonuje szereg instrumentów lewarowanych, w tym kontrakty futures, opcje i fundusze notowane na giełdzie (ETF).

Na których Rynkach Można Korzystać
z Dźwigni Finansowej?

Oferta produktów lewarowanych FP Markets obejmuje pary walutowe oraz
kontrakty CFD na akcje, surowce, metale, indeksy i kryptowaluty.
A oto bardziej szczegółowe spojrzenie na rynki,
na których możesz korzystać z dźwigni finansowej.

Forex

Pary walutowe na rynku Forex dzielą się na trzy kategorie:

Pary Główne

Obejmują dolara amerykańskiego jako walutę bazową lub walutę kwotowaną. Cieszą się największą popularnością i mają najwęższe spready. Przykładami takich par są EUR/USD i AUD/USD.

Pary Drugorzędne

Składają się z głównych walut, ale nie obejmują dolara amerykańskiego. Przykładami takich par są GBP/CAD i EUR/AUD.

Pary Egzotyczne

Mogą obejmować główną walutę w powiązaniu z walutą rynku wschodzącego. Wyższa zmienność kursów i mniejsza płynność par egzotycznych zasadniczo oznacza szersze spready. Przykładami takich par są AUD/MXN i JPY/NOK.

CFD

FP Markets oferuje kontrakty CFD na szereg instrumentów do handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej, w tym:

Akcje

10,000+ kontraktów CFD na akcje spółek australijskich i spółek międzynarodowych z czterech kontynentów. Handluj akcjami największych spółek na świecie, w tym Apple, Facebook, Alphabet, Tesla i Walmart.

Towary

Handluj głównymi surowcami takimi jak ropa West Texas Intermediate Crude (WTI), ropa Brent Crude i gaz ziemny, z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Z uwagi na ujemną korelację z tradycyjnymi typami aktywów surowce są często wykorzystywane w strategiach zarządzania ryzykiem.

Metale

Zawieraj transakcje na bazie ceny spot metali szlachetnych, w tym złota, srebra, platyny i palladu.

Indeksy

Z FP Markets możesz handlować kontraktami futures CFD na indeksy z całego świata z depozytem zabezpieczającym już od 1%. Handluj na największych giełdach globalnych w tym NYSE, NASDAQ, LSE i ASX.

Kryptowaluty

Kupuj i sprzedawaj kryptowaluty bez konieczności posiadania portfela cyfrowego. Handluj najpopularniejszymi kryptowalutami w tym Bitcoinem, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash i Litecoin, poprzez kontrakty CFD na kryptowaluty.

Wady i Zalety Korzystania z Dźwigni Finansowej

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej oferuje szereg korzyści, ale istotne jest zrozumienie związanego z tym ryzyka. Pozwoli Ci to na maksymalizację zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji na ryzyko.

Zalety

Wyższe potencjalne zyski: Poprzez wykorzystanie większych środków niż te, które są dostępne na Twoim koncie, dzięki dźwigni finansowej możesz zwiększyć swoje potencjalne zyski. Ponieważ kwota wymagana do otwarcia pozycji jest ograniczona do depozytu zabezpieczającego, Twoje zyski z handlu mogą zostać zwielokrotnione.

Brak odsetek: Pomimo uzyskania dostępu do dodatkowych środków, nie pobierane są żadne odsetki. Każda normalna pożyczka na zakup jakichkolwiek innych aktywów wiązałaby się z koniecznością zapłaty odsetek. Kiedy handlujesz z dźwignią finansową, FP Markets zapewnia dodatkową kwotę potrzebną do otwarcia transakcji bez pobierania odsetek.

Niski poziom wejścia: Z FP Markets możesz otworzyć konto handlowe już od 100 $. W zależności od instrumentu, którym handlujesz, korzystając z dźwigni finansowej możesz otwierać pozycje, których całkowita wartość liczona jest w tysiącach.

Hedging: Z dźwigni finansowej można korzystać efektywnie, stosując hedging w ramach swojej strategii zarządzania ryzykiem. Dzięki temu inwestorzy mogą zabezpieczać się przed ryzykiem bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów kapitałowych.

Okazje handlowe: Wieloma instrumentami lewarowanymi takimi jak pary walutowe, można handlować 24 godz. na dobę, 5 dni w tygodniu. W powiązaniu z możliwością zawierania transakcji w obu kierunkach (otwierania długich i krótkich pozycji) stwarza to więcej okazji handlowych.

