Jak Handlować na Rynku Forex?
Handel online na rynku Forex | Handel walutami

Jak Handlować na Rynku Forex:
Kroki w Handlu Walutami

Ze względu na dużą płynność i nieprzerwane godziny handlu, nie jest zaskoczeniem, że rynek Forex (skrót od Foreign Exchange – wymiana walut) odznacza się największym wolumenem obrotów na świecie, którego dzienna wartość wynosi aż 6,6 mld USD. Ceny walut podlegają ciągłym wahaniom wartości w stosunku do siebie, a rynek Forex oferuje duże możliwości czerpania zysków z tych zmian cen. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się jak handlować na rynku forex i jakie kroki należy podjąć, aby wykorzystać te możliwości.

Krok 1:
Learn How the Forex
Market Works

Podstawowa Zasada

Handel na rynku Forex polega na jednoczesnym kupnie i sprzedaży dwóch walut. Na przykład jeśli kupujesz GBP/USD oznacza to, że kupujesz GBP poprzez sprzedaż USD, a jeśli sprzedajesz parę, kupujesz USD poprzez sprzedaż GBP.

Na rynku walutowym pary dzielą się na trzy główne grupy – główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne pary są najczęściej wymienianymi parami, a każda z nich zawiera USD i jedną z pozostałych siedmiu głównych walut (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD i NZD). Wśród drugorzędnych par znajdują się dwie inne główne waluty poza USD. Egzotyczne pary to z kolei takie, które zawierają główną i egzotyczną walutę, na przykład EUR/TRY lub USD/THB.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi grupami jest ich płynność, przy czym główne pary są najbardziej płynne a egzotyczne najmniej.

Jak Inwestorzy na Rynku Forex Osiągają Zyski

Celem handlu forex jest kupno waluty po niskiej cenie i jej późniejsza sprzedaż po wyższej cenie. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1250 i uważasz, że kurs wymiany wzrośnie, kupiłbyś parę EUR/USD po aktualnym kursie. Jeśli po kilku godzinach kurs osiągnie 1,1315, to zysk wyniesie 65 pipsów.

Inwestorzy na rynku Forex stosują również technikę zwaną "krótką sprzedażą" w celu osiągnięcia zysku, gdy ceny spadają. A zatem istnieją możliwości osiągnięcia zysku niezależnie od tego, czy ceny na rynku rosną czy spadają.

Uwaga: Pips (punkt w procencie) jest najmniejszą kwotą, o jaką może zmienić się kwotowanie waluty. Zazwyczaj jest to $0.0001 dla par walutowych związanych z USD, ale dla innych walut takich jak JPY, jest to oznaczone jako $0.001.

Jak Analizować Rynek Walutowy

Bez analizy rynku handel na rynku forex przypominałby hazard, a zatem traderzy wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną do badania rynku.

Analiza Techniczna


Analiza techniczna polega na analizie wykresów cenowych w oparciu o założenie, że historia ma tendencję do powtarzania się a wzorce cenowe, które sprawdziły się w przeszłości, będą prawdopodobnie funkcjonować w przyszłości. Ze względu na tę cechę, analiza techniczna może dostarczyć dokładnych punktów wejścia i wyjścia dla danej transakcji.

Analiza Fundamentalna


Analiza fundamentalna polega na pomiarze wartości waluty danego kraju poprzez analizę stópy bezrobocia i inflacji, stóp procentowych, wzrostu gospodarczego i innych danych makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na podaż i popyt na daną walutę.
Analiza fundamentalna jest zazwyczaj długoterminowa w porównaniu z analizą techniczną. Ważne jest w niej stałe śledzenie najnowszych informacji, ponieważ wiele ruchów rynkowych jest konsekwencją napływających wiadomości gospodarczych i wydarzeń politycznych.

Analiza Nastrojów


Niektórzy inwestorzy używają również analizy nastrojów, która opiera się na tym, jakie nastawienie traderzy mają do danego rynku. Zastosowanie analizy technicznej i fundamentalnej jest kluczowe, ale zastosowanie dodatkowego typu analizy może sprawić, że decyzje handlowe staną się bardziej skuteczne.

