Bảng thuật ngữ

Thuật ngữĐỊNH NGHĨA
TÀI KHOẢN (TÀI KHOẢN FP, HOẶC SỐ TÀI KHOẢN)TÀI KHOẢN VỚI FP MARKETS ĐƯỢC TẠO TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN, BAO GỒM MỌI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ MỌI GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG TÀI KHOẢN ĐÓ.
BÁNCÔNG TY BÁN THẤP NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ. CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ ƯU ĐÃI.
MUACÔNG TY MUA CAO THẤP NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ
PHÍ HOA HỒNG (HAY PHÍ GIAO DỊCH)SỐ TIỀN MÀ BẠN PHẢI TRẢ CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHI THỰC HIỆN MỖI GIAO DỊCH.
HỢP ĐỒNGMỘT THỎA THUẬN GIỮA 2 BÊN TRỞ LÊN. (TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ)
HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH (CFD)MỘT THỎA THUẬN GIỮA NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN ĐỂ GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH VỀ GIÁ TRỊ CỦA MỘT CÔNG CỤ CỤ THỂ GIỮA THỜI ĐIỂM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LẬP VÀ THỜI ĐIỂM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ĐÓNG.
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNGSỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ CỦA MỘT CHỨNG KHOÁN TRONG MỘT HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN. MỘT CHỈ BÁO CỦA GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN CHO HỢP ĐỒNG FPM OTC CÓ TRÊN TRANG WEB WWW.FPMARKETS.COM.AU.
CẶP TIỀN TỆ CHÍNHCẶP TIỀN TỆ ĐƯỢC SO SÁNH KHI GIAO DỊCH FOREX. VÍ DỤ: MỘT HỢP ĐỒNG GIỮA ĐỒNG ĐÔ LA ÚC VỚI ĐÔ LA MỸ SẼ ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG AUDUSD
PHÁI SINHMỘT LOẠI CHỨNG KHOÁN CÓ GIÁ PHỤ THUỘC VÀO HOẶC BẮT NGUỒN TỪ MỘT HOẶC NHIỀU TÀI SẢN TIỀM NĂNG.
DMA (DIRECT MARKET ACCESS - TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRỰC TIẾP)MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN LỆNH, TRONG ĐÓ MỘT LỆNH ĐƯỢC ĐẶT TRỰC TIẾP, HOẶC GẦN NHƯ LÀ GIÁN TIẾP, TRÊN SÀN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA BẤT CỨ NHÀ MÔI GIỚI NÀO. TRÊN THỰC TẾ, CÓ NHIỀU BIẾN THỂ CỦA MÔ HÌNH CHUNG VÀ CÁC NHÀ MÔI GIỚI LUÔN CÓ QUYỀN LỌC LỆNH VÌ NGUYÊN NHÂN PHÁP LÝ HOẶC TUÂN THỦ.
GIẢM SÚTTHỜI KỲ GIỮA SỰ SỤT GIẢM TỪ ĐỈNH VÀ ĐÁY CỦA MỘT KHOẢNG THỜI GIAN CỤ THỂ ĐƯỢC GHI LẠI CỦA MỘT KHOẢN TIỀN ĐẦU TƯ
ECN (ELECTRONIC COMMUNICATION NETWORK - MẠNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ)MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN LỆNH, TRONG ĐÓ MỘT LỆNH ĐƯỢC ĐẶT TRỰC TIẾP, HOẶC GẦN NHƯ LÀ GIÁN TIẾP, QUA MỘT ĐỐI TÁC ĐỐI XỨNG MÀ KHÔNG CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA BẤT CỨ NHÀ MÔI GIỚI NÀO. TRÊN THỰC TẾ, CÓ NHIỀU BIẾN THỂ CỦA MÔ HÌNH CHUNG VÀ CÁC NHÀ MÔI GIỚI LUÔN CÓ QUYỀN LỌC LỆNH VÌ NGUYÊN NHÂN PHÁP LÝ HOẶC TUÂN THỦ.
VÀO / MỞTHỰC HIỆN MỘT LỆNH TRÊN THỊ TRƯỜNG. GIÁ ĐƯỢC GỌI LÀ GIÁ ĐẦU VÀO HOẶC GIÁ MỞ.
THOÁT/ĐÓNGTẠO MỘT LỆNH TRÁI NGƯỢC VỚI MỘT VỊ TRÍ HIỆN ĐANG ĐƯỢC MỞ
