Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w handlu na rynku Forex?

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wyrażenie często budzące strach, ma duże znaczenie w handlu na rynku Forex.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego następuje wówczas, gdy na koncie nie ma już żadnego wolnego depozytu zabezpieczającego. To wniosek brokera o przywrócenie depozytu do poziomu początkowego depozytu zabezpieczającego, zwanego także wpłaconym depozytem zabezpieczającym, w celu utrzymania otwartych pozycji.

Handel na bazie depozytu zabezpieczającego oferuje wiele korzyści, ale wiąże się także z dodatkowym ryzykiem, w tym wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, musisz wiedzieć, jak zdefiniować depozyt zabezpieczający i dźwignię finansową – koncepcje, które często są źle rozumiane.

Zrozumieć żargon

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

RYSUNEK 1.A

Zrozumienie terminologii pomaga traderom Forex kategoryzować pozycje handlowe i komunikować się z brokerami Forex.

Saldo na koncie Forex, przedstawione na rysunku 1.A, jest minimalnie niższe niż 100.000 £. Mamy niewielką aktywną pozycję długą w czasie rzeczywistym: 10.000 jednostek GBP/USD, wypełnioną po kursie 1,28743.

Kapitał własny na koncie jest niższy niż saldo konta, ponieważ pozycja jest lekko na minusie. Kapitał własny będzie ulegał wahaniom do momentu zamknięcia transakcji. Saldo, chociaż podczas transakcji pozostaje na poziomie 99.827,96 £, odzwierciedli różnicę generowaną przez pozycję po rozliczeniu wszystkich transakcji.

Depozyt zabezpieczający, czyli depozyt początkowy/wykorzystany, wynosi 10 £ i stanowi kwotę, jaką broker Forex rezerwuje w celu zajęcia pozycji. Kwota ta nie ulega wahaniom podczas transakcji i wyniesie 0 (oraz zostanie zwrócona na konto) po rozliczeniu pozycji. Wolny depozyt zabezpieczający (zwany również dostępnym depozytem zabezpieczającym) wynosi obecnie 99.827,96 £ – to kwota kapitału własnego na koncie, jaki nie jest wykorzystywany do utrzymania otwartych pozycji (początkowy depozyt zabezpieczający) i jaki jest dostępny do otwarcia dodatkowych pozycji. Jest to również wartość, o jaką aktualna pozycja może się zmienić na Twoją niekorzyść, zanim konto otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Dopóki poziom kapitału własnego utrzymuje się powyżej poziomu depozytu zabezpieczającego, konto nie otrzyma wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa w handlu na rynku Forex

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa to zagadnienia blisko ze sobą powiązane, zrozumienie obu z nich ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem.

Depozyt zabezpieczający jest stosowany na kilku różnych rynkach finansowych; jednakże na rynku instrumentów kapitałowych funkcjonuje on inaczej niż na rynku wymiany walut (Forex). Kupno akcji na bazie depozytu zabezpieczającego obejmuje pożyczenie pieniędzy od brokera. W przeciwieństwie do depozytu zabezpieczającego w handlu akcjami, depozyt na rynku wymiany walut nie stanowi pieniędzy pożyczonych. Nic nie jest kupowane ani sprzedawane, dochodzi wyłącznie do wymiany umowy o kupno lub sprzedaż.

Depozyt zabezpieczający to dokonywana w dobrej wierze wpłata wymagana przez brokerów do otwarcia i utrzymania pozycji na rynku Forex. Służy ona do zabezpieczenia każdej ze stron umowy. Jeśli kupujesz walutę o wartości 100.000 $ na bazie depozytu zabezpieczającego, nie wpłacasz 1.000 $ i nie pożyczasz 99.000 $ celem dokonania kupna. Kwota 1.000 $ ma na celu pokrycie strat w ramach danej umowy.

Ruchy par walutowych, z wyjątkiem par zawierających jena japońskiego, są bardzo niewielkie – ruch na rynku, w USD, o wielkości 10.000 pipsów to równowartość 1 $. W związku z tym, gdyby nie konta z depozytem zabezpieczającym, świat wymiany walut byłby zbyt drogi dla większości traderów.

Dźwignia finansowa wyraża stosunek. Przykładowo, dźwignia finansowa w wysokości 1:100 oznacza, że każdy 1 $ pozwala traderowi kontrolować do 100 $. W zależności od Twojego brokera, poziom dźwigni finansowej zazwyczaj waha się od 1:1 do aż 1:500, ale nie oznacza to, że powinieneś korzystać z maksymalnej dostępnej dźwigni finansowej, wręcz przeciwnie.