Krok 2:
Wybierz Brokera i Otwórz Konto

Wybór odpowiedniego brokera do handlu online na rynku Forex pozwoli Ci poświęcić czas na analizę rynku i rozwój strategii handlowej, zamiast martwić się czy zostaniesz oszukany. Dobry broker może również zwiększyć Twoje szanse na sukces w konkurencyjnym środowisku na rynku forex.

Szukaj brokera, który:

 • Jest regulowany, aby Twoje środki były chronione.

 • Ma dobrą obsługę klienta, zwłaszcza po otwarciu konta. Możesz się o tym przekonać porównując opinie innych doświadczonych traderów lub sprawdzając brokera na koncie demo.

 • Zapewnia dobrą platformę handlową. Na przykład MetaTrader 4 (MT4) jest jedną z najlepszych platform do handlu forex na świecie.

 • Ma możliwości, aby zapewnić Ci wsparcie. Na przykład FP Markets oferuje liczne materiały edukacyjne, które omawiają podstawy handlu i pomagają Ci osiągnąć sukces jako trader.

Po dokonaniu wyboru brokera, można otworzyć konto handlowe. Ważne jest, aby zacząć od konta demo. Pozwoli Ci to poznać dynamikę rynku Forex i dowiedzieć się jak handlować walutami, zanim zaryzykujesz prawdziwy kapitał i jak najlepiej wykorzystać swoją początkową inwestycję.

Krok 3:
Zbuduj Plan Handlowy

Dyscyplina jest jedną z cech wspólnych wszystkich traderów odnoszących sukcesy, a plan handlowy pomoże Ci utrzymać tę dyscyplinę. Plan powinien pomagać w konsekwentnym handlu, zarządzaniu emocjami i skupieniu się na celach handlowych. Może on również pomóc w udoskonaleniu strategii inwestowania na rynku Forex.

Twój proces tworzenia planu handlowego powinien obejmować:

 • Ustalanie celów handlowych tak, aby mieć realistyczne oczekiwania co do zysków.

 • Oszacowanie Twojego dostępnego kapitału i określenie z jaką kwotą zaczniesz handlować.

 • Decyzja jak będziesz analizował rynki.

 • Określenie par walutowych, którymi będziesz handlował.

 • Ustalenie profilu ryzyka. Jesteś konserwatywnym, umiarkowanym czy agresywnym traderem? Zrozumienie profilu ryzyka pomoże Ci stworzyć strategię, która da Ci możliwość osiągnięcia sukcesu.

 • Tworzenie kompletnej strategii inwestowania na rynku Forex.

Strategia Handlowa

Nie ma stałego sposobu handlowania. Dlatego ważne jest posiadanie strategii, która pomoże Ci z powodzeniem handlować w różnych sytuacjach. Skup się na stworzeniu strategii, która jest zgodna z Twoim profilem ryzyka i wykorzystuje techniki i narzędzia inwestycyjne, które pomogą Ci odnieść sukces.

Twoja strategia powinna również obejmować zasady zarządzania ryzykiem i kapitałem, które pomogą Ci ograniczyć straty i osiągnąć znaczne zyski, pozwalające zrekompensować te straty. Kilka ważnych zasad, które należy uwzględnić:

 • Ile zaryzykować w jednej transakcji. Większość traderów na ogół ryzykuje maksymalnie od 1% do 2% swojego kapitału w ramach jednej transakcji.

 • Stosunek ryzyka do zysku. Ogólnie rzecz biorąc, większość inwestorów stosuje stosunek 1:2.

 • Ustawienie stop-loss w celu ograniczenia strat, gdy rynek wykonuje niekorzystny ruch.

 • Wykorzystanie zleceń pobierz zysk do wykorzystania korzystnych dla Ciebie ruchów rynku, bez konieczności ręcznej realizacji transakcji.