Wady

Mając możliwość otwierania znacznie większych pozycji, traderzy powinni też mieć świadomość potencjalnych wad handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Obejmują one między innymi:

Większe straty: Chociaż korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć Twój potencjał zarobkowy, może również zwiększyć Twoje straty. Dlatego też ważne jest opracowanie planu handlowego, który uwzględnia Twój apetyt na ryzyko i obejmuje strategie zarządzania zmiennością cen na rynku. Niedoświadczeni traderzy mogą poćwiczyć na koncie demo, które pozwala uczyć się i testować strategie z wykorzystaniem waluty wirtualnej.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Zawsze istnieje możliwość, że mógłbyś stracić więcej niż kwota na Twoim koncie handlowym. Jeśli Twoje straty przewyższą saldo konta, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Stosowanie strategii zarządzania ryzykiem takich jak zlecenia Stop Loss, może temu zapobiec.

Koszty handlu: W zależności od wielkości i rodzaju Twojej pozycji (długa czy krótka), utrzymywanie ich przez noc może wiązać się z opłatami. Stawki swap i inne opłaty należy uwzględnić przed zawarciem jakichkolwiek transakcji.

To dodatkowo podkreśla potrzebę stosowania technik i strategii zarządzania ryzykiem podczas handlu.

Which Markets Can You
Use Leverage on?

Poziom dźwigni finansowej odnosi się do wysokości ekspozycji jaką możesz uzyskać, w stosunku do początkowej inwestycji. Wysokość oferowanej dźwigni finansowej będzie różna w zależności od szeregu czynników, w tym typu instrumentu finansowego, którym handlujesz, wielkości pozycji i rodzaju konta.

Zazwyczaj dźwignia finansowa oferowana dla kont inwestorów detalicznych wynosi 2:1, 5:1 aż do 30:1. Traderzy, którzy chcieliby korzystać z wyższej dźwigni finansowej, powinni rozważyć nasze Konto Pro FP Markets. Klienci, którzy spełnią warunki, mogą korzystać z maksymalnej dźwigni finansowej w wysokości do 30:1 dla kilku produktów, w tym głównych par walutowych, złota i ropy naftowej.

Co Wyraża Wskaźnik
Dźwigni Finansowej?

Wskaźnik dźwigni finansowej wyraża proporcję długu do kapitału własnego. Na ogół, do kapitału odnosi się liczba 1, podczas gdy druga liczba oznacza proporcję zadłużenia dostępnego dla tradera. Dźwignia finansowa w wysokości 20:1 oznacza, że trader może zyskać ekspozycję stanowiącą równowartość dwudziestokrotności jego kapitału. Na podobnej zasadzie można to wyjaśnić w przeciwny sposób. Mianowicie, wymagany depozyt zabezpieczający to 1/20 lub 5% łącznej wartości transakcji.

Rodzaje Wskaźników
Dźwigni Finansowej

W branży usług finansowych najczęstsze rodzaje wskaźników dźwigni finansowej są następujące:

Wskaźnik długu do aktywów = Całkowity dług / Suma aktywów

Wskaźnik długu do kapitału własnego = Całkowity dług / Całkowity kapitał własny

Wskaźnik długu do kapitału = Całkowity dług / (Całkowity dług + Całkowity kapitał własny)

Wskaźnik długu do EBITDA = Całkowity dług / Zysk przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją

Wskaźnik aktywów do kapitału własnego = Suma Aktywów / Całkowity kapitał własny

Handel z Dźwignią Finansową - Najczęściej Zadawane Pytania

Dźwignia finansowa jest regularnie stosowana w handlu Forex i CFD. Poziom dźwigni finansowej będzie różny w zależności od szeregu czynników, w tym instrumentu finansowego, którym handlujesz, rodzaju konta, doświadczenia tradera, wielkości pozycji i regulacji. Na ogół, wyższe poziomy dźwigni finansowej są dostępne dla instrumentów o większej płynności, takich jak główne pary walutowe i indeksy. Jeśli chodzi o handel kontraktami CFD na akcje, sprawdź wymagany depozyt zabezpieczający FP Markets.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 1751

Get instant Updates in Telegram