 • Dźwignia finansowa 1:1 oznacza wymóg posiadania depozytu zabezpieczającego w wysokości 100% (jest to równoznaczne z brakiem dźwigni).
 • Dźwignia finansowa 1:2 oznacza wymóg posiadania depozytu zabezpieczającego w wysokości 50%.
 • Dźwignia finansowa 1:100 równa się depozyt zabezpieczający w wysokości 1%.
 • 1:500 to depozyt zabezpieczający w wysokości 0,0002%.

Jak widzisz, dźwignia, na jaką pozwala broker, kontroluje depozyt zabezpieczający, jaki musisz utrzymywać.

Dźwignię finansową łączy również odwrotna relacja z depozytem zabezpieczającym:

 • Dźwignia 1:100 odpowiada procentowemu depozytowi zabezpieczającemu w wysokości 0,01, czyli 1% (1/100).
 • Dźwignia 1:50 odpowiada procentowemu depozytowi zabezpieczającemu w wysokości 0,02, czyli 2% (1/50).
 • Jeśli wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 2%, oznacza to, że dźwignia wynosi 1:50 (1/0,02).

 

Wymagany depozyt zabezpieczający

Po otwarciu transakcji pewien procent z kwoty na koncie jest zatrzymywany za każdy lot waluty w transakcji. To wykorzystany depozyt zabezpieczający.

Gdybyś zawierał transakcję na 1 standardowy lot EUR/USD bez depozytu zabezpieczającego, potrzebowałbyś 100.000 $ na swoim koncie. Jednakże, przy wymaganym depozycie zabezpieczającym wynoszącym 1% (dźwignia finansowa 1:100), musiałbyś wpłacić jedynie 1.000 $ na swoje konto, aby kontrolować pozycję o wartości 100.000 $. Wymagany depozyt zabezpieczającego różni się w zależności od brokera.

Wymóg dotyczący posiadania depozytu zabezpieczającego można spełnić nie tylko za pomocą pieniędzy, ale także otwartych zyskownych pozycji.

 

Obliczanie depozytu zabezpieczającego

Liczba jednostek w transakcji * Aktualna cena rynkowa * Depozyt zabezpieczający

 • 100.000 * 1,20 (cena rynkowa GBP/USD) * 0,01 (dźwignia 1:100) = 1.200 $.

W tym przypadku depozyt zabezpieczający wynosi 1.200 $. Zakładając, że na kwocie znajduje się kwota 10.000 $, wolny depozyt zabezpieczający wynosi 8.800 $.

 • 100.000 * 1,30 (EUR/USD) * 0,002 (dźwignia 1:500) = 260 $.

260 $ to koszt depozytu zabezpieczającego wymaganego do zawarcia transakcji na 1 standardowy lot po cenie 1,30, co oznacza, że traderowi pozostaje wolny depozyt zabezpieczający w wysokości 9.740 $ (wielkość konta to 10.000 $).

Powyższe obliczenia zakładają konto denominowane w USD. Jeśli waluta bazowa jest taka sama jak waluta konta, wystarczy pomnożyć liczbę jednostek w transakcji przez wymagany depozyt zabezpieczający.

 

ROZPOCZNIJ HANDEL

DISCLAIMER: The information contained in this material is intended for general advice only. It does not take into account your investment objectives, financial situation or particular needs. FP Markets has made every effort to ensure the accuracy of the information as at the date of publication. FP Markets does not give any warranty or representation as to the material. Examples included in this material are for illustrative purposes only. To the extent permitted by law, FP Markets and its employees shall not be liable for any loss or damage arising in any way (including by way of negligence) from or in connection with any information provided in or omitted from this material. Features of the FP Markets products including applicable fees and charges are outlined in the Product Disclosure Statements available from FP Markets website, www.fpmarkets.com, and should be considered before deciding to deal with those products. Derivatives carry significant risk; losses can exceed your initial payment. FP Markets recommends that you seek independent investment advice. First Prudential Markets Pty Ltd trading as FP Markets ABN 16 112 600 281, Australian Financial Services License Number 286354.

 • What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets
  • Articles
  • Views
  AUTHOR

  FP Markets

  FP Markets is an Australian regulated broker established in 2005 offering access to Derivatives across Forex, Indices, Commodities, Stocks & kryptowaluty on consistently tighter spreads in unparalleled trading conditions. FP Markets combines state-of-the-art technology with a huge selection of financial instruments to create a genuine broker destination for all types of traders.

  PROFILE
Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Rozpocznij
handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz


What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Automatyczne otwieraj i zamykaj pozycje
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Aktualności i kalendarz ekonomiczny
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Wskaźniki techniczne i wykresy
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail zgadzasz się na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie przyszłych materiałów marketingowych od FP Markets. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.