NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Value Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 42.07% of the time from 01-09-2020 to 30-09-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

Handel kontraktami CFD

Handel kontraktami CFD
Czym są kontrakty CFD?

What is CFD
Trading and How
Does it Work?

Trading CFDs (Contracts for Difference) with an Australian Regulated Broker.

CFD (lub kontrakty różnicowe lub kontrakty różnicowe) są popularną formą instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne są instrumentami finansowymi, które pozwalają na obrót aktywami na rynkach światowych bez konieczności posiadania ich w rzeczywistości. Popularnymi przykładami instrumentów pochodnych są opcje, kontrakty futures lub swapy.

W przypadku CFD nie nabierasz własności rzeczywistych aktywów. Zamiast tego handlujesz wyłącznie w oparciu o zmianę cen aktywów bazowych, od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia. Ta data zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu nie jest stała, przez co kontrakty CFD różnią się od innych form instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. Kontrakt może być krótkoterminowy lub długoterminowy.

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest to, że można spekulować w oparciu o zmiany cen w dowolnym kierunku, w górę lub w dół. Zyski lub straty, które osiągniesz, będą zależały od tego, czy twoja prognoza się spełni. Dzięki kontraktom CFD można handlować wieloma różnymi aktywami, w tym walutami, akcjami, indeksami, kryptowalutami (w tym bitcoinem) i surowcami.

Ale zanim spróbujesz swoich sił, musisz zrozumieć, jak ten instrument działa.

Wideo: Wytłumaczenie CFD

How Do CFDs Work?

Aby zrozumieć cały proces, musisz najpierw poznać koncepcję handlu opartego na depozycie zabezpieczającym. Kontrakty CFD z dźwignią finansową pozwalają na dużą ekspozycję na zmiany cen, bez konieczności inwestowania całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, że dźwignia finansowa pozwala na większą ekspozycję na rynek, niż ta, którą można byłoby uzyskać jedynie z własnym kapitałem na koncie handlowym.

Trade CFDs - What is
CFD Margin?

Kiedy zaczynasz handlować kontraktami CFD, musisz otworzyć "konto z depozytem zabezpieczającym", najlepiej u regulowanego brokera. Broker zapewni Ci dźwignię finansową, dzięki czemu możesz zwiększyć swoją ekspozycję na rynku. Oznacza to, że masz możliwość powiększenia swoich zysków, inwestując relatywnie mniej kapitału własnego. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może również powiększyć potencjalne straty. Tak więc, wybieraj swoją dźwignię mądrze.

Na twoim koncie musi być zawsze obecna stała minimalna kwota kapitału, która służy jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. Nazywa się to "początkowym depozytem zabezpieczającym" lub "depozytem zabezpieczającym". Jest to różnica pomiędzy środkami pożyczonymi od brokera a pełną wartością transakcji związanej z daną pozycją.

W przypadku gdy poniesiesz straty, a kapitał na Twoim koncie zostanie uszczuplony poniżej wymaganego poziomu, broker wystosuje "wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego". Oznacza to, że klient będzie musiał wpłacić wymaganą kwotę na swoje konto, znaną jako "depozyt zabezpieczający".

Suppose the shares of XYZ Company are trading at $130 per share. You decide to buy 10,000 units of a contract at this price. Now, if you had to pay the total value of this contract, it would cost you:

$130 x 10,000 = $130,000.

By using leverage, you can gain exposure to the same number of shares, but with a lower capital investment. If the required margin is 5% of the total trade value, you will be required to pay only $6.50 per CFD unit, in your trading account as margin.

So, your total margin requirement will be
(0.05 x 130,000) = $6,500.

This is significantly less than $130,000 but you get the same level of exposure, as if you had bought the shares directly. Plus, you are entitled to 100% of the gains. On the other hand, you will also bear 100% of any losses.