TIỀN ĐẦU TƯ/TIỀN ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNGSỐ TIỀN TÍNH BẰNG ĐÔ LA, HOẶC PHẦN TRĂM VỐN ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO MỘT LOẠI CHỨNG KHOÁN, PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG HOẶC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỤ THỂ.
PHÍCHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA NHÀ MÔI GIỚI, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ GIAO DỊCH.
TÀI TRỢTÀI TRỢ CHO TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ CFD ĐƯỢC GIỮ QUA ĐÊM. TỶ SUẤT TÀI TRỢ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ GIÁ TRỊ VỊ TRÍ CỦA BẠN. NẾU BẠN MỞ MỘT VỊ TRÍ “MUA” DÀI HẠN, BẠN SẼ BỊ THU MỘT KHOẢN LỢI TỨC TÀI CHÍNH; NẾU BẠN MỞ MỘT VỊ TRÍ “BÁN” NGẮN HẠN, BẠN CÓ THỂ SẼ NHẬN ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỢI TỨC.
VỐN CỔ PHẦN TỰ DOVỐN CỔ PHẦN TỰ DO LÀ SỐ TIỀN CÓ SẴN CỦA BẠN, DÙNG ĐỂ ĐẶT VỊ TRÍ MỚI BẰNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAIHỢP ĐỒNG GIỮA HAI BÊN ĐỂ MUA HOẶC BÁN MỘT TÀI SẢN CỤ THỂ VỚI SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN THEO MỘT MỨC GIÁ ĐƯỢC THỎA THUẬN HÔM NAY.
MỞ DÀI HẠNMỞ DÀI HẠN LÀ MỞ MỘT VỊ TRÍ CFD MUA ĐỂ THU LỢI NHUẬN KHI GIÁ TĂNG.
MỞ NGẮN HẠNMỞ NGẮN HẠN LÀ MỞ MỘT VỊ TRÍ CFD BÁN ĐỂ THU LỢI NHUẬN KHI GIÁ GIẢM.
TỔNG GIÁ TRỊ THANH LÝ (GROSS LIQUIDATION VALUE - GLV)GLV CỦA BẠN BẰNG TỔNG GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN CỦA BẠN NẾU BẠN ĐÓNG TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VỚI MỨC GIÁ THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI, TRỪ ĐI MỌI KHOẢN PHÍ GIAO DỊCH HOẶC ĐIỀU CHỈNH. NẾU GLV CỦA BẠN GIẢM XUỐNG DƯỚI 0, BẠN SẼ BỊ NỢ.
ĐỐI XỨNGMỘT KHOẢN ĐẦU TƯ ĐỂ GIẢM RỦI RO CỦA CHUYỂN ĐỘNG GIÁ BẤT LỢI TRONG MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ HOẶC TÀI SẢN KHÁC, THƯỜNG BAO GỒM VIỆC MỞ MỘT VỊ TRÍ BÙ BẰNG MỘT LOẠI CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN
CHỈ SỐMỘT CON SỐ ĐO LƯỜNG THEO THỐNG KÊ CHUNG CỦA MỘT THỊ TRƯỜNG CỤ THỂ. VÍ DỤ: ASX S&P200 MUỐN ĐO GIÁ TRỊ CỦA 200 CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU TRÊN ASX.
KÝ QUỸ BAN ĐẦUMỖI NHÀ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CFD CỦA ASX ĐỀU CẦN PHẢI NẠP VÀO MỘT KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ BAN ĐẦU (TIỀN NẠP) CHO MỖI HỢP ĐỒNG MÀ HỌ GIAO DỊCH. YÊU CẦU NÀY ÁP DỤNG CHO CẢ NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN. KHOẢN KÝ QUỸ BAN ĐẦU NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI HỢP ĐỒNG KẾT THÚC. SỐ TIỀN NÀY THƯỜNG ĐƯỢC CHỌN THEO MỘT MỨC CỤ THỂ ĐỂ BÙ ĐẮP VÀO SỐ TIỀN THUA LỖ CÓ THỂ DỰ ĐOÁN TRƯỚC MỘT CÁCH HỢP LÝ CỦA MỘT VỊ TRÍ GIỮA THỜI ĐIỂM KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀO MỘT NGÀY VÀ NGÀY TIẾP THEO. SỐ TIỀN KÝ QUỸ BAN ĐẦU CỦA MỖI HỢP ĐỒNG SẼ KHÁC NHAU THEO TÍNH BIẾN ĐỘNG GIÁ.
