เชื่อมต่อกล่องเครื่องมือเทรดเดอร์

1. About the FP Markets
Trader Toolbox Connect

The FP Markets Trader Toolbox Connect application allows you easy access to FP Markets and other online resources to help keep you informed. This application will allow you to open websites from within your trading terminal including the FP Markets website.

2. How to Setup

Setup is a quick and simple process from within your platform terminal:

  • Make sure you have installed the FP Markets Traders Edge Software to your platform terminal

  • Find the “FP Markets – Connect” application from your terminals navigator under Expert Advisors.

  • Drag and drop the application onto any open chart that you are not planning to use.

  • Ensure that you have “Allow DDL imports” ticked and select OK

เริ่มต้นกับโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่มีการกำกับดูแล

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอ มรับในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ
Source - database | Page ID - 23697

Get instant Updates in Telegram