Pákové obchodování

Co je to páka?

Páka je jednou z nejvýznamnějších funkcí trhu Forex a obchodů s kontrakty na rozdíl (CFD). Je to mocný nástroj, který obchodníkům umožňuje získat větší expozici otevřením pozic podstatně vyšších než částka, která je k otevření této obchodní pozice potřebná. K otevírání pozic obchodníkovi stačí mít na svém obchodovacím účtu jen potřebnou okrajovou částku (marži).

Říká se tomu obchodování na marži a je to koncepce používaná při obchodování na finančních trzích pomocí pokročilých obchodovacích platforem, jako je MetaTrader 4, MetaTrader 5 a Iress. Je důležité, abyste předtím, než začnete obchodovat, pochopili, jak páka funguje. To Vám umožní maximalizovat výsledky a omezit případné ztráty využíváním nástrojů řízení rizik.

Klíčové pojmy pro pákový efekt?

Abyste mohli jasně pochopit páku, je tu několik klíčových pojmů,
kterých si musíte být vědomi. Jsou to tyto pojmy:

Počáteční marže: Finanční částka potřebná k otevření obchodovací pozice.

Marže: Celková částka potřebná k otevření a držení obchodovací pozice. Do té je zahrnuta počáteční marže, veškeré poplatky makléři jako swapovací sazby potřebné k držení pozice přes noc a jakékoli případné vyvolání marže.

Pákový poměr: Podáme-li to jednoduše, jde o poměr míry expozice, kterou jste schopni získat, vůči investovanému kapitálu. Bývá různý, od 2:1 (dvojnásobek prvotního vkladu), až po vysokou míru páky 30:1 (30krát prvotní vklad).

S využitím výše uvedeného vidíme, že páka označuje užívání vypůjčených prostředků ke zvětšení velikosti obchodovací pozice. Obchodník nepotřebuje mít na svém účtu k dispozici celkovou hodnotu obchodu. Namísto toho mu k otevření pozice stačí uložit si prvotní marži, ale podle nabízené páky získá expozici k podstatně větší částce.

Například máte možnost obchodovat s pákovým poměrem 10:1. To znamená, že budete moci otevřít pozici, která bude desetinásobkem prvotního vkladu. Při přítomnosti pouhých 1 000 USD na Vašem obchodovacím účtu budete schopni otevřít pozici o celkové hodnotě 10 000 USD.

Jak funguje páka?

Používání páky je na trhu Forex běžné a na jeho výhody lze poukázat jednoduchým porovnáním s obchodováním akciemi. Při konvenčním obchodování akciemi musíte uhradit celou hodnotu akcií, které chcete nakoupit. Předpokládejme, že chcete nakoupit 1 000 akcií Woolworths za cenu 50 USD za jednu akcii. K provedení obchodu byste potřebovali 50 000 USD.

Kdybyste však měli nakoupit CFD, která nabízí pákový poměr 20:1, potřebovali byste jen 5 % celkové hodnoty té pozice. Ve výše uvedném příkladu byste mohli získat expozici akciím Woolworths v hodnotě 50 000 USD za pouhých 2 500 USD. Obdobně investice 50 000 USD by Vám umožnila získat expozici 1 000 000 (20krát Vaše prvotní investice).

Různé typy pákových produktů

FP Markets nabízí obchodování s pákou pro více než 10 000 finančních nástrojů
na největších globálních trzích. To obchodníkům umožňuje zpeněžit si volatilitu trhu využitím i
nejmenších cenových pohybů ke své výhodě. nejpopulárnější pákové produkty jsou
Forex a Kontrakty na rozdíl (CFD).

Forex

Páka je jedním z hlavních faktorů, které přispěly k meteorickému vzestupu obchodování na trhu Forex. Vzhledem k objemu obchodování v trilionech dolarů za den je trh Forex největším finančním trhem světa. Obchodovat Forex zahrnuje současně nakupovat jednu měnu a prodávat jinou.