Ten procent depozytu zabezpieczającego będzie zależał od kraju, z którego dokonywana jest transakcja. Poszczególne organy regulacyjne mają różne limity dla dźwigni finansowej. Limity te zostały wprowadzone w celu ochrony inwestorów przed znacznymi stratami w czasie zwiększonej zmienności.

Zajęcie "Długiej" lub "Krótkiej" pozycji w handlu CFD

Kiedy handlujesz kontraktami CFD, możesz spekulować, czy ceny rynkowe będą rosły czy spadały. Jeśli uważasz, że ceny wzrosną w przyszłości, kupujesz aktywa bazowe lub "zajmujesz długą pozycję". Jeśli jednak uważasz, że ceny spadną w przyszłości, sprzedajesz aktywa lub "zajmujesz krótką pozycję". Twój zysk nadal jest oparty na różnicy w cenach między otwarciem z zamknięciem kontraktu, ale masz również szansę skorzystać na spadku cen.

Przykład handlu CFD z dźwignią finansową

Załóżmy, że chcesz handlować kontraktami CFD, których aktywem bazowym jest US30, znany jako "Dow Jones Industrial Average Index". Załóżmy, że US30 znajduje się na poziomie:

Spread Bid/Ask

""Bid"" to cena sprzedaży. To cena, po której sprzedajesz aktywo. Wyższa z cen to zaś ""ask"" lub cena kupna, czyli poziom, na którym kupujesz aktywo. Różnica między tymi dwiema cenami to ""spread"". To jest twój koszt handlowy. W zależności od tego, jak płynne jest Twoje aktywo i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład, broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Teraz, wracając do handlu, decydujesz się na zakup 5 kontraktów o wartości 30 USD, ponieważ uważasz, że cena US30 wzrośnie w przyszłości. Twoja stopa depozytu zabezpieczającego wynosi 1%. Oznacza to, że musisz wpłacić 1% całkowitej wartości pozycji na swoje konto.

W ciągu następnej godziny, jeśli cena zmieni się na 22100.00/22112.00, notujesz zyskowną transakcję. Możesz zamknąć swoją pozycję, dokonując sprzedaży po bieżącej cenie (bid) US30, która wynosi 22100.00.

W tym przypadku, cena zmieniła się na Twoją korzyść. Gdyby jednak cena spadła, wbrew Twoim przewidywaniom, mógłbyś ponieść stratę. Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikającego z nich zysku/straty zdarza się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W scenariuszu straty, w którym twój wolny kapitał własny (saldo rachunku + zysk/strata) spadnie poniżej wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego (1105), broker wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie zdeponujesz pieniędzy, a rynek poruszy się dalej przeciwko tobie, kiedy twój wolny kapitał osiągnie 50% twojego początkowego depozytu zabezpieczającego, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej, w ramach tak zwanego "stop outu".

Czy widzisz, jak niewielka różnica w cenie może oferować możliwości handlu? Ta mała różnica jest znana jako "pips" lub "procent w punkcie". Dla Indeksów, 1 pips jest równy wzrostowi ceny o 1.0, który jest również nazywany Punktem Indeksu. Na rynku forex, tak jak w powyższym przykładzie, jest on używany do określenia najmniejszego przyrostu ceny w cenie waluty. Dla aktywów takich jak AUD/USD, które zawierają dolara amerykańskiego, pips jest przedstawiany z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Jednak w przypadku par, które zawierają jena japońskiego, takich jak AUD/JPY, notowanie jest zazwyczaj przedstawiane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikających z nich zysków/strat odbywa się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W przypadku, gdy początkowy depozyt zabezpieczający okaże się zbyt niski, broker wystosuje wezwanie do uzupełnienia depozytu. Jeśli nie zdeponujesz pieniędzy, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej. Proces ten jest znany jako "marking to market".

Jeśli cena
US30
Do Mógłbyś zyskać lub stracić
(dla długiej pozycji)
Wzrasta o +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Spada o -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

How to Hedge
Using CFDs?

