Kalendarz Ekonomiczny

MENU

Globalny kalendarz
gospodarczy Dla
handlu Forex

Access all important upcoming global economic news, events and activity that impact financial markets in one place with the FP Markets economic calend

Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem do planowania transakcji i przyszłych zleceń. Obejmuje on nadchodzące wydarzenia rynkowe, w tym publikacje danych makro, które mogą wpłynąć na rynki finansowe, w tym Forex. Dzielą się one na szereg kluczowych kategorii, takich jak banki centralne, inflacja, stopy procentowe, działalność gospodarcza i polityka. Największą zaletą Kalendarza Gospodarczego jest to, że nadchodzące wiadomości i wydarzenia są aktualizowane w czasie rzeczywistym, a wszystkie szczegóły, wykresy i opisy dostępne są w jednym miejscu.

Jak korzystać z Kalendarza Ekonomicznego?

Ważne jest rozróżnienie między czynnikami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi. Niektóre wiadomości mogą mieć wpływ na konkretne miasto, takie jak Tokio w Japonii czy Dallas w Stanach Zjednoczonych. W innych okolicznościach kraj taki jak Niemcy może czerpać korzyści lub otrzymać silniejszy cios niż jego sąsiedzi z powodu konkretnych danych makro. Idąc dalej, zapowiedzi Europejskiego Banku Centralnego (EC) prawdopodobnie będą miały silniejszy wpływ na rynki strefy euro niż rynki krajów afrykańskich.

Śledź kluczowe indeksy ekonomiczne lub szereg złożonych indeksów, takich jak indeks zbieżny głównych gospodarek. Korzystaj ze wszystkich dostępnych informacji, aby ocenić nastroje gospodarcze i poziom zmienności instrumentów, którymi handlujesz.

Kategorie Kalendarza
Ekonomicznego

Aukcje obligacji

Przepływ pieniądza może znacznie wpłynąć na kursy walut. Aukcja 3-miesięcznych i 6-miesięcznych obligacji skarbowych USA są jednymi z powszechnie śledzonych wydarzeń na rynku długu. Kluczowe są także aukcje obligacji długoterminowych, takich jak 10-letnie i 30-letnie papiery.

Przepływy kapitału

Odnoszą się do przepływu środków pieniężnych do/z kraju-emitenta waluty. Ceny importowe, ceny eksportowe i bilanse handlowe są zawarte w kalendarzu gospodarczym. Dane mogą być publikowane w ujęciu miesiąc do miesiąca (MoM), kwartał do kwartału (QoQ) lub rok do roku (YoY).

Banki Centralne

Wszelkie oświadczenia publikowane przez banki centralne są wymienione w naszym kalendarzu. W Australii obejmuje to decyzje dotyczące stóp procentowych sporządzane przez Reserve Bank of Australia (RBA). Komunikaty Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed), Banku Japonii (BOJ), Banku Kanady (BOC), Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) są także ściśle monitorowane przez rynek.

Konsumpcja

Zawiera ważne informacje rynkowe, dotyczące takich obszarów jak kredyt konsumencki, sprzedaż detaliczna, kredyty bankowe i wydatki gospodarstw domowych. Szeroki zakres danych jest wykorzystywany do analizy zaufania konsumentów. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) jest używany do oceny nastrojów konsumenckich we wszystkich głównych krajach, które publikują dane co miesiąc.

Działalność gospodarcza

Obejmuje szeroki zakres danych wykorzystywanych do pomiaru kluczowych obszarów gospodarki danego kraju. W tej kategorii znajdziesz Produkt Krajowy Brutto (PKB) oraz wskaźniki ekonomiczne, takie jak Markit Manufacturing PMI - indeks używany do pomiaru trendów ekonomicznych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Dane liczbowe związane z Zamówieniami Towarów Trwałych mogą również powodować bycze lub niedźwiedzie ruchy na rynku walut takich jak USD.

Energetyka

Towary odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji przemysłowej. Dlatego też podaż i poziomy zapasów ropy naftowej i gazu ziemnego są poddawane dokładnej analizie. Sprawozdanie dotyczące zapasów EIA jest jedną z najważniejszych informacji w sektorze energetycznym.

Święta (dni wolne od handlu)

Dni ustawowo wolne od pracy są różne na całym świecie i należy zwrócić na nie szczególną uwagę, ponieważ poszczególne rynki nie są otwarte w tych dniach. Obejmuje to Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych i Bank Holidays w Wielkiej Brytanii. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na zmiany w czasie, gdy kraje przechodzą z rytmu zimowego na letni i odwrotnie. Dlatego właśnie czasy są wymienione w GMT.

Rynek mieszkaniowy

Kategoria ta obejmuje szereg danych, w tym pozwolenia na budowę, sprzedaż nowych domów, ceny domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego i wydatki na budowę.

Inflacja

Jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych zarówno dla banków centralnych, jak i traderów forex. Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) mierzy presję cenową w gospodarce. Jest on przywoływany we wszystkich kluczowych sprawozdaniach, takich jak komunikaty dotyczące polityki pieniężnej. Dane te mogą albo wzmocnić albo osłabić daną walutę w stosunku do swoich rywali.

Stopy procentowe

Jednym z najważniejszych czynników określających wartość waluty, niezależnie od tego, czy jest to USD, GBP, EUR, AUD, JPY czy NZD. Decyzje lub ogłoszenia dotyczące stóp procentowych mają wpływ na wiele kategorii i wskaźników, w tym na rynek walutowy, giełdy papierów wartościowych i zaufanie biznesu.

Rynek pracy

Dla wielu osobisty dochód jest po prostu liczbą. W przypadku rynków finansowych dane te odzwierciedlają oznaki siły lub słabości danej gospodarki. Dane liczbowe dotyczące m.in. stopy bezrobocia, liczby wniosków o status bezrobotnego i wskaźnika kosztów zatrudnienia (ECI) mogą mieć wpływ na rynki walutowe i kursy walutowe. Indeks cen producentów (PPI) jest kolejnym przykładem kluczowych danych ekonomicznych.

Polityka

Stosunki zagraniczne odgrywają kluczową rolę w gospodarce, dlatego też wiadomości i wydarzenia polityczne są bardzo istotne. Inwestorzy uważnie przyglądają się wyborom, szczytom państw i budżetom krajowym, ponieważ mogą one wpływać na ustawodawstwo i politykę pieniężną.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 1731

Get instant Updates in Telegram