Kontrakty na rozdíl (CFD)

Kontrakty na rozdíl (CFD) jsou kontrakty, kde směňujete cenový rozdíl podkladového aktiva, aniž byste si toto aktivum opravdu přivlastňovali. Jednou z nejatraktivnějších věcí na obchodování s CFD je to, že jde o produkt s pákou.

Jiné

V průmyslu finančních služeb je několik dalších produktů s pákou, jako například futures, opce a fondy obchodované na burze (ETF).

Na kterých trzích můžete
používat páku?

Naše sada pákových produktů u FP Markets zahrnuje forex a CFD na
akcie, komodity, kovy, indexy a kryptoměny. Tady máte podrobný přehled trhů,
na kterých můžete páku používat.

Forex

Měnové páry na trhu Forex se dělí do tří kategorií:

Hlavní měnové páry

Obsahují americký dolar jako základovou nebo kotační měnu, jsou to nejobchodovanější páry a mají nejužší nůžky. Příklady jsou EUR/USD a AUD/USD

Menší měnové páry

se skládají z prominentních měn, ale neobsahují americký dolar. Příklady jsou GBP/CAD a EUR/AUD.

Exotické měnové páry

Může v nich být obsažena některá z hlavních měn spolu s měnou nějakého nově rostoucího trhu. Vyšší volatilita a menší likvidita u exotických párů s sebou zpravidla nese širší nůžky. Příkladem jsou páry AUD/MXN a JPY/NOK.

CFD

FP Markets nabízí obchodování kontrakty na rozdíl CFD u několika produktů, mimo jiné např:

Akcie

Přes 10 000 australských a zahraničních akciových CFD z čtyř kontinentů. Obchodujte největší společnosti světa jako například Apple, Facebook, Alphabet, Tesla a Walmart.

Komodity

Využívejte výhod obchodování s pákou na hlavních komoditách, jako je západotexaská střední surová ropa (West Texas Intermediate Crude Oil, WTI), surová ropa brent (Brent Crude Oil), a zemní plyn. Vzhledem k záporné korelaci vůči tradičním třídám aktiv se komodity často používají jako součást obchodovací strategie zaměřené na omezování rizik.

Kovy

Obchodujte drahými kovy včetně zlata, stříbra, platiny a paladia za okamžité ceny.

Indexy

U FP Markets můžete obchodovat s futures CFD indexů z celého světa za marže začínající už od pouhého 1 %. Obchodujte na největších světových burzách jako jsou NYSE, NASDAQ, LSE a ASX.

Kryptoměny

Nakupujte a prodávejte kryptoměny, aniž byste potřebovali digitální peněženku. Obchodujte nejpopulárnějšími kryptoměnami, jako je Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash a Litecoin formou kontraktů na rozdíl.

Výhody a nevýhody užívání páky.

Obchodování s pákou poskytuje několik výhod,
avšak je nezbytné chápat s ním související rizika.
To Vám umožní zvyšovat své zisky a přitom omezit svou expozici rizikům.

Výhody

Zvýšený potenciál ziskovosti: Přístupem k dalším financím mimo ty, které máte k dispozici na svém účtu, můžete zvýšit svůj potenciální zisk obchodováním s pákou. Vzhledem k tomu, že částka potřebná k otevření pozice je omezena na pouhý okraj, můžete své zisky z obchodování znásobit.

Žádný úrok: Přesto, že získáváte přístup k většímu množství prostředků, neplatí se žádný úrok. S jakýmkoli normálním nákupem jakéhokoli jiného aktiva by byl spojen nějaký splatný úrok. Když obchodujete s pákou, přidanou částku potřebnou k otevření pozice poskytuje FP Markets, aniž by si účtovala úrok.

Nízké vstupní bariéry: S FP Markets si můžete založit obchodovací účet třeba i s pouhými 100 USD. Podle toho, jaké budete obchodovat instrumenty, můžete s použitím páky otevírat pozice o celkové hodnotě tisíců dolarů.

Zajištění: Páku lze efektivně využívat při sdružování v rámci strategie řízení rizik. Ta umožňuje investorům jistit se proti rizikům, aniž by museli vynaložit podstatné množství kapitálu.