CÔNG CỤMỘT TÀI SẢN CÓ THỂ GIAO DỊCH ĐƯỢC HOẶC MỘT HẠNG MỤC CÓ THỂ THƯƠNG THẢO - NHƯ CHỨNG KHOÁN, HÀNG HÓA, PHÁI SINH, CHỈ SỐ HOẶC BẤT CỨ HẠNG MỤC NÀO LÀ CƠ SỞ CỦA MỘT SẢN PHẨM PHÁI SINH.
IRESSNỀN TẢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU ĐỂ GIAO DỊCH CFD VỐN CỔ PHẦN.
Đòn bẩyKHI GIAO DỊCH BẰNG VỐN MƯỢN, NGHĨA LÀ BẠN ĐANG GIAO DỊCH BẰNG ĐÒN BẨY.
THANH LÝTHANH LÝ LÀ VIỆC BẮT BUỘC ĐÓNG CÁC VỊ TRÍ DO VỐN CỔ PHẦN TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ CỦA CÁC VỊ TRÍ ĐANG MỞ - MỘT VỊ TRÍ CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC THANH LÝ TỰ ĐỘNG, GLV CỦA BẠN BẰNG 50% YÊU CẦU KÝ QUỸ CỦA BẠN.
TÍNH LƯU ĐỘNGMỨC ĐỘ MÀ MỘT TÀI SẢN HOẶC CHỨNG KHOÁN CÓ THỂ ĐƯỢC MUA HOẶC BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG MÀ KHÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỦA TÀI SẢN ĐÓ.
LOTLOT LÀ THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÔ TẢ SỐ TIỀN CỦA MỘT HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN. VÍ DỤ: 1 LOT VÀNG LÀ 100 TROY OUNCE VÀNG. 1 LOT AUDUSD LÀ SỐ TIỀN USD TƯƠNG ĐƯƠNG 100.000 AUD
LỆNH GỌI KÝ QUỸKHI VỐN CỔ PHẦN TỰ DO CỦA BẠN GIẢM XUỐNG DƯỚI 0. VỊ TRÍ CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ THANH LÝ VÀO BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO KHI BẠN ĐANG ĐƯỢC GỌI KÝ QUỸ.
ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ THỊ TRƯỜNGMỘT HỆ THỐNG TRONG ĐÓ GIÁ TRỊ CỦA MỘT VỊ TRÍ ĐANG MỞ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LẠI THEO THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI, VỚI MỤC ĐÍCH TÍNH TOÁN KÝ QUỸ BIẾN ĐỘNG GIÁ.
NHÀ KIẾN TẠO THỊ TRƯỜNGTRONG ĐÓ, NHÀ CUNG CẤP CFD ASX ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, CUNG CẤP MỨC CHÊNH LỆCH 2 CHIỀU, KHÔNG BẰNG VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG. NHÀ KIẾN TẠO THỊ TRƯỜNG LÀ NHỮNG NGƯỜI TẠO GIÁ VÀ TẠO RA TIỀN KHI KHÁCH HÀNG BỊ LỖ.
MT4/METATRADER 4NỀN TẢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU ĐỂ GIAO DỊCH FX.
HỢP ĐỒNG OTC (OVER THE COUNTER - PHI TẬP TRUNG)HỢP ĐỒNG CỦA MỘT SẢN PHẨM TÀI CHÍNH, BAO GỒM CÁC TÙY CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI HỐI HOẶC KIM LOẠI. HỢP ĐỒNG OTC KHÔNG ĐƯỢC GIAO DỊCH HOẶC THANH TOÁN VỚI BẤT CỨ SÀN NÀO.
P&LLỜI VÀ LỖ
PIP/ĐIỂMGIA SỐ NHỎ NHẤT, THEO ĐÓ MỘT ĐƠN VỊ TIỀN TỆ (NHƯ CỦA HỢP ĐỒNG OTC FPM FX) THAY ĐỔI VÀ ĐƯỢC BÁO GIÁ PHỤ THUỘC VÀO SỐ LƯỢNG SỐ THẬP PHÂN MÀ LOẠI TIỀN ĐÓ ĐƯỢC BÁO GIÁ. VÍ DỤ: KÝ QUỸ USDJPY ĐƯỢC BÁO GIÁ CHỈ VỚI HAI SỐ THẬP PHÂN (NGHĨA LÀ GIÁ TRỊ MỘT PIP (HOẶC ĐIỂM) = JPY 0,01).
VỊ TRÍ (VỊ TRÍ MỞ)GIAO DỊCH CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG HOẶC THANH TOÁN TRƯỚC THỜI GIAN THEO THỎA THUẬN THANH TOÁN.
QUY MÔ VỊ TRÍQUY MÔ (VÍ DỤ: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU) HOẶC SỐ TIỀN TÍNH BẰNG ĐỒNG ĐÔ LA CỦA MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ CỤ THỂ ĐƯỢC ĐẶT).
QUẢN LÝ RỦI ROMỘT HỆ THỐNG GIÚP XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, TÌM CÁCH GIẢM VÀ BÁO CÁO/QUẢN LÝ RỦI RO ĐỂ TRÁNH THUA LỖ.
