เทรดฟอเร็กซ์

เทรดฟอเร็กซ์

Trade Forex
with FP Markets

The global foreign exchange market is one of the fastest, most liquid and exciting markets. Join thousands of traders who are already trading with FP Markets, a multi award-winning Australian forex broker, offering over 50+ fx pairs in all the major currencies 24 hours a day, 5 days a week. All major currency pairs include the US dollar (USD) as either the base or counter currency. Majors include pairs like the GBP/USD, EUR/USD, and USD/JPY.

FP Markets offers you consistently tight spreads, starting from as low as 0.0 pips. We’ve partnered with leading banking and non-banking financial institutions to ensure a deep liquidity pool, so that you get among the best available market prices and ultra-low latency order execution.

Our mission is to provide seamless forex trading experiences via the latest technology with the MetaTrader 4, MetaTrader 5 and Iress trading platforms. Control is at your fingertips with the best charting tools for informed decision-making when trading foreign exchange on the global markets.

Our constant focus on excellence since 2005 has won us multiple awards and recognition. FP Markets is a 4-time winner of the “Best Trade Execution” award, by the prestigious Investment Trends Report. Along with a dedicated personal account manager to support you 24/5, you can start trading forex with as little as $100 and maximum leverage of up to 500:1.

Start Trading Forex on an
Award-Winning Trading Platform

ด้วยรางวัลอุตสาหกรรมกว่า 36 รายการ FP Markets เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์สัญชาติออสเตรเลียที่มีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด

Australian Regulated
Broker

Boost your trading experience with a licensed and fully regulated Australian forex broker, with multiple awards to their name.

Low Latency
Execution

Get all the available market prices and tight spreads, with ultra-low latency execution and minimal slippage.

Forex Trading
Leverage

Get competitive leverage of up to 500:1 in over 50 currency pairs and widen your exposure to the global forex markets.

Trading
Platforms

ให้การเทรดฟอเร็กซ์ของคุณได้เปรียบด้วย MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ Iress ที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ แข็งแกร่ง และใช้งานง่าย

Currency Trading with an Australian Forex Broker

5 reasons why FP Markets have the best trading platform in Australia

fpmarkets bullet point

Global Regulation – Regulation is a major factor in deciding on a trustworthy broker and as an Australian forex broker with some of the most stringent regulation, you will receive competitive pricing, segregated client funds as well as fair resolution in the unlikely event of any issue.

fpmarkets bullet point

Tighter Spreads Faster Execution – Consistently Tighter Spreads from 0.0 pips, ultra-fast execution under 40 milliseconds, top-tier liquidity and market leading pricing, 24/7.

fpmarkets bullet point

Advanced Platforms & Technology – Trade among the best trading platforms in Australia - MT4, MT5, Webtrader, advanced client portal to track your trades and superior VPS solutions for EAs, scalpers and auto-trading.

fpmarkets bullet point

24/5 Multi-lingual support – Responsive customer support and personal account managers and market updates and support through social media.

fpmarkets bullet point

15 Years Trading Experience – Founded in 2005.

Currency Trading with an Australian Forex Broker

5 reasons why FP Markets have the best trading platform in Australia

fpmarkets bullet point

Global Regulation – Regulation is a major factor in deciding on a trustworthy broker and as an Australian forex broker with some of the most stringent regulation, you will receive competitive pricing, segregated client funds as well as fair resolution in the unlikely event of any issue.

fpmarkets bullet point

Tighter Spreads Faster Execution – Consistently Tighter Spreads from 0.0 pips, ultra-fast execution under 40 milliseconds, top-tier liquidity and market leading pricing, 24/7.

fpmarkets bullet point

Advanced Platforms & Technology – Trade among the best trading platforms in Australia - MT4, MT5, Webtrader, advanced client portal to track your trades and superior VPS solutions for EAs, scalpers and auto-trading.

fpmarkets bullet point

24/5 Multi-lingual support – Responsive customer support and personal account managers and market updates and support through social media.

fpmarkets bullet point

15 Years Trading Experience – Founded in 2005.

Trade Forex with an Australian Regulated Forex Broker

Access the forex market with a professional forex trading experience by opening a trading account with FP Markets. With advanced charting tools for informed decision-making, fundamental and technical analysis, the support of an experienced team, live streaming of prices and low latency execution.


What is Forex Trading?

Trading forex involves buying one currency and selling another simultaneously. Through careful analysis, traders predict the potential direction of currency prices and attempt to capture gains based on price fluctuations. There is no centralised exchange for forex trading. Rather, it takes place electronically or online, between networks of global computers. The market is open 24 hours a day, 5 days a week.

There are 4 major trading sessions.