Obchodovací příležitosti: Mnoho produktů, jako například Forex, lze obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. V kombinaci se schopností obchodovat v obou směrech (otevřené dlouhé a krátké pozice) to vytváří více příležitostí k obchodování.

Nevýhody

Vzhledem k možnosti otevírat výrazně vyšší pozice by si obchodníci měli být vědomi potenciálních nevýhod souvisejících s obchodováním s pákou. Sem patří mimo jiné následující, avšak nejen to:

Magnified losses: While the use of leverage can increase your profit potential, it may also magnify your losses. This is why it is important to develop a trading plan which considers your risk appetite and provides strategies to manage market volatility. Inexperienced traders can practice using a Demo účet which allows you to learn and test strategies using virtual currency.

Vyvolání marže: Vždy existuje možnost, že proděláte více, než kolik činí částka na Vašem obchodovacím účtu. Jestliže Vaše ztráty překročí Váš zůstatek na účtu, může Vám být vystaveno vyvolání marže. Tomu můžete zabránit využíváním strategií omezování rizik, jako například použitím příkazů k zaražení ztráty.

Náklady na obchodování: Podle velikosti a typu Vaší pozice (nákup - „dlouhá“ nebo prodej - „krátká“) mohou vzniknout poplatky související s udržováním této pozice přes noc. Před provedením jakéhokoli obchodu musíte zohlednit swapovací sazby a jiné poplatky.

To dále zdůrazňuje potřebu nasazení technik a strategií řízení rizik při obchodování.

Which Markets Can You
Use Leverage on?

Pákový poměr označuje poměr míry expozice, kterou budete moci získat, k Vaší prvotní investici. Míra nabízené páky bývá různá podle počtu několika faktorů, k nimž patří mimo jiné obchodovaný finanční nástroj, velikost pozice a typ účtu.

Typický pákový poměr nabízený u retailových investičních účtů bývá 2:1, 5:1 a dále až do 30:1. Ti, kteří by chtěli obchodovat na vyšší páku, by se měli podívat na náš účet FP Markets Pro. Oprávnění klienti mohou mít oprávnění k maximální hodnotě páky až 30:1 u několika produktů, k nimž patří hlavní měnové páry, zlato a ropa.

Co pákový poměr
vyjadřuje?

Pákový poměr vyjadřuje poměr půjčky vůči hodnotě jistiny/kapitálu. Kapitál se obyčejně označuje hodnotou 1, zatímco to druhé číslo označuje poměrnou výši vypůjčených peněz, ke kterým má obchodník přístup. Pákový poměr 20:1 znamená, že obchodník může být exponován i dvacetinásobku svého kapitálu. Obdobně to lze vysvětlit i naopak. To jest, potřebná marže je 1/20, neboli 5 %, celkové hodnoty obchodu.

Typy pákového
poměru

Nejběžnější pákové poměry v oboru finančních služeb jsou tyto:

Poměr dluhu k aktivům = celkový dluh / celková aktiva

Poměr dluhu k jistině = celkový dluh / celková jistina

Poměr dluhu ke kapitálu = dnešní dluh / (celkový dluh + celková jistina)

Poměr dluhu k EBITDA = Celkový dluh / zisk před zúročením, daněmi, srážkami a amortizací

Poměr aktiv k jistině = celková aktiva / celková jistina

Často kladené dotazy o obchodování s pákou

Páka se často používá při obchodování na trhu Forex a s kontrakty na rozdíl. Pákový poměr bývá různý podle několika faktorů, k nimž patří mimo jiné obchodovaný finanční nástroj, typ účtu, zkušenosti obchodníka, velikost pozice a regulace. Vyšší pákový poměr bývá obyčejně dostupný u produktů s vysokou mírou likvidity, jako například u hlavních měnových párů a indexů. Pokud se týká obchodování kontraktů na rozdíl akcií, podívejte se na požadavek na marži u FP Markets.

Začněte obchodovat
během několika minut

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
Source - cache | Page ID - 1976

Get instant Updates in Telegram