Jaki Surowiec Jest Najlepszy do Handlu?

Which Commodity
Is Best for Trading?
TOWARY

The Top Ten
Towary
to Trade

Surowce to w istocie podstawowe materiały, z których wytwarzane są inne towary i stanowią fundament globalnej gospodarki. W rezultacie często są wykorzystywane jako doskonały instrument inwestycyjny. Surowce dzielą się na dwie szerokie kategorie: surowce twarde i surowce miękkie.

Surowce twarde są wydobywane z ziemi lub pozyskiwane z zasobów naturalnych. Kategoria ta obejmuje metale takie jak złoto, srebro i żelazo, oraz surowce energetyczne takie jak ropa, gaz ziemny i węgiel. Surowce miękkie to produkty rolne takie jak inwentarz żywy i płody rolne. Rynki surowców są popularne wśród inwestorów. Stoi za tym ich wysoka zmienność – cecha oferująca inwestorom więcej okazji na sukces. Cechą odróżniającą surowce od innych towarów jest fakt, iż są one wymienne i ustandaryzowane, a ich wartość określa odnośna giełda towarowa.

Jednakże, jeśli chodzi o handel surowcami, nie wszystkie surowce są sobie równe.

Niektóre są lepsze od innych. Biorąc pod uwagę szeroki wybór surowców na rynku, potrzeba wiedzieć co sprawia, że dany surowiec nadaje się do handlu.

  • Ropa naftowa

  • Złoto

  • Srebro

  • Platyna i pallad

  • Metale nieszlachetne: miedź, żelazo, stal, aluminium

  • Kawa

  • Gaz ziemny

  • Soja

  • Kukurydza

  • Pszenica

Co Sprawia, że Surowiec
Nadaje się do Handlu?

W handlu surowcami najważniejszą rzeczą, którą należy uwzględnić, jest płynność. Od płynności surowca zależy łatwość z jaką możesz go sprzedać lub kupić. Płynny rynek jest zasadniczo związany ze stosunkowo niższym ryzykiem, ponieważ prawdopodobnie znajdzie się ktoś kto będzie chciał stanąć po drugiej stronie pozycji handlowej. Odpowiedni będzie taki surowiec, który w każdym momencie ma swój ugruntowany rynek kupujących i sprzedających.

Wysoka płynność oznacza także mniejsze ryzyko poślizgu. Poślizg odnosi się do strat, które występują kiedy spready bid-ask są szerokie. Jest częstym zjawiskiem w przypadku surowców o niskim stopniu płynności. Płynność odróżnia najpopularniejsze surowce od całej reszty. Prowadzi nas to do najważniejszego pytania.

Jakie Jest Dziesięć Najlepszych Surowców do Handlu?

Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych surowców, którymi handluje się na świecie. Już dziś dowiedz się, jakie są korzyści z handlu surowcami.

1. Ropa Naftowa

Jako surowiec służący do wytwarzania wielu produktów, w tym oleju napędowego, benzyny, lubrykantów i produktów petrochemicznych, ropa Crude należy do surowców cieszących się największym popytem na świecie. Do wyznaczania ceny globalnej przyjmuje się ceny dwóch postaci ropy Crude – Brent Crude i West Texas Intermediate (WTI) Crude. Ceny ropy Crude są szczególnie wrażliwe na wpływy decyzji dotyczących wydobycia podejmowanych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC).

Ropa Brent Crude to „słodka i lekka” ropa Crude wydobywana na obszarze Morza Północnego. Ropa ta jest określana jako słodka ze względu na niską zawartość siarki, a lekka ze względu na swoją stosunkowo niską gęstość. Te dwie właściwości sprawiają, że rafinowanie ropy i wytwarzanie z niej użytecznych produktów końcowych jest stosunkowo łatwe.

