Upcoming Daylight Savings Changes

Upcoming Daylight Savings Changes
 
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Australian Daylight Savings - Monday 7th Oct 2019

Biểu tượng Hours Break
AUS200 1:50 - 23:00 8:30 -9:10, 23:00 - 1:50

Europe Daylight Savings - Monday 29th Oct 2019

Biểu tượng Hours Break
GER30 03:15-24;00 24:00 - 03:15
EURO50 03:15-24;00 24:00 - 03:15
UK100 04:00 - 24:00 24:00 - 04:00
FRA40 10:00 - 24:00 24:00 - 10:00

US Daylight Savings - Monday 4th November 2019

Biểu tượng Hours Break
AUS200 00:50 - 23:00 7:30 - 8:10,23:00 - 00:50
GER30 02:15-23;00 23:00 - 02:15
EURO50 02:15-23;00 23:00 - 02:15
UK100 03:00 - 23:00 23:00 - 03:00
FRA40 9:00 - 23:00 23:00 - 9:00
SING30 02.30 - 22.45 11.10 - 11.40; 22.45 - 02.30
HK50 03.15 - 21.00 06.00 - 07.00; 10.30 - 11.15; 21.00 - 03.15
CHINA50 03.00 - 22.45 10.30 - 11.00; 22.45 - 03.00
XBRUSD 03:00 - 24:00 24:00 - 03:00

Bắt đầu Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Sitemap | © FP Markets 2019