ฟอเร็กซ์

ฟอเร็กซ์

การกำหนดราคาแบบ

Forex and Forex Trading?

 
 
 

Forex or FX, is a marketplace where two matched currencies are traded for one another – called a currency pair. Forex can fluctuate on the basis of one currency (e.g., British Pound GBP) becoming stronger or weaker in respect to another currency (e.g., United States Dollars USD). Forex trading involves trading on the basis of such fluctuation.

The Forex market is the largest financial market, with a global turnover of over $5.3 trillion a day. FP Markets offers traders access to global forex markets through it’s MetaTrader 4 Platform with superior execution and spreads from as little as 0.0 pips.

Forex trading is typically made available through a forex broker. It’s important to use an established and reputable broker for all your trading activities. FP Markets is an established global award winning CFD and Forex provider with over 12 years industry experience.

Benefits of

เทรดฟอเร็กซ์

 

Trading forex with FP Markets gives you access to forex trading toolsforex educational material และ trading platforms with significant trading benefits that can help create trading opportunities across this highly liquid market.

Forex Markets Open 24 Hours

Forex is traded 24 hours a day, around the globe. Trade at a time that suits you using our desktop and mobile solutions on Metatrader 4 (MT4).

สภาพคล่องสูงสุด

Forex is one of the largest financial markets with over $5 Trillion in daily trade. This makes the Forex market a highly liquid market, with high price movements and many opportunities to trade.

More exposure with leverage

 

Use leverage to trade with a relatively small investment and greater exposure. Using leverage means traders can profit from the smallest movements in the underlying market.

Focus your trading

Unlike the stock market, with tens of thousands of stocks to choose from, the Forex market is primarily focused around the major currency pairings. Forex traders are able to focus their attention and potentially see the bigger picture more easily.

FP Markets

FX Spreads

 
 

Raw Spreads From 0.0 Pips

 

FP Markets provides traders with some of the tightest interbank spreads in the industry starting as low as 0.0 pips on the majors. Our liquidity is sourced from multiple bank and non bank liquidity providers who provide our clients with deep top of book pricing. This combined with tight spreads in a low latency trade environment makes FP Markets the ideal choice for active traders around the world.

เริ่ิ่มเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ คุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
รับอัปเดตทันทีใน Telegram