Co je to obchodování CFD?

MENU

Co je CFD
Obchodování and How
Does it Work?

CFD neboli „Contract For Difference“ je derivátový produkt, který vám umožňuje obchodovat na základě cenových pohybů aktiv a indexů na místních a mezinárodních trzích. I když jsou složité, to, co nabízejí obchodníkům, je docela jednoduché. CFD vám umožňují vstoupit na trh pouze se zlomkem hodnoty aktiva, které kupujete, a zesilují tak potenciál zisků a ztrát, také známý jako pákový efekt. Protože se CFD zaměřuje na cenové pohyby, je také možné shortovat produkt, což znamená, že obchodník očekává pokles ceny aktiva a zisk z tohoto pohybu. Konečně umožňují obchodníkovi zaujmout pozici, aniž by musel převzít vlastnictví podkladového aktiva. Díky tomu jsou CFD ideální pro obchodníky, kteří chtějí získat větší tržní expozici za zlomek plné hodnoty a zároveň být schopni rychle vstupovat a vystupovat z obchodů.

V případě CFD nejste vlastníkem skutečných aktiv. Namísto toho směňujete cenový rozdíl podkladového aktiva od doby, kdy byla Vaše smlouva uzavřena, do doby jejího ukončení. Toto datum ukončení nebo datum konce platnosti smlouvy není dáno pevně, takže CFD se podstatně liší od jiných forem derivátů jako například od futures. Vaše smlouva může být krátkodobá nebo přetrvávat dlouhou dobu

Jednou z výhod obchodování kontraktů na rozdíl je, že můžete spekulovat na pohyb ceny v kterémkoli směru, nahoru nebo dolů. Zisk nebo ztráta, které vytvoříte, závisí na tom, zda Vám Vaše předpověď vyjde. U kontraktů na rozdíl můžete obchodovat širokou škálu různých aktiv, jako například měny, cenné papíry, indexy a kryptoměny (jako například bitcoin) a komodity.

Nezbytné je nejprve pochopit, jak CFD fungují, než si je vyzkoušíte.

Video: vysvětlení obchodování s CFD

How Do CFD Work?

Abyste pochopili celý tento proces, musíte nejprve pochopit koncepci obchodování na marži. CFD s pákou Vám umožňují získat velkou expozici cenovým pohybům, aniž byste museli investovat celou hodnotu obchodu. To znamená, že páka Vám umožňuje širší expozici trhu, než jaké byste byli schopni dosáhnout s kapitálem na svém obchodovacím účtu.

Trade CFDs - What is
CFD Margin?

Když začnete obchodovat s CFD, budete si muset založit „maržový účet“, nejlépe u regulovaného brokera. Tent o broker Vám umožní obchodovat větší pozice tím, že nabídne páku. To znamená, že získáte příležitost zvětšit svůj zisk pomocí jen malého kapitálového příspěvku ze své strany. Pamatujte však, že páka může zvětšit také ztráty. Takže páku vybírejte s rozvahou.

Abyste udrželi svůj maržový účet, musí být na Vašem účtu za všech okolností přítomno určité minimální množství kapitálu, které bude sloužit jako pojistka proti případným ztrátám. Říká se tomu „prvotní marže“ nebo „vkladová marže“. Je to rozdíl mezi penězi, které si půjčujete od svého Brokera a plnou obchodní hodnotou Vaší pozice.

V případě, že utrpíte ztráty a kapitál na Vašem účtu poklesne pod požadovanou úroveň, makléř vydá „vyvolání marže“. To znamená, že si na účet budete muset uložit požadovanou částku, které se říká „údržbová marže“.

Předpokládejme, že akcie společnosti XYZ budou obchodovány při ceně 130 USD za jednu akcii. Rozhodnete se nakoupit při této ceně 10 000 smluvních jednotek. Kdybyste měli zaplatit celkovou hodnotu této smlouvy, stálo by Vás to:

130 USD x 10 000 = 130 000 USD.

Používáním páky můžete získat expozici stejnému počtu akcií, avšak s nižší kapitálovou investicí. Jestliže požadovaná marže tvoří 5 % celkové hodnoty obchodu, bude Vám stačit zaplatit na svůj účet jako marži jen 6,50 na jednu jednotku kontraktu na rozdíl CFD.