Ropa WTI Crude, zwana także ropą US Crude, jest wydobywana w Stanach Zjednoczonych i także jest ropą „słodką i lekką”, a gęstość ropy i zawartość siarki są jeszcze niższe niż w przypadku ropy Brent Crude. Chociaż cena ropy WTI Crude w przeszłości była mocno uzależniona od amerykańskiej konsumpcji, rozwój w dziedzinie eksportu ropy sprawił, że jej ceny stają się coraz mocniej skorelowane z cenami ropy Brent Crude.

Zacznij handel akcjami z australijskim regulowanym brokerem

2. Złoto

Na przestrzeni dziejów złoto należące do grupy metali szlachetnych zawsze było jednym z najbardziej pożądanych surowców ze względu na swoje właściwości, dzięki którym złoto nadaje się do wielu zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Chociaż surowiec ten nadal jest wykorzystywany w tradycyjnych branżach, takich jak branża jubilerska czy medyczna, stał się również kluczowym materiałem w branży elektronicznej i lotniczej.

Ponadto, złoto jest powszechnie uznawane za „bezpieczną przystań” ze względu na swoją zdolność do utrzymywania i zwiększania wartości w okresach niestabilności gospodarczej i niepewności politycznej. Z tego względu wielu inwestorów konwertuje pieniądze na złoto, kiedy waluty fiat tracą na wartości, aby zminimalizować ponoszone ryzyko. Co więcej, na ceny złota wpływają decyzje banków centralnych – które utrzymują złoto – o dywersyfikacji rezerw monetarnych poprzez zakup większej ilości złota. Największymi producentami złota na świecie są Chiny, Australia, Rosja i Stany Zjednoczone.

3. Srebro

Podobnie jak złoto, srebro jest pożądanym metalem szlachetnym, który od wieków cieszy się niesłabnącą popularnością. Chociaż wiele osób preferuje złoto jako stabilniejszy nośnik wartości, srebro wciąż jest uznawane za „bezpieczną przystań”, ponieważ jego cena często rośnie w okresach niestabilności.

Srebro jest mniej popularne niż złoto, ponieważ w przeciwieństwie do złota ceny srebra zależą w dużej mierze od popytu na ten surowiec ze strony przemysłu. Chociaż srebro ma wiele zastosowań, niemal 50% popytu na ten surowiec przypada na zastosowania przemysłowe, takie jak produkcja taśm fotograficznych, czipów LED i RFID, paneli słonecznych i baterii.

Oznacza to, że kiedy spada produkcja, zazwyczaj spadają również ceny srebra.

Ponadto, srebro jest często pozyskiwane z rud innych metali, takich jak miedź, złoto i ołów, dlatego wahania popytu na te metale także wpływają na wartość srebra. Główne źródła rud, z których pozyskuje się srebro, znajdują się w Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Boliwii, Peru i Australii.

4. Platyna i pallad

Dwa kolejne metale szlachetne – platyna i pallad – z biegiem lat stały się jednymi z najlepszych surowców do handlu. Pallad, bardzo rzadki metal, jest coraz częściej postrzegany jako bezpieczny surowiec, ponieważ inflacja czy brak stabilności politycznej nie wywierają istotnego wpływu na jego ceny. Surowiec ten stał się popularny również dlatego, że z biegiem lat jego cena konsekwentnie rośnie i przewiduje się, że taki trend utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Pallad jest wykorzystywany przede wszystkim w konwerterach katalitycznych w układach wydechowych do samochodów, ale jest też powszechnie stosowany w innych reakcjach katalitycznych w przemyśle oraz w branży jubilerskiej i dentystycznej. Metal ten jest znajdowany wraz ze złożami miedzi i niklu w RPA i Kanadzie, ale także jako wolny metal w Etiopii, Australii, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Rosji.

Platyna również jest jednym z najrzadszych metali. Około 97% platyny na świecie pochodzi z zaledwie pięciu krajów: RPA, Zimbabwe, Rosji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak pallad, platyna jest wykorzystywana przede wszystkim w konwerterach katalitycznych, ale także do produkcji biżuterii, sprzętu dentystycznego i styków elektrycznych.