""Bid"" to cena sprzedaży. To cena, po której sprzedajesz aktywo. Wyższa z cen to zaś ""ask"" lub cena kupna, czyli poziom, na którym kupujesz aktywo. Różnica między tymi dwiema cenami to ""spread"". To jest twój koszt handlowy. W zależności od tego, jak płynne jest Twoje aktywo i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład, broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Istotną zaletą handlu CFD jest możliwość zabezpieczenia portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku, w ramach istniejącej pozycji. Hedging jest strategią, którą można wykorzystać, gdy chce się zainwestować, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnym wpływem ryzyka. Możesz również ograniczyć swoje zyski, aby to zrobić.

Tak więc, powiedzmy, że posiadasz portfel akcji o wartości AUD 150.000, składający się z najlepszych spółek indeksu ASX 200. Są one podzielone na 10 transz o wartości 15.000 AUD każda. Możesz posiadać akcje Adelaide Brighton o wartości AUD 15.000 oraz ANZ Banking Group Ltd. o wartości AUD 15.000.

Teraz, jeśli uważasz, że obie te firmy mogą doświadczyć krótkoterminowego spadku kursu akcji, z powodu złego raportu wynikowego, możesz zrekompensować część potencjalnych strat poprzez zajęcie w nich krótkich pozycji w ramach CFD.

Zamiast sprzedawać te akcje na otwartym rynku, zajmujesz dwie krótkie pozycje CFD w Adelaide Brighton i ANZ Banking Group Ltd., a następnie sprzedajesz je na otwartym rynku. Około 10% ekspozycji rynkowej, która wynosi 3.000 AUD, może być wymagane do ustanowienia tego zabezpieczenia.

Ale dlaczego wybierać krótkie CFD zamiast po prostu sprzedać akcje i kupować je ponownie później, po spadku ceny? Powodem wyboru kontraktu CFD może być:

 • Gdy sprzedasz swoje akcje, zanotujesz zysk, który jest opodatkowany. Jest to zbyteczny koszt, chyba że chcesz pozbyć się tych aktywów raz na zawsze. W ramach handlu kontraktami CFD nie trzeba będzie płacić opłaty skarbowej, a koszty transakcyjne będą ograniczone do depozytu zabezpieczającego i spreadu.

 • Jeśli cena akcji spadnie, straty w portfelu akcji zostaną skompensowane przez krótkie pozycje CFD.

Okres utrzymywania pozycji

Z uwagi, że rynek zamyka się każdego dnia, każda pozycja CFD otwarta na Twoim koncie przez noc niesie za sobą pewne płatności. Zależą one od obowiązującej stawki za przetrzymanie pozycji, jak i kierunku Twojej pozycji, na podstawie którego płatność może być ujemna lub dodatnia. Koszt posiadania jest jednym z kosztów handlu kontraktami CFD.

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

How Do You Start
Trading CFDs?

Take a look at these
6 steps to start trading CFDs:

Krok 1 | Zbuduj swoją wiedzę

Biorąc pod uwagę, że czytasz ten artykuł, jesteś już na etapie
1. Dowiedz się wszystkiego co możesz o CFD i jak nimi handlować. Dowiedz się, jak bardzo różnią się one od innych form handlu.

Krok 2 | Otwórz konto u brokera CFD

Zarejestruj się i otwórz konto CFD u regulowanego brokera CFD, by zapewnić bezpieczeństwo swoim środkom i uzyskać dostęp do solidnych narzędzi zarządzania ryzykiem i handlem. Przed rozpoczęciem handlu należy wpłacić początkowy depozyt zabezpieczający na konto handlowe. Sprawdź wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wybierz wskaźnik dźwigni w oparciu o swój profil ryzyka. Dźwignia finansowa może spowodować erozję całego kapitału, jeśli rynek porusza się w niepożądanym przez Ciebie kierunku. Zacznij od treningu handlu na koncie demo.