Takže Vaše celková požadovaná marže bude
(0,05 x 130 000) = 6 500 USD.

To je podstatně méně než oněch 130 000, ale přitom získáváte stejnou míru expozice, jako byste tyto akcie nakoupili přímo. Kromě toho máte nárok na 100 % zisků. Na druhou stranu však také ponesete 100 % veškerých ztrát.

Procento marže bude záviset na tom, z které země obchodujete. Různé regulační instituce mají různou výši omezení pro páku. Tato omezení byla zřízena na ochranu obchodníků proti významným ztrátám v době zvýšené volatility.

Přechod na „dlouhé“ nebo „krátké“ v obchodování CFD

Když obchodujete s CFD, můžete spekulovat o tom, zda budou ceny na trhu stoupat nebo klesat. Jestliže si myslíte, že ceny budou do budoucna růst, nakoupíte podkladové aktivum, neboli budete „dlouzí“. Avšak když si myslíte, že ceny budou do budoucna klesat, pak podkladové aktivum prodáte, neboli budete „krátcí“. I tak dostanete rozdíl mezi cenami při zahajování a ukončování obchodu, avšak dostanete šanci těžit z klesajících cen.

Příklad obchodování s pákovým efektem CFD

Předpokládejme, že chcete obchodovat CFD, kde podkladovým aktivem je index US30, kterému se říká také „Dow Jones Industrial Average Index“. Předpokládejme, že US30 je obchodován při:

Bid/Ask Spread

Nyní je "nabídka - Bid" prodejní cena. Za tuto cenu aktivum prodáváte. Vyšší z nich je "Ask poptávková cena" neboli nákupní cena; cena, za kterou aktivum nakupujete. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami je "spread". To jsou vaše náklady na obchodování. V závislosti na tom, jak likvidní je vaše aktivum a jaký je váš výběr brokera, může být spread úzký nebo široký. Broker může například získávat kotace od velkého množství poskytovatelů likvidity, aby vám nabídl co nejtěsnější spready mezi nabídkou a poptávkou.

Takže když se opět podíváme na tento obchod, rozhodnete se nakoupit 5 kontraktů na index US30, protože si myslíte, že cena US30 do budoucna stoupne. Vaše míra marže je 1 %. To znamená, že na obchodovací účet musíte uložit 1 % celkové hodnoty pozice.

Během další hodiny se cena změní na 22100,00/22112,00 a máte výdělečný obchod. Svou pozici byste mohli zavřít při aktuální (nabízené) ceně US30, která je 22100,00

V tomto případě se cena vyvinula ve Váš prospěch. Avšak kdyby cena namísto toho poklesla pohybem proti směru Vašeho očekávání, mohli byste vytvořit ztrátu. Toto nepřetržité vyhodnocování cenových pohybů a výsledných zisků/ztrát je prováděno denně. V souladu s tím vede k čisté (kladné nebo záporné) návratnosti Vaší prvotní marže. V případě ztráty, kdy se Váš volný kapitál (zůstatek na účtu +zisk [nebo -ztráta]) propadne pod požadavek na marži (1105), vydá broker vyvolání marže. Jestliže neuložíte peníze a trh se bude nadále vyvíjet proti Vám, pak když Váš volný kapitál dosáhne 50 % Vaší prvotní marže, bude kontrakt ukončen při aktuální tržní ceně, které se říká také „zastavení“.

Všímáte si, jak může malý rozdíl v ceně vytvořit příležitost pro obchod? Tento malý rozdíl se nazývá „pip“ neboli „procento v bodu“. Pro indexy je 1 pip roven cenovému vzestupu o 1,0, což se nazývá také indexový bod. Na trhu Forex, stejně jako ve výše uvedeném příkladu, se užívá k označení nejmenšího cenového vzestupu v ceně měny. Pro aktiva jako je pár AUD/USD, který obsahuje americký dolar, je pip reprezentován až na 4. místě za desetinnou čárkou. Avšak v párech obsahujících japonský jen, jako například AUD/JPY, je kotace obyčejně nejvýše na tři desetinná místa.