Keep in mind that timings in some countries, like Australia, the US and UK, shift to/from daylight savings time in October/November and March/April. So, plan your trades accordingly. Market liquidity for currency pairs depends on the forex trading sessions. For instance, the EUR/USD pair shows a lot of movement and liquidity during the confluence of the London and New York sessions. The AUD/USD pair shows maximum movement in the Tokyo and London sessions. Once you know when to trade, the next step is to learn the jargon. So, here are some terms and concepts you will come across in the market .

An Example of
Leverage CFD Trading

Suppose you want to trade CFDs, where the underlying asset is the AUD/USD currency pair, also known as the “Aussie.” Let us suppose that the AUD/USD pair is trading at:

Bid/Ask Spread

Now, “bid” is the selling price. This is what you sell the asset at. The higher of the two is the “ask price” or buy price; the rate at which you buy the asset. The difference between these two prices is the “spread.” This is your cost of trading. Depending on how liquid your asset is and your choice of broker, the spread can be tight or wide. For instance, a broker can source quotes from a large pool of liquidity providers to offer you the tightest bid/ask spreads.

Bid/Ask Spread

Now, “bid” is the selling price. This is what you sell the asset at. The higher of the two is the “ask price” or buy price; the rate at which you buy the asset. The difference between these two prices is the “spread.” This is your cost of trading. Depending on how liquid your asset is and your choice of broker, the spread can be tight or wide. For instance, a broker can source quotes from a large pool of liquidity providers to offer you the tightest bid/ask spreads.

You decide to buy AUD 20,000 worth of USD because you think that the AUD/USD price will rise in the future. Your account leverage is set to 1:100. This means that you need to deposit 1% of the total position value into your margin account.

Now, in the next hour, if the price moves to 0.6880/0.6882, you have a winning trade. You could close your position by selling at the current price of USD 0.6880.

In this case, the price moved in your favour. But, had the price declined instead, moving against your prediction, you could have made a loss. If that loss resulted in your account equity falling below your margin requirements, your broker may issue a margin call.

Notice how a small difference in price can offer opportunities to trade? This small difference is known as “pip” or “percentage in point.” In the forex market, like in the above example, it is used to denote the smallest price increment in the price of a currency. For assets like the AUD/USD, which include the US Dollar, a pip is represented up to the 4th decimal place. But, in case of pairs that include the Japanese Yen, like the AUD/JPY, the quote is usually up to 3 decimal places.

This continuous evaluation of price movements and resultant profit/loss happens daily. Accordingly, it leads to a net return (positive/negative) on your initial margin. In case your initial margin is lower, the broker will issue a margin call. If you fail to deposit the money, the contract will be closed at the current market price. This process is known as “marking to market.”

If the price
of AUD/USD
ToYou Could Gain or Lose
(for a long position)
Resulting in a Return
of the Initial Margin
Rises by 10%0.75603/0.75606USD 1374.61000%
Rises by 5%0.72167/ 0.72169USD 687.4500%
Declines by 10%0.61857/0.61859USD -1374.6-500%
Declines by 5%0.65293/0.65297USD -687.4-1000%

Forex Quotes/ Exchange Rates

Currencies are traded in pairs, like the Euro/US Dollar (EUR/USD) or Australian Dollar/US Dollar (AUD/USD). Currencies are denoted in 3-lettered ISO codes, such as EUR (Euro), GBP (Great British Pound) and USD (US Dollar). When you see a currency quote, the first currency is called the base currency and the second currency is the quote currency or counter currency. For instance, say the EUR/USD is trading at 1.1086. This means to buy 1 unit of Euro, you will need $1.1086.a

The higher price $1.1087 is the ask rate, while $1.1086 is the bid rate. The bid price is the maximum price a buyer is willing to pay for the currency. Ask price is the minimum price a seller is willing to accept for the same currency. These rates fluctuate constantly, depending on supply and demand, market sentiment and external events.

Spread

The difference between these two rates is known as the spread. This includes the broker’s charges. The spread depends on your choice of currency pair and the forex broker. Licensed forex brokers who provide ECN (Electronic Communications Network) pricing can source price quotes from multiple liquidity providers in the market. This means they can offer the tightest spreads.

Start Forex Trading with an Australian Regulated Broker

Pip

Pip is an acronym for Point in Percentage. It represents the smallest amount of change in the rate of a currency pair and is a standardised unit. For a US Dollar based currency pair, like the AUD/USD, one pip is $0.0001. However, for some currencies, like the Japanese Yen (JPY), it is denoted as $0.001.

Pip value fluctuations have an effect on trading gains. For example, if you decide to buy €10,000 and the EUR/USD pair is trading at 1.1086, the price you will have to pay will be $(10,000x1.1086) or $11,086.

If the exchange rate for this pair sees a 5-pip increase, which means the EUR/USD is now trading at 1.1091, then to buy €10,000, you will have to pay $11,091.