Platyna zyskuje na popularności wśród inwestorów handlujących surowcami ze względu na swoją zdolność do osiągania stosunkowo dobrych wyników w niekorzystnych warunkach gospodarczych. Ponadto, popyt na platynę rośnie, ponieważ przemysł znajduje coraz więcej zastosowań dla tego metalu.

5. Metale nieszlachetne

Metale nieszlachetne to pospolite metale, które występują na całym świecie i są łatwiejsze do wydobycia. W przeciwieństwie do metali szlachetnych występują one w dużych ilościach, dlatego ich ceny są często znacznie niższe niż ceny metali szlachetnych. Jednakże, rosnący popyt globalny na metale nieszlachetne wynikający z coraz szerszego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu i handlu pozytywnie wpływa na ich ceny.

Najpopularniejsze metale nieszlachetne:

Miedź

Miedź, którą wydobywa się przede wszystkim w Chile, Chinach, Peru i Stanach Zjednoczonych, jest odporna na korozję i jest wyjątkowo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła. Dzięki tym właściwościom jest popularnym materiałem przemysłowym, zwłaszcza w produkcji elektroniki i stopów, takich jak brąz i mosiądz.

Stal

Stal będąca stopem żelaza i węgla jest materiałem stosunkowo niedrogim, jednak niezwykle wytrzymałym, który znalazł zastosowanie przemysłowe w produkcji, budownictwie i infrastrukturze. Metal ten zyskał popularność ze względu na szeroki zakres zastosowań. Niemniej, należy zauważyć, że ponieważ stal jest stopem, jej ceny zależą od wartości produktów składowych. Największym producentem stali na świecie są Chiny, następnie Indie, Japonia i Stany Zjednoczone.

Żelazo

Żelazo jest metalem powszechnie występującym i stosunkowo łatwym do wydobycia. Największymi producentami rudy żelaza są Chiny, Australia, Indie, Brazylia i Australia. Surowiec ten ma wiele zastosowań przemysłowych i chemicznych, jest także wykorzystywany do produkcji stali. W ujęciu historycznym podaż żelaza jest wystarczająca do zaspokojenia popytu i jego ceny utrzymują się na relatywnie stabilnym poziomie. W ostatnich latach coraz większa urbanizacja przyczynia się do utrzymania popytu na ten metal.

Aluminium

Aluminium, kolejny ważny metal nieszlachetny, jest materiałem wyjątkowo lekkim i odpornym na korozję. Największymi producentami aluminium są Chiny, Kanada, Indie i Rosja. Aluminium często łączy się z innymi metalami w celu uzyskania stopów, które są jednocześnie mocne i lekkie. W związku z tym metal ten ma wiele zastosowań komercyjnych, w tym przy budowie i produkcji opakowań, samolotów i pojazdów.

6. Kawa

Każdego dnia na świecie wypija się ponad dwa miliardy filiżanek kawy, dlatego nie może dziwić, że kawa jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych surowców na świecie.

Kawa, dla której szacunkowa wartość transakcji przekracza 15 miliardów $, jest największym surowcem z kategorii napojów i jednym z największych surowców z kategorii produktów żywnościowych pod względem wolumenu obrotu. Zdecydowanie największym globalnym producentem kawy jest Brazylia, a w dalszej kolejności Wietnam, Kolumbia i Indonezja.

7. Gaz ziemny

Gaz ziemny jest istotnym nieodnawialnym źródłem energii oraz paliwem. Pozostaje jednym z najpopularniejszych surowców na świecie, pomimo coraz większego ukierunkowania na odnawialne źródła energii.

Gaz ziemny jest wykorzystywany do wytwarzania prądu, ogrzewania i gotowania, a także w produkcji plastiku, wyrobów farmaceutycznych, włókien i nawozów. Największymi producentami gazu ziemnego na świecie są Stany Zjednoczone, Rosja, Iran i Katar.

