Level-up your Trading Experience with FP Markets Advanced Platforms

Open an account and get access to live charting, powerful trading tools and superior execution on MT4, MT5 and IRESS platforms.


Bắt đầu Giao dịch trong Vài phút


Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Trade with Multiple Platforms

FP Markets’ platforms offer the industry’s most advanced charting and technical indicator capabilities to help you make better trading decisions. Take advantage of the MQL4 network offering ultra-fast execution and use an EA to automate your trading.
  • FPMarkets MT4
  • FPMarkets MT5
  • FPMarkets Webtrader
  • Iress

FP Markets’ Forex & CFDs

Built for Real Traders

  • ASIC regulated Australian quản lý
  • Over 10k Trading Instruments Over 10k Trading Instruments
  • $100 Starting Deposit $100 Starting Deposit
  • 35+ Awards and counting Award-winning 2x broker

Những gì các nhà giao dịch nói về chúng tôi

Bắt đầu Giao dịch Forex với Nhà môi giới Được quản lý của Australia