Toto průběžné vyhodnocování cenových pohybů a výsledných zisků/ztrát probíhá denně. V souladu s tím vede k čistému (kladnému/zápornému) výnosu z Vaší počáteční marže. V případě, že je Vaše počáteční marže nižší, vystaví broker výzvu k úhradě marže. Pokud peníze nesložíte, kontrakt bude uzavřen za aktuální tržní cenu. Tento proces je znám jako "oceňování podle tržní hodnoty".

Jestliže cena
z US30
k mohli byste získat nebo ztratit
(na dlouhé pozici)
Vzroste o + 1 % 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Klesne o 1 % 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Jak sdružovat při používání CFD?

Nyní je "nabídka - Bid" prodejní cena. Za tuto cenu aktivum prodáváte. Vyšší z nich je "Ask poptávková cena" neboli nákupní cena; cena, za kterou aktivum nakupujete. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami je "spread". To jsou vaše náklady na obchodování. V závislosti na tom, jak likvidní je vaše aktivum a jaký je váš výběr brokera, může být spread úzký nebo široký. Broker může například získávat kotace od velkého množství poskytovatelů likvidity, aby vám nabídl co nejtěsnější spready mezi nabídkou a poptávkou.

Významnou výhodou plynoucí z obchodování s kontrakty na rozdíl (CFD) jsou příležitosti vyvažovat Vaše portfolio proti krátkodobé volatilitě trhu, a to v rámci stávající pozice. Vyvažování je strategie, kterou můžete použít, když budete chtít investovat tak, abyste se chránili před riziky na dolním konci. Také pomocí ní můžete omezit svůj zisk.

Takže řekněme, že máte portfolio jistin v hodnotě 150 000 AUD, v kterém jsou obsaženy významné akcie z indexu ASX 200. Ty jsou rozděleny na 10 souborů po 15 000 AUD. Mohli byste vlastnit akcie Adelaide Brighton v hodnotě 15 000 AUD a akcie ANZ Banking Group Ltd v hodnotě 15 000 AUD.

A teď, jestliže věříte, že by obě tyto společnosti mohly vzhledem ke svým slabým vykázaným příjmům utrpět krátkodobý pokles cen akcií, můžete část potenciálu ztráty kompenzovat jejich prodejem (krátkou pozicí) formou CFD.

Namísto, abyste tyto akcie prodávali na volném trhu, zaujmete dvě krátké pozice formou CFD na akcie společností Adelaide Brighton a ANZ Banking Group Ltd. K založení této kompenzace může být potřeba přibližně 10 % tržní expozice, což je 3 000 AUD.

Avšak proč postupovat přes prodej CFD a ne prostě přímo prodat akcie a později, po poklesu ceny, je zase koupit? Důvod, proč se rozhodnout udělat to přes kontrakty na rozdíl (CFD), by mohl být tento:

 • Při prodeji akcií získáváte kapitálový výnos, který je zdanitelný. To by bylo zbytečné, pokud se těchto aktiv nechcete nadobro zbavit. V případě CFD nebudete muset platit kolky a náklady na obchodování bude tvořit jen marže a spread.

 • Jestliže trh půjde dolů, ztráty na Vašem portfoliu cenných papírů budou kompenzovány Vašimi krátkými pozicemi v kontraktech na rozdíl.

Doba vyčkávání

A nyní, pokaždé, když trh ke konci dne zavře, veškeré otevřené pozice kontraktů na rozdíl na Vašem účtu budou nabírat náklady na držení. Ty závisejí na příslušné sazbě za držení, ale i na směru Vaší pozice, na základě kterého může být cena kladná nebo záporná. Náklady na držení jsou jedním z nákladů na obchodování CFD.

Jak můžete začít obchodovat kontrakty pro vyrovnání rozdílů?

Take a look at these
6 steps to start trading CFDs:

Krok 1 |
Build Your Knowledge

If you have reached this point, you are already on Step 1. Knowledge will be your biggest asset and you should look to learn as much as you can about CFDs and how to trade them. This includes understanding basic trading terms and concepts along with how to use our advanced online trading platforms. FP Markets Blog Traders Hub  is an excellent resource centre that has an array of research and education material.