8. Soja

Soja, zwana również ziarnami soi, jest zaliczana do najpopularniejszych surowców miękkich. Chociaż produkcja soi jest stosunkowo niedroga, jej ziarna są bogatym źródłem białka. Soja jest wykorzystywana w produkcji biopaliwa, ale także różnych

produktów żywnościowych i rolnych, w tym oleju sojowego, pasz dla zwierząt oraz zamienników dla produktów mięsnych i nabiału. Największym producentem soi są Stany Zjednoczone, następnie Brazylia, Argentyna i Indie.

9. Kukurydza

Kukurydza – ważne źródło pożywienia wykorzystywane przede wszystkim do produkcji etanolu, pasz dla zwierząt, skrobi i syropu kukurydzianego – jest cennym surowcem rolnym, który cieszy się popularnością wśród inwestorów.

Kukurydzę uznaje się za jeden z najbardziej wszechstronnych surowców rolnych, a popyt na nią zwiększyło pojawienie się biopaliw. Największymi globalnymi producentami kukurydzy są Argentyna, Chiny, Stany Zjednoczone i Brazylia.

10. Pszenica

Pszenica będąca kluczowym elementem w produkcji żywności, takiej jak mąka, chleb czy kasza, jest nie tylko surowcem, bez którego nie możemy się obejść, ale także istotnym źródłem pożywienia.

Szacunkowa wartość transakcji na pszenicy wynosi ponad 45 miliardów $ i jest ona jednym z surowców żywnościowych, które najczęściej stanowią przedmiot wymiany handlowej. Największymi producentami pszenicy są Chiny i Indie.

Każdy surowiec jest unikatowy, dlatego ważne jest zrozumienie różnych czynników, jakie wywierają na niego wpływ. Jednakże, wysoka zmienność cen jest jednym z czynników, które w zasadzie są wspólne dla wszystkich surowców; możemy także wyróżnić kilka wspólnych przyczyn, które za nią stoją.

Zacznij handel akcjami z australijskim regulowanym brokerem

Jakie są główne czynniki wpływające na ceny surowców?

Popyt i podaż

Ceny surowców podlegają wpływowi zmian popytu na dany surowiec i podaży danego surowca. Ogólna podstawowa zasada jest taka, że ceny rosną, kiedy rośnie popyt na surowiec lub kiedy maleje podaż surowca. Z kolei ceny idą w dół, kiedy rośnie podaż i maleje popyt.

Aktualne informacje o surowcach

Aktualne informacje znajdują odbicie w cenach surowców, ponieważ wywierają duży wpływ na sentyment rynkowy. Przykładowo, negatywne wieści prawdopodobnie wywołają negatywny sentyment rynkowy, który z kolei popchnie ceny w dół. Aktualne informacje są ważną siłą wpływającą na ceny, ponieważ wiele surowców reaguje nadzwyczajną zmianą ceny nawet na plotki o ważnych wydarzeniach.

Zmiany kursów walut

Zasadniczo surowce są wyceniane w USD i chociaż nie zawsze musi tak być, zazwyczaj są odwrotnie skorelowane z USD – kiedy wartość jednego idzie w górę, wartość drugiego spada i vice versa.

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy kraju może wpływać na cenę surowca, zwłaszcza jeśli dany kraj należy do głównych producentów tego surowca. Wynika to stąd, że wzrost gospodarczy zwiększa siłę przemysłową. Przykładowo, wojna gospodarcza prowadzona przez Wenezuelę wpłynęła na ceny ropy naftowej. Chociaż Wenezuela należy do głównych producentów ropy, niestabilność gospodarcza tego kraju oznacza, że rząd nie daje rady utrzymywać branży naftowej i inwestować w nią. Doprowadziło to do ograniczeń w produkcji ropy, co z kolei wpłynęło na podaż ropy i zwiększyło zmienność cen tego surowca.

Środowisko geopolityczne

Ceny surowców często podlegają wpływowi środowiska geopolitycznego kraju, z którego pochodzi danych surowiec. Oznacza to, że niepewność polityczna znajduje odbicie w cenach. Przykładowo, ponieważ głównym producentem żelaza i stali są Chiny, wszelkie napięcia polityczne dotyczące tego kraju odciskają swoje piętno na cenach tych surowców. Wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami stanowi przykład sytuacji, która wpłynęła na ceny stali i żelaza.

