Broker to broker transfer

It is possible to transfer your funds directly from another broker into your FP Markets trading account. All you need to do is download our broker transfer form and fill in your details before scanning it and sending it our email address – [email protected] – and to your existing broker.

 

Our client service team takes the lead from here and helps you complete the transfer: but bear in mind that it could take up to seven days to complete depending on your existing broker.

Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 23911 - vi

Get instant Updates in Telegram