Krok 2 |
Založte si obchodní účet u
FP Markets

Zaregistrujte se a zprovozněte si  Demo účet nebo  Reálný účet u regulovaného makléře s CFD jako je FP Markets. My, společnost založená v roce 2005, víme, že obchodníci hledají výjimečný prožitek z obchodování, a dodáváme produkty dle jejich potřeb tím, že se zaměřujeme na několik klíčových oblastí. Jsou to následující:

 • Úzké spready: Spready u hlavních měnových párů často začínají od tak nízkých hodnot, jako je 0,0 pipu, za což vděčíme našemu vztahu se špičkovými poskytovateli likvidity.

 • Rychlé provádění: Naše obchodovací servery v centru NY4 jsou propojeny vláknovou optikou s naší sítí ECN a s poskytovateli likvidity. To zajišťuje ultrarychlé provádění a nízkou latenci.

 • Pokročilé technologie: Naše moc v technologickém prostoru je jedním z důvodů, proč poskytujeme ideální podmínky lidem, kteří používají automatické obchodovací strategie jako expertní poradce (EA) a systémy na obchodování kopírováním.

 • Produkty: U FP Markets můžete obchodovat CFD na Forex, akcie, kovy, indexy, komodity a kryptoměny. Nabízíme přes 10 000 obchodovatelných produktů CFD na různých světových finančních trzích pro stolní počítače i mobilní zařízení. Přečtěte si více o tom, Co můžete obchodovat.

 • Služby zákazníkům: Jsme hrdí na to, že nabízíme oceňovanou zákaznickou podporu. Náš dedikovaný tým vícejazyčné zákaznické podpory je dostupný 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Kontaktujte nás pomocí některého z mnoha způsobů, k nimž patří mimo jiné Živý chat, telefon a e-mail.

Krok 3 |
Create a Trading Strategy

Kontrakty na rozdíl (CFD) Vám mohou nabídnout expozici různým třídám aktiv, a to vše z jediné obchodovací platformy. Je několik faktorů, které byste při vytváření plánu obchodování měli uvážit, a sice:

 • Třída aktiv, která chcete obchodovat

 • Obchodovací kapitál

 • Časová zavázanost

 • Vztah k rizikům

 • Zkušeností s obchodováním

Mít řádný plán obchodování a držet se ho je nezbytné k udržení disciplíny a zavedení dobrých strategií řízení rizik v reálném čase. FP Markets nabízí širokou škálu eKnih a webinářů o obchodování, které Vám mohou pomoci vyvinout si co nejlepší obchodní plán, který by Vám co nejlépe vyhovoval.

Krok 4 |
Fundamental and Technical
Analýzy

Prováděním analýzy trhu jsou obchodníci schopni identifikovat volatilní trhy a potenciální obchodovací příležitosti. K analýze trhu jsou dva přístupy, Fundamentální analýza a Technická analýza. Fundamentální analýza se týká geopolitických událostí, zveřejňovaných hospodářských údajů a událostí ve zprávách, které by mohly mít vliv na světové finanční trhy.

Naproti tomu technická analýza zahrnuje užívání dat z trhu k identifikaci trendů a k tvorbě obchodních rozhodnutí. Díky používání technických indikátorů můžete dělat informovaná rozhodnutí o potenciálních trendech a vzorcích vývoje do budoucna. Obchodovací platformy jako MetaTrader 4 a MetaTrader 5 zahrnují předem nainstalované indikátory a nástroje grafů, které Vám pomohou provádět rozsáhlou analýzu trhu.

Krok 5 |
Choose Your Trading Platform

Možnost výběru je jednou z hlavních výhod obchodování u FP Markets. Spektrum našich obchodovacích platforem zahrnuje MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress a naši zcela vlastní aplikaci pro mobilní obchodování FP Markets. Vyberte si platformu, která Vám dá flexibilitu a stabilitu obchodování. Všechny naše obchodovací platformy zajišťují širokou škálu nástrojů, které lze používat k provádění analýzy trhu a bezproblémového výkonu obchodů.

