Tài khoản giao dịch CFD

Chọn một trong các tài khoản CFD được thiết kế theo nhu cầu của bạn và

bắt đầu giao dịch ngay hôm nay

Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn giao dịch ngay, vì vậy tất cả tài khoản của bạn đều có thể được mở rất nhanh chóng. Với tài khoản CFD của chúng tôi, bạn có thể tiếp cận dữ liệu chân thật về thị trường, bao gồm định giá Tiếp cận thị trường trực tiếp và xem nhật ký lệnh để thực hiện nhanh hơn và không có sự can thiệp của bên môi giới. Chúng tôi có nền tảng linh động và các tùy chọn dữ liệu trao đổi phù hợp với mọi kiểu hình nhà giao dịch.


CFD

các loại tài khoản

Tài khoản được tùy chỉnh cho các nhà giao dịch kinh nghiệm

Số dư ban đầu tối thiểu
Brokerage Rate
Financing
IRESS Trader & Fee
IRESS Investor & Fee
ASX Live Data fee
ASX Delayed Data
Telephone Trades & Fee
Account Description& Fee

Professional

 • Số dư ban đầu tối thiểu$ 1,000
 • Brokerage Rate$10 min, then 0.1%
 • FinancingRBA +4.0%
 • IRESS Trader & Fee$55 inc. GST fee is waived if you generate $150 in comm/month.
 • IRESS Investor & FeeFree
 • ASX Live Data fee$22.00ASX Inc GST fee is waived if you generate $50 in comm/month.
 • ASX Delayed DataFree
 • Telephone Trades & FeeNo additional charge
 • Account Description& FeeOur professional account provides access to competitive DMA commission and margin rates with our professional trading platform options.

Platinum

 • Số dư ban đầu tối thiểu$ 25,000
 • Brokerage Rate$9 min, then 0.09%
 • FinancingRBA +3.5%
 • IRESS Trader & Fee$55 inc. GST fee is waived if you generate $150 in comm/month.
 • IRESS Investor & FeeFree
 • ASX Live Data fee$22.00ASX Inc GST fee is waived if you generate $50 in comm/month.
 • ASX Delayed DataFree
 • Telephone Trades & FeeNo additional charge
 • Account Description& FeeThe platinum account offers even lower commission and financing rates on our professional trading platform.

Premier*

 • Số dư ban đầu tối thiểu$ 50,000
 • Brokerage RateNo min, then 0.08%
 • FinancingRBA +3.0%
 • IRESS Trader & FeePlatform fee is waived.
 • IRESS Investor & FeeFree
 • ASX Live Data feeASX royalty fee is waived
 • ASX Delayed DataFree
 • Telephone Trades & FeeNo additional charge
 • Account Description& FeeFor the professional trader we offer no platform fees and no minimum brokerage charge.

Bắt đầu giao dịch
sau vài phút

Mở tài khoản ngay

 • Giao dịch forex và CFD
 • Nền tảng mạnh mẽ: MT4, MT5 & IRESS
 • 10 000+thị trường
 • Spread chênh lẹch từ 0.0 pips
 • Chỉ cần nạp 100 USD
 • Đòn bày 1:500