Chỉ số biến động (VIX)

Biến động là gì và
Chỉ số biến động?

Biến động là một chỉ báo về những biến động khác nhau mà giá cổ phiếu cụ thể có thể có, chỉ số theo ngành cụ thể hoặc chỉ số cấp thị trường tạo ra và nó thể hiện mức độ rủi ro liên quan đến chứng khoán, lĩnh vực hoặc thị trường cụ thể. Biến động là một thống kê điều tra về sự chênh lệch lợi nhuận đối với một chỉ số thị trường hoặc chứng khoán nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, độ biến động càng cao thì chứng khoán càng có nhiều rủi ro. Tài sản dễ biến động được coi là rủi ro hơn tài sản ít biến động vì giá cả không ổn định hơn, do đó khó nghiên cứu và dự đoán hơn. Vì, độ biến động là một biến số quan trọng để tính toán giá chứng khoán, nên biết cách đo lường độ biến động là rất quan trọng khi giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường chỉ số. Người ta cũng có thể định nghĩa sự biến động là chỉ số sợ hãi và chỉ số tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính.

Làm thế nào để đo lường sự biến động?

Sự biến động thể hiện mức độ lớn của giá tài sản xoay quanh giá trung bình - nó là một thước đo thống kê về sự phân tán lợi nhuận của nó. Có một số cách để đo lường sự biến động, bao gồm các mô hình định giá quyền chọn, độ lệch chuẩn của lợi nhuận và hệ số beta. Sự biến động thường được đo lường dưới dạng độ lệch chuẩn hoặc chênh lệch giữa lợi nhuận từ chỉ số thị trường hoặc chứng khoán cụ thể đó. Trong thị trường chứng khoán, sự biến động có thể thường đi kèm với những chuyển động lớn theo cả hai hướng.

Ví dụ, khi thị trường chứng khoán tăng và giảm hơn một phần trăm trong một khoảng thời gian duy trì, nó được gọi là thị trường biến động. Sự biến động của tài sản là yếu tố chính khi định giá các hợp đồng quyền chọn. Chúng ta có thể nói rằng sự biến động là sự di chuyển hơn một phần trăm trong một khoảng thời gian nhất định, là yếu tố quan trọng khi định giá các hợp đồng quyền chọn của một tài sản.

Biến động hoạt động như thế nào?

Biến động nhằm mục đích tính toán độ lớn và các chuyển động quy mô giá mà một tài sản n trải qua trong một khoảng thời gian nhất định. Tài sản đó có giá biến động càng cao thì mức độ biến động càng cao và ngược lại. Do đó, sự biến động trên thị trường chứng khoán có thể được sử dụng như một tài sản có thể giao dịch. Hai động lực chính của sự biến động của thị trường chứng khoán là cung và cầu, đặt giao dịch chỉ số giữa các yếu tố biến động rõ rệt nhất trên thị trường. Do có nhiều nguồn cung cổ phiếu hơn những gì người mua sẵn sàng chấp nhận, nên việc giảm giá có thể tăng nhanh khi tâm lý thị trường trở nên bi quan. Bán tháo xảy ra khi một lượng lớn chứng khoán hoặc cổ phiếu được bán trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho giá của một chứng khoán hoặc cổ phiếu giảm nhanh chóng.

Tình hình kinh tế của các nước liên quan, ngoài rủi ro địa chính trị và bất ổn chắc chắn có thể ảnh hưởng đến thương mại, dòng chảy tài chính và do đó là lãi suất. Các sự kiện như đại dịch hiện tại, bài phát biểu chính thức của chủ tịch ngân hàng trung ương có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá trị của tiền tệ, chỉ số và tài sản nói chung. Một sự kiện bất ổn đáng tiếc xảy ra giữa các quốc gia có thể là một tác động nghiêm trọng làm rung chuyển thị trường. Khi cung của một loại tiền tệ lớn hơn cầu của nó, rất có thể giá trị của nó sẽ giảm và ngược lại. Khi cầu lớn hơn cung thì giá trị của tiền tệ có lẽ sẽ tăng lên.

Làm thế nào để tính toán độ biến động?

