Giao dịch Forex
Video hướng dẫn

Giao dịch Forex
Video hướng dẫn
Video hướng dẫn

The Benefits of Trading with FP Markets

Beginner - Course 1

Introduction to CFDs

What is Technical Analysis?

What is Fundamental Analysis in the Forex Market?

Key US Macroeconomic Indicators that Affect the Forex Market

The Foreign Exchange Market: Understand its Basic Framework

Beginner - Course 2

Order Types - Understand How to Enter and Exit the Market with Confidence

Beginner - Course 3

What are Bid and Ask Price Levels?

Forex Spread: What Does Spread Mean in Trading?

What is Slippage?

What is Margin and Leverage? (Part One)

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020