.

Majors, Minors and Exotics

Not all currency pairs are traded in large volumes. The US Dollar, being the world’s reserve currency, is definitely traded the most; although, over the years, its dominance has waned somewhat. Based on how frequently they are traded, currency pairs are segregated into major, minor and exotic categories.

Majors

Major currency pairs have the tightest spreads.

They are:
EUR/USD
Euro/US Dollar (aka Fiber)
GBP/USD
British Pound/US Dollar (aka Cable)
USD/JPY
US Dollar/Japanese Yen (aka Ninja)
USD/CHF
US Dollar/Swiss Franc (aka Swissy)
CAD/USD
Canadian Dollar/US Dollar (aka Loonie)
AUD/USD
Australian Dollar/US Dollar (aka Aussie)
NZD/USD
New Zealand Dollar/US Dollar (aka Kiwi)

Minors

Then comes a category of minor currency pairs, otherwise known as cross-currency pairs. They are called so because they do not include the US Dollar. So, to convert one into the other, the US Dollar will need to act as a mediating currency.

A few of the minor pairs are:
EUR/GBP
Euro/British Pound (aka Chunnel)
EUR/AUD
Euro/Australian Dollar
CHF/JPY
Swiss Franc/Japanese Yen
GBP/JPY
British Pound/Japanese Yen (aka Gopher)
GBP/CAD
British Pound/Canadian Dollar.

Exotics

Exotics can include a major currency with an emerging market currency. Trading in exotics is considered risky, since they tend to have low liquidity, wider spreads and political instabilities in these countries can make these currencies volatile.

Some examples are:
EUR/TRY
Euro/Turkish Lira
USD/HKD
US Dollar/Hong Kong Dollar
AUD/MXN
Australian Dollar/Mexican Peso

In the brackets are the common nicknames for these currency pairs.

Going Long or Going Short

When you assume a long position in a currency pair, you buy a currency in the hopes that its price will rise (appreciate) in the future. This means you wish to buy the base currency and sell the quote currency, since you expect the base currency to appreciate with respect to the quote currency.

When you assume a short position in a currency pair, you sell the base currency, expecting it to depreciate (decline in price) in the future, allowing you to buy it at a later date but at a lower price.

Lot Sizes

When you decide on your position size, a term you will hear is “lot.” Lots are standardised position sizes for currencies. The forex market gives you the flexibility to trade according to your means and risk profile. The standard size for a lot is 100,000 units of the base currency. There also are mini, micro and nano lot sizes that contain 10,000, 1,000 and 100 units of the base currency, respectively.

Lot Sizes

When you decide on your position size, a term you will hear is “lot.” Lots are standardised position sizes for currencies. The forex market gives you the flexibility to trade according to your means and risk profile. The standard size for a lot is 100,000 units of the base currency. There also are mini, micro and nano lot sizes that contain 10,000, 1,000 and 100 units of the base currency, respectively.

What is Liquidity in Forex Trading?

Liquidity in the forex market refers to the ability of a currency to be bought or sold on demand. When you trade in major currency pairs, there are a lot of buyers and sellers in the market. This means that there is always likely to be an opposite player for every position you take. You can buy or sell large amounts of these currencies without causing any significant difference to the exchange rate.

Liquidity fluctuates during trading sessions. You are likely to see significant activity during the overlapping of the New York and London sessions. Depending on your style of trading, you could benefit from choosing specific trading sessions. For instance, short term traders prefer the US or London sessions, when large price breakouts and percentile movements tend to occur. The Tokyo session is often range-bound, which might not be the best for them.

Liquid markets, such as forex, tend to fluctuate by smaller increments, since high liquidity means less volatility. However, high volatility can occur due to significant external events.

The Concept of Leverage in Forex Trading

Leverage in forex trading is a useful financial tool. It allows traders to gain greater exposure to market movements than they could otherwise afford. So, this means a trader can enter a position worth $100,000 with just $1,000 in their account, with a 100:1 leverage ratio.

The leverage amount is provided by the forex broker. Consider it as a loan, which can help you to increase your gains with little price increments. However, also remember that leverage magnifies your losses too, if prices move in the wrong direction. This is why, it is important to put in place robust risk management strategies while trading.

When you decide to trade, you need to open a margin account with a regulated broker. Here, you will need to deposit an initial margin amount that is required to keep your leveraged positions running. This is also

called deposit margin. When the amount drops below the minimum level, your broker will issue a margin call. This means that you need to deposit funds to keep your positions open. Otherwise, the broker may close your positions.

A 50:1 leverage ratio means a minimum margin requirement of 1/50 or 2% of the total trade value from you. Similarly, a 100:1 leverage ratio means that you need to deposit at least 1% of the total value of your trade in your margin account.