Warunki pogodowe

Pogoda odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się cen surowców, zwłaszcza w sektorze rolnym. Niekorzystne warunki pogodowe wpływające na zbiory mogą doprowadzić do zwiększenia popytu na surowiec i pociągnąć jego ceny w górę. Z drugiej strony sprzyjająca pogoda może skutkować dobrymi zbiorami, co prowadzi do podaży przewyższającej popyt na dany surowiec. W takim przypadku cena surowca prawdopodobnie spadnie.

Pogoda może wpływać także na inne surowce, nie tylko rolne, np. na ropę naftową. Przykładowo ochłodzenie może spowodować wzrost popytu na ropę i gaz ziemny do ogrzewania, co prawdopodobnie przełoży się na wyższe ceny surowców.

Trendy konsumenckie

Zmiany preferencji konsumentów i nawyków zakupowych mogą wpłynąć na ceny surowców. Przykładowo, inwestorzy, którzy planują handel surowcami energetycznymi, powinni mieć świadomość potencjalnego załamania gospodarczego, jakie może nastąpić, kiedy alternatywne źródła energii upowszechnią się w wyniku rozwoju technologicznego. Przejście na takie źródła energii, jak energia słoneczna, biopaliwa i energia wiatrowa, może obniżyć popyt na ropę Crude i gaz ziemny, a w rezultacie cenę tych surowców. Z drugiej strony coraz powszechniejsze stosowanie biopaliw może zwiększyć popyt na kukurydzę i doprowadzić do wzrostu jej cen.

Powyższe czynniki są wspólne dla różnych surowców, jednak niektóre surowce podlegają swoim własnym unikatowym czynnikom kształtującym ich ceny. Dzięki zrozumieniu konkretnych czynników wpływających na ceny danego surowca będziesz lepiej przygotowany do podejmowania świadomych decyzji, kiedy rozpoczniesz handel.

How are Commodities
Traded?

W głównej mierze handel surowcami odbywa się na jeden z dwóch sposobów: poprzez kontrakty futures lub kontrakty na różnice kursowe (CFD). Rynek kontraktów futures to tradycyjnie najbardziej bezpośredni sposób na handel surowcami. Kontrakt futures na surowce jest umową kupna lub sprzedaży określonego surowca po z góry określonej cenie w określonej dacie i o określonej godzinie w przyszłości.

Z drugiej strony kontrakty CFD na surowce są bardziej nowoczesnym i popularnym podejściem do handlu surowcami. W przeciwieństwie do handlu kontraktami futures na surowce, który generalnie wymaga większych nakładów kapitałowych, kontrakty CFD na surowce oferują wysokie poziomy dźwigni finansowej. Wysoka dźwignia umożliwia inwestorom uzyskanie większej ekspozycji na surowiec bazowy za niewielki ułamek wymaganego kapitału. Innymi słowy, możesz zacząć handel kontraktami CFD, posiadając znacznie mniej kapitału niż potrzebowałbyś do handlu kontraktami futures.

Podstawy handlu surowcami

Oprócz możliwości handlu na bazie depozytu zabezpieczającego kontrakty CFD na surowce dają inwestorom możliwość zarabiania zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Na rynku spadkowym możesz zająć pozycję krótką (sprzedaży), co oznacza sprzedaż instrumentu po wyższej cenie i odkupienie go po cenie niższej.

Kiedy sprzedajesz instrument, Twoim zyskiem będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna przy zamknięciu pozycji.

Kontrakty CFD są produktami złożonymi; niemniej, kiedy zbadasz rynek, możesz zacząć handel w kilku krokach.

Krok 1

Krok 2

Wybierz rynek surowców, określając rodzaj surowca, jakim chcesz handlować.