Chúng ta có thể đo lường sự biến động bằng hai cách khác nhau. Phương pháp đầu tiên dựa trên việc thực hiện các tính toán thống kê về giá đóng cửa trước đó (giá đóng cửa trước đó trong lịch sử) trong một khoảng thời gian cụ thể. Quá trình này liên quan đến việc tính toán một số dữ liệu và số thống kê, như giá trị (trung bình), phương sai và cuối cùng là độ lệch chuẩn trên dữ liệu giá lịch sử và tập dữ liệu thị trường. Kết quả định giá độ lệch chuẩn là một thước đo rủi ro hoặc biến động. Sự biến động thường được tính toán bằng cách sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Ví dụ: chúng tôi giả định rằng chúng tôi có 30 ngày (hàng tháng) giá đóng cửa chứng khoán là 10USD đến 100USD. Chúng tôi giả định, tháng một là 10USD, tháng hai là 20USD, v.v. Phương pháp độ lệch chuẩn dựa trên rất nhiều suy đoán và hầu hết các trường hợp nó không thể được coi là một thước đo chính xác về độ biến động. Vì thực tế là phép tính này dựa trên giá và hiệu suất trong quá khứ, con số kết quả được gọi là "biến động lịch sử" hoặc "biến động thực tế". Để dự đoán sự biến động trong tương lai cho những tháng tiếp theo, một cách tiếp cận lý tưởng là tính toán nó cho cùng một số tháng gần đây và hy vọng rằng công thức tương tự có nhiều khả năng lặp lại trong tương lai gần.

Phương pháp thứ hai để đo độ biến động liên quan đến việc khấu trừ giá trị của nó như được ngụ ý bởi tùy chọn giá.Giá thực tế hoặc giá thực hiện thực tế là các quyền chọn (công cụ phái sinh) có giá phụ thuộc vào khả năng giá hiện tại của một cổ phiếu cụ thể di chuyển đến một mức cụ thể. Ví dụ, giả sử cổ phiếu của Pfizer Inc. hiện đang giao dịch ở mức giá 37,17 USD / cổ phiếu. Có một quyền chọn mua trên Pfizer với giá thực tế là 42,50 USD và còn một tháng nữa là hết hạn. Giá của một quyền chọn mua như vậy sẽ phụ thuộc vào xác suất cảm nhận của thị trường về việc báo giá cổ phiếu của Pfizer Inc. chuyển từ mức hiện tại là 37,17 USD lên trên mức giá thực tế là 42,50 USD trong vòng một tháng nữa là hết hạn. Một số phương pháp định giá quyền chọn như phương pháp Black Scholes bao gồm sự biến động làm khuôn khổ đầu vào cơ bản. Giá quyền chọn có thể được sử dụng để biết biến động giá của chứng khoán cơ bản của Pfizer Inc. trong ví dụ này. Sự biến động như vậy, như được ngụ ý hoặc suy ra từ giá thị trường, được gọi là "biến động ngụ ý" hoặc "hướng tới tương lai".

Mặc dù không có phương pháp nào nói trên là chính xác vì cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng cũng như các suy đoán và giả định cơ bản khác nhau, đưa ra các kết quả tương tự cho phép tính nằm trong phạm vi hẹp.

  1. Mean (giá trung bình) à của tập dữ liệu. Thêm từng giá trị và sau đó chia chúng cho số lượng giá trị. Nếu chúng ta thêm, 10USD, cộng 20USD, cộng thêm 30USD, cho đến 100USD, chúng tôi nhận được 550USD. Số này chia cho 10 vì chúng ta có 10 số trong tập dữ liệu của mình. Điều này cung cấp giá trung bình, hoặc giá trung bình, là 55,00 USD.
  2. Độ lệch à Tính toán sự khác biệt giữa mỗi giá trị dữ liệu và giá trị trung bình. Chúng tôi lấy 100USD - 55,00USD = 45,00USD. Khi đó 90USD - 55,00USD = 35,00USD. Điều này tiếp tục cho đến giá trị dữ liệu đầu tiên là 10USD. Vì chúng ta cần từng giá trị nên những tính toán này thường được thực hiện trong bảng tính. Số âm được cho phép.
  3. Bình phương các độ lệch à Để loại bỏ các giá trị âm.
  4. Cộng các độ lệch bình phương với nhau.
  5. Chia tổng độ lệch bình phương cho số giá trị dữ liệu.

Các nhà đầu tư thường sử dụng độ lệch chuẩn, vì tập dữ liệu giá trả về thường giống với phân phối chuẩn hơn, đường cong hình chuông.

Làm thế nào để mở rộng sự biến động đến
cấp thị trường?

