Trading Leverage

Đòn bẩy

Cách thức hoạt động là gì?

Đòn bẩy là một trong những yếu tố chủ chốt khi giao dịch ngoại hối. Yếu tố này được biểu thị dưới dạng tỷ lệ và tương quan trực tiếp với mức ký quỹ do FP Markets thiết lập. Tỷ lệ đòn bẩy tiêu chuẩn của FP Markets trên các tài khoản là 100:1 và theo đó nếu bạn chọn đòn bẩy lớn hơn, VD: 200:1, thì mức ký quỹ cần thiết để mở và duy trì Hợp đồng Ký quỹ FX sẽ giảm xuống (trong trường hợp này là một nửa). Vì lý do này mà giao dịch có ký quỹ trở thành một công cụ hấp dẫn để khách hàng tiến sâu hơn vào thị trường ngoại hối. Dĩ nhiên, bên cạnh tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, bạn cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ nhiều hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn.

Tại FP Markets, chúng tôi có các nhóm đòn bẩy cụ thể để hỗ trợ xác định mức đòn bẩy mà khách hàng được phép sử dụng trên tài khoản giao dịch của họ. Bảng dưới đây sẽ hướng dẫn bạn


Xem ví dụ về

cách thức hoạt động của Đòn bẩy

Example: Trader A - 10k

Ví dụ: Nhà giao dịch A

Ví dụ: Nhà giao dịch A có 5.000 USD - Nếu Nhà giao dịch A có tỷ lệ đòn bẩy trên tài khoản là 10:1 và người đó muốn sử dụng $1.000 làm khoản ký quỹ trong một giao dịch, họ sẽ có cơ hội tiếp cận $10.000 từ khoản gốc ($1.000) = 10 x $1.000 = $10.000 (giá trị giao dịch).

Example: Trader B - 100k

Example: Trader B

Example: Trader B has $5000 USD – If Trader B has an account leverage of 100:1 and they wish to use $1000 on one trade as margin, they will have exposure of $100,000 in base currency ($1000) = 100 x $1000 = $100,000 (trade value).


FP Markets

MT4 Leverage Conditions

Đòn bẩyMaximum Equity Balance
500 : 1$10,000
400 : 1$25,000
300 : 1$50,000
200 : 1$100,000
100 : 1, 50 : 1, 25 : 1, 1 : 1No Equity Balance Restrictions

How to check your

leverage in MT4

To check what leverage you are currently permitted simply go the navigator and click on ‘Accounts’ and then hover over your account number. You should then see the image below which shows your leverage and base currency.

Leverage

MT4 Maximum

Leverage by Product

ProductĐòn bẩy tối đa
FX1:500
Precious Metal1:500
Index (excluding China50)1:100
Oil1:100
China501:50
Bitcoin1:5

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

  • Giao dịch forex và CFD
  • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
  • 10 000+thị trường
  • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
  • Chỉ cần nạp $100
  • Đòn bày 1:500