Videos

Videos
FP Markets cung cấp cho nhà giao dịch forex video đào tạo để giúp họ về cách sử dụng nền tảng MetaTrader 4. Các video hướng dẫn của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về cách cài đặt MetaTrader 4, sử dụng theo dõi thị trường, điều hướng, giao dịch trên phần mềm đầu cuối và đặt các loại lệnh khác nhau.
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Week Ahead with

FP Markets

Currency Point – XAU hit by USD

Adding to our positions, knocking a pair out

USD, fait accompli?

In safety we trust

Currency Point: USD trades

The new/old “war”

Currency Point: refocusing – USD

Currency Point: Central Week

Just do it already, AUD

Intra - week movers

Trade review

Across the Atlantic divided

Cross of the Tasman

Bond Flows and the EUR EM and AUD

Currency Point – GBP: where to now?

Start forex online trading today!


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020