Iress Clients Margin Changes

Iress Clients Margin Changes
Current New
Hợp đồng kỳ hạn 1% 3%
QAN 5% 20%
SCG 5% 10%
SGP 5% 10%
MGR 5% 10%
ALL 5% 10%
BSL 5% 10%
GMG 5% 10%
BLD 5% 10%
CWY 5% 10%
SUN 5% 10%
QUB 5% 10%
BEN 5% 10%
AST 5% 10%
APT 10% 30%
FLT 10% 50%
CGF 10% 30%
IFL 10% 20%
JBH 10% 15%
MND 10% 30%
SCP 10% 20%
EHE 10% 50%
WSA 10% 20%
OZL 10% 15%
WEB 15% 30%
NSR 15% 30%
MLD 15% 50%
MMS 15% 30%
SKT 15% 100%
FNP 15% 30%
REG 15% 70%
GWA 15% 20%
JHC 15% 50%
TRS 15% 70%
VRT 15% 50%
NIB 15% 20%
SIQ 15% 30%
PPH 15% 20%
CQE 15% 30%
GNC 15% 30%
SFR 15% 30%
API 15% 30%
FXL 20% 50%
IEL 20% 30%
EHL 20% 60%
EML 20% 40%
VEA 20% 30%
BIN 20% 30%
MAH 20% 40%
JMS 20% 50%
LNG 20% 100%
HUB 20% 30%
DJW 20% 50%
AAC 20% 40%
TGR 20% 30%
CKF 25% 40%
ARQ 25% 100%
AD8 25% 50%
VTG 25% 70%
OML 25% 100%
RIC 25% 50%
BWX 25% 50%
PIA 25% 70%
ALF 25% 50%
CTD 30% 50%
CST 30% 100%
NXS 30% 70%
BSE 30% 70%
CDD 30% 50%
CL1 30% 70%
RHP 30% 60%
ELS 30% 100%
Z1P 30% 50%
NEA 30% 50%
A2B 30% 100%
AIZ 35% 50%
HPI 35% 70%
SRV 35% 50%
INR 35% 70%
SPL 35% 50%
EXL 40% 100%
ADH 40% 100%
BTH 40% 100%
SMN 40% 100%
VRL 40% 70%
SIV 40% 100%
PIC 40% 70%
RDV 40% 70%
MVF 45% 70%
AGY 50% 70%
OVH 50% 100%
WSP 50% 70%
AGH 50% 100%
NMT 50% 70%
PPE 50% 70%
ISU 50% 70%
FLN 50% 70%
MML 50% 70%
5GN 50% 10%
MOC 50% 70%
PEN 50% 100%
SLC 50% 70%
CDP 50% 70%
CGL 60% 100%
VOR 60% 100%
AU8 60% 100%
WAX 60% 70%
RFX 65% 100%
ATL 70% 100%
NUH 70% 100%
A3D 70% 100%
RZI 70% 100%
GRB 70% 100%
OCC 70% 100%
PSC 70% 100%
S2R 70% 100%
TAP 70% 100%
CGS 70% 100%
NET 70% 100%
LOM 70% 100%
RKN 70% 100%
GTK 70% 100%
ANG 70% 100%
SHM 70% 100%
TPP 70% 100%
AHF 70% 100%
TNK 70% 100%
OEL 75% 100%
PRT 75% 100%
MCE 80% 100%
ACF 80% 100%
MTO 80% 100%
SYA 80% 100%
FRM 80% 100%
PGC 80% 100%
TNY 80% 100%
BD1 80% 100%
HAV 80% 100%
STG 85% 100%
RML 85% 100%
NNW 85% 100%
TOE 85% 100%
SHE 85% 100%
SGI 85% 100%
88E 85% 100%
NAG 90% 100%
NFLX.NAS 5% 15%
AAPL.NAS 5% 10%
FB.NAS 5% 10%
GE.NYS 5% 20%
OXY.NYS 5% 15%

»Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020