The availability of leverage depends upon the regulatory framework in the region you are trading. To protect investors, major regulatory bodies like the UK FCA (Financial Conduct Authority), ASIC (Australian Securities and Investments Commission) or ESMA (European Securities and Markets Authority) have imposed leverage limits on brokers.

Technical and Fundamental Analysis

Using guesswork to predict the direction of price movement is not the best idea. Experienced traders carefully conduct market analysis, in order to determine the direction in which currency rates are likely to move. Two major approaches are used here: fundamental analysis and technical analysis. For more in-depth fundamental and technical analysis plus trading education, please visit our Traders Hub blog.

Fundamental Analysis

Currency values fluctuate according to a nation’s perceived economic health. Fundamental analysis is the study of all factors that impact a country’s economy and is also representative of its future trends. When investors perceive a particular economy as being more rewarding than others, demand for the domestic currency increases, driving up its price. Fundamental traders look out for these indicators to gauge the economic health of a country.


Monetary Policy: The interest rates decided by a country’s central bank directly impact the domestic currency. When the interest rate increases, currency value tends to appreciate and vice versa.


Inflation Rate: Central banks are responsible for keeping inflation in check and promoting employment. To do so, they have various tools available, including the nation’s monetary policy, market interventions and quantitative easing.


Balance of Trade: The balance between a country’s exports and imports can impact currency values.


GDP Growth: The overall health of an economy is denoted by its GDP growth. Currency values tend to appreciate with a favourable GDP growth rate.


There are several other economic indicators, like employment rate, retail sales, manufacturing index and housing market data, that impact the forex market. To keep track of the economic releases, traders use an economic calendar. This is because significant volatility tends to ensue on the days that important reports are released. Based on whether the actual figures meet or beat market consensus, currency prices can go up or down.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Technical analysis is based on the principle that the markets tend to repeat their historical price trends. To discover these trends, traders rely on technical indicators and forex chart analysis. Technical indicators are actually statistical formulae that can provide important information about the market. They are categorised into:


Trend: Such as Simple Average, Trend lines, Moving Average Convergence Divergence (MACD)


Volume: Such as On Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow


Momentum: Such as Stochastic Oscillators, Relative Strength Index (RSI)


Volatility: Such as Average True Range (ATR), Volatility Index (VIX)


Forex trading platforms like MetaTrader 4 and MetaTrader 5 come with pre-installed technical indicators, allowing you to analyse the ongoing trends and any chances of price reversals. Based on these indicators, you can create forex trading strategies.


These platforms also allow you to use a combination of both fundamental and technical analysis. While fundamental analysis, through financial news alerts, allows traders to gauge the interest rate and inflation outlook for both currencies in a pair, technical indicators and charts provide insight into trends and ranges within the price history. Chart patterns can provide clues regarding how prices might move within the patterns and where they are likely to go after a break-out.

Start Forex Trading with an Australian Regulated Broker

How to Trade Forex

Take a look at these 5 steps to start trading Forex:

Step 1
Educate yourself

Learn all you can about the market. Understand how forex trading can benefit you and ascertain what time you can dedicate to it. Learn how to decipher market fundamentals and how to study charts.

Step 2 | Find a Regulated Broker

A regulated or licensed broker will ensure that your funds stay protected and provide you the necessary tools to trade efficiently. Open an FP Markets account and access our educational materials and you can practice strategies in live market conditions, without risking capital.

Step 2
Find a Regulated Broker

A regulated or licensed broker will ensure that your funds stay protected and provide you the necessary tools to trade efficiently. Open an FP Markets account and access our educational materials and you can practice strategies in live market conditions, without risking capital.

Step 3
Open a Margin Account

Decide on your risk/reward profile. How much of your capital can you afford to lose while trading? Based on that, choose your leverage. When you are a beginner, it is a good idea to start low.

Step 4 | Choose Your Trading Platform

ASIC licensed brokers offer some of the best forex technologies. Your long-term trading success will depend on swift trade execution, minimum slippage, fund security and efficient technical analysis. Choose a platform like MT4 or MT5 that offers all these, while also allowing you to trade on mobile devices.

Step 4
Choose Your Trading Platform

ASIC licensed brokers offer some of the best forex technologies. Your long-term trading success will depend on swift trade execution, minimum slippage, fund security and efficient technical analysis. Choose a platform like MT4 or MT5 that offers all these, while also allowing you to trade on mobile devices.

Step 5
Don’t Forget About Risk Management

Lastly, never enter a trade without a defined stop loss. A stop loss is a trading order that automatically closes your trade when prices move in the wrong direction.

Start Forex Trading with an Australian Regulated Broker
เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

โดยการให้อีเมลของคุณ คุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ

Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2020