Trong thế giới đầu tư, sự biến động là một chỉ báo về quy mô biến động của giá cổ phiếu, chỉ số của một lĩnh vực cụ thể hoặc chỉ số cấp thị trường và nó thể hiện mức độ rủi ro liên quan đến lĩnh vực chứng khoán hoặc thị trường cụ thể. Nó cũng được coi là một biểu đồ rủi ro và sợ hãi.

Điều làm cho việc so sánh các biến động giá có thể xảy ra và tất cả rủi ro liên quan đến các lĩnh vực thị trường và chứng khoán khác nhau là phải có một thước đo định lượng tiêu chuẩn về sự biến động. Chỉ số VIX là chỉ số chuẩn đầu tiên được CBOE giới thiệu để đo lường những kỳ vọng đầu cơ của thị trường về sự biến động trong tương lai. Nó được xây dựng bằng cách sử dụng các độ biến động ngụ ý trên các tùy chọn chỉ số S&P 500 (SPX) và thể hiện kỳ ​​vọng của thị trường về sự biến động trong tương lai 30 ngày của chỉ số S&P 500, được coi là chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ rộng lớn.

Là một chỉ số hướng tới tương lai, Giá trị chỉ số VIX được tính bằng cách sử dụng các tùy chọn SPX tiêu chuẩn của CBOE (hết hạn vào thứ Sáu thứ ba của mỗi tháng) và sử dụng các tùy chọn SPX hàng tuần (hết hạn vào tất cả các ngày thứ Sáu khác). Nó ước tính mức độ biến động dự kiến ​​của chỉ số S&P 500 bằng cách thu thập giá có trọng số của nhiều SPX đặt và gọi trên một loạt các mức giá thực tế.

VIX là gì hoặc
Chỉ số biến động Cboe?

Sự biến động của thị trường cũng có thể được nhìn thấy thông qua VIX hoặc Chỉ số Biến động. VIX được phát minh bởi Chicago Board Options Exchange - sử dụng tính biến động như một tài sản có thể giao dịch và một công cụ tài chính tinh vi - làm thước đo để tính toán và dự đoán mức độ biến động dự kiến ​​trong 30 ngày của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sử dụng giá báo trong thời gian thực của các tùy chọn gọi và đặt S&P 500. Chính xác hơn, chỉ số biến động CBOE quan sát và đo lường mức độ biến động trong giá giao dịch của họ trong một khoảng thời gian, đó là mức độ biến động 30 ngày. Trở lại năm 1993, VIX được tính toán như một thước đo có trọng số về độ biến động ngụ ý của tám quyền chọn mua và bán theo số tiền S&P 100, khi hoạt động thị trường phái sinh vẫn còn hạn chế và vẫn đang phát triển. Một thập kỷ sau - khi thị trường phái sinh trưởng thành - vào năm 2003, CBOE phối hợp với Goldman Sachs đã cập nhật phương pháp tính toán VIX theo một cách khác. Sau đó, nó bắt đầu sử dụng một loạt các tùy chọn dựa trên chỉ số S&P 500 rộng hơn như Chỉ số Biến động Dow Jones CBOE DJIA của Phố Wall. Điều này đã giúp các nhà đầu tư trên toàn cầu có cái nhìn chính xác hơn về kỳ vọng vào những biến động và biến động của thị trường trong tương lai.

Làm thế nào để giao dịch VIX?

Hợp đồng tương lai giao dịch trao đổi dựa trên VIX đầu tiên được CBOE giới thiệu vào năm 2004, sau đó là sự ra mắt của các quyền chọn VIX vài năm sau đó. Giống như tất cả các chỉ số, người ta không thể mua VIX trực tiếp. Do đó, các công cụ cho phép xác định mức độ biến động tuyệt đối và đã tạo ra một nhóm tài sản mới hoàn toàn.

Các sản phẩm này cung cấp một cách tiếp cận độc đáo để bảo vệ danh mục đầu tư của một người và đặt cược chiến lược vào sự biến động của thị trường trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch tích cực, các tổ chức lớn và các nhà quản lý quỹ phòng hộ sử dụng chứng khoán liên quan đến VIX để đa dạng hóa danh mục đầu tư, vì dữ liệu lịch sử cho thấy mối tương quan âm mạnh mẽ của sự biến động đối với lợi nhuận của thị trường chứng khoán - nghĩa là khi cổ phiếu giảm giá, biến động tăng và ngược lại .