Ważne jest, aby cały czas udoskonalać swoją strategię podczas obserwowania rynku i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Doskonalenie strategii jest szczególnie ważne po zapoznaniu się z rynkiem na koncie demo oraz po określeniu profilu ryzyka.

Spraw, aby Twój Plan Działał dla Ciebie

Po określeniu strategii i zintegrowaniu jej z resztą planu, ważne jest, aby zawsze trzymać się swoich ustalonych zasad. Przestrzeganie planu nawet wtedy, gdy rynek porusza się przeciwko Tobie, jest cechą odróżniającą zdyscyplinowanych, odnoszących sukcesy traderów od traderów notujących porażki, którzy ignorują plan i handlują pod wpływem emocji.

Krok 4:
Zacznij Handel

Kiedy zrozumiesz jak działa rynek forex i będziesz mieć solidny plan handlowy
oraz strategię inwestycyjną, możesz zacząć handlować.

Zdecyduj czy zamierzasz kupić czy sprzedać
(zajmij pozycję długą lub krótką)


Po wybraniu pary walutowej, którą chcesz handlować, musisz znać jej aktualną cenę. Cały forex jest kwotowany w jednej walucie względem drugiej, przy czym każda para walutowa posiada walutę bazową i walutę kwotowaną.

Pierwsza waluta jest walutą bazową a drugą, walutą kwotowaną.

Kiedy decydujesz się na handel walutami:

Kup parę walutową jeśli uważasz, że waluta bazowa umocni się w stosunku do waluty kwotowanej, tzn. cena waluty bazowej wzrośnie wobec waluty kwotowanej czyli cena waluty kwotowanej spadnie wobec waluty bazowej.

Twoje zyski będą rosły wraz z każdym wzrostem kursu. I odwrotnie - poniesiesz stratę za każdy punkt, o który kurs wymiany spadnie poniżej Twojego poziomu otwarcia pozycji kupna.

Sprzedaj parę walutową jeśli uważasz, że waluta bazowa osłabi się w stosunku do waluty kwotowanej, czyli innymi słowy waluta kwotowana umocni się w stosunku do waluty bazowej.

Twoje zyski wzrosną za każdy punkt spadku kursu wymiany. I odwrotnie, poniesiesz stratę za każdy punkt wzrostu kursu wymiany powyżej Twojego poziomu otwarcia pozycji sprzedaży.

Przykład: Kupno pary

Załóżmy, że sygnały na rynku wskazują umocnienie się euro wobec dolara. Otwierasz jeden mini lot (10.000 jednostek EUR/USD), kupujesz EUR a następnie czekasz na wzrost kursu wymiany.

Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.1280, to właśnie kupiłeś 10.000 EUR, które jest warte 11.280 USD. Jeśli Twoje przewidywania są poprawne i zamkniesz pozycję na poziomie 1.1360, zarobisz 80 USD.

Uwaga: Każda transakcja wiąże się z kosztem znanym jako spread. Spread jest różnicą między ceną kupna (cena ask) i ceną sprzedaży (cena bid) i jest liczony w pipsach. Innymi słowy, jest to koszt transakcji. Na przykład, jeśli cena kupna EUR/USD wynosi 1,1280 a cena sprzedaży 1,1275, spread wynosi 5 pipsów.

Spread naliczany za daną transakcję to spread pomnożony przez wielkość tej pozycji. Korzystając z powyższego przykładu i spreadu 5 pipsów, Twoja transakcja kosztowałaby 5 dolarów (każdy pips w mini lotach jest wart 1 dolara).

Dodaj Różne Rodzaje Zleceń


Zlecenie jest dyspozycją do automatycznego zawarcia transakcji w momencie, w którym ceny osiągną określony poziom, ustalony wcześniej przez użytkownika. Zlecenie Stop-Loss zamyka transakcję po cenie niższej niż obecny poziom rynkowy, aby zminimalizować straty. A zlecenie Take-Profit zamyka transakcję po cenie wyższej niż obecny poziom rynkowy, aby pomóc zrealizować zyski po osiągnięciu celu cenowego.