Krok 6 | Řízení rizik

Řízení rizik je nezbytné pro každý obchod bez ohledu na to, jaké jsou podmínky na trhu či velikost pozice. Abyste omezili potenciální ztráty, tady je několik nástrojů, které můžete používat:

Příkaz k zastavení ztráty: Chytrým umístěním příkazu k zastavení ztráty umožníte systému automaticky uzavřít pozici, když trh dosáhne určité cenové hladiny. Tak můžete omezit na minimum ztráty vznikající při vývoji trhu nepříznivým směrem.

Vzetí zisku: Tento příkaz zastaví Vaši pozici, když dosáhnete určité konkrétní výše zisku. To Vaši pozici chrání před zbytečným nebezpečím na trhu.

Pohyblivé zarážky: Ty posouvají Vaši zarážku ztráty dále, jestliže se bude trh vyvíjet ve Váš prospěch, ale ihned, jak se vývoj trhu obrátí, pozice bude uzavřena. Tento příkaz zamezí příliš brzkému uzavření Vaší pozice.

For more in-depth fundamental
and technical analysis plus
trading education, please
visit our Traders Hub blog .

Výhody obchodování kontraktů pro vyrovnání rozdílů.

Široká škála finančních trhů: Obchodování CFD u FP Markets Vám umožní získat přístup na největší světové finanční trhy. Naše nabídka CFD obsahuje 10 000 obchodovatelných instrumentů včetně instrumentů na trhu Forex, akcií, indexů, kovů, komodit a kryptoměn. Patří sem měnové páry jako USD/AUD, ale i akcie některých největších světových společností, jako například Apple a Amazon.

Obchodujte na klesajících trzích: Jednou z unikátních funkcí obchodování kontraktů na rozdíl je, že Vám poskytují schopnost zaujmout 'dlouhou' nebo 'krátkou' pozici. Na typickém finančním trhu se obchodování odehrává jen zaujímáním 'dlouhých pozic' a zisky vyplývají z rostoucích cen. Naproti tomu Vy si můžete otevřít i 'krátkou pozici' a mít zisk z klesajících cen. To obchodníkům poskytuje další obchodní příležitosti.

Žádná kolková povinnost: Protože nejste vlastníkem podkladového aktiva, není s obchodováním kontraktů na rozdíl spojena kolková povinnost. Kromě toho mohou obchodníci používáním páky efektivně využívat svůj kapitál získáním větší expozice díky obchodování na marži.

Páka: Nabízí nákladově efektivní způsob investic, protože k otevření pozice Vám stačí uložit jen část plné hodnoty obchodu (marži). Potřebná marže bývá různá podle nástroje, likvidity a dalších faktorů.

Efektivní vyrovnávací nástroj: Významnou výhodou obchodování s kontrakty na rozdíl je jejich využívání jako vyrovnávacího nástroje. Lze je používat k vyrovnávání Vašeho portfolia proti krátkodobé volatilitě trhu při stávající pozici. Vyrovnávání je strategie, kterou obchodníci s CFD využívají namísto prodeje držení jiných nástrojů, s kterým by mohly být spojeny daňové povinnosti.

Zrcadlení obchodování na podkladovém trhu: CFD jsou navrženy tak, aby zrcadlily tržní prostředí (jako například ceny) jejich podkladového trhu. Koupit CFD na akcii Amazon je ekvivalentem nákupu jedné akcie Amazon, kterou lze obchodovat na NASDAQ.

Žádný fixní konec platnosti: Na rozdíl od jiných derivátů, jako jsou opce a futures, CFD nemají datum konce platnosti. CFD můžete držet tak dlouho nebo tak krátce, jak budete chtít.

Obchodování CFD - často kladené dotazy

Jsou tři údaje, o kterých byste měli uvažovat, pokud jde o obchodování CFD - 'nabízená', 'poptávaná' a 'spready'. 'Nabízená' (prodejní) je prodejní cena, která se obyčejně zobrazuje na levé straně, zatímco 'poptávaná' (kupní) cena je ta vyšší z oněch dvou a je to cena, za kterou dané aktivum nakupujete. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami jsou takzvané 'spready' a představuje náklady na uzavření obchodu. Podle likvidity Vašeho aktiva mohou být tyto spready těsné nebo široké.

Začněte obchodovat
během několika minut

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
Source - database | Page ID - 1916

Get instant Updates in Telegram