Ytd - phạm vi 52 tuần - là dữ liệu bao gồm giá thấp nhất và cao nhất mà cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể trước đó và được các phương tiện truyền thông tin tức tài chính như Barron’s, Investor, Reuters và Forbes đưa tin theo truyền thống. Ngoài chỉ số VIX tiêu chuẩn, Cboe cũng cung cấp một số biến thể khác để đo lường sự biến động của thị trường rộng lớn.

Các chỉ số tương tự khác bao gồm Chỉ số biến động ngắn hạn Cboe (VXSTSM), phản ánh mức biến động dự kiến ​​trong 9 ngày của Chỉ số S&P 500, Chỉ số biến động 3 tháng Cboe S&P 500 (VXVSM) và Chỉ số biến động 6 tháng Cboe S&P 500 (VXMTSM ). Các sản phẩm dựa trên các chỉ số thị trường khác bao gồm Chỉ số Biến động Nasdaq-100 (VXNSM), Chỉ số Biến động Cboe DJIA (VXDSM) là Chỉ số Dow Jones của Phố Wall và Chỉ số Biến động Cboe Russell 2000 (RVXSM). Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể có một vị trí trong hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn VIX hoặc thông qua các sản phẩm giao dịch trao đổi dựa trên VIX (ETP), chẳng hạn như quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Các nhà giao dịch tích cực sử dụng các chiến lược giao dịch của riêng họ cũng như các thuật toán nâng cao sử dụng các giá trị VIX để định giá các sản phẩm phái sinh dựa trên các cổ phiếu beta cao. Beta đại diện cho quy mô di chuyển của một giá cổ phiếu cụ thể liên quan đến sự di chuyển trong một chỉ số thị trường rộng lớn hơn. Các nhà giao dịch đầu tư thông qua quyền chọn của các cổ phiếu beta cao như vậy sử dụng các giá trị biến động VIX theo tỷ lệ thích hợp để định giá chính xác các giao dịch quyền chọn của họ. Đối với các nhà giao dịch vốn chủ sở hữu, VIX là một thước đo rủi ro rất tốt và hợp lý trên thị trường. Nó cung cấp cho những người giao dịch trong ngày và giao dịch ngắn hạn một ý tưởng về việc liệu sự biến động đang tăng hay giảm trên thị trường.

Do you want to learn how to trade the VIX but you don’t know how and where to start trading the VIX?

Hầu hết những người tiếp cận thị trường chứng khoán lần đầu tiên đều cảnh giác khi nghe các thuật ngữ ngoại hối khác nhau và bước đầu tiên trở nên khó thực hiện vì họ có thể nghĩ rằng ngoại hối chỉ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Câu hỏi thực sự là làm thế nào để chọn một nhà môi giới ngoại hối để bắt đầu giao dịch! Đầu tiên, bạn cần chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy và có nhiều quy định, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong giao dịch và là người đã có nhiều năm thành công trên thị trường tài chính.

Một nhà môi giới ngoại hối sẽ cung cấp cho bạn các điều kiện tốt nhất trong giao dịch và kết hợp công nghệ hiện đại (MT4 - MT5 - Ứng dụng dành cho thiết bị di động), với mức chênh lệch liên tục chặt chẽ hơn (từ 0,0pips), đòn bẩy, các phiên được cá nhân hóa với người quản lý tài khoản, đa ngôn ngữ đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần. Một nhà môi giới sẽ cung cấp cho bạn kho tài liệu giáo dục như video hướng dẫn, bài báo, hội thảo trên web, cùng với các nền tảng giao dịch tiên tiến bao gồm một ứng dụng di động tinh vi nhưng thân thiện với người dùng để giao dịch thị trường trong lòng bàn tay và Tài khoản Demo.

Bắt đầu Giao dịch với FP Markets

Mở Tài khoản Nhanh chóng bằng 3 Bước Đơn giản

Đăng ký

Chọn loại tài khoản
và hoàn tất biểu mẫu đăng ký
nhanh chóng và an toàn của chúng tôi


Nạp tiền

Nạp tiền cho tài khoản
giao dịch của bạn
sử dụng hàng loạt
phương thức nạp tiền


Giao dịch

Bắt đầu giao dịch trên
tài khoản Live của bạn
và tiếp cận hơn 10.000 công cụ
trên các nền tảng giao dịch của chúng tôi


Mở tài khoản ngay

Bắt đầu với nhà môi giới được Australia Quản lý

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 18307

Get instant Updates in Telegram