Kết nối Hộp công cụ
Giao dịch

1. About the FP Markets
Trader Toolbox Connect

The FP Markets Trader Toolbox Connect application allows you easy access to FP Markets and other online resources to help keep you informed. This application will allow you to open websites from within your trading terminal including the FP Markets website.

2. How to Setup

Setup is a quick and simple process from within your platform terminal:

  • Make sure you have installed the FP Markets Traders Edge Software to your platform terminal

  • Find the “FP Markets – Connect” application from your terminals navigator under Expert Advisors.

  • Drag and drop the application onto any open chart that you are not planning to use.

  • Ensure that you have “Allow DDL imports” ticked and select OK

Bắt đầu với nhà môi giới được Australia Quản lý

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 23713

Get instant Updates in Telegram