Cổ phiếu

Cổ phiếu
Giao dịch chỉ số trên nền tảng giao dịch FP Markets
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Cổ phiếu

FP Markets cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường cổ phiếu quốc tế với dữ liệu thị trường thực sự, hoa hồng thấp hơn và ký quỹ cạnh tranh. Xem các giao dịch của bạn sử dụng dữ liệu thị trường thật và giao dịch một cách minh bạch bằng cách sử dụng Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trên 3 châu lục khác nhau và hơn 2.000 cổ phiếu. Kiểm soát quy mô vị thế cao hơn bằng cách chọn giữa các tài khoản giao dịch sử dụng đòn bẩy với lãi suất tài chính cực kỳ cạnh tranh. Với khả năng mua vào và bán ra, bạn có thể kiếm lời trên biến động giá của các công ty thuộc tổ chức từ toàn cầu.

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Khả năng tiếp cận Toàn cầu

Được tiếp cận trên khắp 4 châu lục và trên 10.000 cổ phiếu

Instant Settlement

Bán khống

Trở thành nhà giao dịch linh hoạt hơn với khả năng kiếm lời trên tất cả điều kiện thị trường bằng cách giao dịch cả mua và bán

Real Market Data

Khớp lệnh DMA

Giao dịch dữ liệu sàn giao dịch thực và xem lệnh của bạn trong hàng đợi

Better Margins

Đòn bẩy

Ký quỹ cạnh tranh cao, cho phép bạn tiếp cận mức độ lớn hơn.

Giao dịch cổ phiếu đại diện cho việc mua và bán quyền sở hữu một phần của công ty. Trên sàn giao dịch cổ phiếu, giá giao dịch và khối lượng chờ ở mỗi điểm giá được cung cấp công khai trong "sổ lệnh". Khả năng truy cập sổ lệnh giao dịch là điều độc đáo đối với mô hình định giá Tiếp cận Thị trường Trực tiếp và cung cấp cho nhà giao dịch khớp lệnh minh bạch và chính xác. Ngoài dữ liệu thị trường thực sự, mô hình định giá Tiếp cận Thị trường Trực tiếp, đảm bảo bạn có thể mua vào trên hầu hết cổ phiếu trên sàn giao dịch và danh sách bán ra sẵn có rộng rãi nhất.

Tại Australia, thị trường cổ phiếu có các giai đoạn trước mở cửa và trước đóng cửa, ở đó lệnh mua và bán được phép chồng chéo. Thuật toán máy tính sau đó khớp với các lệnh này và xác định giá mở và đóng trong đó số lượng cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. FP Markets cung cấp khả năng tiếp cận cả hai giai đoạn thị trường này và tất cả thanh khoản bổ sung có liên quan.

Sản phẩm tài chính DMA như Hợp đồng Chênh lệch (CFD) tồn tại để bắt chước biến động giá của các sản phẩm cổ phiếu. CFD cung cấp khả năng tiếp cận biến động giá cổ phiếu cả tăng và giảm, mà không có sở hữu cổ phiếu thực tế. Nhà cung cấp CFD thường cung cấp thanh toán bằng tiền mặt khi cổ phiếu trả cổ tức nhưng không cung cấp giảm thuế.

CFD DMA

Tổng số Cổ phiếu trên Sàn giao dịch

SÀN GIAO DỊCH

Châu Úc
Vương Quốc Anh
USA NASDAQ
USA NYSE
Hồng Kông
Singapore

Cổ phiếu

  • Châu Úc2165
  • Vương Quốc Anh1674
  • USA NASDAQ1674
  • USA NYSE1885
  • Hồng Kông2149
  • Singapore781
Giao dịch với FP Markets


bullet Truy cập hơn 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2020