GIAO DỊCH THEO QUY TẮCMỘT HỆ THỐNG QUY TẮC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ XÁC ĐỊNH CƠ HỘI GIAO DỊCH.
Bảo mậtMỘT THUẬT NGỮ KHÁC ĐỂ CHỈ MỘT LOẠI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
TRƯỢT GIÁSỰ CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ CỦA GIAO DỊCH VÀ KHI THỰC HIỆN LỆNH THỰC TẾ. THƯỜNG XẢY RA Ở GIAI ĐOẠN CÓ TÍNH BIẾN ĐỘNG CAO, TRONG ĐÓ GIÁ DAO ĐỘNG VỚI MỨC ĐỘ CAO.
MỨC CHÊNH LỆCHSỰ CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ MUA VÀ GIÁ BÁN.
LỆNH GIẢM LỖMỘT LOẠI LỆNH ĐƯỢC ĐẶT, ĐƯỢC KÍCH HOẠT KHI GIÁ TRỊ THƯỜNG ĐẠT MỨC ĐÃ XÁC ĐỊNH TRƯỚC. LỆNH DỪNG LỖ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÓNG CÁC VỊ TRÍ ĐANG LỖ ĐỂ TRÁNH LỖ THÊM.
PHÍ QUA ĐÊM/GIA HẠNMỘT THỎA THUẬN GIỮA 2 BÊN ĐỂ TRAO ĐỔI CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH. CÁC NHÀ MÔI GIỚI CÓ THỂ CAM KẾT THỎA THUẬN PHÍ QUA ĐÊM VỚI CÁC NHÀ MÔI GIỚI CHÍNH ĐỂ MỞ CÁC VỊ TRÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
TÀI SẢN TIỀM NĂNGMỘT CHẾN LƯỢC VỀ VIỆC BẠN SẼ ĐẶT GIAO DỊCH GÌ, BẰNG CÁCH NÀO
GIẢM LỖ TREOMỘT LỆNH DỪNG LỖ THEO MỨC, THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CỦA LOẠI CHỨNG KHOÁN ĐANG ĐƯỢC GIAO DỊCH
TÀI SẢN TIỀM NĂNGTÀI SẢN LÀ CƠ SỞ ĐỂ TÍNH GIÁ CỦA SẢN PHẨM PHÁI SINH. VÍ DỤ: MỘT CFD VỐN CỔ PHẦN TRÊN BHP CÓ MỘT LOẠI TÀI SẢN TIỀM NĂNG LÀ A, TƯƠNG ĐUƠNG VỚI CỔ PHIẾU CỦA BHP.
KÝ QUỸ BIẾN ĐỘNG GIÁLÀ MỘT KHOẢN TIỀN THANH TOÁN CHO LỢI NHUẬN HOẶC THUA LỖ SAU KHI ĐÁNH GIÁ LẠI MỘT HỢP ĐỒNG CFD. THEO ĐÓ, CÁC VỊ TRÍ MỞ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LẠI (HOẶC ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG) HÀNG NGÀY.
TÍNH BIẾN ĐỘNGLÀ CHUYỂN ĐỘNG GIÁ CỦA LOẠI CÔNG CỤ ĐANG ĐƯỢC GIAO DỊCH. GIÁ CỦA CÔNG CỤ CÓ TÍNH BIẾN ĐỘNG CAO SẼ DAO ĐỘNG NHANH CHÓNG, CÒN GIÁ CỦA CÔNG CỤ CÓ TÍNH BIẾN ĐỘNG THẤP SẼ (TƯƠNG ĐỐI) ỔN ĐỊNH.
VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER - MÁY CHỦ RIÊNG ẢO)MÁY CHỦ RIÊNG (VPS) LÀ MÁY ẢO ĐƯỢC BÁN DƯỚI DẠNG MỘT DỊCH VỤ BỞI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ INTERNET. CÁC NHÀ GIAO DỊCH SỬ DỤNG MÁY CHỦ NÀY ĐỂ LƯU TRỮ NỀN TẢNG MT4, ĐỂ CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA HỌ, NHƯ EA, CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG 24 GIỜ, 5,5 NGÀY MỘT TUẦN.
FP Markets Multi Platform

The Industry’s Most

Powerful Platforms

FP Markets provides some of the most technologically advanced platforms for all levels of trader, including Metatrader 4, WebTrader, Apps for iPhone and Android as well as IRESS.

 • Windows
  Windows
 • Mac
  Mac
 • WebTrader
  WebTrader
 • iPhone
  iPhone
 • Android
  Android

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

 • Giao dịch forex và CFD
 • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
 • 10 000+thị trường
 • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
 • Chỉ cần nạp $100
 • Đòn bày 1:500

FP Markets at the football