Wykorzystanie zleceń Stop-Loss i Take-Profit nie jest obowiązkowe, ale biorąc pod uwagę zmienność rynku forex, zrozumienie i wykorzystanie narzędzi zarządzania ryzykiem takich jak te dwa zlecenia, jest ważne.

Przykład: Zlecenia Stop-Loss i Take-Profit

Jeśli inwestor zawiera transakcję kupna EUR/USD po cenie 1,1280 i składa zlecenie Stop-Loss po cenie 1,1268, ogranicza ryzyko transakcji do 12 pipsów. Kiedy transakcja wykazuje umiarkowany zysk, można dostosować stop-loss do poziomu, w którym chroni on część zysków z transakcji.

Kontynuując ten przykład załóżmy, że po zakupie EUR/USD po cenie 1,1280, cena wzrośnie następnie do 1,1324. W tym momencie można złożyć zamówienie typu take-profit na poziomie 1.1313, chroniąc w ten sposób 75% istniejącego zysku.

Monitoruj Swój Portfel


Po otwarciu transakcji i dodaniu zleceń, można śledzić ceny rynkowe w czasie rzeczywistym i dołączać zlecenia do otwartych pozycji (jak w poprzednim przykładzie). Możesz też zobaczyć ile zarobiłeś, kiedy Twoja pozycja się zamyka.

Otwieranie i zamykanie transakcji jest stosunkowo proste. Jednak należy unikać częstych pułapek, aby zapewnić sobie znaczne zyski i zminimalizować straty.

Powszechne Błędy, których Należy Unikać
Podczas Handlu na Rynku Forex

Zbyt Wysoka Dźwignia

Dźwignia oferowana przez brokerów forex jest jednym z powodów, dla których handel na rynku Forex jest tak popularny. Możesz otwierać duże pozycje z niewielkim kapitałem, a dźwignia 30: 1 jest obecnie powszechna na rynku Forex. Bardzo wysoka dźwignia może natychmiast pochłonąć Twój kapitał. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ryzyko i korzyści płynące z dźwigni finansowej przed jej użyciem.

Nadmierny Handel

Nadmierny handel odnosi się do sytuacji, gdy inwestor próbuje wykorzystać każdą okazję handlową, choć akurat na rynku nie ma takiej okazji lub prawdopodobieństwo korzyści jest niskie. Istnieją dwa powszechne rodzaje nadmiernego handlu:

 • Handel z nadmiernym wolumenem. Wynika to zazwyczaj z nadmiernej dźwigni finansowej i pokusy maksymalizacji zysku za jednym razem.

 • Zbyt częsty handel. Naraża Cię na ryzyko utraty większej kwoty kapitału niż jesteś w stanie zarobić. Sukces wynika z dokonywania właściwych transakcji a nie z dokonywania wielu transakcji.

Brak Praktyki na Koncie Demo

Wejście od razu na rzeczywisty rynek naraża Twój kapitał na ryzyko, ponieważ handel jest umiejętnością, która wymaga praktyki nawet dla doświadczonych traderów. Rozsądnie jest ćwiczyć na darmowym koncie demo, dopóki nie będziesz miał solidnej strategii i nie będziesz gotowy do przejścia na handel rzeczywisty.

Brak Kontynuacji Twojej Edukacji

Rynek forex stale się zmienia, bez formuły i zasad gwarantujących sukces. Musisz się regularnie kształcić, aby móc zrozumieć dynamikę tego rynku.

Wnioski

Przy prawidłowym podejściu, handel na rynku Forex działa i może być dochodowym i satysfakcjonującym przedsięwzięciem. Ale musisz być chętny do pracy. Nauka o handlu forex nie jest zbyt trudna, ale znalezienie zwycięskich strategii wymaga dużo praktyki, dyscypliny i cierpliwości. Unikanie częstych błędów w inwestowaniu oraz skupienie się na uczeniu się i doskonaleniu swojej strategii w sposób ciągły pomoże Ci stać się skutecznym inwestorem.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - database | Page ID - 20858

Get instant Updates in Telegram