Kiedy zdecydujesz się na handel z regulowanym brokerem, możesz liczyć na następujące korzyści:

 • Oddzielenie środków klientów

 • Ceny ECN

 • Solidne platformy transakcyjne

 • Głęboka płynność

 • Ultra-niskie spready

 • Maksymalna dźwignia do 500:1

 • Szeroka gama instrumentów finansowych

 • Zasoby edukacyjne

 • Aktualności i kalendarz ekonomiczny

 • Bezpieczny handel i przelew środków

Krok 3 | Tworzenie strategii handlowej

Najpierw wybierz aktywa, którymi chcesz handlować. Kontrakty CFD mogą oferować ekspozycję na wiele klas aktywów, wszystkie z jednej platformy transakcyjnej. Wszystko zależy od Twojego kapitału inwestycyjnego, zaangażowania czasowego, stosunku ryzyka do zysku, znajomości rynku, celów i preferowanych strategii. Posiadanie odpowiedniego planu inwestycyjnego i trzymanie się go jest niezbędne do utrzymania dyscypliny i wdrażania dobrych strategii zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym.

Krok 4 | Zapoznanie się z analizą techniczną i fundamentalną

Kiedy chcesz znaleźć możliwości handlowe, istnieją dwa podejścia do oceny rynku: analiza fundamentalna i analiza techniczna. W pierwszej z nich, śledząc wydarzenia geopolityczne, publikacje danych ekonomicznych i wiadomości, możesz być na bieżąco z czynnikami, które mogą poruszyć światowe rynki finansowe. Dowiedz się, jak te wydarzenia mogą prowadzić do wahań cen i niestabilności rynków.

Następna jest analiza techniczna. Dzięki wykorzystaniu wskaźników technicznych, możesz podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnych trendów i wzorców cenowych w przyszłości. Na solidnych platformach transakcyjnych CFD, takich jak MT4 i MT5, dostępne są wstępnie zainstalowane wskaźniki i narzędzia wykresów, które mogą pomóc w kompleksowej analizie rynku.

Krok 5 | Wybierz swoją platformę handlową

Wybierz platformę, która daje Ci elastyczność i stabilność w handlu. Najnowocześniejsze technologie, takie jak MT4 i MT5, zapewniają szeroki zakres narzędzi do śledzenia wahań cen, wiadomości rynkowych, zarządzania ryzykiem i otrzymywania ostrzeżeń w dowolnym miejscu i czasie. Przetestuj swój system na koncie demo, aby sprawdzić, czy odpowiada on Twoim wymaganiom i stylowi handlowania.

Krok 6 | Zawsze używaj Stop Lossa

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla każdej transakcji, bez względu na warunki rynkowe i wielkość pozycji. Aby ograniczyć potencjalne straty, oto kilka narzędzi, które możesz wykorzystać:

Zlecenie Stop Loss: Złożenie zlecenia Stop Loss pozwoli systemowi na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy. To może zminimalizować straty, gdy rynek porusza się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku.

Take Profit: Zlecenie to zamyka Twoją pozycję, gdy osiągniesz określony poziom zysku. To chroni Twoją pozycję przed niepotrzebnym ryzykiem rynkowym.

Stopy kroczące: Jeśli rynek będzie zmierzać w korzystnym dla Ciebie kierunku, to zlecenie to przesunie Twojego stop-lossa dalej, ale jak tylko rynek się odwróci, to zamknie ono Twoją pozycję. To zlecenie zapobiega przedwczesnemu zamknięciu pozycji.

Dla bardziej dogłębnej analizy fundamentalnej i technicznej oraz edukacji handlowej, zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga Traders Hub.

Advantages of CFD
Handel

Tak więc, pod warunkiem, że jesteś w rękach regulowanego brokera, inwestujesz w edukację i masz solidny system handlowy, handel CFD może rzeczywiście zapewnić Ci wiele możliwości dla długoterminowego sukcesu.

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

Rozpocznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatyczne otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Technical indicators & charts
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymasz materiały marketingowe od FP Market. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020