Krok 3

Podejmij decyzję o kupnie lub sprzedaży na podstawie przeprowadzonej analizy rynku. Jeśli uważasz, że cena surowca wzrośnie, możesz kupić instrument (zająć pozycję długą), a jeśli uważasz, że cena spadnie, możesz sprzedać instrument (zająć pozycję krótką).

Krok 4

Kiedy wybierzesz kierunek transakcji, musisz zdecydować, ile jednostek surowca chcesz kupić lub sprzedać.

Krok 5

Ustaw parametry zarządzania ryzykiem. Kontrakty CFD wiążą się z dużym ryzykiem i rozsądne jest kontrolowanie swojego ryzyka handlowego za pomocą narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Krok 6

Otwórz transakcję i monitoruj swoją pozycję. Po otwarciu transakcji powinieneś ją nieustannie monitorować, ponieważ na rynku może nastąpić gwałtowne załamanie.

Niezależnie od wybranego surowca, Twój handel nie powinien być arbitralny. Powinien opierać się na rozsądnej strategii.

Jakie są podstawy strategii handlu surowcami?

Jednym z podstawowych elementów dobrej strategii handlu surowcami jest należyta analiza surowca, którym chcesz handlować. W tym celu musisz zrozumieć analizę fundamentalną i analizę techniczną. Chociaż możesz zastosować jedną z powyższych metod, inwestorzy często stosują obie naraz.

Analiza techniczna pomaga w czasie nauki i przy podejmowaniu decyzji o momencie wejścia na rynek i wyjścia z rynku. Ten rodzaj analizy opiera się na wykorzystywaniu wykresów i wskaźników do identyfikacji wzorców historycznych, które pomogą Ci przewidzieć przyszłe ruchy cen.

Analiza fundamentalna pomoże Ci zrozumieć zasady makroekonomiczne i zdarzenia, które wpływają na ceny. Analizę fundamentalną możesz zacząć od czytania raportów na temat surowca, którym chcesz handlować, i śledzenia aktualnych informacji z wiarygodnych źródeł. Kiedy opracujesz strategię, rozsądne jest przetestowanie jej zasadności na koncie demo.

Twoja strategia musi być podparta zasadami solidnego zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania potencjalnych strat. Ponieważ surowce charakteryzują się znacznie większą zmiennością cen niż inne rodzaje inwestycji, nietrudno o to, aby niekorzystne zmiany cen wyczyściły Twoje konto, jeśli nie będziesz monitorować zagrożeń dla Twoich otwartych pozycji.

Zlecenia Stop Loss są jednym z narzędzi, z jakich możesz skorzystać do zarządzania ryzykiem podczas handlu kontraktami CFD na surowce. Jak jego nazwa wskazuje, zlecenie Stop Loss pomoże Ci ograniczyć straty poprzez automatyczne zamknięcie pozycji z chwilą osiągnięcia z góry określonej ceny. Jednakże, musisz pamiętać, że zlecenie Stop Loss nie zawsze zostanie zrealizowane po określone przez Ciebie cenie. Czasami występują luki cenowe wynikające z poślizgu, dlatego jeśli chcesz, aby Twoje zlecenie zostało zamknięte po konkretnej cenie, będziesz musiał złożyć gwarantowane zlecenie Stop.

Uwaga: Nie wszystkie surowce wiążą się z takim samym ryzykiem. Musisz upewnić się, że rozumiesz profil ryzyka każdego surowca, jakim chcesz handlować.

Handel głównymi surowcami

Handel surowcami nie przypomina handlu innymi aktywami. Chociaż podstawy handlu pozostają takie same, każdy surowiec jest inny. Przykładowo, czynniki, które kształtują ceny pszenicy, niekoniecznie będą wpływać na ceny ropy. Ważne, aby zdobyć wiedzę na temat każdego surowca, jakim chcesz handlować, oraz różnych czynników wpływających na jego cenę bazową. Umiejętność dogłębnej analizy wybranego rynku bardzo pomoże Ci zwiększyć swoje szanse na sukces.

Zacznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020