US Elections Webinar: Election Day Trading Plan

US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets
Webinar (Nov 2, 7pm AEDT) Election Day Trading Plan REGISTER NOW

Americans are about to go to the polls and there is no better way to prepare for Election Day than our dedicated webinar ‘Election Day Trading Plan’.

In the latest episode of our US Elections Webinar Series, FP Markets analyst Evan Lucas will provide in-depth analysis on the following:

  • Risks to markets on the day
  • Potential market reactions
  • Key states – results and their impact
  • What the 117th sitting will look like
  • Definitive Trading Day Plan

Join us on election day eve, Monday 2nd November, at 7:00 pm AEDT, for expert insights on how to trade the US election.

Have your questions ready to be answered and don’t forget to register!

For news, webinars, articles and analysis, visit our dedicated US Elections 2020 Page.

US Elections 2020
Webinar Series

Register and attend

Episode 1

Tue 29th Sep

7:00pm (AEST)

Market History & 1st Debate

View

Episode 2

Tue 13th Oct

7:00pm (AEST)

Electoral College and Swing States

View

Episode 3

Tue 20th Oct

7:00pm (AEST)

Trading Election Day and Post-Election

View

Episode 4

Mon 2nd Nov

7:00pm (AEST)

Election Day Trading Plan

View

Episode 5

Wed 11th Nov

7:00pm (AEST)

Election Results & Future Impact

Register

Bắt đầu Giao dịch

Disclaimer:

Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích làm tư vấn chung. Nó không xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bạn. FP Markets đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin vào ngày công bố. FP Markets không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào cho tài liệu. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, FP Markets và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả do sơ suất) từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong hoặc bỏ qua từ tài liệu này. Các tính năng của các sản phẩm từ FP Markets bao gồm phí và lệ phí áp dụng được nêu trong Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm sẵn có từ website của FP Markets, www.fpmarkets.com and should be considered before deciding to deal in those products. Derivatives can be risky; losses can exceed your initial payment. FP Markets recommends that you seek independent advice. First Prudential Markets Pty Ltd trading as FP Markets ABN 16 112 600 281, Australian Financial Services License Number 286354.

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Bắt đầu
Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay


US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets Tự động mở & đóng vị thế
US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
US Elections Webinar: Election Day Trading Plan, FP Markets Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.