FP Markets News & Events

FP Markets News & Events

Monday 2020.01.13

FP Markets launches Autochartist, a technical analysis trading tool

We are pleased to announce that we have added Autochartist to FP Markets’ wide range of trading tools.

We are pleased to announce that we have added Autochartist to FP Markets’ wide range of trading tools.   Autochartist is an online technical analysis tool which scans the market to provide detailed breakdowns across a wide range of Forex and CFD instruments. Upon accessing the service, clients will receive live trading alerts in their language of choice throughout the day so that they can take advantage of every trading opportunity. Autochartist offers…

FP Markets launches copy-trading offering with AutoTrade

We are pleased to announce that we have added Autotrade…


FP Markets launches Instant Funding via Paypal

We are excited to announce that we have added PayPal…


FP Markets launches new IB Portal

FP Markets continues to strengthen its online offering with the…


FP Markets extends its Cryptocurrency Offering

We are excited to announce that we have added four…


FP Markets awarded Best Global Forex Value Broker

FP Markets has been awarded the Best Global Forex Value…


FREE VPS Now Available

We continually strive to offer our clients the best trading…
Bắt đầu Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Sitemap | © FP Markets 2019