Trading Course for
Beginners: Course 3

MENU

Course 3: Learn Basic Chart Types, Technical Indicators, RSI & more

DESCRIPTION

In Course 3, we will introduce you to the trading world. We will explain you what are CFDs and also the Forex Framework. You will learn how currencies function in forex and you will be able to understand what is Technical and Fundamental Analysis.

COURSE NR

Course 3

TIME

40 min

LEVEL

Beginner

BENEFITS

› Short, easy-to-digest lessons

› Practical, interactive exercises

› Engaging videos and graphics

› Free demo account for practising your new skills


Course 3 Lessons

Lesson 1: Basic Chart Types START LESSON


Lesson 2: Getting Started with Technical Indicators START LESSON


Lesson 3: Money Management in Forex Trading: The Basics START LESSON


Lesson 4: The Moving Average Convergence Divergence (MACD) An Introduction START LESSON


Lesson 5: The Stochastic Oscillator: An Introduction (1) START LESSON


Lesson 6: The Relative Strength Index (RSI): An Introduction START LESSON


Bắt đầu với nhà môi giới được Australia Quản lý

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 3980

Get instant Updates in Telegram